Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng Phát dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực (NNL) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) của mỗi trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tổ chức và sử dụng NNL của mình hiệu quả, quá trình SXKD của doanh nghiệp sẽ diễn ra thường xuyên, liên tục; các chi phí sản xuất được tiết kiệm; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc cũng ít phát sinh,… Tất cả các điều này sẽ góp phần làm cho lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp cao. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp cho doanh nghiệp mở rộng quy mô và phát triển sản xuất của mình. Ngược lại, nếu quá trình quản lý và sử dụng NNL của doanh nghiệp kém hiệu quả, quá trình sản xuất của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn, các loại vật tư bị sử dụng lãng phí; máy móc, thiết bị bị hỏng hóc nhiều, làm các khoản chi phí về vật tư, về sửa chữa, … gia tăng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tân Hoàng Phát là một Công ty TNHH được thành lập vào năm 2020 với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là đại lý các mặt hàng thương mại, đấu giá và môi giới. Trong những năm qua, Công ty đã phát triển không ngừng cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động: Chi nhánh tăng lên, số sản phẩm mà Công ty làm nhà phân phối gia tăng mạnh, số lượng khách hàng ngày càng nhiều, … Sự phát triển vượt bậc này có sự đóng góp không nhỏ của toàn bộ người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và sử dụng NNL của Công ty TNHH Tân Hoàng Phát vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng và thực tiễn quản lý và sử dụng NNL của Công ty TNHH Tân Hoàng Phát, em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng Phát làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại
 • Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát.

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực
 • Phạm vi không gian: Công ty TNHH Tân Hoàng Phát
 • Phạm vi thời gian: Từ năm 2019 – 2020
 • Phạm vi nội dung: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tế về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

 • Phương pháp thống kê và tổng hợp;
 • Phương pháp phân tích và so sánh;

5. Kết cấu của đề tài khóa luận Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.
 • Chương 2: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát.
 • Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Các khái niệm về nhân lực và quản lý nguồn nhân lực

1.1.1. Các khái niệm

Khái niệm nhân lực

Theo GS. TS Bùi Văn Nhơn định nghĩa: “Nhân lực có thể được hiểu là nguồn lực của tất cả các cá nhân tham gia vào bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp, không kể vai trò của họ trong doanh nghiệp đó như thế nào”. [1]

Như vậy có thể thấy, nhân lực trong một doanh nghiệp chính là tài sản vô cùng quý giá, là nguồn lực quan trọng để mọi doanh nghiệp tồn tại và phát triền.

Khái niệm nguồn nhân lực Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Có rất nhiều nhà khoa học đã đưa ra khái niệm NNL, mỗi khái niệm lại tiếp cận theo những khía cạnh khác nhau, cụ thể:

 • Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì: “NNL của một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động”.
 • TS Nguyễn Tiệp lại cho rằng: “NNL bao gồm toàn bộ dân cư có khả năng LĐ, không phân biệt người đó đang được phân bố vào ngành nghề, lĩnh vực, khu vực nào và có thể coi đây là NNL xã hội”.

Hai khái niệm trên, định nghĩa NNL ở tầm vĩ mô của nền kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, khi xem xét NNL trong phạm vi một doanh nghiệp, một tổ chức thì NNL có thể được hiểu như sau:

 • Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân: “NNL của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó, còn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này bao gồm có thể lực và trí lực”.
 • Nhưng GS.TS Bùi Văn Nhơn lại quan điểm: “NNL doanh nghiệp là lực lượng lao động của từng doanh nghiệp, là số người có trong danh sách của doanh nghiệp, do doanh nghiệp trả lương”.

Như vậy, NNL trong một doanh nghiệp, tổ chức chính là lực lượng lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức đó, họ có sức khỏe, trình độ, kỹ năng làm việc, … để hoàn thành các công việc do doanh nghiệp, tổ chức đó đã giao.

1.1.2. Quản lý nguồn nhân lực Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

1.1.2.1. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp bao gồm tất cả các chính sách, quyết định và hoạt động tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp của họ trong quá trình SXKD. Vì liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên công tác quản lý nguồn nhân lực luôn đòi hỏi phải gắn liền với các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Công tác quản lý nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động từ khâu xác định nhu cầu nguồn nhân lực; tuyển dụng; bố trí, sắp xếp công việc; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; …

Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp cho các doanh nghiệp khai thác và phát huy được tối đa các tiềm năng sẵn có của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp mình để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

1.1.2.2. Mục đích của quản lý nguồn nhân lực Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Mục đích đầu tiên của quản lý nguồn nhân lực là đảm bảo đầy đủ số lượng lao động với chất lượng đạt yêu cầu và bố trí, sắp xếp lao động hợp lý để thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD do doanh nghiệp đặt ra.

