Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Đánh giá post

Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì? Để giúp các bạn sinh viên đang theo học Đại học, Cao đẳng, sau đại học đang băn khoăn không biết làm khóa luận tốt nghiệp như thế nào? Để làm được bài khóa luận tốt nghiệp chất lượng thì các bạn cần hiểu khóa luận tốt nghiệp là gì cùng những thông tin quan trọng mà Dịch vụ viết luận văn chia sẻ trong bài viết dưới Cẩm Nang Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp đây.

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 43) và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2012: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên hệ đại học chính quy sau khi tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo được thực hiện khóa luận tốt nghiệp trước khi nhận bằng cử nhân đại học. Thực ra, việc viết khóa luận tốt nghiệp đại học không phải mới được quy định trong Quy chế 43 mà đã được quy định từ các quy chế đào tạo trước đây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại nhiều trường đại học không ít sinh viên dù đã được trải qua 2 lần thực hành nghề nghiệp và có điểm trung bình chung học tập khá cao nhưng khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp vẫn lúng túng, thậm chí không làm được đề cương nghiên cứu. Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Đối với Trường Đại học Tài chính – Marketing, lãnh đạo Nhà trường và các khoa cũng như hầu hết các giảng viên, cả trên nguyên tắc và trên thực tế đều coi trọng việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và nghiêm túc trong việc đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Tuy vậy, chất lượng khóa luận tốt nghiệp đang là một vấn đề đáng để cho những người tâm huyết với nghề phải trăn trở. Tình trạng sao chép khóa luận của các khóa trước, các trường khác không phải hiếm và ngày một gia tăng. Trong đó, một bộ phận sinh viên không coi trọng việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp mà chỉ quan niệm đó là một công việc buộc phải hoàn thành và do vậy, họ chỉ tìm cách đối phó. Ngược lại, đại bộ phận sinh viên rất quan tâm đầu tư thời gian và công sức thực hiện khóa luận tốt nghiệp, nhưng kết quả không đạt được như mong muốn, vì thiếu những hiểu biết về công việc mình làm. Chính vì vậy, việc trang bị cẩm nang thực hiên khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên nói chung, sinh viên học chuyên ngành Thương mại quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế nói riêng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Từ nhân thức đó, tập thể giảng viên Khoa Thương mại, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã biên soạn tài liệu: “Cẩm nang thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế” với hy vọng thông qua tài liệu này sẽ hỗ trợ sinh viên giải quyết khó khăn và nâng cao chất lượng khóa luận tốt nghiệp.

KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP LÀ GÌ ?

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 43) và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2012: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43, thì khóa luận tốt nghiệp là một học phần trong chương trình đào tạo có khối lượng không quá 14 tín chỉ cho trình độ đại học và 5 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quy định khối lượng cụ thể phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường.

Theo Quy định Tổ chức đào tạo Đại học – Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính – Marketing (Ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-ĐHTCM, ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trường Trường Đại học Tài chính – Marketing, khóa luận tốt nghiệp là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo có khối lượng 08 tín chỉ. Điều kiện để sinh viên được đăng ký thực hiện khóa luận là phải đạt tất cả các học phần kiến thức ngành và chuyên ngành theo chương trình đào tạo. Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Xét về bản chất, khóa luận tốt nghiệp đại học của sinh viên khối ngành kinh tế (phổ biến1) là một nghiên cứu ứng dụng do một sinh viên thực hiện. Đó là kết quả vận dụng kiến thức và kỹ năng đã trang bị trong nhà trường để nghiên cứu và giải quyết một vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, ngành hàng thuộc lĩnh vực ngành/ chuyên ngành đào tạo mà sinh viên tâm đắc nhất.

2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN CẨM NANG VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP LÀ GÌ?

