Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công

Đánh giá post

Chia Sẻ Chuyên Mục Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công cho các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo nhé. Ngành Quản Lý Công hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn theo học, cho nên việc tìm kiếm một đề tài mới lạ sẽ được nhiều bạn sinh viên ưu tiên lựa chọn hơn. Vậy đó là những đề tài nào? Các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Chuyên Mục 50 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công
Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công
 1. Tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đắc Nông
 2. Hoàn thiện quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam
 3. Quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học một số tỉnh phía Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay
 4. Quản lý nhà nước đối với môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
 5. Quản lý nhà nước về tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay
 6. Quản lý nhà nước về di sản phi vật thể, từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
 7. Nâng cao văn hóa ứng xử của ngành hàng hải
 8. Quản lý nhà nước đối với đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp tại tỉnh Đắc lắc
 9. Quản lý nhà nước về đầu tư tại tỉnh Hòa Bình
 10. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm tại tỉnh Thái Nguyên
 11. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc
 12. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội (qua thực tế nghiên cứu tại huyện Từ Liêm)
 13. Đổi mới quản lý nhà nước đối với hệ thống báo chí trong ngành tài chính
 14. Nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. Nâng cao chất lượng lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ từ thực tế Cục Thông tin Khoa học – Công nghệ Quốc gia
 16. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 – 2020
 17. Tuyển chọn tri thức trẻ đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Xã
 18. Nâng cao chất lượng công chức các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 19. Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 20. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay
 21. Mô hình “một cửa” trong thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện tỉnh Hưng Yên
 22. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay
 23. Năng lực của công chức phường, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
 24. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay
 25. Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước cấp xã tỉnh Ninh Bình
 26. Năng lực thực hiện thủ tục hành chính của viên chức bộ phận một cửa tại Ủy ba nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
 27. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
 28. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo
 29. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ cấu hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
 30. Xác định vị trí việc làm ở cơ quan hành chính nhà nước, từ thực tế của Bộ Nội vụ
 31. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước của Uỷ ban nhân dân Phường Yết Kiêu – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội
 32. Quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình ở trên địa bàn huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình
 33. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dưới tác động của công nghệ thông tin
 34. Nâng cao chất lượng thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác chính quyền cơ sở tỉnh Hưng Yên.
 35. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Bộ Ngoại giao, đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế từ thực tiễn Cục Quản trị, Tài vụ, Bộ Ngoại giao
 36. Phát triển hợp tác công – tư trong cung ứng các dịch vụ công ở Việt Nam
 37. Năng lực của công chức phường, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 38. Quản lý sự thay đổi trong tổ chức hành chính Việt Nam
 39. Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của UBND cấp xã, Thành phố Hà Nội – Từ thực tiễn huyện Đan Phượng
 40. Hiện đại hóa công tác văn phòng tại Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam theo yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế
 41. Hoạt động giải quyết tố cáo của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 42. Đổi mới hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện ở Thành phố Hà Nội hiện nay
 43. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với dịch vụ văn hoá trên địa bàn Thị xã Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình
 44. Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
 45. Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay
 46. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở tỉnh Hải Dương
 47. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 48. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ
