Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Cơ sở xây dựng biện pháp

3.1.1. Căn cứ vào cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học cơ sở

Cơ sơ lý luận về hoạt động giáo dục đạo đức cũng như công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS đã được hệ thống cụ thể, rõ ràng trong chương 1 của luận văn này, đây là cơ sở khoa học để xây dựng công cụ thực hiện khảo sát và phân tích thực trạng nhằm đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, Hiệu trưởng phải phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực thiện, lãnh đạo và kiểm tra đánh giá hoạt động.

3.1.2. Căn cứ vào cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học cơ sở

 • Căn cứ vào Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;
 • Căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BGDĐTĐiều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
 • Căn cứ vào Nghị quyết số 29/NQ-TW Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

3.1.3. Căn cứ vào thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học cơ sở

Qua phân tích thực trạng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho thấy những hạn chế, cũng như những nguyên nhân thực trạng cần được giải quyết trong chương 2 của luận văn này. Chính vì vậy, việc đề xuất các biện pháp phù hợp, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục đạo dức cho học sinh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng trong quản lý giáo dục nói chung và công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng tại các trường THCS thị xã Tân Uyên được hoàn thiện và nâng cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Nguyên tắc xây dựng biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học

Tính khoa học trong quá trình thực hiện biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THCS được thể hiện qua khả năng hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, điều kiện hoàn cành học sinh, khả năng sử dụng các phương pháp, hình thức giáo dục phù hợp, linh hoạt của giáo viên trong nhà trường THCS. Bên cạnh đó cần có sự phối hợp giữa các lực lượng bên trong và bên ngoài nhà trường theo yêu cầu, nguyện vọng và nguồn lực tài chính nhà trường hiện có trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Tính hệ thống của các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh cần chú ý đến khả năng đồng bộ của hệ thống, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quản lý giáo dục đạo đức, sự hợp tác thống nhất giữa các bộ phận, các cấp lãnh đạo, quản lý nhà trường, sự tiên phong của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, các biện pháp không được mẫu thuẫn về nội dung và hình thức trong các quy chế, nội dụng quy định của nhà trường

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và vừa sức

Các biện pháp được thực hiện trong phạm vị, điều kiện nguồn lực, vật lực, tài chính của nhà trường, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, khả năng giáo viên và theo xu thế phát triển xã hội đất nước cũng nhưng theo xu hướng đổi mới giáo dục. Đồng thới, các biện pháp phải vận dụng được vào thực tiễn tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Các biện pháp đề xuất phải bám theo nội dung, hướng dẫn, phương pháp giáo dục của Bộ, Sơ Giáo dục và Đào tạo ban hành, yêu cầu những vấn đề cần phải làm trong công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS. Theo đó, nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THCS tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cần phải thực hiện và tuân theo các hướng dẫn, chỉ thị, các văn bản pháp quy quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chính quyền địa phương quy định liên quan đến xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như lãnh đạo kiểm tra đánh giá trong công tác quản lý giáo dục đạo đức

3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Các biện pháp khi đề xuất cần quan tâm đến tính kế thừa nhằm hoàn thiện quá trính giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường, đồng thời phát huy tính tích cực và giải quyết những tồn tại, hạn chế mà các cách làm, biện pháp trước kia chưa giải quyết được

3.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

3.3.1. Tổ chức đào tạo – bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên về tuyên truyền và thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cấp trung học cơ sờ

Mục đích: Biện pháp thực hiện nhằm đào tạo bồi dưỡng nâng nhận thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS.

