Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn tại Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nhân Việt Nam đã từng bước phát triển lớn mạnh và đang được khích lệ lớn bởi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chính phủ đã có những chương trình hành động thể hiện sự quyết tâm tiếp tục cải cách, đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng và cởi mở hơn….

Để đạt được những thành tựu trên, Đảng và Nhà nước luôn có những chính: sách, chủ trương để tạo mọi điều kiện, thu hút các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh.Chủ thể kinh doanh khi gia nhập thị trường phải thực hiện đăng ký kinh doanh. Bởi lẽ, đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý “khai sinh và thừa nhận” sự ra đời của các chủ thể kinh doanh. Do vậy, bất cứ chủ thể kinh doanh thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật muốn tiến hành sản xuất, kinh doanh đều có thể đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông qua các hoạt động đăng ký kinh doanh, chủ thể sẽ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, để phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, quy trình cải cách đăng ký kinh doanh đã có những đổi mới. Nhà nước Việt Nam đã chính thức thống nhất quy trình đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế, áp dụng một mã số duy nhất định danh cho doanh nghiệp. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Hoạt động đăng kinh doanh được phát triển theo thời gian và phù hợp với thực tế qua quy định của các Luật Doanh nghiệp năm 1999, 2005, 2014,2020 cùng với đó là những văn bản khác hướng dẫn thi hành về đăng ký kinh doanh. Hệ thống quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh đã tạo ra môi trường thu hút mọi nguồn lực đầu tư và duy trì việc quản lý, giám sát doanh nghiệp. Nhà nước bảo hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hành vi kinh doanh từ khâu đăng ký thành lập, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và cả khi doanh nghiệp rút khỏi thị trường, đồng thời luôn quan tâm phát triển pháp luật về đăng ký kinh doanh để quy định đầy đủ cho các loại hình doanh nghiệp có cơ sở pháp lý khi ra đời hoạt động nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích.

Ngoài ra, hoạt động đăng ký kinh doanh là một trong những hình thức để thực hiện quyền tự do kinh doanh thúc đẩy các chủ thể kinh doanh tham gia vào “một sân chơi chung”. Tuy nhiên, từ quy định của pháp luật cho tới việc thực tiễn triển khai áp dụng vẫn còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chưa có sự thống nhất, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, cơ quan đăng ký kinh doanh khó theo dõi đòi hỏi cần có những quy định hợp lý hơn, sát thực hơn, hiệu quả thực thi cao… để phù hợp với thực tế như: quy định pháp luật về sáp nhập, tạm ngừng, chuyển đổi, hợp nhất doanh nghiệp, các thương nhân khi có nhu cầu kinh doanh nhưng không muốn đăng ký kinh doanh, hay hậu quả pháp lý cho các thành viên khi tham gia thành lập công ty tên công ty, thương hiệu của công ty… điều này cần phải có sự nghiên cứu, lý giải cả về lý luận và thực tiễn.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, em đã lựa chọn đề tài: “Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn tại Hải Phòng” để làm bài khoá luận tốt nghiệp của mình. Đồng thời qua đó, khoá luận cũng hướng đến việc tìm hiểu, nghiên cứu, so sánh và phân tích những luận điểm, luận cứ khoa học và thực tiễn quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh để nhằm đưa ra những kiến nghị, hướng hoàn thiện phù hợp. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Kết cấu của khoa luận

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đăng ký kinh doanh và pháp luật về đăng ký kinh doanh
  • Chương 2: Pháp luật Việt Nam về đăng ký kinh doanh
  • Chương 3: Thực tiễn đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng – Một số kiến nghị giải pháp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1.1.Khái quát chung về những vấn đề ĐKKD

1.1.1.Khái niệm đăng ký kinh doanh

Hiện nay, việc mở rộng giao lưu quan hệ thương mại giữa các quốc gia được các nước rất quan tâm. Do đó, đối với mỗi một chủ thể kinh doanh, để gia nhập thị trường và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện như: chủ thể, vốn, ngành nghề kinh doanh, trụ sở, phương án kinh doanh…một trong những điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất là chủ thể kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký thành lập với cơ quan quản lý nhà nước nhằm mục đích ghi nhận sự ra đời của các chủ thể kinh doanh đó trên thị trường.

