Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng

Đánh giá post

Tổng Hợp Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nhất trong năm 2022. Để chia sẻ những vấn đề mà các bạn học viên đang gặp khó khăn trong thời gian tìm kiếm đề tài, cũng như làm đề cương luận văn tốt nghiệp thì Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn có tổng hợp được một danh sách Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam cho các bạn học viên tham khảo. Để hỗ trợ các bạn học viên một cách tối đa về đề tài, thì các bạn có thể tham khảo những đề tài dưới đây nhé.

Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Mới Nhất Năm 2022

 1. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Công Nhân Từ Năm 1986 Đến Năm 2013
 2. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lãnh Đạo Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Từ Năm 2000 Đến Năm 2010
 3. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Cuộc Vận Động Phụ Nữ Miền Bắc Của Đảng Lao Động Việt Nam (1965-1975)
 4. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hà Nam Lãnh Đạo Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Từ Năm 1997 Đến Năm 2010
 5. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Cho Nông Nghiệp
 6. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Biển Từ Năm 1991 Đến Năm 2010
 7. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lãnh Đạo Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 1997 Đến Năm 2010
 8. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lãnh Đạo Sự Nghiệp Giáo Dục Phổ Thông Từ Năm 1963 Đến Năm 1975
 9. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Công Tác Vận Động Đồng Bào Các Tôn Giáo Ở Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1954
 10. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Xã Hội Hóa Y Tế Từ Năm 1993 Đến Năm 2015
 11. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phú Lãnh Đạo Xây Dựng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Từ Năm 1968 Đến Năm 1996
 12. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Thực Hiện Liên Minh Chiến Đấu Việt Nam – Lào Chống Đế Quốc Mỹ Xâm Lược (1954-1975)
 13. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Hoạt Động Đối Ngoại Từ Năm 1976 Đến Năm 1986
 14. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Thực Hiện Nhiệm Vụ Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Xã, Phường, Thị Trấn
 15. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Đồng Nai Lãnh Đạo Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Xã, Phường, Thị Trấn
 16. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lao Động Việt Nam Lãnh Đạo Vận Động Lực Lượng Thứ Ba Từ Năm 1969 Đến Năm 1975
 17. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Lãnh Đạo Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở Từ Năm 1998 Đến Năm 2013
 18. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Quá Trình Thực Hiện Chính Sách Ruộng Đất Của Đảng Ở Tỉnh Phú Thọ Từ Năm 1953 Đến Năm 1957
 19. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Công An Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Công Tác Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân
 20. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Hoạt Động Đối Ngoại Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Từ Năm 2001 Đến Năm 2015
 21. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Văn Phòng Quốc Hội Thực Hiện Nhiệm Vụ Xây Dựng Đảng Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 22. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Gia Lộc (Tỉnh Hải Dương) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp
 23. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Mê Linh (Hà Nội) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2015
 24. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Từ Năm 2008 Đến Năm 2015
 25. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Quân Đội Lãnh Đạo Công Tác Tư Tưởng Từ Năm 1960 Đến Năm 1968
 26. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Đổi Mới Nội Dung, Phương Thức Hoạt Động Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ
 27. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Nguyên Lãnh Đạo Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Công Nghiệp Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 28. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện An Lão (Thành Phố Hải Phòng) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2015
 29. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Yên Lập (Tỉnh Phú Thọ) Lãnh Đạo Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Năm 2000 Đến Năm 2015
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Bộ Tỉnh Bắc Giang Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Công Nghiệp Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 31. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Lãnh Đạo Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Từ Năm 2006 Đến Năm 2015
 32. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 2000 Đến Năm 2015
 33. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bắc Ninh Lãnh Đạo Xây Dựng Căn Cứ Du Kích Tiên – Quế – Võ Trong Thời Kì Kháng Chiến Chố
 34. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai Lãnh Đạo Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Các Di Tích Lịch Sử Ở Địa Phương
 35. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Thạch Thất (Thành Phố Hà Nội) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp
 36. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 37. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 38. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Chủ Trương Và Sự Chỉ Đạo Của Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Về Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa
 39. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang Lãnh Đạo Công Tác Thanh Niên Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 40. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Báo Nhân Dân Với Công Tác Tuyên Truyền Chống Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Của Mỹ Ở Miền Nam
 41. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Phong Trào Thanh Niên Từ Năm 2008 Đến Năm 2015
 42. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Tiểu Học Từ Năm 2008 Đến Năm 2015
 43. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Tiền Hải (Thái Bình) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 2000 Đến Năm 2015
 44. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Mầm Non Từ Năm 1991 Đến Năm 2010
 45. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Công Nhân Từ Năm 1996 Đến Năm 2011
 46. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Mầm Non Từ Năm 1986 Đến Năm 1996
 47. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Thực Hiện Bình Đẳng Giới Từ Năm 2006 Đến Năm 2016
 48. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2011 – 2015
 49. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Hoạt Động Kinh Tế Đối Ngoại Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 50. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ Lãnh Đạo Kinh Tế Nông Nghiệp Giai Đoạn 1954 – 1968