Ngoài mục đích trên, công tác quản lý nguồn nhân lực còn giúp cho doanh nghiệp tìm ra các biện pháp để sử dụng nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả hơn để từ đó nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả kinh doanh của họ.

Cuối cùng, quản lý nguồn nhân lực cũng giúp cho doanh nghiệp có thể khai thác và phát huy tối đa mọi tiềm năng sẵn có trong mỗi người lao động để hoàn thành các mục tiêu chung do doanh nghiệp đề ra.

1.1.2.3. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là nguồn lực vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp, vì vậy quản lý tốt nguồn nhân lực sẽ có vai trò quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, cụ thể:

Về mặt kinh tế: Khi thực hiện quản lý tốt nguồn nhân lực sẽ giúp cho các doanh nghiệp khai thác triệt để và sử dụng tối đa khả năng vốn có trong nguồn nhân lực của mình để phục vụ cho quá trình SXKD được diễn ra thường xuyên, liên tục với năng suất lao động cao. Điều này vừa mang lại cho doanh nghiệp lợi nhuận vừa tạo ra những lợi thế so sánh giúp doanh nghiệp dễ dàng thắng lợi trong quá trình cạnh tranh. Bên cạnh đó, khi hiệu quả kinh doanh đạt được cao, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện để đầu tư mở rộng SXKD hơn nữa và do đó cũng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Về mặt xã hội: Khi công tác quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp được thực hiện tốt, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đạt được cao, doanh nghiệp sẽ có điều kiện để quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cùa người lao động. Điều này không chỉ góp phần giảm bớt mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn giúp người lao động gắn bó chặt chẽ và cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi hiệu quả kinh doanh cao, doanh nghiệp sẽ mở rộng và phát triển quy mô SXKD. Do đó, doanh nghiệp cũng phải tuyển dụng thêm nhiều lao động mới để phục vụ quá trình mở rộng của mình. Điều này cũng góp phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm và giảm bớt tình trạng thất nghiệp cho xã hội.

1.2. Công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

1.2.1. Các khái niệm về quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý là tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể của những người lao động (nói chung là khách thể quản lý) nhằm thực hiện được những mục tiêu dự kiến”. Như vậy có thể thấy: Quản lý là một hoạt động để điều khiển con người. Vì vậy, khi xã hội càng phát triển thì hoạt động quản lý cũng phát triển theo với các hình thức ngày càng đa dạng và phong phú hơn.

Hiệu quả là một chỉ tiêu tổng hợp được sử dụng để đánh giá kết quả các hoạt động kinh tế xã hội. Như vậy, có thể hiểu: Hiệu quả sử dụng lao động là chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá tình hình sử dụng lao động của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Trên cơ sở việc đánh giá hiệu quả sử dụng lao động sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp tối ưu để khai thác và sử dụng lao động của mình hiệu quả hơn.

1.2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mình, các doanh nghiệp thường sử dụng một số các biện pháp chủ yếu sau: Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyển chọn lao động: Khi công tác tuyển chọn lao động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cảo có nghĩa là doanh nghiệp đã tuyển chọn được đầy đủ lao động cần thiết về mặt số lượng, chất lượng lao động được tuyển chọn đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra về mặt chuyên môn, trình độ, tay nghề, kinh nghiệm, … Với đội ngũ lao động được tuyển chọn đủ tiêu chuẩn về chất lượng, đảm bảo đầy đủ về số lượng sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng bố trí, sắp xếp công việc cho họ và do đó cũng đạt được hiệu quả làm việc như mong muốn.

Tích cực phát động các phong trào thi đua, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động. Thực hiện tốt biện pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng và khai thác được tối đa năng lực vốn có của mọi người lao động phục vụ cho quá trình phát triển của doanh mà còn khuyến khích người lao động tích cực, hăng say trong quá trình làm việc.

