Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục quyền và bổn phận trẻ em qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Việc đề xuất các biện pháp giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm được xem như một sự thay đổi trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường Trung học cơ sở theo hướng phát triển tích cực. Sự thay đổi và phát triển đòi hỏi phải có sự kế thừa vì trong nền văn minh của xã hội loại người hiện nay, không có sự phát triển nào bắt đầu từ con số không. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa trong đề xuất các biện pháp giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở đòi hỏi:

 • Tôn trọng nội dung chương trình hoạt động giáo dục đã được quy định để thực hiện tích hợp nội dung giáo dục quyền và bổn phận.
 • Hệ thống hóa các kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục và kinh nghiệm giáo dục quyền và bổn phận nói chung, giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh Trung học cơ sở nói riêng đề khái quát thành lí luận nhằm vận dụng vào thực tiễn tổ chức giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm
 • Kế thừa các kết quả nghiên cứu về hoạt động giáo dục và giáo dục quyền và bổn phận, đặc biệt là các nghiên cứu về biện pháp giáo dục quyền và bổn phận, các nghiên cứu về giáo dục quyền và bổn phận được tổ chức thông qua các hoạt động trải nghiệm. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Giáo dục học sinh nói chung, giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm nói riêng tồn tại và phát triển với tư cách là một hệ thống. Vì vậy, giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở là một hệ thống cả về phương diện lí thuyết và thực tiễn. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của việc đề xuất các biện pháp giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở đòi hỏi:

Xác định rõ các yếu tố cấu trúc của hoạt động giáo dục và các yếu tố cấu trúc của giáo dục quyền và bổn phận thông qua các hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở.

Mô tả cụ thể các yếu tố cấu trúc của hệ thống mới được thiết lập từ sự tích hợp các yếu tố cấu trúc của giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở với các yếu tố cấu trúc của hoạt động giáo dục.

Các nguyên tắc nêu trên là những xuất phát điểm để đề xuất các biện pháp giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở với các yếu tố cấu trúc của hoạt động giáo dục. Việc giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của các tổ chức trong nhà trường mà còn phải có sự phối hợp với các lực lượng giáo dục ở ngoài nhà trường. Các biện pháp nêu ra phải đảm bảo sự thống nhất, xuyên suốt giữa các mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, có sự phân công rõ ràng, tạo được ý thức tự giác, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và cá nhân tham gia công tác giáo dục quyền và bổn phận, tạo điều kiện cho công tác quản lý tiến hành thống nhất và đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục gắn những nội dung lí thuyết vào đời sống thực tiễn của học sinh. Vì vậy cần đảm bảo tính thực tiễn trong tổ chức hoạt động giáo dục này. Cụ thể:

 • Các biện pháp được đề xuất phải phù hợp với các quy định về chức năng nhiệm vụ của trường Trung học cơ sở, thẩm quyền của nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục.
 • Khi đề xuất các biện pháp phải chú ý đến các điều kiện để thực hiện của nhà trường, của học sinh và phụ huynh học sinh. Cụ thể như:
 • Nhân lực để thực hiện biện pháp.
 • Các nguồn lực vật chất, tài chính cần khai thác, huy động để thực hiện các hoạt động.
 • Sự phối hợp của Phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Các chủ thể tham gia công tác giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh là cán bộ quản lý, Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM, Phụ huynh học sinh và các cơ quan đoàn thể địa phương… Mỗi chủ thể giáo dục có vai trò tích cực khác nhau trong quá trình giáo dục. Vì vậy hệ thống các biện pháp phải phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện cho học sinh Trung học cơ sở.

3.2. Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

3.2.1. Xây dựng nội dung chương trình và lập kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3.2.1.1. Mục tiêu

Xây dựng nội dung, chương trình và lập kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm là công cụ để quản lý, giúp Hiệu trưởng tập trung vào mục tiêu đã xác định, đồng thời hướng mọi cố gắng của các thành viên vào mục tiêu chung. Tăng cường quản lý việc xây dựng kế hoạch tạo ra sự đồng thuận, tính hiệu quả cao trong sự phối hợp giữa các hoạt động của các tổ chức, các bộ phận hướng đến thực hiện mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung.

Kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn bao quát về hoạt động diễn ra trong một năm và có sự phân phối các nguồn lực cho hoạt động này một cách hợp lý, các bộ phận và cá nhân chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đã dự kiến ngay từ đầu năm học.

Trên thực tế các trường Trung học cơ sở TP Hưng Yên đã thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận lồng ghép với các hoạt động ngoại hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên cần tăng cường quản lý nội dung này để đạt hiệu quả cao hơn. Bằng kế hoạch cụ thể và chi tiết, cần tạo ra định hướng, vạch ra con đường, đưa ra điều kiện thực hiện để giáo viên và học sinh chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm được linh hoạt, nhịp nhàng hơn.

3.2.1.2. Nội dung thực hiện

Khi xây dựng nội dung chương trình cần đảm bảo tính khoa học, tính logic, tính phù hợp giữa các hoạt động trải nghiệm với các giá trị cần lồng ghép để giáo dục cho học sinh, nội dung phải bám vào 4 nhóm quyền và bổn phận được quy ước trong công ước quốc tế về quyền trẻ em đồng thời phải cụ thể hóa phù hợp với lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở.

Khi xây dựng kế hoạch, nội dung phải mang tính tầm nhìn, gắn với mục tiêu giáo dục của ngành phát động, mục tiêu giáo dục của nhà trường, bám sát chủ đề năm học và chủ đề tháng, đặc điểm tình hình trường, thời điểm thực hiện nội dung kế hoạch phải phù hợp với việc thực hiện kế hoạch lên lớp, phải có tác dụng hỗ trợ cho hoạt động dạy và học trên lớp. Chọn nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với đối tượng học sinh, hình thức hoạt động càng phong phú, mang tính trải nghiệm cao thì càng thu hút và kích thích tính tích cực của học sinh, khi đó hoạt động giáo dục quyền và bổn phận càng mang tính thuyết phục, hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Bản kế hoạch cần được đưa ra bàn bạc thống nhất trong Ban chỉ đạo rồi triển khai trong Hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch năm học nhằm thống nhất nội dung hoạt động, bàn biện pháp thực hiện, từng bộ phận có kế hoạch chuẩn bị nội dung: Làm gì? Đối tượng: dành cho đối tượng học sinh nào? Thời gian thực hiện: Vào lúc nào? Phân công các bộ phận tổ chức thực hiện: Ai? Chịu trách nhiệm công việc gì? Biện pháp cụ thể: Cách thức thực hiện? Kinh phí bao nhiêu?

Bảng 3.1. Mẫu xây dựng kế hoạch quản lí giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm

Bảng 3.2. Mẫu kế hoạch tổ chức giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm

Khi xây dựng chương trình giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm, Hiệu trưởng và ban chỉ đạo cần tính đến số lượng hoạt động cho cả năm học, cho toàn trường. Căn cứ kế hoạch chung của trường, giáo viên chủ nhiệm xây dựng các hoạt động giáo dục quyền và bổn phận cho lớp mình sao cho phù hợp với lứa tuổi, nguyện vọng của học sinh đảm bảo học tập cùng với những trải nghiệm, bổ ích, lý thú, sáng tạo, hấp dẫn.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện

Ngay từ đầu năm học (tháng 8), Hiệu trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm hoàn thành bản kế hoạch chương trình hoạt động để trình duyệt, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, tổ chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, công đoàn nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục quyền và bổn phận lồng ghép các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Quá trình thực hiện có thể điều chỉnh và bổ sung các hoạt động bị chồng chéo, không hợp lý (nếu có).