 49. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay
 50. Quản lý nhà nước về giáo dục đối với người khiếm thị ở Việt Nam hiện nay
 51. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ở nước ta hiện nay
 52. Quản lý Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp ở Việt Nam
 53. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng ở huyện Từ Liêm Thành phố Hà Nội
 54. Chất lượng công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã ở huyện Thuỷ Nguyên – Thành phố Hải Phòng
 55. Hoạt động kiểm tra Bảo hiểm xã hội tại tỉnh Ninh Bình
 56. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Ninh Bình
 57. Quản lý nhà nước về viễn thông trong đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam
 58. Chất lượng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương Đoàn
 59. Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Từ thực tiễn Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
 60. Nâng cao chất lượng cán bộ viên chức tại Bưu điện trung ương hiện nay
 61. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 62. Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hiện nay
 63. Quản lý nhà nước về hoạt động dân nguyện của các cơ quan của Quốc hội
 64. Quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các Trường chính trị tại Cộng
 65. hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Bò Kẹo.
 66. Thực thi chính sách giảm nghèo qua đề án 30A tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 67. Hoàn thiện chính sách hợp tác quốc phòng an ninh giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với Việt Nam hiện nay
 68. Tạo động lực làm việc cho công chức của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 69. Quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 70. Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên.
 71. Quản lý nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế Hà Nội
 72. Thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 73. Tiêu chuẩn hóa công tác xây dựng và quản lý văn bản tại trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình
 74. Năng l ực công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
 75. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân
 76. Quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
 77. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã ở huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 78. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Luông pha băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 79. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 80. Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trên địa bàn thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 81. Quản lý nguồn nhân lực nữ trong lực lượng công an nhân dân
 82. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 83. Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường thuộc Bộ Công an
 84. Quản lý nhà nước về việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay
 85. Đánh giá tác động của đào t ạo, bồi dưỡng đến chất lượng công chức hành chính nhà nước qua thực tế ở tỉnh Hải Dương.
 86. Chính sách phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
 87. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững cho đồng bào dân tộc ít người ở tỉnh Sơn La hiện nay
 88. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Năng lực công chức tư pháp, hộ tịch các xã, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 89. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức phường, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
 90. Năng lực của công chức địa chính các xã, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 91. Động lực làm việc của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 92. Nâng cao hi ệu quả hoạt động quan hệ công chúng của Uỷ ban nhân dân cấp xã (qua số liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 93. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong công tác Văn Phòng của Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên
 94. Thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép tại Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện – từ thực tiễn huyện Đan Phượng, Hà Nội
 95. Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam
 96. Quản lý nhà nước đối với các tổng công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ – con (từ thực tế tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội)
 97. Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh U Đôm Xay, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 98. Xây dựng năng lực cán bộ quản lý đô thị từ thực tiễn thị xã Bắc Kạn
 99. Quản lý nhà nước về nhà ở cho người có thu nhập thấp nhìn từ mô hình hợp tác xã nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 100. Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý nhà nước về đô thị – Bộ Xây dựng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

