Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn sinh viên một trong những mẫu Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh chi tiết nhất mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn đưa ra cho các bạn sinh viên tham khảo nhé. Đối với các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh thì có rất nhiều đề tài để lựa chọn, tuy nhiên để làm được một bài báo cáo thực tập thì lại rất khó khăn. Vấn đề không phải các bạn sinh viên không biết làm, mà là hiện nay yêu cầu của giáo viên ngày càng khó, dẫn đến việc nhiều bạn sinh viên gặp bế tắc trong việc làm bài báo cáo. Hiểu được những khó khăn đó Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn sinh viên những Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh hay nhất và phù hợp nhất đến các bạn cùng nhau tham khảo nhé.

1. Mục tiêu: Viết Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

 • Tiếp cận được hoạt động kinh doanh, cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý
 • Trình bày được công tác tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Viết được đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp

2. Nội dung:

2.1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
 • 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.2. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp

 • 2.1 Công tác lập kế hoạch trong doanh nghiệp
 • 2.2 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp
 • 2.3. Công tác lao động- tiền lương trong doanh nghiệp
 • 2.4. Hoạt động quản trị chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp
 • 2.5. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.6.Tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh
 • 2.7. Chi phí sản xuất kinh doanh
 • 2.8. Công tác nghiên cứu và phát triển thị trường
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

2.3. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Phương pháp thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu
 • Cách thức trình bày báo cáo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Phần 2: Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

1. Mục tiêu của phần:

 • Làm được các nghiệp vụ thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh
 • Rèn luyện đức tính nghề nghiệp của cán bộ ngành quản trị kinh doanh: kiên nhẫn, chính xác, năng động, linh hoạt, sáng tạo, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
 • Viết được báo cáo thực tập tốt nghiệp

2. Nội dung: Quy định về kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Trang bìa: bìa ngoài, bìa trong
 • Trang: LỜI CẢM ƠN
 • Trang: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • Trang: DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU
 • Trang: DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
 • Trang: MỤC LỤC.
 • Trang: LỜI MỞ ĐẦU Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập.
 • Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu của đơn vị thực tập (từng vấn đề nghiên cứu cụ thể).
 • Chương 3: Nhận xét về … (theo chuyên đề chọn) tại đã đơn vị thực tập
 • Trang: KẾT LUẬN (1-2 trang)
 • Trang: TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Trang: PHỤ LỤC (nếu có)
 • Trang: NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • Trang: ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • Trang: ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Nội dung Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP (3-5 trang)

 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp (≤1 trang)
 • Tên, địa chỉ doanh nghiệp.
 • Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển.
 • Quy mô hiện tại, vốn điều lệ của doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ)
 • 2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận
 • Cơ cấu bộ máy quản lý.
 • Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận.
 • 3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
 • 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 đến 3 năm gần nhất
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG … CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (20-25 trang)

Sinh viên có thể tham khảo một số chuyên đề thực tập sau:

1. Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh: Thực trạng công tác lập kế hoạch kinh doanh tại doanh nghiệp

 • 1. Những đặc điểm chung của doanh nghiệp ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh
 • 1.1. Đặc điểm về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.3. Nhận thức của doanh nghiệp về công tác lập kế hoạch
 • 2. Thực trạng công tác lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.1. Thực trạng quy trình lập kế hoạch
 • 2.2. Thực trạng phương pháp lập kế hoạch
 • 2.3. Kế hoạch nhân sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.4. Kế hoạch về sản phẩm và thị trường
 • 2.5. Kế hoạch marketing và tài chính
 • 3. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến công tác lập kế hoạch kinh doanh tại doanh nghiệp
 • 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

2 Đề cương: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

 • 1. Thực trạng về sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp
 • 2. Thực trạng chính sách giá và phương thức thanh toán
 • 3. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
 • 3.1. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • 3.2. Nguồn nhân lực cho công tác tiêu thụ sản phẩm
 • 3.3. Kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm
 • 3.3.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng
 • 3.3.2. Kết quả tiêu thị sản phẩm theo doanh thu
 • 3.3.3. Kết quả tiêu thị sản phẩm theo thị trường
 • 3.3.4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo phương thức tiêu thụ.
 • 4. Thực trạng các công cụ xúc tiến đang áp dụng tại doanh nghiệp
 • 4.1. Công cụ quảng cáo
 • 4.2. Chính sách khuyến mại
 • 4.3. Hội chợ, triển lãm
 • 5. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến công tác nghiên cứu thị trường tại doanh nghiệp
 • 5.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 5.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

