Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam phải nhằm bảo vệ có hiệu quả lợi ích của người tiêu dùng

Bảo vệ có hiệu quả lợi ích của người tiêu dùng là vấn đề mà hầu hết các quốc gia trên thế giới rất quan tâm. Ngày 16 tháng 4 năm 1985, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đưa ra các nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định nội dung này. Thực tế cho thấy, người tiêu dùng thường thiếu thông tin về đặc tính kỹ thuật, công năng của sản phẩm, ít có cơ hội đàm phán với nhà sản xuất, nhà quảng cáo thương mại nên thường chịu thiệt thòi trước những doanh nghiệp quảng cáo gian dối, không đúng sự thật. Do đó, hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời cần chú trọng vấn đề này.

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam phải đảm bảo tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật

Cần khắc phục được những mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định giữa văn bản Luật và dưới luật; giữa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan địa phương; đảm bảo tính ổn định, thống nhất, minh bạch của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và mở rộng hội nhập quốc tế. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam phải đảm bảo định hướng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương

Căn cứ tình hình thực tế và quy định tại Mục 6, Chương 3 Luật Quảng cáo 2012 về quy hoạch quảng cáo, cần đảm bảo 2 yêu cầu sau đây:

Một là, cần đảm bảo nội dung và nguyên tắc quy hoạch quảng cáo ngoài trời theo quy định tại Điều 37 Luật Quảng cáo 2012:

 1. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải xác định địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong nội thành, nội thị.
 2. Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây:
 • a) Phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • b) Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội;
 • c) Bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi;
 • d) Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ;
 • đ) Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước; trong trường hợp thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm tổ chức đền bù theo quy định của pháp luật; Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.
 1. Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và Nhân dân.
 2. Chính phủ quy định cụ thể về hồ sơ, quy trình xây dựng, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo

Hai là, cần đảm bảo trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 38 Luật Quảng cáo 2012:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

 • a) Xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;
 • b) Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo theo các giai đoạn phù hợp với sự phát triển của địa phương;
 • c) Niêm yết văn bản quy hoạch và bản vẽ chi tiết quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;
 • d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
 1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ có liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch quảng cáo theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành.

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

3.2.1. Nhóm các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam

3.2.1.1. Hoàn thiện pháp luật về các nội dung liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam

Về khái niệm quảng cáo thương mại ngoài trời

Trên cơ sở Khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012, một định nghĩa về quảng cáo thương mại ngoài trời cần được xem xét, áp dụng là: “Quảng cáo thương mại ngoài trời là hoạt động xúc tiến thương mại được các chủ thể thực hiện thông qua các phương tiện quảng cáo ngoài trời nhằm giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh đến với người tiêu dùng với mục đích sinh lợi”.

Về các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật quảng cáo thương mại ngoài trời

Pháp luật cần quy định cụ thể, rõ ràng những hành vi mà người quảng cáo thương mại ngoài trời không được thực hiện. Bởi vì, người quảng cáo chính là chủ thể quan trọng nhất trong việc xác định trách nhiệm liên quan quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa được quảng cáo. Theo đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn trong việc xác định đối tượng khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho mình khi có thiệt hại xảy ra từ hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.

Đối tượng quảng cáo thương mại ngoài trời

Cần có những điều chỉnh về đối tượng quảng cáo thương mại ngoài trời, ví dụ:

Đối với quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo Điều 8:

 1. Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7 của Luật này.
 2. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.
 3. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 4. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.
 5. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.
 7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 10. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 13. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 14. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.
 15. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.
 16. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Tại khoản 3 Điều này, cụ thể: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

Theo đó, Khoản 3 Điều 8 Luật Quảng cáo nên được sửa đổi theo hướng chỉ cần quy định cấm những sản phẩm quảng cáo thương mại trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam là đủ vì những yếu tố còn lại như đạo đức, thẩm mỹ, truyền thống văn hóa,…. suy cho cùng đều là những yếu tố thuộc về thuần phong mỹ tục.

Về trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời

Về trách nhiệm hành chính, pháp luật cần thiết ghi nhận hình thức xử phạt tăng trách nhiệm tương ứng với số lần vi phạm, đồng thời ghi nhận về việc chịu trách nhiệm hình sự theo số lần vi phạm hành chính và đương nhiên cần phải quy định cụ thể con số này. Luật cũng nên có quy định cụ thể về trách nhiệm cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại của các chủ thể (quy định cụ thể, rõ ràng tại điều luật).

Đối với hành vi vi phạm hoạt động quảng cáo, do đối tượng được quyền yêu cầu thẩm định quảng cáo quá rộng, pháp luật nên xem xét đến việc cho thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ đó quy định theo hướng Hội đồng Thẩm định sản phẩm quảng cáo thuộc Bộ sẽ là cơ quan có quyền thẩm định lần 2 và cũng là lần cuối cùng.

