Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng

1.5/5 - (2 bình chọn)

Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền là tổng hợp những đề tài mới nhất trong năm 2022 này. Để có thể hỗ trợ các bạn học viên có thêm nhiều đề tài mới lạ, và hấp dẫn Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn không chỉ tổng hợp nhiều Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền, mà còn chia sẻ đến các bạn những bài viết gợi ý, những đề cương chia tiết và hỗ trợ các bạn học viên tìm kiếm đề tài. Ngoài ra, các bạn học viên có gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ thì có thể liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn để được tư vấn, cũng như giúp đỡ các bạn học viên được những đề tài mới nhất nhé.

Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Ở Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Giai Đoạn Hiện Nay
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Năng Lực Giảng Dạy Chính Trị Của Đội Ngũ Chính Trị Viên Ở Các Trung Đoàn Bộ Binh
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Vận Động Nhân Dân Thực Hiện Chính Sách Tôn Giáo Của Đảng, Nhà Nước Của Các Đơn Vị Quân Đội
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Của Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy, Thành Ủy Ở Đồng Bằng Sông Hồng
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Ở Nam Trung Bộ Lãnh Đạo Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Lãnh Đạo Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Nông Nghiệp Giai Đoạn
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Các Đảng Ủy Xã Ở Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn Hiện Nay
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh, Thành Ủy Ở Vùng Duyên Hải Miền Trung Lãnh Đạo Phát Triển Nhân Lực Khoa Học – Công Nghệ
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Gắn Đào Tạo Với Sử Dụng Đội Ngũ Giảng Viên Của Các Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Đảng Bộ Trường Đại Học Công Lập Ở Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Đại Học
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Ở Các Trường Sĩ Quan Trong Quân Đội Nhân Dân
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng Ở Đơn Vị Quản Lý Học Viên Cấp Phân Đội Trong Các Học Viện
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Ở Tây Nguyên Lãnh Đạo Công Tác Dân Vận Giai Đoạn Hiện Nay
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Đảng Bộ Học Viện Quân Đội Nhân Dân Lào Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Giai Đoạn Hiện Nay
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Thanh Niên Của Đội Ngũ Chính Trị Viên Ở Các Đơn Vị Cơ Sở Làm Nhiệm Vụ
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chuyên Trách Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Cấp Tỉnh
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Thẩm Tra, Xác Minh Trong Công Tác Kiểm Tra Của Đảng Giai Đoạn Hiện Nay
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Uỷ Ở Đồng Bằng Sông Hồng Lãnh Đạo Phát Triển Văn Hóa – Xã Hội Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Phương Thức Lãnh Đạo Công Tác Cán Bộ Của Các Tỉnh Ủy Ở Bắc Trung Bộ Giai Đoạn Hiện Nay
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Trên Địa Bàn Quân Khu 1 Lãnh Đạo Công Tác Quốc Phòng Ở Địa Phương Giai Đoạn Hiện Nay
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Hoạt Động Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Phường, Thị Trấn Tỉnh Hưng Yên
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Bí Thư Chi Bộ Đại Đội Ở Các Đảng Bộ Trung Đoàn Bộ Binh
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Năng Lực Công Tác Xây Dựng Đảng Của Đội Ngũ Bí Thư Đảng Ủy Trung, Lữ Đoàn Phòng Không
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Của Đội Ngũ Chính Trị Viên Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Ở Địa Bàn Quân Khu
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bảo Đảm Tính Liên Tục Và Phát Triển Của Đội Ngũ Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Quản Lý
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Ngành Lao Động Và Phúc Lợi Xã Hội Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các Tỉnh Ủy, Thành Ủy Trên Địa Bàn Quân Khu 3 Đối Với Công Tác Quân Sự
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Thủ Trưởng Chính Trị Ở Các Trung Đoàn Bộ Binh Quân Đội Nhân Dân Lào
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Dân Vận Của Bộ Đội Địa Phương Các Tỉnh Tây Bắc Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Cho Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ Ở Các Trung Đoàn Bộ Binh Quân Đội
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Thực Hiện Nguyên Tắc Đảng Gắn Bó Mật Thiết Với Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Thuộc Đảng Bộ Bộ An Ninh Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Của Đội Ngũ Cán Bộ Các Cơ Quan Chiến Lược Tổng Cục Chính Trị Quân Đội
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Của Học Viên Đào Tạo Giảng Viên Ở Các Học Viện, Trường Sĩ Quan
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bản Lĩnh Chính Trị Của Đội Ngũ Cán Bộ Tiểu Đoàn Bộ Đội Chủ Lực Quân Đội Nhân Dân Lào
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Nghiên Cứu, Giảng Dạy Ở Các Trường Chính Trị Hành Chính Tỉnh
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Vận Động Trí Thức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Chống Diễn Biến Hoà Bình Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Ở Đồng Bằng Sông Hồng Lãnh Đạo Thực Hiện Công Bằng Xã Hội Giai Đoạn Hiện Nay
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Quốc Phòng – An Ninh Cho Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Xã, Phường, Thị Trấn
