Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ XNK Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Đánh giá tình hình tài chính của công ty

3.1.1 Những kết quả đạt được

Qua việc phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng vốn và tài sản của Công ty cho thấy :

 • Tiền và các khoản tương đương của tiền chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản ngắn hạn. Cho thấy rằng doanh nghiệp đang giữ lượng tiền ổn định.
 • Quy mô kinh doanh của công ty tăng dần từ năm 2021 – 2023, doanh thu tăng trung bình 4,4%/năm, điều đó đã cho thấy quy mô hoạt động của Công ty càng được mở rộng.
 • Hàng tồn kho vẫn có nhưng chiếm tỷ trọng 0,1% trong tổng tài sản ngắn hạn. Điều này cho thấy doanh nghiệp quản lí tốt về hàng tồn đọng.

Chỉ số khả năng thanh toán của công ty đang dần được cải thiện qua các hệ số sau :

 • Hệ số khả năng thanh toán tổng quát tăng dần từ 1,26 – 1,74 từ năm 2021-2023. Cho thấy được khả năng thanh toán của công ty ngày càng tăng. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.
 • Khả năng thanh toán ngắn hạn cũng tăng theo các năm. Từ 1,6 lần năm 2021 lên đến 1,83 lần năm 2023.
 • Khả năng thanh toán nhanh cũng tăng đều trong giai đoạn 2021-2023. Hệ số khả năng thanh toán nhanh công ty ở mức cao hơn 1 điều này cho thấy khả năng thanh toán nhanh công ty là cao.
 • Hệ số vốn chủ tăng làm cho khả năng tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn ổn định 7,2% – 7,9%. Giúp doanh nghiệp có thêm lợi nhuận từ bên ngoài.
 • Vốn chủ sở hữu tăng do lợi nhuận sau thuế tăng nhanh. Từ năm 2021- đến năm 2023 tỷ trọng tăng từ 35% đến 62,5 trên tổng vốn chủ sở hữu. Giúp doanh nghiệp kinh doanh có lãi.
 • Giá vốn hàng bán đang giữ ở mức ổn định.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại

Mặc dù là một Công ty lớn về dịch vụ và XNK nhưng công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn chung do tác động từ môi trường vĩ mô và các yếu tố khác của ngành. Những khó khăn mà công ty gặp phải là:

 • Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm một tỷ trọng cao trong tài sản ngắn hạn (86,4% – 91,6%)
 • Tài sản dở dang dài hạn cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng tài sản dài hạn (58,3% -61,8%)
 • Một số chi phí (đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp) tăng lên làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp.

3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại.

 • Các khoản phải thu ngắn hạn cao chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và các khoản phải thu khác. Trong 3 năm đó công ty đang có những dự án mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và những khoản nợ ngắn hạn khách hàng chưa thanh toán kịp. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.
 • Tài sản dở dang dài hạn cũng chiếm tỷ trọng khá cao do chi phí xây dựng cơ bản dở dang cao. Làm chi phí sử dụng vốn tăng cao, là do doanh nghiệp đang dùng tiền trực tiếp đến việc đầu tư các dự án, xây dựng các công trình mà chưa hoàn thành.
 • Các chi phí tăng như chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp:
 • Chi phí bán hàng: là do các chi phí thực tế phát sinh như chi phí điện, nước cắm công; Chi phí trả lương cho công nhân thời vụ; Chi phí vận chuyển bốc dỡ và bảo quản và các chi phí bằng tiền khác…
 • Chi phí quản lí doanh nghiệp: chi phí điện nước; Các dịch vụ mua ngoài dùng cho công tác quản lý như sữa chữa tài sản cố định; Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp …

3.2 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.