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là biện pháp trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp. Khi các chế độ đãi ngộ hợp lý, môi trường làm việc lại đảm bảo sẽ động viên, khuyến khích người lao động làm việc nhiệt tình, cống hiến hết mình và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc cũng là một biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Khi người lao động được quan tâm đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng làm việc mới sẽ giúp người lao động có thể vận hành các loại máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại và do đó sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động của mình và toàn doanh nghiệp. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Đánh giá chính xác kết quả thực hiện công việc của người lao động cũng là một biện pháp mà các nhà quản lý đã sử dụng để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mình. Khi kết quả làm việc của mình được công nhận và đánh giá chính xác sẽ làm động lực giúp người lao động yên tâm cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

1.2.3. Ảnh hưởng môi trường đối với công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

Công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong mỗi doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường bên trong và bên ngoài. Sự ảnh hưởng này được thể hiện cụ thể như sau:

1.2.3.1. Môi trường bên trong

Môi trường bên trong của một doanh nghiệp bao gồm tất cả các yếu tố bên trong của doanh nghiệp đó như: Nguồn nhân lực; môi trường làm việc; các nguồn lực về tài chính; trình độ khoa học công nghệ; khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến; …

Các yếu tố của môi trường bên trong sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ quyết định đến phương thức tuyển dụng, hình thức đào tạo, phương pháp trả lương, của mỗi doanh nghiệp.

Việc nghiên cứu, xem xét kỹ các yếu tố thuộc môi trường bên trong sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ được sự ảnh hưởng của từng yếu tố đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mình để có những quyết định hợp lý trong quá trình điều hành SXKD. Đồng thời cũng có thể giúp cho các nhà quản lý tìm ra những ưu điểm và nhược điểm trong quá trình điều hành để phát huy các điểm mạnh và khắc phục những yếu điểm nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý nguồn nhân lực của mình.

1.2.3.2. Môi trường bên ngoài Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Ngoài những yếu tố của môi trường bên trong, các yếu tố của môi trường bên ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp bao gồm: Yếu tố kinh tế; môi trường tự nhiên; môi trường văn hóa – xã hội; môi trường công nghệ; nền kinh tế; các chính sách pháp luật của Nhà nước, …

– Yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp bao gồm: Tốc dộ tăng trưởng của nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát, lãi suất ngân hàng, tỷ lệ thất nghiệp, các chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước…

Khi nền kinh tế tăng trưởng, phát triển; thị trường tiền tệ ổn định; tỷ lệ lạm phát được kiểm soát, … Các doanh nghiệp sẽ có xu hướng mở rộng quy mô SXKD và do đó các chính sách về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mình cũng thay đổi theo cho phù hợp. Ngược lại, khi nền kinh tế kém phát triển, tình hình lạm phát cao, thị trường tiền tệ biến động lớn. Lúc này, các doanh nghiệp thường thu hẹp quy mô SXKD nên công tác quản lý và sử dụng lao động cũng bị ảnh hưởng theo.

 • Môi trường tự nhiên Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên có ảnh hưởng đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bao gồm: Các loại tài nguyên thiên nhiên; các nguồn năng lượng; vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; các thảm họa, thiên tai…

Các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mỗi doanh nghiệp, nó có thể gây gián đoạn, thậm trí làm ngừng trệ quá trình SXKD của các doanh nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành quản lý nguồn nhân lực của mình, các nhà quản trị luôn quan tâm đến sự tác động của môi trường tự nhiên đối với công tác quản lý và sử dụng lao động của mình.

 • Môi trường văn hoá – xã hội

Các yếu tố thuộc môi trường văn hóa – xã hội có ảnh hưởng đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bao gồm: Trình độ văn hóa; các phong tục tập quán của từng địa phương; độ tuổi lao động,…

Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến các công tác điều hành, quản lý nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp, nó đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các biện pháp điều hành linh hoạt cho phù hợp với từng địa phương cũng như từng độ tuổi với giới tính của người lao động.

 • Môi trường công nghệ Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Môi trường công nghệ cũng ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Khi khoa học công nghệ phát triển sẽ đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao, việc tuyển dụng cũng trở lên khắt khe, khó khăn hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các máy móc hiện đại vào SXKD sẽ giúp cho năng suất lao động tăng mạnh. Đồng thời cũng làm giảm số lượng lớn các lao động thủ công trong các doanh nghiệp. Các vấn đề trên cũng kéo theo công tác quản lý và sử dụng lao động trong doanh nghiệp phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

 • Các yếu tố về chính trị, pháp luật của Nhà nước

Trong quá trình SXKD, các doanh nghiệp luôn phải tuân thủ các chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó, công tác quản lý và sử dụng lao động của các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong trong Bộ luật Lao động; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động. Đây chính là những căn cứ, cơ sở để các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động quản lý và sử dụng lao động của mình.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc và áp dụng đúng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương của Nhà nước cũng giúp người lao động yên tâm công tác và gắn kết lâu dài với doanh nghiệp và do đó công tác quản lý và sử dụng lao động cũng được thực hiện dễ dàng, hiệu quả hơn.