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi dưỡng, Rèn luyện Đạo đức Cách Mạng Của Đội Ngũ Cán Bộ Hậu Cần Ở Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Báo Cáo Viên Ở Các Binh Đoàn Chủ Lực Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Của Cấp Uỷ Cơ Sở Ở Các Đảng Bộ Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quản Lý, Bảo Quản, Sử Dụng Vũ Khí, Khí Tài, Trang Bị Kỹ Thuật
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Xây Dựng Đội Ngũ Chủ Nhiệm Bộ Ở Các Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thuộc Học Viện
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giảng Viên Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Hiện Nay
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đảng, Công Tác Chính Trị Trong Công Tác Quân Sự, Quốc Phòng Địa Phương
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Cơ Chế Kiểm Soát Quyền Lực Đối Với Ban Thường Vụ Huyện Ủy Vùng Đông Nam Bộ Giai Đoạn Hiện Nay
 8. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Cơ Quan Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục – Đào Tạo
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Phương Thức Công Tác Tư Tưởng Ở Các Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Lãnh Đạo Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Của Các Đảng Ủy Xã, Phường, Thị Trấn
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh, Thành Uỷ Ở Đông Nam Bộ Lãnh Đạo Công Tác Nội Chính Giai Đoạn Hiện Nay
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Ủy Ở Đồng Bằng Sông Hồng Lãnh Đạo Cải Cách Tư Giai Đoạn Hiện Nay
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Các Tỉnh Thành Uỷ Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Lãnh Đạo Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Giai Đoạn Hiện Nay
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Của Hệ Thống Chính Trị Cấp Phường, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Hoạt Động Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Đảng Bộ Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Hậu Cần Trung Đoàn Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Giai Đoạn Hiện Nay
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Bí Thư – Huyện Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Giai Đoạn Hiện Nay
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Nông Thôn Ở Các Tỉnh Phía Bắc Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Phong Cách Lãnh Đạo Của Đội Ngũ Bí Thư Đảng Ủy Cấp Xã Ở Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Các Đảng Bộ Xã, Phường,Thị Trấn Ở Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay
 22. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Tư Tưởng Của Các Đảng Bộ Cơ Sở Thuộc Đảng Bộ Công An Trung Ương Hiện Nay
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Thực Hiện Chủ Trương Bố Trí Trưởng Công An Cấp Huyện Không Là Người Địa Phương Ở Đồng Bằng Sông Hồng
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Năng Lực Lãnh Đạo Của Cấp Ủy Cấp Huyện Ở Tỉnh Tuyên Quang Hiện Nay
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Dân Vận Của Các Sư Đoàn Thuộc Quân Đội Nhân Dân Lào
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Năng Lực Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Thành Ủy Quản Lý Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Hiện Nay
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Của Đội Ngũ Cán Bộ Cơ Quan Quản Lý Giáo Dục, Đào Tạo Ở Các Học Viện
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Dân Vận Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Chính Quyền Xã Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Dân Vận Của Công An Các Tỉnh Tây Bắc Hiện Nay
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Lãnh Đạo Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Của Các Tỉnh Ủy, Thành Ủy Trên Địa Bàn Quân Khu 7
 31. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Phương Thức Lãnh Đạo Công Tác Đối Ngoại Của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào Hiện Nay
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Lãnh Đạo Đấu Tranh Tư Tưởng, Lý Luận Của Đảng Ủy Học Viện, Trường Sĩ Quan
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Của Đội Ngũ Giảng Viên Trẻ Ở Các Khoa Khoa Học Xã Hội
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Năng Lực Giảng Dạy Của Đội Ngũ Giảng Viên Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Ở Các Học Viện
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Tòa Án Nhân Dân Quận, Huyện Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Huyện Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Thành Ủy Hà Nội Lãnh Đạo Công Tác Phòng, Chống Lãng Phí Giai Đoạn Hiện Nay
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Dân Vận Của Lực Lượng Công An Nhân Dân Giai Đoạn Hiện Nay
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Thực Hiện Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ Huyện Diện Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Quản Lý Ở Các Tỉnh
 41. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Xây Dựng Đảng Của Đội Ngũ Bí Thư Chi Bộ Ban Hậu Cần Trung Đoàn Bộ Binh
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đảng, Công Tác Chính Trị Trong Nhiệm Vụ Huấn Luyện Chiến Đấu
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền:  Chất Lượng Lãnh Đạo Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Của Các Đảng Ủy Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn Ở Tỉnh Cà Mau Giai Đoạn Hiện Nay
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Sức Chiến Đấu Của Các Chi Bộ Ấp Ở Huyện Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên Là Người Dân Tộc Khmer Của Các Đảng Bộ Xã Ở Tỉnh Bạc Liêu
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Huyện Diện Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bạc Liêu Quản Lý Giai Đoạn