Gợi Ý 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công
 1. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: QLNN về tài nguyên thiên nhiên biển ở Vịnh Bắc bộ Việt Nam
 2. Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay
 3. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay
 4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trong các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. Hoạt động giám sát ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân tỉnh Dương
 6. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai của cơ quan hành chính nhà nước   – Từ thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên
 7. Hoạt động giám sát của Quốc Hội
 8. Chất lượng cán bộ, công chức chính quyền phường ở quận Ba Đình – phố Hà Nội
 9. Động lực làm việc của viên chức trường Đại học Y Hà Nội
 10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc ban hành quyết định hành chính của UBND cấp huyện – Từ thực tiễn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
 11. Quản lý nhà nước đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay
 12. Qu ản lý nhà nước về chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 13. Quản lý nhà nước đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 15. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020
 16. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay
 17. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện thuộc Thành phố Cần Thơ
 18. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 vào các đơn vị
 19. sự nghiệp công lập qua thực tiễn tại Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 20. Đào tạo, tuyển chọn và sử dụng quan lại dưới thời vua Lê Thánh Tông-Những bài học kinh nghiệm
 21. Năng lực quản lý của trưởng phòng thuộc các bệnh viện hạng 1 của thành phố Hà Nội
 22. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
 23. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Việt Trì – thực trạng và giải pháp
 24. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 25. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 26. Quản lý nhà nước về khai thác hải sản trong Vịnh Bắc Bộ
 27. Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 28. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại ỦY ban nhân dân phường thuộc quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 29. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Chính sách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
 30. Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Cẩm Giàng – Hải Dương
 31. Quản lý nhà nước vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang
 32. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng
 33. Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính Phủ
 34. Quản lý đội ngũ viên chức trong các bệnh viện công lập của Thành phố Hà Nội qua thực tiễn Bệnh viện Xanh Pôn
 35. Tăng cường quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay
 36. Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay
 37. Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 38. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại ở Vĩnh Phúc
 39. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 40. Vai trò của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong giải quyết khiếu nại hành chính
 41. Giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Hải Dương
 42. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 43. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 44. Quản lý nhà nước đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương
 45. Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng sông Hồng
 46. Năng lực thực thi công vụ của công chức Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội
 47. Năng lực thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Hà Nội
 48. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực thanh tra xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 49. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 50. Năng lực công chức các phường quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 51. So sánh công tác tuyển dụng giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
 52. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Tạo lập thị trường lao động riêng cho cơ quan hành chính nhà nước
 53. Năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Giang
 54. Qu ản lý nhà nước đối với hoạt động chứng thực ở huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội
 55. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính ở Việt Nam hiện nay
 56. Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên
 57. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại Việt Nam hiện nay
 58. Quản lý nhà nước đối với công ty Cổ phần (từ thực tiễn của Tổng công ty cổ phần Vinaconex)
 59. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công ích của Thành phố Hà Nội
 60. Quản lý nhà nước về các khoản thu từ đất của cơ quan thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 61. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp Giấy phép nhập khẩu ôtô, môtô cho các đối tượng diện ưu đãi thuế tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
 62. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 63. Năng lực của công chức hành chính người dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
 64. Trách nhiệm công vụ của công chức quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng
 65. Quản lý nhà nước đối với các tổ chức dân sự xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam
 66. Nâng cao ch ất lượng cung ứng dịch vụ công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện qua thực tiễn tại Uỷ ban nhân dân Huyện Tân Yên
 67. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cơ sở Tỉnh Hà Giang
 68. Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Xay-Nha-Bu-Ly, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 69. Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Salavane, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 70. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực kiểm soát viên không lưu ngành Hàng không Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 71. Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 72. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực tuyến bệnh viện trung ương khu vực Đồng bằng sông Hồng
 73. Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 74. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 75. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn hiện nay
 76. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong thực hiện thủ tục hành chính tại Thành phố Hải Phòng
 77. Đánh giá thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tại tỉnh Bắc Giang
 78. Đánh giá văn bản quy phạm pháp luật-Thực tiễn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
 79. Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên thiên nhiên
 80. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với Đại lý bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
 81. Quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 82. Quản lý nhà nước về Tư pháp của Ủy ban nhân dân Phường ở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
 83. Quản lý nhà nước đối với bậc giáo dục trung học cơ sở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 84. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay
 85. Nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng viên chức ở các trường Đại học công qua thực tiễn Trường Đại học Y Hà Nội
 86. Quản lý nguồn nhân lực tại cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 87. Năng lực tham mưu của công chức các phòng chuyên môn ở Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
 88. Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở cơ quan Bộ Tài chính
 89. Năng lực tham mưu trong tuyển dụng của công chức Sở Nội vụ Hà Nội
 90. Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 91. Cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
 92. Quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 93. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hệ thống trung tâm văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn hiện nay
 94. Áp dụng ISO 9001-9008 vào việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
 95. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong hệ thống Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
 96. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục của Thành phố Hà Nội
 97. Vai trò c ủa chủ tịch uỷ ban nhân dân xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai (Qua khảo sát trên địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng)
 98. Quản lý nhà nước đối với các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc Trung ương Đoàn
 99. Chính sách tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 100. Nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tổng Hợp 100 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công

