Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình dương dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Cơ sở, nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

3.1.1.1. Cơ sở pháp lý

 • Công văn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.
 • Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.
 • Công văn số 3040/ BGD&ĐT-TCCB ngày 14/4/2006 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá xếp lọai GV mầm non và GV phổ thông công lập”.
 • Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng GV trong các cơ sở GD mầm non, cơ sở GD phổ thông công lập và trung tâm GD thường xuyên.
 • Thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT.
 • Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.
 • Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng chính phủ về “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”.
 • Nghị quyết Hội nghị số 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 • Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.
 • Nghị quyết số 51/2017/QH14 và Chỉ thị sô 16/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.
 • Thông tư liên tịch 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/08/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ về việc ban hành Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 • Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 • Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
 • Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

3.1.1.2. Cơ sở lý luận

 • Khái niệm về quản lý; về công tác QL đội ngũ giáo viên hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT đã được hệ thống hóa ở chương 1. Đây là những căn cứ khoa học đã được khẳng định, là căn cứ đầu tiên làm cơ sở đề xuất các biện pháp QL đội ngũ giáo viên hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT
 • Lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên: Để nâng cao hiệu quả công tác QL đội ngũ giáo viên hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT phải đặc biệt chú ý thực hiện đồng bộ các chức năng QL từ khâu kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, đến kiểm tra – đánh giá và điều chỉnh. Đây là cơ sở để đề ra các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên 3.1.1.3. Cơ sở thực tiễn

Căn cứ vào kết quả thu được qua nghiên cứu thực trạng quản lý ĐNGV cho GĐ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào số liệu khảo sát các nội dung quản lý ĐNGV; phiếu khảo sát, phỏng vấn BGĐ, CBQL và ĐNGV; ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhằm phân tích những ưu điểm cũng như những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý hoạt động trải nghiệm hiện nay.

Trên cơ sở tìm ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế đó, đồng thời nghiên cứu tìm tòi những nội dung quản lý nào quan trọng cần được ưu tiên nhất trong công tác quản lý ĐNGV, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý ĐNGV cho Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.2.1. Đảm bảo tính mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Quản lý ĐNGV cần có mục tiêu nhất định, người lãnh đạo phải đề ra được mục đích, yêu cầu của hoạt động trong từng kì và cả năm học để đạt tới mục tiêu bậc học và của toàn Ngành.

Các biện pháp cần phải nhằm vào việc hình thành và phát triển nhằm nâng cao chất quản lý ĐNGV thông qua chất lượng giảng dạy của ĐNGV tại Trung tâm. Hệ thống các biện pháp phải đồng thời thỏa mãn các yêu cầu về phương pháp luận của một công trình khoa học, đó là: đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực và có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của trung tâm; đảm bảo tính lịch sử, kế thừa và phát triển những thành quả đã có; đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, cân đối, đồng thời phải xác định được biện pháp trọng tâm.

Vì mục tiêu được phân thành nhiều cấp độ khác nhau (mục tiêu tổng quát, mục tiêu bộ phận) cho nên các biện pháp đề ra phải phân thành nhiều cấp theo tính chất quy mô của các hoạt động và theo từng giai đoạn cụ thể thì hiệu quả sẽ cao hơn.

3.1.2.2. Đảm bảo tính đồng bộ

Hệ thống quản lý trung tâm được hình thành từ các bộ phận chức năng, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý ĐNGV cho GĐ cần có tính đồng bộ. Quá trình quản lý ĐNGV thực tiễn chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó bao gồm những yếu tố chủ quan và những yếu tố khách quan. Vì vậy, việc đưa ra một số biện pháp quản lý ĐNGV cho GĐ phải đồng bộ nhằm phát huy tốt những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố đó.

3.1.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi

Trong quá trình thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục chung, mỗi Trung tâm GDTX có các điều kiện, đặc điểm khác nhau về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về văn hóa kinh tế, xã hội địa phương, về các khả năng quản lý, tổ chức, điều hành. Các biện pháp đề ra phải dựa trên cơ sở thực tiễn (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, …) của Trung tâm để đáp ứng và đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục. Nguyên tắc này đòi hỏi phải đảm bảo việc nắm bắt thông tin một cách chính xác, nhanh chóng, cụ thể, tránh xa vời, viển vông.

3.1.2.4. Đảm bảo tính hiệu quả Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Quản lý ĐNGV cần được tổ chức phong phú, đa dạng, vì vậy, một mặt Trung tâm nên tìm những hoạt động hấp dẫn để ĐNGV phát huy năng lực. Mặt khác, GĐ phải biết chỉ đạo tổ chức ĐNGV thông qua CBQL và các tổ trưởng chuyên môn để ĐNGV tự giác thực hiện mục tiêu giáo dục đem lại hiệu quả cao cho trung tâm.

Ngoài ra, ĐNGV còn góp phần tuyên truyền chủ trường, chính sách của Đảng, giáo dục đạo đức, củng cố kiến thức đã học, phát triển năng lực cho HV đáp ứng yêu cầu xã hội về nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu hoàn thiện nhân cách của HV.

3.2. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức ĐNGV

3.2.1.1. Nâng cao nhận thức CBQL, GV về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện quán triệt các văn bản chỉ thị của Đảng, Nhà nước của Ngành

1). Mục đích của biện pháp

Tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Giúp cho cán bộ quản lý, GV nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện các quy định, điều lệ, quy chế, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giúp cán bộ quản lý, GV nắm được những quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục trong quản lý ĐNGV

2). Nội dung của biện pháp

Tổ chức phổ biến các văn bản quy chế, quy định giáo dục cho cán bộ GV, nhân viên, HV trong Trung tâm.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, GV, HV về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện quán triệt các văn bản chỉ thị của Đảng, Nhà nước của Ngành. Đó là việc chấp hành các quy định, điều lệ, quy chế, nội quy…về hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động học tập của HV. Chỉ đạo để các hoạt động đó được tiến hành một cách tự giác, có nề nếp ổn định, có chất lượng và hiệu quả cao.

3). Cách thực hiện của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Đầu năm học, Giám đốc Trung tâm tổ chức cho GV học tập các nghị quyết của Đảng về giáo dục, về hoạt động dạy và học; học tập, nghiên cứu nhiệm vụ năm học. Qua các đợt học, tập huấn GV phải viết thu hoạch, nêu nhận thức của mình về những nội dung được bồi dưỡng, để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, GV, HV trong trung tâm thực hiện tốt các quy chế, nội quy, quy định giáo dục, tích cực hưởng ứng các phong trào do ngành phát động:

Quy chế, nội quy, quy định giáo dục là những văn bản có tính pháp quy của Nhà nước như: phân phối chương trình, Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007, Chỉ thị số 14/2001/CT- TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Chỉ thị số 33/2006CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục…

Các quy định này được phổ biến đến từng cán bộ, GV, HV để thực hiện. Chế độ điểm đối với từng môn học, cách tính điểm, dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình phải được cán bộ quản lý, GV thực hiện nghiêm túc. Giám đốc thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy chế quy định, tránh để tình trạng vi phạm rồi mới xử lý. Tuyên truyền cho GV hiểu được mục đích, ý nghĩa của từng chủ trương, các phong trào đã và đang phát động (Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục); cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện nhiệm vụ năm học theo chủ đề “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”; cùng với phương châm hành động “Trách nhiệm-Năng động-Sáng tạo” với khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu” và tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động của Trung tâm “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng”.

3.2.1.2. Tập huấn, tổ chức hội thảo về đổi mới dạy học trong giai đoạn hiện nay

1). Mục đích của biện pháp

Tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận nhằm tìm ra các phương pháp dạy học tích cực. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, cùng những giải pháp nhằm định hướng việc đổi mới phương pháp dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục. 

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là năng lực tổ chức cho học viên hoạt động và cách thức triển khai kiến thức trong giờ học, qua đó giúp cho học viên tiếp thu kiến thức một cách chủ động, phát huy tính tích cực, sáng tạo của các em.

2). Nội dung của biện pháp

Tập huấn, tổ chức hội thảo các chuyên đề về: Đổi mới phương pháp dạy học, Áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

3). Cách thực hiện của biện pháp

Trước hết, Giám đốc phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học trong Trung tâm. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền tổ chức cho giáo viên học tập để nắm vững mục đích, ý nghĩa của việc đổi mới, nhằm tạo ra một tâm thế và sự thích ứng cho việc đổi mới phương pháp ở GV và HV đạt hiệu quả cao.