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng

Tổng Hợp Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

 1. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Tuyên Quang (Tỉnh Tuyên Quang) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm
 2. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bắc Ninh Lãnh Đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 3. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bắc Giang Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2010 Đến Năm 2020
 4. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Nghệ An Lãnh Đạo Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Cở Đảng Ở Xã, Phường, Thị Trấn Từ Năm 2005
 5. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Phường Trung Thành (Thành Phố Thái Nguyên) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Từ Năm 2010
 6. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Cao Bằng Lãnh Đạo Sự Nghiệp Giáo Dục Phổ Thông Từ Năm 2010 Đến Năm 2019
 7. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Nguyên Lãnh Đạo Công Tác Thanh Niên Từ Năm 2010 Đến Năm 2019
 8. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Yên Sơn (Tỉnh Tuyên Quang) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2019
 9. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Nguyên Lãnh Đạo Bảo Tồn Và Phát Huy Các Giá Trị Di Sản Văn Hóa Từ Năm 2010 Đến Năm
 10. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Tiên Du (Tỉnh Bắc Ninh) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2016
 11. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2010 Đến Năm 2019
 12. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Tác Xuất Bản Từ Năm 1990 Đến Năm 2016
 13. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Lãnh Đạo Công Tác Thanh Niên Từ Năm 2008 Đến Năm 2015
 14. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Hệ Thống Tổ Chức Đảng Tại Miền Bắc Việt Nam Thời Kỳ 1954-1975
 15. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Quan Hệ Của Việt Nam Với Liên Xô Trong Kháng Chiến Chống Mỹ (1954-1975)
 16. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Lãnh Đạo Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 1979 Đến Năm 1996
 17. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Từ Năm 2006 Đến Năm 2015
 18. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Hoạt Động Đối Ngoại Giai Đoạn 2001 – 2015
 19. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Đồng Nai Lãnh Đạo Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Từ Năm 1991 Đến Năm 2015
 20. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Sơn La Lãnh Đạo Xây Dựng Kinh Tế Tập Thể (1996 – 2015)
 21. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 22. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Từ Năm 1998
 23. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Du Lịch Từ Năm 2006 Đến Năm 2015
 24. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Đồng Tháp Lãnh Đạo Cải Cách Hành Chính Từ Năm 1995 Đến Năm 2015
 25. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Kinh Tế Đối Ngoại Từ Năm 1986 Đến Năm 2006
 26. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Cục Hàng Không Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Ngành Hàng Không Dân Dụng
 27. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông Từ Năm 1996 Đến Năm 2016
 28. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Nam Sách (Tỉnh Hải Dương) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp
 29. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Trung Ương Cục Miền Nam Lãnh Đạo Công Tác An Ninh Từ Năm 1961 Đến Năm 1968
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường Lối Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 31. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Trung Ương Cục Miền Nam Lãnh Đạo Công Tác Binh Vận Từ Năm 1969 Đến Năm 1975
 32. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 2001 Đến Năm 2015
 33. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Tác Xây Dựng Hậu Phương Trong Chiến Dịch Điện Biên Phủ Năm 1954
 34. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Công Nghiệp Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 35. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Nam Định Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 36. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Bộ Huyện Đan Phượng (Thành Phố Hà Nội) Lãnh Đạo Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Nông Nghiệp
 37. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Yên Khánh (Tỉnh Ninh Bình) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp
 38. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Nho Quan (Tỉnh Ninh Bình) Lãnh Đạo Công Tác Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa
 39. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Sóc Sơn (Thành Phố Hà Nội) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Trang Trại
 40. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Gia Lâm (Thành Phố Hà Nội) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2011 Đến Năm 2018
 41. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Đổi Mới Giáo Dục Theo Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XI (2013 – 2018)
 42. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Hải Phòng Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Hậu Phương Từ Năm 1965 Đến Năm 1975
 43. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Hoạt Động Thông Tin Đối Ngoại Từ Năm 1986 Đến Năm 2013
 44. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Phát Triển Nông Nghiệp Theo Hướng Bền Vững
 45. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bình Định Lãnh Đạo Đấu Tranh Chống Phá Chính Sách Bình Định Của Mỹ
 46. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Sự Nghiệp Giáo Dục Phổ Thông Miền Bắc (1954-1975)
 47. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Huyện Từ Năm 2001 Đến Năm 2015
 48. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lãnh Đạo Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI)
 49. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Trí Thức Từ Năm 1986 Đến Năm 2010
 50. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Sơn La Lãnh Đạo Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc (1991-2010)

