Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Cơ sở và nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

 • Căn cứ vào cơ sở lý luận:

Giáo dục đào tạo có vị trí quan trọng để phát triển nguồn nhân lực, quyết định thành công của công cuộc xây dựng đất nước. Đảng và Nhà nước ta quan tâm rất nhiều đến Giáo dục và Đào tạo. Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học – công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động”. Đại hội XII đề ra mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo là: “Phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016). Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Cơ sở lý luận về hoạt động BD CM cho GV và công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV ở trường THCS được cấu trúc rõ ràng trong Chương 1 của luận văn này, đây là cơ sở khoa học để thực hiện khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cần phải có sự quan tâm thực hiện đồng bộ trong các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV.

 • Căn cứ vào cơ sở pháp lý:

Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bồi dưỡng giáo viên THCS hạng I của Bộ GD&ĐT; Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của Chính phủ; Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý CSGD đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDPT giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

 • Căn cứ vào thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát:

Từ phân tích thực trạng trong công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV của các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế, cũng như những yếu tố ảnh hưởng trong Chương 2 của luận văn này. Từ đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng trong quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

Tính mục tiêu: Các biện pháp đề xuất phải được thực hiện dựa trên mục tiêu của giáo dục THCS, được thể hiện cụ thể trong từng vấn đề của biện pháp, từ đó giải quyết và khắc phục được những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động BD CM cho GV trong nhà trường và trong quản lý hoạt động BD CM cho GV tại các trường THCS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tính thực tiễn: Các biện pháp trong công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV ở trường THCS dựa trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của thực trạng. Những biện pháp đề xuất dựa trên những phân tích về quản lý hoạt động BD CM cho GV ở trường THCS, bao gồm những mặt mạnh, những hạn chế thiếu sót trong việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá trong quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS. Từ đó đề xuất các biện pháp phải giải quyết được những vấn đề hạn chế và thiếu sót trong thực tiễn đó. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Tính pháp lý: Các văn bản hướng dẫn về những nội dụng, phương pháp của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT đã thể hiện cụ thể rõ ràng mục tiêu, yêu cầu những vấn đề cần phải làm trong công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS. Từ đó, để công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV đạt hiệu quả cần phải tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành liên quan đến lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá trong quá trình quản lý hoạt động BD CM cho GV. Đó là những nguyên tắc cơ bản khi đề xuất các biện pháp cho công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS.

Tính khoa học: Trong công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV phải có sự hiểu biết về đặc điểm nghề sư phạm, năng lực GV. Ngoài việc nắm chắc các nội dung chương trình, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục trong nhà trường, cần phải phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bên trong và bên ngoài nhà trường sao cho phù hợp với các nguồn lực hiện có.

Tính kế thừa: Các biện pháp được đề xuất phải có tính kế thừa và dựa trên những cách thức tổ chức thực hiện trước đó của nhà trường đã phát huy tính tích cực và mang lại hiệu quả. Theo đó, biện pháp được đề xuất phải giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế mà trước đó chưa làm hay chưa khắc phục được. Bên cạnh, biện pháp phải có tính mới phù hợp với thực trạng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Tính đồng bộ: Tính đồng bộ của các biện pháp phải chú ý tới các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS, các yếu tố liên quan như: chủ thể quản lý, đối tượng quản lý và môi trường quản lý. Đồng thời các biện pháp phải phù hợp với các quy chế, nội quy, quy định nhà trường.

Tính khả thi: Các biện pháp được thể hiện qua sự phù hợp với các điều kiện của nhà trường, điều kiện và năng lực của GV. Vì vậy, khi xây dựng biện pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý hoạt động BD CM cho GV phải quan tâm đến đặc điểm, khả năng, nhu cầu của GV, sự phát triển của xã hội và phù hợp với giáo dục hiện hành. Các biện pháp phải vận dụng được vào thực tiễn tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Trong công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ GV phải dựa vào các cơ sở và các nguyên tắc nêu trên để đề ra các biện pháp phù hợp. Ở đây, tác giả sẽ đề ra một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay như sau:

3.2.1. Nâng cao nhận thức về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

3.2.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu giáo dục trong thời kỳ đổi mới là phát triển con người Việt Nam với đầy đủ phẩm chất và năng lực tốt đẹp của một dân tộc và thời đại, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy BD CM cho GV phải được nghiêm túc nhận thức xem là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý của Hiệu trưởng và của chính GV.

Nhận thức có vai trò quyết định trong việc định hướng cho hành động. Do đó chất lượng và hiệu quả hoạt động BD CM cho GV phụ thuộc phần lớn vào nhận thức của mỗi người. Vì vậy đổi mới nhận thức tư tưởng của mỗi CBQL và GV về hoạt động BD CM có ý nghĩa thiết thực và quan trọng nhất làm cho việc quản lý hoạt động BD CM cho GV đạt hiệu quả.

CBQL và GV nhận thức đúng tầm quan trọng của hoạt động BD CM trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn GV nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung. Đó không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan QLGD các cấp, của cơ sở giáo dục mà còn là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi GV.

Giúp cho CBQL thực hiện tốt các chức năng quản lý hoạt động BD CM cho GV, tăng cường trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của đội ngũ GV trong nhà trường.