Tổ chức cho GV tham quan, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, các điển hình tiên tiến đã đổi mới phương pháp có hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Tổ chức cho các tổ chuyên môn thảo luận về phương pháp dạy học thích hợp với điều kiện hoàn cảnh Trung tâm theo tiến trình: GV hình thành lý thuyết phương pháp dạy học mới; tổ chức dạy thí điểm; thảo luận rút kinh nghiệm; kiểm chứng và nhân rộng, …

Chỉ đạo các tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ thường xuyên, trong đó chú ý quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp trong tiết dạy. Quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị hiện đại, khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng PPDH tích cực nhằm trang bị cho GV những PPDH để GV có nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp. Chú ý nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng để thu hút nhiều GV và CBQL tham dự. Tạo điều GV nghiên cứu học tập sách báo, rèn luyện tay nghề.

Bồi dưỡng GV kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và bồi dưỡng dạy học theo PPDH theo dự án, để đáp ứng đổi mới PPDH hiện nay. Chú trọng việc GV sử dụng các PPDH mới theo xu hướng tổ chức các hoạt động giúp học viên tư duy, tích cực lĩnh hội tri thức, đặc biệt chú trọng phương pháp dạy học cá thể và PPDH theo dự án để học viên phát triển theo hướng năng động, sáng tạo và hướng đến khả năng tự học.

Bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho GV thông qua hội thảo chuyên đề, có thể mời chuyên gia về nói chuyện, trao đổi như: chuyên đề cải tiến PPDH, chuyên đề bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu kém, chuyên đề sử dụng trang thiết bị dạy học, nhất là các phương tiện DH hiện đại.

Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch và phân công nhóm giáo viên dự giờ đồng nghiệp theo thời khoá biểu chính khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt là các bài khó dạy, các dạng bài quan trọng.

Giám đốc phải có kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua dạy giỏi trong toàn Trung tâm, phong trào giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, những sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi, hiệu quả trong giảng dạy thì nhân rộng trong giáo viên và đồng thời khen thưởng để động viên khuyến khích.

3.2.1.3. Tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác sinh hoạt tổ chuyên môn

1). Mục đích của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Phổ biến chủ trương, yêu cầu chung của Trung tâm để các tổ trưởng chuyên môn nắm rõ và quán triệt trong đội ngũ giáo viên.

Giúp cho Giám đốc kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên môn từng kỳ họp, từng thời điểm cụ thể.

Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, qua đó phát huy tinh thần dân chủ, tính khoa học, sự tích cực, chủ động sáng tạo trong đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2). Nội dung của biện pháp

Quán triệt những quy định và quy chế chuyên môn, góp ý rút kinh nghiệm về phương pháp soạn giáo án, về các giờ đã dự; góp ý điều chỉnh chương trình môn học; trao đổi về những chủ đề mới, khó, cách sử dụng thiết bị dạy học; trao đổi về kinh nghiệm, phương pháp dạy học; triển khai các kế hoạch về hội giảng, các chuyên đề về cải tiến phương pháp dạy học.

3). Cách thực hiện của biện pháp

Hướng dẫn cho tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ GD và ĐT.

Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể và thường xuyên trong tổ. Nội dung chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu phấn đấu Hội nghị cán bộ viên chức đã đề ra.

Phân công trách nhiệm trong hoạt động của tổ rõ ràng. Mỗi công việc, mỗi hoạt động đều có yêu cầu về thời gian, về chất lượng, chống hiện tượng đối phó, trách nhiệm chưa cao.

Xây dựng kế hoạch và kiểm tra thường xuyên hoạt động của các tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn kiểm tra thực hiện hồ sơ chuyên môn của GV theo quy định một lần/ học kỳ. Có báo cáo bằng văn bản.

Tổ chức cho từng tổ chuyên môn, bộ môn thảo luận phân tích chương trình, những vướng mắc trong thực tiễn giảng dạy để hiểu rõ và nắm vững chương trình.

Chỉ đạo cải tiến nội dung họp định kỳ của tổ, tăng cường sinh hoạt chuyên môn của nhóm bộ môn. Tổ chuẩn bị kỹ nội dung họp, có trao đổi thảo luận về chuyên môn.

Qui định các loại hồ sơ của tổ chuyên môn và giáo viên theo điều lệ trung tâm, ngoài ra mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có sổ ghi chép kiến thức tự học, tự bồi dưỡng. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Yêu cầu tổ chuyên môn có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức thao giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, rút kinh nghiệm sư phạm để hoàn thiện dần phương pháp.

Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với nhiệm vụ quản lý của tổ trưởng; giao quyền cụ thể để tổ trưởng chuyên môn chủ động trong việc thực hiện phần hoàn thành, chức trách, nhiệm vụ.

3.2.2. Nhóm biện pháp quy hoạch, tuyển dụng và sử dụng ĐNGV

3.2.2.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay

Ở mỗi thời đại chương trình giáo duc̣ se ̃có nhiều điểm khác nhau. Do đó bản thân là môṭ nhà giáo mỗi người cần biết định hướng nghề nghiệp để phù hơp̣ hơn với sư ̣phát triển của công nghê ̣và xa ̃hôị hiêṇ đaị. Đinḥ hướng muc̣ tiêu nghề nghiệp dành cho giáo viên phù hơp̣ với chương trinh̀ giáo duc̣ hiêṇ nay. Trong công tác Quy hoạch đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay cần có biện pháp kế hoạch xây dựng các bước tổ chức thực hiện như sau:

1). Mục đích của biện pháp

Việc quy hoạch đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên trong giai đoạn hiện nay là cơ sở phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng đáp ứng định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên và yêu cầu giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh, của ngành Giáo dục – đào tạo đặt ra.

2). Nội dung của biện pháp

Đối với Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương Giám đốc Trung tâm biết rõ số lượng giáo viên giảng dạy của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên và phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong từng năm học. Giám đốc phải thực hiện dự báo về nhu cầu giáo viên trên cơ sở dự báo số lượng học viên sẽ vào học tại trung tâm; dự kiến quy mô phát triển sự nghiệp giáo dục hàng năm của đơn vị… từ đó xác định số giáo viên cần để thực hiện đầy đủ các nhiện vụ được giao. Bên cạnh đó giám đốc cũng cần có những thông tin về nguồn cũng như khả năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của sở GD và ĐT, của trường ĐH mà trung tâm liên kết đào tạo cũng như các trường đại học khác trong khu vực để chủ động khi làm công tác quy hoạch dài hạn. Để đảm bảo về số lượng thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, Giám đốc phải biết khai thác nguồn lực sẵn có là ĐNGV giảng dạy của trung tâm; đồng thời phải quan tâm tạo điều kiện cả về tinh thần, vật chất để giáo viên ổn định công tác, hạn chế giáo viên bỏ nghề hoặc chuyển đơn vị công tác.

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí công tác cho giáo viên hàng năm để những giáo viên giảng dạy đi đào tạo, tạo điều kiện cho những giáo viên thực hiện nguyện vọng đi đào tạo trên chuẩn. Tổ chức phối hợp các tổ bộ môn trong một số hoạt động chuyên môn, chỉ đạo việc xây dựng các tổ chuyên môn vững mạnh, kiện toàn công tác tổ chức trong đó đặc biệt chú trọng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và uy tín đối với đồng nghiệp và người học của các tổ trưởng. Quy hoạch đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh theo hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay đã được xây dựng.

3). Cách thực hiện của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Bước 1: Căn cứ và trình tự xây dựng quy hoạch ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

Việc tăng cường số lượng giáo viên chỉ đảm bảo tính hợp lý trên cơ sở thực hiện quy hoạch một cách khoa học đội ngũ giáo viên. Nhu cầu học tập để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cũng như phổ cập THPT, học nghề phổ thông, tin học, ngoại ngữ… của cộng đồng tác động trực tiếp đến việc dạy học ở Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Việc điều tra, xác định nhu cầu học tập cần được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo tính khách quan, trên cơ sở khảo sát thực trạng phát triển của những năm trước đó; đồng thời áp dụng dự báo khoa học để xác định hướng phát triển giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và địa bàn Thành Phố Thủ Dầu Một

Bước 2: Căn cứ vào dự báo về quy mô trường lớp ngành học GDTX và qui mô dân số học đường cho từng năm học để xác định nhu cầu về số lượng giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh cho các năm tiếp theo và trong thời gian được dự báo.

