Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường Trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới. dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Việc đề xuất các biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường dựa trên những vấn đề lý luận khoa học có tính cốt lõi và những thành tựu đã đạt được về phát triển chương trình giáo dục nhằm điều chỉnh, bổ sung những yếu tố chưa hợp lý trong công tác quản lý phát triển chương trình giáo dục ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp đề xuất phải được xây dựng trên cơ sở phân tích, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức của các trường THCS trong hoạt động quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới để từ đó xây dựng các biện pháp nhằm phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục những khó khăn còn tồn tại, những mặt chưa làm được trước đây trong quản lý hoạt động này ở các trường THCS. Có như vậy công tác quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường nói chung, công tác xây dựng, quản lý, phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS nói riêng mới đạt được kết quả cao.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của các biện pháp

Tính khả thi đòi hỏi phải có khả năng vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý của nhà trường một cách thuận lợi, trở thành hiện thực và đem lại hiệu quả cao. Để đạt được những vấn đề này, khi xác định mục tiêu cần đảm bảo mục tiêu rõ ràng, lượng hoá được, có kết quả cụ thể, có thời gian xác định cụ thể và được quán triệt tới mọi thành viên trong nhà trường. Các biện pháp phải được kiểm chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ khách quan, khoa học và có khả năng thực hiện hiệu quả khi đưa vào triển khai. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Các biện pháp được đề xuất trước hết nhằm khắc phục nguyên nhân yếu kém trong việc quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở.

Vì vậy, mỗi biện pháp đều phải mang hai giá trị là tính cần thiết và tính khả thi. Hai giá trị của một biện pháp được đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ tương tác với nhau cùng với các biện pháp khác tạo nên một sức mạnh tổng hợp, thống nhất là biến đổi rõ rệt mục tiêu, kết quả nghiên cứu. Do đó, không thể có một biện pháp được đề xuất là rất cần thiết nhưng lại không khả thi, hoặc ngược lại là rất khả thi nhưng lại không cần thiết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp

Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp cần tính tới các yếu tố tác động đến các biện pháp như: đội ngũ quản lý, đội ngũ nhà giáo, điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy học, cơ sở vật chất của các nhà trường… Vì vậy, một biện pháp quản lý không thể cùng một lúc tác động tới tất cả các yếu tố trong hệ thống các nội dung của quản lý hoạt động giáo dục, không đề cao biện pháp này, hạ thấp biện pháp kia, mà kết hợp biện pháp chung với biện pháp đặc thù, dùng một hệ thống các biện pháp đồng bộ mới có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại kết quả mong muốn như mục tiêu đề ra.

Như vậy, việc đề xuất các biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS phải đảm bảo đó là một chỉnh thể, đồng bộ từ việc xác định tầm nhìn, mục tiêu, xây dựng kế hoạch cho tới việc hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá và công tác thi đua, khen thưởng.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Các biện pháp đề xuất phải có tính hệ thống, liên kết chặt chẽ với nhau có mối quan hệ tương tác lẫn nhau theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên, không có biện pháp nào là vạn năng, đa trị, mỗi biện pháp đều phải có một sức mạnh đặc thù tác động đến sự biến đổi của đối tượng hướng đến mục đích đã được xác định. Vì vậy, người nghiên cứu phải đứng trên tầm cao mới có cái nhìn khái quát để đề ra các biện pháp cho việc khắc phục những yếu kém còn tồn tại; các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm hành vi, hoạt động tích cực của khách thể quản lý; Các biện pháp huy động nguồn lực vật chất và tinh thần; Kích thính và tác động các lực lượng thành phần liên đới nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra trong một chỉnh thể thống nhất, không có sự trùng lặp, chồng chéo hoặc đối cực lẫn nhau.

Yêu cầu của nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống trong các biện pháp thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới: một là, các biện pháp đưa ra phải bảo đảm tính hệ thống trong việc thực hiện các chức năng quản lý từ khâu công tác kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện; hai là, biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống trong các hoạt động phát triển chương trình giáo dục của nhà trường; ba là, các biện pháp phải tác động tới các thành tố chủ yếu của quá trình giáo dục. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

3.2. Biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

3.2.1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường THCS huyện Lục Nam về sự cần thiết của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên để đội ngũ này hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong việc tham gia vào hoạt động phát triển chương trình giáo dục của nhà trường.