1.3. Nội dung công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân sự ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

1.3.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp

Hiệu quả quản lý và sử dụng lao động là một trong những chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá kết quả hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả lao động không chỉ tác động đến doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong doanh nghiệp đó, cụ thể:

 • Đối với bản thân doanh nghiệp Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Việc đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng lao động sẽ giúp doanh nghiệp biết chính xác công tác quản lý và sử dụng lao động của mình nhằm tìm ra những mặt mạnh để phát huy hoặc phát hiện ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Từ đó giúp doanh nghiệp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của mình tốt và hiệu quả hơn nữa. Đây chính là tiền đề để doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô SXKD và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động của mình.

 • Đối với người lao động

Hiệu quả lao động tác động trực tiếp đến người lao động, nó quyết định thu nhập của họ và do đó sẽ quyết định trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của bản thân và gia đình họ. Vì vậy, việc đánh giá chính xác hiệu quả lao động sẽ giúp cho người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và phát huy tối đa mọi tiềm năng vốn có của mình để có thể mang lại thu nhập cao nhất cho họ và gia đình.

Tóm lại, công tác đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và cần thiết, nó không chỉ giúp doanh nghiệp có thể khai thác và phát huy tốt nguồn lực về con người của mình mà còn giúp người lao động yên tâm làm việc và phát huy mọi khả năng của mình trong quá trình sản xuất.

1.3.2 Nội dung công tác quản trị nhân sự ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.3.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực

Theo TS. Trần Kim Dung trong giáo trình quản trị nguồn nhân lực cho rằng: “Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động, đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao”. Như vậy có thể thấy công tác hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Xác định được nhu cầu nguồn nhân lực của từng bộ phận trong doanh nghiệp về mặt số lượng và chất lượng đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xác định được các nguồn cung và khả năng đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng của từng nguồn cung nhân lực cho doanh nghiệp. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.
 • Xác định khả năng cân đối giữa cung và cầu về nhân lực cho bộ phận trong doanh nghiệp ở từng thời điểm để có các biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp ở cả hiện tại và lẫn tương lai.

Để phát huy được tối đa vai trò và tác dụng của công tác hoạch định đối với việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, khi thực hiện công tác này, các doanh nghiệp cần căn cứ vào các vấn đề sau:

 • Chiến lược và kế hoạch phát triển SXKD.
 • Phương hướng, điều kiện phát triển của ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động.
 • Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của từng đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp.

1.3.2.2. Tuyển dụng nguồn nhân lực Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp thu hút những lao động có khả năng đến làm việc cho mình bằng các chính sách đãi ngộ hợp lý.

Quy trình tuyển dụng trong các doanh nghiệp thường bao gồm các bước chủ yếu được thể hiện qua hình sau: Hình 1.1.

– Chuẩn bị tuyển dụng

Là bước đầu tiên để doanh nghiệp chuẩn bị các công việc phục vụ cho quá trình tuyển dụng lao động của mình. Trong bước này, các doanh nghiệp thường thực hiện các công việc sau: Lập kế hoạch tuyển dụng, xác định số lượng lao động cần tuyển dụng và tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng, xác định nội dung trong thông báo tuyển dụng, …

 • Thông báo tuyển dụng

Trong bước này, doanh nghiệp thực hiện soạn thảo và đăng công khai thông báo tuyển dụng trên các kênh thông tin. Trong thông báo tuyển dụng phải nêu rõ số lượng từng vị trí tuyển dụng, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí, thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và người được tuyển dụng, …

 • Chuẩn bị tuyển dụng
 • Thông báo tuyển dụng
 • Thu nhận và chọn lọc hồ sơ
 • Phỏng vấn sơ bộ
 • Kiểm tra, trắc nghiệm
 • Phỏng vấn tuyển chọn
 • Tập sự thử việc
 • Quyết định tuyển dụng

Hình 1.1: Quy trình tuyển dụng lao động

 • Thu nhận và chọn lọc hồ sơ Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Trên cơ sở thông báo tuyển dụng, các ứng viên có đủ yêu cầu, tiêu chuẩn sẽ tiến hành nộp hồ sơ dự tuyển và doanh nghiệp sẽ thu nhận hồ sơ của họ. Từ những hồ sơ đã thu nhận, doanh nghiệp tiến hành chọn lọc những hồ sơ đạt yêu cầu để chuẩn bị cho bước phỏng vấn sơ bộ.