“Đăng ký” được hiểu là hoạt động của một cơ quan nhà nước hoặc một tổ chức cá nhân nào đó được ủy quyền thực hiện việc ghi nhận, xác nhận về một sự việc hay một tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người được đăng ký cũng như tổ chức, cá nhân đứng ra thực hiện việc đăng ký. Ngoài ra, đăng ký nhà đầu tư cung cấp các thông tin cụ thể của mình để được phép hoạt động kinh doanh. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định: “ Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này”.

Mặt khác, cơ quan thực hiện quản lý đăng ký doanh nghiệp hiện nay theo quy định của nhà nước là cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo Khoản 8 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020; “Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh”.

Từ những ý trên ta có thể hiểu: “Đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý mà theo đó nhà đầu tư phải khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dự kiến hoạt động của mình theo đúng quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể, được Nhà nước thừa nhận ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh đồng thời cấp cho chủ thể đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là bằng chứng pháp lý chứng minh chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, được nhà nước công nhận và bảo hộ”.

Đăng ký kinh doanh được hiểu là một hoạt động pháp lý áp dụng cho các chủ thể kinh doanh khi gia nhập thị trường. Như vậy, để gia nhập thị trường và được hoạt động thì doanh nghiệp cần cả điều kiện cần và đủ cụ thể là: những loại hình kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần điều kiện cần tức là chỉ cần đăng ký doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với các lĩnh vực, ngành nghề không cần điều kiện, và phải có thêm điều kiện đủ, đối với những lĩnh vực, ngành nghề theo pháp luật đầu tư và chuyên ngành quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thông qua hoạt động Đăng ký kinh doanh các chủ thể sẽ được đảm bảo về quyền và nghĩa vụ, được xác lập một địa vị pháp lý hợp pháp để các chủ thể kinh doanh tiến hành mọi hoạt động kinh doanh chính thức trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Do đó, hoạt động đăng ký kinh doanh không chỉ áp dụng cho các chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh là những doanh nghiệp mà ở đó còn áp dụng cho cả chủ thể hoạt động kinh doanh khác như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Đăng ký kinh doanh là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước, đồng thời là một công cụ để thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân. Thông qua cơ chế “đăng ký” để công nhận quyền tự do kinh doanh của công dân, thực hiện một cơ chế quản lý mới của nhà nước, xoá bỏ cơ chế “xin cho”, công dân được kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong những hoạt động kinh doanh của mình, được tự do lựa chọn hình thức đầu tư kinh doanh phù hợp và được Nhà nước bảo hộ. Do đó, để đạt được mục tiêu gia nhập thị trường cho các chủ thể kinh doanh được thuận lợi, công tác đăng ký kinh doanh phải đơn giản, minh bạch và bình đẳng, thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp…Chính những điều này để nhà nước tôn trọng quyền tự do kinh doanh hợp pháp của các chủ thể kinh doanh.

Từ những phân tích trên, có thể khái quát “Đăng ký kinh doanh là một hoạt động pháp lý trong đó chủ thể kinh doanh thực hiện việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan đăng ký kinh doanh) nhằm ghi nhận sự ra đời của một mô hình kinh doanh và xác định địa vị pháp lý của chủ thể kinh doanh đó trên thị trường”.

1.1.2.Đặc điểm của đăng ký kinh doanh Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Thứ nhất, đăng ký kinh doanh là một thủ tục gia nhập thị trường của các chủ thể kinh doanh

Để bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh, công việc đầu tiên của chủ thể kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo để hoạt động kinh doanh. Điều kiện đầu tiên phải kể đến là thủ tục gia nhập thị trường hay còn gọi là thủ tục đăng ký kinh doanh.

Đăng ký kinh doanh là hoạt động mà ở đó chủ thể kinh doanh phải thực hiện những thủ tục cần thiết để khai báo với cơ quan quản lý nhà nước về nhu cầu khởi sự kinh doanh. Trong quá trình khai báo các thông tin về nhu cầu khởi sự kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung ghi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. Thông qua việc xem xét tính hợp lệ của hồ sơ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho chủ thể kinh doanh. Chủ thể kinh doanh sẽ được phép tiến hành hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh, nhà nước thống nhất quản lý các loại hình kinh doanh ngay từ khâu thành lập, coi đó là công cụ khuyến khích tinh thần kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy mọi nguồn lực của xã hội vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.