Tuyển Chọn Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Hay Nhất

 1. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Hoạt Động Đối Ngoại Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước (1954 – 1975)
 2. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Công Tác Giáo Dục – Đào Tạo Ở Miền Bắc Giai Đoạn 1954 – 1975
 3. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Thực Hiện Phương Châm Biết Thắng Từng Bước Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp
 4. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Trong Thời Kì Đổi Mới (1986 – 2006)
 5. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Quan Hệ Việt Nam – Trung Quốc Giai Đoạn 1991 – 2015
 6. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Giai Đoạn 2006 – 2015
 7. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Tranh Thủ Sự Ủng Hộ, Giúp Đỡ Quốc Tế Trong Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp
 8. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Phong Trào Công Nhân Và Công Đoàn Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp
 9. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Lãnh Đạo Chiến Tranh Du Kích Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược (1946-1954)
 10. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Đăk Lăk Lãnh Đạo Công Tác Đào Tạo Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Người Dân Tộc Thiểu Số
 11. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lãnh Đạo Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Từ Năm 2004
 12. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hoá Lãnh Đạo Xây Dựng Hậu Phương Chi Viện Cho Tiền Tuyến Trong Kháng Chiến
 13. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Nguyên Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 14. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Trấn Yên (Yên Bái) Lãnh Đạo Công Tác Giáo Dục – Đào Tạo Trong Những Năm 1996 – 2015
 15. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Lãnh Đạo Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Cho Nông Nghiệp
 16. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Đối Ngoại Từ Năm 1996 Đến Năm 2010
 17. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Thực Hiện Bình Đẳng Giới Từ Năm 2002 Đến Năm 2008
 18. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lãnh Đạo Công Tác Tôn Giáo Từ Năm 1991 Đến Năm 2007
 19. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hải Dương Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa
 20. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 21. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Thực Hiện Bình Đẳng Giới Trên Lĩnh Vực Chính Trị Từ Năm 2005
 22. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục – Đào Tạo Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 23. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Dân Tộc Giai Đoạn 2005 – 2015
 24. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn Phát Huy Di Sản Văn Hóa Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 25. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Lãnh Đạo Đổi Mới Giáo Dục – Đào Tạo Từ Năm 2011 Đến Năm 2016
 26. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Nghệ An Lãnh Đạo Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Các Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Từ Năm 1996
 27. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Hoạt Động Của Hiệp Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 28. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 1997 Đến Năm 2010
 29. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Long Lãnh Đạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Từ Năm 2000-2015
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 31. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Lâm Nghiệp Từ Năm 2001 Đến Năm 2015
 32. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Đào Tạo Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Cho Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Từ Năm 2001
 33. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Tranh Thủ Sự Ủng Hộ, Giúp Đỡ Quốc Tế Từ Năm 1945 Đến Năm 1954
 34. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Bảo Vệ Tài Nguyên Nước Từ Năm 2001 Đến Năm 2010
 35. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Từ Năm 1991 Đến Năm 2015
 36. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn Và Phát Huy Các Giá Trị Di Sản Văn Hóa
 37. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Biển Từ Năm 2000 Đến Năm 2015
 38. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Đắk Lắk Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Dân Tộc Thiểu Số Từ Năm 2005 Đến Năm 2015
 39. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lãnh Đạo Phát Triển Công Nghiệp Từ Năm 1997 Đến Năm 2015
 40. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Quá Trình Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Từ Năm 1995 Đến Năm 2007
 41. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Xã, Phường, Thị Trấn Của Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Từ Năm 1998
 42. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Quan Hệ Của Việt Nam Với Campuchia Từ Năm 1993 Đến Năm 2010
 43. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Điện Biên Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Tỉnh Từ Năm 2004 Đến Năm 2011
 44. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Lãnh Đạo Xây Dựng Nguồn Nhân Lực Từ Năm 2001 Đến Năm 2013
 45. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lãnh Đạo Kinh Tế Đối Ngoại Từ Năm 1991 Đến Năm 2010
 46. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hà Tây Lãnh Đạo Công Tác Dân Vận Từ Năm 1991 Đến Năm 2008
 47. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Lãnh Đạo Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở Từ Năm 1997 Đến Năm 2010
 48. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Nghệ An Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Người Dân Tộc Thiểu Số Trong Hệ Thống
 49. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lãnh Đạo Công Tác Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Xã (1997-2003)
 50. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục – Đào Tạo Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa

Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Hay Nhất

 1. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Lãnh Đạo Phát Triển Quan Hệ Việt Nam Với Ấn Độ Từ Năm 1991 Đến Năm 2011
 2. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Cộng Sản Việt Nam Với Công Tác Vận Động Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Từ Năm 2001 Đến Năm 2014
 3. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Bộ Huyện Quảng Xương Thanh Hóa Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 1996 Đến Năm 2014
 4. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Trung Ương Cục Miền Nam Lãnh Đạo Phong Trào Đấu Tranh Của Phụ Nữ Từ Năm 1969 Đến Năm 1975
 5. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Quan Hệ Thương Mại Của Việt Nam Với Trung Quốc Từ Năm 1991 Đến Năm 2005
 6. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Chủ Trương Của Đảng Về Xây Dựng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Từ Năm 1958 Đến Năm 1965
 7. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Văn Giang (Hưng Yên) Lãnh Đạo Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Nông Nghiệp Tử Năm 2001
 8. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Sự Chỉ Đạo Của Đảng Bộ Huyện Lương Tài (Bắc Ninh) Về Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Năm 1998
 9. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Quan Hệ Của Việt Nam Với Nhật Bản Từ Năm 1976 Đến Năm 1985
 10. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Phát Huy Vai Trò Của Phụ Nữ Từ Năm 1997 Đến Năm 2014
 11. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Của Các Di Tích Lịch Sử
 12. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Đan Phượng (Hà Nội) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2014
 13. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lãnh Đạo Công Tác Thanh Niên Từ Năm 2000 Đến Năm 2014
 14. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Thái Bình Lãnh Đạo Sự Nghiệp Giáo Dục Phổ Thông Từ Năm 2001 Đến Năm 2014
 15. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hưng Yên Lãnh Đạo Sự Nghiệp Giáo Dục Phổ Thông Từ Năm 1954 Đến Năm 1967
 16. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Công Tác Vận Động Phụ Nữ Của Đảng Bộ Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) Từ Năm 2005 Đến Năm 2014
 17. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Lâm Thao (Phú Thọ) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2014
 18. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hòa Bình Lãnh Đạo Kinh Tế Từ Năm 1954 Đến Năm 1964
 19. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Quân Tỉnh Nguyện Và Chuyên Gia Quân Sự Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Tế
 20. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Công Tác Thanh Niên Của Đảng Bộ Tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 1997 Đến Năm 2010
 21. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Từ Năm 2000 Đến Năm 2014
 22. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2014
 23. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam:  Đảng Bộ Huyện Khoái Châu (Hưng Yên) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2014
 24. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) Thực Hiện Nhiệm Vụ Xây Dựng Đảng Từ Năm 2008 Đến Năm 2014
 25. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Của Đảng Ở Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) Từ Năm 2001
 26. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Huyện Bình Lục (Hà Nam) Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Từ Năm 2008 Đến Năm 2014
 27. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Từ Năm 1991 Đến Năm 2005
 28. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Lãnh Đạo Hoạt Động Ngoại Giao Văn Hóa Của Việt Nam Với Liên Minh Châu Âu ( EU) Từ Năm 2000
 29. Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Nghiên Cứu Về Hồ Chí Minh Trên Tạp Chí Lịch Sử Đảng Từ Năm 1991 Đến Năm 2000
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng Bộ Tỉnh Hà Nam Lãnh Đạo Phong Trào Thanh Niên Từ Năm 2001 Đến Năm 2011