2.1.Mục đích thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Mục đích thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế là nhằm tạo cơ hội để sinh viên củng cố, hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong nhà trường và vận dụng chúng một cách có khoa học và sáng tạo để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh doanh. Đồng thời, rèn luyện ý thức vượt khó, tính tích cực, chủ động, khả năng làm việc độc lập, phát triển năng lực tư duy, năng lực thích ứng của sinh viên với một môi trường làm việc cụ thể.

Trong một số trường hợp, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên có thể là một nghiên cứu hàn lập lặp lại (thường là loại 3), tức lặp lại các nghiên cứu trước nhưng có sự điểu chỉnh. bổ sung cho phù hợp với từng lĩnh vực ngành hàng, hoặc thị trường được nghiên cứu.

2.2. Yêu cầu thực hiện Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

 • Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp phải tích cực và chủ động tham gia tìm hiểu tình hình thực tế tại các doanh nghiệp, ngành hàng thuộc lĩnh vực ngành/ chuyên ngành đào tạo để trải nghiệm và liên hệ, đối chứng với các lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường.
 • Sinh viên phải vận dụng kiến thức lý thuyết để nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành/ chuyên ngành đào tạo, từ đó làm sâu sắc hơn những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp đã tích lũy được trong nhà trường.
 • Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần phải liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn để đảm bảo khóa luận tốt nghiệp không bị chệch hướng mục tiêu đã xác định. Đồng thời, sinh viên cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia (các nhà quản trị; chuyên viên, công nhân lành nghề) tại doanh nghiệp, hoặc trong ngành hàng về định hướng giải quyết vấn đề, đánh giá các nội dung nghiên cứu; hoạch định mục tiêu và đề xuất các giải pháp.
 • Sinh viên phải có thái độ trung thực trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Trường hợp có căn cứ xác định nội dung khóa luận sao chép các tài liệu đã được công bố, hoặc đã được nghiệm thu của người khác thì bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định của Trường Đại học Tài chinh – Marketing và các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Sinh viên không được tự ý vắng mặt tại đơn vị thực tập hoặc các buổi gặp giảng viên hướng dẫn mà không có lý do chính đáng. Sinh viên vắng mặt quá 3 lần các buổi gặp với giảng viên hướng dẫn mà không có phép của giảng viên hướng dẫn hoặc của Khoa sẽ bị đình chỉ thực tập và nhận điểm 0,0 của Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?
 • Sinh viên không được tự ý thay đổi đơn vị thực tập, hoặc thay đổi Giảng viên hướng dẫn khi chưa được sự đồng ý của đơn vị thực tập, giảng viên hướng dẫn và Khoa đào tạo.
 • Sinh viên không được thay đổi đề tài hoặc địa điểm thực tập sau 4 tuần thực tập.
 • Sau 2 tuần thực tập, nếu sinh viên không gặp giảng viên hướng dẫn hoặc không đến địa điểm thực tập sẽ phải dừng tiến độ thực tập và nhận điểm 0,0 của khóa luận tốt nghiệp.

Kết thúc thực tập, Sinh viên phải nộp bản in khóa luận tốt nghiệp cho Khoa đào tạo (2 bản) kèm theo 2 đĩa CD có nội dung của khóa luận tốt nghiệp và 1 bản phụ cho giảng viên hướng dẫn (nếu giảng viên hướng dẫn yêu cầu).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

3. ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ CÁCH THỨC LỰA CHỌN

3.1 Đề tài khóa luận tốt nghiệp Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Đề tài nghiên cứu nói chung, đề tài khóa luận tốt nghiệp nói riêng là một phạm trù rất quen thuộc đối với những ai đã từng là sinh viên, nhưng dường như không nhiều sinh viên thấu hiểu khái niệm này và tầm quan trọng của việc lựa chọn đề tài nghiên cứu.

Theo Jackson (1980), đề tài nghiên cứu và cách thức xác định đề tài nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học.

Theo Nguyễn Đình Thọ (2011, tr. 62), một đề tài nghiên cứu được xác định rõ ràng và đúng đắn là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của một dự án nghiên cứu.