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Trong Sinh Viên Ở Các Trường Cao Đẳng, Đại Học Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng, An Ninh Cho Đội Ngũ Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn Tỉnh Bạc Liêu
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Đội Ngũ Điều Tra Viên Thuộc Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Cho Hạ Sĩ Quan, Chiến Sĩ Công An Thành Phố Bạc Liêu Hiện Nay
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Ngành Thuế Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ Xã, Phường, Thị Trấn Trên Địa Bàn Thành Phố
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Gắn Quy Hoạch Với Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Trì Các Đơn Vị Trực Thuộc Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Trong Sinh Viên Ở Đảng Bộ Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Quận, Huyện Ủy Thuộc Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Viên Chức Ở Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Của Tổ Chức Đảng Ở Các Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước Trên Địa Bàn
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 60. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Quản Lý Đảng Viên Của Các Đảng Bộ Phường Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Pháp Luật Cho Cán Bộ, Đảng Viên Ở Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng Của Đảng Bộ Quận Phú Nhuận Hiện Nay
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đấu Tranh Khắc Phục Biểu Hiện Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Một Bộ Phận
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Bộ Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Học Viên Ở Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Quận
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Phát Huy Vai Trò Của Hệ Thống Chính Trị Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Công Tác Di Dân
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Đảng, Công Tác Chính Trị Trong Nhiệm Vụ Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng Và An Ninh Ở Trường
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Uỷ Phường Đối Với Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Trên Địa Bàn Quận
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Phương Thức Hoạt Động Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 70. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Hoạt Động Tham Gia Xây Dựng Đảng Của Mặt Trận Tổ Quốc Phường Trên Địa Bàn Quận Phú Nhuận Thành Phố
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Phát Huy Dân Chủ Trong Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Và Thực Hiện Chính Sách Thu Hút, Trọng Dụng Nhân Tài Của Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Các Đảng Bộ Phường Ở Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Đội Ngũ Bí Thư Đảng Uỷ Xã, Phường, Thị Trấn Tỉnh Tây Ninh
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Phường Ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn Hiện Nay
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Cấp Ủy Viên Cùng Cấp Của Uỷ Ban Kiểm Tra Quận, Huyện Ủy
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh Hiện Nay
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đời Sống Văn Hoá Khu Dân Cư Trên Địa Bàn Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Thuộc Diện Quận Ủy Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Hiện Nay
 80. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Tỉnh Tây Ninh Giai Đoạn Hiện Nay
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước Tại Các Khu Chế Xuất, Khu Công Nghiệp Trên
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Bồi Dưỡng Năng Lực Công Tác Xây Dựng Đảng Của Đội Ngũ Bí Thư Đảng Ủy Xã, Phường, Thị Trấn
 85. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Vận Động Đồng Bào Công Giáo Của Lực Lượng Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền:  Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Của Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Chi Bộ Khu Phố Ở Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng Uỷ Phường Thuộc Đảng Bộ Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên Trong Thanh Niên Của Các Đảng Bộ Xã, Thị Trấn Ở Huyện Ba Vì
 90. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Bí Thư Đảng Ủy Xã Ở Các Huyện Thuộc Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Ở Đảng Bộ Học Viện An Ninh Nhân Dân Hiện Nay
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Phương Thức Tập Hợp Thanh Niên Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Ở Nông Thôn Tỉnh Bắc Ninh Hiện Nay
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tham Gia Xây Dựng Đảng Giai Đoạn Hiện Nay
 94. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Giáo Dục, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Đội Ngũ Cán Bộ Hậu Cần Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 95. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Truyền Thống Cho Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ Ở Đơn Vị Cơ Sở Các Binh Đoàn Chủ Lực
 96. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Xã Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Giai Đoạn Hiện Nay
 97. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Các Đảng Bộ Học Viện
 98. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Chất Lượng Đội Ngũ Sĩ Quan Lực Lượng Cảnh Sát Nhân Dân, Bộ An Ninh Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân
 99. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Nội Dung Và Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Điều Kiện Mới
 100. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền: Đổi Mới Phương Thức Hoạt Động Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh, Thành Phố Trên Địa Bàn Quân Khu 7

