Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Đánh giá post

Chia Sẻ Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học So Sánh được Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn cập nhập mới nhất trong năm 2022 dành cho các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài để làm bài luận văn thạc sĩ ngành ngôn ngữ học so sánh. Để biết thêm nhiều đề tài chi tiết hơn, cũng như những đề tài mới hơn, hấp dẫn hơn thì các bạn học viên có thể tham khảo những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh dưới đây, hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn để được hỗ trợ tư vấn đề tài, và có khi là cả làm đề cương chi tiết cho các bạn, và đặc biệt hơn là có thể giúp đỡ các bạn học viên một phần nào đó về bài luận văn tốt nghiệp của các bạn. Liên hệ ngay với Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn để được tư vấn nhé.

Tổng Hợp 80 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Cấu Trúc Tiêu Điểm Thông Tin Trong Câu Phủ Định Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Hiện Tượng Nghịch Ngữ, Trùng Ngữ, Hoán Đổi Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Trong Tiếng Anh – Tiếng Việt Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại Tiếng Anh Và Các Biểu Thức Tương Đương Của Chúng Trong Tiếng Việt
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Thuật Ngữ Khoa Học Hình Sự Tiếng Việt Và Tương Đương Dịch Thuật Của Chúng Trong Tiếng Anh
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Câu Trao – Nhận Trong Tiếng Nhật (Đối Chiếu Với Tiếng Việt)
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Mạch Lạc Trong Văn Bản Hợp Đồng Kinh Tế – So Sánh Đối Chiếu Tiếng Anh Với Tiếng Việt
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đặc Điểm Của Thán Từ Tiếng Hán Hiện Đại Và Việc Chuyển Dịch Chúng Sang Tiếng Việt
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Giới Từ Tiếng Hán Hiện Đại Với Giới Từ Tiếng Việt Hiện Đại
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học:Ẩn Dụ Ý Niệm Của Phạm Trù Ăn Uống Trong Tiếng Anh (Đối Chiếu Với Tiếng Việt)
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Động Từ Trải Nghiệm Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: So Sánh Các Biện Pháp Liên Kết Từ Vựng Trong Văn Bản Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đặc Điểm Ngôn Ngữ Của Văn Bản Tin Tiếng Việt (So Sánh Với Văn Bản Tin Tiếng Anh)
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Lối Nói Vòng Trong Giao Tiếp Tiếng Việt
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Ngôn Ngữ Nói Và Viết (Qua Cứ Liệu Tiếng Việt Và Tiếng Anh)
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Từ Phiếm Định Trong Tiếng Việt
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: So Sánh Đặc Điểm Cấu Tạo Hình Thức Và Ngữ Nghĩa Của Thuật Ngữ Tài Chính – Kế Toán – Ngân Hàng
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Tiếp Xúc Ngôn Ngữ Giữa Tiếng Khmer Với Tiếng Việt (Trường Hợp Tỉnh Trà Vinh)
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Cấu Trúc Đề – Thuyết Trong Văn Bản Tin Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học:Tình Hình Song Ngữ Khmer-Việt Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long – Một Số Vấn Đề Lý Thuyết Và Thực Tiễn
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Giới Từ Trong Thành Ngữ Tiếng Anh (Có So Sánh Với Thành Ngữ Tiếng Việt)
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Phép Lịch Sự Và Hiệu Quả Trong Giao Tiếp Hàng Không (Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh)
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Phương Thức Biểu Hiện Quan Hệ Nhân Quả Trong Văn Bản Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Ẩn Dụ Tiếng Việt Nhìn Từ Lý Thuyết Nguyên Mẫu (So Sánh Đối Chiếu Tiếng Anh Và Tiếng Pháp)
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Một Số Phương Tiện Diễn Đạt Ý Nghĩa Hình Thái Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đặc Điểm Cấu Trúc, Ngữ Nghĩa Và Ngữ Dụng Của Lời Khen, Lời Chê Trong Tiếng Việt
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: So Sánh Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt Trên Bình Diện Ngữ Dụng
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Phương Pháp Xây Dựng Và Chuyển Dịch Văn Bản Thương Mại
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học:Đối Chiếu Giới Từ Chỉ Không Gian Auf-In Trong Tiếng Đức Với Trên-Trong Trong Tiếng Việt
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Ngữ Nghĩa Của Các Giới Từ Không Gian Out, In, Up, Down Trong Tiếng Anh
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Trạng Ngữ Trong Tiếng Anh Đối Chiếu Với Tiếng Việt
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Hành Động Ngôn Ngữ Trì Hoãn Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Lịch Sự Trong Thư Yêu Cầu Và Hồi Đáp Yêu Cầu Của Giao Dịch Thương Mại – Đối Chiếu Tiếng Anh
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Sự Tình Phát Ngôn Trong Tiếng Anh, Đối Chiếu Với Tiếng Việt
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Phương Tiện Biểu Hiện Nghĩa Tình Thái Ở Hành Động Hỏi Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Liên Hệ Phương Thức Biểu Hiện Nghĩa Liên Nhân Trong Văn Bản Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Quảng Cáo Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 38. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học:Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Thời Trang Anh-Việt
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Nhóm Động Từ Chuyển Động Đa Hướng Anh – Việt
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đặc Điểm Tiếng Anh Chuyên Ngành Dược Học Trong Sự Đối Chiếu Với Tiếng Việt
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Ẩn Dụ Ý Niệm Về Thị Trường Chứng Khoán Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Đặc Điểm Ngữ Pháp Và Ngữ Nghĩa Của Hiện Tượng Phóng Chiếu Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Thuật Ngữ Ngân Hàng Trong Tiếng Anh Và Tương Đương Của Chúng Trong Tiếng Việt
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Marketing Anh – Việt
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh:  Đối Chiếu Thuật Ngữ Dầu Khí Tiếng Anh – Việt
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Cơ Khí Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 48. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học:Đối Chiếu Hành Vi Cảm Ơn Và Hồi Đáp Cảm Ơn Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Đánh Giá Trong Sách Giáo Khoa Bậc Tiểu Học
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đặc Điểm Trường Từ Vựng Ngữ Nghĩa Chỉ Trang Phục (Trên Tư Liệu Tiếng Việt Và Tiếng Anh)
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Báo Chí Anh – Việt Và Chuyển Dịch Thuật Ngữ Báo Chí Tiếng Anh Sang Tiếng Việt
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Thời Trong Tiếng Nhật Và Các Biểu Hiện Tương Đương Trong Tiếng Việt
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Hôn Nhân Và Gia Đình Anh – Việt
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Các Từ Ngữ Chỉ Màu Sắc Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Thuật Ngữ Hành Chính Việt – Anh
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Ngữ Nghĩa Và Cơ Sở Tri Nhận Của Các Giới Từ Định Vị Không Gian Theo Chiều Trên-Dưới Trong Tiếng Anh
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh: Đối Chiếu Tên Riêng Nữ Giới Người Anh Và Người Việt
 58. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học:Đặc Điểm Ngôn Ngữ Của Các Văn Bản Thuyết Minh Bảo Tàng Trong Tiếng Việt