Thứ hai, thông qua việc đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực chất là một loại văn bản mang tính chất pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép hoặc đồng để một chủ thể kinh doanh (cá nhân hoặc tổ chức) tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh nhất định. Mục đích thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giúp nhà nước quản lý, nắm bắt và tổng hợp được tất cả các chủ thể kinh doanh đang hoạt động trên thương trường để thực hiện chức năng thu thuế, đồng thời đặt cơ sở ban đầu cho công tác quản lý trong khâu hậu kiểm, thực hiện việc điều tiết kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh ngay từ khâu gia nhập thị trường. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà nước lập nên một khung pháp lý để các doanh nghiệp cùng tham gia, hoạt động theo quy định chung không xâm hại lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh, tạo nên môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn, hướng đến một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Ngoài việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với việc cấp giấy đăng ký doanh nghiệp nhà nước còn điều chỉnh phương thức quản lý hoạt động kinh doanh của mình sao cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường như giảm sự can thiệp quá sâu vào việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, rút ngắn quy trình thủ tục, phân định rõ chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước, điều chỉnh lại cơ chế tác động của các cơ quan nhà nước để phát huy tối đa quyền chủ động của chủ thể kinh doanh với tư cách là những pháp nhân kinh tế độc lập.

Thứ ba, đăng ký kinh doanh là phương thức thực hiện quyền tự do kinh doanh

Quyền tự do kinh doanh là quyền của nhà đầu tư được tự mình lựa chọn quy mô kinh doanh, được tự do quyết định mức vốn đầu tư, số lượng người đầu tư, phương thức, cách thức huy động vốn đầu tư rồi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết, được quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, kinh doanh đơn ngành hoặc đa ngành, được quyền lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế phù hợp. Do đó, xác định đây là một trong những nội dung của quyền con người nên pháp luật các quốc gia đều ghi nhận ở Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, cần phải được coi trọng và tạo ra môt trường kinh doanh thông thoáng để các chủ thể kinh doanh xuất phát từ nhu cầu, ý chí, nguyện vọng của mình thỏa mãn khát vọng làm giàu, chứ không phải là một đặc quyền mà được nhà nước ban phát thông qua hoạt động cơ chế “xin cho”.

Thứ tư, đăng ký kinh doanh là phương thức đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể kinh doanh.

Kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, mọi hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh sẽ được nhà nước đảm bảo như: công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, tài sản và vốn đầu tư hợp pháp …đều là những quyền luôn được nhà nước đảm bảo và ghi nhận, cam kết cho các chủ thể kinh doanh có khả năng phát triển trong một môi trường lành mạnh, ổn định. Mặt khác, với vai trò định hướng cho sự phát triển của thị trường, nhà nước còn thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế như: chính sách thuế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư… nhằm bảo đảm cho chủ thể kinh doanh thực hiện quyền của mình hiệu quả nhất.

Tự do kinh doanh không có nghĩa là tự do vô tổ chức, mà luôn được đặt trong trật tự của thị trường để bảo đảm sự phát triển có định hướng của thị trường với vai trò quản lý của nhà nước. Những nghĩa vụ kể trên để đảm bảo chủ thể kinh doanh thực hiện đúng cam kết với nhà nước khi đăng ký kinh doanh. Lý thuyết về tự do kinh doanh đã tạo điều kiện cho các chủ thể kinh doanh được quyền chủ động lựa chọn ngành nghề và tự kê khai nội dung đăng ký kinh doanh. Với nhà nước, thủ tục đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin cần thiết về thị trường làm cơ sở cho hoạt động quản lý và xây dựng các chính sách phát triển thị trường hiệu quả. Đối với chủ thể kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh xác lập tư cách cho họ, đồng thời, nội dung kê khai khi đăng ký còn là những cam kết của họ trước nhà nước. Vì lẽ ấy, chủ thể kinh doanh phải có trách nhiệm thực hiện đúng những gì đã cam kết, bảo đảm trách nhiệm vật chất đối với hoạt động quản lý của nhà nước và cộng đồng.

1.1.3.Ý nghĩa của việc đăng ký kinh doanh Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Đăng ký kinh doanh là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đồng thời là một công cụ để thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân. Thông qua cơ chế đăng ký Nhà nước công nhận quyền tự do kinh doanh của công dân.

Thứ nhất, đối với Nhà nước, đăng ký kinh doanh là một công cụ quản lý nhà nước đối với các chủ thể kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý nhằm khai sinh ra một loại hình kinh doanh hoạt động trên thị trường. Kể từ khi các chủ thể kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ thể đó sẽ được nhà nước thừa nhận và được đảm bảo về quyền và nghĩa vụ. Do đó, đối với nhà nước, hoạt động đăng ký kinh doanh là một công cụ hữu hiệu để quản lý đối với các chủ thể kinh doanh. Hoạt động đăng ký kinh doanh được thực hiện bởi một bên là cơ quan quản lý nhà nước và một bên là các chủ thể kinh doanh. Đây là quan hệ pháp luật hành chính mang tính chấp hành và điều hành.

