Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix của công ty cổ phần Thương Mại Gia Trang dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA  TRANG
 • Tên tiếng anh: GIA TRANG TD JS.,CO
 • Tên viết tắt: GIA TRANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa chỉ: Số 143 , đường Hà Nội , Phường Sở Dầu , Quận Hồng Bàng , Thành Phố Hải Phòng Việt Nam
 • Số đăng ký: 0203000450
 • Ngày thành lập : 07/05/2003
 • Người đại diện : Nguyễn Bích Ngọc
 • NGÀNH NGHỀ CHÍNH
 • Hoạt động :
 • Kinh doanh dầu nhờn xe máy, ô tô.

Vốn điều lệ công ty: từ 1 tỷ 800 triệu ( năm 2003) lên 68 tỷ ( năm 2018)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Thuê Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

2.1.2 Chức năng nghiệm vụ Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

 • Kinh doanh đúng các ngành nghề như đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước các cổ đông về kết quả kinh doanh, chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do công ty thực hiện.
 • Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn.
 • Tuân thủ chế độ hạch toán, báo cáo thống kê, chế độ kiểm toán.
 • Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành các quy chế về tuyển dụng, hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty bằng thỏa ước lao động tập thể và các quy chế khác. Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền lợi, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Tôn trọng quyền tổ chức của Công đoàn, tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước, báo cáo bất thường theo yêu cầu của Đại Hội đồng Cổ đông và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo tài chính, công bố công khai các thong tin và báo cáo quyết toán hàng năm, đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của công ty.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Tư cách pháp nhân

Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu mọi trách nhiệm kết quả sản xuất kinh doanh, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Công ty có Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Công ty chỉ chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.

Công ty có bảng cân đối kế toán riêng, được lập từ các quỹ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Công ty có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thương mại.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức

Là doanh nghiệp mới thành lập, bộ máy của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chắc năng.

Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận Trách nhiệm và quyền hạn của giám đốc

 • Chịu trách nhiệm về tính pháp nhân của công ty, đề ra các chủ trương, hoạt động, chiến lược phát triển của công ty và phê duyệt các chính sách.
 • Điều hành trực tiếp hoạt động của các phòng ban.
 • Phụ trách việc đối ngoại và quan hệ chính quyền, ban ngành chức năng và khách hàng (khi cần).
 • Bàn bạc trao đổi và giải quyết công việc với phó giám đốc và là người ra quyết định cuối cùng.

Trách nhiệm và quyền hạn của phó giám đốc

 • Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại công ty do giám đốc đề ra.
 • Chịu trách nhiệm ký duyệt các quyết định tuyển dụng, gia hạn, bổ nhiệm, tăng lương, điều động… và các loại giấy tờ khác theo phạm vi được ủy quyền từ giám đốc.
 • Quản lý và điều hành các hoạt động của công ty trong trường hợp giám đốc vắng mặt.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

 • Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.
 • Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty.
 • Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.
 • Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác.

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

 • Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện
 • Thiết lập, giao dich trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối
 • Thực hiện hoạt động bán hàng tới các Khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Doanh nghiệp
 • Soạn thảo hợp đồng quản lý, hợp đồng mua bán, góp vốn…
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc yêu cầu
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất, phân phối,…nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng

Chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính-kế toán

 • Giúp giám đốc về công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính.
 • Đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.
 • Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Phối hợp với các phòng chức năng khác về việc khai thác, sử dụng các tài sản, máy móc, vật kiến trúc của Công ty một cách có hiệu quả nhất.

Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư hàng hóa

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp giám đốc về lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư trong toàn công ty.
 • Kiểm tra việc mua bán, tình hình dự trữ vật tư, công cụ dụng cụ, giá vật tư theo giá thị trường, đề xuất xử lý số liệu vật tư chênh lệch, thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất và các nguyên liệu, vật tư có số lượng lớn bị tồn kho lâu ngày, ngăn ngừa sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ sai quy định của công ty.

2.1.4 Tình hình nhân sự của doanh nghiệp Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Thực trạng lao động của công ty

Tính đến thời điểm ngày 31-12-2018 số lượng lao động của công ty Cổ phần

Gia Trang là: 32 người. Số lượng lao động của công ty được thể hiện qua bảng sau:

BẢNG 6.3: CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Số lương trung bình năm 2018 của một đầu lao đông của công ty là: 6.134.000 đồng. Ở đó:

Mức lương cao nhất là: 18.000.000 đồng.

