Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội 

Đánh giá post

Tổng hợp 125 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội đạt điểm cao, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ về ngành công tác xã hội, Dịch Vụ Viết Luận Văn có chia sẻ đến những bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài làm luận văn thạc sĩ.

Tổng Hợp 125 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Hỗ Trợ Xã Hội Cho Người Sau Cai Nghiện Ma Túy Tại Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Kết Nối Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Giải Quyết Việc Làm Cho Người Khuyết Tật
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Việc Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Sống Độc Lập Tại Trung Tâm
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Đối Với Nạn Nhân Bị Bạo Lực Học Đường Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Học Nghề Tại Trung Tâm Nuôi Dưỡng
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Việc Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Tại Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Nhóm Đối Với Nam Học Sinh Nghiện Game Online Tại Trường Trung Học Cơ Sở Gia Hòa
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Dịch Vụ Công Tác Xã Hội Đối Với Người Cao Tuổi Tại Trung Tâm Công Tác Xã Hội Và Bảo Trợ Xã Hội
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Người Có Công Với Cách Mạng Tại Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Với Người Lao Động Nhập Cư Tại Phường Phúc Xá – Quận Ba Đình – Thành Phố Hà Nội
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Cá Nhân Đối Với Trẻ Em Khuyết Tật Vận Động Tại Thành Phố Thanh Hóa
 12. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Kết Nối Nguồn Lực Dựa Vào Cộng Đồng Trong Việc Chăm Sóc Sức Khỏe Sau Sinh Cho Phụ Nữ Sau Sinh
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vấn Đề Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tỉnh Tây Ninh Hiện Nay
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Dịch Vụ Công Tác Xã Hội Trong Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Thuộc Hộ Nghèo Từ Thực Tiễn
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Tham Vấn Cho Cha Mẹ Trong Giáo Dục Trẻ Em Từ 11 Tuổi Đến 14 Tuổi Tại Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Dịch Vụ Công Tác Xã Hội Đối Với Trẻ Khuyết Tật Vận Động Tự Thực Tiễn Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Về Giáo Dục Và Y Tế Đối Với Trẻ Em Dân Tộc Kơ Ho Từ Thực Tiễn
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Quản Lý Công Tác Xã Hội Đối Với Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Từ Thực Tiễn Làng Trẻ Em SOS Hà Nội
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Dịch Vụ Công Tác Xã Hội Xã Hội Trong Giải Quyết Việc Làm Cho Người Khuyết Tật Vận Động Từ Thực Tiễn
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Trợ Giúp Thanh Niên Khuyết Tật Tại Câu Lạc Bộ Thanh Niên Khuyết Tật
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Mô Hình Câu Lạc Bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau Của Người Cao Tuổi Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Tham Vấn Tâm Lý Đối Với Thanh Niên Nghiện Ma Túy Từ Thực Tiễn Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
 23. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Dịch Vụ Công Tác Xã Hội Đối Với Người Tâm Thần Tại Cộng Đồng Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Thực Trạng Công Tác Bảo Vệ Trẻ Em Nghèo Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn Và Vai Trò Của Công Tác
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Nhu Cầu Đối Với Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Việc Nâng Cao Kiến Thức Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hỗ Trợ Xã Hội Đối Với Người Cao Tuổi Tại Địa Bàn Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Thành Phố Hà Nội
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Liên Kết Nguồn Lực Dựa Vào Cộng Đồng Nhằm Hỗ Trợ Người Dân Giảm Nghèo
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Tại Trường Phục Hồi Chức Năng Và Dạy Nghề Cho Người Khuyết Tật Khoái Châu
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Giáo Dục Đối Với Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Trong Hỗ Trợ Học Viên Phòng Chống Tái Nghiện Ma Túy Tại Viện Nghiên Cứu
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Hỗ Trợ Cư Dân Vạn Đò Tiếp Cận Một Số Dịch Vụ Xã Hội Cơ Bản
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Đánh Giá Mô Hình Can Thiệp Với Trẻ Em Lang Thang Nhìn Từ Góc Độ Quản Lý Ca
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Tìm Hiểu Mô Hình Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ Tại Trường Tiểu Học Bình Minh – Hà Nội
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Với Tình Trạng Bỏ Học Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số – Nghiên Cứu Trường Hợp
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Nhóm Trong Việc Giảm Thiểu Hành Vi Gây Hấn Của Học Sinh Trung Học Cơ Sở
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Can Thiệp Trợ Giúp Nữ Công Nhân Bị Bạo Lực Gia Đình Tại Phường Khai Quang
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Sinh Kế Đối Với Người Khuyết Tật Tại Thành Phố Bắc Ninh
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Đối Với Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Lý Thường Kiệt – Long Biên
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Nâng Cao Nhận Thức Về Pháp Luật Nhằm Đảm Bảo Quyền Lợi Của Lao Động Nữ Tại Khu Công Nghiệp Quế Võ
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Của Mô Hình Tư Vấn Và Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Dựa Vào Cộng Đồng