Khi thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh là khách thể quản lý trong động này, giúp Nhà nước thực hiện công việc quản lý của mình như:

Tập hợp thông tin nắm bắt được tình hình đăng ký kinh doanh của các loại hình kinh doanh như: (tên, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu sở hữu, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp; ý thức tuân thủ pháp luật; tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…).

Định hướng, điều tiết, xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước. Căn cứ vào tình hình đăng ký thành lập, số lượng đăng ký thành lập, loại hình, địa điểm thành lập, ngành, nghề kinh doanh…, các cơ quan chức năng có được những số liệu chính xác nhất về tình hình, xu hướng phát triển thị trường, loại hình kinh doanh, quy mô, lĩnh vực, địa bàn, ngành nghề kinh doanh…

Thứ hai, đối với các chủ thể kinh doanh, đăng ký kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ thể kinh doanh, tạo nền tảng cho họ khi trở thành một thực thể kinh tế đủ điều kiện tham gia thị trường. Do vậy, khi đăng ký kinh doanh các chủ thể kinh doanh sẽ được Nhà nước đảm bảo bởi các yếu tố sau: Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Đây là quá trình đánh dấu sự ra đời của một loại hình kinh doanh, được pháp luật thừa nhận như một thực thể tham gia vào thị trường với đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, chủ thể kinh doanh sẽ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản, mã số doanh nghiệp riêng biệt.

Những người khởi sự kinh doanh, cùng chung ý tưởng kinh doanh sẽ chịu sự ràng buộc trách nhiệm của mình với doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và về tài sản đối với doanh nghiệp.

Xây dựng quy mô hoạt động kinh doanh, cùng nhau bàn bạc thảo luận xây dựng nên quy chế hoạt động bằng cách thông qua điều lệ của doanh nghiệp.

Sau quá trình thảo luận, đàm phán các chủ thể kinh doanh cùng nhau góp vốn đề tiến hành hoạt động kinh doanh. Việc góp vốn sẽ được ghi lại bằng biên bản thỏa thuận vốn góp được ghi vào trong điều lệ doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp. Do đó, khi đi đăng ký kinh doanh tên doanh nghiệp được xác định tư cách chủ thể độc lập của doanh nghiệp.trên thị trường. Tên doanh nghiệp là cơ sở để Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và cũng là cơ sở để phân biệt chủ thể trong quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau và với người tiêu dùng.

Qua việc đăng ký kinh doanh, toàn bộ thông tin cơ bản về một loại hình kinh doanh sẽ được nhiều người biết tới thông qua truy cập “Hệ thống thông tin điện tử”. Mọi thông tin về doanh nghiệp khi đăng ký thành lập được lưu trữ và có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp. Qua hệ thống thông tin này, cơ quan chức năng, đối tác, bạn hàng, người tiêu dùng có thể có được thông tin cơ bản, chính xác nhất về loại hình kinh doanh đó. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Mỗi một chủ thể kinh doanh đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật chính là cơ sở tạo niềm tin cho đối tác, người tiêu dùng. Khi đăng ký kinh doanh sẽ cho phép mọi người xác minh thông tin về một loại hình kinh doanh mà họ tiếp xúc, làm việc.

Thứ ba, đối với xã hội, sự ra đời của một thực thể kinh doanh thông qua việc đăng ký gia nhập thị trường để phát huy mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân, khắc phục khuynh hướng đầu tư chỉ dựa vào vốn ngân sách nhà nước mà việc sử dụng nguồn vốn này có trình trạng thất thoát, kém hiệu quả.