 • Nội dung:

Khả năng tổ chức thực hiện trong hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức co học sinh THCS đối với mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục đạo đức có vị trí và vai trò quan trọng về ý thức, tinh thần trách nhiệm, và kinh nghiệm cũng như phương pháp giáo dục học sinh thích hợp, góp phần giúp các em tự giác trong học tập, tích cực trong rèn luyện đạo đức. Do đó, việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc thực hiện theo các hành vi chuẩn mực đạo đức của mục tiêu, cũng như tập trung vào bồi dưỡng cảm xúc, tình cảm, những thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn trước cái đẹp. Từ đó, giúp giáo viên có khả năng phối hợp, vận dụng những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục đạo đức trong việc tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, tham quan, du lịch đạt hiệu quả cao. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Trong đó, đối với giáo viên chủ nhiệm lớp phải có nhận thức đúng đắn vì mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh THCS và tầm quan trọng của viêc thực hiện giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá. Bởi giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp trong quá trình GDĐĐ cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên bộ môn phải nâng cao trách nhiệm giáo dục ĐĐ cho học sinh thông qua các bài giảng trên lớp và lối sống mẫu mực của nhà giáo, làm gương cho các em. Đối với tổng phụ trách, phải nắm rõ các chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng, địa phương, để có thể xác định, cân đối điều kiện, nguồn lực nhà trường trong hoạt động giáo dục đạo đức thông qua nhiều hình thức, đa dạng phương pháp, mang tính thực tiễn nhằm thu hút sự hứng thú tham gia của học sinh.

Trong quá trình thực hiện bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, Hiểu trưởng nhà trường phải có sự quan tâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận liên quan, theo dõi kiểm tra quá trình thường xuyên. Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên có thể thực hiện nhiều hình thức theo quy định của Bộ, Sở và có thể thực hiện tại trường hay liên kết với các tổ chức, trung tâm có uy tín, chất lượng bên ngoài nhà trường theo điều kiện nhà trường và điều kiện cá nhân giáo viên, bên cạnh đó, khuyến khích đội ngũ giáo viên tự bồi dưỡng thông qua mạng xã hội, hay từ xa.

Cách thức thực hiện: Để đạt mục tiêu và hiệu quả biện pháp bao gồm thực hiện các bước như sau:

Hiệu trưởng phải quan tâm đẩy mạnh trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp với các lực lượng tham gia bồi dưỡng;

Khảo sát thông tin về nhu cầu, nguyện vọng và điều kiện của từng giáo viên, xác định giáo viên nào được tham gia khoá bồi dưỡng cũng như hình thức tổ chức bồi dưỡng;

Liên kết với các trường có uy tín để tổ chức bồi dưỡng, bồi dưỡng tập trung hay từ xa tuỳ thuộc vào điều kiện của nhà trường và cá nhân giáo viên. Trong quá trình tổ chức bồi dưỡng cần quan tâm về thời gian và địa điểm tổ chức đào tạo bồi dưỡng, thời gian và địa điểm phải thuận lợi và không làm ảnh hưởng đến giờ giảng, công việc trên lớp của giáo viên;

Hiệu trưởng phải chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tìm hiểu gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, biểu hiện tâm sinh lý lứa tuổi, các mối quan hệ ngoài xã hội của học sinh để năm bắt từng trường hợp rõ ràng;

Ngoài ra, Hiệu trưởng phải chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong việc chia sẽ thông tin, kinh nghiệm, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để có những phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức phù hợp cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo; Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Sau khi kết thúc khoá bồi dưỡng, Hiệu trưởng chỉ đạo khảo sát, thu thập ý kiến về khoá học, nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm cho những khoá học tiếp theo

Điều kiện thực hiện: Hiệu trưởng đóng vai trò làm gương trong mọi hoạt động giáo dục, nắm vững chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy định của ngành. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải có nhận thức tốt về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục giáo dục trên lớp, ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá. Đặc biệt, phải có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí cho khóa bồi dưỡng cũng như tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trưởng THCS. Tạo kiều kiện thuận lợi cho các cá nhân, bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ, phân công của các lực lượng tham gia hoạt động.