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đối ngoại là một hoạt động không thể thiếu với bất kỳ quốc gia nào, trong bất kỳ thời điểm nào. Bởi vậy, với tư cách là chính đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, ĐCSVN luôn phải đưa ra những đường lối đối ngoại cũng như tiến hành hoạt động đối ngoại trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế đan xen, phức tạp. Đặc biệt, đã có những thời điểm Đảng phải đối mặt với không chỉ một mà nhiều đối tác, cũng như nhiều kẻ đối địch. Những lúc đó, một yêu cầu tất yếu đặt ra cho Đảng là phải tìm được đường lối thích hợp và ứng biến linh hoạt nhằm tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi lực lượng trên thế giới. Thời kỳ ĐCSĐD lãnh đạo đất nước đi đến độc lập tự do 1930-1945 chính là thời kỳ mà yêu cầu đó càng bức thiết để một chính đảng non trẻ có thể tranh thủ được mọi yếu tố có lợi cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt nhân dân tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra thời kỳ mới cho dân tộc.

Từ đầu năm 1930, ĐCSVN ra đời, nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với tổ chức chặt chẽ và Cương lĩnh Chính trị đúng đắn, Đảng đã quy tụ lực lượng và sức mạnh toàn dân tộc bước vào một thời kỳ đấu tranh mới. Tháng 10-1930, ĐCSVN đổi tên thành ĐCSĐD, tiếp tục lãnh đạo toàn dân thực hiện nhiệm vụ cao cả: đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, thống trị của chủ nghĩa thực dân, đem lại quyền lợi cho quần chúng cần lao. Thời kỳ này, Đảng đã xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Đông Dương: lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng bao hàm hai nội dung: đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc và thực hiện người cày có ruộng có quan hệ khăng khít với nhau; xác định hình thức, phương pháp đấu tranh và mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Thời kỳ này, trong hoạt động đối ngoại, Đảng hướng tới việc xây dựng, mở rộng quan hệ với QTCS và các ĐCS anh em, các lực lượng tiến bộ trên thế giới để nâng cao vị thế của Đảng, xây dựng lực lượng, ổn định tổ chức, lãnh đạo các phong trào cách mạng. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đến thời kỳ 1936-1939, Đảng xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình, kẻ thù trước mắt là thực dân phản động Pháp và tay sai. Đảng hướng tới việc mở rộng quan hệ của Đảng sau khi đã chính thức trở thành một phân bộ độc lập của QTCS. Việc đưa phong trào đấu tranh dân chủ trở nên công khai, sát hợp với tình hình thế giới và trong nước đã khiến cho mối quan hệ của ĐCSĐD với các ĐCS anh em có sự gắn kết hơn.