Giúp cho mỗi GV có ý thức tự hoàn thiện và nâng cao tay nghề nhằm đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục và thực tiễn giáo dục trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để nâng cao nhận thức trong việc BD CM cho GV THCS, Hiệu trưởng các trường THCS cần quan tâm thực hiện những vấn đề sau: Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là thực hiện tốt công tác dạy và học. Muốn đạt được mục tiêu này Hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ CBQL và GV đủ chuẩn, có chất lượng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Trước hết là xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng cho đội ngũ CBQL và GV. Phải quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của ngành về BD CM cho GV. Quán triệt cho GV nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc bồi dưỡng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho GV. Chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, đồng thời tham mưu cho Đảng, chính quyền các cấp để được hỗ trợ, phối hợp thực hiện BD CM cho GV của trường.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL: Nhận thức đúng vai trò chủ đạo quyết định chất lượng giáo dục THCS của đội ngũ GV, nắm rõ được xu thế phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của xã hội, của địa phương đối với chất lượng giáo dục THCS. Từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý chuyên môn của GV nhằm đạt tới chất lượng và hiệu quả. Phải nhận thức được sứ mệnh, uy tín của nhà trường đối với xã hội là do đội ngũ GV quyết định. Vì thế, xây dựng tập thể GV vững mạnh về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là mục tiêu hàng đầu trong công tác quản lý. CBQL tự bồi dưỡng để nâng tư duy ở trình độ thói quen, kinh nghiệm thực tế lên trình độ tư duy lý luận, tư duy khoa học, từ đó có khả năng nhạy bén, linh hoạt, tạo uy tín trong phong cách quản lý. Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với mối quan hệ trong công việc, luôn tìm cách thấu hiểu GV để đưa ra quyết định quản lý cho phù hợp. Đưa trách nhiệm đào tạo, BD CM cho GV vào tiêu chí đánh giá CBQL.

Thường xuyên tuyên truyền, động viên, khuyến khích hoạt động BD CM cho GV: Xây dựng phong trào thi đua học tập trong nhà trường để động viên GV quyết tâm học tập, tạo điều kiện khuyến khích tinh thần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong học tập. Tạo điều kiện làm việc thoải mái cho GV, giúp GV về vật chất và thời gian để yên tâm khi tham gia hoạt động BD CM. Trao quyền và nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi, tạo động lực làm việc. Trao quyền đi với trách nhiệm để GV tăng thêm khả năng kiểm soát công việc của họ, tác động đến nhận thức của GV, thúc đẩy họ có những quyết định đúng đắn. Tổ chức phong trào thi đua, học tập, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến.

Chỉ khi nào trong nhận thức có sự đồng bộ từ Hiệu trưởng đến GV thì hoạt động BD CM cho GV và quản lý hoạt động BD CM cho GV ở trường THCS mới thật sự có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho GV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở

3.2.2.1. Mục tiêu

Xây dựng kế hoạch BD CM cho GV nhằm giúp Hiệu trưởng rà soát đội ngũ, chủ động trong việc dự báo và chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ phục vụ bồi dưỡng GV, từ đó tính toán sắp xếp, bố trí, phân công công tác BD CM cho GV sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển đội ngũ GV đảm bảo đủ về số lượng và tốt về chất lượng. Việc này còn tạo điều kiện cho GV được tham gia BD CM nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch nếu sắp xếp khoa học, hợp lý chẳng những không ảnh hưởng đến công tác giáo dục trong nhà trường mà còn làm tăng thêm hiệu quả và chất lượng giáo dục của nhà trường.

 • Làm cơ sở cho hoạt động BD CM cho GV một cách thiết thực, khả thi, đáp ứng nhu cầu của GV trong nhà trường.
 • Làm cho việc quản lý hoạt động BD CM cho GV được thực hiện có nội dung, có định hướng và theo một lộ trình cụ thể.

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Thực hiện khảo sát, tìm hiểu nhu cầu cần bồi dưỡng của giáo viên: Xây dựng phiếu khảo sát, tìm hiểu về những khó khăn của GV trong quá trình giảng dạy và các nhu cầu bồi dưỡng của GV vào cuối mỗi năm học. Thông qua phiếu khảo sát, xem xét nghiên cứu hồ sơ, dự một số tiết để xác định năng lực sư phạm của GV hoặc trao đổi trực tiếp với GV, với các tổ trưởng Tổ chuyên môn về những vấn đề khó khăn để nắm bắt về nhu cầu và nguyện vọng BD CM cho GV cũng như các nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp. Từ đó, Hiệu trưởng có những thông tin của GV một cách chính xác để để xây dựng kế hoạch BD CM cho GV trong cả năm học.

Phổ biến các quy định về tiêu chuẩn ngạch giáo viên THCS, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán cho nhà trường: Hàng năm Hiệu trưởng các trường cần phổ biến và triển khai các văn bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV THCS nhằm giúp cho GV biết được năng lực của mình để có hướng phấn đấu hoàn thiện. Việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV phải được tiến hành công khai, minh bạch và khách quan, lựa chọn những người có đủ uy tín để bồi dưỡng thêm năng lực lãnh đạo, quản lý. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Sử dụng đội ngũ giáo viên một cách khoa học: Trong việc sắp xếp tổ chức cần quan tâm bố trí GV phù hợp với lĩnh vực được đào tạo, được bồi dưỡng và họ phải được trao một quyền lực nhất định. Quyền lực này bảo đảm cho người GV thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng lĩnh vực chuyên môn, phát huy hiệu quả cao nhất.

Có kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho hoạt động BDCM từ đầu mỗi năm học: Kế hoạch BD CM cho GV phải thể hiện được: nội dung bồi dưỡng, đối tượng bồi dưỡng, kết quả cần đạt được sau khi bồi dưỡng, thời gian tiến hành, người chỉ đạo bồi dưỡng và phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng. Kế hoạch BD CM cho GV phải được thông qua ban trung tâm của trường để bàn bac thống nhất thông qua. Sau đó, kế hoạch BD CM phải vào kế hoạch của nhà trường và thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm đầu năm và đưa vào nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức. Phân công GV có trình độ chuyên môn tốt hỗ trợ những GV còn hạn chế. Yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của tổ phù hợp kế hoạch nhà trường sao cho đảm bảo đạt hiệu quả cao trong giảng dạy, phát huy hết năng lực chuyên môn nghiệp vụ của GV. Bên cạnh, cần tạo điều kiện cho GV trẻ học tập nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn đào tạo bằng hình thức cử đi học đại học và sau đại học.