3 Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh: Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp

 • 1. Đặc điểm về sản phẩm và hoạt động marketing của doanh nghiệp
 • 1.1 Đặc điểm về tình hình sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.2. Hoạt động Marketing của doanh nghiệp
 • Quảng cáo
 • Marketing trực tiếp +…………..
 • 2. Thực trạng nghiên cứu thị trường tiêu thụ tại doanh nghiệp.
 • 2.1 Nghiên cứu về cầu
 • 2.2 Nghiên cứu về cung.
 • 2.3 Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ
 • 2.4 Nghiên cứu về giá cả.
 • 2.5 Nghiên cứu về cạnh tranh.
 • 3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
 • 3.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng
 • 3.2. Kết quả tiêu thị sản phẩm theo doanh thu
 • 3.3. Kết quả tiêu thị sản phẩm theo thị trường
 • 3.4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo phương thức tiêu thụ.
 • 4. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến công tác nghiên cứu thị trường tại doanh nghiệp
 • 4.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 4.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

4 Đề cương: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

 • 1. Những đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • 1.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp
 • 1.2. Đặc điểm về sản phẩm
 • 1.3. Đặc điểm về lao động
 • 1.4. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 2.1. Phân tích tình hình sản xuất
 • 2.2. Phân tích kết quả kinh doanh
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • 2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
 • 2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
 • 2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
 • 2.5. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội
 • 3. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

5 Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh: Thưc trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp.

 • 1. Những đặc điểm chung của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm
 • 1.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty
 • 1.2. Đặc điểm về lao động
 • 1.3. Đặc điểm về sản phẩm
 • 1.4. Khái quát kết quả sản xuất và tiêu thụ trong 3 năm gần đây
 • 2. Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp
 • 2.1. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng trong doanh nghiệp
 • 2.2. Tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp
 • 2.3. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp.
 • 2.4. Kế hoạch dài hạn về nâng cao hoạt động quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.
 • 3. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp
 • 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

6 Đề cương: Thưc trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp.

 • 1. Những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác xây dựng thương hiệu.
 • 1.1. Nhận thức của doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu
 • 1.2. Hoạt động nghiên cứu thị trường
 • 1.3. Khái quát về sự phát triển và tình hình kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp trong những năm gần đây.
 • 2. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp
 • 2.1. Xác định mục tiêu thương hiệu và định vị thương hiệu tại doanh nghiệp
 • 2.2. Thực trạng thiết kế thương hiệu
 • 2.2.1. Logo và biểu tượng đặc trưng
 • 2.2.2. Câu nói định vị thương hiệu (slogan)
 • 2.2.3. Nhạc hiệu
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • 2.3. Thực trạng hoạt động quản lý tài sản thương hiệu
 • 3.4. Thực trạng hoạt động khuyếch trương và đảm bảo chất lượng thương hiệu

7 Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

 • 1. Khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây
 • 2. Phân tích khái quát tình hình vốn tại doanh nghiệp trong 3 năm gần đây
 • 2.1. Kết cấu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.2. Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
 • 2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • 2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 3. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

8 Đề cương: Thực trạng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

 • 1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2. Thực trạng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
 • 2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 2.2. Công tác lập kế hoạch chi phí tại doanh nghiệp
 • 2.3. Tình hình tổ chức thực hiện chi phí tại doanh nghiệp
 • 2.4. Phân tích hiệu quả chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 3. Phân tich các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
 • 3.1. Các nhân tố chủ quan
 • 3.2. Các nhân tố khách quan

9 Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh: Thực trạng nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp

 • 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.1. Tình hình kinh tế nói chung
 • 1.2. Các chính sách của nhà nước
 • 1.3. Thương hiệu, sản phẩm và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2. Thực trạng nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp
 • 2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu
 • 2.2. Phương pháp nghiên cứu thị trường
 • Thu thập thông tin thứ cấp
 • Thu thập nguồn thông tin sơ cấp
 • 2.3. Sử dụng các kết quả nghiên cứu
 • 2.4. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu
 • 2.5. Xử lý các thông tin
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • 3. Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm của doanh nghiệp
 • 3.1. Kết quả hoạt động phát triển sản phẩm của doanh nghiệp trong thời gian qua
 • 3.2. Hoạt động phát triển sản phẩm của doanh nghiệp thời gian qua
 • Bắt chước sản phẩm của đối thủ
 • Cải tiến sản phẩm sẵn có
 • Sáng chế sản phẩm mới hoàn toàn

10 Đề cương: Thực trạng công tác quản lý tiền lương, thu nhập tại doanh nghiệp.

