Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và kế thừa

Tính hệ thống phải được thực hiện thông qua tất cả các khâu, từ khâu xác định mục tiêu, thực hiện kế hoạch, chương trình và hoạt động giảng dạy của giáo viên, hoạt động học tập của học sinh, tăng cường nguồn lực CSVC, phương tiện, sách giáo khoa, tư liệu thảm khảo, trang thiết bị kỹ thuật dạy học, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và tăng cường thanh tra, kiểm tra. Các biện pháp quản lý đưa ra phải thống nhất, liên hệ chặt chẽ với nhau nhưng vẫn có tính kế thừa những biện pháp thành công trước đây, đây là vấn đề then chốt để giải quyết mục đích đề ra.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Quan điểm thực tiễn trong quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa đòi hỏi công tác này phải bám sát thực tiễn kinh tế – xã hội tại địa phương, của nhà trường, phục vụ cho sự nghiệp GD & ĐT của nhà trường.

Xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa phải xuất phát trước hết từ sự phân tích tình hình thực tiễn hoạt động GDTC ngoại khóa. Khi tiến hành khảo sát thực trạng cần chú ý phân tích, đánh giá một cách cụ thể các hoạt động GDTC ngoại khóa, phân tích những mặt thuận lợi và khó khăn của hoạt động này. Các biện pháp cần bám sát nội dung chương trình giáo dục của các nhà trường nói chung và của các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Một điều cần chú ý là thực tiễn luôn vận động và phát triển vì thế khi đề xuất các biện pháp phải xem xét đến những dự báo phát triển giáo dục trong tương lai ở nước ta và trên thế giới. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

3.1.3. Nguyên tắc cân đối, có trọng tâm

 • Quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa là một hoạt động có mục đích, vì vậy mọi nội dung, mọi hình thức tổ chức quá trình GDTC ngoại khóa đều phải có trọng tâm rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo tính cân đối.
 • Điều cốt lõi của nguyên tắc “Cân đối, có trọng tâm” là trong tổ chức mọi hoạt động GDTC các nhà quản lý phải tự đặt ra những câu hỏi: “Hoạt động này vì mục đích gì? Đem lại lợi ích gì trước mắt và lâu dài? Hiệu quả của các hoạt động này thế nào? Sẽ dẫn đến đâu ?…”. Trả lời các câu hỏi đó chính là việc đưa ra các các giải pháp mang tính trọng tâm, trọng điểm cho công tác GDTC ngoại khóa.
 • Nguyên tắc “Cân đối, có trọng tâm” có một vị trí rất quan trọng trong quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa. Đảm bảo tính cân đối, có trọng tâm trong các biện pháp quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa chính là thúc đẩy quá trình GDTC ngoại khóa trường tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

3.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả

Nguyên tác này thể hiện ở chỗ khả năng giải quyết của vấn đề của biện pháp mà không phát sinh vấn đề mới. Biện pháp có hiệu quả còn thể hiện ở việc đạt được kết quả đầu ra tốt mà giảm thiểu chi phí nguồn lực đầu vào. Hiệu quả thể hiện ở nhiều góc độ, ở đây chủ yếu nói đến hiệu quả của bản thân hoạt động quản lý và hiệu quả của hoạt động GDTC ngoại khóa đối với sự nghiệp GD – ĐT của nhà trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh ở các trường Tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

3.2.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp

Một trong các yếu tố quyết định chất lượng giáo dục là con người. Đặc biệt trong lĩnh vực GDTC ngoại khóa, rèn luyện bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sống thì mọi cá nhân phải trở thành chủ thể tích cực thực hiện rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Nếu được học trong môi trường văn hoá, thể thao tốt thì học sinh có nhiều điều kiện tham gia học tập, rèn luyện sức khoẻ. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Vì vậy cần xây dựng những hạt nhân tạo đầu mối liên kết tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường và trong cộng đồng. Khi mọi cán bộ giáo viên đều hiểu lợi ích giá trị của việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp mọi người có ý thức bảo vệ rèn luyện sức khoẻ, tập TDTT sẽ tạo đà cho việc nâng cao chất lượng dạy học thể dục và các môn học khác.