3.2.3. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở

3.2.3.1. Mục tiêu

Cung cấp, cập nhật những kiến thức hiện đại, phù hợp để áp dụng vào thực tế giảng dạy đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực sư phạm cho GV.

Bên cạnh việc quản lý nội dung BD CM cho GV thật thiết thực cần quan tâm tới việc quản lý các hình thức và phương pháp BD CM. Phương pháp BD CM cho GV phải phù hợp, cần có sự kết hợp nhiều phương pháp để người học có hứng thú tiếp thu các nội dung một cách có hiệu quả nhất. Lựa chọn các hình thức tổ chức BD CM cho GV phải đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng học tập của GV và đem lại chất lượng, hiệu quả, đạt được mục tiêu nâng cao năng lực cho GV đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

3.2.3.2. Nội dung và cách tổ chức thực hiện

Xác định nội dung bồi dưỡng cụ thể, thiết thực cho hoạt động giáo dục ở trường: Từ thực trạng khảo sát cho thấy, GV THCS hiện nay còn đang lúng túng trong việc triển khai những nội dung mới, những phương pháp dạy học mới và phương pháp đánh giá học sinh vào thực tế giảng dạy và giáo dục học sinh. Vì thế nội dung BD CM cần tập trung cho GV đó là:

Cập nhật, hiện đại hóa và nâng cao kiến thức dạy học bộ môn trong chương trình, sách giáo khoa mới. Những kiến thức đó phải thống nhất trong toàn bộ chương trình cũng như phải đảm bảo tính chính xác và khoa học. Các kiến thức về phương pháp dạy học hiện đại, tích cực và cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại vào các bài dạy cụ thể.

Cách thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm. Hướng dẫn cách thiết kế chương trình, nội dung, phương pháp dạy học các chuyên đề tự chọn theo môn học. Sử dụng thiết bị dạy học, hướng dẫn cách làm thí nghiệm, thực hành và tự làm đồ dùng dạy học.

Cách thiết kế và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục và xã hội cho học sinh đặc biệt là công tác chủ nhiệm lớp, kỹ năng tham vấn học đường, các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp. Kiến thức về tâm sinh lý lứa tuổi HS THCS, những tác động của nền kinh tế thị trường đối với học sinh.

Phương pháp bồi dưỡng lôi cuốn, hướng dẫn cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập: Giảng viên cần liên hệ lý luận với thực tiễn, sử dụng các tình huống quản lý để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, đa dạng hóa các hình thức dạy học được xem là phương pháp đặc thù của quá trình bồi dưỡng. Giảng viên nên trình bày những cái mà GV cần, những điều họ chưa thể làm được. Các học viên cần được giúp đỡ để có thể tiếp thu lý thuyết để ứng dụng thực tế công việc dạy học của mình. Tăng cường tính thực hành trong phương pháp bồi dưỡng trên tinh thần tích cực hóa người học, chú trọng hoạt động tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân với trao đổi, thảo luận trong các tổ nhóm chuyên môn xoay quanh những nội dung học tập và những tình huống được nêu. Nhóm được xem là môi trường tích cực để mỗi người chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của mình; đồng thời lắng nghe, trao đổi, học hỏi đồng nghiệp, làm phong phú thêm hiểu biết của mình.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp cho giáo viên:

Mỗi nhà trường cần xây dựng nhiều hình thức bồi dưỡng khác nhau, đảm bảo tính đa dạng, phong phú các hình thức và cũng để GV có điều kiện lựa chọn cho mình hình thức bồi dưỡng phù hợp để họ có thể vừa tham gia học tập vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy của mình. Các hình thức có thể tiến hành là:

Bồi dưỡng chuẩn hóa: tích cực bồi dưỡng các đối tượng chưa đạt chuẩn nghề nghiệp THCS, sàng lọc và bố trí công tác khác nếu GV không đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy. Đây là hình thức bắt buộc phải bồi dưỡng tập trung tại các trường sư phạm.

Bồi dưỡng thường xuyên: đây là hình thức chủ yếu để nâng cao năng lực sư phạm cho GV ở các trường THCS hiện nay. Giải pháp thiết thực nhất là bồi dưỡng tại cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, sử dụng và sàng lọc. Cách thức bồi dưỡng như sau: Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Nhà trường cung cấp tài liệu và văn bản hướng dẫn để GV tổ chức thảo luận các tổ nhóm chuyên môn. Tổ chức các chuyên đề chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, chủ nhiệm, quản lý học sinh.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho GV trong những thời điểm thích hợp bằng cách mới các giảng viên, chuyên gia về tin học, ngoại ngữ, các phần mềm dạy học, các chuyên gia tư vấn tâm lý… để bồi dưỡng cho GV của trường.

Tổ chức cho GV thường xuyên dự giờ, thăm lớp lẫn nhau, góp ý, chia sẻ, rút kinh nghiệm sau các tiết dạy. Tạo điều kiện và hỗ trợ GV học tập, nghiên cứu thông tin qua mạng internet.

Tổ chức cho GV tham quan nghiên cứu học tập với các đơn vị bạn để học tập chia sẽ kinh nghiệm.

Bồi dưỡng trên chuẩn: là hình thức cần được Ban giám hiệu các trường khuyến khích và hỗ trợ kinh phí để GV đăng ký tham gia bồi dưỡng. Có chế độ chính sách, lương thưởng và đề bạt khi GV hoàn thành tốt việc học tập nâng chuẩn, thăng hạng.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng và tầm quan trọng của các khóa BD CM cần phân công GV phụ trách việc kiểm tra sĩ số lớp học, theo dõi tình hình học tập của GV, chịu trách nhiệm về việc cung cấp tài liệu học tập, chuẩn bị phòng ốc, trang thiết bị phục vụ bồi dưỡng. Có như vậy, việc BD CM mới diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

3.2.4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở

3.2.4.1. Mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngày 25 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số: 80/KH-BGD&ĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Mục đích nhằm đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn sẽ có tác động tích cực làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng dạy học.