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ – VĂN HOÁ CỦA CÁC TỪ NGỮ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT (SO SÁNH VỚI TIẾNG ANH)

1.Lý do chọn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

1.1. Về thành ngữ, từ trước đến nay đã có rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu. Xuất phát từ các góc độ, khuynh hướng và phương pháp tiếp cận khác nhau, những bài viết, những công trình đó cung cấp cái nhìn mới mẻ, đa diện hơn về thành ngữ tiếng Việt. Có thể nói, thành ngữ là mảnh đất đã được cày xới nhiều và cũng đã thu được nhiều thành tựu. Thế nhưng theo chúng tôi, việc tìm hiểu đặc trưng văn hóa- ngôn ngữ trong thành ngữ vẫn có thể bàn luận thêm, nghiên cứu sâu hơn và toàn diện hơn.

1.2. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá ngày càng được các nhà ngôn ngữ học quan tâm. Người ta nhận thấy rằng việc nghiên cứu ngôn ngữ thường xuyên đòi hỏi phải thuyết minh những ý nghĩa do văn hoá xã hội quyết định, và ngược lại, việc nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của văn hoá đòi hỏi sự hiểu biết những khía cạnh ngôn ngữ của nền văn hoá đó. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá được thể hiện ở nhiều cấp độ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Từ vựng thể hiện rõ nhất mối quan hệ này. Nghiên cứu hàm nghĩa văn hóa trong từ vựng là một lĩnh vực chưa được đào sâu nghiên cứu ở Việt Nam. Song với nhu cầu tìm về bản sắc văn hóa dân tộc, nhu cầu giao lưu văn hóa- ngôn ngữ và nhu cầu hội nhập trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, nghiên cứu hàm nghĩa văn hóa trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Đây chúng tôi sẽ xem xét các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người (BPCT) trong thành ngữ bởi vì trong nhận thức của chúng tôi, thành ngữ là một đơn vị ngôn ngữ đồng thời là một thành tố văn hoá nên nó mang trong mình những đặc trưng dân tộc, những biểu tượng dân tộc. Tìm hiểu, khảo sát, giải mã các từ ngữ chỉ BPCT trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy được những đặc trưng ngôn ngữ- văn hoá của hai dân tộc Việt và Anh với hai loại hình ngôn ngữ và văn hoá khác biệt nhau, thấy được sự giống và khác nhau trong quan niệm, liên tưởng ngôn ngữ giữa người Anh và người Việt.