Số giờ dạy bình quân của một giáo viên cũng là một cơ sở quan trọng để tính toán số lượng ĐNGV hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản. Từ những căn cứ đó Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương khi làm quy hoạch cần tiến hành rà soát số giáo viên hiện có so với nhu cầu dạy các môn học cơ bản, tin học, ngoại ngữ, các nghề phổ thông… để xác định số lượng giáo viên đủ hay thiếu, trình Sở GD và ĐT phê duyệt biên chế đội ngũ. Trên cơ sở đó, các cấp lập kế hoạch tuyển dụng, thu hút, điều chuyển giáo viên.

Việc quy hoạch đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương được xác định theo nhu cầu hàng năm, cần thực hiện theo từng giai đoạn kế hoạch 5 năm, 10 năm phù hợp với quy hoạch phát triển Giáo dục – đào tạo của tỉnh và quy hoạch ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Việc xác định ĐNGV Trung tâm cần tăng thêm được thực hiện theo công thức chung: G = Q – (A – H)

 • Trong đó: A: là số giáo viên hiện có.
 • H: là số giáo viên về hưu trong giai đoạn quy hoạch.
 • Q: là số giáo viên cần phải có trong giai đoạn quy hoạch.
 • G: là số giáo viên cần tăng thêm trong giai đoạn quy hoạch.

Thực tế, việc xác định số giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương cần tăng thêm còn phải tính đến số dư để dành cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kể cả bồi dưỡng ngắn hạn và đào tạo nâng cao trinh độ dài hạn); giáo viên cần luân chuyển, thay thế do áp dụng yêu cầu đổi mới, tinh giảm giáo viên theo các chính sách của tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Trình tự quy hoạch được xác định như sau: Căn cứ quy mô tăng dân số; dự báo quy mô học viên; xác định nhu cầu giáo viên; quy hoạch giáo viên giảng dạy của Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương cần tính đến quy hoạch giáo viên ngành học, cấp học ở khối hướng nghiệp dạy nghề phổ thông và nhu cầu học nghề của HV trên địa bàn Thành Phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

3.2.2.2. Sắp xếp tổ chức và biên chế ĐNGV

1). Mục đích của biện pháp

Quy hoạch ĐNGV là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, quy hoạch ĐNGV phải xuất phát từ nhiệm vụ đào tạo của trung tâm, trên cơ sở ĐNGV hiện có và quy mô đào tạo để quy hoạch, dự nguồn cán bộ giáo viên phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của tâm. Vì thế, trong từng giai đoạn cụ thể, từng năm học, từng kỳ học lãnh đạo trung tâm cần rà soát lại ĐNGV trung tâm để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sắp xếp ĐNGV hợp lý cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu.

2). Nội dung của biện pháp

Trong mỗi giai đoạn phát triển cụ thể của trung tâm, việc quy hoạch cần được tiến hành thường xuyên, cụ thể thông qua xây dựng, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cần được tiến hành nhiều lần, qua nhiều bước. Chi bộ, Ban giám đốc trung tâm cần căn cứ vào nhu cầu công tác và ĐNGV hiện có để quy hoạch tổng thể, mang tính chiến lược và cả những quy hoạch ngắn hạn nhằm đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ của trung tâm hiện tại cũng như tương lai.

3). Cách thực hiện của biện pháp

Trung tâm Rà soát, bố trí lại ĐNGV sau mỗi năm học, mỗi giai đoạn cụ thể là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của trung tâm, chi ủy, Ban giám hiệu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sau mỗi năm học, số lượng cán bộ giáo viên trung tâm thường biến động. Vì vậy, việc rà soát, bố trí, sắp xếp lại ĐNGV sau mỗi năm học là việc làm hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và phù hợp với năng lực, nguyện vọng và hoàn cảnh riêng. Đồng thời phù hợp với cơ cấu chức năng hoạt động của trung tâm là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý ĐNGV.

Tóm lại, nếu trung tâm nắm bắt được tất cả các vấn đề nêu trên, thì công tác dự báo nhu cầu thường xuyên về ĐNGV sẽ diễn ra thuận lợi. So sánh nhu cầu hiện nay và trong tương lai với khả năng sẵn có (qua khảo sát, đánh giá thực trạng về đội ngũ), trung tâm sẽ luôn chủ động trong việc hoạch định đội ngũ, đảm bảo đủ số lượng giáo viên thường xuyên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình. Do đó, công tác dự báo nhu cầu thường xuyên về giáo viên cần phải được dự báo và kế hoạch hoá.

3.2.2.3. Tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo viên Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Việc sử dụng ĐNGV thường được xem là công việc của ban lãnh đạo Trung tâm mà trực tiếp là Giám đốc. Để thực hiện công tác sử dụng ĐNGV theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên cần xác định tiêu chí cụ thể của mỗi nội dung công tác này, việc phân công tổ chức phải phát huy được năng lực và trí tuệ của ĐNGV, đảm bảo tính tập trung dân chủ, tạo động lực làm việc cho giáo viên. Trên cơ sở định mức lao động, chế độ làm việc của giáo viên, cần khuyến khích giáo viên khá giỏi dạy vượt giờ ở một mức phù hợp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay tại Trung tâm. Muốn vậy, phải xây dựng một kế hoạch khoa học và hợp lý để sử dụng có hiệu quả từ giáo viên biên chế, giáo viên hợp đồng đang giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương chú trọng khâu đào tạo bồi dưỡng để nhanh chóng thực hiện định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên đến với đội ngũ GV.

1). Mục đích của biện pháp

Việc phổ biến và áp dụng định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên đã xây dựng nhằm thực hiện các biện pháp theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên từ khâu tuyển dụng đến khâu sử dụng để có đủ số lượng giáo viên, nâng cao chất lượng ĐNGV giảng dạy, đáp ứng yêu cầu dạy học tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay của đất nước.

2). Nội dung của biện pháp

Cùng với việc sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên hiện có tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, cần vận dụng các biện pháp theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên trong việc tuyển dụng và sử dụng để có đủ số lượng giáo viên, nâng cao chất lượng ĐNGV giảng dạy trong Trung tâm. Xây dựng ĐNGV giảng dạy tiên phong nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của ĐNGV trong Trung tâm GDTX tỉnh Binh Dương.

3). Cách thực hiện của biện pháp

Mở rộng nguồn dự tuyển, định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên các khâu của quá trình tuyển dụng giáo viên tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên cần mở rộng đối tượng dự tuyển trên cơ sở đảm bảo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên trong Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương; thực hiện đúng cơ chế phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ cho trung tâm, tạo điều kiện cho Trung tâm tuyển chọn được ĐNGV tốt nhất. Bên cạnh đó, các nội dung, các khâu của quá trình tuyển dụng phải được định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên cụ thể là:

Bước 1: Điều kiện tuyển dụng Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Trong khi tuyển dụng, chỉ tuyển dụng những giáo viên đạt định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên mà thực sự có nhu cầu công tác tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, có tâm huyết với nghề nghiệp hết lòng với công việc và hội đủ các điều kiện của Pháp lệnh công chức.

Bước 2: Nguồn tuyển dụng:

Công bố rộng rãi về kế hoạch tuyển dụng giáo viên trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để thu hút số lượng đông giáo viên ở một số chuyên ngành có khả năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy của ngành học, môn học ở Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

Bước 3: Quy trình tuyển dụng:

Để thực hiện quy trình tuyển dụng cần có một bộ phận có thẩm quyền, có năng lực tham gia tuyển chọn. Hình thức tuyển dụng gồm hai phần: phần kiểm tra về kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phần kiểm tra về năng khiếu giao tiếp ứng xử và xu hướng nghề nghiệp. Về nội dung tuyển, phải căn cứ theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, khách quan để thuận lợi trong quá trình tuyển dụng. Đồng thời, những điều kiện, nội dung, phương pháp, hình thức, thời gian, địa điểm thi tuyển phải được công bố trước để người tham gia dự tuyển nắm trước được kế hoạch để họ có thời gian chuẩn bị, có điều kiện bộc lộ và phát huy khả năng của mình trong việc đáp ứng yêu cầu tuyển chọn giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

3.2.3. Nhóm biện pháp kích thích hiệu quả hoạt động GD cho ĐNGV Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

3.2.3.1. Xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV Trung tâm theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay

1). Mục đích của biện pháp

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, đổi mới công tác đánh giá, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí thực hiện “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng” sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để khuyến khích tiềm năng của mỗi giáo viên và toàn bộ đội ngũ giáo viên có điều kiện và cơ hội phát huy năng lực nghề nghiệp, cống hiến tích cực và đạt được hiệu quả công tác cao nhất, phù hợp với khả năng chia sẻ, năng lực tự học và hợp tác trong đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

2). Nội dung của biện pháp

Xây dựng tập thể giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương có chung tầm nhìn, quan điểm; phát huy sự nỗ lực của mỗi cá nhân trên con đường hoàn thiện chính bản thân để hướng đến mục tiêu của trung tâm về chất lượng dạy học và các nhiệm vụ mục tiêu của Trung tâm.

