Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

Đánh giá post

Tổng Hợp Danh sách Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận. Để có thể giúp các bạn học viên có thêm nhiều đề tài mới lạ, và hấp dẫn thì Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận đã tổng hợp được một danh sách Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện. Với những đề tài sau đây, Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận đã tổng hợp được những đề tài này tại các trường đại học trên cả nước, và những đề tài dưới đây đã được các bạn học viên khóa trước bảo vệ thành công trước hội đồng, và mỗi một bạn học viên đều đạt được số điểm khá cao. Vậy đó là những đề tài nào? Các bạn học viên chưa có đề tài thì cùng tham khảo những Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện dưới đây nhé.

Tổng Hợp Danh Sách Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Quy Trình Quản Trị Thông Tin Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô KCV Thăng Long
 2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Triển Lãm Tư Liệu Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Thư Viện Tại Đơn Vị Xuất Bản Và Phát Hành Sách Oopsy
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin-Thư Viện Trường CĐ Sơn La
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hoạt Động Marketing Thông Tin Thư Viện Trực Tuyến Tại Trường Đại Học Fpt
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Và Khai Thác Nguồn Tài Liệu Nội Sinh Tại Trung Tâm Lưu Trữ Và Thư Viện Đại Học Phòng Cháy
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hiện Đại Hóa Hoạt Động Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Trường Đại Học Hải Phòng
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Lưu Trữ Và Thư Viện Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Truyền Thông Marketing Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Trung Tâm Học Liệu
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Quản Lý Hoạt Động Thư Viện Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
 13. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Thực Trạng Văn Hóa Đọc Của Sinh Viên Tại Thư Viện Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Phát Triển Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Trung Tâm Lưu Trữ
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nghiên Cứu Hoạt Động Marketing Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Thư Viện Hà Nội
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Học Liệu Đại Học Điện Lực Hà Nội
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Hệ Thống Lưu Trữ Và Tra Cứu Thông Tin Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Thư Viện Quốc Gia VN
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Xây Dựng Kho Sách Địa Chí Của Thư Viện Tỉnh Nghệ An
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Thư Viện Tỉnh Yên Bái
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Nhu Cầu Tin Và Khả Năng Đáp Ứng Nhu Cầu Tin Của Thư Viện Trường Đại Học Thương Mại
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Ứng Dụng Tối Ưu Hoá Công Cụ Tìm Kiếm (SEO) Cho Trang Web Thư Viện Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Và Quản Lý Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Thư Viện Tại Thư Viện Bộ Nội Vụ
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Chất Lượng Bộ Máy Tra Cứu Thông Tin Của Thư Viện – Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
 25. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Xây Dựng Thư Viện Số Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin – Thư Viện Tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Tại Viện Vật Liệu Xây Dựng – Bộ Xây Dựng
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nhu Cầu Tin Và Khả Năng Đáp Ứng Thông Tin Tại Thư Viện Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Thư Viện Số Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin – Thư Viện Tại Trường Đại Học Mỏ – Địa Chất
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học – Mỏ Địa Chất
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Hoạt Động Thông Tin – Thư Viện Phục Vụ Người Khiếm Thị Trên Địa Bàn Hà Nội
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Năng Lực Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Luật Hà Nội
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Ứng Dụng Phần Mềm Koha Tại Một Số Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Của Các Trường Đại Học
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Tài Nguyên Thông Tin Số Cho Các Cơ Quan Thông Tin – Thư Viện Ngành Luật Ở Hà Nội
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Và Hoạt Động Của Một Số Thư Viện Trường Trung Học Phổ Thông Thuộc Huyện Thanh Hà – Hải Dương
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Đánh Giá Công Tác Tổ Chức Quản Lý Và Khai Thác Nguồn Tin Khoa Học Nội Sinh Tại Trung Tâm TT-TV
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Nguồn Tài Liệu Xám Của Trung Tâm Thông Tin Thư Viện
 39. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Ước Berne Và Vấn Đề Bảo Hộ Bản Quyền Tại Việt Nam
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Web 2.0 Với Hoạt Động Của Thư Viện Trường Đại Học FPT
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Những Ưu Điểm Của Quá Trình Áp Dụng Cổng Tìm Kiếm Siêu Dữ Liệu Metalib Tại Trung Tâm Thông Tin
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Hiện Trạng Tổ Chức Quản Lý Tài Liệu Điện Tử Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu – Đại Học Bách Khoa
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Tổ Chức Và Khai Thác Nguồn Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội Thực Trạng Và Giải Pháp
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Phát Triển Vốn Tài Liệu Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Ứng Dụng Phân Hệ Sưu Tập Số Của Phần Mềm Libol 6.0 Tại Thư Viện Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Hoạt Động Quản Lý Thông Tin Về Đề Tài Và Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Ở Việt Nam
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Cụ Tìm Kiếm Google Và Các Dịch Vụ Tìm Kiếm Tiêu Biểu Của Google
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Kiến Trúc
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Khoa Học Thông Tin