 • Phỏng vấn sơ bộ

Những hồ sơ sau khi đã được chọn lọc được doanh nghiệp thực hiện phỏng vấn sơ bộ để xác định lại đầy đủ hơn nữa các thông tin của người dự tuyển nhằm tiếp tục loại bỏ những người dự tuyển không đạt những yêu cầu.

– Kiểm tra, trắc nghiệm

Sau khi tiến hành phỏng vấn sơ bộ, doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra, trắc nghiệm nhằm đánh giá nhanh chuyên môn, kinh nghiệm của từng ứng viên để tiếp tục loại bỏ những ứng viên không đật yêu cầu đi tiếp vào vào sau. Trong vòng này, các doanh nghiệp thường sử dụng các hình thức kiểm tra như: Test IQ, logic, kiểm tra chuyên môn, ngoại ngữ, …

– Phỏng vấn tuyển chọn Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Những ứng viên đã qua vòng kiểm tra, trắc nghiệm sẽ được phỏng vấn tuyển chọn để vào quá trình tập sự, thử việc tại doanh nghiệp. Trong bước này, doanh nghiệp sẽ phỏng vấn trực tiếp các ứng viên để kiểm tra trực tiếp các thông tin về tính cách, phẩm chất, năng lực, … để lựa chọn người phù hợp nhất cho vị trí cần tuyển dụng của mình.

Những ứng viên đã qua bước này sẽ được các doanh nghiệp thông báo cụ thể các vấn đề về lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, … để quyết định có tập sự, thử việc tại doanh nghiệp không.

– Tập sự thử việc

Khi các ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn tuyển chọn và đồng ý thử việc, doanh nghiệp sẽ bố trí để họ tiếp xúc và làm việc thực tế các vị trí tuyển dụng để thể hiện chuyên môn, khả năng làm việc của mình. Kết quả của quá trình thử việc sẽ giúp doanh nghiệp trực tiếp loại bỏ hay chính thức tuyển dụng từng ứng viên.

– Quyết định tuyển dụng

Những ứng viên đã qua quá trình tập sự thử việc sẽ được doanh nghiệp kết hợp đồng lao động. Khi kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải giải thích cụ thể về các chế độ đãi ngộ, quyền và nghĩa vụ của các bên và trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của ứng viên.

Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp phải trải qua nhiều bước, vì vậy để đạt được kết quả như mong muốn, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các vấn đề sau: Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

 • Xác định đúng nhu cầu cần tuyển dụng, tránh tình trạng thừa gây lãng phí hoặc thiếu lao động gây gián đoạn quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả nhất.
 • Loại bỏ chính xác, công bằng các hồ sơ đã thu nhận để lựa chọn được những ứng viên tốt nhất cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện kiểm tra, tuyển chọn và thử việc công bằng, khách quan đảm bảo lựa chọn được ứng viên tốt nhất cho từng vị trí cần tuyển dụng.

1.3.2.3. Phân công nhân sự

Phân công nhân sự thực chất là việc bố trí, sắp xếp công việc cho người lao động trong doanh nghiệp một cách khoa học, hợp lý để có thể tận dụng tối đa mọi năng lực của người lao động phục vụ cho việc hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp.

Việc bố trí, sắp xếp và phân công lao động trong một doanh nghiệp cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Năng lực, nguyện vọng của người lao động
 • Kết quả thực hiện công việc của người lao động
 • Các thông tin phân tích về công việc: Bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc, bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc, …

Doanh nghiệp có thể tùy thuộc vào điều kiện của mình để lựa chọn các hình thức phân công lao động sau:

 • Phân công lao động theo chức năng
 • Phân công lao động theo nghề nghiệp.
 • Phân công lao động theo mức độ phức tạp của công việc.

1.3.2.4. Đào tạo và phát triển nhân lực Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề làm việc cho người lao động. Bên cạnh đó, quá trình đào tạo còn giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao ý thức, thái độ làm việc của từng người lao động và do đó sẽ từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của mỗi doanh nghiệp.

Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự trong các doanh nghiệp thường được thực hiện theo sơ đồ sau:

 • Xác định nhu cầu đào tạo
 • Xác định mục tiêu đào tạo
 • Xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo
 • Dự tính chi phí đào tạo
 • Lựa chọn giáo viên đào tạo
 • Đánh giá kết quả đào tạo

Hình 1.2: Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự

 • Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo

Trong bước này doanh nghiệp phải xác định được số lượng lao động cần được đào tạo ở từng bộ phận và nội dung cơ bản cần đào tạo để làm căn cứ cho các bước tiếp theo.

 • Bước 2: Xác định mục tiêu đào tạo Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Bước này sẽ xác định mục tiêu cụ thể của từng khóa học, từng lớp đào tạo, bồi dưỡng cần đạt được sau quá trình đào tạo, bao gồm: Số lượng và cơ cấu học viên; thời gian đào tạo; hình thức đào tạo; …

 • Bước 3: Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo bao gồm hệ thống các môn học, bài học được thực hiện trong quá trình đào tạo. Chương trình đào tạo là căn cứ để doanh nghiệp lựa chọn phương pháp đào tạo cho phù hợp.

Để xây dựng được chương trình đào tạo, các doanh nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của mình. Chương trình đào tạo cần linh hoạt, đa dạng và tiên tiến để phù hợp với nhiều đối tượng và đón đầu được những xu hướng phát triển trong tương lai.

 • Bước 4: Dự tính chi phí đào tạo

Để đảm bảo quá trình đào tạo được diễn ra liên tục và có hiệu quả đòi hỏi phải có một nguồn kinh phí nhất định. Điều này cũng đồng nghĩa với yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện tính toán và dự trù đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đào tạo của mình. Thông thường chi phí đào tạo bao gồm: Chi phí cho việc học và chi phí cho việc giảng dạy.

Chi phí đào tạo quyết định việc lựa chọn các phương án đào tạo, bao gồm các chi phí cho việc học, chi phí cho việc giảng dạy.

 • Bước 5: Lựa chọn giáo viên đào tạo Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình thực tế của mình để lựa chọn các giáo viên từ những nguồn khác nhau, cụ thể: Các giáo viên trong nội bộ doanh nghiệp hoặc các giảng viên thuê ngoài từ các trường đại học, các trung tâm đào tạo, … Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đào tạo cũng như tiết kiệm chi phí các doanh nghiệp thường giữa sử dụng giáo viên thuê ngoài kết hợp với những lao động có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại doanh nghiệp.

 • Bước 6: Đánh giá kết quả đào tạo

Đây là bước cuối cùng để đo lường kết quả của công tác đào tạo của doanh nghiệp. Việc đánh giá kết quả đào tạo được thực hiện thông qua việc so sánh giữa chi phí đã bỏ ra và lợi ích thu được của quá trình đào tạo bằng các hình thức kiểm tra, phỏng vấn, điều tra thông qua bảng câu hỏi, quan sát công việc của người lao động sau quá trình đào tạo, …

1.3.2.5. Phân tích công việc

Theo GS.TS Trần Kim Dung: “Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện công việc”. Như vậy có thể hiểu mục địch cuối cùng của phân tích công việc là để giúp người lao động làm việc ngày càng hiệu quả hơn. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Tiến trình phân tích công việc trong các doanh nghiệp thường được thực hiện theo các sơ đồ sau:

 • Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tích công việc
 • Thu thập thông tin cơ bản
 • Lựa chọn các công việc tiêu biểu
 • Thu thập thông tin phân tích công việc
 • Kiểm tra lại thông tin với các thành viên
 • Triển khai các bản mô tả công việc

Hình 1.3: Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự

 • Bước 1: Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tích công việc

Việc xác định chính xác mục đích sử dụng thông tich phân tích công việc sẽ giúp cho doanh nghiệp lựu chọn được phương pháp thu thập thông tin tiết kiệm và có hiệu quả nhất.

 • Bước 2: Thu thập thông tin cơ bản

Trong bước này, doanh nghiệp phải tiến hành xem xét lại các thông tin cơ bản hiện có, bao gồm: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, sơ đồ tiến trình công việc, bản mô tả công việc, … Trên cơ sở những thông tin hiện có đó để hiểu rõ toàn bộ công việc của doanh nghiệp để xây dựng bảng mô tả công việc hoàn chỉnh hơn.

