Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tố Tụng Dân Sự

Đánh giá post

Danh Sách 47 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tố Tụng Dân Sự tiêu biểu nhất. Theo học ngành luật tố tụng dân sự là góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Theo học ngành luật thì có muôn màu, muôn vẻ và đề tài của ngành luật tố tụng dân sự cũng thế.

Để có thể chọn một đề tài hay thì các bạn sinh viên ngành luật tố tụng dân sự, cùng tham khảo Danh Sách 47 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tố Tụng Dân Sự sau đây nhé. Ngoài ra, các bạn không có thời gian làm đề cương và làm bài luận văn của mình, thì liên hệ trực tiếp với Hỗ Trợ Viết Luận Văn để được hỗ trợ nhé.

Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tố Tụng Dân Sự

Lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự

 1. Phạm vi chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự.
 2. Phạm vi chứng minh của Tòa án trong tố tụng dân sự.
 3. Phạm vi xét xử của Tòa án nhân dân đối với các vụ việc dân sự.
 4. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn trong tố tụng dân sự.
 5. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn trong tố tụng dân sự.
 6. Quyền, nghĩa vụ của Tòa án trong tố tụng dân sự.
 7. Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự.
 8. Tranh tụng và tranh luận trong tố tụng dân sự.
 9. Phạm vi định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự.
 10. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện trong tố tụng dân sự.
 11. Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng trong tố tụng dân sự.
 12. Quyền, nghĩa vụ của người giám định trong tố tụng dân sự.
 13. Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng dân sự.
 14. Quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự trong tố tụng dân sự.
 15. Quyền rút yêu cầu của đương sự trong tố tụng dân sự.
 16. Thẩm quyền sơ thẩm theo cấp Tòa án.
 17. Thẩm quyền sơ thẩm theo lãnh thổ trong tố tụng dân sự.
 18. Thẩm quyền sơ thẩm theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu.
 19. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự.
 20. Trình tự thụ lý vụ án dân sự.
 21. Người phải chịu án phí sơ thẩm dân sự.
 22. Thủ tục hòa giải vụ án dân sự.
 23. Kê biên tài sản đang tranh chấp trong tố tụng dân sự.
 24. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự.
 25. Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
 26. Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử.
 27. Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự
 28. Nguyên tắc giải quyết các vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng.
 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong tố tụng dân sự.
 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án trong tố tụng dân sự.
 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng dân sự.
 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm Tòa án trong tố tụng dân sự.
 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm tra viên Tòa án trong tố tụng dân sự.
 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự.
 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong tố tụng dân sự.
 36. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng.
 37. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.
 38. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.
 39. Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
 40. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.
 41. Cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng.
 42. Hoãn phiên tòa sơ thẩm dân sự.
 43. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn.
 44. Tính chất của giám đốc thẩm, tái thẩm.
 45. Thẩm quyền giám đốc thẩm.
 46. Phiên họp giải quyết việc dân sự.
 47. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
 48. Công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG

 1. Tên đề tài
 • Tên đề tài phải nêu được vấn đề nghiên cứu cũng như phạm vi giới hạn (đối tượng, không gian, thời gian,…) của nghiên cứu.
 • Tên đề tài phải hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải của thể và chính xác về mặt khoa học, đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt.
 1. Lời cam đoan
 • Người viết phải cam đoan các số liệu và kết quả thu được là do bản thân trực tiếp theo dõi, thu thập với một thái độ hoàn toàn khách quan, trung thực, các tài liệu đã trích dẫn của các tác giả đều được liệt kê đầy đủ, không sao chép bất cứ tài liệu nào mà không có trích dẫn.

3, Lời cảm ơn

 • Người viết bày tỏ sự cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ hoặc hợp tác với mình trong quá trình thực hiện đề tài và viết khóa luận kết quả.
 1. Mục lục
 • Tạo mục lục tự động 3 cấp. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự
 1. Các từ viết tắt
 • Nếu một từ hoặc một cụm từ được lặp lại nhiều lần trong Khóa luận tốt nghiệp, để tránh trùng lặp dài dòng, nên viết tắt các từ, cụm từ  này. Những từ hoặc cụm từ được viết tắt, ngay sau lần sử dụng đầu tiên phải chú giải cách viết tắt trong ngoặc đơn kèm theo. Sau đó chỉ sử dụng từ viết tắt, không sử dụng lại các từ, cụm từ đầy đủ. Danh mục các chữ viết tắt gồm 2 cột chính: cột các từ hoặc cụm từ đầy đủ; cột từ viết tắt.
 1. Danh mục các bảng
 • Các bảng biểu được đánh số thứ tự theo từng chương của khóa luận.
 • Ví dụ: Bảng 3.1 là bảng thứ nhất của chương 3.
 • Danh mục các bảng gồm số thứ tự bảng và tên bảng.
 1. Danh mục các hình(gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, ảnh)
 • Các hình được đánh số thứ tự theo từng chương của khóa luận.
 • Ví dụ: Hình 2.2 là hình thứ hai của chương 2.
 • Danh mục các hình gồm số thứ tự hình và tên hình.
 1. Phần mở đầu Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự
 • – Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài.
 • – Tổng quan các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài (Giới thiệu và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài).
 • – Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài).
 • – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 • – Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cách thức thực hiện đề tài).
 • – Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài.
 • – Bố cục của khóa luận tốt nghiệp.
 1. Phần nội dung chính của Khóa luận tốt nghiệp

Giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã được đề ra trong phần mở đầu theo đúng phương pháp và giới hạn của đề tài.