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Truyền Thông Dựa Vào Cộng Đồng Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Dạy Nghề
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Nâng Cao Mức Độ Cam Kết Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Mô Hình Chăm Sóc Người Cao Tuổi Tại Chùa Linh Sơn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Nhu Cầu Của Công Nhân Và Các Vấn Đề Trong Quá Trình Chuẩn Bị Đi Xuất Khẩu Lao Động
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Tìm Hiểu Những Yếu Tố Tác Động Đến Tính Trung Thực Của Trẻ Vị Thành Niên
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Định Hướng Chọn Lựa Bạn Đời Và Hôn Nhân Của Thanh Niên Hiện Nay
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội:  Quan Điểm Của Giáo Viên Về Vai Trò Giáo Dục Đạo Đức Trong Trường Trung Học Phổ Thông
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Không Gian Công Cộng Đô Thị Và Quan Hệ Giao Tiếp Của Người Dân
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Hỗ Trợ Người Sau Cai Nghiện Ma Túy Hòa Nhập Cộng Đồng Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Tìm Hiểu Thực Trạng Việc Làm Của Thanh Niên Trong Giai Đoạn Kinh Tế Thị Trường
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Việc Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Y Tế
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Trong Việc Hỗ Trợ Người Cao Tuổi Tại Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Việc Làm Đối Với Phụ Nữ Khuyết Tật Tại Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Chăm Sóc Sức Khỏe Người Có Công Với Cách Mạng Tại Xã Kim Bình
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo Bền Vững Tại Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Công Tác Xã Hội Trong Việc Hỗ Trợ Phụ Nữ Nghèo
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Hòa Nhập Cộng Đồng Đối Với Trẻ Em Mồ Côi Tại Làng Trẻ Em SOS Thái Bình
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội:  Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần Cho Công Nhân Lao Động Làm Việc Tại KCN
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Đối Với Thân Nhân Liệt Sĩ Từ Thực Tiễn Tỉnh Thái Bình
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Truyền Thông Công Tác Xã Hội Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình Cho Phụ Nữ Từ Thực Tiễn
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Cai Nghiện Ma Túy Tại Các Cơ Sở Điều Trị Methadone Ở Thành Phố Lào Cai
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Quản Lý Công Tác Xã Hội Đối Với Người Tâm Thần Tại Trung Tâm Chăm Sóc Và Phục Hồi Chức Năng
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Giảm Nghèo Bền Vững Từ Thực Tiễn Thành Phố Thái Bình
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Việc Làm Đối Với Phụ Nữ Nghèo Đơn Thân Nuôi Con Nhỏ Từ Thực Tiễn
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Cao Tuổi Cô Đơn Thuộc Hộ Nghèo Từ Thực Tiễn Huyện Lương Sơn
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Đối Với Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Tại Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Đối Với Trẻ Em Làng Chài Tại Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Cấp Cơ Sở Trong Việc Thực Hiện Chế Độ Chính Sách
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hỗ Trợ Sinh Kế Cho Người Khuyết Tật Tại Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Tìm Hiểu Nhu Cầu Về Địa Chỉ Tin Cậy Hỗ Trợ Phụ Nữ Là Nạn Nhân Bạo Lực Gia Đình
 71. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Trợ Giúp Xã Hội Đối Với Người Cao Tuổi Tại Cộng Đồng
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Nhu Cầu Hỗ Trợ Sau Phẫu Thuật Của Gia Đình Và Trẻ Em Bị Tim Bẩm Sinh
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Bạo Lực Gia Đình Của Người Chồng Đối Với Người Vợ Và Can Thiệp Từ Phía Cộng Đồng
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Hỗ Trợ Trẻ Em Khuyết Tật Tại Tổ Chức Trẻ Em Rồng Xanh
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Truyền Thông Cho Phụ Nữ Có Con Dưới 36 Tháng Tuổi
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Mô Hình Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Giảm Nghèo Bền Vững Tại Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Mô Hình Huy Động Cộng Đồng Nhằm Phòng Ngừa Và Giảm Thiểu Trẻ Em Bị Đuối Nước
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Ứng Dụng Công Tác Xã Hội Cá Nhân Trong Hỗ Trợ Người Đang Cai Nghiện Ma Túy
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Mô Hình Công Tác Xã Hội Nhóm Trong Hỗ Trợ Việc Làm Đối Với Người Sau Cai Nghiện Ma Túy
 80. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Trong Việc Trợ Giúp Người Nghiện Ma Túy Tham Gia
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hỗ Trợ Cha Mẹ Giáo Dục Trẻ Em Kĩ Năng Bảo Vệ Bản Thân Phòng Chống Xâm Hại Tình Dục
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Đối Với Giáo Dục Pháp Luật Về Bình Đẳng Giới
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Nhóm Trong Phòng Tránh Tai Nạn Thương Tích Cho Học Sinh
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn
 85. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Phụ Nữ Bị Bạo Lực Gia Đình Tại Phường Cao Xanh, Thành Phố Hạ Long
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Trong Việc Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Hòa Nhập Cộng Đồng Tại Phường Yết Kiêu
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Có Công Với Cách Mạng Tại Phường Cẩm Bình, Thành Phố Cẩm Phả
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Phụ Nữ Nghèo Tại Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Phụ Nữ Nghèo Tại Xã Tiền An, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