Theo Vũ Cao Đàm (2006, tr. 51), “Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học, trong đó có một nhóm người cùng thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu” và “Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài”.

Theo Nguyễn Xuân Hiệp (2014): đề tài nghiên cứu có thể là công trình, hay dự án nghiên cứu. Trong đó, tên đề tài một tập hợp các từ diễn đạt mục tiêu nghiên cứu tổng quát mà nghiên cứu cần đạt được; đối tượng và phạm vi mà đề tài nghiên cứu sẽ xem xét. Bởi thế, thông thường dựa vào tên đề tài nghiên cứu là người ta có thể nhận diện được một cách tổng quát vấn đề nghiên cứu của đề là gì (đối tượng nghiên cứu); giới hạn trong phạm vi nào (phạm vi nghiên cứu) và nhằm đạt được những vấn đề gì (mục tiêu nghiên cứu). Chẳng hạn:

-“Firm resource and sustained competitive advantage” của Baney, J. (1991).

 • “Consumer perceived Value: The development of a multiple item scale” của Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001).
 • “Các yếu tố tác động vào kiến thức thu nhận của sinh viên khối ngành kinh tế” của Nguyễn Định Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2010). Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?
 • “Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các siêu thị tại TP. HCM” của Bùi Thị Thanh và Nguyễn Xuân Hiệp (2012).

Đối với khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành thương mại quốc tế, hoặc quản trị kinh doanh quốc tế, phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng, đề tài khóa luận phải là sự vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học để nghiên cứu và giải quyết một vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế, hoặc quản trị kinh doanh quốc tế trong các doanh nghiệp, hoặc ngành hàng cụ thể nào đó. Chẳng hạn:

 • Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty CP. May Nhà bè vào thị trường Mỹ.
 • Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Nam trong giai đoạn 2017 – 2020.
 • Giải pháp thâm nhập thị trường thị trường Nhật Bản đối mặt hàng đồ gỗ của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Trường Thịnh giai đoạn 2017 – 2020.
 • Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường EU trong giai đoạn 2017 – 2020. Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

3.2. Yêu cầu và cách thức lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp

Phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng, đề tài khóa luận tốt nghiệp nói riêng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Đề tài khóa luận phải có ý nghĩa khoa học, đó là hệ thống hóa các lý thuyết, các nghiên cứu và những kinh nghiệm đúc rút từ bản thân doanh nghiệp; các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hàng ở trong nước và trên thế giới; là cơ sở khoa học để các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh, hoặc nhằm trực tiếp hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh đó (ý nghĩa thực tiễn).
 • Đề tài khóa luận phải có tính cấp thiết (hay còn gọi là tính thời sự): thể hiện ở mức độ ưu tiên giải quyết những nhu cầu bức thiết của thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc ngành hàng đang đặt ra. Vì, tính bức thiết là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tính giá trị của một đề tài nghiên cứu.
 • Đề tài khóa luận phải có tính khả thi: tức sinh viên có khả năng hiện thực hóa trong thời gian thực hiện khóa luận. Vì, để triển khai và thực hiện một nghiên cứu thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năng lực nghiên cứu; cơ sở dữ liệu (lý thuyết và thực tiễn); quỹ thời gian; sự đam mê và sự hỗ trợ của các bên liên quan. Bởi thế, để đề tài khóa luận có tính khả thi, sinh viên nên ưu tiên chọn những đề tài đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Đề tài khóa luận thuộc các lĩnh vực sinh viên có hiểu biết sâu sắc và cho phép vận dụng các phương pháp nghiên cứu cần thiết để thực hiện khóa luận. Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?
 • Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc hệ thống hóa lý thuyết và các nghiên cứu có thể được khai thác một cách dễ dàng. Nói cách khác là có nhiều tài liệu tham khảo phục vụ cho việc thực hiện đề tài khóa luận.
 • Có điều kiện thuận lợi trong việc thu thập dữ liệu từ thực tiễn (dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp) hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc ngành hàng.
 • Quỹ thời gian phù hợp với kế hoạch thực hiện khóa luận.
 • Được sinh viên tâm đắc; sự hỗ trợ đắc lực của giảng viên hướng dẫn và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Ngoài ra, việc lựa chọn đề tài khóa luận phù hợp còn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