 1. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 4. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 5. Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội
 6. Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Công thương
 7. Quản lý văn bản trên môi trường mạng tại Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn 2020
 8. Quản lý nhà nước theo vị trí việc làm đối với viên chức trong các bệnh viện công lập tỉnh Bắc Giang
 9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Đài Truyền hình Việt Nam
 10. Quản lý nhà nước về đ ào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 11. Quản lý nhà nước về lao động trẻ em Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 12. Quản lý nhà nước về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay
 13. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
 14. Quản lý nhà nước đối với hệ thống các đài Phát thanh truyền hình ở Việt Nam
 15. Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 16. Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập khu vực đồng bằng
 17. Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay
 18. Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội trong giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam
 19. Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay
 20. Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh
 21. Quản lý nhà nước về dân số – sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
 22. Năng lực công chức tư pháp hộ tịch phường ở tỉnh Hưng Yên
 23. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 24. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội
 25. Quản lý và điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
 26. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá công chức hành chính nhà nước
 27. Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ viên chức hành chính văn phòng trong các đơn vị y tế dự phòng khu vực miền Bắc
 28. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 29. Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội
 30. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Công thương
 31. Quản lý văn bản trên môi trường mạng tại Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2018- 2022, tầm nhìn 2030
 32. Qu ản lý nhà nước theo vị trí việc làm đối với viên chức trong các bệnh viện công lập tỉnh Bắc Giang
 33. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Đài Truyền hình Việt Nam
 34. Quản lý nhà nước về đ ào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 35. Quản lý nhà nước về lao động trẻ em Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 36. Quản lý nhà nước về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay
 37. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
 38. Quản lý nhà nước đối với hệ thống các đài Phát thanh truyền hình ở Việt Nam
 39. Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 40. Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập khu vực đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay
 41. Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội trong giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam
 42. Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay
 43. Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh
 44. Quản lý nhà nước về dân số – sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
 45. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Năng lực công chức tư pháp hộ tịch phường ở tỉnh Hưng Yên
 46. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 47. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội
 48. Quản lý và điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
 49. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá công chức hành chính nhà nước
 50. Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ viên chức hành chính văn phòng trong các đơn vị y tế dự phòng khu vực miền Bắc
 51. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 52. Năng lực của công chức tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 53. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trong điều kiện không tổ chức
 54. Hội đồng nhân dân – Từ thực tiễn thí điểm tại Thành phố Hải Phòng
 55. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Văn hóa giao tiếp của công chức Bộ Ngoại giao
 56. Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Hà Nam
 57. Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo yêu cầu vị trí việc làm
 58. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
 59. Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã theo chức danh trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 60. Chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Bình Dương
 61. Mô hình quản lý công mới – Lý luận và khả năng vận dụng vào Việt Nam
 62. Uy tín của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 63. Kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 64. Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 65. Hoạt động kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 66. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức tham mưu giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
 67. Sử dụng cán bộ, công chức trẻ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
 68. Tuyển dụng công chức cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
 69. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính Nhà nước tại tỉnh Tây Ninh
 70. Năng lực thực thi công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 71. Quản lý nhà nước đối với Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 72. Quản lý nhà nước đối với các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 73. Giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 74. Quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng đào tạo trong các trường đại học tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 75. Quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 76. Tuyển dụng viên chức các trường văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 77. Quản lý nhà nước về đào tạo trong các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 78. Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 79. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục – lao động xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 80. Đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay
 81. Xây dựng mô hình tổ chức quản lý vận tải hành khách công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
 82. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
 83. Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 84. Quản lý nhà nước về bồi thường đất trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 85. Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
 86. Tăng cường trách nhiệm cho các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất – Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
 87. Quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
 88. Quản lý nhà nước về công tác chi trả bảo hiểm xã hội tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 89. Quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 90. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường
 91. Tuyển dụng, sử dụng công chức cấp cơ sở trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 92. Hoàn thiện chính sách tiền lương công chức hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
 93. Quản lý nhà nước đối với các Doanh nghiệp sau cổ phần hóa thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 94. Chính sách hợp tác kinh tế quốc tế của Triều Tiên – bài học từ Việt Nam
 95. Quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 96. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 97. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án từ ngân sách cấp Quận – Từ thực tiễn các phường thuộc Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 98. Tăng cường sự tham gia của người dân vào Quản lý nhà nước trên địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 99. Quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Nam
 100. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo cao đài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