Mức lương thấp nhất là: 4.500.000 đồng

Với đặc thù là một công ty thương mại cung cấp dịch vụ xăng dầu vì vậy lực lượng lao động có trình độ cao của công ty chỉ chiếm tỷ trọng thấp 6 trên tổng số 32 người chiếm 18,5%. Trong khi đó lực lượng lao động có tay nghề, và bằng trung cấp cao đẳng thì chiếm đại đa số. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát huy tốt nhất các chức năng hiệu quả của mình, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn công ty.

Về cơ cấu lao động theo hợp đồng, doanh nghiệp duy trì ở mức có hợp đồng lao động là 8 trên tổng số 32 người điều này để giúp doanh nghiệp có một khoảng thời gian thử việc trình độ nhân viên mới. Với tính chất công việc hàng ngày tiếp xúc nhiều với xăng dầu hàng ngày vì vậy cần có một khoảng thời gian giúp cho các nhân viên thích ứng dần với công việc.

Doanh nghiệp luôn tuyển các nhân viên phù hợp với công việc của mình vì vậy số lượng lao động nam tại công ty chiếm ưu thế ¾ tổng số lao động. Không chỉ có 2 cây xăng mà công ty còn đầu tư hệ thống xe chuyên chở đến các khu vực khác nhau vì vậy đòi hỏi sự dẻo dai và sức khỏe tốt.

Bên cạnh cơ cấu lao động theo trình độ, theo hợp đồng và theo giới tính, doanh nghiệp còn quan tâm đó chính là đội ngũ nhân viên trẻ kế cận. Vì vậy công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ để tiếp bước thế hệ đi trước của doanh nghiệp được quan tâm và thường xuyên được bổ sung.

2.2. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Qua bảng số liệu trên có thể thấy nổi bật trong giai đoạn vừa qua là sự dao động không ngừng của ba chỉ tiêu Doanh thu thuần, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận sau thuế TNDN với xu hướng chính là giảm. Doanh thu bán hàng của Công ty Cổ phần thương mại Gia Trang năm 2016 chỉ đạt 985.890 triệu đồng, tiếp theo hai năm sau đó doanh thu thuần tiếp tục giảm chỉ còn đạt 711.357 triệu đồng nhưng tỷ trọng có giảm bớt so với các năm còn lại .

Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán của Công ty Cổ phần thương mại Gia Trang cũng giảm nhanh giữa năm 2016, giảm 28,12% sau đó lại tiếp tục giảm với tốc độ 19,8% năm 2017 và 15,54% năm 2018. Nguyên nhân chính là do giá giá dầu thế giới biến động không ngừng . Để không bị ảnh hưởng quá lớn từ tình hình này, công ty đã tìm mọi cách để kiểm soát lượng hàng tồn kho tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo sản xuất thông suốt, cạnh tranh bằng công nghệ và tìm những hướng đi mới dựa vào tiêu thụ.

2.3. Thực trạng hoạt động Marketing –Mix của công ty cổ phần thương mại Gia Trang

2.3.1. Đặc điểm thị trường của doanh nghiệp

Trong những năm trở lại đây, việc Việt Nam gia nhập những tổ chức thế giới như: WTO, ASEAN, APEC, ASEM… đã đem lại cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước. Công ty Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang cũng nằm trong những Công ty được hưởng rất nhiều lợi từ việc hội nhập đó. Mặt hàng của Công ty chủ yếu là những sản phẩm dầu nhờn xe máy, ô tô.. Qua quá trình khảo sát và đánh giá tiềm năng của thị trường Công ty nhận thấy nhu cầu về những sản phẩm dầu nhờn xe máy, ô tô là rất lớn. Chính vì vậy Công ty sử dụng các tiêu thức phân đoạn thị trường sau:

 • Phân đoạn theo tiêu thức địa lý: Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Nằm ở khu vực miền Bắc, cụ thể ở Hải Phòng . Là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của miền Bắc. Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho Công ty có thể phẩn phối và bán sản phẩm cho các khách hàng mục tiêu.

 • Phân đoạn thị trường theo tâm lí học:

Tiêu thức này không tác động trực tiếp đến Công ty nhưng nó gián tiếp giúp Công ty rất lớn trong quá trình xúc tiến bán sản phẩm. Nền kinh tế phát triển không ngừng dẫn đến nhu cầu mua xe tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu đó, các công ty hang xe lớn trên địa bàn thành phố nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung đã xây dựng các tòa nhà cửa hàng bán xe rộng khắp cả nước. Dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu nhờn xe máy, ô tô là rất lớn,giúp Công ty bán được sản phẩm.

