Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại

Đánh giá post

Danh sách 82 Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại hay, dễ đạt điểm cao. Ngành luật hiện nay được rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn để theo học, ngành luật không còn giống như trước nữa, hiện nay ngành luật được đánh giá cao hơn rất nhiều với các ngành khác, như là quản trị kinh doanh, marketing, kế toán.

Cho nên ngành luật hiện nay yêu cầu cao hơn rất nhiều, các bạn sinh viên không còn có thể làm một bài luận văn, khóa luận tốt nghiệp đơn giản và sơ sài nữa. Việc chọn đề tài cũng đặc biệt được giáo viên chú trọng đến, và vấn đề chọn đề tài cũng làm cho nhiều bạn sinh viên hiện nay gặp khó khăn. Hiểu được tầm quan trọng trong việc chọn lựa đề tài, hôm nay dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp sẽ chia sẻ Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê luận văn thạc sĩ ngành luật thì liên hệ trực tiếp với Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn nhé.

Danh sách đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại

 1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 2. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực.
 3. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính.
 4. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 5. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra bộ.
 6. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 7. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra sở.
 8. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra huyện.
 9. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực văn hoá.
 10. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.
 11. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thông tin.
 12. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực truyền thông.
 13. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực báo chí.
 14. Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại
 15. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực xây dựng.
 16. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đất đai.
 17. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực lao động.
 18. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giao thông vận tải.
 19. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 20. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực y tế.
 21. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực môi trường.
 22. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thuế.
 23. Tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời trong hoạt động thanh tra.
 24. Quy trình thanh tra chuyên ngành theo phương thức Đoàn thanh tra.
 25. Thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra.
 26. Thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra.
 27. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 28. Thanh đột xuất: Một số vấn đề lý luận về thực tiễn.
 29. Thanh tra thường xuyên: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 30. Thanh tra lại: Một số vấn đề lý luận và thưc tiễn.
 31. Thanh tra liên ngành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 32. Kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 33. Xử lý sau Kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 34. Hoạt động thanh tra và kiểm tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 35. Kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra.
 36. Hoạt động thanh tra đối với đối tượng thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
 37. Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại
 38. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 39. Thanh tra nội bộ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 40. Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra hành chính.
 41. Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành.
 42. Đại diện trong pháp luật khiếu nại.
 43. Đối tượng khiếu nại hành chính.
 44. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.
 45. Người khiếu nại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 46. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại.
 47. Nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời trong giải quyết khiếu nại.
 48. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
 49. Kế thừa quyền và nghĩa vụ khiếu nại.
 50. Thụ lý giải quyết khiếu nại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 51. Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại trong giải quyết khiếu nại.
 52. Tiếp nhận khiếu nại trong giai đoạn thụ lý giải quyết khiếu nại.
 53. Đình chỉ giải quyết khiếu nại: Một số vấn đề lý luân và thực tiễn.
 54. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất.
 55. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thuế.
 56. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 57. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai (qua thực tiễn tại một địa phương cụ thể).
 58. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế (qua thưc tiễn tại môt địa phương cụ thể).
 59. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng (qua thực tiễn từ một địa phương).
 60. Thời hiệu, thời hạn trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 61. Xác minh, thu thập chứng cứ trong giải quyết khiếu nai.
 62. Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại
 63. Điều kiện thụ lý trong giải quyết khiếu nại.
 64. Giải quyết yêu cầu dân sự trong giải quyết khiếu nại.
 65. Thanh tra, kiểm tra và giám sát thực hiện pháp luật khiếu nại.
 66. Bảo vệ người tố cáo: Thực trạng và giải pháp.
 67. Bảo mật thông tin của người tố cáo.
 68. Tố cáo, cung cấp thông tin vi phạm và tố giác tội phạm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 69. Xác minh, thu thâp chứng cứ trong giải quyết tố cáo.
 70. Trách nhiệm giải trình của người bị tố cáo.
 71. Nghĩa vụ chứng minh trong tố cáo và giải quyết tố cáo.
 72. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo.
 73. Tố cáo nặc danh, mạo danh và khuyết danh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 74. Trách nhiệm bảo vệ người tố cáo: thực trạng và giải pháp.
 75. Thụ lý giải quyết tố cáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 76. Điều kiện thụ lý trong giai đoạn thụ lý giải quyết tố cáo.
 77. Thẩm quyền giải quyết tố cáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 78. Xử lý tố cáo: Lý luận và thực tiễn.
 79. Tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 80. Tiếp công dân tại xã, phường, thị trấn.
 81. Quy trình tiếp dân công dân.
 82. Kỹ năng tiếp công dân.