Thời kỳ 1939-1945, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm thay đổi cơ bản tình hình thế giới. Tháng 9-1940, phát xít Nhật vào Đông Dương. ĐCSĐD đã tiến hành hàng loạt các hành động cụ thể để lãnh đạo cách mạng Việt Nam như tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSĐD tháng 11-1939, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương, nhằm tập hợp mọi lực lượng dân tộc chống đế quốc; Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5-1941) đề ra chủ trương, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ “bức thiết nhất”. Để thực hiện chủ trương đó, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, trong đó có thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) để đoàn kết dân tộc Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng. Chính nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Để đi đến thắng lợi to lớn đó, hoạt động đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng đóng một vai trò quan trọng. Những chủ trương, đường lối đối ngoại, các đối sách của ĐCSĐD trong quan hệ đối ngoại thời kỳ này cho thấy sự tài tình, nhạy bén của Đảng đối với mỗi một đối tượng riêng. Hoạt động đối ngoại của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945 hướng đến các nhóm đối tượng có tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam: QTCS và các ĐCS; các nước Đồng minh…Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Như chúng ta đã biết, những hoạt động đối ngoại của Đảng trong thời kỳ 1930-1945 được tiến hành trong bối cảnh Đảng chưa phải đảng cầm quyền. Điều này gây trở ngại lớn trong việc tạo dựng mối quan hệ với các nước khác bởi Đảng chưa thể chính thức đại diện cho quốc gia mà chỉ có tư cách là một đảng phái chính trị (thậm chí là một đảng chính trị không được hoan nghênh ở các nước tư bản). Để vượt qua trở ngại này, Đảng đã linh hoạt sử dụng nhiều danh nghĩa khác nhau khi đặt mối quan hệ với các đối tượng: khi liên hệ với các tổ chức cộng sản thì dùng chính danh ĐCSĐD, còn khi giao thiệp với các nước tư bản trong khối Đồng minh thì dưới danh nghĩa tổ chức mặt trận chống phát xít. Xét đến hoàn cảnh khó khăn mà Đảng phải đương đầu, những thành công trong hoạt động đối ngoại mà Đảng đạt được thời kỳ này càng có ý nghĩa to lớn.

Từ việc phân tích các chủ trương, chính sách đúng đắn, cách ứng xử phù hợp của Đảng trong hoạt động đối ngoại từ năm 1930 đến năm 1945, để đạt được mục tiêu giải phóng dân tộc, có thể hiểu rõ hơn hoạt động đối ngoại phong phú để vượt qua khó khăn thử thách của Đảng trong thời kỳ lịch sử đầy biến động và quan trọng nhưng còn ít được nghiên cứu, tìm hiểu này. Qua đó, có thể thấy được bức tranh toàn cảnh của các mối liên hệ giữa cách mạng Việt Nam với quốc tế trong giai đoạn 1930-1945, rút ra những kinh nghiệm cần thiết về đối ngoại trong xu thế hội nhập toàn cầu của Việt Nam ngày nay. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chính vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Hoạt động đối ngoại của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945”với mong muốn tập trung làm rõ sự thành công của Đảng trong quá trình lãnh đạo hoạt động đối ngoại, tạo điều kiện cho cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ và đi đến thắng lợi đúng với mong muốn của toàn thể nhân dân. Đây là nhu cầu khách quan, cần thiết trong nghiên cứu về lịch sử ĐCSVN, đồng thời làm rõ thêm những nội dung lịch sử đã diễn ra trong giai đoạn này.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu, làm rõ quá trình nhận thức và đường lối của ĐCSĐD về công tác đối ngoại cũng như những tình huống đối ngoại tiêu biểu của Đảng từ 1930 đến 1945, trên cơ sở đó, luận án góp phần làm sáng tỏ hoạt động đối ngoại của Đảng, rút ra những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm về đối ngoại của Đảng từ 1930 đến 1945.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể:

Một là, phân tích, đánh giá bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945.

Hai là, làm rõ những chủ trương, đường lối của ĐCSĐD về công tác đối ngoại và hoạt động đối ngoại của Đảng từ 1930 đến tháng 8-1945.