Nội dung giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cần đặc biệt chú ý lồng ghép với các hình thức như các trò chơi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật các dân tộc, sân chơi trí tuệ, hướng về nguồn, các ngày lễ kỷ niệm trong năm, ngày hội truyền thống dân tộc ở địa phương, tham quan du lịch để gây hứng thú, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, vừa duy trì những tình cảm, phát huy những giá trị sống tốt đẹp của dân tộc ta.

Bản kế hoạch phải được phổ biến rõ ràng tới các lực lượng tham gia giáo dục. Đối chiếu với cơ sở vật chất hiện có, các điều kiện phục vụ cho các hoạt động để có kế hoạch trang bị, bổ sung từ đầu năm.

3.2.2. Đổi mới chỉ đạo giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục cần được đổi mới theo hướng cụ thể hóa nội dung giáo dục gắn với các hoạt động trải nghiệm. Trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh hiệu trưởng cần sát sao trong chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo hoạt động giáo dục; chỉ đạo lập kế hoạch các hoạt động giáo dục trải nghiệm của giáo viên; chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục; chỉ đạo khâu kiểm tra đánh giá và chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục.

3.2.2.2. Nội dung thực hiện

Chỉ đạo giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm: Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm lồng ghép giáo dục quyền và bổn phận phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại nhà trường. Chỉ đạo nhóm chuyên trách, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, đội thiếu niên cùng thống nhất xây dựng nội dung giáo dục quyền và bổn phận và các hình thức giáo dục quyền và bổn phận. Các quyền của trẻ em được thiết kế theo 4 nhóm trong công ước và quy định về bổn phận trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các hình thức giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cần tập trung khai thác đó là: hình thức câu lạc bộ, hình thức trò chơi, hình thức diễn đàn, hình thức hội thi, hình thức tổ chức hoạt động nhân đạo, tham quan dã ngoại,… do đặc thù hoạt động giáo dục này đem lại hiệu quả cao hơn các hoạt động giáo dục quyền và bổn phận khác nhưng trong quá trình tổ chức lại phải đầu tư lớn hơn cả về nội dung, hình thức hoạt động, cơ sở vật chất, nguồn tài chính, thời gian thực hiện, vì vậy nếu chỉ đạo không quyết liệt, bài bản, khoa học thì kết quả thu được sẽ không cao.

Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng giáo dục: Hiệu trưởng chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường thường xuyên phối hợp với các lực lượng xã hội để xây dựng và phối hợp tốt 3 môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh.

Chỉ đạo đánh giá, xếp loại học sinh: Hiệu trưởng chỉ đạo GV đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trải nghiệm có tích hợp giáo dục quyền và bổn phận theo đúng các tiêu chí thể hiện trong văn bản hướng dẫn. Để chỉ đạo việc thực hiện hoạt động giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm đạt hiệu quả theo kế hoạch năm học, Hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch công việc chi tiết, cụ thể, đảm bảo mỗi thành viên trong các lực lượng giáo dục xác định rõ ý nghĩa, nội dung công việc được giao: tại sao lại phải tiến hành công việc đó, công việc đó sẽ được tiến hành ở đâu, vào thời gian nào và cách thức thực hiện công việc đó như thế nào. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp

 • Hiệu trưởng phải nắm rõ các kế hoạch đã đề ra từ đó chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc và hiệu quả.
 • Mọi thành viên tham gia thực hiện công tác giáo dục quyền và bổn phận theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng phải thực sự tâm huyết, có ý thức học hỏi trau dồi năng lực giáo dục cho bản thân.

3.2.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá quả giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Trong quá trình giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm, việc kiểm tra, đánh giá có tác dụng giúp nhà quản lí điều chỉnh kịp thời để đưa những tác động quản lý thích hợp.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em trên cơ sở xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh của GV và việc rèn luyện của học sinh một cách hợp lý, khoa học nhằm đánh giá chính xác công bằng, từ đó giúp học sinh nhận thức đầy đủ về các quyền của bản thân và những bổn phận cần thực hiện.