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp chia sẻ cho các bạn sinh viên đang theo học ngành luật, danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật  tố cáo, thanh tra, khiếu nại hay dễ đạt điểm cao. Ngoài ra, danh trên đề tài trên đây Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn  mới liệt kê được 1 ít đề tài, các bạn sinh viên chưa thấy đề tài phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé. Đặc biệt, dịch vụ viết thuê khóa luận còn có thêm chính sách khác nữa, nếu như các bạn có giới thiệu bạn bè, hoặc người thân đang muốn thuê dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ thì bên mình có hoa hồng cho các bạn nữa. Hãy liên hệ trực tiếp để được Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn tư vấn nhé.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay chưa có thời gian làm đề cương và làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn để được hỗ trợ làm bài, cũng như bảng giá viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp nhé, xem tại đường link dưới đây.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CẤU TRÚC CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT TỐ CÁO, THANH TRA, KHIẾU NẠI

Tên đề tài

Tên đề tài phải nêu được vấn đề nghiên cứu cũng như phạm vi giới hạn (đối tượng, không gian, thời gian,…) của nghiên cứu.

Tên đề tài phải hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải của thể và chính xác về mặt khoa học, đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt.

Lời cam đoan

Người viết phải cam đoan các số liệu và kết quả thu được là do bản thân trực tiếp theo dõi, thu thập với một thái độ hoàn toàn khách quan, trung thực, các tài liệu đã trích dẫn của các tác giả đều được liệt kê đầy đủ, không sao chép bất cứ tài liệu nào mà không có trích dẫn.

Lời cảm ơn

Người viết bày tỏ sự cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ hoặc hợp tác với mình trong quá trình thực hiện đề tài và viết báo cáo kết quả.

Mục lục Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại

Tạo mục lục tự động 3 cấp.

Các từ viết tắt

Nếu một từ hoặc một cụm từ được lặp lại nhiều lần trong Báo cáo tốt nghiệp, để tránh trùng lặp dài dòng, nên viết tắt các từ, cụm từ  này. Những từ hoặc cụm từ được viết tắt, ngay sau lần sử dụng đầu tiên phải chú giải cách viết tắt trong ngoặc đơn kèm theo. Sau đó chỉ sử dụng từ viết tắt, không sử dụng lại các từ, cụm từ đầy đủ. Danh mục các chữ viết tắt gồm 2 cột chính: cột các từ hoặc cụm từ đầy đủ; cột từ viết tắt.

Danh mục các bảng

 • Các bảng biểu được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.
 • Ví dụ: Bảng 3.1 là bảng thứ nhất của chương 3.
 • Danh mục các bảng gồm số thứ tự bảng và tên bảng.

Danh mục các hình (gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, ảnh)

 • Các hình được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.
 • Ví dụ: Hình 2.2 là hình thứ hai của chương 2.
 • Danh mục các hình gồm số thứ tự hình và tên hình.

Phần mở đầu Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại

 • – Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài.
 • – Tổng quan các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài (Giới thiệu và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài).
 • – Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài).
 • – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 • – Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cách thức thực hiện đề tài).
 • – Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài.
 • – Bố cục của báo cáo tốt nghiệp.

Phần nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp

Giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã được đề ra trong phần mở đầu theo đúng phương pháp và giới hạn của đề tài.

Kết luận và kiến nghị

 • – Kết luận nhằm đưa ra một tóm tắt kết quả nghiên cứu bao gồm:
 • + Những điểm mới rút ra được (quan trọng nhất) liên quan đến mục tiêu nghiên cứu;
 • + Những nội dung có thể ứng dụng được trong thực tiễn;
 • – Kiến nghị nhằm nêu được:
 • + Những điểm còn tồn tại của đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới);
 • + Những kiến nghị liên quan đến đề tài và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

Lưu ý tránh các trường hợp sau:

 • + Kết luận quá dài, quá chi tiết, dày đặc số liệu; kết luận cả những nội dung mà đề tài không nghiên cứu giải quyết;
 • + Kiến nghị chung chung, thiếu cụ thể hoặc không xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

Quy định trích dẫn tài liệu Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại

– Hình thức trích dẫn: 

 • + Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,…của bản gốc vào bài viết.
 • Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác tửng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.
 • “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số, tài liệu tham khảo] đặt trong ngoặc vuông.
 • + Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.
 • Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc.
 • + Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo.

Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Một số nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

 • + Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bản luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.
 • + Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • + Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang.

Ví dụ: [15, 314-315]

Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng.

Ví dụ: [19],[25],[41]

Tài liệu tham khảo Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại

 • – Xếp riêng theo các nhóm ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga,…)
 • – Xếp theo trình tự a, b, c của tên tác giả đầu tiên, nhưng không đảo tên lên trước họ (đối với tiếng Việt) hoặc của họ của tác giả đầu tiên (đối với tiếng nước ngoài);
 • – Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian.
 • Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c,….

Ví dụ: 1974a, 1974b,…;

 • – Tài liệu không có tên tác giả: xếp theo thứ tự a, b, c của từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành văn bản;
 • – Đánh số thứ tự liên tục từ đầu tới cuối (không phân biệt ngôn ngữ);
 • – Tài liệu là sách, luận án, báo cáo:
 • + Tên các tác giả hoặc cơ quan phát hành văn bản
 • + (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • + Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ:

 • (1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (2) Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (3) Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
 • – Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách:
 • + Tên các tác giả Đề tài khóa luận ngành luật thanh tra khiếu nại tố cáo
 • + (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tập (không có dấu ngăn cách)
 • + (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Các số trang. (gạch ngang giữ hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụ:

 • (4) Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr.10-16.
 • – Tài liệu khai thác trực tuyến (trên mạng): Phần nguồn gốc tài liệu: ghi đường dẫn tới tận địa chỉ của văn bản trích dẫn (tên tệp có phần mở rộng là .html, hoặc .doc, hoặc .pdf) và ngày tháng năm khai thác tài liệu.
 1. Phụ lục(nếu có)

Nêu các ảnh, hình vẽ, số liệu thô, mẫu phiếu điều tra, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu (nếu thấy cần thiết).

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT TỐ CÁO, THANH TRA, KHIẾU NẠI

 1. Độ dài của Báo cáo tốt nghiệp
 • Tối thiểu 40 trang, tối đa không quá 50 trang (in một mặt).
 1. Mẫu bìa
 • Theo mẫu 4 trong bộ biểu mẫu đính kèm (in bìa cứng).
 1. Quy định về định dạng trang
 • + Khổ trang: A4;
 • + Lề trái: 3,5 cm; lề phải, đầu trang và cuối trang: 2 cm;
 • + Font chữ: Time News Roman, cỡ chữ 14;
 • + Cách đoạn: before: 4 pt, after: 4 pt;
 • + Cách dòng: At least: 20 pt.
 1. Quy định về đánh số trang
 • + Trang bìa phụ và các trang Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Danh mục từ viết tắt, Danh mục các bảng, Danh mục các hình, Mục lục và Phụ lục đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv,…)
 • + Từ phần “Mở đầu” đến hết phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1, 2, 3,…), đặt canh giữa ở cuối trang.
 1. Đánh số các đề mục Đề tài khóa luận ngành luật tố cáo, thanh tra, khiếu nại
 • Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1: CĂN GIỮA, CHỮ VIẾT HOA, ĐẬM

 • 1. CĂN ĐỀU HAI BÊN, CHỮ VIẾT HOA.
 • 1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, đậm.
 • 1.1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, nghiêng.

Cách thức bố trí cuốn báo cáo theo thứ tự như sau (có mẫu đính kèm):

 1. Trang bìa cứng (xem mẫu 4)
 2. Trang bìa lót (tức là in lại trang bìa cứng trên bằng giấy trắng)
 3. Trang lời cam đoan
 4. Trang lời cảm ơn
 5. Trang danh mục từ viết tắt (nếu có)
 6. Trang danh mục các bảng(nếu có)
 7. Trang danh mục các hình (nếu có)
 8. Trang mục lục
 9. Phần mở đầu (bắt đầu đánh số trang 1, 2, 3,…)
 10. Các trang kế tiếp sẽ trình bày các chương của báo cáo
 11. Phần kết luận
 12. Trang danh mục tài liệu tham khảo
 13. Trang phụ lục (nếu có) Đề tài khóa luận ngành luật thanh tra khiếu nại tố cáo

– Lưu ý: Nghiêm cấm sinh viên có hành vi sao chép trong nội dung báo cáo tốt nghiệp. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị đánh rớt và buộc phải đóng tiền làm lại báo cáo tốt nghiệp khóa sau. Nếu sử dụng nội dung bài viết của tác giả khác thì phải trích dẫn nguồn theo quy định.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993