 90. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Kết Nối Nguồn Lực Dựa Vào Cộng Đồng Nhằm Hỗ Trợ Người Nghèo Tìm Kiếm Việc Làm
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Ứng Dụng Công Tác Xã Hội Nhóm Trong Việc Ngăn Ngừa, Giảm Thiểu Tác Hại Của Bạo Lực Gia Đình
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công Tác Xã Hội Nhóm Trong Việc Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Vận Động Tìm Việc Làm Tại Phường Cẩm Trung
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Chăm Sóc Người Cao Tuổi
 94. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Đánh Giá Mô Hình Giáo Dục Phật Giáo Cho Thanh Thiếu Niên Dưới Góc Nhìn Công Tác Xã Hội
 95. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Hoạt Động Hỗ Trợ Phòng Ngừa Lao Động Sớm Cho Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn Tại Hà Nội
 96. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Chính sách công tác xã hội trong giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh Bình Dương
 97. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Nhu cầu dịch vụ công tác xã hội về giáo dục mầm non cho con công nhân (Nghiên cứu trường hợp tại Khu công nghiệp Việt Hương II, tỉnh Bình Dương)
 98. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Mô hình công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng – Trường hợp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 99. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 100. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với trẻ em bỏ học trong các gia đình nhập cư trên địa bàn phường Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 101. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Quản lý trường hợp đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương
 102. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với trẻ em trong các gia đình sau ly hôn tại huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang Nghiên cứu các dịch vụ phúc lợi hỗ trợ trẻ sống xa cha mẹ có nguy cơ bỏ học ở xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Điền cứu trường hợp cha mẹ là công nhân lao động di cư đến tỉnh Bình
 103. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với nạn nhân bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Thuận An Tỉnh Bình Dương: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 104. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với trẻ em gia đình nhập cư có hoàn cảnh khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục trên địa bàn phường Phú Cường thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 105. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Can thiệp và hỗ trợ dịch vụ công tác xã hội cho bệnh nhân điều trị nội trú – khoa Nội tiết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2018
 106. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Thực hiện chính sách hỗ trợ việc làm cho lao động nhập cư người Khơme tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 107. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với người khuyết tật từ thực tiễn quận Thủ Đức Tp.Hồ Chí Minh
 108. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Đánh giá và đề xuất hoạt động công tác xã hội hỗ trợ mô hình lớp học tình thương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 109. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai trò nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ thực hiện chính sách ưu đãi người bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống ở huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 110. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 111. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ đời sống tinh thần nữ công nhân nhập cư trên địa bàn phường An Phú, tỉnh Bình Dương
 112. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ, thực hiện chính sách cho phụ nữ bị bạo hành và phòng tránh bạo hành gia đình tại phường Phú Thọ, tỉnh Bình Dương
 113. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội hỗ trợ trẻ em trong gia đình ly hôn trên địa bàn phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 114. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội nhóm với học sinh bị bạo lực học đường ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 115. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với lao động nữ nhập cư trên địa bàn phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 116. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong cộng đồng từ thực tiễn phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 117. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội với trẻ em trong gia đình bố mẹ ly hôn từ thực tiễn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 118. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội nhóm với nữ công nhân lao động nhập cư ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 119. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động nhập cư tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 120. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội đối với bạo lực học đường ở các trường Trung học phổ thông tại Thành phố Tây Ninh
 121. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Thực trạng công tác xã hội ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Tây Ninh
 122. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao sự hài lòng người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020
 123. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Ảnh hưởng của nhân viên công tác xã hội trong thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai
 124. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ lao động phổ thông tại Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 125. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