Về nội dung quảng cáo thương mại ngoài trời

Pháp luật cần quy định rõ ràng, cụ thể theo hướng phải có chứng nhận kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo thì mới được quảng cáo, nhất là đối với quảng cáo thương mại ngoài trời.

3.2.1.2. Hoàn thiện quy định về các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều luật của Luật Xây dựng 2014 nhằm đảm bảo thống nhất nội dung với Luật Quảng cáo 2012

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 89

Cụ thể, điểm đ, khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt dưới 20 mét vuông; biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20 mét vuông kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 mét vuông”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 91

Khoản 2 chưa sửa đổi: “2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt”. Tác giả thống nhất với đề xuất sửa đổi như sau: “2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, trừ trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 95: Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

Thứ nhất, đưa nội dung hồ sơ cấp phép xây dựng đối với công trình quảng cáo tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 31 Luật Quảng cáo vào khoản 6, Điều 95 Luật Xây dựng.

Thứ hai, bổ sung điểm c, khoản 6, Điều 95 theo tinh thần của khoản 9, Điều 3, Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấp phép xây dựng: “c) Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất;…”.

Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 1, Điều 102

Bổ sung thêm cụm từ “và công trình quảng cáo đã có trong quy hoạch quảng cáo”, cụ thể như sau:“e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép … trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ và công trình quảng cáo đã có trong quy hoạch quảng cáo…..”

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 103

So với khoản 3 Điều 103 cũ của Luật xây dựng, chúng ta nên sửa đổi, bổ sung thêm cụm từ “và công trình quảng cáo” vào để phân cấp quản lý các công trình xây dựng nhỏ lẻ trên từng địa bàn quận, huyện; nhằm thống nhất quản lý hiệu quả từ trung ương xuống địa phương, cụ thể là: “3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ và công trình quảng cáo xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý,…”.

3.2.2. Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

3.2.2.1. Nâng cao vai trò của các Hiệp hội chuyên ngành:

Các hiệp hội là nòng cốt trong việc xây dựng các quy tắc ứng xử, chuẩn mực hoạt động của ngành, tạo lập và duy trì cạnh tranh lành mạnh, do đó cần nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội, xây dựng quy tắc ứng xử trong các ngành, lĩnh vực kinh doanh.

3.2.2.2. Nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp và người tiêu dùng:

Nâng cao nhận thức người tiêu dùng càng có vai trò quan trọng vì các ảnh hưởng của quảng cáo, kể cả tích cực lẫn tiêu cực, đều phụ thuộc vào khả năng nhận thức và ứng xử của người tiếp nhận quảng cáo. Tuyên truyền phổ biến pháp luật cạnh tranh tới cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

3.2.2.3. Hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ quảng cáo:

Cần nâng cao năng lực thực thi pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực hiện cạnh tranh lành mạnh; nâng cao trách nhiệm của người làm quảng cáo và các cơ quan báo chí trong việc nhận thức đúng và nghiêm túc về quảng cáo; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng các cơ quan quản lý cạnh tranh quốc tế.

3.2.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát:

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong quảng cáo. Cần thực hiện rà soát và thường xuyên ban hành văn bản hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quảng cáo một cách kịp thời và hiệu quả. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

3.3 Một số đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại thành phố Hải Phòng

Nhanh chóng hoàn thiện Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổ chức tập huấn hoặc hội thảo lấy ý kiến và kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tồn tại trong hoạt động quảng cáo để các địa phương, các doanh nghiệp trao đổi, thống nhất phương pháp giải quyết cho phù hợp; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa và thông tin, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quảng cáo cho cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên địa bàn.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời với sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố;

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các loại hình quảng cáo trên môi trường mạng (Google, Youtube, Facebook…), kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo, công tác tiếp nhận hồ sơ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quảng cáo: Quảng cáo là ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế – văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, nhận thức của xã hội về vai trò của quảng cáo chưa chính xác, đầy đủ và đồng đều. Vì vậy, để lảm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quảng cáo cần tìm hiểu nhận thức của họ về vai trò của quảng cáo. Công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quảng cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức của xã hội về vị trí, vài trò của quảng cáo, những yêu cầu đối với nội dung, hình thức quảng cáo… Để thay đổi nhận thức của xã hội, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật là một việc làm lâu dài và phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục kết hợp với các chế tài xử phạt đủ sức răn đe để hạn chế tái diễn việc vi phạm. Đối với các đối tượng là cán bộ quản lý văn hóa cần phải quán triệt nguyên tắc nắm vững, thông suốt và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật đối với hoạt động mà họ được giao nhiêm vụ quản lý. Đối với tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo cần nhận thức rõ về vị trí, vai trò của quảng cáo để chủ động tìm hiểu pháp luật quảng cáo và không nên vì lợi ích cục bộ mà vi phạm các quy định của pháp luật. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống, cần quan tâm khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật cập nhật, lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Cục Văn hóa cơ sở (trung ương), Sở VHTTDL (địa phương). Xây dựng và đưa vào sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử, tiếp tục củng cố và phát triển các hê thống thông tin pháp luật phù hợp. Nâng cao khả năng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin pháp luật thống nhất thực hiện việc tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin pháp luật quy định về quảng cáo.

