Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường

Đánh giá post

Giới thiệu đến các bạn sinh viên Tổng Hợp Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường mới nhất. Hiện nay, ngành Môi Trường rất khó lựa chọn đề tài, trong đó nhiều giáo viên yêu cầu rất cao về đề tài, cho nên Dịch Vụ Viết Luận Văn đã tổng hợp được một danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành môi trường mới nhất để chia sẻ đến với các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, cũng như không biết lựa chọn đề tài cho phù hợp với bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Đến với Dịch Vụ Viết Luận Văn các bạn sinh viên không còn phải lo lắng về đề tài, cũng như bài khóa luận tốt nghiệp của các bạn nữa, vì Dịch Vụ Viết Luận Văn sẽ tư vấn cho các bạn đề tài, làm đề cương chi tiết và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp ngành môi trường đến khi xong bài.

Ngoài ra, các bạn sinh viên có nhu cầu làm bài khóa luận tốt nghiệp ngành môi trường, hay muốn được tư vấn đề tài khóa luận và muốn được làm bài  khóa luận tốt nghiệp thì có thể tham khảo quy trình, cũng như bảng giá chi tiết bài khóa luận tốt nghiệp tại đây nhé:

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

 1. Đánh Giá Chất Lượng Môi Trường Tại Dự Án Sản Xuất Rau An Toàn Gắn Với Tiêu Thụ Sản Phẩm Trên Địa Bàn
 2. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Môi Trường Đất Tới Sinh Trưởng Và Phát Triển Của Cây Dó Bầu
 3. Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác, Chế Biến Đá Vôi Đến Môi Trường Tại Mỏ Đá Vôi Tà Lài
 4. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Thực Vật Xâm Hại Trên Địa Bàn Huyện Văn Quan
 5. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Nghiên Cứu Giá Trị Môi Trường Và Giải Pháp Bảo Vệ Di Sản Ruộng Bậc Thang Huyện Hoàng Su Phì
 6. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nhằm Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Cho Vườn
 7. Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Và Dịch Vụ
 8. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Mô Hình Quản Lý Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hoà Bình
 9. Nghiên Cứu Hiệu Quả Giảm Nhiệt Của Không Gian Xanh Đô Thị Tại Thành Phố Hà Nội Sử Dụng Công Nghệ
 10. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Tài Nguyên Nước Sông Thương Trên Địa Bàn Tỉnh
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Địa Không Gian Đánh Giá Sự Thay Đổi Sử Dụng Đất Khu Vực Khai Thác Khoáng Sản
 12. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Phương Pháp Xác Định Trữ Lượng Rừng Bằng Dữ Liệu Sentinel Tại Huyện Phú Giáo
 13. Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Huyện Chương Mỹ
 14. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Các Hoạt Động Du Lịch Đến Môi Trường Tại Khu Du Lịch Chùa Hương, Xã Hương Sơn
 16. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Chất Lượng Nước Suối Muội Thuộc Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
 17. Nghiên Cứu Thực Trạng, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Tại Xã Hòa Thạch
 18. Đánh Giá Tài Nguyên Tự Nhiên Và Nhân Văn Nhằm Đề Xuất Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tại Trên Địa Bàn
 19. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Môi Trường Của Hoạt Động Khai Thác Đá Tới Chất Lượng Môi Trường Không Khí Tại Mỏ
 20. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Địa Bàn Tỉnh Sơn La
 21. Ảnh Hưởng Của Công Trình Thuỷ Điện Suối Sập I Đến Chế Độ Dòng Chảy Và Sử Dụng Nước Ở Vùng Hạ Lưu
 22. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Mức Độ Biến Động Chất Lượng Nước Sông, Suối Của Tỉnh Sơn La
 23. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Thủy Điện Xím Vàng 2, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
 24. Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Nước Suối Nậm Pàn Thuộc Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
 25. Thực Trạng Chất Lượng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Nước Sông Đáy Thuộc Huyện Chương Mỹ
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Ba Vì
 27. Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Nước Suối Nậm La, Tỉnh Sơn La
 28. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thời Tiết Cực Đoan Đến Tài Nguyên Thực Vật Rừng Thuộc Khu Rừng Đặc Dụng
 29. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Ứng Dụng Sản Xuất Sạch Hơn Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh Khách Sạn Tại Công Ty Trách Nhiệm
 30. Ứng Dụng GIS Xây Dựng Bản Đồ Chất Lượng Nước Mặt Tại Huyện Quốc Oai – Thành Phố Hà Nội
 31. Nghiên Cứu Đánh Giá Tiềm Năng Du Lịch Với Các Sản Phẩm Từ Rừng Tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Huyện Ba Vì
 32. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Các Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạt Động Du Lịch Khu Rừng Phòng Hộ Huyện Sóc Sơn
 33. Nghiên Cứu Đánh Giá Tiềm Năng Khai Thác Bền Vững Các Sản Phẩm Du Lịch Từ Rừng Đặc Dụng Khu Vực Chùa
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Phân Tích Sinh Cảnh Sống Của Gấu Ngựa (Ursus Thibetanus Cuvier, 1823) Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên
 35. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu, Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Trên Địa Bàn Thành Phố Lạng Sơn
 36. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Nước Thải Y Tế Của Một Số Bệnh Viện Ở Lạng Sơn
 37. Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp Đến Môi Trường Đất Tại Huyện Văn Lãng
 38. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Biến Động Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Của Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Giai Đoạn
 39. Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Môi Trường Nước Sông Kỳ Cùng Chảy Qua Tỉnh Lạng Sơn
 40. Đánh Giá Biến Động Chất Lượng Nước Ngầm Của Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Giai Đoạn 2016-2021
 41. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác Đá Đến Môi Trường Tại Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
 42. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Tài Nguyên Rừng Tại Huyện Tràng Định
 43. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lạng Sơn
 44. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Khai Thác Đá Vôi Làm Vật Liệu Xây Dựng Thông Thường Tại Bản Phiêng Hay, Xã Chiềng Xôm
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Của Nhà Máy Thuộc Da Tại Huyện Văn Lãng
 46. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Khu Dân Cư Đồng Hộ Xã Ninh Khang
 47. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Khu Sinh Thái Khe Hang Dầu, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng
 48. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Huyện Cao Lộc
 49. Nghiên Cứu Tác Động Của Các Vùng Dân Cư Đến Chất Lượng Nước Suối Ngọc Tuyền Đoạn Chảy Qua Thành Phố
 50. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Môi Trường Của Thủy Điện Đông Khùa Sau 3 Năm Hoạt Động (2019-2021) Tại Tỉnh Sơn La
 51. Đánh Giá Mức Độ Biến Động Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả Chất Lượng Nước Sông Thương
 52. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác Đá Vôi Tới Môi Trường Trên Địa Bàn Tỉnh Lạng Sơn
 53. Đánh Giá Rủi Ro Môi Trường Thông Qua Chỉ Số Tác Động Môi Trường Trong Canh Tác Cam Tại Huyện Cao Pho
 54. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Cụm Công Nghiệp Thanh Minh, Thị Xã Phú Thọ
 55. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Đánh Giá Hiệu Quả Môi Trường Của Nhà Máy Nước Diễn Vọng, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 56. Đánh Giá Tác Động Môi Trường Cụm Công Nghiệp Tử Đà – An Đạo Tại Xã Tử Đà Và An Đạo, Huyện Phù Ninh
 57. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn
 58. Nghiên Cứu Khả Năng Xử Lý Nước Thải Chứa Phenol Bằng Công Nghệ Bùn Hoạt Tính Theo Mẻ – SBR
 59. Biến Động Chất Lượng Nước Và Mực Nước Ngầm Tại Khu Vực Xuân Mai Chương Mỹ – Hà Nội
 60. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Môi Trường Hướng Tới Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tại Hà Nội
 61. Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Đầu Tớ Xây Dựng Và Kinh Doanh Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp
 62. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Sử Dụng Tư Liệu Viễn Thám Để Xây Dựng Bản Đồ Phân Cấp Chất Lượng Không Khí Tại Thành Phố Sơn La
 63. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác Cao Lanh – Fensfat Đến Môi Trường Tại Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
 64. Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Kỹ Thuật Giảm Thiểu Phát Thải Thủy Ngân Trong Khí Thải Của Một Số Nhà
 65. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Của Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng (PFES) Tại Huyện Văn Chấn
 66. Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom
 67. Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt
 68. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Môi Trường Tại Các Khu Vực Đặt Kho Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 69. Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nước Ngầm Khu Vực Thị Trấn Xuân Mai
 70. Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Bằng Thực Vật Tại Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội
 71. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Đất Ngập Nước
 72. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Thực Trạng Phát Sinh Và Xử Lý Nước Thải Từ Các Cơ Sở Chăn Nuôi Lợn Trên Địa Bàn Tỉnh Hòa Bình
 73. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nông Thôn Tỉnh Hòa Bình
 74. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Giải Pháp Thực Hiện Tiêu Chí Môi Trường Trong Xây Dựng
 75. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt
 76. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Nghiên Cứu, Đánh Giá Hiện Trạng Nguồn Nước Thải Tại Một Số Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh
 77. Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Hệ Thống MOT Tại Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Gia Sàng
 78. Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2016