QUY ĐỊNH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Luận văn

1.1.  Đề tài luận văn

 1. a) Đề tài luận văn do trưởng đơn vị chuyên môn công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý;
 2. b) Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng, trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn và trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học;
 3. c) Việc thay đổi để tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định, trên cơ sở đơn đề nghị của học viên, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý. Việc thay đổi đề tài trong những trường hợp khác do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

1.2. Yêu cầu đối với luận văn:

 • a) Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo;
 • b) Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới… trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế;
 • c) Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;
 • d) Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch­ưa đ­ược người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào;
 • đ) Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa.

1.3. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể cách thức trình bày luận văn theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến luận văn.

2. Hướng dẫn Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội và điều kiện bảo vệ luận văn

2.1. Hướng dẫn luận văn:

 • a) Mỗi luận văn có một hoặc hai người h­ướng dẫn. Tr­ường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn cần ghi rõ người h­ướng dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai;
 • b) Người có chức danh giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 7 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 5 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác;
 • c) Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo có tham gia hướng dẫn.

2.2. Điều kiện bảo vệ luận văn:

 • a) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);
 • b) Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II);
 • c) Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu;
 • d) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
 • đ) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

3. Hội đồng đánh giá Đề Tài Luận Văn Ngành Công Tác Xã Hội

3.1. Hội đồng đánh giá luận văn do thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn và trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học, trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, tính từ ngày học viên nộp luận văn và đủ điều kiện bảo vệ theo quy định.

3.2. Hội đồng đánh giá luận văn có năm thành viên, gồm: chủ tịch, thư­ ký, hai phản biện và uỷ viên. Hội đồng có tối thiểu hai thành viên ở ngoài cơ sở đào tạo, thuộc hai đơn vị khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện.

3.3. Yêu cầu đối với thành viên hội đồng đánh giá luận văn:

 • a) Các thành viên hội đồng là những người có học vị tiến sĩ từ 2 năm trở lên hoặc có chức danh phó giáo sư, giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với học viên, am hiểu lĩnh vực của đề tài luận văn.