Nâng cao hiệu quả quản lí của nhà trường trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn mà Bộ GD&ĐT đã ban hành. Qua đó, Hiệu trưởng có thể đánh giá, phân loại chính xác trình độ năng lực và chất lượng của mỗi GV trong nhà trường. Từ đó kịp thời xây dựng kế hoạch BD CM cho GV đạt hiệu quả.

3.2.4.2. Nội dung và cách tổ chức thực hiện

Những văn bản mang tính pháp lý, qui chế chuyên môn phải được triển khai kịp thời và đầy đủ nhất đến các tổ trưởng chuyên môn: ngay từ đầu năm học phổ biến và cập nhật đầy đủ các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các quy chế chuyên môn, phổ biến các biểu mẫu có tính tiện ích cao như mẫu thống kê báo cáo về hoạt động của tổ chuyên môn, mẫu kế hoạch năm có hình thức và nội dung khái quát, cô động những nhiệm vụ chính, biện pháp chính, các chỉ tiêu thi đua của tổ cho các tổ chuyên môn. Thường xuyên bồi dưỡng cho các tổ trưởng chuyên môn về năng lực và phẩm chất quản lý. Đóng tập các văn bản quy chế mới gửi các tổ chuyên môn. Nhờ vậy, các tổ trưởng chuyên môn tự tin hơn, chủ động sáng tạo hơn trong việc đề ra kế hoạch, những hình thức và nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu quả nhất. Đối với các văn bản về quy chế chuyên môn: Phó Hiệu trưởng chuyên môn phổ biến triển khai cho tất cả GV trong phiên họp chuyên môn chung toàn trường. Đối với các loại văn bản chỉ đạo về giảng dạy từng bộ môn cụ thể, do tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện. Đối với các tài liệu tham khảo: phát hành in sao cho các tổ trưởng chuyên môn để học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ quản lý.

Mỗi tháng dành riêng một buổi sinh hoạt chuyên môn cho toàn thể Hội đồng Sư phạm (sau các buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn trong tháng). Phó Hiệu trưởng chuyên môn vừa là người chỉ đạo vừa là người hỗ trợ cho các tổ chuyên môn bằng các hoạt động sau: xây dựng được kế hoạch hoạt động chung về công tác chuyên môn cho cả năm học và kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng ngoài triển khai trong phiên họp chuyên môn của Hội đồng sư phạm, còn niêm yết trên bảng để toàn thể GV, các tổ trưởng học tập và thực hiện. Sẵn sàng hỗ trợ cho các tổ chuyên môn về việc giải quyết những vướng mắc trong tổ như tổ chức đăng ký thi đua, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi để tham gia các các cuộc thi từ cấp thị xã đến cấp tỉnh: cuộc thi học sinh giỏi Olympic, học sinh giỏi Toán – giải thưởng Lương Thế Vinh, học sinh giỏi Văn – giải thưởng Sao Khuê, cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo trẻ, Hội khỏe Phù Đổng… Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Kế hoạch hoạt động chuyên môn phải thật sát, phù hợp với đặc điểm, tình hình của trường, phải mang tính khoa học, khái quát, đầy đủ các nội dung thể hiện toàn bộ kế hoạch nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và của nhà trường. Tổ trưởng chuyên môn phải xây dựng đội ngũ GV đầu đàn về thực hiện hoạt động của tổ: chuẩn bị các chuyên đề, các hoạt động, sinh hoạt ngoại khóa, lập danh sách phân công GV đăng ký thao giảng, thực tập sư phạm, đi tiên phong trong việc thực hiện thao giảng, sinh hoạt chuyên đề, phân công GV có định hướng trong việc thực hiện hoạt động giảng dạy cho phù hợp với khả năng bước đầu của từng GV và có định hướng bồi dưỡng phát triển lâu dài.

Các tổ chuyên môn phải thường xuyên tổ chức việc dự giờ, thao giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung phong phú, thiết thực, động viên tinh thần cầu thị trong việc tự bồi dưỡng của GV, giáo dục ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Đánh giá đúng đắn và đề xuất khen thưởng đối với những GV tích cực, có hiệu quả. Tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong việc BDCM cho GV, cần được xây dựng như một “trung tâm” bồi dưỡng GV nhằm giúp GV nâng cao năng lực chuyên môn nói chung và việc thực hiện hoạt động giảng dạy nói riêng.

Có thể coi mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn là một bài học từ thực tiễn cho tất cả GV. Nội dung sinh hoạt chuyên môn sẽ được thay đổi, từng bước nâng cao chất lượng theo quá trình phát triển của đội ngũ GV. Thông qua việc dự giờ và thảo luận, chia sẻ sau dự giờ GV không chỉ có cơ hội phát triển chuyên môn của mình mà còn có cơ hội tự nhìn nhận về bản thân: học – hỏi – hiểu – hành kinh nghiệm của đồng nghiệp và quan trọng hơn là có hiểu biết sâu sắc về học sinh của mình, từ đó có kế hoạch quan tâm, giúp đỡ và tạo cho các em cơ hội học tập. Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn người chủ trì cần tự rút kinh nghiệm cho bản thân về cách tổ chức, cách điều hành và đối chiếu với yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên môn để rút ra bài học, những gì đã đạt được và những gì cần được điều chỉnh, thay đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn sau.