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

Danh sách Đề Tài Khóa Luận Ngành Biến Đổi Khí Hậu

 1. Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phát Triển Sinh Kế Thích Ứng Tại Xã
 2. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Mô Hình Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Dựa Vào Cộng Đồng Góp Phần Đảm Bảo An Ninh
 3. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Tài Nguyên Nước Dưới Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Các Dự Án Thủy Điện
 4. Biến Đổi Của Một Số Đặc Trưng Khí Hậu Và Các Hiện Tượng Thiên Tai Có Liên Quan Ở Khu Vực Bắc Trung
 5. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Mức Độ Tổn Thương Ngành Du Lịch Do Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Tại Tỉnh Nghệ An
 6. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Các Hoạt Động Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Tại Xã Hoài Hải
 7. Hiệu Quả Sản Xuất Khí Biogas Của Công Trình Khí Sinh Học Quy Mô Trung Bình Ở Trang Trại Chăn Nuôi
 8. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tính Dễ Bị Tổn Thương Lĩnh Vực Trồng Trọt Do Biến Đổi Khí Hậu Huyện Hòa Vang
 9. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hệ Sinh Thái Nông Nghiệp Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình
 10. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Khả Năng Triển Khai Cách Tiếp Cận Nông Nghiệp Thông Minh Với Khí Hậu Trong Kế Hoạch
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tiềm Năng Áp Dụng Cơ Chế Phát Triển Sạch Nhằm Giảm Nhẹ Phát Thải Khí Nhà Kính
 12. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Và Tính Dễ Bị Tổn Thương Do Biến Đổi Khí Hậu Đối Với Sản Xuất Nông Nghiệp
 13. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Dự Tính Mực Nước Biển Dâng Do Biến Đổi Khí Hậu Dựa Trên Các Mô Hình Hoàn Lưu Chung Cho Khu Vực Biển
 14. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Phát Thải Khí Nhà Kính CO2 Từ Hoạt Động Đốt Nhiên Liệu Hóa Thạch
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ảnh Hưởng Của Nước Biển Dâng Do Biến Đổi Khí Hậu Đến Xâm Nhập Mặn Sông Hóa – Thái Bình
 16. Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Cho Hoạt Động Khai Thác Thủy Sản Trên Địa Bàn
 17. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Cho Nhà Máy Nhiệt Điện Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
 18. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Của Nước Biển Dâng Đến Tài Nguyên Nước Dưới Đất Đồng Bằng Ven Biển Tỉnh Hà Tĩnh
 19. Vai Trò Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Tỉnh Thái Nguyên Trong Tuyên Truyền Về Biến Đổi
 20. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Lợi Ích Của Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Thông Qua Xử Lý Chất Thải Rắn Ở Bãi Chôn
 21. Nghiên Cứu Lựa Chọn Giải Pháp Loại Trừ Chất HCFC-22 Trong Sản Xuất Thiết Bị Điều Hòa Không Khí
 22. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Chương Trình Truyền Thông Về Biến Đổi Khí Hậu Của Hội Nông Dân Tỉnh Hưng Yên
 23. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Xây Dựng Chương Trình Truyền Thông Và Biến Đổi Khí Hậu Trong Lực Lực Lượng Công An Tại Các Trại Giam
 24. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Mặt Lưu Vực Sông Cầu
 25. Đánh Giá Phát Thải Khí Nhà Kính CO2 Từ Hoạt Động Giao Thông Trên Địa Bàn Quận Đống Đa Và QuậnThanh
 26. Đánh Giá Tiềm Năng Của Hệ Thống Thu Gom Nước Mưa Để Sử Dụng Trong Sinh Hoạt Và Giảm Ngập Lụt
 27. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Mối Quan Hệ Giữa Biến Đổi Khí Hậu Và Hoạt Động Xử Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Tỉnh Nam Định
 28. Lồng Ghép Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Ngành Thủy Sản
 29. Đánh Giá Phát Thải Khí CH4 Phát Sinh Trong Hoạt Động Sản Xuất Và Tiêu Thụ Biogas Tại Ba Trang Trại
 30. Đánh Giá Chuyển Đổi Sinh Kế Theo Hướng Tăng Trưởng Xanh Ở Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 31. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Các Đặc Điểm Hạn Hán Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu Tại Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
 32. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Vai Trò Của Chương Trình Hỗ Trợ Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Tại Việt Nam Giai Đoạn 2009 – 2012
 33. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Và Năng Lực Ứng Phó Của Cộng Đồng Miền Núi
 34. Vai Trò Vốn Con Người Trong Sinh Kế Bền Vững Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Tại Xã Tản Lĩnh
 35. Nghiên Cứu Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Sinh Kế Và Khả Năng Thích Ứng Của Cộng Đồng
 36. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Phát Thải Khí Nhà Kính N2O Từ Phương Tiện Giao Thông – Xe Máy
 37. Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Nông Nghiệp Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 38. Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Ngập Lụt Lưu Vực Sông Nhật Lệ, Tỉnh Quảng Bình