 • 1. Thực trạng công tác quản lý lao động tại doanh nghiệp
 • 1.1. Vấn đề quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
 • 1.2. Vấn đề quản lý quỹ tiền lương tại doanh nghiệp
 • 2. Xây dựng quỹ lương và nguồn trả lương thực tế cho lao động tại doanh nghiệp
 • 3. Các hình thức và chế độ trả lương tại doanh nghiệp
 • 3.1. Đối với lao động gián tiếp
 • 3.2. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất
 • 4. Các khoản thu nhập khác
 • 4.1. Tiền thưởng
 • 4.2. Các khoản phụ cấp
 • 5. Phân tích các nhân tố ảnh huởng đến công tác quản lý tiền lương, thu nhập tại doanh nghiệp.
 • 5.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
 • 5.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ … (THEO CHUYÊN ĐỀ CHỌN) TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (3-5 trang)

 • 1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp.
 • 2. Nhận xét, đánh giá
 • 2.1. Những thành tựu đạt được
 • 2.2. Những hạn chế cần khắc phục
 • 3. Đề xuất giải pháp (nếu có)
 • Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:Phòng ban, nhà xưởng tại đơn vị thực tập
 • Trang thiết bị máy móc:Máy tính, máy in, dây truyền sản xuất
 • Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
 • Quyết định thực tập tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội
 • Nội dung thực tập; đề cương thực tập
 • Bài giảng môn học, mô đun của Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội, tài liệu thực tế của đơn vị thực tập

Nội dung và phương pháp, đánh giá: Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

1. Nội dung:

Kiến thức:

 • Củng cố các kiến thức nghề Quản trị doanh nghiệp đã học ở Nhà trường thông qua làm việc tại doanh.
 • Biết kiến thức về kinh doanh để nhận diện vấn đề và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ thông tin thực tiễn về hoạt động nghề nghiệp (các quy định của Nhà nước, các quy tắc của các hiệp hội nghề nghiệp, các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp v.v.)
 • Biết các giải pháp giúp tích lũy hiệu quả công tác chuyên môn tại nơi thực tập để sẵn sàng làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức.

Kỹ năng

 • Hình thành được kỹ năng tự nghiên cứu, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động của đơn vị thực tập
 • Phát triển được kỹ năng tự nhận thức, đánh giá cơ hội, xác định các mục tiêu nghề kinh doanh và xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đó.
 • Phát triển các kỹ năng của người làm kinh doanh, nắm bắt nhạy bén nhu cầu người tiêu dùng, phát triển kỹ năng làm bán hàng và chăm sóc khách hàng, kỹ năng phát triển thị trường,
 • Rèn luyện đức tính nghề nghiệp của người làm kinh doanh kinh doanh như: năng động, sáng tạo, khoa học và linh hoạt. đồng thời có trách nhiệm đối với con đường nghề nghiệp và các mục tiêu của bản thân; sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp lực cao.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc với người khác, trong và ngoài tổ chức, áp dụng các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ và trách nhiệm khi thực hiện công việc sau này tại các doanh nghiêp.
 • Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.

