Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng

1/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ đến các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập mà chưa tìm kiếm được đề tài thì các bạn có thể tham khảo đề tài Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng này nhé, nếu như các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài thì có thể tham khảo những bài viết khác tại Hỗ Trợ Viết Luận Văn nhé.

LỜI MỞ ĐẦU (Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng)

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Ngày nay, khi mà vấn đề  hội nhập kinh tế trong  khu vực và thế giới trở thành xu thế chung của mọi quốc gia thì các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực kinh doanh đã có những cơ hội thuận lợi hơn, tuy nhiên, bên cạnh đó vấn đề cạnh tranh để tồn tại và phát triển cũng trở nên  khốc liệt hơn, nhiều biến động rủi ro hơn. Để đứng vững và vươn lên khẳng định vị thế và  thực lực của mình, doanh nghiệp cần phải có một chiến lược cụ thể – có khát vọng, mục tiêu rõ ràng, đó là định hướng để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có những bước đi năng động và hiệu quả.

Có thể nói, chiến lược kinh doanh là kim chỉ nam cho doanh nghiệp có những bước đi hiệu quả và đúng hướng, việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho mỗi doanh nghiệp là hết sức quan trọng, nó đóng vai trò quyết định sự thành công của doanh nghiệp, hướng doanh nghiệp phát huy hết nội lực, từ đó đứng vững và phát triển mạnh mẽ hơn trong cơ chế thị trường với luật chơi vô cùng khắc nghiệt này, qua đó mọi thành viên trong doanh nghiệp sẽ biết mình cần phải làm gì, khuyến khích họ phấn đấu đạt được những thành tích ngắn hạn, đồng thời cải thiện tốt hơn lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, song trên thực tế, vấn đề quản trị chiến lược mà đặc biệt là công tác xây dựng chiến lược kinh doanh mặc dù đã rất được quan tâm  ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, cụ thể là tại Công ty cổ phần thương mại  đầu tư và xây dựng Thái Sơn. Tại đây, vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh đã và đang phát huy được hiệu quả, tuy nhiên theo những kiến thức mà em đã học cũng như thực tế mà em đã tích lũy được trong quá trình thực tập tại công ty Thái Sơn, em nhận thấy vẫn tồn tại những hạn chế như: Chưa hình thành nên bản chiến lược kinh doanh cho một giai đoạn cụ thể, lộ trình cho công tác sản xuất kinh doanh chưa rõ ràng, do vậy tính định hướng cho nhân viên chưa cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, tiến hành trong kì theo định mức kế hoạch chỉ tiêu của kì đó, không phải cho cả một giai đoạn. Vì vậy, em lựa chọn đề tài : “Một số giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Thái Sơn” để viết chuyên đề thực tập cuối khóa.

2. Mục tiêu nghiên cứu (Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng)

Vận dụng các lí luận cơ bản về xây dựng chiến lược kinh doanh trong cơ chế thị trường vào việc xây dựng chiến lược của công ty và đề xuất giải pháp nhằm  hoàn thiện công tác này.

3. Đối tượng nghiên cứu

Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại thuần túy.

4. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần qua quá trình thực tập tại công ty và số liệu tập hợp sau các năm hoạt động từ năm 2010 đến năm 2012.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính bao gồm: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, dự báo và nghiên cứu thực tế. Kết hợp giữa lí luận với thực tế. Lí luận mang tính khoa học logic còn thực tế thì cụ thể về thời gian, địa điểm. Giải pháp xây dựng chiến lược cấp doanh nghiệp

6. Nội dung khái quát của báo cáo (Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng)

Bố cục đề tài ngoài Lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo bao gồm các chương:

 • Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Thái Sơn
 • Chương 2:Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược tại Công ty Thái sơn.
 • Chương 3:  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Thái Sơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết thuê báo cáo thực tập

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng

CHƯƠNG 1″ TỔNG QUAN VÈ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN

 • 1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Thái Sơn.
 • 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty
 • 1.2. Một số đặc điểm hoạt động ảnh hưởng đến công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty
 • 1.2.1.  Đặc điểm về tổ chức, cơ cấu quản lý của công ty CP TM ĐT& XD  Thái Sơn
 • 1.2.1.1. Đặc điểm về tổ chức, cơ cấu quản lý :
 • 1.2.1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
 • 1.2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc
 • 1.2.1.4. Các phòng trong Công ty có chức năng nhiệm vụ như sau:
 • 1.2 Năng lực thiết bị, phương tiện vận tải của công ty Thái Sơn
 • 1.3  Đặc điểm về lao động của công ty
 • 1.4  Đặc điểm về vốn kinh doanh của công ty
 • 1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thái Sơn giai đoạn 2010-2012

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐT & XD  THÁI SƠN (Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng)

 • 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thương mại ĐT & XD Thái Sơn
 • 2.1.1 Kết quả kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty
 • 2.1.2 Kết quả hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của công ty
 • 2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất chung của công ty
 • 2.2 Phân tích các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh của công ty
 • 2.2.1 Sự tác động của các nhân tố bên ngoài công ty
 • 2.2.1.1. Môi trường vĩ mô
 • 2.2.1.2 Môi trường vi mô:
 • 2.2.2 Phân tích môi trường bên trong của công ty.
 • 2.2.2.1. Phân tích các nguồn lực:
 • 2.2.2.2  Phân tích khả năng tổ chức của công ty
 • 2.3 Thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Thái Sơn
 • 2.3.1 Nhu cầu xây dựng chiến lược của công ty
 • 2.3.2 Các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại ĐT & XD Thái Sơn
 • 2.3.2.1 Định hướng phát triển thương mại của Chính phủ,của Đảng
 • 2.3.2.2. Chủ trương của Ban giám đốc công ty (Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng)
 • 2.3.2.3. Kết quả phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời kì trước
 • 2.3.2.4 Căn cứ vào kết quả phân tích môi trường bên ngoài
 • 2.3.3. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Sơn
 • 2.4. Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược
 • 2.4.1. Ưu điểm đạt được
 • 2.4.2 Những hạn chế  còn tồn tại
 • 2.4. 3  Nguyên nhân
 • 2.4.3.1 Nguyên nhân  khách quan
 • 2.4.3.2 Nguyên nhân  chủ quan

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ  VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN

 • 3.1 Mục tiêu,phương hướng của công ty Thái Sơn
 • 3.1.1 Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty
 • 3.1.1.1 Mục tiêu của công ty đến năm 2015 và những năm sau nữa
 • 3.1.1.2 Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh
 • 3.1.2  Một số phương hướng của công ty
 • 3.1.2.1 Phương hướng của công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
 • 3.1.2.2 Phương hướng của công ty trong việc tiêu thụ vật liệu xây dựng
 • 3.1.2.3 Thực hiện đổi mới quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty
 • 3.2 Các giải pháp của công ty cổ phần đầu tư XD&TM Thái Sơn
 • 3.2.1 Vận dụng mô hình SWOT vào công tác lập kế hoạch kinh doanh
 • 3.2.2 áp dụng một số chiến lược
 • 3.2.2.1 chiến lược thị trường
 • 3.2.2.2 chiến lược sản phẩm
 • 3.2.2.3 chiến lược đấu thầu
 • 3.2.3. Tăng cường công tác thu thập xử lí thông tin
 • 3.2.4 Truyền đạt chiến lược kinh doanh đã được xây dựng tới các thành viên của Công ty
 • 3.2.5 Các chính sách riêng cho từng lĩnh vực hoạt động riêng của công ty
 • 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước

KẾT LUẬN (Báo cáo: Chiến lược kinh doanh tại công ty xây dựng)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993