3). Cách thực hiện của biện pháp

Xây dựng ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay. Phát triển ĐNGV Trung tâm thành một tổ chức “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng” theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp là một cách tiếp cận mới đối với thực tiễn xây dựng và quản lý ĐNGV.

Bước 1: Xây dựng theo định hướng đổi mới với các yêu cầu sau đây:

 • Định hướng tư duy

Mỗi giáo viên trong ĐNGV Trung tâm GDTX phải hiểu rõ tổ chức của mình hoạt động – làm việc như thế nào, GV cũng phải hình thành tư duy có hệ thống nội dung được một cách toàn diện về ĐNGV Trung tâm GDTX cũng như hình dung được, hiểu được công việc của bản thân mình. Điều đó cho phép mỗi giáo viên hoạt động theo những phương hướng hỗ trợ cho sự phát triển, cho công việc của toàn bộ ĐNGV.

 • Định hướng quan điểm: Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

ĐNGV phải xây dựng, hình thành được mục đích chung, sự cam kết chung cũng như một kế hoạch tổng thể mà mọi giáo viên đều thoả thuận, đồng ý với tinh thần chia sẻ quan điểm tầm nhìn. Đối với giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh, do kiến thức môn học theo chương trình THPT được xây dựng cơ bản, không quá sâu nên giáo viên tốt nghiệp đại học về dạy cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, phải xây dựng cho giáo viên và ĐNGV một tầm nhìn xa hơn, kỳ vọng lớn hơn về những đóng góp cho sự phát triển ngành học GDTX trong cộng đồng

 • Định hướng đổi mới mô hình có tính thách thức:

Trong ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, phải luôn luôn đặt vấn đề về cách thức tư duy cũng như sự phát hiện ra những định kiến lâu đời ngăn cản các thành viên chấp nhận những hành vi mới, cách làm mới với mục đích chung là “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”; cùng với phương châm hành động “Trách nhiệm-Năng động-Sáng tạo” với khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu” và tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động của Trung tâm “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng” mà trung tâm đang hướng đến.

 • Định hướng rèn luyện kỹ năng hướng dẫn đồng nghiệp kết nối, chia sẻ hợp tác:

Mỗi giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương phải làm việc hăng hái để giúp đỡ cho tổ, nhóm chuyên môn thành đạt và làm việc một cách tập thể để đạt được tầm nhìn chung, mục tiêu chung chứ không chỉ theo đuổi những mục đích cá nhân của mỗi giáo viên. Ở đây rất cần hình thành cho mỗi giáo viên kỹ năng hướng dẫn hợp tác với đồng nghiệp; hướng dẫn hợp tác đồng nghiệp là phương pháp phát triển chuyên nghiệp và hiệu quả để cải tiến việc dạy học và tăng cường quan hệ cộng tác giữa các đồng nghiệp. Đó là quá trình trao đổi thông tin, qua đó giáo viên chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình với đồng nghiệp, trao đổi ý kiến, hỗ trợ và trợ giúp nhau để hoàn thiện cách kĩ năng hiện có, bổ sung những kĩ năng mới hoặc giải quyết các vấn đề liên quan tới dạy học ở trung tâm.

 • Định hướng xây dựng tinh thần tự tôn, làm chủ bản thân:

Mỗi giáo viên phải hiểu biết một cách sâu sắc công việc, con người và các quá trình diễn ra mà họ chịu trách nhiệm. Họ phải gắn bó thân thiết với công việc của mình chứ không thờ ơ, làm cho xong việc. Mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch có tính tổng quan, xuyên suốt trong năm học trong việc phát huy vai trò chủ động sáng tạo của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2: Các hoạt động cần triển khai

 • Xác định tiêu chí phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay: Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương xác định được sứ mệnh hoạt động với ĐNGV và các ngành học được dạy ở trung tâm nói chung là môi trường văn hoá phát triển cao, mọi hoạt động đều hướng đến cho người học và vì người học, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức và tự học” Trung tâm GDTX là nơi gửi gắm niềm tin của người học và cộng đồng, là nơi mọi người cùng hợp tác học tập và sáng tạo. Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương xác định được tầm nhìn và chiến lược phát triển của đơn vị ở từng giai đoạn hiện nay. Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và ĐNGV phải xác định được những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu, những tiềm năng của đơn vị, khả năng phát huy những mặt tốt, khắc phục những hạn chế, khơi dậy tiềm năng của Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và ĐNGV phải xác định được hệ giá trị trong quan hệ ứng xử; thông tin của đơn vị được công khai và phân phối đến từng thành viên; chiến lược của Trung tâm không do cấp lãnh đạo vạch ra sẵn và chỉ đạo mà là sản phẩm của tập thể; phải tạo ra được một tổ chức có văn hoá mạnh mẽ.

 • Tạo sự đồng thuận trong tập thể ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương về những chiến lược, mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển:

Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng viễn cảnh phát triển của đơn vị, công khai hoá các chủ trương về chiến lược phát triển của trung tâm. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, đánh giá những khả năng phát triển của đơn vị để phổ biến những chủ trương và mục tiêu phát triển của trung tâm trong những giai đoạn tới. Để thực hiện mục tiêu phát triển đó, Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm và làm cho mọi người quan tâm đến vấn đề chất lượng, coi chất lượng là yếu tố đảm bảo sự tồn tại của đơn vị và từng thành viên trong tập thể giáo viên.

Dân chủ hoá sự tham gia của giáo viên vào kế hoạch phát triển Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, Giám đốc Trung tâm tổ chức cho các tổ, ban, đoàn thể trong đơn vị bàn bạc về các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục ở Trung tâm. Giám đốc Trung tâm thừa nhận sự tiến bộ, tích cực của giáo viên. Để tập thể giáo viên đồng thuận với những chủ trương lớn của Trung tâm, giám đốc phải thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở, khắc phục những thuộc tính xã hội không tích cực của bản thân và ý thức được vai trò lãnh đạo đội ngũ trí thức trong môi trường văn hoá để xây dựng những giá trị văn hoá nhân văn. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

 • Kế hoạch hoá các chương trình hành động tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và lôi cuốn mọi người cùng tham gia:

Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch cho đơn vị và cho chính mình, phổ biến cho giáo viên, yêu cầu giáo viên bổ xung cho kế hoạch của Trung tâm và Giám đốc. Giám đốc nêu gương trong học tập, tự học tập cho ĐNGV noi theo. Giáo viên xây dựng kế hoạch học tập của mình trong từng năm học. Kế hoạch học tập phải xuất phát từ nhu cầu và mục đích, phải có nội dung cụ thể, phải có phương pháp và những dự định hoàn thành việc học một cái gì đó, ở mức độ nào đó.

 • Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương nghiên cứu khoa học:

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương cần tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để phát huy tinh thần học tập và tự học, rèn luyện kỹ năng sáng tạo của giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ; có thể theo các hình thức viết chuyên đề về chuyên môn, về phương pháp giảng dậy bộ môn, về sử dụng phương tiện dạy học, chuyên đề về hình thành kỹ năng tự học cho người học, tổng kết kinh nghiệm về giáo dục học sinh…

khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên thử nghiệm những sáng kiến, kinh nghiệm của mình. Khi giáo viên có những sáng kiến có tác động tích cực đến chất lượng của Trung tâm, Giám đốc phải có chủ chương ủng hộ và động viên, tạo điều kiện để giáo viên thử nghiệm, có thể chấp nhận những rủi ro xảy ra và coi sự rủi ro đó trở thành bài học để thực hiện các giải pháp tiếp theo. Sự quan tâm, động viên của giám đốc sẽ làm cho giáo viên dựa vào sức mạnh của nhau và giúp nhau khắc phục những yếu kém, giáo viên sẵn sàng để thực nghiệm những ý tưởng, phương pháp và trang thiết bị mới.