Để sinh hoạt tổ chuyên môn thực sự có hiệu quả, trước hết Ban giám hiệu nhà trường phải thường xuyên dự sinh hoạt với các tổ chuyên môn nhằm nắm bắt việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, đồng thời có định hướng cho từng hoạt động. Thông qua quan sát hoặc qua những trao đổi trực tiếp, Hiệu trưởng nhận biết, nắm bắt được môi trường làm việc của GV trong tổ chức để điều chỉnh theo hướng tích cực làm cơ sở tạo động lực làm việc cho họ, hiểu được họ hạn chế những năng lực gì để có kế hoạch bồi dưỡng sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Đây cũng là một trong những căn cứ để Hiệu trưởng đánh giá GV cuối năm.

3.2.5. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng chuyên môn

3.2.5.1. Mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Theo Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường thì “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh phải đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần cho người học. Người học, cán bộ GV, nhân viên phải thực sự có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa với nhau. Tạo bầu không khí thân thiện mà ở đó mọi người thực sự phải được đối xử công bằng, bình đẳng, nhân ái, được phát huy yếu tố dân chủ” (Chính phủ, 2017).

Tổ chức thi đua, khen thưởng sẽ kích thích, lôi cuốn mọi người hăng say phấn đấu, rèn luyện để đạt được thành tích cao nhất trong hoạt động. Nó tác động đến tình cảm, ý chí, niềm tin, tính sáng tạo của cá nhân.

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh: Môi trường sư phạm của nhà trường ảnh hưởng rất lớn đến kết quả dạy và học của GV và học sinh, ảnh hướng đến năng lực phấn đấu để nâng cao năng lực sư phạm của GV. Để tạo cho GV tâm thế thoải mái, yên tâm công tác, phấn khởi trong giảng dạy và đặc biệt phấn đấu không ngừng việc nâng cao năng lực sư phạm để đạt hiệu quả trong giảng dạy, Hiệu trưởng cần phải:

Quan tâm đến việc tạo nên bầu không khí sư phạm lành mạnh, thân thiện. Xây dựng tập thể sư phạm thành một khối thống nhất, đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Nhân rộng các điển hình những cá nhân và tập thể tích cực trong hoạt động nâng cao năng lực sư phạm. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong quá trình rèn luyện, học tập nâng cao năng lực sư phạm. Chính họ góp phần đưa nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ từng năm học. Khi thực hiện khen thưởng, phải khen đúng người, đúng việc, có sự lựa chọn, nhanh chóng, kịp thời, ngoài ngân sách của nhà trường có thể huy động nguồn xã hội hóa ngoài nhà trường.

Tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng chuyên môn: Để khuyến khích giáo viên trong công tác học tập, BD CM, Hiệu trưởng phải tổ chức tốt phong trào thi đua, khen thưởng:

Xây dựng kế hoạch thi đua trong trường THCS theo từng tháng, học kỳ, năm học cho từng cá nhân, tổ. Mục tiêu thi đua phải được xác định cụ thể và rõ ràng, thiết thực.

Phát động các phong trào thi đua trong trường THCS như: làm đồ dùng dạy học, thi giáo viên giỏi, thi đua sáng tạo phần mềm trong giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục…

Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, khách quan, công bằng, chính xác. Qua đó phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ giáo viên. Các tổ bình xét thi đua hàng tháng, Hội đồng thi đua tiến hành bình xét theo từng học kỳ và sau mỗi năm học để đánh giá xếp loại giáo viên, tiến hành khen thưởng theo quy chế nội bộ.

Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động thi đua xem các hoạt động đó có tác dụng tốt đến chuyên môn hay không. Nếu không có tác dụng tốt, thì phải kịp thời uốn nắn và sửa chữa. Tập hợp kết quả thi đua phải chính xác, đầy đủ để có kết quả xếp loại chính xác, có nhận xét đầy đủ cho mỗi cá nhân và tập thể tham gia thi đua.

Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với giáo viên đạt kết quả xuất sắc trong quá trình BD CM. Động viên kịp thời bằng vật chất cho những người đã đạt thành tích trong các phong trào thi đua, có các hình thức khen thưởng tạo ra không khí trang trọng, vinh dự, mức thưởng phải tương xứng với thành tích đã đạt được.

3.2.6. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

3.2.6.1. Mục tiêu

Kiểm tra, đánh giá những kết quả bồi dưỡng đã đạt được, so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch đầu năm để tìm ra những điểm yếu cần khắc phục.

Giúp Hiệu trưởng quản lý chặt chẽ hoạt động bồi dưỡng GV, phát hiện, điều chỉnh, khuyến khích và cổ vũ hoạt động theo đúng kế hoạch.

Khuyến khích và tạo động lực cho GV tham gia bồi dưỡng nghiêm túc.

3.2.6.2. Nội dung và cách tổ chức thực hiện

 • Xây dựng nhiều hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giáo viên sau khóa bồi dưỡng

Xây dựng, đổi mới tiêu chí đánh giá các hoạt động BD CM cho GV. Khắc phục tình trạng kiểm tra thiên về ghi nhớ máy móc kiến thức, tăng cường ra đề mở để kiểm tra mức độ thông hiểu kiến thức, vận dụng, tổng hợp tri thức, kỹ năng, giải quyết vấn đề trong thực tế có thể đặt ra.

Đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên theo hướng đánh giá được thực chất năng lực, khả năng vận dụng kiến thức vào công việc của người học. Nội dung đề kiểm tra vừa bao quát nội dung chương trình, đảm bảo mức độ theo yêu cầu cần đạt được về chuẩn kiến thức, kỹ năng vừa có nội dung vận dụng, sáng tạo, vừa có tác dụng phân hoá để đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của học viên.