Ba là, đưa ra một số nhận xét về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, đánh giá những thành tựu, hạn chế, đúc rút một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại từ năm 1930 đến năm 1945.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hoạt động đối ngoại của Đảng từ 1930 đến 1945, bao gồm các hoạt động đối ngoại của Đảng trong các tình huống đối ngoại cụ thể và cả nội dung các chủ trương đối ngoại quan trọng của Đảng. Sở dĩ lựa chọn đối tượng nghiên cứu như vậy là do luận án đi sâu nghiên cứu hoạt động đối ngoại, nhưng nhiều hoạt động đã tự thân toát lên tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nên luận án không hoàn toàn khu biệt hoạt động đối ngoại với đường lối đối ngoại.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung: Nghiên cứu hoạt động đối ngoại của Đảng với các đối tượng: QTCS, một số ĐCS như Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, một số ĐCS ở khu vực Đông Nam Á và các lực lượng Đồng minh (Anh, Mỹ, Trung Hoa Dân quốc) dưới danh nghĩa của ĐCSĐD hoặc dưới danh nghĩa các tổ chức khác. Đặc biệt, Nguyễn Ái Quốc với vai trò một nhà hoạt động cách mạng Việt Nam, người sáng lập ĐCSVN, là người có ảnh hưởng lớn đến ĐCSĐD và cách mạng Việt Nam. Vì vậy, luận án cũng xem Nguyễn Ái Quốc như một chủ thể của hoạt động đối ngoại của Đảng để nghiên cứu.

Phạm vi không gian: Luận án chủ yếu nghiên cứu hoạt động đối ngoại của Đảng diễn ra ở Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô, một số sự kiện diễn ra ở Đông Nam Á và một số nước khác…

Phạm vi thời gian: từ đầu năm 1930 đến tháng 8-1945. Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu

4.1. Cơ sở lý luận

Luận án dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của ĐCSVN về công tác đối ngoại.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận án được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ yếu là phương pháp lôgic, phương pháp lịch sử, và các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh…

4.3. Nguồn tài liệu

 • Văn kiện Đảng là nguồn tài liệu quan trọng được khai thác khi nghiên cứu lịch sử Đảng nói chung và lịch sử hoạt động đối ngoại của Đảng nói riêng.
 • Các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh: Một số tác phẩm quan trọng và tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh về đường lối, chủ trương của Đảng từ năm 1930 đến tháng 8-1945.
 • Các tư liệu khác liên quan đến đề tài:
 • Các công trình luận án, luận văn, bài báo đã công bố về đề tài.
 • Tư liệu về các hội nghị quốc tế, quan điểm của chính trị gia các nước, văn kiện của chính phủ các nước.
 • Khối báo chí đương thời phát hành từ năm 1941 đến năm 1945, gồm báo chí bí mật như Cờ giải phóng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc
 • Các tài liệu nghiên cứu: ảnh, bưu thiếp, thẻ tham dự hội nghị… (một số được đưa vào phụ lục luận án).

5. Đóng góp mới của Đề Tài Luận Văn

 • Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học về quá trình định hình đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn 1930-1945. Từ đó, thấy rõ sự phát triển, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đối ngoại của Đảng.
 • Phân tích, góp phần làm sáng tỏ những hoạt động đối ngoại của ĐCSĐD với cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Góp phần khẳng định đường lối và hoạt động đối ngoại đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong giai đoạn lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền.
 • Góp phần đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động đối ngoại của Đảng giai đoạn này, đúc rút những kinh nghiệm lịch sử bổ ích có thể áp dụng trong quá trình lãnh đạo của Đảng về đối ngoại sau này.

6. Kết cấu của Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án bao gồm 4 chương; 9 tiết.

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

 • 1. Những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
 • 2. Đánh giá kết quả của các công trình nghiên cứu
 • 3. Những vấn đề luận án tập trung giải quyết

Chương 2: ĐẢNG RA ĐỜI VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1930 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 1939

 • 1. Sự ra đời và hoạt động đối ngoại của Đảng từ năm 1930 đến năm 1935
 • 2. Hoạt động nâng cao vị thế của Đảng, đoàn kết với các Đảng  Cộng sản, đấu tranh vì hòa bình dân chủ từ năm 1936 đến tháng 8 năm 1939

Chương 3:  HOẠT  ĐỘNG ĐỐI NGOẠI  CỦA ĐẢNG TRONG CAO TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 NĂM 1939 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 1945

 • 1. Hoàn cảnh quốc tế và trong nước
 • 2. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và hoạt động đối ngoại của Đảng từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 8 năm 1945

Chương 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM

 • 1. Nhận xét chung
 • 2. Một số kinh nghiệm

KẾT LUẬN Đề Tài Luận Văn Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993