TOP 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

 1. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Quận qua thực tế tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Quản lý nhà nước về Phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Thủ tục hành chính trong các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện (Nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 5. Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng công chức hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
 8. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 9. Quản lý công chức theo vị trí việc làm tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh
 10. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 11. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính phường tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
 12. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
 13. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã – từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Long
 14. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn miền núi tỉnh Đồng Nai
 15. Quản lý nhà nước đối với đào tạo ở các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 16. Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ, công chức chủ chốt tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 17. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 18. Quản lý nhà nước về Du lịch ở tỉnh Champasak, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
 19. Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh
 20. Tuyển dụng viên chức ngành y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 21. Năng lực của cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Bình Dương)
 22. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Quản lý nhà nước về giáo dục tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 23. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Sở Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh
 24. Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
 25. Tuyển dụng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 26. Đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã tại Thành phố Biên Hòa
 27. Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay
 28. Nâng cao năng lực công chức Phường, Thành phố Huế
 29. Tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức (từ thực tiễn Đại Học Huế)
 30. Chất lượng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế – từ góc nhìn của người dân
 31. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ở Thừa Thiên Huế
 32. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước
 33. Chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
 34. Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 35. Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 36. Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
 37. Phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 38. Nâng cao hiệu quả xã hội hóa dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 39. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 40. Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Huế
 41. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 42. Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 43. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 44. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý viên chức tại các bệnh viện công lập ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 45. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị
 46. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp Phường, Thành phố Huế
 47. Quản lý Nhà nước vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Huế giai đoạn 2010-2013
 48. Tạo việc làm cho lao động nữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 49. Quản lý viên ch ức hành chính các trường đại học công lập tại tỉnh Thừa Thiên Huế để phục vụ dạy tốt – học tốt
 50. Thực hiện tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí của các đơn vị hành chính, sự nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 51. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân với tổ chức công đoàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới
 52. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 53. Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung học công lập – từ thực tế của tỉnh Thừa Thiên Huế
 54. Áp d ụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 55. Quản lý Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ tại tỉnh Quảng Trị
 56. Quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 58. Nâng cao năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 59. Đánh giá công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 60. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
 61. Bồi dưỡng kỹ năng đối thoại trong giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân phường, xã tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 62. Nâng cao năng lực điều hành của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 63. Hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
 64. Phát triển dịch vụ công điện tử nhằm nâng cao sự hài lòng của công dân tại Đắk Lắk
 65. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính về hải quan tại cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk
 66. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ của sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
 67. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Ê đê của Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 68. Chính sách chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su ở tỉnh Gia Lai
 69. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Năng lực công chức quản lý trong ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 70. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 71. Kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ tại Uỷ ban nhân dân huyện Krông Buk – Đắk Lắk
 72. Chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột
 73. Năng lực thực thi công vụ của chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Nông
 74. Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk
 75. Văn hóa giao tiếp ứng xử của công chức thanh tra trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
 76. Soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
 77. Giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Uỷ ban nhân dân tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 78. Quản lý nhà nước về giáo dục bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện Krông Búk, Đắk Lắk
 79. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân vì dân vào việc
 80. nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột
 81. Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
 82. Đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 83. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 84. Vai trò quản lý nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Nông
 85. Kết hợp pháp luật và luật tục trong Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay
 86. Nâng cao năng lực công chức ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 87. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay
 88. Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk hiện nay
 89. Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình bằng ngân sách nhà nước ở cấp huyện tỉnh Đắk Lắk
 90. Quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 91. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại Thành phố Huế
 92. Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Thừa Thiên Huế
 93. Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
 94. Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế
 95. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: Quản lý thu bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 96. Hiệu quả huy động vốn cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Huế
 97. Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế
 98. Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
 99. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế Thành phố Huế
 100. Quản lý thuế giá trị gia tăng ở Chi cục thuế Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 101. Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÍ CÔNG