Kết quả kiểm tra chỉ thực sự có ý nghĩa khi người kiểm tra đánh giá được đối tượng kiểm tra và người học tự đánh giá được bản thân. Nghĩa là ý nghĩa của kiểm tra chỉ có được khi cả giảng viên và GV đánh giá được sau kiểm tra. Nếu chỉ dừng lại ở mục đích cho điểm, lấy điểm thì kiểm tra, đánh giá chưa đổi mới sẽ không có tác dụng thúc đẩy việc điều chỉnh động cơ, thái độ, cách học của GV. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

 • Có các biện pháp hành chính kết hợp với lợi ích kinh tế làm đòn bẩy cho hoạt động bồi dưỡng

Hiệu trưởng cần thực hiện chính sách, chế độ khen thưởng đối với kết quả bồi dưỡng của mỗi GV một cách công khai, hợp lý trên cơ sở đánh giá công bằng, khách quan theo các tiêu chuẩn cụ thể. Xây dựng các chế độ khen thưởng phù hợp vừa tôn vinh vừa bù đắp thỏa đáng cho GV có kết quả bồi dưỡng tốt, ứng dụng hiệu quả nội dung bồi dưỡng vào quá trình dạy học, hay có những sáng kiến kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho sự phát triển của nhà trường.

Xử lý kịp thời các GV không tham gia vào quá trình bồi dưỡng hay có thái độ học tập không nghiêm túc như không bố trí giảng dạy, trừ điểm thi đua hay phê bình trước tập thể. Thu hồi học phí của những GV được hưởng các chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhưng không chấp hành sự phân công.

 • Kết hợp giữa kết quả kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng với đánh giá giáo viên cuối năm

Việc bồi dưỡng GV có quan hệ mật thiết với nhiệm vụ chính của GV, đó là nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì thế, Ban giám hiệu các trường nên sử dụng kết quả bồi dưỡng như là một trong những tiêu chí đánh giá GV có hoàn thành nhiệm vụ hay không từ đó giúp cho GV xác định động cơ học tập đúng đắn.

Đưa vấn đề hoàn thành việc bồi dưỡng thành tiêu chí để đánh giá thi đua, xếp loại GV trong từng học kì, từng năm học.

 • Tổ chức sơ tổng kết, chia sẻ và rút kinh nghiệm

Tổ chức sơ tổng kết nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện công tác quản lý BD CM cho GV, qua đó chia sẻ, rút kinh nghiệm những mặt nào được tổ chức quản lý tốt, mặt nào chưa tốt, đồng thời cũng là dịp để đánh giá BD CM cho GV, tuyên dương khen thưởng hoặc giúp đỡ họ phấn đấu vượt qua những khó khăn để tiếp tục tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nhà trường đề ra.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên sự thống nhất, tác động qua lại và hỗ trợ cho nhau trong quá trình quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS. Mỗi biện pháp có một một vai trò, nhiệm vụ khác nhau, biện pháp này là tiền đề thành công cho biện pháp kia. Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường phải biết vận dụng một cách linh hoạt vào điều kiện và trong từng thời gian cụ thể. Mỗi biện pháp mang tầm quan trọng khác nhau, có khi biện pháp này mang tính cấp thiết còn biện pháp kia mang tính lâu dài, biện pháp này mang tính cụ thể, biện pháp kia mang tính khái quát… Vì vậy cần phải tiến hành các biện pháp trên một cách hoài hòa, không nên xem nhẹ hay tuyệt đối hoá bất kỳ biện pháp nào.

 • Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động BDCM
 • Nâng cao nhận thức về công tác quản lý hoạt động BD CM
 • Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động BD CM
 • Quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong hoạt động BD CM
 • Kiểm tra, đánh giá hoạt động BD CM
 • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích GV học tập, BD CM

Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

3.4. Khảo nghiệm về sự cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Các biện pháp mà tác giả đưa ra là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động BD CM cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để đảm bảo tính khách quan khi xây dựng các biện pháp, tác giả đã trưng cầu ý kiến 100 CBQL và GV ở 8 trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để họ đánh giá về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp này. Số phiếu hỏi phát ra 100 phiếu. Trong đó, CBQL 23 phiếu, giáo viên 77 phiếu.

Tác giả tiến hành tổng hợp và xử lý thống kê dữ liệu từ các phiếu khảo sát thu về qua sự hỗ trợ từ phần mềm SPSS ứng với mỗi mức độ được tính điểm như sau:

 • Rất cần thiết/ rất khả thi:4 điểm
 • Cần thiết/ khả thi:3 điểm+ Ít cần thiết/ ít khả thi:2 điểm
 • Không cần thiết/ không khả thi:1 điểm(4)

Quy ước thang đo:

 • Điểm trung bình cộng:ĐTB
 • Mức 1:1,0 ££ 1,75: mức yếu
 • Mức 2:1,76£   £ 2,5: mức trung bình
 • Mức 3:2,51££ 3,25: mức khá
 • Mức 4:3,26££ 4: mức tốt

Sau khi thu thập thông tin từ phiếu khảo sát của các CBQL và GV về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp, tác giả đã thu được kết quả như sau:

3.4.1. Khảo nghiệm về sự cần thiết Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp

 • Bảng 3.1. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS
 • Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp

Từ Bảng 3.1 và Biểu đồ 3.1 qua khảo nghiệm đánh giá về sự cần thiết các biện pháp hoạt động BD CM cho GV của CBQL và GV có điểm trung bình từ 3.26 trở lên, mức độ lệch chuẩn từ 0.59 đến 0.73 cho thấy sự đồng nhất cao và đạt mức độ 4 khẳng định các biện pháp tác động đến hoạt động BD CM là rất cần thiết. Trong đó, đa số CBQL và GV đánh giá cao về sự cần thiết các biện pháp 3, biện pháp 1 và biện pháp 6.