Xây dựng môi trường thông tin và công khai chia sẻ những tri thức được cập nhật. Môi tường thông tin là môi trường mà tất cả cán bộ – giáo viên – nhân viên và người học tại Trung tâm đề có thể trao đổi thông tin. Những thông tin quan trọng của đơn vị cần được công khai hoá bằng hình thức văn bản niêm yết, bảng tin học tập, cung cấp thông tin hay địa chỉ thông tin cần thiết đến giáo viên. Hàng tuần, giáo viên phải đóng góp thông tin của mình, đặc biệt cần quan tâm đến thông tin về tri thức, chuyên môn nghiệp vụ, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống có liên quan đến công tác dạy và học. Xây dựng các diễn đàn trao đổi thông tin nhất là thông tin về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo của đơn vị. Phát triển chuyên môn, phân công giáo viên để xác định và tạo lập uy tín cho giáo viên; xây dựng tiêu chí giúp giáo viên tự đánh giá về trình độ chuyên môn. Xây dựng bức tranh toàn cảnh ĐNGV. Hệ thống cơ cấu, chức danh, thành tích của giáo viên được sơ đồ hoá và được bổ sung thường xuyên nhằm tác động đến khát vọng của mọi người thừa nhận của từng giáo viên. Tiêu chí hoá việc học tập nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm vào chuẩn thi đua khen thưởng của đơn vị. Nêu chức danh, học vị của giáo viên trong các cuộc giao tiếp chính thức, tham quan học hỏi kinh nghiệm các đơn vị bạn. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

 • Tổ chức đánh giá, nhận xét, khích lệ việc trao đổi kinh nghiệm cho ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương:

Các cấp quản lý giáo dục, các tổ chức Đảng và chính quyền địa phương kiểm tra Trung tâm về việc thực hiện quy chế dân chủ, Giám đốc Trung tâm kiểm tra những kết quả đạt được từ việc xây dựng tập thể giáo viên “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng” ở tính hiệu quả trên cơ sở các mặt. Chất lượng quản lý của đơn vị, chất lượng đội ngũ giáo viên biểu hiện qua trình độ và năng lực sư phạm, chất lượng giáo dục. Nếu kết quả không như mong muốn, Giám đốc Trung tâm phải phân tích được trong những mặt hạn chế để từ đó phát huy mặt mạnh khắc phục những yếu kém đó, và xây dựng phương pháp điều chỉnh thích hợp dựa trên kết quả thu được trong quá trình thực hiện để đạt các tiêu chí đã đề ra. Đặc biệt, Giám đốc Trung tâm cần luôn có sự tự phê bình trước tập thể sư phạm, lấy ý kiến của tập thể cho việc hoàn thiện sự chỉ đạo của mình.

Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương cần có chính sách khuyến khích giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương có nhiều thành tích trong học tập, nêu điển hình trong toàn ngành về Trung tâm xây dựng tập thể giáo viên đạt tiêu chí ĐNGV đấp ứng được sự đổi mới.

Bước 3: Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

 • Chính sách sử dụng:

Để thực hiện tốt chính sách sử dụng, cần quan tâm đến những yêu cầu sau:

Bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương phải đúng chuyên ngành đào tạo, kết hợp theo dõi, phát hiện những năng khiếu, trình độ khác để có điều kiện khai thác tốt tiềm năng của giáo viên vào các hoạt động vì mục tiêu Giáo dục – Đào tạo của Trung tâm, qua đó làm động lực cho tài năng của giáo viên không ngừng phát triển đáp ưng được sự đỏi mới GD hiện nay.

Chú trọng gắn việc bố trí, sử dụng giáo viên giảng dạy với nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phát triển và hoàn thiện bản thân của mỗi giáo viên. Đảm bảo gắn quyền lợi của giáo viên với lợi ích chung của đơn vị, làm cho mọi giáo viên gắn bó với Trung tâm như mái nhà chung thân yêu của mình.

Chú trọng kiến tạo môi trường làm việc tích cực cho ĐNGV giảng dạy tại các Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương từ những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đến cảnh quan môi trường sư phạm, những điều kiện về văn hoá tinh thần như các hoạt động văn nghệ – thể thao, tham quan học tập và các hoạt động xã hội tạo nên sắc thái văn hoá trong trung tâm, làm cho tập thể sư phạm hòa mình vào nhau cùng hướng tới mục tiêu chung của đơn vị, có chính sách khuyến khích giáo viên hợp tác lâu dài với Trung tâm khi đã được nghỉ chế độ hưu trí với các hình thức hợp đồng dài hạn, hợp đồng thỉnh giảng nhằm sử dụng tốt ĐNGV có kinh nghiệm tại chỗ cho mục tiêu của đơn vị.

 • Chính sách đãi ngộ: Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Thực tế những năm vừa qua đội ngũ giáo viên hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các Trung tâm GDTX chưa được quan tâm nhiều theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay việc dạy nghề hướng nghiệp chưa được thực hiện tốt, vì thế việc thực hiện các chế độ đãi ngộ mang tính cào bằng, chưa có tác dụng tích cực, chưa khuyến khích giáo viên hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao, chưa chú ý khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, chưa tạo ra động lực thúc đẩy ĐNGV vươn lên tự hoàn thiện bản thân. Nhằm khắc phục tình trạng trên, cần xây dựng chính sách đãi ngộ một cách hợp lý đối với giáo viên giảng dạy tại các Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo những yêu cầu sau: thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với giáo viên như tiền lương, phụ cấp, thưởng, bồi dưỡng làm việc ngoài giờ, chế độ kiêm nhiệm, chế độ nghỉ phép, nghỉ hè, thăm quan học tập… Có chế độ bồi dưỡng và phụ cấp thoả đáng đối với công tác nghiên cứu khoa học và việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ĐNGV GDTX tỉnh Bình Dương theo quy định, tăng cường các hoạt động liên kết mở rộng phạm vi hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho giáo viên phù hợp với ngành nghề được đào tạo nhằm tạo điều kiện cho họ phát triển bản thân, góp phần phát triển cộng đồng và tăng nguồn thu nhập chính đáng cho mỗi giáo viên của Trung tâm.

3.2.3.2. Chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ giáo viên

1). Mục đích của biện pháp

Quan tâm tìm hiểu nắm chắc tình hình của đội ngũ giáo viên cũng như hoàn cảnh của từng cán bộ giáo viên, kịp thời động viên khuyến khích cũng như kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh.

2). Nội dung của biện pháp

Chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo viên phối hợp với cơ sở y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, vệ sinh.

Nâng cao các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí tạo sự thoải mái vui vẻ cho đội ngũ giáo viên. Phát triển phong trào ca hát, văn nghệ quần chúng, tổ chức các câu lạc bộ phát triển phong trào thể thao như cầu lông, bóng bàn… để rèn luyện thân thể.

3). Cách thực hiện của biện pháp

Tổ chức các chuyến đi tham quan nghỉ mát, giao lưu văn hóa giữa các đơn vị trường trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh vào các dịp nghỉ hè, ngày kỷ niệm, ngày lễ tết. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Việc đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ luôn quan tâm đúng mức đến những cán bộ giáo viên có trình độ, tâm huyết với nghề nghiệp phù hợp với năng lực, yêu cầu công tác và mức độ cống hiến.

3.2.3.3. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV kết hợp với thi đua, khen thưởng kịp thời

1). Mục đích của biện pháp

Lãnh đạo mà không đánh giá kiểm tra thì coi như không quản lý. Trong ĐNGV, nhờ có kiểm tra đánh giá mà quá trình quản lý được khép kín và điều chỉnh kịp thời, từ đó có những tác động quản lý thích hợp.

Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch quản lý ĐNGV đúng hướng, có chất lượng, đồng thời phát hiện những sai lệch để kịp thời uốn nắn cũng như những thành công để khuyến khích và nhân rộng.

2). Nội dung của biện pháp

Giám đốc kiểm tra việc triển khai và thực hiện quản lý ĐNGV ở tổ chuyên môn, kiểm tra việc dự họp tổ, dự giờ, …

Động viên giáo viên đầu tư viết sáng kiến kinh nghiệm. Đề ra và thống nhất tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với thực tiễn, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Cần lấy kết quả thi đua và chất lượng ĐNGV để xem xét đánh giá thi đua cho GV và tập thể tổ chuyên môn.