Đối với các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ngoài việc thực hiện chương trình do Bộ GD&ĐT tạo ban hành, việc nâng cao nhận thức về công tác GDTC ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, cho cộng đồng là rất cần thiết. Mục đích của biện pháp nhằm làm cho mọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh tự giác tích cực tham gia công tác GDTC ngoại khóa trong nhà trường và trong cộng đồng.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện

Hiệu trưởng nghiên cứu, nắm vững chương trình hoạt động GDTC ngoại khóa trong nhà trường tiểu học do Bộ GD&ĐT qui định dựa trên Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dúc phổ thông. Đồng thời, tìm hiểu và phối hợp với đội ngũ giáo viên cốt cán biện soạn tài liệu, các nội dung trò chơi thể thao phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Thường xuyên phổ biến, cập nhật các văn bản, chỉ thị, nghị quyết… của cấp trên về GDTC ngoại khóa cho đội ngũ giáo viên thể dục trong nhà trường. Hiệu trưởng tổ chức quán triệt văn bản, chỉ đạo của Bộ về kế hoạch tổ chức hoạt động GDTC ngoại khóa thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cơ hay sinh hoạt chuyên môn.

Hiệu trưởng chủ động trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động GDTC ngoại khóa trong nhà trường. Phổ biến đến các bộ phận về Thông tư 72/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh. Hoạt động GDTC ngoại khóa cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng mà chương tinh chính khóa không có, học sinh có thái độ tích cực trong học tập, có hành vi, lối sống tốt hơn, đồng thời hoạt động giáo dục này không ảnh hưởng đến hoạt động chính khóa.

Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú khác nhau để thu hút sự quan tâm hưởng ứng của học sinh và gia đình đối với hoạt động GDTC ngoại khoá. Thực hiện tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt giữa giáo viên chủ nghiệm với phụ huynh học sinh, hay tuyên truyền bằng các bảng poster, tài liệu học tập.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Hiệu trưởng nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục cần quan tâm đúng mực đối với việc giáo dục thể chất cho cán bộ, giảng viên, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thuyết phục động viên, tổ chức các hoạt động phong trào đa dạng, phong phú để mọi người có nhận thức đúng về tầm quan trọng của GDTC ngoại khóa. Đối với giáo viên giảng dạy môn thể dục và học sinh cần phải được tổ chức học tập các văn bản pháp quy về giáo dục thể chất ngoại khóa để cán bộ giáo viên và học sinh được biết, làm theo đúng quy định của nhà trường.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa

3.2.2.1. Mục đích của biện pháp

Giúp hoạt động GDTC ngoại khóa được thực hiện một cách khoa học, bài bản thông qua việc lựa chọn mục tiêu, chương trình, nguồn lực triển khai nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu ban đầu về GDTC ngoại khóa đề ra.

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện

Đánh giá thực trạng và nhu cầu của GV, học sinh về hoạt động GDTC ngoại khoá. Để nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng kế hoạch, cũng như xác định mục tiêu kế hoạch cụ thể, công tác thu thập thông tin, tổ chức đánh giá có vài trò quan trọng. Hiệu trưởng phân công thu thập thông tin về việc thực hiện kế hoạch trong năm học và của từng hoạt động giáo dục thể chất trước đó, đánh giá từng đối tượng gắn liền với thực tiễn hoạt động để xác định những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động.

Lập kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khoá theo chương trình năm học, học kỳ, theo tháng, tuần… (mục tiêu, nội dung, biện pháp). Kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa được xây dựng định kỳ, hàng năm dựa trên kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và căn cứ vào yêu cầu, điệu kiện thực tiễn của nhà trường, đặc biệt kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa không ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong các môn học chính khóa khác.

Phổ biến đầy đủ các thông tin về kế hoạch GDTC ngoại khóa nhà trường cho giáo viên và học sinh. Hiệu trường phổ biến thông tin về kế hoạch hoạt động, như hình thức, thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức. Phân công thực hiện cho Tổ trưởng, tổ viên, học sinh thực hiện các nội dung hoạt động. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Chỉ đạo tổ CM và GV xây dựng kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khoá theo chương trình năm học, học kỳ, theo tháng, tuần….Phân công Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa theo kế hoạch chung của nhà trường đã duyệt nhằm tạo sự thuận lợi, đồng nhất theo tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục.

Xác định các nguồn lực đảm bảo cho hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa. Hiệu trưởng chủ động cân đối nguồn lực, tổ bộ môn có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho hoạt động vui chơi thể thao, thi đấu giải của học sinh.

