Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Quảng Thành Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY QUẢNG NAM VIỆT NAM

 • Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới là giữ vững thị trường hiện tại, tìm kiếm thêm khách hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đưa Cảng Chùa Vẽ trở lại thành một cảng xếp dỡ hiện đại ở khu vực miền Bắc. Trong điều kiện phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và của khoa học công nghệ, hoạt động cạnh tranh có tính chất và mức độ ngày càng phức tạp. Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững phải không ngừng tự hoàn thiện mình theo yêu cầu của nền kinh tế, không ngừng tìm hiểu xu thế phát triển của xã hội để đề ra chiến lược phát triển lâu dài cũng như các biện pháp cụ thể có hiệu quả và kịp thời.
 • Trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh việc thực hiện một số các hoạt động nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra như:
 • Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị theo đúng kế hoạch, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của các dự án được đầu tư để đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ.
 • Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty, phát huy tính độc lập, năng động, tự chủ trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, chuyên nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình. Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.
 • Giám sát công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy móc, năng lực của các cán bộ kỹ thuật, tay nghề của các lái cẩu, xe nâng để hạn chế các sự cố của thiết bị và đảm bảo giải phóng tàu nhanh hơn có uy tín với các hãng tàu nước ngoài.
 • Nâng cao giám sát chặt chẽ công nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn
 • Giữ vững thị thường hiện tại. Triển khai và làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường mới.
 • Bảo vệ quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG THÀNH VIỆT NAM.

Doanh thu của công ty giảm qua các năm tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nên đã làm cho lợi nhuận giảm đi rất nhiều.

Công ty đã thực hiện đúng chế độ kế toán do Bộ Tài chính qui định, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo những thông tư, chuẩn mực và luật kế toán mới.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách và các qui định tài chính, thuế của Nhà nước.

 • Biện pháp 1: Sử dụng hợp lý chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Biện pháp 2: Phấn đấu hạ giá thành để tạo ra sự cạch tranh về giá cả sản phẩm

3.2.1. Sử dụng hợp lý chi phí bán hàng Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

3.2.1.1 Cơ sơ thực hiện biện pháp

Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành để tăng lợi nhuận là việc mà các doanh nghiệp, các công ty luôn suy nghĩ để phát triển doanh nghiệp, công ty mình. Do đó, công tác quản lý chi phí doanh nghiệp là công tác hết sức quan trọng, nếu làm tốt công tác quản lý này thì doanh nghiệp chỉ mất một khoản chi phí thấp mà hiệu quả. Và ngược lại, nếu công tác quản lý chi phí kém thì chi phí sẽ cao và làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát chi phí là hoạt động thiết yếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiểu được các loại chi phí và các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí, chúng ta có thể kiểm soát được chi phí, từ đó có thể sử dụng hợp lý chi phí, sau cùng là tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này sẽ làm tăng tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán và tỷ suất lợi nhuận so với tổng chi phí. Do đó, kiểm soát và sử dụng hợp lý các khoản mục chi phí là một trong những biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Qua các số liệu phân tích ở Công ty ta thấy chi phí quản lý doanh nghiệp xu hướng tăng đột biến. Cụ thể, năm 2022 chi phí quản lý doanh nghiệp là 257trđ, năm 2108 là 2.464trđ tăng 2.207trđ tương đương tăng hơn 800%

Để hiểu rõ thêm về tình hình gia tăng các khoản mục trong chi phí bán hàng, ta xét bảng tổng hợp chi phí sau:

Bảng 3.1. Bảng báo cáo tổng hợp chi phí bán hàng Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

Nhìn vào bảng ta thấy, nguyên nhân chính khiến chi phí bán hàng năm 2023 tăng mạnh mẽ so với năm 2022 là do chi phí bằng tiền khác, chi phí dịch vụ mua ngoài. Cụ thể, chi phí dịch vụ mua ngoài năm 2023 so với năm 2022 tăng 1.452,2 trđ (tương đương 11026%) và chi phí bằng tiền năm 2023 so với năm 2022 tăng 1062 trđ (tương đương tăng 1015%).

Công ty cần tìm ra biện pháp giảm phù hợp để gia tăng lợi nhuận cho công ty.

3.2.1.2 Mục đích của biện pháp

 • Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sử dụng vốn.
 • Nâng cao trình đồ tổ chức quản lý của doanh nghiệp.

3.2.1.3 Nội dung của biện pháp

 • Công ty cần nắm vững quan hệ trên thị trường, lựa chọn các giải pháp Marketing phù hợp để duy trì lượng khách hàng ổn định sẵn có bên cạnh đầu tư cho tìm kiếm và khai thác thị trường.
 • Cần có sự phối hợp giữa lãnh đạo và các nhân viên kinh doanh để tìm ra những bất hợp lý trong chi tiêu. Từ đó phân loại chi phí và lập kế hoạch cụ thể để cắt giảm những chi phí không cần thiết phát sinh trong khâu này.
 • Đối với các khoản chi cho dịch vụ mua ngoài, Công ty cần phải xây dựng một định mức sử dụng hợp lý bằng cách xác định rõ nội dung, phạm vi sử dụng từng loại chi phí.
 • Đối với các khoản chi tiền mặt cho chi phí chào hàng, tiếp khách, giao dịch hội họp, chi đối ngoại, công tác phí, công ty cần xây dựng kế hoạch chỉ tiêu cụ thể theo từng thời lý. Các khoản chi phải có chứng từ hợp lệ, phải gắn với kết quả kinh doanh và phải được khống chế theo tỷ lệ tính trên tổng chi phí.
 • Công ty cũng nên tổ chức các buổi nói chuyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm làm cho cán bộ công nhân viên tự nhận thấy rằng tiết kiệm chi phí cũng chính là đem lại lợi nhuận cho Công ty.
 • Công ty cũng cần kiên quyết xử lý, qui trách nhiệm rõ đối với những cá nhân không hoàn thành trách nhiệm quản lý, để xảy ra những bất hợp lý trong chi tiêu. Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