Giám đốc muốn đánh giá kết quả tổ chức quản lý ĐNGV thì cần có sự tham mưu của Phó Giám đốc, Cán bộ QL và Hội đồng sư phạm thực hiện các nội dung căn cứ vào quy định, quy chế của Trung tâm để đánh giá, xếp loại ĐNGV như sau:

 • Đổi mới nhận thức về công tác đánh giá GV Trung tâm GDTX tỉnh

Phải làm cho các cấp quản lý và mỗi giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác đánh giá giáo viên trong toàn bộ công tác phát triển ĐNGV nói riêng và công tác quản lý của Trung tâm nói chung, thông suốt quan điểm mô tả và đánh giá đầy đủ, toàn diện theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay trong công tác đánh giá giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh. Nếu không mô tả được đầy đủ hoạt động của giáo viên tại Trung tâm GDTX tỉnh thì không thể đánh giá được hoạt động đó, người giáo viên tại Trung tâm GDTX tỉnh cũng không thể nhận thức được những phẩm chất, năng lực nào cần phát triển. Việc thực hiện đánh giá giáo viên tại Trung tâm GDTX tỉnh theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay thì nghề nghiệp sẽ giúp quá trình đánh giá có cơ sở khoa học, khách quan, chính xác, thống nhất, hiện đại và hội nhập. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

 • Xác định nguyên tắc đánh giá GV Trung tâm GDTX tỉnh

Đánh giá phải đúng thực chất và mục đích, chú trọng đến kết quả hoạt động của người giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Đánh giá giáo viên Trung tâm phải căn cứ vào mức độ đạt được các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp và khả năng phát triển trên cơ sở mức độ hoàn thành công việc được giao, đối chiếu với tiêu chí được quy định trong tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Thực hiện nguyên tắc này sẽ khắc phục được tình trạng đánh giá chung chung, không theo quy định.

Đánh giá phải thường xuyên, liên tục, toàn diện và thống nhất. Đánh giá giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương phải được kết hợp đánh giá quá trình hoạt động nghề nghiệp với đánh giá cuối cùng kết quả hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Sử dụng phối hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá giáo viên, kết hợp đánh giá định tính và định lượng, đánh giá toàn diện sự phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên, thu thập thông tin và đánh giá từ nhiều kênh.

Đảm bảo sự tham gia của nhiều người vào quá trình đánh giá. Trong quá trình đánh giá, việc tạo điều kiện cho càng nhiều người tham gia vào quá trình đánh giá thì thông tin thu được càng phong phú và khách quan. Do đặc thù của giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương là ngoài việc dạy học bộ môn còn liên quan đến việc tham gia vào mọi hoạt động cũng như quá trình quản lý của trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm GDTX, nên việc đánh giá giáo viên Trung tâm bên cạnh sự đánh giá của đồng nghiệp trong tổ bộ môn và giám đốc, cần huy động sự tham gia đánh giá của cán bộ – viên chức trong toàn trung tâm.

Đánh giá phải có tác dụng khuyến khích sự phát triển. Muốn vậy, công tác đánh giá phải đảm bảo. Tính công khai, công bằng và dân chủ, thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của mỗi giáo viên và ĐNGV Trung tâm GDTX, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo của trung tâm. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên và nâng cao chất lượng ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh sau mỗi kỳ đánh giá.

Khuyến khích quá trình tự đánh giá của người giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Việc đánh giá giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương cần chuyển dần thành quá trình tự đánh giá của người giáo viên. Muốn thực hiện được điều đó, cần chú trọng các nội dung, có tiêu chí đánh giá rõ ràng, khoa học, khách quan, tạo lập môi trường để phát huy tính tự giác, tích cực, đồng thuận, tin tưởng lẫn nhau trong một tổ chức biết học hỏi, xây dựng cơ chế đánh giá ngoài phù hợp, khách quan

 • Xây dựng nội dung và các mức đánh giá theo nghề nghiệp: Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Việc đánh giá, xếp loại giáo viên căn cứ vào các nội dung. Nhóm các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nhóm các yêu cầu về kiến thức, nhóm các yêu cầu về kỹ năng sư phạm. Những nội dung trên đã được đưa vào nội dung chuẩn nghề nghiệp của giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và được lượng hoá để thuận lợi cho việc vận dụng của Trung tâm.

 • Xác lập quy trình đánh giá GV Trung tâm GDTX tỉnh khoa học và khách quan:

Quy trình đánh giá giáo viên cần được tiến hành theo trình tự sau: Giáo viên tự đánh giá, cá nhân giáo viên tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại thi đua theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo tiêu chí đề ra mà Trung tâm đã thống nhất theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên. Tập thể giáo viên đánh giá, tổ bộ môn tham gia, góp ý và ghi nhận xét của tổ vào bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân giáo viên tổ mình trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Các tổ bộ môn, cán bộ, giáo viên có liên quan tham gia đánh giá đồng nghiệp mình.

Thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh: Việc thu nhận thông tin phản hồi từ phía học sinh là việc làm mới đối với nước ta. Đây là hoạt động cần tiến hành một cách khoa học, thận trọng và khách quan. Thông tin từ phía học sinh có thể thực hiện qua các kênh: phân tích kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, thu thập ý kiến của học sinh qua phiếu hỏi…Giám đốc Trung tâm trực tiếp đánh giá, xếp loại giáo viên theo từng nội dung đánh giá theo quy định nghề nghiệp giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, sau khi tham khảo ý kiến nhận xét của tổ bộ môn, các đối tượng liên quan và học sinh. Việc xếp loại thực hiện theo các mức 1, 2, 3, 4. Giám đốc Trung tâm công khai kết quả phân loại giáo viên trong trung tâm và báo cáo về Sở GD và ĐT tỉnh Bình Dương. Giám đốc Trung tâm ghi rõ kết quả đánh giá, xếp loại vào bản tự đánh giá của giáo viên, lưu hàng năm vào hồ sơ cán bộ của giáo viên. Căn cứ kết quả đánh giá, Giám đốc Trung tâm biết rõ năng lực nghề nghiệp của người giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên một cách phù hợp.

3). Cách thực hiện của biện pháp

 • Để làm tốt công tác này cần phải:
 • Thành lập ban thi đua gồm đầy đủ các thành phần, trong đó chú ý bố trí những thành viên có năng lực về quản lý ĐNGV, công tâm và khách quan.
 • Thảo luận xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thi đua khen thưởng, triển khai thống nhất ngay đầu năm học để là cơ sở khen thưởng cuối năm. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.
 • Hướng dẫn CBQL thiết kế quản lý ĐNGV theo mẫu, thống nhất tiêu chí đánh giá.
 • BGĐ thường xuyên tiến hành kiểm tra kế hoạch, xác định thời gian kiểm tra, biện pháp kiểm tra và thông tin kết quả sau kiểm tra.
 • Thông báo kết quả đánh giá hoạt động giáo dục của các lớp trước hội đồng sư phạm và trong các cuộc họp giao ban.
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả ĐNGV có thể thực hiện: Cần nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá ĐNGV; Kiểm tra từ trên xuống của Giám đốc; Tổ chức kiểm tra chéo giữa các GV trong trung tâm; Tổng kết, đánh giá, xếp loại giữa các lớp theo nhiều mức độ khác nhau; Rút ra bài học kinh nghiệm
 • Đối với các cấp quản lý việc đánh giá qua tổ chức ĐNGV là biện pháp để đánh giá kết quả giáo dục toàn diện. Đó là cơ sở để nhà quản lý xây dựng chiến lược giáo dục về mục tiêu, nội dung, đội ngũ, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động.

3.2.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Theo những phân tích ở phần trên mỗi biện pháp đều có vị trí tầm quan trọng và phạm vi tác động nhất định đến công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Các biện pháp đề ra trên đây cần được phối hợp hài hòa trong quá trình thực hiện hoạt động thì mới nâng cao được chất lượng và hiệu quả ĐNGV. Những biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên là thành phần của hệ thống nhất quan hệ hữu cơ với nhau, tương tác lẫn nhau để thúc đẩy quá trình, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm.