 • Đề tài khóa luận thuộc phạm vi kiến thức các học phần chuyên ngành mà các sinh viên đã học.
 • Không chọn lại đề tài thực hành nghề nghề nghiệp.
 • Không trùng lặp đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hai khóa trước liền kề.
 • Không trùng lặp với đề tài khóa luận các sinh viên khác trong cùng khóa học và cùng chuyên ngành đào tạo.
 • Tên đề tài khóa luận cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng. Vì thế, cần tránh sử dụng các từ ngữ hơn một nghĩa; độ bất định cao, hoặc quá dễ dãi. Chẳng hạn:
 • Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam.
 • Chiến lược kinh doanh xuất khẩu của Công ty TNHH Trường Thịnh đến năm 2020.
 • Vấn đề rủi ro và giải pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Tổng công ty CP.May Nhà Bè.
 • Tình hình giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Lan: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

4. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Sau khi đã xác định được đề tài khóa luận và được giảng viên hướng dẫn phê duyệt, sinh viên cần tiến hành phác họa đề cương nghiên cứu sơ bộ để xác định các vấn đề cơ bản cần nghiên cứu. Dựa vào đề cương nghiên cứu sơ bộ sinh viên tiến hành nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề lý thuyết và thực tiễn có liên quan, đồng thời tìm kiếm nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc thực hiện nghiên cứu. Kết quả này cho phép sinh viên cụ thể hóa đề cương sơ bộ thành đề cương nghiên cứu chi tiết. Trường hợp ngược lại, nếu kết quả nghiên cứu chuyên sâu cho thấy sinh viên thiếu những hiểu biết về vấn đề nghiên cứu, hoặc không cho phép thu thập tài liệu, dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nghiên cứu, thì sinh viên phải nhanh chóng chuyển hướng sang lựa chọn đề tài khác và tiến hành xây dựng đề cương cho đề tài mới được lựa chọn.

Về kết cấu, phù hợp với một nghiên cứu ứng dụng, đề cương khóa luận tốt nghiệp thường được kết cấu các nội dung sau đây:

4.1. Mở đầu Cẩm Nang Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp

Phần mở đầu của một khóa luận tốt nghiệp thường bao gồm các nội dung:

 • Tính cấp thiết của đề tài (hay lý do chọn đề tài)

Nội dung phần này nhằm trả lời cho câu hỏi: vì sao sinh viên lại chọn đề tài này mà không chọn đề tài khác? Về nguyên tắc, điều này thường xuất phát từ nhu cầu phát triển; từ những tồn tại, hạn chế của của doanh nghiệp, của ngành hàng so với tiềm năng; hoặc sự thay đổi của môi trường kinh doanh đặt doanh nghiệp, ngành hàng trước những cơ hội và thách thức mới.

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Nội dung phần này nhằm trả lời câu hỏi: đề tài khóa luận cần phải đạt được các kết quả gì? Mục tiêu nghiên cứu bao gồm: mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Trong đó, mục tiêu tổng quát thường được phát biểu thành tên đề tài nghiên cứu, vì thế ít khi được nhắc lại trong nội dung này. Mục tiêu cụ thể: thường được phát biểu thành các nhiệm vụ nghiên cứu để hiện thực hóa mục tiêu nghiên cứu tổng quát. Chẳng hạn, với đề tài khóa luận: “Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2017 – 2020”, các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Thứ nhất, Đánh giá những kết quả đạt được, bên cạnh những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ (tức xác định công ty hiện tại đang ở đâu và trong tình trạng như thế nào?) Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Thứ hai, đánh giá những cơ hội và thách thức, những điểm mạnh và điểm yếu về xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn 2017

– 2020 (tức đánh giá môi trường xuất khẩu của Công ty trong giai đoạn đề xuất giải pháp diễn ra như thế nào?).