Gợi Ý 50 Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Về Thư Viện Số Thế Giới Và Thư Viện Số Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Tổ Chức Và Hoạt Động Tại Thư Viện Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
 3. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Các Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Mô Hình Thư Viện Doanh Nhân Ở Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Một Số Vấn Đề Về Liên Hợp Thư Viện Về Các Nguồn Tin Điện Tử Ở Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Xây Dựng Và Khai Thác Nguồn Tin Ngoại Văn Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Kế Hoạch Biên Soạn Thư Mục Nguyễn Văn Đạo Và Thực Tiễn Triển Khai Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Lưu Chiểu Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Phần Mềm Thư Viện Số Và Ứng Dụng Xây Dựng Thư Viện Số Ở Thư Viện Tạ Quang Bửu
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Số Hóa Tài Liệu Và Tổ Chức Khai Thác Nguồn Tài Liệu Số Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Y Hà Nội
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Nhu Cầu Tin Và Việc Đảm Bảo Thông Tin Tại Thư Viện Thành Phố Hà Nội
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Việc Áp Dụng Các Chuẩn Nghiệp Vụ Trong Biên Mục Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Sản Phẩm Và Dịch Vụ Phục Vụ Người Khiếm Thị Tại Anh Và Một Số Gợi Ý Cho Các Cơ Quan Thông Tin
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nhu Cầu Tin Của Người Dùng Tin Và Mức Độ Đáp Ứng Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Ứng Dụng Công Nghệ Nội Dung Nhằm Nâng Cao Các Hình Thức Phổ Biến Thông Tin
 17. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Khảo Sát Website Thư Viện Quốc Hội Mỹ
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Tổ Chức Và Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nhu Cầu Tin Và Khả Năng Đáp Ứng Thông Tin Cho Người Khiếm Thị Tại Thư Viện Hà Nội
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Khai Thác Luận Án Tiến Sĩ Tại Thư Viện Quốc Gia
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Về Vấn Đề Phát Triển Và Chia Sẻ Tài Nguyên Số Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Nhu Cầu Tin Của Các Nhóm Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Học Liệu Trường Đại Học Điện Lực
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Hoạt Động Của Trung Tâm Tư Liệu – Đài Truyền Hình Việt Nam
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức Và Bảo Quản Vốn Tài Liệu Tại Thư Viện Quân Đội
 25. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Thư Viện Điện Tử Đại Học Thăng Long – Thực Trạng Và Giải Pháp
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu DDC Việt Hóa 14 Và Khả Năng Áp Dụng Ở Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử Trường Đại Học
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Mô Hình Thư Viện Trường Học Thân Thiện Và Việc Triển Khai Tại Một Số Trường Tiểu Học
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Học Viện
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Công Tác Phát Triển Và Bảo Quản Tài Liệu Số Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Hoạt Động Tại Thư Viện Quận Trên Địa Bàn Thủ Đô Hà Nội Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nguồn Tin Cho Người Khiếm Thị Việt Nam – Thực Trạng Và Phát Triển
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phần Mềm Nhận Dạng ABBYY Và Việc Ứng Dụng ABBYY Vào Hoạt Động Số Hóa Tài Liệu
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thư Viện Đa Phương Tiện Trung Tâm Văn Hóa Pháp
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Mạng Cộng Đồng Trực Tuyến Cho Các Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Thuộc Các Trường Đại Học Y Ở Hà Nội
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Hệ Thống Tra Cứu Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 37. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Ứng Dụng CNTT Trong Hoạt Động TTTV Tại Thư Viện Hà Nội
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hoàn Thiện Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tại Phòng Thông Tin Khoa Học Quân Sự
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hoạt Động Truyền Thông Marketing Trên Internet Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Giao Thông Vận Tải
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Tự Động Hóa Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Thư Viện Điện Tử Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Thư Viện Điện Tử
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Số Hóa Tài Liệu Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Mạng Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Nam – VINAREN
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu
 48. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Bảo Quản Thông Tin Số Mang Tính Mới
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phần Mềm Nguồn Mở Greenstone Và Tình Hình Ứng Dụng Tại Việt Nam
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nguồn Nhân Lực Thông Tin – Thư Viện Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam Và Thư Viện Hà Nội – Thực Trạng V

