Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty Gas

Đánh giá post

Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm cty Gas. Bạn đang là sinh viên của một trường đại học nào đó, bạn sắp sửa phải làm một bài khóa luận tốt nghiệp nhưng bạn lại gặp khóa khăn trong việc lựa chọn đề tài. Đừng quá lo lắng về vấn đề lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài khóa luận tốt nghiệp của bạn nữa, vì tại đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với bạn đó là: Khóa Luận: Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas petrolimex Hải Phòng tại khu vực duyên hải bắc bộ các bạn cùng tham khảo nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập thế giới, và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước để phấn đấu đưa Việt Nam về cơ bản trỏ thành một nước công nghiệp vào năm 2020 chính là nhiệm vụ nặng nề và cao cả đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Bên cạnh những thành tựu về công nghiệp hóa hiện đại hóa, nước ta vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, đặc biệt là sự thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm môi trường sinh thái. Cần phải có một loại nhiên liệu mới thay thế những loại nhiên liệu truyền thống như: dầu, than , củi, điện… nhằm đáp ứng vấn đề cấp bách cảu thị trường. Với những ưu điểm như: sạch, nhiệt lượng cao, hiệu quả kinh tế và đặc biệt không gây ô nhiễm, gas dần dần đi vào thị trường Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh gas khí hóa lỏng (LPG) đã quay trở lại thị trường Việt Nam và phát triển ngày càng mạnh mẽ. “Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty Gas”

Với một thị trường đầy tiềm năng, chỉ trong vòng hơn 10 năm, thị trường Việt Nam đã lôi kéo được khoảng hơn 25 hãng kinh doanh lớn nhỏ cùng giành giật, cạnh tranh nhau trên một thị trường tiềm năng nhưng mức tiêu thụ còn thấp.

Trong điều kiện nhiều doanh nghiệp cùng tham gia kinh doanh cùng một loại mặt hàng mang tính quy chuẩn hóa cao thì việc tiêu thụ hàng hóa là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tự tìm ra được một sức cạnh tranh cho mình và phải biết vận dụng các nguồn lực có sẵn để mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Qua đó doanh nghiệp có thể nâng cao vị thế, tăng nhanh thị phần trên thị trường cũng như giành được thắng lợi trong cạnh tranh.

Xuất phát từ thực tiễn, trong quá trình thực tập và tìm hiểu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Gas Petrolimex Hải Phòng cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Hoàng Thị Hồng Lan và các cán bộ nhân viên Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng, em đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp để nghiên cứu.

 Mục đích nghiên cứu:

Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế, qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Marketing. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tình tình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng trên thị trường Duyên Hải Bắc Bộ và cùng những biến động thị trường và mục tiêu sắp tới của công ty. Qua đó đề xuất một số giải pháp Marketing phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty góp phần giữ vững và nâng cao vị thế công ty trên thị trường.

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

Khóa luận đi sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hả Phòng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ và chiến lược Marketing của Công ty theo quan điểm Marketing-mix đống thời nêu lên các điểm mạnh, điểm yếu.

 Phương pháp nghiên cứu:

Với mục đích và phạm vi nghiên cứu như trên, trong quá trình nghiên cứu em có sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, thống kê, phân tích tổng hợp và vận dụng những hiểu biết thống qua khảo sát thực tế. Ngoài ra đề tài còn sử dụng phương pháp đồ họa, mô hình đồ họa… nhằm đánh giá chính xác tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Qua đó xác định các giải pháp Marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận

Kết cấu khóa luận: “Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm cty Gas”

Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm
 • Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ
 • Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ

CHUƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

 • 1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò và nội dung của tiêu thụ sản phẩm
 • 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
 • 1.1.2 Bản chất của tiêu thụ sản phẩm
 • 1.1.3 Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2 Các giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.1 Khái niệm Marketing
 • 1.2.2 Chính sách sản phẩm
 • 1.2.3 Chính sách giá
 • 1.2.4 Chính sách phân phối
 • 1.2.5  Chính sách xúc tiến hỗn hợp

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY “Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm cty Gas”

 • 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 2.1.3. Bộ máy quản lý Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng
 • 2.1.4 Cơ cấu lao động
 • 2.2 Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng
 • 2.2.1 Phân tích sản lượng và doanh thu của công ty đạt được tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ qua các năm 2013 – 2014
 • 2.2.2 Hoạt động Marketing của doanh nghiệp
 • 2.2.2.1. Nghiên cứu thị trường
 • 2.2.2.2. Chính sách sản phẩm
 • 2.2.2.3. Chính sách giá
 • 2.2.2.4. Chính sách kênh phân phối
 • 2.2.2.5. Chính sách xúc tiến bán hàng
 • 2.3 Đánh giá, nhận xét chung công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ
 • 2.3.1  Ưu điểm
 • 2.3.2  Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX TẠI KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

 • 3.1 Mục tiêu, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020
 • 3.2 Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại Miền Duyên Hải Bắc Bộ
 • 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách giá
 • 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối
 • 3.2.5 Giải pháp nâng cao chính sách xúc tiến

KẾT LUẬN “Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm cty Gas”

Khí hóa lỏng (LPG) mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam đã cho thấy đây là một thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những khó khăn thách thức to lớn. Hoạt động Marketing ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, thỏa mãn hơn nữa nhu cầu của khách hàng và đối phó với những biến động của thị trường nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Công ty TNHH Gas Petrolimex cũng không nằm ngoài xu thế chung này và cần quan tâm hơn đến vấn đề Marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bằng những kiến thức lý luận được học ở trường kết hợp với thực tiễn tìm hiểu tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng, em đã phân tích và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm khắc phục một số hạn chế tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, tiến tới hoàn thiện sức cạnh tranh của Công ty tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ.

Tuy nhiên do giới hạn về thời gian cũng như trình độ, bên cạnh đó do những yếu tố thuộc bí mật Công ty nên việc phân tích, xử lý số liệu trên thực tế không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô, các cô chú và anh chị cán bộ trong Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng để đề tài được hoàn chỉnh hơn nữa. “Khóa luận: Giải pháp Marketing nhằm tiêu thụ sản phẩm cty Gas”

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo –Thạc sĩ Hoàng Thị Hồng Lan người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo để em từng bước hoàn thành đề tài khóa luận. Lời cảm ơn cũng xin được gửi đến các cô chú và anh chị cán bộ nhân viên Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng, đặc biệt là các anh chị cán bộ nhân viên Phòng kinh doanh đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình thu thập số liệu và giảng giải về thực tiễn hoạt động của Công ty để hoàn thiện và nâng cao chất lượng đề tài.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993