3.3.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa phù hợp với nguồn lực nhà trường

Mục đích: Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khoá phù hợp với nguồn lực nhà trường nhằm nâng cao nhận thực của học sinh về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện, tự rèn luyện đạo đức bản thân, và nâng cao chất lượng trong quản lý hoạt động giáo dục đạo đức tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nội dung: Biện pháp tập trung vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hình thức ngoại khoá, các hoạt động phải thiết thực, gần gũi, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, phù hợp với điều kiện kinh phí nhà trường. Đặc biệt, phải đưa ra được dự báo diễn biến về đạo đức học sinh tại trường thường xuyên. Do đó, Hiệu trưởng phải chủ động quan hệ, phối hợp, hợp tác với Hội cha mẹ học sinh, với các tổ chức chính quyền địa phương để thu thập những thông tin cần thiết về diễn biến đạo đức của học sinh để thống nhất phương pháp giáo dục phù hợp. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua ngoại khoá còn phải xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ của nhà trường giúp học sinh THCS có khả năng nhận thức đầy đủ, có hành vi ứng xử phù hợp với tập thể.

Cách thức thực hiện: Để thực hiệu quả biện pháp trên, trước hết Hiệu trưởng phải tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận liên quan trong việc phối hợp thu thập thông tin, cũng như tạo điều kiện để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khoá; Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Ngoài ra, Hiệu trưởng cần có kế hoạch riêng cho công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong mỗi năm học để tạo sự liên tục và đạt mục tiêu giáo dục nhà trường cũng như mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh;

Căn cứ vào thực trạng, tiềm lực của nhà trường, kế hoạch quản lý công tác hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khoá thực hiện định kỳ hằng năm, tháng, tuần như phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày 5/9; 20/10; 20/11; 22/12; 03/02; 08/03; 10/03; 26/03; 30/04; 01/05; 19/05 với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, thực tiễn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh, đồng thời là dịp giúp đánh giá những thiếu sót, biểu hiện đạo đức của học sinh cụ thể rõ ràng, tạo hiệu quả và đạt mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh tại trường;

Đồng thời, Hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết và luôn quan tâm đến việc giáo dục hình thành trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết trong việc phát huy khả năng hình thành nhân cách học sinh

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cần đẩy mạnh và xây dựng các mối quan hệ phối hợp chặt chẽ thông qua việc phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm gắn với quyền hạn của từng bộ phận, của các lực lượng tham gia nhằm tạo cơ chế thuận lợi, hợp tác, thống nhất trong hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua ngoại khoá

Điều kiện thực hiện:Kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh THCS phải được xác định chính xác về mục tiêu, nội dung, phương pháp, các hình thức tổ chức. Trong đó, Hiệu trưởng phải có vai trò tiên phong, phải có kỹ năng xây dựng kế hoạch, năng lực huy động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, bản đảm sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nguồn lực, kinh phí nhà trường.

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên phải nhiệt tình hướng dẫn cho học sinh những chuẩn mực. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phải là lực lượng gương mẫu, là tấm gương cho học sinh trong các hoạt động giáo dục đạo đức ngoại khoá.

3.3.3. Tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Mục đích: Thông qua việc phối hợp với các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, cũng như bảo đảm về cơ sở vật chất, phương tiện thực hiện, kinh phí tổ chức và sự thống nhất thực hiện giữa các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức qua hoạt động giáo dục ngoại khoá cho học sinh. Sự thống nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giữa nhà trường – gia đình – xã hội sẽ tạo sức mạnh hoàn thiện hiệu quả trong giáo dục đạo đức cũng như giáo dục toàn diện học sinh.

Nội dung: Sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội có vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, đặc biệt là học sinh THCS. Từ đó, cần xây dựng môi trường thích hợp và tích cực tại nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, đối với nhà trường, Hiệu trưởng phải tổ chức huy động các nguồn lực, từ cơ sở vật chất đến nội dung chương trình, không khí học tập, môi trường cảnh quan, nề nếp. Đặc biệt, Hiệu trường cần xây dựng hiệu quả các mối quan hệ giữa các bộ phận nhà trường, hoạt động tích cực, lành mạnh, trong sáng giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò và là tấm gương cho học sinh noi theo. Đồng thời, gia đình và xã hội là môi trường thường xuyên gần gũi với học sinh, góp phần hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh.