Hiện nay bất cứ một loại hình kinh doanh nào ra đời đều được niêm yết công khai do đó các thông tin về các loại hình kinh doanh đã thực hiện đăng ký được tập trung tại một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia duy nhất để công chúng có thể thu thập được bằng cách tìm kiếm thông tin tại cơ quan đăng ký công cộng dưới dạng văn bản hoặc mẫu in sẵn từ máy tính và hoặc mua một bản trích lục về bất kỳ doanh nghiệp nào với một mức lệ phí quy định. Điều này cho phép các cá nhân, cơ quan, Nhà nước và các doanh nghiệp khác có được những thông tin cơ bản về mọi loại hình kinh doanh đang hoạt động trên thị trường như tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh, hình thức pháp lý, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, …

Đăng ký kinh doanh còn tạo điều kiện cho công chúng nắm bắt được các thông tin về các chủ thể kinh doanh đã được đăng ký, thông qua đó thúc đẩy những bên có liên quan kiểm soát lẫn nhau khi thiết lập và thực hiện các giao dịch. Qua đó, một mặt giảm nhẹ được công việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mặt khác nâng cao độ chính xác và trung thực của các thông tin được đăng ký, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng giám sát và quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là bằng chứng pháp lý chứng minh chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, thừa nhận sự tồn tại của doanh nghiệp trên thương trường, được Nhà nước công nhận và bảo hộ.

1.2.Các yếu tố ảnh hưởng và chi phối hoạt động đăng ký kinh doanh Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

1.2.1.Đảm bảo thực hiện quyền tự do kinh doanh

Quyền tự do kinh doanh là quyền của con người, là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành, nghề và quy mô kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận. Quyền tự do kinh doanh của con người luôn được Nhà nước coi đó là mục tiêu phấn đấu và hoàn thiện để đảm bảo cho con người được thực hiện tối đa và được nhìn nhận dưới góc độ là giá trị tự thân con người (nhân quyền) nhà nước phải tôn trọng để đảm bảo thực thi. Do đó, có thể thấy, quyền tự do kinh doanh là một quyền rất mở của công dân cần phải được mở rộng và đảm bảo thực thi trong đời sống xã hội.

Như vậy, quyền tự do kinh doanh là một trong nhưng quyền của con người phải được đảm bảo bằng pháp luật. Khi trở thành quyền pháp định, quyền con người trong kinh doanh sẽ được xã hội ghi nhận và được Nhà nước bảo vệ bằng pháp luật.

1.2.2.Các yếu tố về chính trị, văn hoá, xã hội Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Yếu tố chính trị

Đăng ký kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bất kể một nền kinh tế nào. Do vậy, việc nhận thức đúng trong tư duy, chính sách, đường lối, chủ trương của Nhà nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu khởi sự của công dân. Một nền chính trị ổn định, phù hợp sẽ tạo nên môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo an toàn về đầu tư đủ thời gian kinh doanh để thu hồi được vốn và tìm kiếm lợi nhuận, thậm chí còn thu hút các nhà đầu tư với những dự án đầu tư dài hạn. Nếu nền chính trị không ổn định sẽ gây ảnh hưởng tới lợi ích, dự định, kế hoạch góp vốn làm giàu của công dân.

Chủ trương, chính sách của Nhà nước luôn phấn đấu hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, vận hành thông suốt, hiệu quả các loại thị trường và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch.

Yếu tố kinh tế

Hiện nay, chính sách phát triển kinh tế chú trọng đến việc mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh các lĩnh vực mà luật pháp không cấm, xây dựng, thực thi đồng bộ, hiệu quả cơ chế hậu kiểm, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch đối với độc quyền nhà nước và độc quyền doanh nghiệp, kiểm soát độc quyền kinh doanh.

Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, nhất là các doanh nghiệp cổ phần. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cần phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, đồng thời kiểm tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực theo quy định của pháp luật. Mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế cần phải được hoạch định cụ thể, góp phần giúp chủ thể kinh doanh xác định, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Yếu tố văn hoá xã hội

Môi trường văn hóa – xã hội bao gồm những chuẩn mực và giá trị được chấp nhận và tôn trọng bởi một xã hội hoặc một nền văn hóa cụ thể. Sự thay đổi của các yếu tố văn hóa – xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các họat động kinh doanh như: những quan niệm về đạo đức, thẩm mỹ, lối sống, nghề nghiệp, phong tục, tập quán, truyền thống, trình độ nhận thức, học vấn chung của xã hội…

Khi các chủ thể kinh doanh có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp, đòi hỏi mỗi một chủ thể cần phân tích rộng rãi các yếu tố xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Khi một hay nhiều yếu tố văn hóa xã hội thay đổi có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: xu hướng nhân chủng học, sở thích vui chơi giải trí, chuẩn mực đạo đức và quan điểm về mức sống, cộng đồng kinh doanh và lao động nữ. *Môi trường thông tin

Môi trường thông tin có vai trò quan trọng đối chủ thể kinh doanh trong tất cả các vấn đề, từ: xác định và định hướng nhu cầu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh, quyết định phương thức huy động vốn, tuyển dụng nhân sự, lựa chọn công nghệ, lựa chọn cách thức tổ chức quản lý, đến tìm kiếm đối tác, tìm kiếm khách hàng, xây dựng và quảng bá thương hiệu, thay đổi thái độ doanh nghiệp của mình cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác.