3.2.3.2. Nội dung thực hiện

Lãnh đạo nhà trường cần lên kế hoạch trao đổi về việc tổ chức hoạt động, tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức để ngày càng nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

Hiệu trưởng kiểm tra công tác của Ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục. Nội dung kiểm tra là các hoạt động thể hiện qua biên bản họp và kế hoạch triển khai hoạt động, kiểm tra trên cơ sở tự đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên trong Ban.

Động viên giáo viên đầu tư viết sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm. Đề ra và thống nhất tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với thực tiễn, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Phải lấy kết quả tham gia hoạt động giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm để xem xét đánh giá thi đua cho giáo viên, cho tập thể lớp cũng như xem xét xếp loại hạnh kiểm của từng học sinh.

3.2.3.3. Cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Để làm tốt công tác này cần phải:

 • Thành lập ban thi đua gồm đầy đủ các thành phần, trong đó chú ý bố trí những thành viên có năng lực về hoạt động giáo dục quyền và bổn phận và hoạt động trải nghiệm, công tâm, khách quan.
 • Thảo luận xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thi đua khen thưởng thống nhất ngay đầu năm học để là cơ sở khen thưởng cuối năm.
 • Có hình thức nhân rộng gương điển hình và khen thưởng kịp thời để học sinh thấy tự tin và yêu thích đến với hoạt động.

Xác định thời gian, biện pháp kiểm tra và thông tin sau kiểm tra.

3.2.4. Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn liền với giáo dục quyền và bổn phận cho giáo viên.

3.2.4.1. Mục tiêu biện pháp

Để hoạt động giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm đạt hiệu quả cao thì trước tiên các thành viên trong ban chỉ đạo và trong các lực lượng tham gia giáo dục ngoài giỏi về chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt còn phải có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục quyền và bổn phận và năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. Đây là điều kiện về nguồn nhân lực hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm.

Qua khảo sát thực trạng nhận thấy không ít GV làm chưa tốt công tác giáo dục quyền và bổn phận và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh vì bản thân có nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm công tác. Vì vậy việc bồi dưỡng đội ngũ GV là vô cùng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh.

3.2.4.2. Nội dung thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

 • Hiệu trưởng tổ chức bồi dưỡng đội ngũ GV và đặc biệt là đội ngũ GVCN, tổng phụ trách đội, giúp họ nắm vững được mục tiêu GD của nhà trường và vai trò quan trọng của việc giáo dục cho học sinh hiểu biết về các quyền và bổn phận phải thực hiện.
 • Hiệu trưởng phải tạo điều kiện tốt cho GV làm việc, sáng tạo trong quá trình thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng vào tích hợp giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh.

Hiệu trưởng có kế hoạch lựa chọn đội ngũ phục vụ công tác giáo dục quyền và bổn phận và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm, định ra các tiêu chuẩn để lựa chọn:

 • GV phải hiểu và nắm chắc nội dung giáo dục quyền và bổn phận.
 • GV phải có tinh thần yêu nghề mến trẻ, nhiệt huyết trong công tác, luôn hoàn thành tốt công việc được giao.
 • GV luôn được HS và PH yêu mến, kính trọng, tin tưởng. Trẻ có mến, phục thầy cô thì các em mới làm theo, học theo.
 • Có năng lực chuyên môn vững vàng.
 • Có khả năng tổ chức các hoạt động tập thể.
 • Có khả năng thuyết phục, truyền đạt.
 • Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV những yêu cầu cần thiết:

Bồi dưỡng GV có nhận thức đầy đủ về các quyền và bổn phận trẻ em phù hợp với độ tuổi học sinh Trung học cơ sở. Giáo viên cần nhận thức rằng công việc của mình có ý nghĩa góp phần hướng tới sự phát triển toàn diện nhân cách của học sinh.

Bồi dưỡng về chuyên môn: GV phải có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm hiệu quả, tích hợp giáo dục được các quyền và bổn phận trong các hoạt động một cách hợp lí, khoa học và tự nhiên.