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

ĐỀ CƯƠNG MẪU: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ VỮNG MẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH HIỆN NAY

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện thành một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị. Ở nước ta HTCTCS có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. HTCTCS trực tiếp lãnh đạo, quản lý và huy động mọi nguồn lực ở cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tổ chức và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo ra tiềm lực vật chất, chính trị tinh thần, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tây Ninh là một trong những tỉnh giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là tỉnh đầu mối vừa là cửa ngõ giao thông về đường bộ quan trọng vào Vương quốc Campuchia và các nước Asian; có vị trí chiến lược về QP-AN của quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và cấp bách đối với quá trình phát triển của tỉnh Tây Ninh góp phần cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua quán triệt Nghị quyết số 05/NQ-TW của BCHTW khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HTCT các tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở cơ sở trên địa bàn tỉnh từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tổ chức trong HTCTCS được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, góp phần bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước những yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hoạt động của HTCTCS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức trên một lĩnh vực còn chồng chéo; thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu chưa rõ; Một số xã, phường, thị trấn, vai trò lãnh đạo của Đảng chưa thể hiện rõ là hạt nhân chính trị; hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành, năng lực tổ chức thực hiện, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền còn yếu; Các đoàn thể chính trị xã hội tồn tại và hoạt động còn hình thức, chạy theo thành tích. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, MTTQ và các đoàn thể CT-XH còn xơ cứng, chậm đổi mới. Trình độ năng lực của công chức cấp xã còn hạn chế về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Cơ chế và chất lượng hoạt động của HTCTCS còn bất cập trước đòi hỏi của thực tiễn; điều kiện làm việc cũng như cơ sở vật chất còn thiếu thốn, một số vấn đề về chính sách cán bộ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn tăng nhanh nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Điều đó đã dẫn đến lòng tin của nhân dân bị giảm sút ở một số nơi dễ gây nên hậu quả xấu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Vì vậy “Xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay” là vấn đề cơ bản cấp thiết và có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Do vị trí và tầm quan trọng của HTCT nói chung, HTCT cơ sở nói riêng, khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới Đảng ta luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HTCT, trong đó có HTCTCS, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nền dân chủ XHCN.

Đồng thời, công cuộc đổi mới ở nước ta có ý nghĩa như một bước ngoặt của một giai đoạn cách mạng mới. Đổi mới kinh tế và đổi mới các lĩnh vực khác không thể tách rời đổi mới về chính trị. Những năm qua nhiều nhà nghiên cứu lý luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn ở các địa phương đã có những công trình, bài viết, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đi sâu nghiên cứu về chất lượng hoạt động của HTCTCS. Tiêu biểu là:

Thứ nhất: các công trình liên quan đến đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ ở cơ sở nói riêng. Về vấn đề này đã có các công trình: Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KH.XH.05.03, giai đoạn 1991- 1995: của tập thể tác giả, do GS, TS Nguyễn Phú Trọng làm Chủ nhiệm đề tài; Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới – Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05.11, giai đoạn 1991-1995, của tập thể tác giả, do PGS, TS Trần Xuân Sầm làm Chủ nhiệm,  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1998; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Đề tài khoa học cấp nhà nước, giai đoạn 2000 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương, do GS, TS Trần Đình Hoan làm Chủ nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước- Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.03.02, giai đoạn 2001- 2005, của tập thể tác giả, do GS, TS Vũ Văn Hiền làm Chủ nhiệm; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTCT các xã ở Tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay” (2004) – luận văn Thạc sĩ khoa học chính trị của Vũ Thị Nghĩa, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

Mặc dầu với các góc độ tiếp cận và mục tiêu nghiên cứu khác nhau, song các đề tài trên đều có điểm chung là tập trung nghiên cứu về lý luận và khảo sát thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật, tổng kết khái quát những kết luận bước đầu, đưa ra những giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, có những đề tài đã làm rõ, vị trí vai trò của cấp xã và đội ngũ của cán bộ chủ chốt của HTCT cơ sở cấp xã từ việc phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTCT cấp xã, đề xuất những giải pháp chủ yếu có tính khả thi và những kiến nghị nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt HTCT xã phường, thị trấn.