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng ở các trường THCS huyện Lục Nam cần tuyên truyền để đội ngũ CBQL, GV hiểu được rằng:

 • Chương trình giáo dục là yếu tố cốt lõi, đảm bảo sự sống còn của các cơ sở giáo dục.
 • Phát triển chương trình giáo dục là tất yếu bởi giáo dục là một quá trình xã hội, cần phải thay đổi và phát triển theo xu thế xã hội.
 • Phát triển chương trình giáo dục nhà trường để xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện của nhà trường tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, tăng tính thực tiễn, giảm áp lực cho người học nhưng vẫn đảm bảo trang bị cho người học các kiến thức, kĩ năng và năng lực cơ bản để có thể tham gia kì thi tốt nghiệp THCS hằng năm.
 • Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm khắc phục hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành, đồng thời giúp giáo viên nhanh chóng thích ứng và dịch chuyển có hiệu quả sang quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Chương trình giáo dục cần luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Do vậy, giáo dục phổ thông phải liên tục cập nhật những thành tựu khoa học mới, những sự kiện mới, những vấn đề mới trong cuộc sống hiện tại, phản ánh được những tiến bộ của các ngành khoa học, công nghệ và kĩ thuật cũng như những vấn đề cập nhật trong cuộc sống.
 • Phát triển chương trình giáo dục nhà trường là một công việc phức tạp, một nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi không chỉ năng lực mà còn cần có tinh thần trách nhiệm cao của những người tham gia.
 • Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường THCS huyện Lục Nam đều phải có trách nhiệm trong việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường.
 • Phát triển chương trình giáo dục ở các trường THCS huyện Lục Nam là một quá trình liên tục, không phải làm 1 lần là xong. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam có thể tiến hành thông qua các hoạt động sau:

Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ đảng, lãnh đạo tổ chức đảng của các trường THCS tuyên truyền cho Cán bộ quản lý, GV hiểu rõ về nhiệm vụ của mình đối với việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS.

Phòng GD&ĐT tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Cán bộ quản lý, GV tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong đó có nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS.

Trong năm học xây dựng các chuyên đề nhằm giúp các trường THCS trong huyện trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS và kinh nghiệm trong việc quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới của các đơn vị bạn.

Chỉ đạo đội ngũ Cán bộ quản lý sưu tầm, nghiên cứu đầy đủ các văn bản, Chỉ thị, những quy định hướng dẫn về phát triển chương trình giáo dục, giúp đội ngũ Cán bộ quản lý, GV hiểu sâu hơn trong công tác phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó làm tốt công tác quản lý phát triển chương trình giáo dục tại đơn vị mình.

Phòng GD&ĐT tạo điều kiện cho đội ngũ Cán bộ quản lý, GV các trường THCS trong toàn huyện tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển chương trình giáo dục của các đơn vị bạn để vận dụng có hiệu quả vào công tác phát triển chương trình giáo dục của đơn vị mình.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện Lục Nam cần có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS. Ngoài ra, Hiệu trưởng các nhà trường phải am hiểu và có năng lực trong công tác quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường để việc triển khai đến cán bộ, giáo viên có sức thuyết phục.

Bản thân mỗi Cán bộ quản lý, GV phải có tinh thần tự học, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, không ngại khó, ngại khổ, ngại thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Có như vậy mới tránh được tâm lý ngại đổi mới, làm cho nhanh, cho xong khi tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

Kết quả khảo sát cho thấy năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV ở các trường THCS huyện Lục Nam còn nhiều hạn chế, do đó bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ này nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặt ra của thực tiễn giáo dục nói chung và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Phòng GD&ĐT cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường THCS.

Nội dung bồi dưỡng nhằm khắc phục những hạn chế về năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường THCS.