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đăng ký kinh doanh được phổ biến rộng rãi. Chủ thể kinh doanh khi có nhu cầu khởi sự hoạt động kinh doanh việc tìm hiểu những điều kiện cần và đủ trước khi thành lập doanh nghiệp rất thuận lợi, không những thế, việc thực hiện đăng ký kinh doanh không chỉ áp dụng thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà chủ thể kinh doanh còn có thể ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc đăng ký của mình.

1.3.Pháp luật Việt Nam về đăng ký kinh doanh Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

1.3.1. Khái niệm pháp luật về đăng ký kinh doanh

Bắt đầu từ năm 1986, Chính phủ đã chủ trương tự do hóa thương mại và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân. Với nhiều biện pháp nhằm giải tỏa bớt rào cản cho nền kinh tế được tư do lưu thông. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam nói chung, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân bắt đầu phát triển mạnh.

Chính vì sự phát triển mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân, đòi hỏi Nhà nước phải ban hành những chính sách pháp lý phù hợp để điều chỉnh hoạt động của những chủ thể kinh doanh này.

Luật Công ty 1990 và Luật doanh nghiệp tư nhân 1990 là những văn bản pháp lý đầu tiên quy định về việc thành lập và hoạt động của các chủ thể kinh doanh thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Lúc này, khối kinh tế tư nhân được pháp luật quy định gồm các loại hình: Công ty TNHH, Công ty cổ phần (theo Luật Công ty 1990) và Doanh nghiệp tư nhân (theo Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990).

Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990 và Luật Công ty 1990 tuy còn quy định sơ sài nhưng đó là một sự kiện trọng đại, mở ra một hành lang pháp lý và con đường phát triển của doanh nghiệp khối tư nhân.

Trong quá trình thực thi thủ tục đăng ký kinh doanh, cả doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như các cơ quan nhà về kinh tế có liên quan đều phải chịu sự tác động và điều chỉnh của pháp luật, vì vậy, có thể đưa ra khái niệm: “Pháp luật về đăng ký kinh doanh là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để nhằm điều chỉnh những vấn đề về điều kiện, nội dung và trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh của các chủ thể kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh”.

1.3.2.Đặc điểm pháp luật về đăng ký kinh doanh

Thứ nhất, pháp luật về đăng ký kinh doanh là một chế định pháp luật về gia nhập thị trường

Bất kể một nền kinh tế nào thì doanh nghiệp vẫn đóng vai trò trung tâm góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế. Việc tạo lập khung pháp lý về quy trình thành lập doanh nghiệp là một điều hết sức cần thiết không chỉ tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh mà còn giúp nhà nước trong việc quản lý “đầu vào” hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp, nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế trong các ngành, các lĩnh vực để từ đó đưa ra những chính sách phù hợp điều tiết nền kinh tế. Do vậy, pháp luật về đăng ký kinh doanh không chỉ dừng lại là một văn bản dưới luật mà còn có cả một đạo luật riêng quy định về vấn đề này. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Xác định được vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký kinh doanh nên ở các quốc gia đều ban hành những QPPL về ĐKKD dưới hình thức là đạo luật riêng, hay đạo luật chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý, cho phép sự ra đời, xây dựng và phát triển hệ thống cơ quan đảm nhiệm chức năng đăng ký kinh doanh để tiến hành công việc đăng ký kinh doanh một cách công khai. Các quy định về chủ thể thành lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện để được đăng ký kinh doanh, điều kiện tên doanh nghiệp, điều kiện, trụ sở chính của doanh nghiệp đều quy định rõ ràng, tạo điều kiện cho chủ thể kinh doanh có nhu cầu khởi sự thành lập kinh doanh dễ dàng áp dụng đúng ngay từ khâu đầu tiên.