Tăng cường công tác thanh – kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời: Xác định việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa nói chung, hoạt động quảng cáo nói riêng là một nhiệm vụ thường xuyên của công tác thanh tra chuyên ngành. Xây dựng và triển khai quy trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đúng theo quy định của pháp luật. Qua các lần thanh tra, kiểm tra phải có kết quả, nếu có vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ kể cả các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nếu thấy cần thiết, để chấn chỉnh và duy trì trật tự xã hội, pháp luật trong hoạt động quảng cáo ngoài trời; tránh tình trạng phạt rồi cho tồn tại, coi như việc đã rồi như một số vụ việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đối với một số lỗi vi phạm mới phát sinh mà chưa có chế tài xử lý thì cần phải bổ sung kịp thời để áp dụng có hiệu qủa trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Xây dựng và nghiêm túc triển khai quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tránh sự chồng chéo, lấn sân nhưng thiếu hiệu quả dẫn đến tình trạng chậm phát hiện vi phạm; thực hiện thanh tra, kiểm tra khi có dư luận phản ánh. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra phải được thực hiện đồng bộ giữa Thanh tra các cấp và địa phương để tổ chức thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

Quản lý các tác động về xã hội: Trong quản lý nhà nước về văn hóa (trong đó có hoạt động quảng cáo) ở nước ta, thì quản lý văn hóa giữa những thành phố trực thuộc trung ương và những thành phố trực thuộc tỉnh có những đặc điểm giống nhau và khác nhau. Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tốc độ đô thị hoá mạnh như hiện nay, công tác quản lý quảng cáo ở các cấp, đặc biệt là những đô thị trực thuộc tỉnh đang là vấn đề đặt ra có tính cấp thiết.

Quản lý nhằm thực hiện chính sách văn hóa phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng toàn diện xây dựng và phát triển nền văn hóa với đặc trưng tiêu biểu là dân tộc, khoa học, hiện đại, dân chủ và nhân văn sâu sắc.

Quản lý quảng cáo nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, kế thừa và phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc, tích cực và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kết thúc Chương 3

Chương 3 đã đưa ra những định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam đồng thời cũng đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm áp dụng một cách hiệu quả pháp luật cũng như cải thiện những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với quảng cáo thương mại ngoài trời tại thành phố Hải Phòng.

KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

Hiện nay, ngành công nghiệp quảng cáo ngày càng phát triển và đem lại lợi ích không nhỏ cho các chu thể tham gia vào quan hệ pháp luật này. Tôi chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam về Quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với lĩnh vực này.

Tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Hải Phòng nói riêng, hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời được thực hiện đúng định hướng, sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế cần phải kịp thời quản lý, điều chỉnh như đã phân tích ở các phần trên. Do đó, luận văn rất quan tâm chú trọng vào kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu từ cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và tìm hiểu, phân tích những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về Quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam, so sánh đối chiếu với các quy định của pháp luật nước ngoài cụ thể là Singapore và Nhật Bản, tác giả đã khái quát được: Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

Một là, một số điểm khác biệt của pháp luật Việt Nam so với nước ngoài, trên cơ sở đó, Việt Nam có thể học hỏi, xem xét áp dụng trong lộ trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về Quảng cáo thương mại ngoài trời.

Hai là, nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam, qua đó làm cơ sở đề xuất những giải pháp khắc phục.

Thứ hai, luận văn đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam nhằm: bảo vệ có hiệu quả lợi ích của người tiêu dùng; đảm bảo tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo định hướng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương.

Thứ ba, luận văn đề xuất nhóm các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam trên hai phương diện: nội dung và thủ tục pháp lý, cụ thể:

Một là, về nội dung: khái niệm, đối tượng quảng cáo thương mại ngoài trời; trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo thương mại ngoài trời nói riêng.

Hai là, về thủ tục pháp lý: thống nhất quan điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014 nhằm đảm bảo thống nhất nội dung với Luật

Quảng cáo 2012 gồm: khoản 2 Điều 89, khoản 2 Điều 91, khoản 6 Điều 95, điểm e khoản 1 Điều 102, khoản 3 Điều 103.

Thứ tư, luận văn đề xuất nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam: nâng cao vai trò của các Hiệp hội chuyên ngành; nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp và người tiêu dùng, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ quảng cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Từ những giải pháp đã nêu, tác giả mong muốn góp phần vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam. Khóa luận: Giải pháp pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993