Ngay từ những năm đầu hoạt động, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ XNK Hải Phòng đã phát triển nhanh chóng và tự hào trở thành một công ty cung cấp dịch vụ kho ngoại quan uy tín tại Việt Nam, đóng góp một phần không nhỏ vào nền công nghiệp vận tải của Việt Nam. Với phương châm “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, “Uy tín là điều quan trọng nhất ”, Công ty luôn luôn đề cao và coi trọng nhiệm vụ của mình đó là:

 • Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính và thị trường.
 • Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi.
 • Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ XNK Hải Phòng không ngừng học hỏi, sáng tạo, quyết định nhanh chóng, tin tưởng vào khả năng nỗ lực bản thân và tập thể. Vững bước trong nền kinh tế năng động.

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ XNK Hải Phòng xác định chiến lược là trở thành một trong những công ty chuyên nghiệp về kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất và phân phối container hàng đầu Việt Nam.

Công ty sẽ mở rộng các ngành kinh doanh và trở thành nơi gửi niềm tin của các đối tác trong và ngoài nước.

Ngay từ những năm đầu hoạt động, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ XNK Hải Phòng đã phát triển nhanh chóng và tự hào trở thành một công ty cung cấp dịch vụ có uy tín tại Việt Nam, đóng góp một phần không nhỏ vào nền công nghiệp dịch vụ XNK của Việt Nam. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.

3.3 Phương hướng cải thiện tình hình tài chính của Công ty

3.3.1 Giảm các khoản phải thu ngắn hạn khác

Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm tất cả các khoản nợ công ty chưa đòi được, tính cả các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán.

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều bất lợi do khách hàng của họ chậm hoặc không chịu trả nợ. Công ăn việc làm của người lao động cũng như sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các khoản nợ đến hạn và các khoản doanh nghiệp cho khách hàng vay. Công ty CP TM và dịch vụ XNK Hải Phòng cũng vậy, để có thể tránh được tình trạng này, bạn với tư cách là một doanh nhân phải có các phương pháp quản lý các khoản phải thu một cách hợp lý. Sau đây là các phương pháp quản lý tốt các khoản phải thu:

 • Thứ nhất cần phải hiểu rằng hiệu quả của hoạt động về các khoản phải thu không chỉ là trách nhiệm của bộ phận kế toán-tài chính trong công ty mà là sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận khác như bộ phận bán hàng, phòng kinh doanh, ban giám đốc. Yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc thanh toán bắt buộc phải thực hiện đúng hạn và nêu rõ mức phạt khách hàng phải chịu nếu thanh toán chậm. Luôn luôn lưu trữ dưới dạng tài liệu mọi giao dịch, liên hệ của bạn với khách hàng như email, thư, cuộc gọi,…
 • Thứ hai là đánh giá và tìm cách cải thiện các quy trình liên quan đến hiệu quả khoản phải thu. Về cơ bản, có ba quy trình liên quan đến khoản phải thu là: quản trị tín dụng khách hàng và thu hồi nợ.
 • Quản trị tín dụng của khách hàng: Doanh nghiệp cần có một chính sách tín dụng rõ ràng cho từng nhóm khách hàng. Cập nhật và theo dõi lịch sử tín dụng của khách hàng cũng giúp giảm việc trì hoãn thanh toán.
 • Thu hồi nợ : Doanh nghiệp xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán hợp lý, linh động.

Các công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc về các khoản phải thu thay vì chờ đến ngày hoá đơn hết hạn thanh toán. Điều này không chỉ giúp công ty quản lý tốt các khoản phải thu mà còn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

3.3.2 Giảm thiểu các chi phí. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.

Trong giai đoạn 2022 – 2023, các chi phi phải được giảm thiểu, điều này rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Vì vậy Công ty cần tập trung vào các công tác sau:

Chi phí bán hàng có giảm từ năm 2021 là 4,2% xuống còn 3,7% nhưng đối với công ty chi phí giảm không được nhiều. Khiến tỷ trọng của lợi nhuận các năm giảm. Công ty cần có những biện pháp giảm thiểu chi phí này để công ty đạt được hiệu quả cao nhất. Vậy nên cần có những biện pháp giảm thiệu chi phí bán hàng :