Tổng Hợp Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường

 1. Đánh Giá Công Tác Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại, Tố Cáo Về Đất Đai Tại Phường Tân Long
 2. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Chỉnh Lý Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 15
 3. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 76
 4. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Hoàng Văn Thụ
 5. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên
 6. Đánh Giá Hiện Trạng Và Định Hướng Sử Dụng Đất Đồi Núi Trên Địa Bàn Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên
 7. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Thu Gom Rác Thải Và Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Sìn Hồ
 8. Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Tại Farm 48, Moshav Hazeva, Arava, Israel
 9. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Bình Long – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng
 10. Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Lương Sơn, Thành Phố Sông Công
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Thành Lập Bản Đồ Số Bằng Máy Toàn Đạc Điện Tử South Tờ Số 20
 12. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 60
 13. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Hóa Trung , Huyện Đồng Hỷ
 14. Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Của Dự Án Đầu Tư Xây Công Trình Khu Dân Cư
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp
 16. Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh
 17. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Trồng Hoa Của Farm 16 Moshav Iddan, Vùng Arava, Israel
 18. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 119
 19. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại, Tố Cáo Về Đất Đai
 20. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Tại Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định
 21. Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Tại Trang Trại Izar Azulai, Moshav Hatzeva, Arava, Israel
 22. Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đăng Ký Cấp Đổi, Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 23. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định
 24. Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đăng Ký Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 25. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
 26. Đánh Giá Công Tác Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
 27. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn
 28. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Phần Mềm Light Image Resizer, Picasa, Nova Pdf Trong Xây Dựng Hồ Sơ Dạng Số
 29. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Đo Đạc Chỉnh Lý Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 60
 30. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Địa Bàn Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang
 31. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Tại Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
 32. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Phủ Lý, Huyện Phú Lương
 33. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Farm 37, Moshav Faran, Arava, Israel
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Và Tác Động Đến Đời Sống Người Dân
 35. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Cấp GCN Quyền Sử Dụng Đất Tại Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
 36. Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Tân Hòa, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
 37. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Cải Tạo, Nâng Cấp Quốc Lộ 18A Uông Bí
 38. Thực Trạng Công Tác Thu Gom Và Biện Pháp Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Phường Ba Hàng
 39. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tình Hình Biến Động Giá Đất Trên Địa Bàn Xã Quyết Thắng – Thành Phố Thái Nguyên
 40. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Tân Hòa, Huyện Phú Bình
 41. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Thực Trạng Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Phường Tân Thịnh
 42. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Túc Duyên, Thành Phố Thái Nguyên
 43. Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
 44. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Thị Xã Đông Triều
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình
 46. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 47. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp
 48. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Xã Yên Bình, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
 49. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Quyết Thắng
 50. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đăng Ký Cấp Đổi, Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 51. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Kết Quả Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Hương Sơn
 52. Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử Và Phần Mềm Microstation, Famis Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 11
 53. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Khu Công Nghiệp Điềm Thụy (Lô CN6)
 54. Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Trùng Quán – Huyện Văn Lãng
 55. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tại Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La Giai Đoạn 2014 – 2016
 56. Tìm Hiểu Công Tác Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Đất Kì Cuối
 57. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Và Định Hướng Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn
 58. Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đối Soát Bản Đồ Phục Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 59. Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Tại Xã Thượng Hà – Huyện Bảo Lạc – Tỉnh Cao Bằng
 60. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Hiện Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Của Dự Án Đường Mòn Hồ Chí Minh
 61. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 01
 62. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính
 63. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
 64. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Chỉnh Lí Bản Đồ
 65. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Phúc Tân, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
 66. Tìm Hiểu Các Khoản Thu Tài Chính Từ Đất Đai Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
 67. Đánh Giá Kết Quả Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đất Trên Địa Bàn Phường Tân Lập
 68. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Môi Trường Của Huyện Hoàng Su Phì Tỉnh Hà Giang
 69. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Cấp Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Hạnh Phúc
 70. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 01
 71. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Máy Toàn Đạc Điện Tử Và Phần Mềm Microstation Trong Biên Tập Và Thành Lập Bản Đồ
 72. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
 73. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Tại Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ
 74. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Sử Dụng Máy Toàn Đạc Điện Tử, Phần Mềm Microstaion Và Famis Để Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Dc1
 75. Đánh Giá Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học
 76. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
 77. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Giá Đất Tại Xã Quyết Thắng – Thành Phố Thái Nguyên
 78. Thực Hiện Kiểm Kê Đất Đai, Lập Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất Năm 2014 Tại Xã Lao Chải
 79. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Song Giang – Huyện Văn Quan
 80. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Cẩm Giang
 81. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đăng Ký Cấp Đổi, Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 82. Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Của Xã Đình Lập Huyện Đình Lập Tỉnh Lạng Sơn

Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

 1. Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Khả Năng Cấp Nước Phục Vụ Đa Mục Tiêu Nhằm Phát Triển Kinh Tế
 2. Nghiên Cứu Xây Dựng Phần Mềm Trợ Giúp Vận Hành Hệ Thống Tưới Trên Nền Tảng Internet
 3. Nghiên Cứu Thực Trạng Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Hưng Yên Và Đề Xuất Các Giải Pháp Quản Lý Tài Nguyên
 4. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Phòng Chống Lũ, Giảm Nhẹ Thiên Tai Sông Hoàng Long Tỉnh Ninh Bình
 5. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Quy Hoạch Phòng Chống Lũ Sông Cầu Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Và Ổn Định Dân Cư Khu Vực
 6. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Điều Khiển Chế Độ Làm Việc Của Hệ Thống Trạm Bơm Tưới Đảm Bảo Cung Cấp Đủ Nước
 7. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Hiện Trạng Ô Nhiễm Nước Của Hệ Thống Thủy Lợi Sông Nhuệ
 8. Đánh Giá Tác Động Của Việc Thu Phí Và Chất Lượng Dịch Vụ Thủy Lợi Đến Quyết Định Lựa Chọn Dịch Vụ
 9. Nghiên Cứu Các Giải Pháp Cấp Nước Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Trên Lưu Vực Sông Bưởi
 10. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Một Số Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Thủy Lợi Kết Hợp Nông Nghiệp Ứng Phó Với Xâm Nhập Mặn Nước Biển Dâng
 12. Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phân Bổ Tài Nguyên Nước Dưới Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Và Phát Triển
 13. Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Đề Xuất Giải Pháp Cấp Nước, Phòng Chống Lũ Lụt Và Giảm Nhẹ
 14. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Kế Toán Nước Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Khai Thác Của Hệ Thống Thủy Lợi
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Khả Năng Khai Thác Và Sử Dụng Tổng Hợp Tài Nguyên Nước
 16. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Tác Động Của Các Công Trình Thủy Điện, Giao Thông Đến Vùng Lũ Vùng Hạ Du
 17. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Đề Xuất Giải Pháp Tạo Nguồn Nước Sinh Hoạt
 18. Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hệ Thống Cấp Nước Thị Trấn Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương
 19. Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Xây Dựng Hoàn Chỉnh Hệ Thống Thủy Lợi Nội Đồng Cho Tỉnh Nghệ An
 20. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu, Lập Quy Trình Vận Hành Tiêu Nước Cho Hệ Thống Thủy Lợi Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
 21. Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tiêu Nước Cho Hệ Thống Thủy Lợi Nghĩa Hưng
 22. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Tăng Cường Và Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Khai Thác Các Công Trình
 23. Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Đề Xuất Giải Pháp Tiêu Cho Hệ Thống Thủy Lợi Bắc Nam Hà
 24. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Đánh Giá Khả Năng Nguồn Nước Trên Lưu Vực Sông Vu Giang
 25. Nghiên Cứu Đánh Giá Khả Năng Lấy Nước Của Các Công Trình Thủy Lợi Điển Hình Khu Vực Hợp Lưu Sông
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Thu Trữ Nước Phục Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Cho Vùng Trung Du
 27. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Dòng Chảy Kiệt Hạ Du Sông Mã Và Giải Pháp Khai Thác Sử Dụng Hợp Lý
 28. Nghiên Cứu Tình Hình Thực Thi Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Miễn Thủy Lợi Phí Tới Hoạt Động
 29. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Chế Độ Tưới Cho Lúa Chiêm Xuân Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Nhằm Tiết Kiệm Nước
 30. Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Nhu Cầu Nước Cho Nông Nghiệp
 31. Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Cải Tạo Và Nâng Cấp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Tiêu Cho Hệ Thống Tiêu
 32. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Cấp Nước Có Xét Đến Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Và Phát Triển Kinh Tế
 33. Nghiên Cứu Lập Kế Hoạch Quản Lý Và Phân Phối Nguồn Nước Lưu Vực Sông La Tinh Để Phát Triển Bền Vững
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu (BĐKH) Và Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Đến Sự Thiếu Hụt Nước
 35. Nghiên Cứu Xác Định Cao Trình Hợp Lý Của Đáy Cống Xả Trạm Bơm Tiêu Nước Ra Sông Đuống
 36. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Khả Năng Tiêu Úng Cho Lưu Vực Sông Phan – Cà Lồ Đoạn Qua Tỉnh Vĩnh Phúc
 37. Nghiên Cứu Xây Dựng Các Tiêu Chí Đánh Giá Nhanh Mức Độ An Toàn Hồ Chứa Vừa Và Nhỏ Bắc Trung Bộ
 38. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Đô Thị Hóa Đến Nhu Cầu Tiêu Nước Của Lưu Vực Sông Đăm, Hà Nội
 39. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Thực Trạng Hạn Hán Và Giải Pháp Khắc Phục Để Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Tế Lưu Vực Sông Cả
 40. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Canh Tác Nông Nghiệp Đến Chất Lượng Nước Trong Hệ Thống Thủy Nông Bắc Đuống
 41. Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Nhu Cầu Tiêu Nước Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cấp Hệ Thống
 42. Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Nhu Cầu Tiêu Nước Của Hệ Thống Tiêu Trạm Bơm
 43. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Đảm Bảo Nhu Cầu Cấp Nước Cho Hệ Thống Thủy Nông Sông Nhuệ
 44. Nghiên Cứu, Thiết Kế Hệ Thống Tưới Linh Hoạt Cho Vùng Trồng Ớt Xuất Khẩu Huyện Yên Định
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Phân Bổ Tài Nguyên Nước Mặt Để Phát Huy Lợi Ích Cao Nhất
 46. Xây Dựng Mô Hình Chuyển Đổi Đất Trồng Lúa Sang Trồng Cỏ Ứng Dụng Công Nghệ Tưới Tiết Kiệm Nước
 47. Áp Dụng Công Nghệ Tưới Tiết Kiệm Nước Phục Vụ Vùng Sản Xuất Rau An Toàn Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
 48. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Tưới Và Cấp Nước Để Phát Triển Bền Vững Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Hưng Yên
 49. Nghiên Cứu Tính Toán Khả Năng Ngập Lụt Và Giải Pháp Thoát Lũ Cho Lưu Vực Sông Vàm Cỏ Tây
 50. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Khả Năng Xâm Nhập Mặn Và Đề Xuất Giải Pháp Giảm Thiểu Ảnh Hưởng Của Mặn Đến Cấp Nước
 51. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Và Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội
 52. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Khả Năng Lấy Nước Ngược Qua Âu Thuyền Cầu Cất Bổ Sung Nguồn Nước Cấp
 53. Nghiên Cứu Sử Dụng Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Sedon, Lào Tỏng Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu
 54. Nghiên Cứu Xây Dựng Bài Toán Tối Ưu Vận Hành Trữ Nước Tưới Để Giảm Thiếu Ảnh Hưởng Của Hạn Hán
 55. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Pháp Vận Hành Tối Ưu Hệ Thống Hồ Chứa Thượng Lưu Lưu Vực Sông Hồng
 56. Nghiên Cứu Động Thái Ẩm Của Đất Trong Kỹ Thuật Tưới Nhỏ Giọt Để Xác Định Chế Độ Tưới Hợp Lý Cho Cây