Đối với luận văn định hướng ứng dụng, trong số các thành viên hội đồng ngoài cơ sở đào tạo phải có tối thiểu một người đang làm công tác thuộc lĩnh vực của đề tài. Trường hợp không có người đang làm công tác thực tế đủ tiêu chuẩn thành viên hội đồng theo quy định trên thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài tham gia là ủy viên hội đồng; Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

 • b) Chủ tịch hội đồng là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa học, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của hội đồng;
 • c) Người phản biện phải là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực của đề tài luận văn.
 • d) Người hướng dẫn luận văn; người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với người bảo vệ luận văn không tham gia hội đồng;
 • đ) Thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan trong việc nhận xét, đánh giá luận văn theo quy định.

3.4. Hội đồng họp để đánh giá luận văn trong thời hạn tối đa 60 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận văn trong các tr­ường hợp sau: Vắng mặt chủ tịch hoặc thư­ ký hội đồng; vắng mặt người có ý kiến không tán thành luận văn; vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên.

Trong trường hợp có lý do khách quan, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu quy định và thời hạn tổ chức họp hội đồng đánh giá luận văn được tính từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng.

4. Đánh giá Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

4.1. Luận văn đ­ược đánh giá công khai tại phiên họp của hội đồng. Hội đồng tập trung chủ yếu vào đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận văn; mức độ đáp ứng yêu cầu đối với luận văn theo quy định; đảm bảo đánh giá đúng kiến thức của học viên và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mà đề tài luận văn đặt ra.

4.2. Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn tối đa 9 điểm  do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể và điểm thành tích nghiên cứu tối đa 1 điểm cho những luận văn mà học viên đã có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định hoặc đề tài ứng dụng đã được nơi ứng dụng đồng ý bằng văn bản về việc chuyển giao, triển khai kết quả nghiên cứu. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên.

4.3. Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Nếu học viên có nguyện vọng thì thủ trưởng cơ sở đào tạo giao đề tài mới. Trong trường hợp này, không tổ chức bảo vệ lại nếu luận văn không đạt yêu cầu. Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả.

4.4. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định chi tiết việc đánh giá luận văn; hồ sơ, thủ tục buổi bảo vệ luận văn; yêu cầu đối với bản nhận xét luận văn, phiếu chấm điểm của thành viên hội đồng, biên bản buổi bảo vệ và hướng dẫn các thành viên trong hội đồng thực hiện.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Bố cục luận văn

Số chương của mỗi luận văn tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể. Nội dung và kết cấu của mỗi luận văn thông thường bao gồm những phần sau:

 • BÌA PHỤ (Phụ lục II)
 • LỜI CẢM ƠN
 • LỜI CAM ĐOAN
 • MỤC LỤC

MỞ ĐẦU:

 • Trình bày lý do chọn đề tài; lịch sử nghiên cứu vấn đề;
 • Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu;
 • Bố cục của đề tài

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

 • Phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn;
 • Nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN CÁC KẾT QUẢ:

 • Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm;
 • Phần bàn luận phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

KẾT LUẬN:

 • Trình bày ngắn gọn những kết quả chính của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN:

 • Liệt kê (theo trình tự thời gian công bố) các công trình khoa học đã công bố của tác giả liên quan đến nội dung đề tài luận văn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Danh mục các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn.

PHỤ LỤC.

2. Trình bày Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

 • Tác giả luận văn có sự cam đoan danh dự về công trình khoa học này là của mình.
 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch đẹp, không được tẩy xoá, có đánh số trang liên tục từ 1 đến hết (không được dùng các ký hiệu khác chữ số để đánh số trang), đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được viết bằng tiếng Việt.
 • Luận văn đóng bìa cứng màu đỏ, in chữ nhũ màu vàng đủ dấu tiếng Việt (theo mẫu tại phụ lục).
 • Trang phụ bìa (title page) theo mẫu tại phụ lục.
 • Luận văn có thể được viết bằng tiếng nước ngoài nếu học viên có nguyện vọng, người hướng dẫn và KHOA đề nghị và được TRƯỜNG chấp nhận.