Thứ ba, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn 2017 – 2020 (tức ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu?).

 • Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Nội dung phần này trả lời câu hỏi: đề tài nghiên cứu những vấn đề gì? trong giới hạn nào? Đối tượng nghiên cứu là các sự vật, hiện tượng được nghiên cứu mà thông qua đó đạt được các mục tiêu nghiên cứu. Khác với đối tượng nghiên cứu, một phạm trù khác được sử dụng để thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu là đối tượng khảo sát (còn được gọi khách thể của nghiên cứu) chỉ vật mang những thông tin về đối tượng nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu là giới hạn xem xét đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu thường được giới hạn trên cả 3 phương diện: nội dung, không gian và thời gian. Trong đó, phạm vi về nội dung là nghiên cứu tập trung vào những vấn đề gì? phạm vi nghiên cứu về không gian là nghiên cứu được diễn ra ở đâu? phạm vi nghiên cứu về thời gian là nghiên cứu diễn ra trong khoảng thời gian nào?. Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Chẳng hạn, với đề tài khóa luận: “Phân tích tình xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2017 – 2020”, thì đối tượng nghiên cứu là tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu, về nội dung đó là lý thuyết về xuất khẩu của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng. Phạm vi nghiên cứu về không gian đó là Công ty TNHH Huy Nam và thị trường Mỹ. Phạm vi nghiên cứu về thời gian đó là tình xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ những năm gần đây cho đến năm 2020.

 • Phương pháp nghiên cứu.

Nội dung phần này trả lời cho câu hỏi: áp dụng những phương pháp nào để xem xét đối tượng nghiên cứu và đạt được các mục tiêu nghiên cứu. Vấn đề này tùy thuộc vào cấp độ đề tài nghiên cứu và thể loại nghiên cứu. Đối với đề tài khóa luận tốt nghiệp dạng nghiên cứu ứng dụng như đã xác định, thì phương pháp nghiên cứu phổ biến được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định tính bằng các kỹ thuật (công cụ): thống kê, phân tích, tổng hợp, thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu, lấy ý kiến chuyên gia, khảo sát khách hàng, vv. để phân tích, đánh giá các nội dung nghiên cứu. Trong đó:

Các kỹ thuật thống kê, phân tích, tổng hợp chủ yếu được sử dụng để tổng kết lý thuyết; phân tích thực trạng; tổng hợp các kết quả nghiên cứu, nhận định về môi trường kinh doanh liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu. Chẳng hạn, với đề tài khóa luận: “Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2017 – 2020”, thì việc sử dụng các kỹ thuật thống kê, phân tích, tổng hợp là để tổng kết cơ sở lý thuyết về phân tích tình hình xuất khẩu của một doanh nghiệp; phân tích thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ; tổng hợp các kết quả nghiên cứu, nhận định của các tổ chức kinh tế, khoa học – công nghệ; các chuyên gia kinh tế về môi trường kinh doanh xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Mỹ giai đoạn 2017 – 2020. Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Các kỹ thuật: thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu, lấy ý kiến chuyên gia, khảo sát khách hàng, vv. thường được sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp phục vụ cho đánh giá các nội dung nghiên cứu (thực trạng, dự báo, giải pháp). Chẳng hạn với đề tài “Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2017 – 2020, thì các kỹ thuật này thường được sử dụng để đánh giá những kết quả đạt được, bên cạnh những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được nhận diện từ thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ; đánh giá những cơ hội và thách thức, những điểm mạnh và điểm yếu về xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn 2017 – 2020; đánh giá các phương án kết hợp SWOT (đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2017 – 2020) để lựa chọn giải pháp (phương án giải pháp tối ưu).

