Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch

Đánh giá post

Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch. Bạn đang là sinh viên của một trường đại học nào đó, bạn sắp sửa phải làm một bài khóa luận tốt nghiệp nhưng bạn lại gặp khóa khăn trong việc lựa chọn đề tài. Đừng quá lo lắng về vấn đề lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài khóa luận tốt nghiệp của bạn nữa, vì tại đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với bạn đó là: Khóa Luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch các bạn cùng tham khảo nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nước ta đã hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới. Cùng với nhiều thuận lợi cũng như thử thách cam go của một nền kinh tế năng động và mang tính cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng để tìm chỗ đứng trên thị trường. Bằng nhiều cách khác nhau doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và thực tế của thị trường.

Một trong những công cụ thường được sử dụng là marketing. Maketing giúp doanh nghiệp xác định được vấn đề là: Doanh nghiệp mình cần sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai?

Đồng thời marketing giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh có hiệu quả nhằm khẳng định được uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và thị trường. “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phân tích marketing ở doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Khánh Trình, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác marketing tại công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Khánh Trình” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Kết cấu bài khóa luận như sau:

 • Chương I: Cơ sở lý luận về Marketing trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Khánh Trình.
 • Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Khánh Trình.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô khoa Quản trị kinh doanh đã trang bị cho em rất nhiều kiến thức cơ bản về ngành học, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn – Th.s Cao Thị Hồng Hạnh đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo em trong suốt thời gian làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Do năng lực và kiến thức có hạn nên khóa luận của em không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy cô giúp đỡ và xem xét góp ý để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”

 • 1.1. Mội vài khái niệm Marketing
 • 1.2. Vai trò và chức năng của Marketing
 • 1.2.1. Vai trò của marketing trong doanh nghiệp
 • 1.2.2. Chức năng của marketing
 • 1.2.2.1. Làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu khách hàng
 • 1.2.2.2. Chức năng phân phối
 • 1.2.2.3. Chức năng tiêu thụ hàng hóa
 • 1.2.2.4. Chức năng yểm trợ
 • 1.2.2.5. Chức năng xã hội
 • 1.3. Hệ thống hoạt động marketing
 • 1.3.1. Phân tích các cơ hội marketing
 • 1.3.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 1.3.3. Thiết lập chiến lược marketing
 • 1.3.4. Hoạch định chương trình marketing
 • 1.3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực marketing
 • 1.4. Nội dung của hoạt động marketing hỗn hợp (marketing – mix)
 • 1.4.1. Khái niệm “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”
 • 1.5. Chính sách sản phẩm (Product)
 • 1.5.1. Khái niệm sản phẩm
 • 1.5.2. Cấp độ sản phẩm được mua bán trên thị trường
 • 1.5.3. Nội dung nghiên về chính sách sản phẩm trong marketing gồm:
 • 1.5.4. Chu kỳ sống của sản phẩm
 • 1.6. Chính sách giá cả (Price)
 • 1.6.1. Khái niệm
 • 1.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá:
 • 1.6.3. Một số chiến lược giá
 • 1.7. Chính sách phân phối (Place)
 • 1.7.1. Khái niệm
 • 1.7.2. Vai trò
 • 1.7.3. Chức năng các kênh phân phối
 • 1.7.4. Các kênh phân phối
 • 1.7.5. Các phương thức kênh phân phối
 • 1.8. Xúc tiến hỗn hợp trong chiến lược marketing (Promotion)
 • 1.8.1. Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp
 • 1.8.2. Một số dạng trong chính sách hỗn hợp “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH TRÌNH

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty
 • 2.1.1. Thông tin chung về công ty
 • 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.3. Lịch sử hình thành công ty
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.5. Chức năng và trách nhiệm của các phòng ban trong công ty
 • 2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
 • 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty
 • 2.3. Thị trường của công ty
 • 2.4. Khách hàng
 • 2.5. Đối thủ cạnh tranh
 • 2.6. Marketing Mix tại công ty
 • 2.6.1. Phân tích sản phẩm
 • 2.6.2. Chính sách giá
 • 2.6.2.1. Chính sách tài chính công ty được hưởng
 • 2.6.2.2. Chính sách giá của công ty đối với các nhà bán lẻ
 • 2.6.3. Phân phối
 • 2.6.4. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại doanh nghiệp
 • 2.6.4.1. Khuyến Mại
 • 2.6.4.2. Quan hệ quần chúng và tuyên truyền
 • 2.7. Đánh giá công tác marketing công ty

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”

 • 3.1. Định hướng phát triển trong tương lai của công ty
 • 3.1.1. Định hướng
 • 3.1.2. Mục tiêu chung
 • 3.2. Thuê một nhân viên chuyên về Marketing
 • 3.2.1. Cơ sở của biện pháp:
 • 3.2.2. Mục đích của biện pháp:
 • 3.2.3. Nội dung của biện pháp:
 • 3.2.4. Dự kiến chi phí cho việc tuyển một nhân viên Marketing:
 • 3.2.5. Dự kiến kết quả đạt được:
 • 3.3. Mở kênh bán hàng trực tiếp
 • 3.3.1. Cơ sở biện pháp
 • 3.3.2. Mở cửa hàng bán lẻ tại thị trấn An Lão
 • 3.3.2.1. Chi phí kế hoạch mở cửa hàng bán lẻ
 • 3.3.2.2. Dự tính kết quả kinh doanh của địa bàn An Lão
 • 3.3.3. Thiết lập kênh bán lẻ thông qua máy bán hàng tự động
 • 3.3.3.1. Chi phí đầu tư
 • 3.3.3.2. Dự tính kết quả đạt được
 • 3.4. Lập trang website cho công ty
 • 3.4.1. Cơ sở biện pháp
 • 3.4.2. Mục tiêu của biện pháp
 • 3.4.3. Nội dung biện pháp
 • 3.4.4. Dự kiến kết quả đạt được

KẾT LUẬN “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”

Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Khánh Trình được tiếp xúc với những người làm công tác quản lí, nhân viên công ty em càng hiếu rõ hơn về sự cần thiết phải đẩy mạnh khả năng sản xuất kinh doanh. Mỗi công ty muốn tồn tại và phát triển lâu dài đòi hỏi phải giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hay đầu ra của doanh nghiệp. Chính vì thế vấn đề Marketing là một trong những công cụ quan trọng cần được quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Để tăng cường hơn nữa công tác sản xuất kinh doanh của mình, một trong các giải pháp được giới thiệu là: tăng cường công tác nghiên cứu thị trường; tăng cường hoạt động quảng cáo giới thiệu dịch vụ và giữ vững thị trường khách hàng hiện có phát triển thị trường khách hàng mới, tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng. Có như vậy mới đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh đưa công ty phát triển vững mạnh.

Trong tương lai, công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Khánh Trình cần cố gắng phát huy những mặt tích cực đã có, phát huy thế mạnh của mình đồng thời luôn nhạy bén trong mọi trường hợp trước sự biến động phức tạp của thị trường nhằm đưa công ty ngày một vững mạnh. Báo cáo chỉ muốn đưa ra một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện công tác marketing của công ty. Do thời gian học tập tìm hiểu thực tế tại Công ty ngắn và kiến thức hiểu biết của em có hạn nên khoá luận của em khó tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót. Rất mong được các thầy cô giáo cùng các bạn góp ý. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Th.s Cao Thị Hồng Hạnh đã hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn tốt nghiệp, và cám ơn công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Khánh Trình đã tận tình giúp đỡ và cung cấp những tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành bài luận văn. “Khóa luận: Hoàn thiện công tác marketing tại công ty du lịch”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993