Thường xuyên theo dõi, giám sát, duyệt các kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa. Kế hoạch được xây dựng dựa trên những thông tin chính xác về nhu cầu, số lượng, điều kiện nhà trường, mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa, đồng thời có phương án dự trù xử lý những tình huống bạo lực, vi phạm quy tắc ứng xử trong các hoạt động thể thao. Đặc biệt, có kế hoạch theo dõi tình hình xuống cấp của sân bãi, tình trạng hoạt động của trang thiết bị, dung cụ, sự hứng thú của học sinh khi tham gia hoạt động.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Công tác xây dựng kế hoạch phải được sự thống nhất, quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, có như vậy việc xây dựng kế hoạch mới không mang tính hình thức, chiếu lệ. Công tác xây dựng kế hoạch có hiệu quả chỉ khi có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát thường xuyên của cấp quản lý. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích, tuyên dương các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công tác lập kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khoá, lấy đó làm gương điển hình cho các trường khác noi theo.

3.2.3. Tổ chức phát triển nội dung chương trình trình giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Từ thực tiễn việc rèn luyện thân thể của giáo viên, học sinh trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho thấy: Các hoạt động rèn luyện thân thể ngoài giờ đều mang tính tự phát mà chưa được sự quan tâm đầy đủ của các tổ chức đoàn thể. Mặt khác do chưa nhận thức đầy đủ về tác dụng của thi đua có thể thúc đẩy hoạt động GDTC ngoại khóa của các đối tượng trong nhà trường nên hầu như chưa lồng ghép một cách khoa học các nội dung rèn luyện vào các nội dung thi đua dạy tốt học tốt của nhà trường.

Vì vậy, tổ chức phát triển nội dung chương trình trình giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học sẽ tạo động lực cho hoạt động GDTC ngoại khóa phát triển nâng cao chất lượng về mọi mặt, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường.

3.2.3.2. Nội dung và cách thực hiện

Phát triển nội dung chương trình GDTC ngoại khóa bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt với chương trình GDTC chính khóa. Hiệu trưởng thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề về hoạt động thể dục thể thao đa dạng về hình thức, nhằm giúp CBQL và GV có điều kiện chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện đa dạng nội dung chương trình GDTC ngoại khóa, khuyến khích các bộ phận đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với nội dung hoạt động GDTC ngoại khóa, câu lạc bộ giúp học sinh vừa học vưa tham gia vui chơi thể thao.

Căn cứ đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh để bổ sung các nội dung giáo dục vận động. Nội dung chương trình tập trung vào phát triển với những bài tập vận động ở mức vừa sức như uốn dẻo, tập erobic, nâng tạ, chạy tại chỗ, bơi nhằm phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh thông qua các phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm. Nội dung hoạt động góp phần nâng cao khả năng hoạt động vận động thể lực cho học sinh trong các môn học, giúp các em cải thiện sức khỏe cơ bắp và tim mạch, cải thiện sức khỏe xương khớp, cấu trúc cơ thể hợp lý. Các nội dung mang tính mở, tùy theo sức khỏe, lứa tuổi học sinh, tạo điệu kiện cho các học sinh có sức khỏe yếu hơn hay không thích thể thao cũng biết chơi.

Căn cứ đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh để bổ sung các nội dung giáo dục vệ sinh. Nội dung Chương trình hoạt động GDTC ngoại khóa được xây dựng dựa trên Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 Ban hành Điều lệ trường Tiểu học của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, và phù hợp với Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất phù hợp với từng loại hình giáo dục. Hiệu trưởng thiết kế xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn phù hợp với từng đối tượng, từng khối lớp về hoạt động giáo dục vệ sinh trong các hoạt động vui chơi, thể thao trong nhà trường. Qua các hoạt động GDTC ngoại khóa học sinh được giáo dục ý thức giữa vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị, trang phục thể thao, không xả rác, giữ yên lặng trong các cuộc thi giải đấu, đảm bảo nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Căn cứ đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh để bổ sung các nội dung giáo dục dinh dưỡng. Nội dung hoạt động nhằm giúp học sinh nhận thức đúng về bữa ăn đảm bảo đủ dĩnh dưỡng, định hình thói quen ăn uống, chọn những rau, củ bổ sung dĩnh dưỡng cho sự phát triển thể chất và phù hợp với các môn thể thao.

Xây dựng nội dung chương trình các loại hình câu lạc bộ TDTT trường học làm nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao. Hiệu trưởng thu thập thông tin, lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, chuyên gia về các nội dung trong các loại hình câu lạc bộ TDTT phù hợp với điều kiện, nguồn lực nhà trường và nhu cầu học sinh, khả năng tài chính của phu huynh học sinh.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện

Cần phải có hệ thống văn bản mang tính pháp chế hướng dẫn và tổ chức thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình.