Lợi ích tìm kiếm: Những sản phẩm của Công ty đem lại giá trị cho khách hàng bằng chất lượng, giá cả, độ bền và hiệu năng sử dụng. Qua đây, đoạn thị trường mà Công ty hướng đến chính là nhu cầu thay thế chi tiết ,sản phẩm dầu nhờn xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố nói riêng và miền Bắc nói chung.

2.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Công ty Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang là công ty nhỏ nên tiềm lực tài chính chưa mạnh. Sau một quá trình khảo sát và đánh giá chiến lược Marketing của đối thủ cạnh tranh, là những công ty hình thành lâu đời hơn và tiềm lực tài chính cũng mạnh hơn nên Công ty đã sử dụng chiến lược chuyên môn hóa thị trường theo đối thủ cạnh tranh. Nhận biết được khả năng tài chính nên Công ty cũng đang áp dụng thêm tiêu thức tập trung vào đoạn thị trường. Sau quá trình nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sử dụng tiêu thức chuyên môn hóa theo thị trường và Công ty cũng đã áp dụng tiêu thức này từ năm 2016 đến nay. Việc chuyên môn hóa theo thị trường kết hợp với tiêu thức tập trung vào một đoạn thị trường giúp lượng đơn hàng của Công ty luôn đạt ở mức ổn định.

2.3.3. Định vị sản phẩm Sản phẩm của Công ty

Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang  là  bán ra là sản phẩm dầu nhờn xe máy, tô. Để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường Công ty áp dụng chiến lược giá thấp – chất lượng cao. Đây là cách Công ty định vị sản phẩm của mình trước sức ép từ các đối thủ. Vì nhận thấy mình sinh sau đẻ muộn hơn so với những đối thủ cạnh tranh. Về tiềm lực tài chính, về mức độ tín nhiệm và cả danh tiếng đều thua đối thủ cạnh tranh, Công ty chọn cách hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được đoạn thị trường mà Công ty đã lựa chọn. Thỏa mãn được đoạn thị trường đó và gia tăng doanh số bán hàng chính là thành công bước đầu cho sự phát triển của Công ty.

2.3.4. Thực trang Marketing- mix của Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang

2.3.4.1. Sản phẩm

Hình ảnh 2.3 :  sản phẩm dầu động cơ ô tô của công ty Gia Trang

Lợi ích cốt lõi: Chất lượng sản phẩm, độ bền của sản phẩm, hiệu năng sử dụng, độ sai số của sản phẩm là những yếu tố quan trọng để khách hàng chọn mua sản phẩm đó hay không. Chính từ những nhu cầu đó của khách hàng để Công ty sản xuất sản phẩm. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Sản phẩm hiện thực: Là những gì mà khách hàng nhìn thấy. Sản phẩm có được quyết định mua hay không thì hình thức của sản phẩm cũng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài lợi ích cốt lõi khách hàng mong muốn thì hình thức phải bắt mắt. Vì tính đặc thù của sản phẩm là dàu nhờn nên trong quá trình lưu kho hoặc vân chuyển sẽ không tránh được xước, biến dạng hoặc bị ăn mòn. Chính vì thế để nhận được sự tín nhiệm và yên tâm của khách hàng. Khâu bảo quản lưu kho và vân chuyển được Công ty rất chú trọng để vừa giúp Công ty không bị hao mòn tài sản vừa đem lại cảm giác tốt cho khách hàng.

Sản phẩm mong đợi cải tiến: Với những sản phẩm của Công ty hiện nay thì chất lượng, độ bền và hiệu năng luôn được công ty chú trọng Công ty đang nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm mới thêm những tính năng mới đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

Sản phẩm tiềm năng: Công ty hiện nay cũng chưa có hướng để nghiên cứu đưa thêm sản phẩm tiềm năng nào khác ngoài những sản phẩm đã và đang bán ra trên thị trường