10 Kết luận và kiến nghị

 • – Kết luận nhằm đưa ra một tóm tắt kết quả nghiên cứu bao gồm:
 • + Những điểm mới rút ra được (quan trọng nhất) liên quan đến mục tiêu nghiên cứu;
 • + Những nội dung có thể ứng dụng được trong thực tiễn;
 • – Kiến nghị nhằm nêu được:
 • + Những điểm còn tồn tại của đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới);
 • + Những kiến nghị liên quan đến đề tài và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

Lưu ý tránh các trường hợp sau: Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự

 • + Kết luận quá dài, quá chi tiết, dày đặc số liệu; kết luận cả những nội dung mà đề tài không nghiên cứu giải quyết;
 • + Kiến nghị chung chung, thiếu cụ thể hoặc không xuất phát từ kết quả nghiên cứu.
 1. Quy định trích dẫn tài liệu

– Hình thức trích dẫn:

 • + Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,…của bản gốc vào bài viết.
 • Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác tửng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.
 • “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số, tài liệu tham khảo] đặt trong ngoặc vuông.
 • + Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.
 • Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc.
 • + Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo.

Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

– Một số nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự

 • + Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bản luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.
 • + Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • + Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang.

Ví dụ: [15, 314-315]

 • Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng.
 • Ví dụ: [19],[25],[41]
 1. Tài liệu tham khảo Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự
 • – Xếp riêng theo các nhóm ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga,…)
 • – Xếp theo trình tự a, b, c của tên tác giả đầu tiên, nhưng không đảo tên lên trước họ (đối với tiếng Việt) hoặc của họ của tác giả đầu tiên (đối với tiếng nước ngoài);
 • – Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian.
 • Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c,….

Ví dụ: 1974a, 1974b,…;

 • – Tài liệu không có tên tác giả: xếp theo thứ tự a, b, c của từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành văn bản;
 • – Đánh số thứ tự liên tục từ đầu tới cuối (không phân biệt ngôn ngữ);
 • – Tài liệu là sách, luận án, khóa luận:
 • + Tên các tác giả hoặc cơ quan phát hành văn bản
 • + (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Tên sách, luận án hoặc khóa luận, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • + Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụĐề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự

 • (1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Khóa luận tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (2) Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (3) Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
 • – Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách:
 • + Tên các tác giả
 • + (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Ttên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tập (không có dấu ngăn cách)
 • + (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Các số trang. (gạch ngang giữ hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụĐề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự

 • (4) Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr.10-16.
 • – Tài liệu khai thác trực tuyến (trên mạng): Phần nguồn gốc tài liệu: ghi đường dẫn tới tận địa chỉ của văn bản trích dẫn (tên tệp có phần mở rộng là .html, hoặc .doc, hoặc .pdf) và ngày tháng năm khai thác tài liệu.
 1. Phụ lục(nếu có)

Nêu các ảnh, hình vẽ, số liệu thô, mẫu phiếu điều tra, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu (nếu thấy cần thiết).

Trên đây là Danh sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự dễ đạt điểm cao nhất., nếu như những đề tài trên đây chưa phù hợp với các bạn sinh viên ngành luật. Thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề tài khác hay hơn tại đây nhé.

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

 1. Độ dài của Khóa luận tốt nghiệp
 • Tối thiểu 40 trang, tối đa không quá 60 trang (in một mặt).
 1. Mẫu bìa
 • Theo mẫu 4trong bộ biểu mẫu đính kèm (in bìa cứng).
 1. Quy định về định dạng trang
 • + Khổ trang: A4;
 • + Lề trái: 3,5 cm; lề phải, đầu trang và cuối trang: 2 cm;
 • + Font chữ: Time News Roman, cỡ chữ 14;
 • + Cách đoạn: before: 4 pt, after: 4 pt;
 • + Cách dòng: At least: 20 pt.

4. Quy định về đánh số trang Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự

 • + Trang bìa phụ và các trang Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Danh mục từ viết tắt, Danh mục các bảng, Danh mục các hình, Mục lục và Phụ lục đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv,…)
 • + Từ phần “Mở đầu” đến hết phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1, 2, 3,…), đặt canh giữa ở cuối trang.
 1. Đánh số các đề mục

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

VÍ DỤ: CHƯƠNG 1: CĂN GIỮA, CHỮ VIẾT HOA, ĐẬM

 • 1. CĂN ĐỀU HAI BÊN, CHỮ VIẾT HOA.
 • 1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, đậm.
 • 1.1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, nghiêng.

Cách thức bố trí cuốn khóa luận Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tố Tụng Dân Sự

 1. Trang bìa cứng (xem mẫu 4)
 2. Trang bìa lót (tức là in lại trang bìa cứng trên bằng giấy trắng)
 3. Trang lời cam đoan
 4. Trang lời cảm ơn
 5. Trang danh mục từ viết tắt (nếu có)
 6. Trang danh mục các bảng(nếu có)
 7. Trang danh mục các hình (nếu có)
 8. Trang mục lục
 9. Phần mở đầu (bắt đầu đánh số trang 1, 2, 3,…)
 10. Các trang kế tiếp sẽ trình bày các chương của khóa luận
 11. Phần kết luận
 12. Trang danh mục tài liệu tham khảo
 13. Trang phụ lục (nếu có)

– Lưu ý: Nghiêm cấm sinh viên có hành vi sao chép trong nội dung Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Dân Sự. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị đánh rớt và buộc phải đóng tiền làm lại khóa luận tốt nghiệp khóa sau. Nếu sử dụng nội dung bài viết của tác giả khác thì phải trích dẫn nguồn theo quy định.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993