Phân cấp trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình GDTC ngoại khóa. Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ giáo viên và của nhà quản lý trong đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp GDTC ngoại khóa.

Phát huy được vai trò chủ động tích cực của cán bộ giáo viên trong tổ chức thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình.

3.2.4. Chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh của giáo viên tiểu học

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp

Nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung hoạt động GDTC ngoại khóa thêm phong phú đa dạng, kích thích sự ham thích vận động, tập luyện của học sinh.

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện

Chỉ đạo GV áp dụng phương pháp tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy GDTC ngoại khóa. Hiệu trưởng các trường phải quan tâm đến công tác tổ chức hoạt động GDTC ngoại khóa, các nội dung vận động thể lực, nội dung giáo dục vệ sinh, dinh dưỡng, cũng như thời gian thực hiện, tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động GDTC ngoại khóa, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá với những phương pháp và hình thức đa dạng.

Phát triển hệ thống thi đấu thể thao phù hợp với điều kiện cụ thể của trường. Hiệu trưởng thường xuyên tổ chức hướng dẫn giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý chú ý thực hiện theo kế hoạch, nội dung, đúng phương pháp tập luyện đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời, hướng dẫn đội ngũ giáo viên cần quan tâm và kịp thời thông báo cho quản lý những vấn đề nảy sinh có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi thực hiện hoạt động, phối kết hợp với các nguồn lực trong và ngoài nhà trường duy trì các hoạt động, cuộc thi, xây dựng phong trào thể dục, thể thao trong các trường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Phát triển mô hình câu lạc bộ TDTT sở thích trong nhà trường. Hiệu trưởng phân nhiệm cụ thể cho từng bộ phận tích cực tổ chức lấy ý kiến về trang bị, mua mới và bảo dưỡng trang thiết bị trong nhà trường, đảm bảo các trang thiết bị đầy đủ và hoạt động câu lạc bộ TDTT, đáp ứng nhu cầu, sở thích cho học sinh trong nhà trường.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kết hợp với các cán bộ Đội để thành lập các nhóm rèn luyện thân thể ngoài giờ cho học sinh. Hướng dẫn đội ngũ giáo viên chủ nghiệm thực hiện theo chỉ đạo nhà trường trong công tác huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, các đoàn thể hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động GDTC ngoại khóa. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Chỉ đạo Đội TNTP HCM của nhà trường để thành lập và xây dựng quy chế hoạt động CLB phù hợp. Hiệu trưởng quán triệt trong chỉ đạo Đội TNTP HCM xây dựng và thực hiện nội quy, quy định, chế tài trong thực hiện hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học phù hợp với điều kiện, nhu cầu nhà trường và không mâu thuẫn với nội quy, quy định khác của nhà trường.

Tổ chức hướng dẫn các hoạt động tự tập luyện, rèn luyện thể thao. Đề đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cho sự phát triển toàn diện học sinh, ngoài các hoạt động được tổ chức thực hiện trên lớp cho học sinh, hiệu trưởng đôn đốc Tổ chuyên môn có sự phân công giáo viên phù hợp trong hướng dẫn học sinh phương pháp và nội dung phối hợp rèn luyện trong các hoạt động giáo dục khác, hoặc tự rèn luyện ở nhà, trong các câu lạc bộ TDTT.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Các hình thức tổ chức của nhà trường về phong trào GDTC ngoại khóa phải có mục đích rõ ràng, phải khuyến khích được nhiều người tham gia.
 • Tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng phải cụ thể, công khai để mọi người cùng tham gia thực hiện.
 • Đánh giá phải khách quan, chính xác và công bằng, nhằm tạo động lực cho giáo viên, học sinh hoạt động có hiệu quả.

3.2.5. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục thể chất ngoại khóa cho giáo viên thể chất

3.2.5.1. Mục đích của biện pháp

Từ kết quả điều tra thực trạng cho thấy, phần lớn giáo viên không được rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ như hoạt động xã hội – chính trị, văn hoá – nghệ thuật, TDTT, lao động công ích, vui chơi giải trí… Vì vậy các hoạt động chủ điểm bắt buộc hàng tháng không được tổ chức hoặc tổ chức với nội dung, hình thức nghèo nàn. Việc nâng cao chất lượng GDTC ngoại khóa ở trường tiểu học trước hết cần xây dựng được đội ngũ giáo viên nòng cốt, có năng lực chuyên môn, nhiệt tình tổ chức vận động giáo viên học sinh cùng tham gia.