Chiến lược sản phẩm của Công ty

Trong nền kinh tế thị trường cùng với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như hiện nay. Để duy trì và tồn tại được thì các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang nói riêng cũng phải tìm cho mình một hướng đi riêng phù hợp với hoàn cảnh, tiềm lực tài chính, nhân sự, công nghệ kỹ thuật của Công ty. Để có thể cạnh tranh được với các đối thủ trên thị trường hiện nay Công ty cũng đã tìm ra một hướng đi riêng đó là “Chiến lược về dòng sản phẩm”, sản phẩm dầu nhờn , mỡ công nghiệp , khí hóa lỏng , vật liệu xây dựng, thiết bị, phụ tùng, xe máy, ô tô. Nhằm phân chia bớt rủi ro, nên công ty đã đầu tư thêm các thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh , đồng thời cũng đào tạo đội ngũ kĩ thuật và công nhân viên nhằm nâng cao tay nghề để từ đó chất lượng của dịch vụ cũng được tăng theo. Tập trung vào những sản phẩm chủ lực của công ty như: Dầu ,nhớt ,…là những sản phẩm mang lại nguồn thu chính cho công ty hiện nay. Cũng phù hợp với thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến trong thời gian qua. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Vòng đời sản phẩm

Hiện nay, những sản phẩm phụ tùng như: dầu nhớt ô tô đang chưa có sản phẩm nào thay thế. Ngoài thị trường dầu nhớt vẫn chiếm một tỷ trọng vô cùng lớn. Chính vì thế, khi xem xét về vòng đời sản phẩm hiện nay của Công ty nói riêng và thị trường hàng phụ tùng nói chung nhận thấy đây mới chỉ là giai đoạn 2 của chu trình. Sự tăng trưởng này còn diễn ra trong ít nhất 100 năm nữa khi sản phẩm thay thế cho dầu ,nhớt xe máy ô tô hiện nay vẫn chưa có kéo theo đó về những mặt hàng phụ tùng thay thế cũng tồn tại được.

2.3.4.2. Giá cả Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Trong Marketing thì giá là biến số duy nhất mang đến thu nhập, nó thể hiện sự cạnh tranh để có được lợi ích kinh tế và vị trí độc quyền của doanh nghiệp, một chiến lược giá đúng đắn sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh thị trường.

Qua gần 15 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang cũng ít nhiều có chỗ đứng trên thi trường ngành sản xuất và cung ứng sản phẩm dầu nhớt xe máy, ô tô.Trong những năm đầu khi mới gia nhập thị trường. Công ty có mục tiêu chiến lược về giá là tăng trưởng doanh thu. Khi mới bắt đầu thâm nhập thị trường, Công ty chọn mức giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh và thu hút sự chú ý của khách hàng bằng chất lượng, bằng mẫu mã và cả về giá, cho nên những năm đầu tuy lợi nhuận của công ty chưa cao nhưng bù lại Công ty lại tìm kiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng từ chiến lược giá đó.

Bảng 2.1: Bảng so sánh về giá Sản phẩm chính của công ty Cổ phần Thương mại Gia Trang và công ty TNHH cơ khí và thương mại Việt Đức năm 2018

Bảng so sánh bên trên là bảng so sánh số liệu của hai công ty. Đây là bảng số liệu về giá của 2 công ty trong năm 2018 đã có những sự khác biệt nhất định cả về giá. Sự chệnh lệch cũng không có quá nhiều giao động trong khoảng từ 50.000 đến 100.000 đồng. Một phần cũng do công ty có vị trí địa lý khá thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm nên giá có thể rẻ hơn đối thủ cạnh tranh nhưng so với những công cụ máy móc thiết bị và cả con người mà họ đang sở hữu thì Công ty cần cố gắng nhiều trong thời gian tới nếu muốn duy trì và sử dụng lợi thế để đứng vững trên thị trường.

Công ty đã thay đổi chiến lược giá là cạnh tranh giá cả với các đối thủ của mình. Cũng đã trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Công ty cũng đã ảnh hưởng đến đến thị trường và nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khi đã có chỗ đứng trên thị trường Công ty tăng giá sản phẩm mức ngang bằng hoặc thấp hơn một chút với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Cơ sở định giá của công ty dựa trên các yếu tố sau

Định giá dựa theo đối thủ cạnh tranh: Hiện nay việc định giá của Công ty có ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu. Nó chịu sức ép rất lớn từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như:

Tính cạnh tranh của thị trường: Trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay, giữa thời kì hội nhập của cả nước, Công ty phải đứng trước các quyết định về giá cực kì khó khăn để vừa có thể tồn tại trên thị trường, vừa có thể chi trả cho các khoản chi phí của công ty và đạt được lợi nhuận. Đồng thời nó phải là mức giá phù hợp để để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng hơn 50 doanh nghiệp nhập khẩu dầu gốc về chế biến. Trong đó hầu hết các

thương hiệu nổi tiếng thế giới như Exxon Mobil, BP, Castrol, Shell, Total, Caltex, Buhmwoo…đều đã có mặt. Và chiếm tới hơn 80% thị phần dầu nhớt – dầu mỡ công nghiệp tại Việt Nam! Trong khi các doanh nghiệp trong nước xuất hiện khá khiêm tốn về thị phần. Từ đây chúng ta có thể thấy việc giá bán dầu nhớt – dầu mỡ công nghiệp được quyết định bởi các thương hiệu lớn này

Nhu cầu thị trường: Việc là công ty vào sau trong lĩnh vực sản xuất, phân phối Dầu nhớt nên để cạnh tranh trên thị trường trước các đối thủ cạnh tranh có trình độ và tuổi đời lâu hơn là một điều vô cùng khó khăn. Chính vì điều đó để có thể vừa cạnh tranh vừa tồn tại được thì công ty cần cần nhắc và đưa ra một mức giá phù hợp với các khách hàng mục tiêu. Thông qua những yếu tố bên trong và bên ngoài thì công ty đã đưa ra quyết định định giá theo đối thủ cạnh tranh và định giá theo giá thị trường. Công ty tập trung nghiên cứu giá của đối thủ cạnh tranh, có thể đưa ra một mức giá cao hơn một chút nhưng tăng chiết khấu thương mại để đảm bảo mức giá cuối cùng vẫn thấp hơn đối thủ cạnh tranh.

Định giá theo chiết khấu: Dựa trên cơ sở vật chất, điện nước, số lượng nhân viên của công ty và quan trọng nhất là nhập nguyên liệu đầu vào của Công ty,…ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi của giá thành sản phẩm. Từ những đặc điểm trên, Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang đã xác định mức giá cạnh tranh và so với đối thủ. Ngoài ra Công ty còn dựa vào mức giá thị trên thị trường để định giá cho sản phẩm của công ty.

2.3.4.3. Phân phối Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Phân phối được hiểu là một quá trình vân chuyển từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng biểu hiện qua nhiều phương thức và hoạt động khác nhau.. Khách hàng mua sản phẩm của Công ty chính là các xưởng sửa chữa. Khách hàng này sẽ đặt hàng trực tiếp qua phòng kinh doanh của Công ty hoặc đến Công ty để đặt. Sau khi kí hợp đồng mua bán khách hàng sẽ được vận chuyển sản phẩm miễn phí bằng xe tải từ 1 đến 5 tấn của của Công ty trong bán kính 100km. Xa hơn 100km khách sẽ chịu phí vận chuyển thêm 5000đ/km. Sau khi nhận được hàng khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Công ty hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Hình thức phân phối hiện nay của Công ty là phân phối trực tiếp. Chỉ có một kênh duy nhất là từ công ty đến tay khách hàng không qua một kênh trung gian nào khác.

2.3.4.4. Xúc tiến hỗn hợp

Do thời gian hình thành và phát triển của công ty cũng được một thời gian nên lượng khách hàng trung thành của công ty cũng ở mức khá. Thường khách hàng gọi điện trực tiếp đến công ty để đặt hàng hoặc đến trực tiếp công ty để đặt. Ngoài ra công ty cũng cử nhân viên kinh doanh đến và gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn và kí kết hợp đồng mua bán. Do chủ yếu là khách hàng trung thành và khách hàng lâu năm của công ty nên Công ty không cần truyền thông nhiều về sản phẩm vì đã nhận được sự tín nhiệm của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lí. Công cụ xúc tiến hiện nay mà Công ty đang sử dụng là Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân. Nhân viên kinh doanh của Công ty gửi hình mẫu, thông số kỹ thuật của sản phẩm và bảng giá được cập nhật liên tục qua thư điện tử email, gọi điện thoại cho khách hàng vì hầu hết đều là khách hàng trung thành đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ lâu năm của Công ty. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Đối với khách hàng mới (Khách hàng tiềm năng) là bạn hoặc đối tác của các khách hành trung thành đã giới thiệu sản phẩm của Công ty sử dụng hình thức Marketing trực tiếp. Khách hàng gọi điện để tham khảo bảng giá sản phẩm dịch vụ của Công ty. Sau đó nhân viên kinh doanh sẽ gửi thư điện tử về mẫu mã, những thông số kĩ thuật của sản phẩm cho khách hàng và sau khi xem xét cùng tư vấn của nhân viên kinh doanh, khách hàng có thể chốt đơn số lượng sản phẩm cần mua mà họ mong muốn nếu ở xa. Nhiên viên kinh doanh sẽ soạn thảo hợp đồng và gửi đến cho khách hàng bằng fax hoặc thư điện tử. Đối với khách hàng trong địa bàn thành phố Công ty sẽ soạn thảo hợp đồng và cử nhân viên kinh doanh đến gặp trực tiếp khách hàng để kí kết hoặc khách hàng có thể qua văn phòng của Công ty để kí hợp đồng mua bán. Mặc dù lượng khách hàng có biến động nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên với hình thức xúc tiến hỗn hợp mới chỉ dừng lại ở hình thức chính là Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân như hiện nay của Công ty khó có thể cạnh tranh lâu dài với những đối thủ cạnh trạnh về cả chất lượng sản phẩm lẫn thương hiệu trên thị trường