Hạn chế các thiệt hại về thiết bị, xe container: Thiệt hại về thiết bị ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh theo hai cách. Thứ nhất, thiệt hại về thiết bị làm giảm năng suất trong khi trong khi thiết bị được sửa chữa. Tùy vào tầm quan trọng đối với toàn bộ quy trình mà các phần bị hư hỏng có thể đẩy cả dây chuyền hoạt động của doanh nghiệp mất năng suất trong một khoảng thời gian. Thứ hai, thiệt hại về thiết bị sẽ tiêu tốn một khoản phí sửa chữa liên bao gồm tiền công sửa, thời gian sửa và các vật tư thay thế. Trong dài hạn, đảm bảo nhân viên làm đúng quy trình để tránh thiệt hại cho thiết bị có thể góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí cho công ty.Xe cũng luôn phải kiểm tra thường xuyên tránh tình trạng phát sinh thêm chi phí. Trước khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng và tốn kém, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị và xe của mình để có thể thay thế bộ phận bị hỏng hóc. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhanh trong 3 năm 2021-2023, điều này cho thấy doanh nghiệp đang quản lý chi phí chưa thực sự hiệu quả. Để kết quả sản xuất kinh doanh tốt đòi hỏi doanh nghiệp cần tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận là nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, cắt giảm chi phí thường phải gánh chịu nhiều hậu quả khác, đôi khi còn lớn hơn nhiều so với chi phí vừa được cắt giảm. Vì vậy, cắt giảm chi phí thế nào cho hiệu quả là điều doanh nghiệp cần phải cân nhắc. Không phải chi phí nào cũng cần cắt giảm. Vì vậy, trước khi thực hiện cắt giảm chi phí, doanh nghiệp cần phải xác định “Cái gì mang lại giá trị cho khách hàng?”.

Giảm tải chi phí lao động lương, thưởng và các khoản trợ cấp cho người lao động chiếm phần không nhỏ trong tổng chi phí. Chính vì thế doanh nghiệp nên hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tránh để bộ máy nhân sự cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo nhau. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần đánh giá rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả làm việc của từng nhân viên. Sau khi đánh giá, có thể thử thách nhân viên nếu cần thiết.

Chi phí bằng tiền khác: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí… cần được tiết kiệm cách tuyệt đối.

3.3.3 Giảm tài sản dở dang dài han.

Tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB của doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ. Trong khi đó doanh nghiệp đang chiếm 1 tỷ trọng lớn trong tổng tài sản dài hạn và tăng dần đến năm 2023. Điều này là do công ty đang mở rộng hoạt động kinh doanh đang dùng tiền trực tiếp đến việc đầu tư các dự án, xây dựng các công trình mà chưa hoàn thành. Vì vậy tài sản dài hạn dở dang chiếm tỷ trọng lớn.

KẾT LUẬN Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.

Phân tích tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có cơ sở để đề ra các định hướng trong tương lai, bên cạnh đó giúp những đối tượng liên quan tới doanh nghiệp biết rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua những phân tích cụ thể về số liệu, nguyên nhân và đưa ra những giải pháp giúp cho các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp nhìn ra được điểm mạnh để phát huy, chỉ ra được điểm yếu để khắc phục. Ngoài ra kết quả từ việc phân tích này còn giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định tài chính, giúp họ có quyết định đứng đắn và chính xác hơn.

Trong giai đoạn năm 2021-2023 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ XNK Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích nhất định như: Doanh thu đạt được của công ty là tương đối cao, quy mô sản xuất được mở rộng. Nhưng bên cạnh đó công ty cũng gặp phải không ít khó khăn khi các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận giảm, chi phí tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty giảm. Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại.

Trong giai đoạn tới công ty cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để giải quyết một số vấn đề khó khăn đang gặp phải bằng cách (1) Giảm các khoản phải thu ngắn hạn khác ; (2) Giảm thiểu các chi phí và (3) Giảm tài sản dở dang dài han.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Nâng cao tình hình tài chính Công ty Thương Mại

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Cty Thương Mại […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993