Mục tiêu của biện pháp là từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có thể đảm nhiệm tốt mọi hoạt động về GDTC ngoại khóa trong nhà trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên có vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Bởi vì, giáo viên thể dục là lực lượng cần phải có khả năng xác định và nhận thức đúng đắn về vai trò của mình trong hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, hiểu đặc điểm tâm sinh lý học sinh. Đặc biệt là giáo viên thể dục phải có khả năng gần gũi và tiếp xúc nhiều nhất với học sinh trong quá trình tham gia hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên thể dục phải có kế hoạch cụ thể nhăm nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh và nâng cao có khả năng, phương pháp dạy học để phát hiện, chọn lựa đúng đối tượng học sinh năng khiếu, duy trì câu lạc bộ TDTT trong nhà trường.

Tổ chức lớp tập huấn và các buổi báo cáo chuyên đề, hiệu trưởng phải thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề về hoạt động thể dục thể thao đa dạng về hình thức, nhằm giúp đội ngũ giáo viên có điều kiện chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện bằng những hình thức kiểm tra chọn lựa HS phù hợp, qua đó giúp công tác chọn lựa hiệu quả và bồi dưỡng đúng người đúng việc, nâng cao khả năng thi đấu cho học sinh trong các hoạt động ngoại khóa.

Cử đội ngũ đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, hoàn thiện đại học và trên đại học có kế hoạch tiếp nhận. Hiệu trưởng chủ động liện hệ, phân nhiệm các bộ phận, tìm kiếm các trung tâm, các trường có uy tín trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng về hoạt động thi đấu thể thao. Phải thống nhất với các bộ phận, cá nhân với thời gian và địa điểm tổ chức thực hiện khoá bồi dưỡng, phù hợp với điều kiện, nguồn lực nhà trường.

Tập trung bồi dưỡng giáo viên trẻ, có sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức các hoạt động, thể thao quần chúng. Hiệu trượng tổ chức thu thập thông tin, chọn lựa giáo viên đáp ừng các tiêu chí về giáo viên giỏi tham gia bồi dưỡng, đồng thời tuyển chọn giáo viên có tiềm năng tham gia bồi dưỡng, tạo đội ngũ giáo viên cốt cán kế cận hỗ trợ cho công tác hoạt động GDTC ngoại khóa. Công tác bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch cụ thể và theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện

 • Cán bộ quản lý nhà trường phải thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên thể chất ngoại khóa.
 • Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên.
 • Giáo viên cần có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực chuyên môn trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Nâng cao ý thức thực bồi dưỡng của cán bộ giáo viên trong nhà trường.

3.2.6. Chỉ đạo bồi dưỡng năng lực tự quản của học sinh trong các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

3.2.6.1. Mục đích của biện pháp

Mục đích của biện pháp này nhằm nâng cao tính tự giác trong các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình luyện tập. Đồng thời giúp học sinh mạnh dạn tự tin hơn trong các hoạt động, phong trào của trường lớp.

3.2.6.2. Nội dung và cách thực hiện

Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để đa dạng hoá các loại hình GDTC ngoại khóa cho học sinh nhằm đáp ừng nhu cầu ham thích trong khi nhàn rỗi của một bộ phận học sinh với mục đích và nhiệm vụ phát triển năng lực thể chất một cách toàn diện. Việc huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường được hiệu trưởng có chủ trương và có kế hoạch cụ thể, như huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động luyện tập trong các câu lạc bộ, các giải thi đấu trong và ngoài nhà trường được tổ chức hàng năm, các bài tập thể dục vệ sinh phòng chống bệnh dịch Covid – 19,…

Phối kết hợp với chính quyền, ban ngành địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng phong trào tập thể dục buổi sáng thường xuyên. Hiệu trưởng phân công hướng dẫn các bộ phận cách thức phối kết hợp với các lực lượng thực hiện xây dựng phong trào tập thể dục buổi sáng. Tổ chức xác định điều kiện, sân tập, địa điểm tập, nội dung bài tập. Đôn đốc, động việc các bộ phận tổ chức tuyên truyên, duy trì nề nếp việc triển khai tập luyện thể dục buổi sáng.

Trao đổi kinh nghiệm giữa các trường về nội dung Chương trình GDTC ngoại khóa, kế hoạch thực hiện hoạt động GDTC ngoại khóa đối với từng khối lợp.