 • Bước 3: Lựa chọn các công việc tiêu biểu Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Trong bước này, doanh nghiệp sẽ lựa chọn những công việc tiêu biểu để thực hiện phân tích công việc nhằm đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí nưng vẫn thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

 • Bước 4: Thu thập thông tin phân tích công việc

Thực hiện việc thu thập thông tin để phân tích công việc bao gồm các thông tin về hoạt động, thái độ ứng xử, điều kiện làm việc,…

 • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin với các thành viên

Bước này tiến hành việc kiểm tra lại các thông tin đã thu thập được với người lao động đang đảm nhận công việc được phân tích và cấp quản trị trực tiếp của họ để đảm bảo các thông tin được chính xác và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

 • Bước 6: Triển khai các bản mô tả công việc

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, doanh nghiệp tiến hành soạn thảo bản mô tả công việc và bản mô tả tiêu chuẩn công việc để ban hành và áp dụng trong toàn doanh nghiệp.

1.3.3. Đánh giá thành tích thực hiện công việc của nhân viên Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Đánh giá thành tích thực hiện công việc của nhân viên là việc xem xét tình hình thực hiện công việc của từng người lao động bằng việc so sánh kết quả đạt được của họ với các tiêu chuẩn đã được doanh nghiệp xây dựng, ban hành và áp dụng.

Mục đích của việc đánh giá thành tích thực hiện công việc là nhằm cung cấp các thông tin để các doanh nghiệp thực hiện các chế độ lương, thưởng cho người lao động của mình. Đồng thời cũng thông qua đó để doanh nghiệp có những thông tin cần thiết để phục vụ cho việc tuyển dụng, đào tạo thêm kiến thức còn thiếu cho người lao động của mình.

Trình tự đánh giá thành tích thực hiện công việc thường bao gồm các bước sau:

 • Xác định các yêu cầu, tiêu chuẩn cơ bản cần đánh giá.
 • Lựa chọn phương pháp đánh giá.
 • Huấn luyện những người làm công tác đánh giá.
 • Thảo luận với nhân viên về nội dung và phạm vi đánh giá.
 • Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn thực hiện công việc.

Để đánh giá thành tích thực hiện công việc, các doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một hệ thống để đánh giá. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, hệ thống đánh giá thành tích thực hiện công việc của doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau: Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

 • Tính phù hợp: Yêu cầu này nhằm đảm bảo hệ thống đánh giá của doanh nghiệp phải phù hợp với mục tiêu quản lý và nội dung công việc đã được phân tích.
 • Tính nhạy cảm: Yêu cầu này đòi hệ thống đánh giá thành tích thực hiện công việc của doanh nghiệp phải phân biệt được những lao động hoàn thành tốt hoặc không hoàn thành tốt các công việc được giao.
 • Tính tin cậy: Hệ thống đánh giá phải đảm bảo tin cậy để có thể đánh giá chính xác được nhiều lao động khác nhau trong doanh nghiệp.
 • Tính được chấp nhận: Hệ thống đánh giá phải được người lao động trong đơn vị chấp nhận và ủng hộ.
 • Tính thực tiễn: Hệ thống đánh giá phải đảm bảo yêu cầu đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng cho các lao động và quản lý trong doanh nghiệp.

Trong quá trình đánh giá thành tích thực hiện công việc, doanh nghiệp có thể căn cứ vào đặc điểm SXKD của mình để lựa chọn 1 trong 3 phương pháp đánh giá sau:

Phương pháp cho điểm: Là phương pháp căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của từng lao động để chấm điểm, thang điểm để đánh giá là thang điểm 10 hoặc thang điểm 100. Căn cứ để chấm điểm là khối lượng, chất lượng và ý thức, thái độ khi hoàn thành công việc.

Phương pháp xếp hạng: Là phương pháp áp dụng cho những nhóm lao động làm cùng một công việc có tính chất tương tự nhau. Phương pháp này được thực hiện căn cứ vào khối lượng, chất lượng, ý thức, thái độ hoàn thành công việc của từng người lao động để xếp hạng họ theo thứ tự từ người hoàn thành tốt nhất đến người hoàn thành kém nhất.