Thứ hai, về các đề tài bàn đến HTCT và xây dựng HTCT cơ sở.Đã có các đề tài tiêu biểu: Đổi mới quan hệ giữa Đảng và Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong HTCT ở Việt Nam, (2008) sách chuyên khảo GS,TS Lê Hữu Nghĩa, GS,TS Hoàng Chí Bảo, GS,TS Bùi Đình Bôn (đồng chủ biên) công trình; nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội; “Các giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở các tỉnh miền núi nước ta hiện nay” và “Nghiên cứu một số vấn đề nhằm củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở sự nghiệp đổi mới và phát triển của nước ta hiện nay”– hai đề tài khoa học cấp nhà nước: do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện. Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới, do tập thể các tác giả Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đoàn Trọng Truyến, Nguyễn Văn Thảo và Trần Xuân Sầm biên soạn; Hệ thống chính trị cơ sở, đặc điểm, xu hướng và giải pháp của Vũ Hoàng Công; “Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay” do Hoàng Chí Bảo chủ biên; “HTCTCS – thực trạng và một số giải pháp đổi mới” của Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ (Chu Văn Thành chủ biên). Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

Nhìn tổng quát công trình này khẳng định rằng HTCT XHCN xét về mặt cơ cấu bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước XHCN, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, hoạt động trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm củng cố và tăng cường nền dân chủ XHCN và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Các công trình nghiên cứu trên đã góp phần thiết thực vào giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản về HTCT, HTCT cơ sở và xây dựng HTCT cơ sở ở nước ta. Đặc biệt đã luận giải làm rõ khái niệm HTCT, HTCT cơ sở, phân tích đặc điểm và tình hình hoạt động của HTCT cơ sở, đồng thời dự báo những xu hướng biến đổi, phát triển của HTCT cơ sở trong thời gian tới dưới tác động của điều kiện kinh tế xã hội, của yêu cầu xây dựng thực thi dân chủ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Các kết quả nghiên cứu trên đã thống nhất khẳng định một vấn đề cơ bản: bản chất, mục tiêu của đổi mới và nâng cao chất lượng của HTCT là nhằm thực hiện và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. HTCTCS là nơi quan hệ trực tiếp với dân, xây dựng HTCTCS giữ vai trò then chốt trong xây dựng, đổi mới HTCT ở nước ta hiện nay.

Các công trình nghiên cứu trên, đã phản ảnh sát tình hình mọi mặt cung cấp thêm những thông tin, tư liệu sinh động về thực trạng tổ chức và hoạt động của HTCT cơ sở đồng thời đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay.

Trong tất cả các công trình đã được công bố, chưa có công trình nào nghiên cứu về Xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhưng đó là những tư liệu quý để tác giả tham khảo nghiên cứu.

3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

* Mục đích nghiên cứu

Luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và xác định yêu cầu, đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn hiện nay.

* Nhiệm vụ nghiên cứu

 • – Làm rõ những vấn đề cơ bản về HTCTCS và xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 • – Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 • – Đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh tây Ninh hiện nay.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

Xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay là đối tượng nghiên cứu của luận văn.

* Phạm vi nghiên cứu

Hoạt động xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, số liệu điều tra khảo sát từ năm 2009 đến nay.

5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu

* Cơ sở lý luận của luận văn là hệ thống quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, và các tổ chức chính trị xã hội. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

* Cơ sở thực tiễn của luận văn là thực tiễn việc xây dựng HTCTCS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, kết quả điều tra xã hội học, các báo cáo tổng kết về xây dựng đảng, xây dựng HTCT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh những năm gần đây và các đề án nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã được áp dụng thực hiện.

* Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận: Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành. Trong đó chú trọng các phương pháp kết hợp logich và lịch sử, phân tích, tổng hợp; tổng kết thực tiễn, so sánh, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia.

6. Ý nghĩa của đề tài

– Kết quả nghiên cứu luận văn nhằm củng cố luận chứng khoa học, giúp cho cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể các địa phương trong cả nước trước hết là trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng HTCTCS vững mạnh

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu giảng dạy môn xây dựng Đảng trong hệ thống trường chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trực thuộc tỉnh Tây Ninh

7. Kết cấu của Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền

Gồm phần mở đầu, hai chương, bốn tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phục vụ.

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh tây ninh

Chương 2: Yêu cầu và những giải pháp cơ bản xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh tây ninh hiện nay

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993