Bồi dưỡng GV kỹ năng ứng xử trong các tình huống sư phạm, ứng xử khéo léo với HS và PH có thái độ quan tâm chu đáo, đặc biệt phải tôn trọng học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục.

GV phải có lối sống đạo đức trong sáng, phải thể hiện mình như một nhân cách toàn vẹn, tôn trọng các quyền của học sinh nhưng nghiêm khắc trong yêu cầu thực hiện các bổn phận đối với học sinh.

Xác định mối quan hệ giữa Giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh, chủ động trong tổ chức phối hợp giáo dục nhà trường với gia đình và xã hội. Dự kiến các nội dung hoạt động của hội cha mẹ học sinh đặt ra yêu cầu nhiệm vụ của giáo dục gia đình trong công tác giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Bồi dưỡng năng lực thiết lập các mối quan hệ thuận lời với các lực lượng ngoài trường là các tổ chức chính trị – xã hội. Huy động học góp sức trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện

 • Có sự quan tâm của BGH, đặc biệt là người Hiệu trưởng.
 • Có kinh phí hoạt động trong công tác bồi dưỡng đội ngũ và có chế độ đãi ngộ động viên hàng tháng để đội ngũ GV toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp GD.
 • GV có ý thức, có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình bồi dưỡng phát triển năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm để giáo dục quyền va bổn phận cho học sinh.

3.2.5. Huy động các nguồn lực phối hợp giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3.2.5.1. Mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Tạo được mối quan hệ thuận lợi đối với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động được các nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực cho quá trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục các quyền và bổn phận cho học sinh của nhà trường.

Hiệu trưởng tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động giáo dục quyền và bổn phận lồng ghép với các hoạt động trải nghiệm để tạo được sự đồng thuận và thống nhất của các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh

Hiệu trưởng cần phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, cha mẹ học sinh… huy động các nguồn lực tài chính, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường, từ đó các hoạt động được diễn ra thuận lợi và có hiệu quả cao.

3.2.5.2. Nội dung thực hiện

 • Hiệu trưởng cần xin ý kiến của các lực lượng để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục các quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh ngay từ đầu năm học. Có kế hoạch huy động các nguồn lực cho hoạt động ngay từ đầu năm học.
 • Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được ủng hộ từ các lực lượng giáo dục hoặc có kế hoạch bảo quản để sử dụng lâu dài.
 • Sử dụng tài chính cho hoạt động đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc tài chính.
 • Tăng cường các hoạt động phối hợp của các lực lượng ngay cả với những nội dung hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong nhà trường như tổ chức các diễn đàn, giao lưu để thấy được tính cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Một mặt sẽ giúp các lực lượng hiểu thêm về các quyền và bổn phận trẻ em để giám sát học sinh khi ở gia đình, địa phương. Mặt khác, giúp học sinh hiểu được vai trò và ý nghĩa của các hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em để nghiêm túc thực hiện ngay cả khi không ở nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

3.2.5.3. Cách thức thực hiện 

 • Thực tiễn ở địa phương cho thấy, tuy là thành phố của tỉnh lị Hưng Yên song kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy nguồn lực trong dân còn hạn chế. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo nhà trường năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tầm nhìn thì việc huy động các nguồn lực hay sự quan tâm của các lực lượng giáo dục vẫn đạt được hiệu quả. Muốn vậy cần vận dụng tốt cơ chế nhà nước và cộng đồng về công tác xã hội hóa.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền về tác dụng của hoạt động giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, phải làm cho các lực lượng tham gia giáo dục thấy được tầm quan trọng của các quyền và bổn phận đối với việc phát triển nhân cách của học sinh.
 • Xây dựng tốt kế hoạch công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong việc huy động nguồn lực để tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Các biện pháp quản lý giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên nêu trên được dựa trên thực trạng tại các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, đồng thời cũng là quá trình tổng kết thực tiễn kinh nghiệm quản lí giáo dục. Những biện pháp này nếu được quan tâm đúng mức, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh các trường Trung học cơ sở tại Thành phố Hưng Yên – Hưng Yên. Mỗi biện pháp đưa ra đều có ý nghĩa, vị trí, vai trò và chức năng khác nhau song các biện pháp có quan hệ biện chứng, tạo thành một chỉnh thể tác động, hỗ trợ nhau, kết quả của biện pháp này là động lực và kết quả của biện pháp kia.