3.2.1.4 Kết quả thực hiện

Sau khi thực hiện tốt biện pháp tiết kiệm chi phí, dự kiến doanh thu giữ nguyên, chi phí bán hàng sẽ giảm 247 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 10%. Đồng thời lợi nhuận trước thuế cũng tăng 7.9%

Bảng 3.2. Bảng so sánh kết quả trước và sau khi thực hiện biện pháp

3.2.2. Phấn đấu hạ giá thành để tạo ra sự cạnh tranh về giá cả sản phẩm

Cơ sở của biện pháp:

Trong những năm qua tuy tốc độ tăng doanh thu của công ty là khá đều và ổn định nhưng tốc độ tăng lên của lợi nhuận lại chưa tương xứng. Nguyên nhân chủ yếu là trong những năm qua công ty vẫn còn phải nhập một số mặt hàng của các đối thủ cạnh tranh và chi phí quản lý kinh doanh của công ty vẫn tăng khá mạnh qua ba năm đặc biệt là năm 2022.

Nội dung của biện pháp:

Giảm chi phí lao động: Việc giảm chi phí lao động không phải là giảm lương của người lao động mà trên cơ sở năng suất lao động vẫn đảm bảo được mức lương cho người lao động và giảm chi phí cho công ty. Điều đó có nghĩa công ty phải hoàn thiện quy trình kinh doanh, bán hàng, quản lý kho tàng; nâng cao chất lượng và năng suất cho người lao động, đưa công nghệ vào quá trình kinh doanh. Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Trong chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty có rất nhiều loại như: tiền lương và phụ cấp theo lương; bảo hiểm xã hội,..; tiền điện thoại; chi phí giao dịch tiếp khách; chi phí giao dịch ký kết hợp đồng; chi phí bán hàng,.. và các chi phí khác.

Đối với chi phí bán hàng công ty có thể áp dụng một số biện pháp sau:

Đối với chi phí vận chuyển: có thể sử dụng phương thức giao hàng tại kho, đặc biệt là với những đơn hàng có số lượng lớn để giảm bớt những chi phí không cần thiết.

Đối với khoản chi phí khấu hao kho tàng: công ty cần đầu tư vào hệ thống kho lưu trữ bảo quản tốt hơn nhằm đảm bảo chất hàng hóa lưu trữ.

Đối với chi phí giao dịch và thu hồi công nợ: nên cố gắng bán hàng thu tiền ngay để tránh các chi phí đi lại thu hồi nợ hoặc phát sinh các chi phí tổn thất nợ khó đòi.

Kết quả dự kiến: Dự kiến Giá vốn hàng bán có thể giảm bớt khi tiết kiệm các chi phí trực tiếp trong quá trình kinh doanh; đồng thời tiết kiệm các chi phí quản lý góp phần tăng lợi nhuận cho công ty. Từ đó cải thiện vòng quay hàng tồn kho và nâng cao khả nang sinh lời của hàng tồn kho một cách gián tiếp.

3.3. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

Ổn định vĩ mô tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp: Tại Việt Nam, môi trường vĩ mô thiếu ổn định thường là một trong những nguồn tạo ra rủi ro cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực keo dán. Các cán cân vĩ mô thiếu cân bằng sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững: Cán cân thương mại thâm hụt triền miên gây sức ép lên tỷ giá; cán cân ngân sách thâm hụt, nợ quốc gia tăng cao, chi tiêu thường xuyên của ngân sách tăng cao làm giảm mạnh nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; tình trạng lạm phát cao đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh các công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển đang gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh bền vững, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định là yếu tố rất quan trọng đảm bảo thành công của quá trình này, đặc biệt là cần đảm bảo duy trì lãi suất ổn định ở mức vừa phải.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến doanh nghiệp nhà nước: Quá trình thực hiện đổi mới cơ chế SXKD của Công ty.

Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam đã bộc lộ những nhân tố làm giảm hiệu quả và làm chận tiến trình tái cấu trúc xuất phát từ cơ chế, chính sách hiện hành của nhà nước. Do đó, nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho quá trình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung và Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam, việc nhà nước xem xét sửa đổi một số quy định hiện hành là cần thiết.

KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là đích hướng tới của mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp lại phụ thuộc vào sự nhanh nhạy và khả năng nằm bắt thị trường của từng doanh nghiệp. Cũng như việc tận dụng một cách hợp lý những điểm mạnh, hạn chế một cách tối đa những điểm yếu của mình để đạt được mục tiêu tối ưu trong kinh doanh là lợi nhuận và có thể giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách ổn định và lâu dài trong một môi trường kinh doanh nhiều biến động, cạnh tranh hết sức gay gắt như hiện nay.

Cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì và đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những điều kiện hết sức khó khăn trong 2 năm 2022 và 2023 là kết quả lớn nhất mà Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam đã đạt được. Những nỗ lực của Công ty đã góp phần ổn định đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty nói riêng và của toàn xã hội nói chung bằng việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành.

Để đạt được những kết quả như trên cần phải nhìn nhận đến công sức đóng góp và nỗ lực không biết mệt mỏi của bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Giải pháp hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Quảng Thành […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993