3.4.2. Khảo nghiệm về tính khả thi

Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

Biểu đồ 3.2. Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp

Từ Bảng 3.2 và Biểu đồ 3.2 qua khảo nghiệm đánh giá về tính khả thi các biện pháp hoạt động BD CM cho GV của CBQL và GV có điểm trung bình từ 3.32 trở lên, mức độ lệch chuẩn từ 0.66 đến 0.75 cho thấy sự đồng nhất cao và đạt mức độ 4 khẳng định các biện pháp tác động đến hoạt động BD CM là rất khả thi. Trong đó, đa số CBQL và GV đánh giá cao về sự khả thi các biện pháp 2, biện pháp 4 và biện pháp 6. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

3.4.3. Sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đưa ra, tác giả cũng quan tâm đến mối quan hệ của chúng. Để xác định sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu trên, tác giả sử dụng hệ số tương quan Pearson trên phần mềm SPSS để tính toán:

Bảng 3.3. Sự tương quan giữa sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Bảng số liệu 3.3 cho thấy, toàn bộ giá trị sig. là .000 < 0.01. Vì vậy có thể kết luận rằng có sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. Ngoài ra, hệ số tương quan giữa các biện pháp cũng khá (từ 0.479 đến 0.684) trong đó các biện pháp 1, biện pháp 2, biện pháp 3, biện pháp 4 là tương quan trung bình và biện pháp 5, biện pháp 6 là tương quan mạnh. Điều đó khẳng định mức độ phù hợp giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp là rất khả quan.

Biểu đồ 3.3. Mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

Nhìn chung, từ kết quả Biểu đồ 3.3 cho thấy sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi là khá phù hợp cũng như không có sự khác biệt lớn trong đánh giá của GV và CBQL về các biện pháp. Vì thế, trong quá trình quản lý hoạt động BD CM cho GV trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, các CBQL có thể vận dụng các biện pháp này sao cho phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh của trường mình, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác này, từ đó nâng cao dần chất lượng BD CM cho GV nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Tóm lại, tác giả đã trình bày rất cụ thể và rõ ràng về các biện pháp quản lý hoạt động BD CM cho GV trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương. Các biện pháp trên đều có mối quan hệ biện chứng, hỗ tương cho nhau. Để có thể làm tốt công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV tại các đơn vị, những nhà quản lý cũng như những nhà lãnh đạo cần có sự tham khảo kết quả nghiên cứu của chúng tôi để có thể lựa chọn, cân nhắc và ưu tiên cho những biện pháp mang tính khả thi và sự cần thiết cao. Sự thành công khi sử dụng các biện pháp ở mức độ nào là tùy thuộc vào năng lực thực tiễn, kinh nghiệm và nghệ thuật lãnh đạo của Hiệu trưởng trong quá trình thực hiện các biện pháp đã nêu.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Từ việc nghiên cứu về cơ sở lí luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS, tác giả đưa ra được sáu biện pháp nhằm giúp công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS đạt hiệu quả hơn đó là:

 • Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức về công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS
 • Biện pháp 2. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS
 • Biện pháp 3. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động BD CM cho GV THCS
 • Biện pháp 4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong hoạt động BD CM cho GV THCS
 • Biện pháp 5. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích GV học tập, BD CM
 • Biện pháp 6. Kiểm tra, đánh giá hoạt động BD CM cho GV THCS

Trên đây là các biện pháp mà tác giả đã nghiên cứu đề xuất có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ, tác động lẫn nhau. Vì vậy, khi áp dụng không nên xem nhẹ một biện pháp nào. Tuy nhiên các biện pháp này được sử dụng đạt hiệu quả khi được khai thác triệt để phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Dựa vào đặc điểm tình hình, điều kiện địa phương mà Hiệu trưởng có thể tham khảo và lựa chọn những biện pháp phù hợp cho công tác quản lý của mình. Mỗi biện pháp đều có ưu điểm riêng nhằm khắc phục những nguyên nhân đưa đến hạn chế của công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Qua khảo nghiệm, tác giả nhận thấy các biện pháp có mức độ cần thiết và khả thi cao là:

Các biện pháp Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động BD CM cho GV THCS và biện pháp Nâng cao nhận thức về công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS được đa số CBQL và GV đánh giá mức độ cần thiết là rất cao.

Các biện pháp Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS và biện pháp Kiểm tra, đánh giá hoạt động BD CM cho GV THCS được đa số CBQL và GV đánh giá có mức độ khả thi tốt.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy rằng các biện pháp được đề xuất có tính cần thiết và khả thi ở mức cao. Điều này chứng tỏ các biện pháp nêu trên có cơ sở thực tiễn và có giá trị tin cậy. Như vậy, tác giả nhận định rằng nếu có sự quan tâm, đầu tư thích đáng của CBQL thì việc thực hiện các biện pháp quản lý trên sẽ có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Kết luận. 

Luận văn đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động BD CM cho cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Yêu cầu về phẩm chất và năng lực người GV trong đổi mới giáo dục hiện nay

Những nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước đánh giá CM của GV đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền giáo dục đại học. Chúng ta thấy môi trường giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tập trung cung cấp nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Do đó, chuyên môn của người GV phải hội tụ đầy đủ năng lực phục vụ cho công cuộc giáo dục – đào tạo bao gồm: kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng mềm, kỹ năng tin học và ngoại ngữ.

Hình thức, nội dung BD CM cho GV  tại Việt Nam và thế giới

Các chuyên gia giáo dục trong nước và thế giới đã đưa ra nhiều hình thức BD CM cho GV. Chúng ta có thể phân chia thành hai hình thức: BD CM tập trung và tự BD. BD CM tập trung là những hoạt động BD CM do nhà trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức lớp BD. Tự BD CM là GV tham gia công tác giảng dạy tại trường, GV tự nhận thấy mình còn yếu trong lĩnh vực nào có thể đăng ký BD CM theo nhu cầu cá nhân hoặc phối hợp với đồng nghiệp tổ chức các hình thức tự nâng cao năng lực chuyên môn. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Nội dung chính công tác quản lý hoạt động BD CM cho GV

Trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực giáo dục phổ thông, quản lý hoạt động BD CM có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện nhà trường. Trong giới hạn của luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu các chức năng cơ bản của quản lý gồm có: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra – đánh giá hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS.