Tổng Hợp 60 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tự Động Hóa Hoạt Động Thông Tin – Thư Viện Của Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Việc Ứng Dụng Phần Mềm Quản Trị Thư Viện ILIB Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Xử Lý Tài Liệu Tại Thư Viện Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Của Các Thư Viện Thôn Làng Ngoại Thành Hà Nội
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Phát Triển Vốn Tài Liệu Tại Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội – Thực Trạng Và Giải Pháp
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Tại Thư Viện Học Viện Hậu Cần
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Xử Lý Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Tìm Hiểu Ngôn Ngữ XML – Một Số Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Thông Tin – Thư Viện
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Xây Dựng Website Library Of Information And Library Science
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Thực Trạng Ứng Dụng Phần Mềm Virtua Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu Trường Đại Học Bách Khoa
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thư Viện Quận, Huyện Thủ Đô Hà Nội Đáp Ứng Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thông Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Của Phòng Tư Liệu Khoa TT – TV Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tăng Cường Hiệu Quả Hoạt Động Của Trung Tâm Thông Tin – Tư Liệu – Thư Viện Học Viện Chính Trị
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Nhu Cầu Tin Và Khả Năng Đáp Ứng Thông Tin Tại Thư Viện Trung Ương Quân Đội
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Xây Dựng Và Phát Triển Kho Tài Liệu Địa Chí Tại Thư Viện Tỉnh Thanh Hóa
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Phục Vụ Tại Các Kho Mở Của Thư Viện Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Thư Viện Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hệ Thống Cung Cấp Thông Tin Chọn Lọc Phục Vụ Cán Bộ – Giảng Viên Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Việc Ứng Dụng Phần Mềm Libol Trong Thư Viện Trường Đại Học Thủy Lợi
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Xây Dựng Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Doanh Nghiệp Truyền Thông Vĩ An
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Bổ Sung, Xử Lý Và Tổ Chức Tài Liệu Địa Chí Tại Thư Viện Thành Phố Hà Nội
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Quốc Gia
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Đào Tạo Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Vốn Thư Tịch Cổ Tại Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nhu Cầu Báo – Tạp Chí Và Việc Đảm Bảo Nguồn Thông Tin Báo – Tạp Chí Cho Người Dùng Tin Tại Thư Viện
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 31. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Phát Triển, Khai Thác Và Chia Sẻ Nguồn Tài Nguyên Số
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Học Viện Ngân Hàng
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Thiết Lập Và Tổ Chức Các Điểm Tra Cứu Tìm Tin Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Khảo Sát Một Số Nguồn Tin Điện Tử Của Việt Nam Hiện Nay Thích Hợp Với Việc Đảm Bảo Thông Tin
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Một Số Sản Phẩm Thông Tin Phục Vụ Tam Nông Của Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Hoạt Động Marketing Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Hoạt Động Đào Tạo Kiến Thức Thông Tin Dành Cho Sinh Viên Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Tổ Chức Và Bảo Quản Vốn Tài Liệu Tại Thư Viện Đại Học Thủy Lợi
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Đào Tạo Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin-Thư Viện Của Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Công Tác Tổ Chức Hoạt Động Thông Tin Qua Dịch Vụ Chợ Công Nghệ Và Thiết Bị
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Bảo Quản Vốn Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 44. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Về Quyền Tác Giả Trong Hệ Thống Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Thu Thập, Xử Lý Và Tổ Chức Phục Vụ Tài Liệu Xám Tại Thư Viện Quân Đội
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Biên Mục Mô Tả Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Của Các Thư Viện Thôn Làng Ngoại Thành Hà Nội
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Quá Trình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Học Viện Ngân Hàn
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Nhu Cầu Đọc Và Công Tác Giáo Dục Nhu Cầu Đọc Của Học Sinh Tiểu Học
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Và Bảo Quản Vốn Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Danh Sách 70 Đề Tài Báo Cáo Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức, Quản Lý Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Phục Vụ Bạn Đọc Khiếm Thị Tại Thư Viện Thành Phố Hà Nội