Để đảm bảo cho ĐNGV đạt hiệu quả cao thì một thành tố không thể thiếu được đó là việc đảm bảo tài chính cũng như CSVC cho hoạt động. Về việc nâng cao kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, kinh nghiệm tổ chức ĐNGV phải có kiểm tra đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động, từ đó rút ra bài học phát huy những mặt tích cực và tránh những mặt còn hạn chế trong những lần tổ chức sau. Việc kiểm tra đánh giá phải dựa trên kế hoạch đề ra, yêu cầu về mục tiêu giáo dục cần đạt của hoạt động và đánh giá cần dựa vào qui trình đánh giá thì kết quả mới mang tính khách quan tin cậy. Sử dụng đồng bộ các biện pháp trên, kết hợp với việc huy động các nguồn lực cần thiết cho phép chúng ta giải quyết được những vấn đề đã đặt ra là xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu về mọi mặt, phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ba nhóm với chín biện pháp cụ thể trên đều quan trọng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mỗi biện pháp là một mắt xích quan trọng không thể coi nhẹ biện pháp nào. Mỗi biện pháp có thế mạnh riêng nhưng tùy thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh, có biện pháp thích ứng và hiệu quả. Muốn đạt được hiệu quả cao trong quá trình tổ chức quản lý ĐNGV thì không được coi nhẹ biện pháp nào, mà cần thực hiện một cách đồng bộ tất cả các biện pháp vì các biện pháp đó gắn kết chặt chẽ với nhau, quan hệ ràng buộc chi phối lẫn nhau, tạo điều kiện hỗ trợ và bổ sung cho nhau và làm căn cứ để quy hoạch, tuyển dụng, đánh giá, đãi ngộ cho ĐNGV trong quá trình quản lý của người Giám đốc theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay đóng vai trò then chốt.

3.3. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

3.3.1. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp khảo nghiệm

Mục tiêu: Để kiểm chứng mức độ cần thiết và tính khả thi của 3 nhóm với 9 biện pháp quản lý ĐNGV cho GĐ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, chúng tôi tiến hành trưng cầu ý kiến của BGĐ, CBQL và ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương

 • Đối tượng và phương pháp khảo nghiệm

Hệ thống các biện pháp mà chúng tôi đưa ra là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Để đảm bảo tính khách quan khi xây dựng các biện pháp, người viết đã trưng cầu ý kiến về tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp này như sau:

 • Đối tượng: BGĐ, CBQL và ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương
 • Số lượng: 30 phiếu, trong đó, CBQL 10 phiếu, ĐNGV 20 phiếu.
 • Thời gian khảo nghiệm: các phiếu điều tra được phát ra trong học kì I năm học 2018-2019
 • Cách đánh giá: Để xử lý số liệu và đánh giá các nội dung khảo sát từ phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1, phiếu số 2). Nhóm nghiên cứu quy ước thang thứ bậc và thang định khoảng theo 3 mức độ tương ứng từ 1 – 3. Về tính cần thiết và tính khả thi (mức độ cần thiết 1= Rất cần thiết, 2 = Cần thiết, 3 = Không cần thiết; Về mức độ khả thi 1= Rất khả thi, 2 = Khả thi, 3 = Không khả thi) của các biện pháp, chúng tôi đã thu được kết quả như sau:

Từ số liệu điều tra thu được, người viết tiến hành xử lý số liệu phiếu trên phần mềm SPSS và sử dụng phương pháp so sánh xếp hạng tương quan biến để tìm hiểu sự liên quan giữa các biến với nhau.

Số liệu xếp hạng dựa trên điểm: Tổng trung bình mức độ cần thiết và mức độ khả thi, so sánh số liệu mức độ khả thi để xếp hạng từ cao đến thấp.

3.3.2. Nội dung và kết quả khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

 • Nội dung: Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp do tác giả đã đề xuất về quản lý ĐNGV cho GĐ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương
 • Kết quả khảo nghiệm

Qua bảng 2.17 chúng tôi nhận thấy kết quả trả lời của các đối tượng như sau:

Các biện pháp trong nhóm nâng cao nhận thức ĐNGV thì biện pháp tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác sinh hoạt tổ chuyên môn được đánh giá mức độ cần thiết là 50.0% và mức độ khả thi 76.7% xếp hạng thứ 5 trong bảng.

Các biện pháp trong nhóm quy hoạch, tuyển dụng và sử dụng ĐNGV thì biện pháp sắp xếp tổ chức và biên chế ĐNGV được đánh giá mức độ cần thiết là 63.3% và mức độ khả thi 76.7% xếp hạng thư 4 trong bảng

Các biện pháp trong nhóm biện pháp kích thích hiệu quả hoạt động GD cho ĐNGV thì biện pháp quản lý công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV kết hợp với thi đua, khen thưởng kịp thời được đánh giá mức độ cần thiết là 53.3% và mức độ khả thi 86.7% xếp hạng thứ 1 trong bảng.

Đánh giá về sự cần thiết và khả thi của các biện pháp

Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

Kết quả khảo nghiệm cho thầy rằng các biện pháp được đề xuất có tính khả thi và cần thiết ở mức cao. Điều này chứng tỏ các nhóm biện pháp nêu trên có cơ sở thực tiễn và có giá trị. Như vậy, người viết nhận định rằng nếu có sự quan tâm, đầu tư thích đáng của CBQL thì việc thực hiện các biện pháp quản lý trên sẽ có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Binh Dương. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Về mức độ khả thi: điểm số đánh giá mức độ khả thi của các nhóm biện pháp kích thích hiệu quả hoạt động GD cho ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương khá cao, hầu hết những người được hỏi đều cho rằng các nhóm biện pháp có tính khả thi cao. Tuy nhiên, nhóm biện pháp 1 được đánh giá khả thi ít hơn so với nhóm biện pháp 2 và 3; điều này cho thấy việc xây dựng phụ thuộc nhiều vào Nhà nước và các cơ quan quản lý cấp trên, Trung tâm và mỗi giáo viên không hoàn toàn chủ động được. Với các câu hỏi mở, các CBQL và giáo viên cho biết thêm quan điểm của họ về các biện pháp do người viết đề xuất, để từ đó người viết thu hoạch được một số vấn đề để hoàn thiện cho các biện pháp của mình.

Trong nhóm biện pháp tác động đến số lượng và cơ cấu ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương nên xây dựng lộ trình quy hoạch. Trong thời gian trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản quy định về định mức giáo viên biên chế đối với Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, Sở GD và ĐT tỉnh Bình Dương có thể phối hợp với Sở nội vụ trình UBND tỉnh Bình Dương có thể tạm thời giao đủ số giáo viên biên chế đảm bảo cho bộ khung của các tổ chuyên môn được quy định về cơ cấu tổ chức (tại điều 25 quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX ban hành theo Quyết định 01/2007/QĐ-BGD&ĐT). Đồng thời, điều động giáo viên THPT về Trung tâm dạy các môn còn thiếu giáo viên. Việc tuyển dụng giáo viên phải tổ chức với hình thức thi tuyển.

Khi thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cho ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương cần phải có những tác động để giáo viên, các tổ bộ môn phát huy việc tự kiểm tra, đánh giá, trên cơ sở đó tự điều chỉnh để hoàn thiện. Sở GD và ĐT phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học cho các Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương tương đương với các trường THPT để làm cơ sở xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương trong giai đoạn tới.

Nước ta đang trong giai đoạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước quá trình đổi mới đó đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế-xã hội, trong đó có giáo dục. Một ý kiến đề nghị, cần bồi dưỡng cho giáo viên tiếp cận với công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến, có kế hoạch cho đội ngũ cán bộ quản lý đi tham quan, học tập công tác quản lý và phát triển ĐNGV theo xu thế “xã hội học tập”, “học suốt đời” tại các nước có nền giáo dục phát triển trong khu vực. Mặt khác, có chế tài để ngăn chặn những tác động xấu của việc toàn cầu hoá tác động trực tiếp vào Giáo dục – Đào tạo. Nên có tác động để nâng cao trình độ quản lý ngành học GDTX cho đội ngũ cán bộ quản lý và từng bước chuyên môn hoá nghề quản lý cho đội ngũ này, đây cũng là một tác động tích cực đến công tác phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐNGV cho GĐ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã xem xét các biện pháp đã thực hiện và mạnh dạn đề xuất 3 nhóm với 9 biện pháp quản lý phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương được xây dựng nhằm tác động vào các chủ thể của các khâu của quá trình quản lý từ khâu quy hoạch, kế hoạch hoá, xây dựng chế độ chính sách, cơ cấu bộ máy quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, tác động vào tất cả các thành tố của quá trình phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương về chất lượng, đào tạo – bồi dưỡng, sử dụng, các điều kiện đảm bảo cho công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên. Từ đó tạo nên tác động tổng hợp và đồng bộ đến công tác quản lý phát triển ĐNGV, để đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi và tính hệ thống các biện pháp như sau:

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp thông qua việc xin ý kiến đánh giá của các CBQL và ĐNGV Trung tâm. Kết quả khảo sát cho thấy, cả 9 biện pháp đề xuất đều cấp thiết và có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của Trung tâm. Các biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất biện chứng và cần phải được tiến hành đồng bộ, không xem nhẹ biện pháp nào.