2.1. Soạn thảo văn bản

 • Phần lời của luận văn sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;
 • Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía phía trên đầu mỗi trang giấy.
 • Phần công thức có thể được soạn thảo bằng các phần mềm tương ứng.
 • Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.
 • Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 mm x 297 mm), có khối lượng 50 – 70 trang (khoa học tự nhiên – kỹ thuật), 70 – 90 trang (khoa học xã hội – nhân văn, kinh tế) chưa tính phụ lục, trong đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng học viên.

2.2. Tiểu mục

 • Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số và nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.3: tiểu mục 3, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 3.1.1 mà không có tiểu mục 3.1.2 tiếp theo.

2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

 • Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ: Hình 3.5 có nghĩa là hình thứ 5 trong Chương 3.
 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ: “Nguồn: Bộ Tài chính, 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.
 • Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất.
 • Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể nhỏ hơn 210 mm. Chú ý gấp giấy này như minh họa ở Hình 1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận văn phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại khoản 1 mục II.

 • Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ …) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.
 • Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “ … được nêu trong Bảng 3.2” hoặc “(xem Hình 4.1)” mà không được viết “… được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận văn. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay sau phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của luận văn. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình chẳng hạn trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

2.4. Viết tắt

 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn.
 • Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn. Viết tắt các thuật ngữ và cụm từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.

2.5. Trích dẫn tài liệu

 • Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.
 • Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng, …) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ.
 • Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc và tham khảo luận văn.
 • Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.
 • Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [16, tr. 314-315].
 • Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của các tài liệu đó được đặt trong cùng một ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [5, 21, 49].
 • Đối với các tài liệu liên tiếp, dùng gạch nối giữa các số thứ tự của tài liệu trích dẫn, ví dụ [7-11].
 • Học viên cũng có thể trích dẫn theo tác giả, khi đó trích dẫn họ tên tác giả đầu tiên, năm, trang (nếu cần), ví dụ [Nguyễn Văn A, 1986, 17-21]. Nếu có từ hai tài liệu trở lên của cùng một tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm chữ cái a, b, c,… sau năm xuất bản, ví dụ [Nguyễn Văn A, 1986a], [Nguyễn Văn A, 1986b].
 • Cách trích dẫn phải thống nhất trong toàn luận văn.

2.6. Lời cam đoan

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới dự hướng dẫn của ………

Những kết quả nghiên cứu của người khác và các số liệu được trích dẫn trong luận văn đều được chú thích đầy đủ.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam

2.7. Tài liệu tham khảo

2.7.1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2.7.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

 • – Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • – Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
 • – Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v… Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

2.7.3. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí (in nghiêng, cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

2.7.4. Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phảy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
 • Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là một số thí dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội

Tiếng Việt

 1. Cao Chi, Phạm Khánh Vân (1983), “Lượng tử hóa trường chuẩn khi có tương tác với vật chất và hệ phương trình cho các hàm Green”, Tạp chí Vật lý, Tập VIII (1), tr. 11-18.
 2. Vũ Đức Minh (2001), Phát triển hệ chương trình xử lý, phân tích tài liệu phân cực kích thích ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

 1. Goedkoop J.B., Grioni M., Fuggle J.C. (1991), “X-ray dichroism as a probe of the electronic ground state in ultrathin rare-earth overlayers”, Phys. Rev. B 43 (1), pp. 1179-1182.
 2. Modder I.W. (1998), Structure and magnetism of metallic systems, Ph.D. Thesis, University of Amsterdam, Amsterdam.
 3. Moruzzi V.L., Janak J.F., Williams A.R. (1978), Calculated Electronic Properties of Metals, Pergamon, New York.

2.8. Phụ lục

 • Phụ lục luận văn bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, …
 • Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần được nêu trong Phụ lục của luận văn.
 • Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

Để có thể hỗ trợ các bạn học viên tìm kiếm được nhiều đề tài mới hơn, Dịch Vụ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn học viên danh sách 125 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội đạt điểm cao. Ngoài ra, những đề tài trên đây chưa phù hợp với các bạn. thì có thể liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn những đề tài mới nhất, và hỗ trợ làm đề cương tốt nhất cho các bạn học viên nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993