2. Phương pháp đánh giá: Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

 • Điểm thực tậplà trung bình cộng điểm đánh giá quá trình thực tập và điểm chấm báo cáo thực tập, được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó chuyển sang thang điểm chữ theo quy định tại khoản 1, điều 24 của quy chế 69 (Quy chế đào tạo theo tín chỉ).
 • Điểm quá trình thực tậpdo giảng viên hướng dẫn chấm căn cứ vào Nhật ký thực tập, sự chuyên cần, ý thức, sự tích cực học hỏi trong quá trình thực tập của SV; được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
 • Điểm báo cáo thực tập:là trung bình cộng điểm chấm của 2 giảng viên và được làm tròn đến một chữ số thập phân.
 • Điểm thực tậpđược chấm theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân; và được tính vào điểm trung bình trung tích lũy của toàn khóa học.
 • Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm chấm lần 1, Khoa phân công giảng viên chấm phản biện. Hình thức chấm phản biện: dựa trên bài báo cáo hoặc phỏng vấn trực tiếp tại phòng tập trung theo yêu cầu của khoa.
 • Trường hợp điểm chấm của 2 giảng viên chênh lệch từ 2 điểm trở lên, Khoa cử giảng viên thứ 3 chấm và điểm báo cáo là trung bình của 3 giảng viên chấm.
 • Trường hợp điểm thực tập dưới 5 điểm, hoặc phát hiện sinh viên sao chép chuyên đề (kèm theo hình thức kỷ luật) thì sinh viên phải thực tập lại.

3. Hướng dẫn thực hiện môn học:

 • Phạm vi áp dụng môn học:Chương trình môn học được sử dụng để hướng dẫn thực tập cho sinh viên trình độ cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh.
 • Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
 • Đối với giáo viên: Giáo viên sẽ tập trung hướng dẫn thực tập, hướng dẫn viết báo cáo, phản hồi kết quả chấm báo cho cho sinh viên.
 • Đối với người học: Sinh viên phải đảm bảo quy trình thực tập theo tiến độ sau:
 • Tổng thời gian thực tập chuyên môn là 4 tuần. Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • Hàng tuần nộp “Nhật ký thực tập” cho giảng viên hướng dẫnvào ngày đầu của tuần tiếp theo. (Nhật ký thực tập phải ghi tóm tắt công việc của từng ngày thực tập tại cơ sở thực tập). Nhật ký thực tập là căn cứ để đánh giá điểm quá trình thực tập.
 • Sau 1 tuần, sinh viên phải hoàn thành đề cương chi tiết trình giáo viên hướng dẫn phê duyệt.
 • Trong vòng 1 tuầnsau khi kết thúc thực tập sinh viên phải nộp báo cáo thực tập (có xác nhận của cơ sở thực tập), đề cương chi tiết mà giáo viên hướng dẫn duyệt về phòng Quản lý đào tạo.

Nếu sinh viên không nộp báo cáo hoặc nộp báo cáo không đúng thời hạn sẽ nhận điểm 0 (không) cho báo cáo thực tập cuối khóa.

4. Những trọng tâm cần chú ý: Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

 • Sinh viên viết báo cáo thực tập cuối khóa theo hướng dẫn của giáo viên
 • Sinh viên thực tập cùng tại một đơn vị thực tập thì không được chọn chuyên đề giống nhau
 • Sinh viên thực tập có thể đăng ký lựa chọn 1 trong 10 chuyên đề được gợi ý để viết Báo cáo thực tập cuối khóa.

Tài liệu tham khảo:

 • Giáo trình, bài giảng các môn học, mô đun của Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội
 • Các tài liệu thực tế của đơn vị thực tập

QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Quy định về soạn thảo văn bản:

Báo cáo sử dụng chữ VnTime (Times New Roman) cỡ 14; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,3 lines; lề trên 3,0 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,0 cm; lề phải 2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Báo cáo TT được in trên một mặt giấy khổ A4 (210 × 297 mm)

– Header:

 • Góc trái: Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
 • Góc phải: Khoa …….
 • Góc trái: Họ và tên, lớp, khóa
 • Góc phải: Báo cáo thực tập

2. Quy định về trình bày tiểu mục: Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Các tiểu mục của báo cáo được trình bày và đánh số thành nhóm chữ, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

3. Quy định về trình bày bảng biểu, hình vẽ, phương trình:

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ Nguồn: Bộ Tài chính 2016″. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ phải ghi phía dưới hình.

4. Quy định về viết tắt:

Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu báo cáo có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu báo cáo.

5. Quy định về tài liệu tham khảo và cách trích dẫn Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo.

Cách xếp danh mục Tài liệu tham khảo xem phụ lục 6 Hướng dẫn này. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315] hoặc [15, tr.321&345]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42].

Trên đây là Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên cùng nhau tham khảo. Ngoài ra, Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn còn có thêm những dịch vụ đi kèm như là: Dịch vụ viết thuê tiểu luận full môn, làm báo cáo thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp, hỗ trợ viết chuyên đề tốt nghiệp và làm hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm về giá cũng như quy trình thì liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993