Nếu áp dụng hiệu quả các biện pháp đó bao gồm: xây dựng định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và quy hoạch đội ĐNGV giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV theo tinh thần tổ chức “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng” của trung tâm tỉnh.

Các biệp pháp này được thực hiện dưới sự định hướng của các nguyên tắc nhất định đó là: Phải nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và chất lượng; phát huy vai trò chủ động, tích cực của giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV; tác động vào các khâu của quá trình quản lý; phát huy được tiềm năng của mỗi cá nhân, có tính cụ thể, thiết thực.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương là một hoạt động có tính khoa học, bị chi phối bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài của chính hoạt động đó. Ngành học trong trung tâm GDTX ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học suốt đời nhằm “Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Sự chuẩn bị đội ngũ giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương còn nhiều bất cập về cơ cấu, số lượng, đặc biệt trong việc quản lý phát triển đội ngũ giáo viên theo điṇh hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên.

Thực trạng quản lý ĐNGV cho Giám đốc, qua nghiên cứu, người viết thấy rằng phải có cách đi phù hợp với đặc thù của tỉnh Bình Dương. với cách tiếp cận theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên trong phát triển ĐNGV giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, với câu hỏi trên đã được giải quyết khá thoả đáng trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay. Chúng tôi đề xuất 3 nhóm biện pháp cụ thể để quản lý phát triển đội ngũ giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương bao gồm:

 • Nhóm 1: Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức ĐNGV
 • Nhóm 2: Nhóm biện pháp quy hoạch, tuyển dụng và sử dụng ĐNGV
 • Nhóm 3: Nhóm biện pháp kích thích hiệu quả hoạt động GD cho ĐNGV

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo đinḥ hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trung tâm tổ chức theo tinh thần “Kỷ cương-nề nếp-nâng cao chất lượng”. Các biện pháp phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương được thiết kế nhằm tác động vào các chủ thể và các khâu của quá trình quản lý, từ khâu quy hoạch đến kế hoạch hoá, xây dựng các chế độ chính sách, cơ cấu bộ máy quản lý, chỉ đạo đến kiểm tra, đánh giá, tác động vào tất cả các thành tố của quá trình phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương về số lượng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng. Các điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển ĐNGV tại các trung tâm. Từ đó tạo nên tác động tổng hợp và đồng bộ đến công tác quản lý phát triển ĐNGV Trung tâm.

Các biện pháp này được thực hiện dưới sự định hướng của các quan điểm về chất lượng, phát huy vai trò chủ động, tích cực của giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, tác động vào các khâu của quá trình quản lý như phát huy được tiềm năng của mỗi cá nhân, có tính cụ thể và thiết thực. Kết quả thăm dò ý kiến chuyên gia và khảo nghiệm đã chứng tỏ rằng các biện pháp mà đề tài đề xuất có tính cấp thiết và khả thi. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

Một trong những tiền đề cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên là phải làm tốt công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là vai trò quản lý của người Giám đốc Trung tâm. Trong các nội dung quản lý của Giám đốc thì quản lý ĐNGV là nội dung trọng tâm, cơ bản và mang tính quyết định. Giám đốc Trung tâm là người có vai trò quan trọng trong việc điều hành, duy trì các hoạt động của Trung tâm. Để quản lý tốt ĐNGV Trung tâm thì Giám đốc phải nắm vững mục tiêu, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ và nội dung quản lý ĐNGV để từ đó vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm của Trung tâm nhằm tổ chức các hoạt động của Trung tâm một cách khoa học, hợp lý góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của Trung tâm.

Sau khi nghiên cứu lý luận và thực trạng, người viết đã đưa ra 9 biện pháp nhằm quản lý tốt hơn hoạt động này. Các biện pháp đề xuất được khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi, kết quả khảo nghiệm cho thấy 9 biện pháp đề xuất đều được đánh giá là cần thiết và khả thi các biện pháp đề xuất bao gồm:

 • Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện quán triệt các văn bản chỉ thị của Đảng, Nhà nước của Ngành.
 • Biện pháp 2: Tập huấn, tổ chức hội thảo về đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay.
 • Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác sinh hoạt tổ chuyên môn
 • Biện pháp 4: Quy hoạch đội ngũ GV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay
 • Biện pháp 5: Sắp xếp tổ chức và biên chế ĐNGV
 • Biện pháp 6: Tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo viên
 • Biện pháp 7: Xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV Trung tâm theo định hướng đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay
 • Biện pháp 8: Chăm lo đời sống tinh thần cho ĐNGV
 • Biện pháp 9: Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV kết hợp với thi đua, khen thưởng kịp thời

Các biện pháp trên phải được tiến hành song song, không nên xem nhẹ biện pháp nào, từ đó mới có thể đạt hiệu quả như mong muốn.

Điều kiện để thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý ĐNGV là: Giám đốc phải nâng cao nhận thức của ĐNGV trong tổ chức thực hiện tăng cường CSVC, nguồn tài chính cho tổ chức quản lý ĐNGV; phải phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục; phải tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát quản lý ĐNGV… Đó là những điều kiện quan trọng quyết định để mục tiêu cuối cùng là đạt hiệu quả cao nhất trong tổ chức thực hiện. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

2. Khuyến nghị

2.1. Khuyến nghị về hướng nghiên cứu tiếp theo

Vấn đề phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên được đặt ra và giải quyết trong luận văn mới thu được những kết quả bước đầu. Hiện nay, khoa học và công nghệ phát triển. Chính vì vậy cần có sự phát triển GD trong giai đoạn đổi mới, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ nghề nghiệp giáo viên cũng như nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương. Cần có đề án phát triển GDTX, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ quản lý trung tâm, tổ chức Hội nghị Giám đốc Trung tâm toàn quốc thường niên để tiếp thu trực tiếp tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về GDTX, được trao đổi, học tập kinh nghiệm… Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm GDTX để có sự thống nhất về quản lý nhà nước ở ngành học này.

2.2. Khuyến nghị về hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu luận văn

2.2.1. Đối với các cấp quản lý giáo dục

Ban hành đinḥ hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và triển khai việc đánh giá giáo viên theo đinḥ hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên. Nghiên cứu và triển khai các biện pháp phát triển ĐNGV Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương theo đinḥ hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh phát triển GD hiện nay. Cần làm tốt công tác bố trí, sắp xếp và kiện toàn đội ngũ CBQL, giáo viên theo đinḥ hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên, chuyên môn hóa; hướng dẫn kịp thời các quy định của ngành. Cần có kế hoạch và triển khai nhanh đồ dùng, TBDH cho Trung tâm. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng TBDH.

2.2.2. Đối với Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương

Quan tâm thực hiện công tác phát triển ĐNGV của Trung tâm theo hệ thống các biện pháp đồng bộ, coi trọng việc định hướng mục tiêu nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và áp dụng khoa học – công nghệ vào quá trình dạy học; tạo môi trường thuận lợi cho ĐNGV phát triển thuận lợi theo định hướng mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên. đáp ứng yêu cầu đổi mới

Đối với giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ …từ đó tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho bản thân tích cực nghiên cứu và áp dụng khoa học – công nghệ vào quá trình dạy học và chuyển giao công nghệ cho cơ sở cũng như ứng dụng trong cuộc sống. Nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật giáo dục, các văn bản dưới luật… Biết vận dụng một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của trung tâm để quản lý trung tâm một cách toàn diện. Thực hiện có hiệu quả Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tích cực học tập nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực bản thân nhằm thích ứng với yêu cầu mới. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường tình đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh về mọi mặt; khai thác triệt để cơ sở vật chất, phát huy năng lực đội ngũ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Luận văn: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993