Cách thức thực hiện: Ngoài việc tạo sự thống nhất giữa các bộ phận, các nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức trong nhà trường về quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh, Hiệu trưởng còn là người chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn học đường thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh, giúp họ ý thức, trách nhiệm trong vấn đề giáo dục con mình, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực tác động từ môi trường sống xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia rèn luyện phẩm chất đạo đức qua các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường tổ chức.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cần quan tâm, chủ động trong việc phối hợp với chính quyền, địa phương, các ban ngành về việc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện tham quan, hoạt động ngoại khoá cho học sinh.

Hiệu trưởng khi xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội phải chú ý đến sự liên quan trong kế hoạch chung của nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục của năm học, nhiệm vụ chính trị của địa phương và phải được hội đồng nhà trường thông qua.

Ban giám hiệu nhà trường đặt ra việc xây dựng kế hoạch thực hiện phối hợp với các lực lượng giáo dục cả trong và ngoài nhà trường, trong đó, cần quan tâm đến sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh

Từ đó, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội vừa là điều kiện vừa là môi trường quan trọng nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường cũng như chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Hiệu trưởng đóng vai trò chủ động và tích cực trong việc phối hợp, gắn kết giữa các lực lượng tham gia, cũng như có chỉ đạo thực hiện thường xuyên, thống nhất giữa các bộ phận, lực lượng trong và ngoài nhà trường theo mục tiêu chung của giáo dục đạo đức học sinh vì xự phát triển bền vững xã hội. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Điều kiện thực hiện: Khi thực hiện biện pháp, cần phải dựa trên sự chỉ dẫn của các cấp, các ngành liên quan, sự chỉ đạo tích cực của Hiệu trưởng về tổ chức, phối hợp và thống nhất giữa các bộ phận. Đồng thời, phải có sự phân công, trách nhiệm cho từng bộ phận cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch. Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên được phân công phải nhiệt tình, cởi mở, yêu nghề, yêu quý học sinh, có kỹ năng giáo tiếp, có kiến thức về việc tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, biết tích hợp các nội dụng của hoạt động đạo đức vào các môn học trên lớp

3.3.4. Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục đạo cho học sinh trung học cơ sở

Mục đích: Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện kế hoạc giáo dục đạo đức cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vật lực, sự nhiệt tình của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, cũng như chất lượng trong các tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức thông qua ngoài giờ lên lớp hay ngoại khoá, giúp học sinh có đủ điều kiện tham gia hoạt động tích cực và hứng thú trong quá trình hình thành nhân cách phẩm chất đạo đức

Nội dung: Giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ diễn ra trên lớp học, mà còn diễn ra qua các hoạt động ngoại khoá, tham quan, du lịch. Chính vì vậy, để tổ chức thành công các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, tham quan cần có sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố, trong đó cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn nhân lực vật lực sẽ quyết định kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Bên cạnh đó, môi trường sư phạm, sự tham gia tích cực, sự thống nhất ý kiến trong tổ chức cũng là sự hỗ trợ cho kết quả giáo dục của nhà trường

Cách thức thực hiện: Để thực hiện hiệu quả biện pháp, Hiệu trường không chỉ triển khai xây dựng cơ sở vật chất, thu hút hỗ trợ kinh phí trong và ngoài nhà trường mà còn phải phát huy các nguồn lực tham gia như phụ huynh học sinh, cơ quan chính quyền địa phương, các doanh nghiệp phục vụ thực hiện tốt hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường

Ngoài ra, Hiệu trưởng còn thực hiện tốt vai trò trong việc xây dựng môi trường sư phạm, sự thống nhất về nội dung, phương pháp và hình thức thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh trong các bộ phận, tổ chức, cá nhân nhà trường.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp với các bộ phận huy động kinh phí từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, hội cha mẹ học sinh nhằm mua sắm, bổ sung, sửa chữa đảm bảo các thiết bị dạy học hoạt động thường xuyên, liên tục. Đồng thời, Hiệu trưởng có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách về cơ sở vật chất, bảo đảm trong việc thực hiện tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo về những vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, tình trạng đạo đức của học sinh hiện nay trong nhà trường.