Vì những lí do trên, chúng tôi chọn “Đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa của từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh)” làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Thực hiện đề tài: “Đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa của từ ngữ chỉ BPCT trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh), người viết hướng đến những mục đích sau:

 • Tìm ra mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá trên cứ liệu từ ngữ chỉ BPCT trong thành ngữ. Góp phần làm rõ thêm nguyên lý ngôn ngữ phản ánh văn hoá.
 • Tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hoá của người Việt và người Anh qua các từ ngữ chỉ BPCT trong thành ngữ.

3. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Trong những năm gần đây, nhiều nhà ngôn ngữ học đã quan tâm nghiên cứu hàm nghĩa văn hóa thể hiện qua ngôn ngữ . Nhiều luận văn thạc sĩ, tiến sĩ đã tập trung nghiên cứu vấn đề này.

Trước hết có thể kể đến luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Bảo với đề tài “Ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh )”. Trong công trình này, Nguyễn Thị Bảo đã nghiên cứu khá kĩ về ngữ nghĩa văn hóa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt, có sự so sánh với các từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Anh.

Tiếp theo là luận án Tiến sĩ của hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hoá Nguyễn Thanh Tùng với đề tài “ Tìm của nhóm từ chỉ động thực vật trong tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh). Trong công trình này, Nguyễn Thanh Tùng có một tầm nhìn khá bao quát về từ chỉ động-thực vật trong tiếng Việt. Ông tiến hành so sánh chúng với tiếng Anh trong từ điển giải thích và trong thành ngữ, tục ngữ, tìm ra những nét tương đồng và dị biệt để từ đó thấy được đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa của hai loại hình ngôn ngữ và văn hóa khác biệt nhau.

Các nhà ngôn ngữ học có tên tuổi cũng đã quan tâm nghiên cứu vấn đề văn hóa-ngôn ngữ và để lại các công trình có giá trị. Đặc biệt đáng kể nhất là hai công trình: “Tìm hiểu đặc trưng văn hoá- dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc khác)” của Nguyễn Đức Tồn và Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hoá Việt của Nguyễn Văn Chiến. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Trong công trình của mình, Nguyễn Đức Tồn đã trình bày khá cặn kẽ về đặc trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt trong sự đối chiếu, so sánh với tiếng Nga về các đặc điểm định danh, ngữ nghĩa của tên gọi động vật, thực vật, BPCT. Ở công trình này, Nguyễn Đức Tồn cũng đã dành một số trang để nói về biểu trưng của một số tên gọi BPCT trong tiếng Việt v.v…

Trong “Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hoá Việt”, Nguyễn Văn Chiến đã trình bày khá chi tiết về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, xác lập vốn từ vựng thể hiện văn hoá của người Việt như “nước”, các từ biểu thị mô hình kinh tế- xã hội lúa nước cổ truyền Việt Nam, các từ chỉ quan hệ thân tộc và các từ xưng hô trong tiếng Việt, nhóm từ chỉ BPCT,…Về các từ chỉ BPCT, tác giả đã xuất phát từ góc nhìn văn hóa học để đi tìm những “mật mã”, ngôn ngữ trong tổ chức cấu trúc hệ thống các đơn vị từ vựng tiếng Việt biểu thị BPCT.