Thứ hai, pháp luật về đăng ký kinh doanh là một thủ tục mang tính “hành chính”

Pháp luật về đăng ký kinh doanh là một thủ tục mang tính hành chính, qua đó người đại diện doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan đăng ký kinh doanh) về tình hình nhu cầu hoạt động kinh doanh của mình. Sự khai báo thông qua hình thức “đăng ký” là một thủ tục hành chính để Nhà nước ghi nhận sự ra đời của doanh nghiệp. Qua đó, các nhà đầu tư xác nên quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và/hoặc được ghi trong “giấy phép kinh doanh”, được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Đây là một hình thức pháp lý của quan hệ pháp luật hành chính. Một bên là cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký kinh doanh, một bên là cơ quan quản lý hành chính nhà nước dựa theo quy định của pháp luật để xem xét tính hợp lệ của hồ sơ rồi cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Toàn bộ quy trình đăng ký kinh doanh đòi hỏi các chủ thể phải tuân theo quy đinh của pháp luật, như chủ thể đăng ký kinh doanh phải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và phải có trách nhiệm trả lời cho chủ thể đăng ký kinh doanh biết về hồ sơ của mình có được chấp nhận hay không. Toàn bộ quy trình đều phải tuân theo quy định của pháp luật để buộc các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật đăng ký kinh doanh phải thực hiện nghiêm chỉnh.

Thứ ba, pháp luật về đăng ký kinh doanh là một dịch vụ công do Nhà nước thực hiện

Pháp luật về đăng ký kinh doanh quy định cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính…Đây là cơ quan do Nhà nước ủy quyền để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh doanh nghiệp được xác lập tư cách pháp lý, nhà nước nắm bắt được tình hình đăng ký doanh nghiệp để điều tiết nền kinh tế, từ đó, ban hành những chính sách phù hợp trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Mặt khác, việc thực hiện công tác đăng ký kinh doanh cho chủ thể kinh doanh là Nhà nước thực hiện và đảm bảo “Công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh”. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Sở dĩ đây là một loại dịch vụ công vì theo nguyên tắc về quyền tự do kinh doanh, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là quyền tự do của các nhà đầu tư (với sự bảo lưu của những yêu cầu cần thiết về điều kiện kinh doanh và kinh doanh có điều kiện). Vì vậy, nhà đầu tư được tự do đăng ký thành lập doanh nghiệp theo tinh thần “được làm những gì mà pháp luật không cấm”. Theo đó, việc tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh không phải là một thủ tục hành chính theo nghĩa truyền thống (ban hành quyết định hành chính: xin – cho). Khi đó, cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ làm một hoạt động cung cấp dịch vụ theo pháp luật quy định (dich vụ công).

Thứ tư, pháp luật về đăng ký kinh doanh mang đặc trưng công bố thông tin trong xã hội

Pháp luật là một hiện tượng của đời sống xã hội. Giá trị xã hội của pháp luật chứa đựng các giá trị xã hội vốn có và được quy định bởi thuộc tính điều chỉnh và tính quy phạm riêng có của nó. Do vậy, pháp luật về đăng ký kinh doanh cũng phải lệ thuộc vào sự phát triển của xã hội. Bởi lẽ, hoạt động kinh doanh thuận lợi hay khó khăn cũng chịu sự tác động của sự phát triển của xã hội. Cho nên, Nhà nước cần phải xem xét xã hội phát triển đến đâu thì ban hành pháp luật cho phù hợp đến đó, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thì hệ thống pháp luật phù hợp sẽ thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển rất nhiều. Ngoài ra, pháp luật về đăng ký kinh doanh còn đảm bảo cho những chủ thể khi tham gia hoạt động kinh doanh đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, đều phải thực hiện những nhu cầu về quyền lựa chọn hành vi và trách nhiệm của mình thông qua các phạm trù pháp lý như quyền chủ thể, nghĩa vụ chủ thể, năng lực hành vi… khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Khi chủ thể kinh doanh có ý tưởng khởi sự kinh doanh, thì việc tiếp cận quy trình đăng ký một cách công khai chính thức với những thông tin rõ ràng, minh bạch, sẽ định hướng cho chủ thể phải chuẩn bị những điều kiện, thủ tục để đạt được mục đích của mình. Đồng thời, pháp luật đăng ký kinh doanh cũng cảnh báo những hậu quả pháp lý có thể xảy ra khi chủ thể kinh doanh có những hành vi vi phạm pháp luật đăng ký kinh doanh. Từ đó, thông qua ý thức của chủ thể kinh doanh mà thực hiện sao cho đúng quy trình đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Chính vì lẽ đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp vừa là một nhu cầu tất yếu, vừa là đòi hỏi mang tính nghĩa vụ đối với mỗi doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