Tóm lại, từ mối quan hệ biện chứng giữa các biện pháp, không thể nói biện pháp nào là quan trọng hơn, tùy theo từng thời điểm, yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực hiện thì có biện pháp là chủ đạo, những biện pháp còn lại mang tính hỗ trợ tích cực, đồng bộ.

Như vậy, các biện pháp nêu trên có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và phát huy tác dụng của nhau để mang lại hiệu quả trong công tác quản lí giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở trong thành phố nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn Thành phố Hưng Yên nói riêng và Tỉnh Hưng Yên nói chung.

3.4. Khảo nghiệm tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp đề xuất

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Khảo nghiệm được tiến hành nhằm mục đích đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên.

3.4.2. Các bước khảo nghiệm

 • Bước 1: Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến về mức độ cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý được đề xuất theo 3 cấp độ (Rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết; Rất khả thi, khả thi, không khả thi).
 • Bước 2: Chọn đối tượng điều tra Tác giả trưng cầu ý kiến đối với 15 cán bộ quản lý và 45 GV trường Trung học cơ sở trên địa bàn TP Hưng Yên
 • Bước 3: Tổ chức khảo nghiệm
 • Bước 4: Thu phiếu và xử lý số liệu.

3.4.3. Kết quả khảo nghiệm

 • Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết của các biện pháp
 • Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp

Như vậy, qua khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp cho thấy, 60/60 (100%) cán bộ tham gia khảo sát đều khẳng định các biện pháp đề xuất đảm bảo tính cần thiết và tính khả thi. Tuy không có biện pháp nào được đánh giá ở mực độ tuyệt đối với 60/60 ý kiến xong kết quả khảo sát đạt được khá cao. Điều này chúng tỏ các biện pháp đề xuất có tính thuyết phục trong thực tiễn tổ chức giáo dục các quyền và bổn phận thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Để khẳng định tính khách quan chúng tôi đã phỏng vấn một số Cán bộ quản lý và GV tham gia khảo sát với câu hỏi: Đ/c đánh giá như thế nào nếu tiến hành các biện pháp quản lí trên tại nhà trường. Theo ý kiến của cô giáo N.T.T.V cho rằng các biện pháp này có thể thực hiện nay tại nhà trường vì khá phù hợp, và nếu thực hiện thì cũng sẽ tạo ra sự thay đổi nhất định về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên của nhà trường.

Như vậy có thể khẳng định, các biện pháp quản lí được đề xuất trong đề tài là có tính khả thi và có khả năng áp dụng trong thực tế các Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Kết luận chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

Chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục quyền và bổn phận nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào công tác quản lý mà cụ thể là các biện pháp quản lý của người Hiệu trưởng. Xuất phát từ thực trạng giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên có thể áp dụng các biện pháp quản lý như sau:

Xây dựng nội dung chương trình và lập kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.

Đổi mới chỉ đạo hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đổi mới kiểm tra đánh giá quả hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên

Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn liền với giáo dục quyền và bổn phận cho giáo viên

Huy động các nguồn lực phối hợp giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

Qua khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp qua đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực này, tác giả đề tài rút ra một số nhận xét như sau:

Các biện pháp này phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tế của các nhà trường trên địa bàn nghiên cứu nên được đánh giá là có tính cần thiết và tính khả thi cao.

Do yêu cầu ngày nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường cũng như chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường Trung học cơ sở nên các biện pháp quản lý trên được đánh giá là rất cần thiết, Hiệu trưởng cần thực hiện một cách triệt để trong công tác quản lí giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh tại địa phương.