1. Tính cấp thiết của đề tài Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công:

 • – Lý do chọn đề tài thường dựa trên ý nghĩa, tính mới, tầm quan trọng hay kết quả đóng góp khi giải quyết vấn đề.
 • – Chú ý trong phần này sinh viên cần nêu rõ tên đề tài khóa luận

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • – Mục tiêu nghiên cứu là một phát biểu ngắn gọn và rõ ràng thể hiện các mục tiêu cụ thể của người viết để giải quyết vấn đề nghiên cứu.
 • – Chú ý: Mục tiêu nghiên cứu nếu thể hiện dưới dạng câu hỏi thường được gọi là câu hỏi nghiên cứu như bạn nghiên cứu vấn đề này để làm gì? nhằm mục đích gì?

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: 

 • – Giới hạn đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu về mặt kiến thức, không gian và thời gian. Giới hạn về kiến thức: Khóa luận tập trung nghiên cứu mảng gì, khía cạnh gì; Giới hạn về không gian: Bối cảnh nghiên cứu là ở Hà Nội, hay toàn Việt Nam; Giới hạn về thời gian: làm rõ giai đoạn nghiên cứu, ví dụ 2015-2020.
 • – Sinh viên cần trình bày rõ đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi của đề tài thực hiện về quy mô, không gian và thời gian đối với nguồn số liệu và vấn đề nghiên cứu.

Một sai lầm phổ biến là vấn đề nghiên cứu có phạm vi quá rộng (hoặc không xác định giới hạn) và do đó, không tìm được nguồn lực phù hợp để thực hiện nghiên cứu này.

4. Phương pháp nghiên cứu 

– Nêu cụ thể các phương pháp nghiên cứu, cách áp dụng các phương pháp trong nghiên cứu và hoàn thành khóa luận.

– Sinh viên có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, các phương pháp phỏng vấn, quan sát, điều tra xã hội học, nghiên cứu điển hình (case study) và/hoặc phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê, so sánh, mô tả, các mô hình kinh tế lượng… (sử dụng số liệu sơ cấp hoặc phân tích dữ liệu thứ cấp).

5. Kết cấu của Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công: 

Phần “Kết cấu của khóa luận” trình bày các đề mục chính của Khóa luận tốt nghiệp, thường là trình bày tên của các chương chính và nội dung tóm tắt của từng chương.

CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN … VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU(Từ 10– 15 trang)

 • – Trình bày lý thuyết liên quan đến vấn đề cần được giải quyết. Chỉ đề cập các lý thuyết sẽ được sử dụng khi phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp.
 • – Khi viết phần cơ sở lý luận, sinh viên không chỉ tóm tắt lý thuyết mà cần phải có nhận xét về những lý thuyết sử dụng để giải quyết vấn đề trong khóa luận.

Khi trích dẫn các lý thuyết, các công trình nghiên cứu của các tác giả khác, sinh viên cần trích dẫn đầy đủ nguồn theo quy định. Xem mục Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo

Chú ý:

 • Trích dẫn nguồn các khái niệm, định nghĩa, thông tin, số liệu đầy đủ.
 • Không cần có kết luận từng chương.
 • Chương 1 nên làm rõ được mô hình lý thuyết sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm thực tiễn.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP …  (Từ 20 – 25 trang)

(Yêu cầu mỗi sinh viên lựa chọn một đề tài khác nhau nếu cùng thực tập tại cùng một đơn vị)

Chương này tập trung phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu hoặc đánh giá tình hình thực tế tại tổ chức/đơn vị (nếu có), trình bày vấn đề cần giải quyết. Cần tập trung nêu bật được những mặt mạnh, yếu của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công:

Sinh viên thực hiện phân tích đối tượng nghiên cứu, tập trung vào nghiên cứu bản chất, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu chứ không chỉ mô tả các dấu hiệu (chung chung) của vấn đề. Ở đây, sinh viên cần ứng dụng lý thuyết vào phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự khác biệt, đánh giá những khác biệt đó.