2.4. Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động Marketing-Mix tại Công ty

Dù là bất kì Công ty lớn hay nhỏ đều cần có hoạt động Marketing của riêng mình. Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang cũng có một hệ thống hoạt động Marketing riêng của mình. Hoạt động Marketing –Mix có hiệu quả đến đâu đi chăng nữa thì đều có những mặt đạt được và những điềm còn hạn chế cần khắc phục vì mục tiêu cuối cùng là gia tăng lợi nhuận. Đối với Công ty, hệ thống Marketing mới được quan tâm từ năm 2014 nên việc hoạt động Marketing- Mix chưa đem lại hiệu quả cao cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên không thể không kể đến những mặt đã đạt được từ khi hoạt động Marketing –Mix này được áp dụng vào Công ty.

2.4.1. Những kết quả đạt được Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Về nghiên cứu thị trường: Công ty đã tiến hành khảo sát và đánh giá được nguồn cầu từ thị trường, nhu cầu của khách hàng và tiếp ý kiến của khách hàng, đồng thời nhận ra được điểm mạnh điểm yếu của mình so với các đối thủ cạnh tranh để có hướng đi đúng đắn là tập trung vào chất lượng sản phẩm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty. Công ty đã bước đầu xác định được rõ mục tiêu của mình chính là thị trường sản phẩm dầu nhờn , mỡ công nghiệp , khí hóa lỏng xe máy, ô tô đây là một thị trường rất tiềm năng, hứa hẹn sẽ tồn tại và đem lại lợi nhuận lâu dài cho Công ty trong nhiều năm tới.

Về đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu:

Lựa chọn đoạn thị trường mà Công ty chọn khá tốt. Dựa trên vị trí địa lý, nhu cầu sử dụng, là lợi ích tìm kiếm của khách hàng mà sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty đã xác định được tiêu thức lựa chọn đoạn thị trường phù hợp để từ đó xác định được thị trường mục tiêu của mình. Công ty đã áp dụng những tiêu thức phù hợp để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bước đầu cũng đem lại hiệu quả nhất định về mặt doanh số.

Về định vị sản phẩm:

Công ty đã nhìn nhận được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Áp dụng đúng chiến lược định vị giá thấp- chất lượng cao. Từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty. Công ty xác định không thể cạnh tranh được về giá thì sẽ cạnh tranh về chất lượng bằng cách hoàn thiện sản phẩm của mình để tăng năng lực cạnh tranh, thỏa mãn nhu cầu và gia tăng sự tín nhiệm của khách hàng

Về hoạt động Marketing-mix của Công ty: Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Sản phẩm: Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang đã áp dụng chiến lược về dòng sản phẩm. Bước đầu đã đạt được hiệu quả, khi số lượng đơn hàng và lợi nhuận của Công ty qua các năm từ 2016 đến 2018 có chiều hướng giảm nhẹ

Giá cả: Giá cả của Công ty về sản phẩm cũng tương đối hợp lý. Dựa trên những đặc điểm, tính chất của sản phẩm, lợi thế cạnh tranh của Công ty so với đối thủ và giá mặt bằng chung trên thị trường mà Công ty đã định giá cho sản phẩm của mình rất phù hợp. Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty ta có thể thấy từ năm 2016 đến năm 2018 lợi nhuận giảm đáng kể.