Các năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cần bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên bao gồm: nhóm năng lực xây dựng và nhóm năng lực thực thi trong việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Để xây dựng được nhóm năng lực thực thi trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhóm cán bộ, giáo viên cần nắm vững mục tiêu của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới, yêu cầu cần đạt trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Phải nắm vững đặc điểm đặc trưng, đặc thù của đơn vị mình công tác về năng lực của đội ngũ, tình hình học sinh, tình hình địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng Cán bộ quản lý, GV nhà trường trong việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS trong huyện Lục Nam; tham khảo việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS của các đơn vị khác để xây dựng chương trình giáo dục cho phù hợp…

Nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho Cán bộ quản lý, GV, đồng thời khuyến khích Cán bộ quản lý, GV tự bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổ trưởng chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng seminar về chương trình và phát triển chương trình môn học, chương trình liên môn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để tạo môi trường chia sẻ kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực giáo viên về phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổ chức dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm chuyên môn và liên môn để thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả cao. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên nghiêm túc thực hiện nội dung bồi dưỡng, các hoạt động và sản phẩm của từng hoạt động bồi dưỡng trong phát triển chương trình đạt được mục tiêu đề ra.

Coi việc tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là biện pháp có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ban giám hiệu nhà trường cần khuyến khích giáo viên bố trí thời gian tìm hiểu, học tập kinh nghiệm của những giáo viên có năng lực chuyên môn tại nhà trường cũng các trường bạn. Đồng thời mua sắm các tài liệu tham khảo, khuyến khích giáo viên sưu tầm thêm các tài liệu, văn bản có liên quan đến phát triển chương trình nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới để tự bồi dưỡng.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng nhà trường THCS cần nhận thức được rằng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS quyết định đến sự phát triển của nhà trường trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay.

Cần có sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường đặc biệt là tổ chuyên môn trong công tác bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho Cán bộ quản lý, GV.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên cần nhận thức được rằng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới là một trong những năng lực mới, cốt lõi đối với những người làm công tác giảng dạy, giáo dục, từ đó tích cực trong việc tự bồi dưỡng năng lực này cho bản thân.

3.2.3. Xác định rõ mục tiêu, nội dung và các điều kiện đảm bảo để đạt mục tiêu khi xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Nhằm khắc phục những hạn chế của thực trạng lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, đảm bảo kế hoạch có tính khoa học, giúp các thành viên tham gia phát triển chương trình biết được những mục tiêu cần đạt, các công việc cần tiến hành với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể để phối hợp cùng nhau trong hoạt động chung. Ngoài ra, kế hoạch còn giúp xác định rõ trách nhiệm của Cán bộ quản lý, các nhóm các cá nhân để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý. Biện pháp này còn giúp cho hoạt động quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy trình, lường trước được những khó khăn, trở ngại, những yếu tố tác động tới quá trình quản lý phát triển chương trình, từ đó không rơi vào tình trạng bị động, mang tính tự phát.

3.2.3.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Thực hiện biện pháp này, Hiệu trưởng trường THCS cần:

 • Cụ thể hóa mục tiêu phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong kế hoạch.
 • Cụ thể hóa nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm:
 • Phân tích thực trạng chương trình giáo dục trường mình quản lý.
 • Phân tích mối liên quan giữa chương trình giáo dục các môn học trong nhà trường trong chương trình tổng thể.
 • Xác định mốc thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể trong quy trình phát triển chương trình nhà trường.
 • Dựa trên kế hoạch quản lý phát triển chương trình tổng thể để lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục cho từng môn.
 • Xác định các nguồn lực, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; những thế mạnh, hạn chế, yếu kém, những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam nhằm thu thập thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình phù hợp, khả thi.
 • Xác định các công việc cần thực hiện trong quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Xác định các điều kiện đảm bảo cho việc đạt mục tiêu phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Rút kinh nghiệm, chỉ ra những vấn đề tồn tại hạn chế trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường lần trước để khắc phục và tránh gặp phải trường hợp tương tự.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng các trường THCS phải có tầm nhìn, có năng lực lập kế hoạch; bộ phận tham mưu phải am hiểu và có năng lực trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường, am hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc lập kế hoạch phát triển chương giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới phải bám sát chương trình phổ thông tổng thể, chú trọng thực tiễn, phải cụ thể, rõ ràng, có quy chế quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên tham gia, có các mốc thời gian cụ thể cho từng công việc.

Có đủ kinh phí, trang thiết bị hỗ trợ quá trình xây dựng và thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

3.2.4. Giám sát chặt chẽ hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng kế hoạch

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp

Để khắc phục những hạn chế trong việc tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhằm đạt mục tiêu của hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Để thực hiện biện pháp này, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cần:

Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, quán triệt cán bộ, giáo viên trong trường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao để đảm bảo kế hoạch được thực thi đạt hiệu quả.