Phối kết hợp chặt chẽ và huy động phụ huynh học sinh ủng hộ GDTC ngoại khóa. Phối hợp các bộ phận tổ chức thu thập thông tin, nhu cầu, điều kiện, sở thích của học sinh, phụ huynh học sinh về việc tham gia hoạt động GDTC ngoại khóa bằng phiếu khảo sát, đánh giá. Đồng thời, tổ chức phối hợp với giáo viên chủ nghiệm thông tin đến phụ huynh về những lợi ích của hoạt động GDTC ngoại khóa mang lại, cũng như năng khiếu, sở thích của học sinh đối với từng môn học thể thao cụ thể.

Huy động các sân chơi bãi tập ở các thôn, xóm địa phương cho tập luyện và thi đấu các môn thể thao như: cầu lông, bóng đá, bóng chuyền…Trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh, các trường đảm bảo về CSVC và các điều kiện phục vụ GDTC ngoại khóa, cũng như trong kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC và các điều kiện phục vụ GDTC ngoại khóa, việc bảo trì, bảo dưỡng sân bãi trong nhà trường cũng như tại địa phương rất cần thiết cho tự luyện tập hàng ngày, thường xuyên của học sinh. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện

Trước hết giáo viên thể dục, huấn luyện viên nên giáo dục cho các em có tinh thần tự giác cao, có tính tập thể và ý thức trách nhiệm cao.

Giúp học sinh hiểu vai trò, việc làm của người đội trưởng trong từng câu lạc bộ sinh hoạt, từng đội bóng, từng đội tuyển, từng lớp năng khiếu…để từ đó giúp các thành viên còn lại thông cảm, phối hợp tốt với người đội trưởng này.

Huấn luyện viên, giáo viên cần giúp đỡ các em từ từ hoàn thiện, có kỹ năng thành thạo hơn trong từng lần hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa. Đồng thời, cần tuyên dương khích lệ những bạn tổ chức tốt, thực hiện nhiệm vụ tốt để các em tự tin hơn trong những buổi tập luyện tiếp theo.

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ nhau, bổ sung cho nhau, kết quả của biện pháp này là nguyên nhân, nhiệm vụ của biện pháp kia tạo thành phương tiên xử lý những hạn chế của quá trình quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh, cụ thể: để thực hiện “Biện pháp tổ chức phát triển nội dung chương trình trình giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học”, và “Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục thể chất ngoại khóa cho giáo viên thể chất” nhà quản lý phải thực hiện biện pháp “Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa” và “Tổ chức huy động các nguồn lực xã hội cho GDTC ngoại khóa”. Đồng thời, để thực hiện biện pháp “Nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay” nhà quản lý giáo dục phải “Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh của giáo viên tiểu học”. Qua đó, để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, Hiệu trường các trưởng phải thực hiện đồng bộ các biện pháp đề xuất.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường Tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Để đánh giá tính cần thiết, khả thi của các biện pháp đã đề xuất, tác giả tiến hành khảo nghiệm bằng phương pháp chuyên gia, phỏng vấn, điều tra thông qua phiếu xin ý kiến đánh giá của 80 cán bộ quản lý và giáo viên, bao gồm 4 cán bộ Phòng GD&ĐT thị xã Tân Uyên, 10 Hiệu trưởng, 16 P. Hiệu trưởng và 48 giáo viên. Đánh giá tính cần thiết có 4 mức độ: Rất cần thiết, Cần thiết, Ít cần thiết và Không cần thiết. Ứng với các mức độ có các mức điểm như sau:

 • Rất cần thiết: 1 điểm
 • Cần thiết: 2 điểm
 • Ít cần thiết: 3 điểm
 • Không cần thiết: 4 điểm

Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Bảng 3.1 cho thấy hầu hết các biện pháp đưa ra đều được các đối tượng tham gia khảo sát cho điểm ở mức độ khá cao. Điều này cũng có nghĩa là tất cả các biện pháp đề xuất công tác quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên đều nhận được sự đồng thuận cao. Theo đó, biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục thể chất ngoại khóa cho giáo viên thể chất” xếp bậc 1. Tiếp đến là là biện pháp “Tổ chức huy động các nguồn lực xã hội cho GDTC ngoại khóa” xếp bậc 2. Xếp bậc 3 về tính cần thiết là biện pháp “Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh của giáo viên tiểu học”. Đây là những biện pháp được đánh giá là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Biện pháp “Nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay” đạt giá trị thấp nhất về sự đồng thuận nhưng cũng nhận được 27,23% ý kiến cho là rất cần thiết và 45,98% ý kiến cho là cần thiết, chỉ có 1,28% ý kiến cho là biện pháp này là không cần thiết.