Điều kiện thực hiện:Xây dựng kế hoạch về huy động kinh phí từ các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể trong việc mua mới, bổ sung và bảo dưỡng thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCS. Ngoài ra, các cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên trong nhà trường cần có sự thống nhất về mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh, cũng như trong việc huy động sự hỗ trợ tài chính từ các nguồn lực trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ nhiệt tình từ hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và sự quan tâm của các cấp ngành trong việc trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

3.3.5. Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực học sinh THCS Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Mục đích: Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo đạo đức cho học sinh có vai trò quan trọng, nhằm phát huy tính tích cực trong học tập và hình thành nhân cách, chuẩn mực đạo đực học sinh. Đồng thời, kiểm tra đánh giá giúp nhà quản lý phát hiện sai sót và kịp thời điều chỉnh góp phần hoàn thiện kế hoạch cũng như sự phù hợp trong quá trình thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường. Chính vì vậy, mục đích của biện pháp là tăng cường trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Nội dung: Các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên cần phải xây dựng bộ công cụ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại cho các cá nhân, các bộ phận, tổ chuyên môn trong quá trình thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh. Quá trình đánh giá phải diễn ra liên tục, định kỳ phù hợp theo từng chủ đề hoạt động, công bằng, khách quan và công khai minh bạch trong kết quả đánh giá.

Cách thức thực hiện: Các trường phải thu thập thông tin về nhu cầu, điều kiện, nguyện vọng của các lực lượng tham gia thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức để làm cơ sở cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá, tiêu chí đánh giá phải phù hợp với đặc điểm học sinh, điều kiện hoàn cảnh thực hiện hoạt động giáo dục. Đặc biệt, các tiêu chí đánh giá phải khách quan và lấy người học là trung tâm quá trình giáo dục;

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất của tổ chuyên môn về thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức, cũng như tổ chức dự giờ quan sát đánh giá, phân tích giờ dạy, trao đổi góp ý để giáo viên rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh;

Tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch và thực hiện kế hoạch trong các bộ phận nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch gần gũi với thực tiễn;

Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng nêu gương điển hình những cá nhân, bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm nhân rộng và tạo sự thống nhất trong tập thể nhà trường, phát huy tính tích cực trong dạy và học

Điều kiện thực hiện:

Phải xây dựng được tiêu chí đánh giá phù hợp và có sự thống nhất giữa các cá nhân, bộ phận trong nhà trường về đánh giá kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Đồng thời, cần phải có sự quan tâm tích cực từ phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp ngành trong việc hỗ trợ thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc từ Ban Giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường mình.

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Các biện pháp được đề xuất trên cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chính vì vậy, mỗi biện pháp vừa là nguyên nhân cũng vừa là kết quả của biện pháp kia ảnh hưởng đến sự hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, các biện pháp phải thực hiện đồng bộ để đảm bảo kính khả thi và khoa học giải quyết được những tồn tại từ thực tiễn.

Ngoài ra, Hiệu trưởng cần quan tâm và thực hiện đồng bộ các biên pháp đã được đề xuất trong luận văn này bao gồm: (1) Tổ chức đào tạo – bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh;(2) Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình giáo dục tổng thể và nguồn lực nhà trường;(3) Tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;(4) Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục đạo đức cho học sinh THCS;(5) Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực học sinh THCS.

3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp đề xuất

3.5.1. Tổ chức khảo nghiệm

Để thực hiện khảo nghiệm các biện pháp đã đề xuất, người nghiên cứu thiết kế bảng khảo sát ý kiến chuyên gia, cán bộ quản lý và giáo viên (theo phụ lục 4) và gửi đến 30 người trong đó 5 chuyên gia và 25 cán bộ quản lý và giáo viên(danh sách theo phụ lục 5) có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên để đánh giá tính khả thi và cần thiết của các biện pháp đề xuất trong đề tài này.