Theo kế hoạch đã được lập, xác định cơ cấu tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới: Xác định nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, tạo điều kiện, thời gian và vật chất để họ thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng cơ chế quản lý, quy chế làm việc của đội ngũ tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới;

Tăng cường chỉ đạo thực hiện hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch đã được xây dựng: Chỉ đạo lựa chọn quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Chỉ đạo thành lập nhóm và chỉ định trưởng nhóm chuyên môn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Chỉ đạo phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới; Chỉ đạo xác định điểm mới, khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình hiện hành; Chỉ đạo xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó dự kiến khung chương trình dạy học cho các môn học. Chỉ đạo thiết kế chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới (chỉ đạo xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; chỉ đạo xây dựng các chủ đề tích hợp môn học với nội dung giáo dục địa phương; chỉ đạo xây dựng các chủ đề giáo dục STEM; chỉ đạo thiết kế chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; chỉ đạo thiết kế bổ sung một số hoạt động giáo dục khác); Chỉ đạo tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Chỉ đạo điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới sau khi triển khai thực hiện cho phù hợp với thực tiễn. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Hiệu trưởng tiến hành lập kế hoạch kiểm tra thực hiện hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường của giáo viên theo quy trình đã được thiết lập. Các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới phải được xác định rõ ràng, có thể lượng hóa được; Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo các tiêu chí đã xây dựng, đồng thời phải sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho phù hợp.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở phải nắm rõ các chức năng quản lí chung và quản lí hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng đối với hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hiệu trưởng phải có tư duy đổi mới quản lí giáo dục nói chung và quản lí hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường nói riêng; phải am hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới, thấy được sự cần thiết của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện công việc một cách trách nhiệm, kiên quyết và có hiệu quả.

Hiệu trưởng chủ động nghiên cứu văn bản, chương trình giáo dục, phổ biến kịp thời đến đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường; tổ chức bồi dưỡng/ cử giáo viên cốt cán đi tập huấn về phát triển chương trình giáo dục nhà trường sẽ giúp cho việc quản lí của Hiệu trưởng thực hiện có hiệu quả hơn.

Hiệu trưởng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới đến tập thể sư phạm nhà trường ngay từ khi bắt đầu thực hiện phát triển chương trình; tập thể sư phạm nhà trường ủng hộ, giúp đỡ, thực hiện nghiêm túc sẽ giúp Hiệu trưởng đổi mới và nâng cao các chức năng quản lí của mình, đồng thời đảm bảo cho việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

3.2.5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Chương trình giáo dục phổ thông mới có những khác biệt rõ rệt đối với chương trình hiện hành, do đó đòi hỏi có những điều kiện tương ứng để thực thi chương trình, trong đó có điều kiện tài chính, cơ sở vật chất. Mục tiêu của biện pháp này là nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết và đồng bộ về cơ sở vật chất, về tài chính cũng như các nguồn lực khác, đáp ứng yêu cầu của việc thực thi chương trình giáo dục nhà trường sau khi được phát triển, hoàn thiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Thực hiện biện pháp này, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cần tiến hành các công việc sau:

 • Đầu tư mua sắm:

Để thực hiện nội dung này, lãnh đạo trường trung học cơ sở cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới và các điều kiện cho việc quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường, chỉ đạo tiến hành khảo sát nhu cầu cần thiết. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể về đầu tư trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường.

Đối với nội dung này, cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, huy động mọi nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp, từ nguồn xã hội hóa giáo dục để mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ hoạt động phát triển và thực thi chương trình, nhất là hệ thống máy tính, máy chiếu, đường truyền Internet, hệ thống các phần mềm quản lý.

 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả:

Sử dụng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng sẵn có của nhà trường, phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong phát triển và thực thi chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới một cách có hiệu quả; tránh lãng phí, khắc phục khó khăn trước mắt; đồng thời tăng cường theo dõi, đánh giá việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu phát triển và thực thi chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

 • Bảo quản tốt:

Bảo quản phương tiện kỹ thuật phục vụ phát triển và thực thi chương trình giáo dục nhà trường ở các trường trung học cơ sở.

 • Tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật để đủ điều kiện duy trì khai thác sử dụng.
 • Quản lý thiết bị kỹ thuật, đảm bảo về số lượng, hạn chế sự xuống cấp, hư hỏng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của việc phát triển và thực thi chương trình.

Để sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt, cần phải:

 • Xây dựng quy trình sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng từng loại tài sản.
 • Xây dựng các quy định về khen thưởng, xử lý nghiêm các vi phạm trong quy định về quản lý, bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học.
 • Hiệu trưởng phối hợp với các cá nhân, tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động đa dạng các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho nhà trường để nâng cao chất lượng thực thi chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, cũng chính là nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục nói chung, Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng trường trung học cơ sở phải cân đối và huy động, phân bổ nguồn lực hợp lý cho hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Hiệu trưởng phải khai thác, tìm kiếm, huy động nguồn lực tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng, các biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới nêu trên là các biện pháp quản lý cơ bản nhất được đề xuất với mục đích quản lý hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mỗi biện pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý cụ thể nhằm đạt tới mục tiêu trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện nguồn lực của nhà trường, địa phương. Song chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động tương hỗ lẫn nhau, làm tiền đề thực hiện cho nhau, tạo thành một hệ thống. Biện pháp này vừa là tiền đề, vừa là cơ sở cho biện pháp kia, chúng bổ sung cho nhau và thúc đẩy nhau để thực hiện mục tiêu chung, góp phần nâng cao chất lượng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, lãnh đạo nhà trường cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên.

Trong các biện pháp đã nêu, căn cứ vào thực tiễn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, theo chúng tôi, biện pháp quan trọng là phải bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Có thể nói đây là biện pháp quan trọng nhất, làm tiền đề cho việc thực hiện các biện pháp khác. Đồng thời, cần tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về sự cần thiết của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới để đáp ứng được mục tiêu giáo dục.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

3.4.1. Mục đích, đối tượng khảo nghiệm

Đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của mỗi biện pháp đề xuất, phân tích các kết quả đó để vận dụng sáng tạo vào công tác phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

3.4.2. Nội dung và cách tiến hành khảo nghiệm

Để tiến hành đánh giá mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất trên đây, chúng tôi đã tiến hành khảo nghiệm bằng phương pháp phỏng vấn, điều tra thông qua phiếu xin ý kiến dành cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên của 15 trường THCS trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tổng số là 255 người. Tiêu chí đánh giá như sau:

3.4.3. Kết quả khảo nghiệm

Bảng 3.1. Đánh giá mức độ cần thiết, khả thi của các biện pháp đề xuất

 • Về tính cần thiết của các biện pháp đề xuất

Kết quả bảng 3.1 cho thấy: Các biện pháp đề xuất đều được đa số Cán bộ quản lý, GV đánh giá ở mức độ cần thiết cao, điểm trung bình dao động từ 2,90 đến 3,00. Trong đó, biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở” (Điểm trung bình là 3,00) được đánh giá cao nhất, với 100% Cán bộ quản lý, GV đều nhất trí cho rằng cần thiết. Biện pháp được đánh giá có tính cần thiết ít nhất là biện pháp “Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” cũng có điểm trung bình là 2,90.

 • Về tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Theo ý kiến của khách thể khảo sát, các biện pháp đề xuất đều đảm bảo có tính khả thi, thể hiện các biện pháp đều được đánh giá ở mức điểm từ 2,80 đến 2,95 so với mức điểm tối đa là 3,00. Trong đó, biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở” vẫn được đánh giá là có tính khả thi cao nhất (Điểm trung bình là 2,95); Biện pháp được đánh giá có tính khả thi thấp nhất là biện pháp “Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” với điểm trung bình là 2,80. Kết quả như vậy cho thấy các biện pháp có thể áp dụng và đem lại hiệu quả trong thực tiễn.

Như vậy, các biện pháp được đề xuất đều có tính cần thiết và khả thi tương đối cao. Giá trị trung bình về tính cần thiết của các biện pháp đề xuất là 2,94 là cao hơn trung bình về tính khả thi là 2,89. Điều đó cho thấy, các biện pháp là cần thiết, tuy nhiên để áp dụng, thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn còn chịu tác động, chi phối của nhiều yếu tố khác.

Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đánh giá ở mức độ tương đương nhau. So với điểm tuyệt đối là 3,00, thì số liệu trên đã cho phép khẳng định tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất ở mức khá cao.

Kết luận chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Trên cơ sở lý luận về phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới và quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, xuất phát từ thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới và thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới với những ưu điểm và tồn tại, chúng tôi đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đó là: 1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường THCS huyện Lục Nam về sự cần thiết của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; 2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở; 3. Xác định rõ mục tiêu, nội dung và các điều kiện đảm bảo để đạt mục tiêu khi xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; 4. Giám sát chặt chẽ hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng kế hoạch; 5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các biện pháp được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và nghiên cứu thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới và quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới tại các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ biện chứng với nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên và chú ý các điều kiện để thực hiện các biện pháp để tiến hành phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới thành công, hiệu quả.

Tùy theo điều kiện và nguồn lực của nhà trường cũng như đặc điểm địa phương, trình độ học sinh, Hiệu trưởng có thể vận dụng linh hoạt các biện pháp nêu trên và bổ sung thêm một số biện pháp khác.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới là một quá trình nhà quản lý không ngừng phản hồi thông tin về chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới để điều chỉnh chương trình cho phù hợp với yêu cầu và thực tế của công tác giáo dục hiện nay. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới là quá trình cụ thể hóa làm chương trình chung quốc gia phù hợp với thực tiễn của địa phương, xây dựng theo mô hình phát triển năng lực thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng.

Kết quả khảo sát thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho thấy:

Việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã được thực hiện nhưng còn tồn tại nhiều bất cập, yếu kém. Việc phát triển mục tiêu chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS và xây dựng văn bản quản lý mục tiêu giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS chưa được thực hiện tốt. Điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới sau khi triển khai thực hiện còn rất hạn chế. Chưa thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá của các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục về phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc thực hiện công tác kế hoạch hóa phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được đánh giá rất thấp. Việc xây dựng các cơ chế, quy định trong tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới còn nhiều hạn chế. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang không được đánh giá cao, vẫn còn những tồn tại, bất cập đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, trong đó: Năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường của cán bộ quản lý, giáo viên và nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có ảnh hưởng nhiều nhất.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng ở chương 2, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đó là: 1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường THCS huyện Lục Nam về sự cần thiết của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; 2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở; 3. Xác định rõ mục tiêu, nội dung và các điều kiện đảm bảo để đạt mục tiêu khi xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; 4. Giám sát chặt chẽ hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng kế hoạch; 5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau. Do đó, trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

2.1. Đối với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam

Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các môn học mới, hiện đại cho các nhà trường; đầu tư xây dựng các phòng học hiện đại, tăng cường thêm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin (máy tính, ti vi thông minh…).

2.2. Đối với Phòng GD&ĐT huyện Lục Nam

Tuyên truyền cho Cán bộ quản lý, GV ở các trường THCS huyện Lục Nam về sự cần thiết phải phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Mở lớp bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ quản lý, GV giúp cho đội ngũ Cán bộ quản lý, GV đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ mới; khuyến khích học trực tuyến, bồi dưỡng tại chỗ, phát huy năng lực tự nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, công tác; đa dạng các hình thức tập huấn, quan tâm đến giao lưu học tập kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề, mời chuyên gia để truyền đạt ý tưởng, tạo động lực để giáo viên xây dựng bài giảng một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

 • Tăng cường tham mưu với UBND huyện để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
 • Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà trường, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường THCS.
 • Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới và hoạt động quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS, có cơ chế khen thưởng và phê bình, kỷ luật nghiêm minh đối với các trường.

2.3. Đối với các trường THCS huyện Lục Nam

 • Đối với Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng cần phải nắm vững lý thuyết, kỹ năng về phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới và quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các trường đã thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong và ngoài tỉnh.

Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV và nhân viên phục vụ mục tiêu chiến lược của nhà trường, trong đó có việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tích cực, chủ động tham mưu trực tiếp với chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT các vấn đề về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

 • Đối với giáo viên:

Cần nhận thức sâu sắc rằng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới là một trong những nhiệm vụ quan rất quan trọng, có ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển và chất lượng giáo dục.

Tích cực trong việc học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục THCS, nâng cao năng lực phát triển chương trình giáo dục để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993