Tóm lại, từ kết quả khảo nghiệm trên có thể kết luận rằng tất cả các biện pháp đều nhận được sự đồng thuận cao. Theo đó, mức rất cần thiết đạt giá trị trung bình 9,84%, mức cần thiết đạt giá trị trung bình là 57,97%, tổng của hai mức độ này là 67,81%. Điều này chứng tỏ các biện pháp mà tác giả đề xuất đều rất phù hợp với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu của đại bộ phận các lực lượng tham gia vào công tác quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa. Tuy nhiên, xuất phát từ vị trí công tác và nhận thức của từng đối tượng khảo nghiệm nên vẫn có 0,77% ý kiến cho rằng các biện pháp là không cần thiết. Theo tác giả, đó cũng là biểu hiện bình thường vì trình độ xem xét và nhận định vấn đề của từng đối tượng là khác nhau.

Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

Bảng 3.2 cho thấy hầu hết các biện pháp đưa ra đều được các đối tượng khảo sát đánh giá là rất khả thi. Theo đó, biện pháp “Tổ chức huy động các nguồn lực xã hội cho GDTC ngoại khóa” được đánh giá cao nhất về mức độ khả thi (xếp bậc 1). Tiếp đến là các biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục thể chất ngoại khóa cho giáo viên thể chất” và “Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh của giáo viên tiểu học” lần lượt được xếp bậc 2 và bậc 3 về tính khả thi.

Biện pháp “Tổ chức phát triển nội dung chương trình trình giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học” đạt thấp nhất về tính khả thi nhưng cũng nhận được 8,28% ý kiến cho là rất khả thi và 61,78% ý kiến cho là khả thi, chỉ có 0,52% ý kiến đánh giá là không khả thi.

Tóm lại, từ kết quả khảo nghiệm trên có thể kết luận rằng tất cả các biện pháp đều nhận được sự đồng thuận cao về tính khả thi. Theo đó, mức rất khả thi đạt giá trị trung bình 6,25%, mức khả thi đạt giá trị trung bình là 57,26% (tổng của hai mức độ này là 63,51%), mức độ ít khả thi đạt giá trị trung bình là 35,64%. Việc mức độ đánh giá tính rất khả thi khá thấp và ít khả thi tương đối cao thể hiện sự thận trọng của đối tượng khảo sát, tuy vậy với kết quả khảo sát này vẫn chứng tỏ các biện pháp mà tác giả đề xuất đều rất phù hợp với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu của hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường tiểu học thị xã Tân Uyên. Tuy nhiên, xuất phát từ vị trí công tác và nhận thức của từng đối tượng khảo nghiệm nên vẫn có 0,95% ý kiến cho rằng các biện pháp là không khả thi. Theo tác giả, đó cũng là biểu hiện bình thường vì trình độ xem xét và nhận định vấn đề của từng đối tượng là khác nhau.

Tiểu kết chương 3

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn tại các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học, gồm các biện pháp sau: i) Nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay; (ii) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa; (iii) Tổ chức phát triển nội dung chương trình trình giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học; (iv) Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh của giáo viên tiểu học; (v) Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục thể chất ngoại khóa cho giáo viên thể chất; (vi) Tổ chức huy động các nguồn lực xã hội cho GDTC ngoại khóa.

Các biện pháp đề xuất có tính cần thiết và tính khả thi cao, chúng có mối quan hệ thống nhất, hỗ trợ, bổ sung cho nhau cùng thực hiện mục tiêu của công tác quản lý GDTC ngoại khóa, đó là nâng cao chất lượng công tác GDTC ngoại khóa cho học sinh tại các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Quá trình thực hiện đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ các biện pháp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

1. Kết luận

Hoạt động GDTC ngoại khóa là hoạt động giáo dục vận động, giáo dục vệ sinh và hoạt động giáo dục dinh dưỡng đa dạng các hình thức tổ chức như tự tập luyện, thi đấu, tập luyện trong câu lạc bộ TDTT, tạp luyện có hướng dẫn, cũng như có sự phối kết hợp với các nội dung hoạt động giáo dục khác. Quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa tiếp cận theo bốn chức năng quản lý khoa học giáo dục, như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kiểm tra – đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động. Quá trình quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa chịu tác động của các yếu tố bao gồm: điều kiện vật chất, kinh phí tổ chức, chế độ, chính sách, sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là yếu tố về tính khoa học và tiếp cận hiện đại của Chương trình môn học GDTC ngoại khóa.