Ngoài các công trình trên, còn có một số bài viết có liên quan đến đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa thể hiện ở các từ ngữ này đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

 • “Bình diện văn hoá- ngôn ngữ của nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt” (Như Ý, Văn hoá dân gian 1992, 39(3), tr.80-82.)
 • “Tản mạn về từ “bụng” của người Việt” ( Hoàng Dĩ Đình, Ngôn ngữ và đời sống năm 2000, số1, tr.24-25.)
 • “Vài nét về hình ảnh trái tim trong tiếng Việt” (Phan Thị Hồng Xuân, Ngôn ngữ và đời sống 2000, số 4, tr.20-21).
 • “ Một số nhận xét về thành ngữ có từ chỉ BPCT trong tiếng Nhật” (Đỗ Hoàng Ngân, Ngôn ngữ năm 2002, số 8, tr.68-74)
 • “Cấu trúc hai bậc trong ngữ nghĩa của thành ngữ có từ chỉ BPCT” (Trịnh Đức Hiển- Lâm Thu Hương, Văn hóa dân gian 2003, số 5 (89), tr.62-65).
 • “Một số thành ngữ có từ “bụng” (Tạ Đức Tú, Ngôn ngữ và đời sống 2005, số 3, tr.11-12).
 • “ Thành ngữ chỉ “tay”, “chân” với đặc trưng văn hoá dân tộc” (Nguyễn Thị Thu, Ngôn ngữ và đời sống 2006, số 3, tr.22-26 ).
 • Về thành ngữ có chứa yếu tố “ruột” trong tiếng Việt (Nguyễn Thanh Thuỷ, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 17, tr 70-78).

Như vậy có thể thấy, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về việc tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa của các từ ngữ chỉ BPCT trong thành ngữ tiếng Việt. Nguyễn Đức Tồn chỉ mới tập trung nghiên cứu về đặc điểm định danh, đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ này và dành một số trang để nói về việc biểu trưng tâm lí- tình cảm của các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt. Nguyễn Văn Chiến chỉ mới trình bày một cách bao quát các nội dung có liên quan đến các nhóm từ này, xuất phát từ góc nhìn văn hóa học.

Luận văn này, trên cơ sở kế thừa thành quả của các công trình đi trước, tiến hành thống kê, miêu tả và phân loại trước hết là thành ngữ có từ chỉ BPCT người trong tiếng Việt và dựa vào kết quả có được, bước đầu so sánh với thành ngữ tiếng Anh cùng loại để tìm ra sự tương đồng và dị biệt

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Với bất kì công trình khoa học nào, tên gọi đã tự giới hạn phạm vi khảo sát. Cũng qua tên đề tài, người viết tự đặt ra cái đích cần phải đạt tới, vấn đề cần phải đào sâu, góc độ cần phải tiếp cận và cả phương pháp giải quyết. Việc nghiên cứu hàm nghĩa văn hóa trong ngôn ngữ là một việc làm đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của nhiều người. Ở đây, trong khuôn khổ của luận văn, chúng tôi chỉ giới hạn tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa trong các thành ngữ mà cụ thể là các thành ngữ có từ chỉ BPCT của tiếng Việt , có sự so sánh với các từ chỉ BPCT trong thành ngữ trong tiếng Anh . Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học So Sánh

Trong luận văn, chúng tôi sẽ:

 • Loại bỏ một số đơn vị một số tác giả xếp vào thành ngữ nhưng nó mang những đặc điểm của tục ngữ rõ ràng. Ví dụ như: Bàn tay có ngón dài ngón ngắn; Dạ sâu hơn biển, bụng kín hơn buồng; Có chí làm quan, có gan làm giàu; Có đi có lại mới toại lòng nhau, v.v.
 • Không xét đến những từ ngữ chỉ BPCT đã chuyển nghĩa theo kiểu ẩn dụ từ vựng như : mặttrong cánh bèo mặt nướccăng như mặt trống,.., chân trong góc bể chân trờieye (mắt) trong the eye of the storm (mắt bão), face (mặt) trong the face of earth (bề mặt trái đất), v.v.
 • Xét cả những thành ngữ có từ chỉ BPCT đi liền với tên động vật, mang hàm ý ẩn dụ cho tính cách, dáng vẻ của con người, ví dụ như: lòng lang dạ sói, lòng chim dạ cá, mắt phượng mày ngài, v.v.
 • Không xét đến những từ ngữ chỉ BPCT động vật được dùng để nói tới con người ví dụ như: móc mắt lôi mề, to gan lớn mề, giơ nanh múa vuốt,

5. Phương pháp nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Do tính chất của đề tài và do nhiệm vụ khoa học mà đề tài đặt ra, chúng tôi sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như sau:

 • Phương pháp thống kê: mục đích của việc sử dụng phương pháp này là nhằm thống kê tất cả các thành ngữ có từ chỉ BPCT trong thành ngữ tiếng Việt và thành ngữ tiếng Anh, làm tư liệu cho quá trình nghiên cứu.
 • Phương pháp phân tích: chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp này để phân tích đặc trưng ngữ nghĩa- văn hoá của các từ ngữ chỉ BPCT trong thành ngữ tiếng Việt và thành ngữ tiếng Anh.
 • Phương pháp so sánh- đối chiếu: Đây là một phương pháp không thể thiếu để tìm ra những tương đồng và dị biệt trong văn hoá, tư duy của người Anh và người Việt, như Nguyễn Đức Tồn (2008) đã nói: “ Chỉ có sự tiếp xúc với các nền văn hóa khác, so sánh cái của mình với cái của người khác mới cho phép coi những yếu tố nào đó của một nền văn hóa có địa vị đặc trưng khu biệt” [tr.20].

Các phương pháp này có tầm quan trọng như nhau và được vận dụng xuyên suốt luận văn. Tất cả nhằm mục đích duy nhất: giải quyết vấn đề luận văn đã đặt ra.

6. Tư liệu nghiên cứu

Để thống kê các thành ngữ có từ ngữ chỉ BPCT trong tiếng Việt, chúng tôi sử dụng các từ điển của các tác giả có uy tín như Từ điển thành ngữ tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên; Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học; từ điển Thành ngữ Việt Nam của Nguyễn Lực, Lương Văn Đang; Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân. Để thống kê các thành ngữ có nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Anh, chúng tôi sử dụng cuốn “Oxford dictionary of English Idioms” của Cowie A.P, Mackin R., Mc Caig I.R; cuốn “English Idioms” của Seidl J., McMordie W. Dựa trên các tư liệu này, chúng tôi đã thống kê được 1100 thành ngữ BPCT tiếng Việt và 867 thành ngữ BPCT tiếng Anh.

7. Đóng góp của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Việc nghiên cứu đề tài có những ý nghĩa lí luận và thực tiễn sau:

 • Góp phần vào xây dựng bộ môn thành ngữ học.
 • Đóng góp vào việc tìm hiểu những khác biệt về ngôn ngữ do đặc trưng văn hoá, tư duy quy định.
 • Hiểu biết thêm về cái chung và cái riêng của hai nền văn hoá Việt và Anh, cung cấp tư liệu nghiên cứu bản sắc văn hoá, làm cơ sở cho việc hiểu sâu ngôn ngữ, trực tiếp góp phần vào việc giảng dạy và học tập tiếng Việt cho người Anh cũng như trong việc dạy tiếng Anh cho người Việt ngày càng tốt hơn.
 • Tập hợp một khối tư liệu lớn bao quát hơn về các thành ngữ có chứa từ ngữ chỉ BPCT, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và sử dụng thành ngữ.

8. Bố cục của luận văn

Ngoài 8 trang mở đầu, 3 trang kết luận và 39 trang phụ lục, luận văn của chúng tôi gồm nội dung chính như sau:

Chương một là chương tổng quan về thành ngữ và thành ngữ tiếng Việt. Đây chúng tôi sẽ trình bày về các vấn đề như nhận diện thành ngữ và thành ngữ tiếng Việt, đặc điểm ngữ nghĩa văn hoá trong thành ngữ trong đó sẽ khái quát về mối quan hệ ngôn ngữ và văn hoá, ngữ nghĩa văn hóa của từ, ngữ nghĩa văn hóa trong thành ngữ và cuối cùng là vấn đề biểu trưng trong thành ngữ.

Chương hai, chúng tôi sẽ khảo sát các thành ngữ có thành tố BPCT trong tiếng Việt và tiếng Anh, liệt kê các thành tố chỉ BPCT trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nhận xét về số lượng thành ngữ và tên các BPCT xuất hiện trong thành ngữ, về số lượng BPCT trong một thành ngữ của hai ngôn ngữ. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Học

Chương ba, chúng tôi sẽ đi vào miêu tả đặc trưng ngôn ngữ – văn hoá của thành ngữ có từ ngữ chỉ BPCT trong tiếng Việt và tiếng Anh. Ở đây, chúng tôi tập trung vào một số phạm vi phản ánh chủ yếu của thành ngữ BPCT- nói lên được sự khác nhau về cách tri nhận của người Việt và người Anh đó là phạm vi phản ánh về hình dáng, bề ngoài của con người, phạm vi phản ánh trí tuệ và phạm vi phản ánh tâm lí- tình cảm của con người.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993