Luận văn đã khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong nội dung chương thực trạng quản lý hoạt động BD CM cho GV THCS, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá và phỏng vấn sâu hai đối tượng: CBQL và GV nhằm làm sáng tỏ nhiệm vụ nghiên cứu và xác minh tính chính xác của giả thuyết khoa học đã đưa ra. Nội dung nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa quản lý hoạt động BD CM và các hoạt động BD CM. Do đó, tác giả thực hiện nghiên cứu thực trạng hai vấn đề:

Thực trạng hoạt động BD CM cho GV tại các trường THCS

Qua khảo sát: Kết quả phân tích cho thấy nhu cầu BD CM cho GV là rất cần thiết. Họ đánh giá nội dung, hình thức, phương pháp BD CM chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong giảng dạy. Các phân tích mối tương quan cũng chỉ ra những CBQL và GV có nhu cầu BD CM rất cao. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa đến nhu cầu BD CM cho GV phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

Thực trạng quản lý hoạt động BD CM cho GV tại các trường THCS

CBQL có nhiệm vụ thực hiện các chức năng quản lý. Theo kết quả khảo sát, CBQL đánh giá rất cao vai trò và các chức năng quản lý gồm: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra – đánh giá các hoạt động BD CM. Ngoài ra, CBQL cũng thừa nhận các yếu tố gây ảnh hưởng, khó khăn trong công tác quản lý.

Nhằm phân tích thực trạng quản lý hoạt động BD CM cho GV mang tính khách quan và toàn diện. Tác giả tiến hành khảo sát và phân tích so sánh ý kiến của CBQL và GV về từng chức năng cụ thể công tác quản lý. Kết quả phân tích cho thấy đa số CBQL đánh giá các nội dung cao hơn so GV. Tuy nhiên, thực tế nhà trường chưa thể hiện rõ và hiệu quả những chức năng quản lý.

Tác giả cũng thực hiện phỏng vấn sâu chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL và GV về quản lý hoạt động BD CM cho GV và hoạt động BD CM cho GV: Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho từng đơn vị. Nhà trường có lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT căn cứ theo thống kê trình độ đào tạo của giáo viên. Khâu tổ chức thì căn cứ vào lịch học của Phòng GD&ĐT. Trong khâu kiểm tra, đánh giá thì chưa thật sự hiệu quả vì GV cử tập huấn theo lịch triệu tập những môn khác nhau nhà trường không theo dõi được. Sinh hoạt tổ CM hàng tháng GV ít quan tâm đến nội dung BD CM. Tóm lại hoạt động BD CM cho GV được các chuyên viên, CBQL và GV đánh giá chưa đạt hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Như vậy, trong chương thực trạng quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS, tác giả đã phân tích ý kiến đánh giá của hai đối tượng khảo sát là CBQL và GV. Những kết quả phân tích từ khảo sát và phỏng vấn sâu đã giúp tác giả thực hiện một số yêu cầu của nhiệm vụ nghiên cứu và giả thuyết khoa học:

 • Nghiên cứu đã làm sáng tỏ thực trạng quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS.
 • Quản lý hoạt động BD CM cho GV chưa nhận được quan tâm đúng mức từ đội ngũ lãnh đạo nhà trường.

Luận văn đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và giả thuyết khoa học đã đưa ra, tác giả đề xuất những biện pháp căn cứ vào các văn bản pháp quy của nhà nước và thực tiễn quản lý hoạt động BD CM cho GV ở các trường THCS.

Những biện pháp đưa ra tập trung cải thiện hiệu quả các chức năng quản lý hoạt động BD CM cho GV trong nhà trường, bao gồm các khâu: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra – đánh giá.

Tác giả cũng tiến hành khảo nghiệm tính hiệu quả và sự khả thi của các biện pháp. Kết quả phân tích khảo nghiệm cho thấy CBQL và GV đều đánh giá cao tính hiệu quả và sự khả thi những biện pháp của luận văn.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

2.1. Kiến nghị với lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương

Xây dựng và cải thiện chế độ tiền lương, chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp cho hoạt động BD CM cho GV để CBQL và GV dành thời gian cho việc học tập nâng cao trình độ, tạo điều kiện giúp GV yên tâm công tác để phát triển nghề nghiệp. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn đội ngũ CBQL và GV.

2.2. Kiến nghị với lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo Bến Cát

Giải quyết chế độ chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu cho một số người do lớn tuổi có năng lực yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn. Bên cạnh đó, có văn bản hướng dẫn cụ thể và đồng bộ trong công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tào, bồi dưỡng phát triển GV cũng như những tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng phù hợp.

2.3. Kiến nghị với lãnh đạo các trường trung học cơ sở

Đội ngũ CBQL phải chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ quản lý giáo dục; giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị. Tiếp tục tạo điều kiện cho GV, chọn cử GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ trên chuẩn, đạt trình độ chuyên môn hệ Đại học, Thạc sĩ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong tình hình mới để nâng cao chất lượng giáo dục.

2.4. Kiến nghị với giáo viên trung học cơ sở

Phải nhiệt tình, gương mẫu, đoàn kết, yêu nghề và biết chia sẻ, theo dõi và phối hợp với các lực lượng khác cùng tham gia thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường, luôn chủ động, tích cực tham gia các lớp BD CM và nghiệp vụ sư phạm do nhà trường và cấp trên tổ chức. Ngoài ra phải có tinh thần tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Luận văn: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993