Thực trạng quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho thấy, phần lớn các trường đã quan tâm đến chất lượng giáo dục trong các hoạt động thể chất trong nhà trường. Trong đó, trong quá trình thực hiện hoạt động câu lạc bộ, cuộc thi còn nhiều hạn chế khó khăn, đội ngũ giáo viên thể dục chưa phát huy hết năng lực, chưa có sự đổi mới về phương pháp giáo dục, trong thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện, thi đấu giải của học sinh. Đặc biệt, nghiên cứu cũng đã chỉ ra những thiếu sót trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, cũng như xác định những hạn chế trong công tác chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Đây là cơ sở khoa học giúp chúng tôi đề xuất 6 biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Các biện pháp quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bao gồm: Nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay; Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa; Tổ chức phát triển nội dung chương trình trình giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học; Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh của giáo viên tiểu học; Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục thể chất ngoại khóa cho giáo viên thể chất; Tổ chức huy động các nguồn lực xã hội cho GDTC ngoại khóa. Các biện pháp đề xuất trên đã được chứng minh là cần thiết và khả thi để khắc phục những hạn chế trong thực tế tại các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

 • Đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục các nhà trường, tham mưu đề xuất đào tạo và đào tạo lại, tăng biên chế giáo viên dạy môn thể dục theo hướng đây là nguồn bổ sung giáo viên, huấn luyện viên cho hoạt động GDTC ngoại khóa, giúp nâng cao, bồi dưỡng năng lực huấn luyện một số môn thể thao tự chọn.
 • Đầu tư trang thiết bị tập luyện phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
 • Có văn bản chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các trường tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh.
 • Tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội thảo hoặc các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho đội ngũ giáo viên thể dục.
 • Tăng cường công tác phối hợp liên ngành với các ngành chức năng như Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn, Quận/ Thị Đoàn, Hội đồng đội…để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đa dạng hoá các loại hình hoạt động ngoại khoá cho học sinh.
 • Tích cực tham mưu với UBND tỉnh trong việc ban hành các chế độ, chính sách đối với công tác GDTC nói chung cũng như tăng cường các chế độ bồi dưỡng đối với các giáo viên thể dục và các học sinh năng khiếu thể thao tham gia vào các hoạt động GDTC ngoại khóa đạt thành tích cao trong các cuộc thi.
 • Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm, ủng hộ về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tích cực tham gia đầu tư cho hoạt động GDTC ngoại khóa của tỉnh nhà.

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên

 • Thực hiện thường xuyên chế độ đánh giá, luân chuyển giáo viên thể dục.
 • Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường nhằm phát triển hơn nữa hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường tiểu học. Tập trung chỉ đạo việc qui hoạch, mở rộng quĩ đất cho các nhà trường.
 • Chỉ đạo Phòng Văn hoá – Thông tin, Thị Đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho các đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng nói chung và đối tượng học sinh tiểu học nói riêng.
 • Thực hiện thường xuyên chế độ thi đua – khen thưởng theo định kỳ hàng năm đối với giáo viên, học sinh có nhiều thành tích xuất sắc. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.
 • Chỉ đạo sự phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan ban ngành có liên quan với lãnh đạo Đảng, Chính quyền các xã, phường để khai thác nguồn lực của các lực lượng tại địa phương có nhà trường đóng, tổ chức tốt Hội đồng giáo dục cấp xã, nhằm làm tốt công tác huy động sức người, sức của cao, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của các nhà trường nói chung và các hoạt động GDTC ngoại khóa nói riêng.

2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên

 • Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, hữu quan, với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong trường và các cụm trường. Từng bước xây dựng, tăng cường phương tiện phục vụ các hoạt động GDTC ngoại khóa tại các nhà trường tiểu học.
 • Tạo điều kiện cho giáo viên thể dục, huấn luyện viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật được những thông tin khoa học tiên tiến phục vụ cho hoạt động huấn luyện, thi đấu thành tích cao của các trường tiểu học trên địa bàn.

2.4. Đối với CBQL các trường Tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 • Tăng cường đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động GDTC ngoại khóa thông qua các buổi hội thảo.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa cụ thể cho từng năm học. Phối hợp cùng hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục nhằm tạo điều kiện cho tổ chức các hoạt động GDTC ngoại khóa. Khuyến khích các thầy cô giáo tăng cường tổ chức các hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh.

2.5. Đối với đội ngũ giáo viên các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đội ngũ giáo viên các trường nâng cao ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Luận văn: Biện pháp giáo dục thể chất ngoại khóa ở tiểu học.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục thể chất ngoại khóa ở Tiểu học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993