Với sự đánh giá ở tính cần thiết và khả thi cao là cơ sở khẳng định rằng: các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục quyển và bổn phận cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm nếu được áp dụng đúng và nghiêm túc sẽ nâng cao được hiệu quả giáo dục của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

1. Kết luận

Quản lý hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm là một nội dung trong quản lý có vai trò phát triển toàn diện nhân cách của học sinh ở nhà trường Trung học cơ sở. Nội dung quản lý Hiệu trưởng bao gồm: Lập kế hoạch quản lí giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm; Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm; Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm; Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm.

Thực trạng quản lý giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho thấy:

Năng lực thực hiện hoạt động giáo dục của GV không đồng đều, sự thay đổi trong tư duy quản lí còn chậm, chưa phân định rõ nội dung giáo dục này với các nội dung giáo dục khác trong nhà trường dẫn đến kết quả chưa được như mong muốn. Kết quả khảo sát các nội dung giữa GV và Cán bộ quản lý còn có nhiều điểm chênh lệch. Nguyên nhân là do định hướng không thống nhất dẫn đến những cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng.

Kết quả khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đều được phần lớn GV và Cán bộ quản lý lựa chọn song với các mức độ khác nhau. Điều này cho thấy sự đồng nhất trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm còn chưa cao, mỗi đối tượng có những quan điểm và nhận thức khác biệt. Đây cũng là một vấn đề thực trạng cần quan tâm tìm kiếm được các biện pháp để khắc phục những hạn chế này tại địa phương.

Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục quyền và bổn phận học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên tác giả đề xuất các biện pháp quản lí bao gồm:

Xây dựng nội dung chương trình và lập kế hoạch giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.

Đổi mới chỉ đạo hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đổi mới kiểm tra đánh giá quả hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên

Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn liền với giáo dục quyền và bổn phận cho giáo viên

Huy động các nguồn lực phối hợp giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

Các biện pháp đề xuất đều được khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi với tỉ lệ cao. Đây cũng là căn cứ để áp dụng các biện pháp quản lí trong thực tiễn của nhà trường.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

2.1. Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Hưng Yên

Tham mưu tích cực với UBND thành phố tạo cơ chế, chính sách về tài chính, hành chính… để các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục toàn diện học sinh được thực hiện thuận lợi.

Đổi mới chỉ đạo việc quản lí các hoạt động giáo dục đối với Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Khuyến khích các hoạt động tích hợp giáo dục các nội dung như quyền và bổn phận trẻ em trong các hoạt động trải nghiệm ở nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đối với việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục của nhà trường, cần ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em nói riêng và các nội dung giáo dục trong nhà trường nói chung để tạo sự đồng nhất trong hệ thống giáo dục thành phố.

2.2. Đối với các trường Trung học cơ sở thành phố Hưng Yên

Với các biện pháp quản lý giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm, Hiệu trưởng các trường có thể vận dụng ngay tại đơn vị nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh. Để thực hiện các biện pháp của tác giả đưa ra đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Bồi dưỡng nhận thức của GV và Cán bộ quản lý về yêu cầu và tính cấp thiết của việc giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm cho giáo viên của nhà trường.

Có kế hoạch hàng năm chú trọng việc áp dụng các biện pháp QL hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để những GV thực hiện thành công các hoạt động trải nghiệm để giáo dục các quyền và bổn phận trẻ em cho học sinh

Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội để GV của nhà trường được tham gia các hoạt động bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục toàn diện học sinh nói chung và giáo dục quyền và bổn phận nói riêng.

2.3. Đối với đội ngũ GV

Cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục quyền và bổn phận trẻ em đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, từ đó nỗ lực học tập và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm để thực hiện có hiệu quả việc tích hợp giáo dục nội dung này. Phải xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc đào tạo ra thế hệ trẻ trong tương lai nhằm đáp ứng được nhu cầu của đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục quyền và bổn phận trẻ em

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục quyền và bổn phận trẻ em […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993