Chú ý:

Giới thiệu tổ chức/đơn vị:

 • – Khi viết phải hành văn, chứ không gạch một loạt đầu dòng, đặc biệt KHÔNG copy y nguyên trên mạng internet hoặc các báo cáo của đơn vị.
 • – Có thể viết tắt tên tổ chức/đơn vị, nếu đơn vị đó có tên gọi theo chữ viết tắt sau khi đã giới thiệu đầy đủ tên công ty, ví dụ: Ủy ban nhân dân Phường… có thể viết thành UBND phường….
 • -Viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu khóa luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của Khóa luận.

* Thực trạng: Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công:

 • – Bắt đầu 1 đề mục không bao giờ được đưa ra bảng số liệu ngay, mà phải dẫn dắt, phân tích sơ lược (hay đưa ra nhận định chung), sau đó mới đưa bảng số liệu để chứng minh, phân tích cụ thể hơn.
 • – Khi đưa ra bảng số liệu, hình vẽ thì BẮT BUỘC phải có: đánh số bảng (Bảng 1.1, 2.1.), Tên bảng (trích năm số liệu nếu trong bảng không ghi năm lấy), Nguồn số liệu (Phòng ban nào của Cơ quan cung cấp số liệu…)
 • – Không nên để bảng, biểu, đồ thị… bị chia cắt thành hai trang (trừ khi bảng quá dài). Bảng biểu không nên dài hơn 1 trang, nếu dài quá nên cân nhắc đưa vào phụ lục.
 • – Bảng biểu, hình, đồ thị… phải có tên, đơn vị tính, nguồn (tên, đơn vị tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị…).
 • – Số phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy. Ví dụ: 1.025.845,26
 • – Tránh sử dụng ngôi nhân xưng là “Ta”, “Tôi”, “Chúng tôi”, “Chúng ta” làm mất tính khách quan của bài viết, nên cân nhắc chuyển thành các câu bị động.
 • – Chương 2 nên tổng kết lại được các thành công, thành tựu, và các tồn tại, hạn chế cùng nguyên nhân, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu nhằm làm cơ sở cho chương sau.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM (Từ 7 – 10 trang)

(Yêu cầu đưa ra từ 3 – 5 giải pháp để giải quyết vấn đề phát hiện được ở Chương 2)

– Chương 3 ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thực tế. Các giải pháp cần cụ thể, nên định lượng, đo đếm được, có thể đánh giá được bằng các chỉ tiêu cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng, hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết. Thông thường các giải pháp hoặc kiến nghị đưa ra nhằm khắc phục những mặt yếu kém, tồn tại, hạn chế đã được phân tích trong Chương 2. Do vậy, nội dung của chương này liên hệ mật thiết với Chương 2.

– Các giải pháp cũng cần được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết được đề cập tại Chương 1

Chú ý: Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Công:

Chú ý tìm kiếm giải pháp mang tầm vi mô (cho phòng/ban/cơ quan/tổ chức), KHÔNG nên quá tập trung tìm các giải pháp mang tính vĩ mô (ví dụ: đề xuất cho Bộ, ban ngành nhiều khi không khả thi) Giái pháp cần mang tính thực tiễn, cụ thể, không chung  chung, chỉ áp dụng đúng cho đối tượng nghiên cứu.

KẾT LUẬN (Từ 2 – 3 trang)

Phần này nêu một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp nêu ra trong đề tài (nếu có). Ngoài ra, phần này có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì khóa luận đã làm được, những đóng góp của khóa luận) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn đề).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Nếu có)

Người viết chỉ liệt kê những tài liệu đã đọc và trích dẫn liên quan đến đề tài nghiên cứu trong quá trình viết khóa luận. Danh mục tài liệu tham khảo cần tuân thủ một cách nghiêm ngặt theo hướng dẫn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993