(5) Kết cấu của khóa luận

Nội dung phần này trả lời câu hỏi: đề tài khóa luận được kết cấu gồm những nội dung nào? Thông thường nội dung này chỉ cần giới thiệu tên các chương của khóa luận và mục đích nghiên cứu của các chương, mà không cần trình bày chi tiết.

Ngoài ra, để tăng tính thuyết phục của kết quả nghiên cứu, trong phần mở đầu cần trình bày tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, tức liệt kê các đề tài nghiên cứu đã thực hiện, khái quát các ưu, nhược điểm của chúng và khẳng định đề tài khóa luận được lựa chọn là có tính mới và không trùng lắp với các đề tài nghiên cứu đã được thực hiện (nội dung này thường được trình bày sau phần tính cấp thiết của đề tài).

4.2. Nội dung chính của khóa luận Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Thông thường đối với một khóa luận tốt nghiệp, phần nội dung chính có thể được kết cấu từ 3 đến 5 chương tùy thuộc vào đề tài cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng và cấp độ nghiên cứu, yêu cầu về mặt học thuật của khóa luận tốt nghiệp thường không cao như đối với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ nên hầu hết các nhà khoa học cho rằng chỉ nên kết cấu theo thuyết “Tam đoạn luận”. Nghĩa là, được kết cấu làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu; Chương 3: Giải pháp và kiến nghị. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể các chương và kết cấu nội dung của từng chương phụ thuộc vào từng thể loại đề tài, thậm chí từng đề tài cụ thể. Vì thế, căn cứ vào đề tài nghiên cứu được lựa chọn, sinh viên thiết lập tên gọi các chương và kết cấu nội dung các chương thành các mục, tiểu mục cụ thể phù hợp với từng thể loại đề tài, đề tài cụ thể như được trình bày trong mục 5 sau đây.

4.3 Kết luận Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

Phần này được thực hiện sau khi hoàn tất các nội dung chính của khóa luận và bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tổng kết các nội dung nghiên cứu chính của khóa luận và đánh giá những kết quả đề tài khóa luận đạt được so với mục tiêu nghiên cứu đã xác định, cũng như giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài khóa luận.
 • Chỉ ra những hạn chế của đề tài khóa luận và gợi hướng nghiên cứu tiếp theo khi có điều hiện nghiên cứu lặp lại, hoặc cho những ai quan tâm đến đề tài này.

4.4. Xây dựng kế hoạch thực hiện khóa luận

Nội dung này được sinh viên xác định ngay sau khi thiết lập đề cương nghiên cứu và yêu cầu sinh viên phải nghiêm khắc tuân thủ thì mới đảm bảo đề tài khóa luận được hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn quy định. Theo quy định hiện hành của

Trường Đại học Tài chính – Marketing, thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên là 15 tuần. Vì thế, kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp nên được thiết lập như sau:

5. KẾT CẤU CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN

Như đã trình bày ở mục 4.2, phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng đề tài khóa luận tốt nghiệp thường được kết cấu làm 3 chương. Tuy nhiên, tên gọi các chương cụ thể và kết cấu nội dung của từng chương phụ thuộc vào từng thể loại đề tài, thậm chí từng đề tài cụ thể. Đối với chuyên ngành đào tạo thương mại quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế, đề tài khóa luận tốt nghiệp phổ biến tập trung vào các thể loại sau đây: Cẩm Nang Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Gì?

 • Phân tích hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiêp
 • Giải pháp marketing trong kinh doanh quốc tế của doanh nghiêp
 • Giải pháp hoàn thiện việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế.
 • Giải pháp hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh quốc tế.
 • Xây dựng (hoàn thiện) chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong kinh doanh quốc tế
 • Nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh quốc tế.

Sau đây là kết cấu các nội dung của khóa luận tốt nghiêp được xác định cho từng thể loại đề tài này.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993