Danh Sách Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

 1. Nghiên Cứu Biến Tính Than Hoạt Tính Bằng Iodine Và Ứng Dụng Xử Lý Hg (II) Trong Môi Trường Nước
 2. Nghiên Cứu Chế Tạo Nhựa Dễ Phân Hủy Sinh Học Đi Từ Tinh Bột Sắn Dựa Trên Nền Nhựa Pva
 3. Nghiên Cứu Biến Tính Zeolit Bằng Dung Dịch Brôm Để Xử Lý Hg(II) Trong Môi Trường Nước
 4. Hiện Trạng Bảo Vệ Môi Trường Của Một Số Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Quận Hồng Bàng
 5. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Nghiên Cứu Xử Lý Phân Gà Thành Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh
 6. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Do Hoạt Động Khai Thác Và Vận Chuyển Than
 7. Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Từ Quá Trình Khai Thác Và Vận Chuyển Than Của Mỏ Than Mạo Khê
 8. Đánh Giá Thực Trạng Và Tiềm Năng Tái Chế Chất Thải Điện Tử Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng
 9. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Tìm Hiểu Về Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường Của Công Ty Tnhh Công Nghiệp Nặng Doosan – Hải Phòng
 10. Khảo Sát Khả Năng Thu Phân Bón Chậm (Map-Struvite) Từ Nước Thải Chăn Nuôi Và Nước Ót
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Và Đề Xuất Giải Pháp
 12. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Của Bệnh Viện Việt – Tiệp
 13. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Chế Tạo Zêolit Từ Bùn Đỏ Và Khảo Sát Khả Năng Loại Bỏ Ion Amoni Trong Nước
 14. Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Giai Đoạn Xử Lý Yếm Khí Nước Thải Sản Xuất Bún
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Bún Sau Giai Đoạn Aeroten Bằng Phương Pháp Lọc
 16. Tính Toán, Thiết Kế, Vận Hành Thử Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Và Nước Thải In Công Suất 35m3
 17. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Phân Tích Đánh Giá Tải Trọng Ô Nhiễm Của Nước Thải Tái Chế Giấy Làng Nghề Yên Phong – Bắc Ninh
 18. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tổng Hợp Biodiesel Thân Thiện Môi Trường Từ Dầu Thực Vật (Dầu Nành) Trên Xúc Tác Naoh
 19. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Tìm Hiểu Khả Năng Hấp Phụ Niken Trong Nước Của Vật Liệu Hấp Phụ Chế Tạo Từ Bã Mía
 20. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Tại Trang Trại Lợn Tập Trung
 21. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Sử Dụng Chỉ Số Wqi Bước Đầu Đánh Giá Chất Lượng Nước Một Số Sông Tại Tuyên Quang
 22. Khảo Sát Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Của Các Công Đoạn Và Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
 23. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tổng Hợp Biodiesel Thân Thiện Môi Trường Từ Dầu Thực Vật (Dầu Nành) Trên Xúc Tác Mgo
 24. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy – Hải Phòng
 25. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Khảo Sát Việc Tuân Thủ Luật Bảo Vệ Môi Trường Tại Một Số Doanh Nghiệp
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Quận Hải An – Hải Phòng
 27. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Môi Trường – An Toàn Sức Khỏe Tại Công Ty Đóng Tàu Phà Rừng
 28. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Hiện Trạng Môi Trường Tại Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu, Cẩm Phả, Qn
 29. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Đầu Tư Khu Liên Hợp Khách Sạn Quốc Tế 5 Sao
 30. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Tìm Hiểu Công Nghệ Sản Xuất Nước Sạch Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nước Sạch Số 2 – Hp
 31. Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Phụ Zn 2+ Của Vật Liệu Hấp Phụ Đi Từ Quặng Apatit Loại II
 32. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Niken Trong Nước Bằng Vật Liệu Xương San Hô
 33. Nghiên Cứu, Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Cho Khu Tái Định Cư 1000 Dân
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Đầu Tư Xây Dựng Dây Chuyền 2 Nhà Máy Bột Mỳ Bảo Phước
 35. Nghiên Cứu Hoạt Tính Xúc Tác Của Phức Co2+ – Axit Citric Và Gắn Phức Trên Nền Polime Hữu Cơ
 36. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chứa Hàm Lượng Chất Hữu Cơ Cao Bằng Thiết Bị UASB
 37. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Bước Đầu Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Nhựa Dễ Phân Hủy Sinh Học Dùng Để Sản Xuất Bao Bì
 38. Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Thụ Niken Trong Nước Của Cây Rong Đuôi Chồn Và Cây Bèo Cái
 39. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tách, Chiết Chitin Từ Vỏ Tôm Và Biến Tính Để Ứng Dụng Làm Vật Liệu Hấp Phụ Trong Xử Lý
 40. Nghiên Cứu Chế Tạo Năng Lượng Thân Thiện Môi Trường Từ Dầu Thực Vật Trên Xúc Tác Na2CO3
 41. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Bằng Phương Pháp Keo Tụ Kết Hợp Với Hấp Phụ
 42. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm, Công Suất 800 M 3-Ngày Đêm
 43. Đánh Giá Hiện Trạng Sản Xuất Và Môi Trường, Đề Xuất Các Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Tại Công Ty Bia
 44. Hiện Trạng Môi Trường Nước Mặt Khu Vực Nội Thành Hải Phòng Và Đề Xuất Các Biện Pháp Giảm Thiểu
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Chế Tạo Chất Hoạt Động Bề Mặt Thân Thiện Môi Trường Từ Dầu Thông
 46. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Hữu Cơ Bằng Lọc Sinh Học Kết Hợp Thực Vật
 47. Hiện Trạng Môi Trường Không Khí Khu Vực Nội Thành Hải Phòng Và Đề Xuất Giải Pháp Giảm Thiểu
 48. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Rỉ Rác Bằng Phương Pháp Lọc Sinh Học Kết Hợp Keo Tụ Và Oxi Hóa Nâng Cao
 49. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu, Tính Toán Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Cho Trang Trại Chăn Nuôi
 50. Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Ngành Công Nghiệp Giấy Ở Việt Nam Và Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục
 51. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Cánh Đồng Lọc Quy Mô Phòng Thí Nghiệm
 52. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Rắn
 53. Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị Xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
 54. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Hiện Trạng Môi Trường Làng Nghề Tại Huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng
 55. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Sữa Công Suất 400m3-Ngày Đêm
 56. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Tính Toán Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Chứa Hàm Lượng Hữu Cơ Cao Quy Mô Phòng Thí Nghiệm
 57. Hiện Trạng Môi Trường Xung Quanh Khu Vực Dân Cư Tại Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại
 58. Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Suất Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Nước Mắm
 59. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Phương Pháp Lọc Sinh Học Hiếu Khí
 60. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Phụ Của Xơ Dừa Đối Với Ion Cu2+ Trong Nước
 61. Nghiên Cứu Khả Năng Tách Loại Cu2+ Trong Nước Bằng Vật Liệu Hấp Phụ Chế Tạo Từ Vỏ Lạc
 62. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Y Tế
 63. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Thụ Crom Trong Nước Bằng Cây Cỏ Voi
 64. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Tận Dụng Phế Liệu Xỉ Than Vào Việc Tách Loại Phốt Phát Và Amoni Trong Nước Thải
 65. Xác Định Một Số Thông Số Ở Nhiệm Tài Một Số Khu Vực Nuôi Trồng Thuỷ Hải Sản
 66. Khảo Sát Hiện Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Tại Công Ty Cổ Phần Thép
 67. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Phụ Cu(II) Và Pb(II) Của Quặng Apatit
 68. Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Sơn Tây Và Đề Xuất Mô Hình Quản Lý
 69. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Tại Bệnh Viện Đông Triều – Quảng Ninh
 70. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nước Của Hệ Thống Sông Tô Lịch
 71. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Công Tác Xử Lý Tranh Chấp Môi Trường Ngoài Tòa Án
 72. Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Chế Biến Dioxyt Titan Công Suất 100.000 Tấn-Năm
 73. Nghiên Cứu Quá Trình Tổng Hợp Biodiesel Thân Thiện Môi Trường Từ Dầu Thực Vật (Dầu Dừa) Trên Xúc Tác
 74. Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Giai Đoạn Xử Lý Hiếu Khí Nước Thải Bún Bằng Thiết Bị Aeroten
 75. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Hồ Bằng Cây Rong Đuôi Chồn
 76. Nghiên Cứu Khả Năng Xử Lý Nước Rửa Chai Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thủy Sản Cát Hải Bằng Cây Cói
 77. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Hồn Hợp Nước Thải Sinh Hoạt Và Nước Thải Sơ Chế Hành Bằng Bãi Lọc Ngầm Trồng Cây
 78. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Cây Rau Ngổ Dại
 79. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị Hải Phòng
 80. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Làng Nghề Sản Xuất Bún Bằng Phương Pháp Lọc Sinh Học Kết Hợp
 81. Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Tại Bệnh Viện Quảng Yên – Quảng Ninh
 82. Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Bia Công Suất 3000 M3-Ngày Đêm

Chọn Lọc Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường Trong Phát Triển Bền Vững