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Thư Viện Trường Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Sản Phẩm Và Dịch Vụ Tại Trung Tâm Quốc Gia Về Thông Tin Thuốc Và Theo Dõi Phản Ứng Có Hại Của Thuốc
 5. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Bảo Quản Tài Liệu Cổ, Quý Hiếm Ở Tỉnh Thừa Thiên – Huế
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nhu Cầu Tin Của Người Khiếm Thị Tại Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Các Trường Đại Học Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Hành Vi Thông Tin Của Giảng Viên Tại Các Trường Đại Học Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin-Thư Viện Của Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Tổ Chức Hoạt Động Thông Tin Qua Dịch Vụ Chợ Công Nghệ Và Thiết Bị
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Bảo Quản Vốn Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Nghiên Cứu Về Quyền Tác Giả Trong Hệ Thống Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 15. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Thu Thập, Xử Lý Và Tổ Chức Phục Vụ Tài Liệu Xám Tại Thư Viện Quân Đội
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tìm Hiểu Công Tác Biên Mục Mô Tả Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Của Các Thư Viện Thôn Làng Ngoại Thành Hà Nội
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Quá Trình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Học Viện Ngân Hàn
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Nhu Cầu Đọc Và Công Tác Giáo Dục Nhu Cầu Đọc Của Học Sinh Tiểu Học
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Và Bảo Quản Vốn Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức, Quản Lý Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Công Tác Phục Vụ Bạn Đọc Khiếm Thị Tại Thư Viện Thành Phố Hà Nội
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Thư Viện Trường Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Sản Phẩm Và Dịch Vụ Tại Trung Tâm Quốc Gia Về Thông Tin Thuốc Và Theo Dõi Phản Ứng Có Hại Của Thuốc
 25. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Bảo Quản Tài Liệu Cổ, Quý Hiếm Ở Tỉnh Thừa Thiên – Huế
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nhu Cầu Tin Của Người Khiếm Thị Tại Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Thông Tin – Thư Viện Tại Các Trường Đại Học Việt Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Hành Vi Thông Tin Của Giảng Viên Tại Các Trường Đại Học Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm Xã Hội Vào Tổ Chức Các Dịch Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Các Trường
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện:  Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Thiếu Nhi Khu Vực Tây Nguyên
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Phát Triển Văn Hóa Đọc Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Việt Nam
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Thiếu Niên, Nhi Đồng Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Tổ Chức, Quản Lý Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Học Liệu Trường Đại Học Sài Gòn
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Trung Tâm Học Liệu Trường Đại Học Sài Gòn
 36. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Thư Viện Việt Nam Thời Kỳ Pháp Thuộc
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Phát Triển Kiến Thức Thông Tin Cho Sinh Viên Đại Học Ở Việt Nam
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Thông Tin Thư Viện: Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Của Hệ Thống Thư Viện Công Cộng Việt Nam

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + đề tài Luận văn thạc sĩ Khoa Học Thông Tin Thư Viện mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm đề tài luận văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN

1. BỐ CỤC LUẬN VĂN Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

Bố cục luận văn thạc sĩ được trình bày theo trình tự sau:

1.1Trang bìa luận văn

 • Trang bìa (xem Mẫu 1);
 • Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”

Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:

 • Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung luận văn:

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 • Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

2.4. Tài liệu tham khảo

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 1. c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.
 • Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 • Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • Kiểu trích dẫn APA 6thEdition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện
 • Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện

 • Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự , sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2. Đề Tài Luận Văn Khoa Học Thông Tin Thư Viện
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục 2.1.”, …).
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993