Phương pháp phê bình lưu trữ: Là phương pháp được áp dụng khi người lao động để xảy ra sai sót trong công việc sẽ bị bộ phận nhân sự nhắc nhở và ghi lại khuyết điểm đó. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

1.3.4. Tạo động lực làm việc

Tạo động lực làm việc cho người lao động là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. khi thực hiện tốt công tác này sẽ thúc đẩy người lao động trong đơn vị hăng hái, nhiệt tình làm việc để tăng năng suất lao động và góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Để thực hiện tốt công tác này, các doanh nghiệp cần đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

Xây dựng định mức lao động, nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động để phát huy sức mạnh tập thể và tinh thần đoàn kết của toàn bộ người lao động trong đơn vị.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành các nhiệm vụ được giao của mình bằng cách bố trí, phân công công việc cho người lao động đúng chuyên môn, nguyện vọng để người lao động yên tâm công tác và phát triển nghề nghiệp của mình.

Thực hiện công tác kích thích vật chất, tinh thần cho người lao động bằng các chế độ lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần kích thích về tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động: Tạo vị trí làm việc ổn định cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn hóa; tổ chức tốt công tác đào tạo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc cho người lao động hoặc tổ chức các phong trào thi đua, các hội thi văn hóa, thể thao, … Điều này giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

1.3.5. Trả công lao động Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Sau khi hoàn thành được các công việc mà doanh nghiệp phân công đảm bảo yêu cầu về mặt số lượng, chất lượng, người lao động sẽ được doanh nghiệp trả công tương ứng với sức lao động mình đã bỏ ra. Các khoản thu nhập này bao gồm: Tiền lương, tiền công; phụ cấp; phúc lợi và tiền thưởng.

Việc trả lương trong các doanh nghiệp được tiến hành theo thỏa thuận giữa người lao động với doanh nghiệp trong các hợp đồng lao động đã được ký kết trên cơ sở năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của từng lao động.

Tùy theo vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh của mình, các doanh nghiệp có thể lựa chọn trả lương theo một trong các hình thức sau:

 • Trả lương theo thời gian: Là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của người lao động tại nơi làm việc.
 • Trả lương sản phẩm: Là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng kết quả, số lượng sản phẩm mà người lao động đã hoàn thành trong một thời gian nhất định.

Để khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả hơn nữa, ngoài tiền lương, tiền công, người lao động còn có thể được hưởng thêm tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác như: Các khoản bảo hiểm, trợ cấp xã hội, tiền lương hưu, an sinh xã hội, …

Trả công cho người lao động là một vấn đề quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tính đúng, tính đủ tiền lương, tiền công, … cho người lao động sẽ đảm bảo quá trình tái sản xuất sức lao động cho họ. Đồng thời cũng thúc đẩy người lao động làm việc hăng hái, phát huy tối đa mọi sáng kiến và gắn bó lâu dài với công việc của mình. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

1.3.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, người ta sử dụng một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

 • Hiệu suất sử dụng lao động
 • Doanh thu thuần
 • Hiệu suất sử dụng lao động    =
 • Tổng số lao động

Chỉ tiêu phản ánh trong ký một lao động của doanh nghiệp đã tạo được ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt thể hiện việc sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp có hiệu quả.

 • Năng suất lao động bình quân
 • Tổng sản lượng
 • Năng suất lao động bình quân  =
 • Tổng số lao động

Chỉ tiêu này phản ánh một lao động cảu doanh nghiệp đã làm ra bao nhiêu sản phẩm (giá trị sản phẩm) trong một thời kỳ nhất định. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt.

 • Tỷ suất lợi nhuận/lao động
 • Lợi nhuận
 • Tỷ suất lợi nhuận/lao động    =
 • Tổng số lao động Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Chỉ tiêu này phản ánh một lao động tham gia vào SXKD trong kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt.

 • Hàm lượng sử dụng lao động
 • Tổng số lao động
 • Hàm lượng sử dụng lao động    =
 • Lợi nhuận

Chỉ tiêu phản ánh cứ một đồng lợi nhuận trong kỳ cần bao nhiêu lao động tham gia vào quá trình SXKD. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt.

Việc áp dụng các chỉ tiêu trên để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động cần tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của từng doanh nghiệp.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng.

Trong phạm vi chương 1, em đã nghiên cứu và trình bày các vấn đề chung về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thông qua các nội dung chính như sau: Khái niệm về nhân lực và quản lý nguồn nhân lực; Công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Nội dung công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân sự ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Trên cơ sở những lý luận chung đó kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát, em đi vào nghiên cứu chương 2 của chuyên đề: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Hoàng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Cty Hoàng […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993