 1. Nghiên Cứu Vai Trò Của Du Lịch Sinh Thái Dựa Vào Cộng Đồng Trong Quản Lí Theo Định Hướng, Phát Triển
 2. Nghiên Cứu Vai Trò Của Cộng Đồng Trong Việc Bảo Tồn Nguồn Gen Cây Thuốc Tại VQG Ba Vì, Huyện Ba Vì
 3. Nghiên Cứu Và Đề Xuất, Xây Dựng Kế Hoạch Quản Lý Của Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà
 4. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rừng Cộng Đồng Ở Ngân Sơn – Bắc Kạn
 5. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Nghiên Cứu Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên, Kinh Tế-Xã Hội Phục Vụ Định Hướng Sử Dụng Hợp Lý Tài Nguyên
 6. Nghiên Cứu Tính Dễ Bị Tổn Thương Và Năng Lực Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Của Cộng Đồng
 7. Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Nguồn Tài Nguyên Cây Làm Thuốc Làm Cơ Sở Cho Việc Bảo Tồn Và Phát Triển
 8. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tính Bền Vững Mô Hình Sản Xuất Chè An Toàn Tại Xã Tân Cương, Thành Phố Thái Nguyên
 9. Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Kiểm Soát Sinh Vật Ngoại Lai Xâm Hại Ở Vĩnh Phúc
 10. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tác Động Của Khai Thác Titan Tới Các Hệ Sinh Thái Ven Biển Tỉnh Bình Thuận
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Sử Dụng Hợp Lý Đất Đồi Núi Cho Phát Triển Cây Hồng Không Hạt Và Cây Hồi
 12. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Quản Lý Môi Trường Cho Phát Triển Bền Vững Tại Thị Trấn Lim Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh
 13. Nghiên Cứu Quá Trình Tự Làm Sạch Môi Trường Bằng Động Lực Triều Vùng Ven Bờ Hải Phòng Và Quảng Ninh
 14. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Cộng Đồng Trên Quan Điểm Tài Nguyên Môi Trường
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Cộng Đồng Tại Vườn Quốc Gia Pù Mát – Nghệ An
 16. Nghiên Cứu, Phân Tích Cơ Chế Chính Sách Liên Quan Tới Quản Lý Tổng Hợp Vùng Bờ Vịnh Hạ Long
 17. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Những Vấn Đề Môi Trường Của Một Số Dự Án Thủy Điện Tại Vùng Tây Bắc
 18. Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Sinh Kế Của Người Dân Địa Phương Và Hoạt Động Bảo Tồn Ở Khu Bảo Tồn
 19. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Nghiên Cứu Mô Hình Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
 20. Nghiên Cứu Mô Hình Hóa Ảnh Hưởng Của Độ Ngập (Do Biến Đổi Khí Hậu) Đến Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn
 21. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Mô Hình Bảo Tồn Có Sự Tham Gia Của Cộng Đồng Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh
 22. Nghiên Cứu, Lựa Chọn Công Nghệ Xử Lý – Tái Sử Dụng Nước Thải Làng Nghề Chế Biến Tinh Bột Tân Hòa
 23. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Phương Án Quản Lý Tiếp Cận Nguồn Gen Và Chia Sẻ Lợi Ích
 24. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Nước Thải Bệnh Viện Việt Nam-Thụy Điển
 25. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Môi Trường
 27. Nghiên Cứu Du Lịch Sinh Thái Kết Hợp Với Du Lịch Mạo Hiểm Tại Khu Mỏ Kẽm-Chì Chợ Điền Huyện Chợ Đồn
 28. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Tiêu Chí Sinh Thái Học Bảo Tồn Trong Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Việt Nam
 29. Nghiên Cứu Đề Xuất Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Nhằm Hỗ Trợ Cho Công Tác Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học
 30. Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Bền Vững Tài Nguyên Lâm Sản Ngoài Gỗ Dựa Vào Cộng Đồng
 31. Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Pù Luông
 32. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu, Đề Xuất Mô Hình Quản Lý Tổng Hợp Lưu Vực Sông Đà
 33. Nghiên Cứu Đề Xuất Mạng Giám Sát Chất Lượng Nước Sông Nhuệ, Sông Đáy Khu Vực Thành Phố Hà Nội
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Tổng Hợp Xử Lý Ô Nhiễm Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Và Phát Triển
 35. Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Thực Hiện Cung Cấp Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn
 36. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thành Phố Cẩm Phả
 37. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
 38. Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quan Trắc Môi Trường Nước Sông
 39. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Tác Động Và Khả Năng Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Của Cộng Đồng
 40. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu, Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đối Với Đường Quốc Lộ Khu Vực Miền Trung
 41. Nghiên Cứu, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Kiểm Soát Chất Thải Rắn Tại Quận Long Biên
 42. Nghiên Cứu, Đánh Giá Hệ Thống Chỉ Tiêu Phát Triển Bền Vững Và Đề Xuất Khả Năng Áp Dụng
 43. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Nước Biển Dâng Lên Khu Vực Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu
 44. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đa Dạng Các Nhóm Côn Trùng Thuộc Bộ Cánh Cứng Ở Khu Vực Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Tam Đảo
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Nhằm Bước Đầu Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu
 46. Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Đề Xuất Bộ Chỉ Tiêu Phát Triển Bền Vững Cho Thành Phố Hạ Long
 47. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Nghiên Cứu Cải Tạo, Phục Hồi Môi Trường Trong Hoạt Động Khai Thác Than Lộ Thiên Tại Mỏ Ngã Hai
 48. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Huy Động Cộng Đồng Trong Quản Lý Rác Thải Tại Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
 49. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Các Chức Năng Hệ Sinh Thái Đất Ngập Nước Hồ Tây Và Những Ảnh Hưởng Của Phát Triển Đô Thị
 50. Nghiên Cứu Các Biện Pháp Bảo Vệ Các Giá Trị Đa Dạng Sinh Học Của Khu Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới
 51. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên Dựa Vào Cộng Đồng Tại Huyện Tiên Yên Và Đầm Hà, Quảng Ninh
 52. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Áp Dụng Sản Xuất Sạch Hơn Trong Cơ Sở Sản Xuất Giấy Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 53. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Áp Dụng Chứng Chỉ Rừng Trong Quản Lý Rừng Bền Vững Ở Việt Nam
 54. Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Môi Trường Đến Sự Phân Bố Một Số Loài Cây Ngập Mặn
 55. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Mô Tả Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Tại M
 56. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước Biển Ven Bờ Thành Phố Hạ Long, Thực Trạng Và Giải Pháp
 57. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Dựa Vào Cộng Đồng Để Nâng Cao Hiệu Quả Một Số Giải Pháp Quản Lý Rừng Ngập Mặn Ở Xã Hưng Hòa
 58. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Điều Tra, Khảo Sát, Nghiên Cứu Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Phục Vụ Cho Việc Xây Dựng Chiến Lược
 59. Điều Tra, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Cá Tại Hồ Ba Bể
 60. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Vai Trò Của Mô Hình Ao Tôm Sinh Thái Theo Hướng Phát Triển Bền Vững Tại Huyện Tiền Hải
 61. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Vai Trò Của Cộng Đồng Trong Công Tác Quản Lý Và Bảo Tồn Vườn Quốc Gia Cúc Phương
 62. Đánh Giá Vai Trò Của Cộng Đồng Trong Công Tác Bảo Tồn Loài Vượn Cao Vít (Nomascus Nasutus Nasutus)
 63. Đánh Giá Tình Trạng Ô Nhiễm Và Đề Xuất Các Giải Pháp Cải Thiện Chất Lượng Nước Sông Nhuệ
 64. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tình Hình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Ở Việt Nam Và Đề Xuất Giải Pháp Phù Hợp Để Hoàn Thiện
 65. Đánh Giá Tính Đa Dạng Sinh Học Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Hệ Sinh Thái Đầm Lầy Rừng Nà Tại Mộ Đức
 66. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Tổ Chức Du Lịch Sinh Thái
 67. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Đánh Giá Thực Trạng Rủi Ro, Sự Cố Và An Ninh Môi Trường Đường Sắt Đô Thị Thế Giới
 68. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Thực Trạng Hoạt Động Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Sinh Thái
 69. Đánh Giá Thực Trạng, Diễn Biến Môi Trường Nước Vịnh Cửa Lục Và Đề Xuất Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm
 70. Đánh Giá Tài Nguyên Du Lịch Và Đề Xuất Định Hướng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đảo Cô Tô Lớn
 71. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Và Khả Năng Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Của Cộng Đồng Tại Xã Hưng Hòa
 72. Đánh Giá Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Do Hoạt Động Đúc Cơ Khí Tại Nhà Máy Vitech Việt Nam
 73. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Một Số Nguồn Ô Nhiễm Bụi, Nước Thải Trong Ngành Than Trên Địa Bàn Trọng Điểm
 74. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Và Dự Báo Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Thành Phố Móng Cái
 75. Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Mô Hình Bảo Tồn Rừng Ngập Mặn Dựa Vào Cộng Đồng Tại Xã Lê Lợi
 76. Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tỉnh Quảng Ninh
 77. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Rắn
 78. Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Các Định Hướng Quản Lý Chất Thải Rắn Tại Thành Phố Đà Nẵng
 79. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Các Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
 80. Đánh Giá Hiện Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Do Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Tồn Lưu Tại Một Số Điểm Ở Nghệ An
 81. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Đánh Giá Hiện Trạng Ô Nhiễm Chất Hữu Cơ Trong Nước Biển Ven Bờ Vịnh Hạ Long Và Đề Xuất Giải Pháp
 82. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Nước Cấp Tập Trung Thành Phố Của Uông Bí Và Đề Xuất Giải Pháp Đảm Bảo Chất Lượng
 83. Đánh Giá Hiện Trạng Nguồn Lợi Thủy Sản Huyện Đảo Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng
 84. Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý
 85. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Làng Nghề Và Thực Hiện Chính Sách Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường
 86. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn Ven Biển Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 87. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Địa Bàn Thành Phố Hạ Long
 88. Đánh Giá Hiện Trạng Các Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Nằm Trên Địa Bàn Thành Phố Hạ Long
 89. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Và Đề Xuất Các Giải Pháp Quản Lý Giảm Thiểu Ô Nhiễm
 90. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Tại Việt Nam
 91. Chất Lượng Nước Hồ Tây Sử Dụng Mô Hình EFDC Đánh Giá Chất Lượng Nước Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp
 92. Bước Đầu Nghiên Cứu Về Hiện Trạng Buôn Bán Động Vật Hoang Dã Tại Khu Vực Nội Thành Hà Nội