Phân phối: Công ty sử dụng phương thức phân phối trực tiếp không sử dụng kênh trung gian phân phối nào. Điều này giúp Công ty tiết kiệm chi phí tối đa.

Xúc tiến hỗn hợp: Chính sách và công cụ xúc tiến hiện nay của Công ty là Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân. Do khách hàng hiện tại của Công ty chủ yếu là khách hàng trung thành đã sử dụng sản phẩm của Công ty nên việc Marketing trực tiếp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quảng bá, giới thiệu và tư vấn về sản phẩm. Điều này cũng giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty

2.4.2. Hạn chế

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong những năm vừa qua, Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang vẫn còn gặp một số vấn đề cần khắc phục và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đó là:

Về sản phẩm: Sản phẩm của Công ty bằng dầu nhớt cho nên độ bền của sản phẩm sẽ không cao, dựa trên những lợi ích cốt lõi công ty nên có biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian sớm nhất để tăng cường tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường hiện nay. Việc tìm ra được những cái mới trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ giúp Công ty có lợi thế cạnh tranh hơn so với đối thủ của mình. Đồng thời nó cũng giúp cho Công ty ngày càng thể hiện được bản lĩnh và chỗ đứng trên thị trường nhờ những sản phẩm chất lượng mặc dù là công ty sinh sau để muộn trong thị trường dầu nhờn, mỡ công nghiệp , khí hóa lỏng xe máy ô tô. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Về giá cả: Giá cả của Công ty vẫn còn một số vấn đề bất cập. Công ty không linh hoạt trong việc đinh giá sản phẩm của mình. Đánh giá trên chất lượng, tính năng, độ bền, hiệu năng sử dụng sản phẩm của Công ty không hề thua kém so với đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc thậm chí có đôi chút nhỉnh hơn. Nhưng Công ty lại luôn để mức giá sản phẩm của mình thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh.Điều này khiến Công ty không thể bứt phá trong doanh số bán hàng. Dẫn đến lợi nhuận có tăng nhưng chưa vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra của Công ty.

Về phân phối: Hệ thống phân phối của Công ty còn khá nhiều bất cập. Tuy hình thức phân phối hiện tại đã tối ưu hóa lợi nhuận nhưng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng lợi nhuận thì hệ thống kênh cần mở rộng thêm các kênh trung gian để phân phối sản phẩm. Công ty cũng chưa có một chiến lược phân phối cụ thể. Để thực hiện phương thức phân phối trực tiếp Công ty đã phải đầu tư một lượng vốn và nhân lực lớn vào hoạt động bán hàng. Điều này làm phân tán nguồn lực của Công ty và không phải công ty nào cũng đủ lớn mạnh để tự mình đầu tư xây dựng một hệ thống phân phối. Kênh phân phối của công ty còn hạn chế nên việc đưa sản phẩm đến với khách hàng tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Điều này làm cho Công ty không thể gia tăng sản lượng hàng bán một cách mạnh mẽ trong khi hàng tồn kho

Xúc tiến hỗn hợp: Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Công ty cũng còn rất sơ sài, mới chỉ sử dụng công cụ Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân khiến cho số lượng khách hàng mới, những khách hàng tiềm năng tiếp cận sản phẩm của Công ty còn hạn chế rất nhiều. Điều này cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa hàng của Công ty. Khi sản xuất quá nhiều mà không tiêu thụ được chứng tỏ hệ thống xúc tiến hỗn hợp còn nhiều bất cập. Đồng nghĩa với việc hao mòn tài sản cố định sẽ tăng khiến lợi nhuận và doanh thu của Công ty sẽ bị giảm trong thời gian tới. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại.

Trên đây là những đánh giá chung nhất về hoạt động Marketing-Mix của Công ty Cổ Phần Thương Mại Gia Trang. Công ty đã có nhiều thành tựu nhưng song song vẫn còn rất nhiều những hạn chế và thiếu sót cần khắc phục. Hơn nữa, với tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, việc đưa ra các giải pháp để khắc phục những điểm còn tồn tại và hoàn thiện các hoạt động Marketing-Mix là hết sức quan trọng. Chương 3 của khoá luận sẽ đi sâu nghiên cứu về vấn đề này.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Giải pháp hoạt động marketing-mix Cty Thương Mại

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993