1.3.3.Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về đăng ký kinh doanh

Một là: Nguyên tắc đảm bảo quyền tự do kinh doanh

Quyền tự do thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh là nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh, là tiền đề để thực hiện các quyền khác thuộc nội dung của quyền tự do kinh doanh. Để thực hiện quyền tự do kinh doanh, các chủ thể kinh doanh trước hết phải xác lập tư cách pháp lý cho doanh nghiệp, thông qua tư cách đó để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Khi thực hiện quyền tự do thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư có khả năng quyết định lựa chọn mô hình kinh doanh và lĩnh vực, nghành nghề kinh doanh thích hợp để tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Kể từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, nước ta chủ trương mở rộng quyền tự do thành lập doanh nghiệp cho nhiều đối tượng có khả năng đầu tư khác trong xã hội. Pháp luật về doanh nghiệp từng bước được cải thiện theo hướng ngày càng bảo đảm tốt hơn quyền tự do thành lập doanh nghiệp. Đảm bảo quyền tự do kinh doanh được nhà nước cụ thể hóa trong nhiều nội dung pháp lý quan trọng, đặc biệt cụ thể trong Hiến pháp, các đạo luật để quy định cụ thể về địa vị pháp lý của doanh nghiệp, xác lập tư cách pháp lý cho doanh nghiệp. Với nguyên tắc tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc thành lập doanh nghiệp được coi là quyền cơ bản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp có ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của toàn xã hội. Vì vậy, việc thành lập doanh nghiệp phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật. Các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, một mặt phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh của chủ đầu tư, mặt khác phải đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Hai là: Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh Bình đẳng trước pháp luật là những nguyên lý của pháp luật được thể hiện qua các quy định cụ thể (các quy phạm pháp luật) thiết lập về quyền được đối xử một cách như nhau, công bằng giữa mọi công dân trước pháp luật, theo đó, mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau trong một quốc gia đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

Theo Điều 7 Bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền:“Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và phải được bảo vệ một cách bình đẳng, không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ ngang nhau, chống lại mọi kỳ thị vi phạm Bản Tuyên Ngôn này, cũng như chống lại mọi k ch động dẫn đến kỳ thị như vậy”

Như vậy, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật là một nội dung xuyên suốt tư tưởng lập pháp của nước ta. Tuy nhiên, quyền bình đẳng của các chủ thể kinh doanh khi tham gia đăng ký kinh doanh đều có vị thế ngang nhau trước pháp luật và có quyền không bị phân biệt đối xử, trước pháp luật. Các chủ thể kinh doanh khi có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp đều được hoạt động và chịu sự điều chỉnh trong cùng một chế định pháp luật về đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ như nhau, không phân biệt quy mô, loại hình, lĩnh vực đầu tư, ngành nghề, số vốn… Đây là những quyền mà chủ thể kinh doanh có được trước pháp luật được nhà nước thừa nhận là quyền công dân, có tư cách pháp lý như nhau.

Ba là: Nguyên tắc công khai, minh bạch trong đăng ký kinh doanh

Hiện nay, nhà nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân” việc minh bạch trong hoạt động quản lý đăng ký kinh doanh là một điều đương nhiên để nhằm bảo đảm bản chất dân chủ của xã hội, thể hiện quyền của người dân trong việc tham gia quản lý nhà nước. Công khai, minh bạch là điều để các chủ thể kinh doanh khi có nhu cầu kinh doanh họ sẽ biết được toàn bộ quy trình, thủ tục, các điều kiện cần và đủ cho công tác đăng ký kinh doanh. Chủ thể khởi sự doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận được thông tin kể cả trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh. Đồng thời sự minh bạch công khai đòi hỏi chủ thể kinh doanh có trách nhiệm khai báo thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh trung thực, chính xác. Ngoài ra, khi đã công khai minh bạch khắc phục tệ quan liêu tham nhũng, làm trong sạch bộ máy quản lý, tránh việc nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn của chính các cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền giám sát, đánh giá cách làm việc của cán bộ công chức, để cần thiết có những chế tài xử lý đối với những bộ phận đó làm trong sạch bộ mày quản lý nhà nước. Do đó, công khai minh bạch trước hết là nhằm bảo đảm bản chất dân chủ của xã hội, thể hiện quyền của người dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, đây cũng là một yêu cầu cần thiết để thành công trong hội nhập quốc tế. Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>>  Khóa luận: Pháp luật Việt Nam về đăng ký kinh doanh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Pháp luật về đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993