Cập Nhập Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Quản Lý Tài nguyên Và Môi Trường

 1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai
 2. Đánh Giá Ảnh Hưởng Hoạt Động Khai Thác Than Của Mỏ Vàng Danh Đến Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Sông
 3. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Sản Xuất Nông, Lâm Nghiệp Tỉnh Lai Châu
 4. Nghiên Cứu Đánh Giá Tác Động Môi Trường Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Các Cơ Sở Chế Biến Cà Phê
 5. Đánh Giá Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Và Quản Lý Chất Thải Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường
 6. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Đánh Giá Quá Trình Sản Xuất Và Công Tác Quản Lý Rác Thải Tại Công Ty Cổ Phẩn Mt, Thành Phố Nagoya
 7. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Trang Trại 31-32, Moshav Tzofar, Vùng Arava
 8. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Điều Kiện Địa Lý Và Tài Nguyên Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tỉnh Đắk Lắk
 9. Cơ Sở Địa Lý Cho Định Hướng Bảo Vệ Môi Trường Vùng Biển Đảo Quan Lạn Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
 10. Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Về Hợp Tác Công Tư Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Ở Việt Nam
 11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Khoa Học Về Phân Vùng Chất Lượng Nước Sông Theo Mục Đích Sử Dụng
 12. Nghiên Cứu Biến Động Không Gian Xanh Dưới Tác Động Của Quá Trình Đô Thị Hóa Phục Vụ Quy Hoạch Đô Thị
 13. Nghiên Cứu Đánh Giá Một Số Tác Động Chính Tới Môi Trường Của Dự Án Sản Xuất Đồ Nhựa
 14. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Đánh Giá Chất Lượng Nước Khu Vực Vịnh Cửa Lục
 15. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Kế Hoạch Sử Dụng Đất 5 Năm (2011 – 2015) Và Phương Án Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đến Năm 2020
 16. Nghiên Cứu Các Tác Động Đến Môi Trường Từ Hoạt Động Sản Xuất Giày Da Và Đề Xuất Biện Pháp Giảm Thiểu
 17. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang
 18. Đánh Giá Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Khu Dân Cư Số 1 Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
 19. Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 8 Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Từ Số Liệu Đo Đạc Tại Phường Bách Quang
 20. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Ứng Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và Gis Trong Phân Tích Biến Động Lớp Phủ Mặt Đất Tại Huyện Đại Từ
 21. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Máy Toàn Đạc Điện Tử Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 1 Tỷ Lệ 1-1000
 22. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình
 23. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Tại Trang Trại Arale Devorai Moshav Paran, Arava, Israel
 24. Đánh Giá Công Tác Phân Loại Và Quản Lý Chất Thải Tại Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Bình Vinh
 25. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Máy Toàn Đạc Điện Tử Trong Thành Lập Tờ Bản Đồ Địa Chính Số 30
 27. Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 05 Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Từ Số Liệu Đo Đạc Tại Phường Bách Quang
 28. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Xử Lý Chất Thải Rắn Tại Nhà Máy Phân Phối Sản Phẩm Của Công Ty Daiso
 29. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Đo Vẽ, Chỉnh Lí Bản Đồ
 30. Đánh Giá Công Tác Quản Lí Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên
 31. Đánh Giá Hiện Trạng Và Định Hướng Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Tại Xã Hòa Bình, Huyện Hữu Lũng
 32. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Him Lam
 33. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Tác Động Của Người Dân Địa Phương Trong Vùng Đệm Đến Tài Nguyên Rừng Khu Bảo Tồn
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Công Ty Điều Phối Hàng Siêu Thị
 35. Thực Hiện Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mi
 36. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Đất Năm 2018 Tại Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 37. Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn

Tổng Hợp Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường

 1. Nghiên Cứu Nâng Cao Độ Chính Xác Của Mô Hình Số Độ Cao Dạng Grid Bằng Mạng Neuron Hopfield
 2. Mô Hình Hóa Sự Biến Đổi Lớp Phủ Bề Mặt Do Lũ Lụt Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Bằng Tư Liệu Viễn Thám
 3. Nghiên Cứu Tích Hợp Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Trong Xây Dựng Mô Hình Dự Báo Ngư Trường Khai Thác Cá
 4. Nghiên Cứu Xây Dựng Lý Thuyết Bình Sai Lưới Không Gian Kết Hợp Trị Đo Mặt Đất – Vệ Tinh
 5. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Ứng Dụng Lý Thuyết Xấp Xỉ Sóng Nhỏ (Biến Đổi Wavelet) Để Phân Tích Nội Suy Vận Tốc
 6. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Pháp Xác Định Nồng Độ Bụi (PM10) Trong Không Khí Khu Vực Đô Thị Việt Nam
 7. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xác Lập Cơ Sở Khoa Học Ứng Dụng Công Nghệ Địa Tin Học Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Đánh Giá Chất Lượng
 8. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Tối Ưu Và Bình Sai Hỗn Hợp Lưới Tự Do Mặt Đất – GPS
 9. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Phương Pháp Dự Báo Các Đại Lượng Dịch Chuyển Đất Đá Và Biến Dạng Bề Mặt Phù Hợp
 10. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Khảo Sát Mô Hình Geoid EIGEN-6C4 Trên Phạm Vi Lãnh Thổ Việt Nam
 11. Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Phương Pháp Chuyển Đổi Hệ Thống Tọa Độ, Độ Cao Hải Đồ Về Hệ Thống
 12. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Mô Hình Geoid Cục Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai
 13. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Ứng Dụng Ảnh Hàng Không Chụp Từ Máy Bay Không Người Lái (UX5) Xây Dựng MHS Địa Hình Tỷ Lệ 1-10000
 14. Sử Dụng Tư Liệu Ảnh Vệ Tinh Landsat Đánh Giá Biến Động Độ Tàn Che Của Rừng Tây Nguyên Giai Đoạn 2004
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Bình Sai Kết Hợp Các Trị Đo Véc Tơ Cạnh GPS Với Các Trị Đo Mặt Đất Trong Hệ Tọa Độ Vuông Góc
 16. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Đánh Giá Khả Năng Ứng Dụng Mô Hình Đa Thức Hữu Tỷ Trong Nắn Ảnh Vệ Tinh SPOT 6
 17. Thiết Kế Lưới Quan Trắc Chuyển Dịch Mặt Đất Do Tác Động Xây Dựng Đường Hầm Và Bến Hầm Tầu Điện Ngầm
 18. Nghiên Cứu Phương Pháp Tự Động Hóa Tách Ranh Giới Nước Đất Liền Từ Tư Liệu Ảnh Vệ Tinh Landsat
 19. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Giới Hành Chính Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La Phục Vụ Quản Lý Nhà Nước
 20. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Quy Trình Thành Lập Bản Đồ Địa Hình Đáy Biển Vùng Ven Bờ Tỷ Lệ 1-5000 Bằng Công Nghệ GNSS
 21. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Kết Nối Tọa Độ Giữa Hệ Quy Chiếu VN-2000 Với Hệ Quy Chiếu ITRS
 22. Khảo Sát Độ Chính Xác Xác Định Nhiệt Độ Bề Mặt Bằng Ảnh Vệ Tinh Landsat Khu Vực Hà Nội
 23. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường:Kiểm Tra Chất Lượng Số Liệu Đo GNSS Trước Bình Sai Bằng Phần Mềm TEQC
 24. Nghiên Cứu Kết Nối Tọa Độ Giữa Hệ Quy Chiếu VN-2000 Với Hệ Quy Chiếu WGS-84 Và PZ-90
 25. Ứng Dụng Các Trạm Tham Chiếu Hoạt Động Liên Tục Thành Lập Lưới Khống Chế Trắc Địa Phục Vụ Dự Án
 26. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Công Nghệ GIS Và Viễn Thám Thành Lập Bản Đồ Ngập Lụt Tỉnh Trà Vinh
 27. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Thành Lập Bản Đồ Cảnh Báo Nguy Cơ Trượt Đất Trên Tuyến Đường Hồ Chí Minh Từ Km 805 Đến Km 835
 28. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Đề Xuất Giải Pháp Chuẩn Hóa Các Lớp Thông Tin Bản Đồ Địa Chính Trên Phần Mềm Microstation
 29. Ứng Dụng Trạm GNSS Hoạt Động Liên Tục Trong Công Tác Đo Nối Khống Chế Ảnh Phục Vụ Thành Lập Bản Đồ
 30. Xác Định Mức Độ Ảnh Hưởng Mực Nước Ngầm Đến Độ Lún Công Trình Nhà Thấp Tầng Khu Đô Thị Pháp Vân
 31. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Nguyên Nước Tỷ Lệ 1010000 Khu Vực Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
 32. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng Trạm Tham Chiếu Hoạt Động Liên Tục Xác Định Tọa Độ Các Mốc Địa Giới Hành Chính
 33. Ứng Dụng Thuật Toán Bình Sai Lưới Tự Do Của Mittermayer Đánh Giá Độ Ổn Định Mốc Không Chế Cơ Sở
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Nguyên Nước Tỷ Lệ 1-100.000 Phục Vụ Đảm Bảo An Ninh Nguồn Nước
 35. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Giải Pháp Đánh Giá Độ Chính Xác Mô Hình Số Độ Cao Toàn Cầu
 36. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Ứng Dụng GIS Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất
 37. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường:Đánh Giá Độ Chính Xác Chiết Tách Đất Xây Dựng Và Đât Trống Khu Vực Đô Thị Từ Ảnh Viễn Thám Bằng Ảnh
 38. Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và GIS Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia – Thu Bồn
 39. Nghiên Cứu Phương Pháp Điều Chỉnh, Bổ Sung Thiết Kế Kỹ Thuật, Dự Toán Xây Dựng Hệ Thống Hồ Sơ
 40. Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Định Vị Động Thời Gian Thực Trong Thi Công Công Trình Nhà Cao Tầng
 41. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hệ Thông Tin Địa Lý Phục Vụ Đánh Giá Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tại Thành Phố
 42. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Đất Trồng Lúa Tại Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
 43. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Thành Phố Ảo Phục Vụ Công Tác Quy Hoạch Đô Thị
 44. Nghiên Cứu Thuật Toán Và Xây Dựng Chương Trình Xử Lý Số Liệu GNSS Dạng RINEX Nhằm Phát Triển
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Xác Lập Cơ Sở Khoa Học Ứng Dụng Công Nghệ Địa Tin Học Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Đánh Giá Chất Lượng
 46. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường: Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Biến Động Địa Cơ Khu Vực Lò Chợ Cơ Giới Khai Thác Vỉa Dày Ở Một Số Mỏ
 47. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Phương Pháp Hiệu Chỉnh Các Hệ Số Điều Hòa Cầu Của Mô Hình Trọng Trường Trái Đất EGM2008
 48. Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường: Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Hệ Quy Chiếu Tọa Độ Không Gian Quốc Gia
 49. Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Độ Chính Xác Mô Hình Số Bề Mặt Được Thành Lập Từ Ảnh Radar

 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

1. BỐ CỤC Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

Bố cục được trình bày theo trình tự sau:

1.1Trang bìa 

 • Trang bìa (xem Mẫu 1);
 • Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”

Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:

 • Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung 

MỞ ĐẦU Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 • Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu khóa luận.

2.4. Tài liệu tham khảo Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Môi Trường

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.

 • Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

 • Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • Kiểu trích dẫn APA 6thEdition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Môi Trường
 • Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn IEEE tại: http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

 • Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự , sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993