3.5.2. Kết quả đánh giá khảo nghiệm

Sau khi thu thập thông tin về các ý kiến đánh giá của chuyên gia, cũng như các cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên về tính khả thi và cần thiết của các biện pháp đề xuất, kết quả khảo nghiệm được thể hiện trong bảng 3.1 như sau: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Bảng 3.1: Kết quả đánh giá tính khả thi và cần thiết của các biện pháp

Từ bảng 3.1 cho thấy, các biện pháp được chuyên gia đánh giá cao tính cần thiết và khả thi trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS tại các trường trên địa bàn TX Tân Uyên, Bình Dương, cụ thể:

Trong biện pháp Tổ chức đào tạo – bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh nội dung thực hiện việc liên kết các trường có uy tín để tổ chức bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và địa điểm và không làm ảnh hưởng đến giờ giảng hay công việc trên lớp của giáo viên được đánh giá rất cao tính khả thi và cần thiết với điểm trung bình từ 2.6 đến 2.8 điểm đạt mức 3, mức độ rất cao trong thang đo cần thiết và khả thi. Bên cạnh đó, nội dung Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong việc chia sẽ thông tin, kinh nghiệm, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh cũng được đánh giá cao tính khả thi với điểm trung bình là 2.73, đạt mức 3, mức rất cao trong thang đo khả thi. Từ đó, khi thực hiện biện pháp này, cần chủ ý đến sự phối hợp, liên kết với các trường có uy tín và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, cũng như sự chỉ đạo hướng dẫn cụ thể của các cấp lãnh đạo đến cá nhân, bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS tại các trường tham gia khảo sát.

Trong biện pháp Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình giáo dục tổng thể và nguồn lực nhà trường cũng được đánh giá cao tính khả thi và cần thiết trong các nội dung thực thiện như: Kế hoạch quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua các ngày lễ, xây dựng đội ngũ giáo viên có tình thần trách nhiệm, nhiệt tình và đẩy mạnh việc phối hợp với các bộ phận trong và ngoài nhà trường với điểm trung bình từ 2.00 đến 2.67 điểm, đạt mức 2, và 3 trong thang đo cần thiết và khả thi. Qua đó, khi thực hiện biện pháp quản lý HĐGDĐĐ cho học sinh tại các trường trên địa bàn TX Tân Uyên, Bình Dương Hiệu trưởng cần chú ý đến việc xây dựng kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua các ngày lễ trong năm, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức, nhiệt tình, và có trách nhiệm, yêu nghề và đẩy mạnh phối hợp liên kết với các tổ chức, cơ quan chính quyền địa phương, các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện thành công biện pháp và hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh.

Đối với biện pháp, Tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(hiện tại tiết học ngoài giờ lên lớp vẫn còn đang giảng dạy 0,5 tiết/tuần tại các trường THCS) các nội dung cũng được đánh giá khả thi và cần thiết. Trong đó, nội dung Chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn học đường thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh, giúp họ ý thức, trách nhiệm trong vấn đề giáo dục con mình được đánh giá cao tính cần thiết với điểm trung bình 2.73, độ lệch chuẩn 0.46 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá của nội dung này ở mức 3. Bên cạnh đó, nội dung xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội phải chú ý đến sự liên quan trong kế hoạch chung của nhà trường được đánh giá với điểm trung bình về tính khả thi là 2.73 điểm, độ lệch chuẩn 0.46 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá ở mức độ 3, mức rất cao trong thang đo khả thi. Từ đó, để thực hiện hiệu quả biện pháp này, cần chú ý đến sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc phối hợp với huynh học sinh trong việc chung tay góp sức giáo dục con em mình, cũng như việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội, vì ba nhân tố này tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân cách cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Trong biện pháp, Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, nội dung Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp với các bộ phận huy động kinh phí từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, hội cha mẹ học sinh nhằm xã hội hóa, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất trang thiết bị; Tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách về cơ sở vật chất với điểm trung bình từ 2.33 đến 2.8 điểm đạt mức 2, và 3 trong thang đo. Đồng thời, độ lệch chuẩn rất thấp ở mức 0.4, 0.5. Từ đó, trong quá trình thực hiện biện pháp, người quản lý cần chú ý đến việc xây dựng kế hoạch, và sự chỉ đạo trong quá trình huy động kinh phí từ các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ chuyên trách bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để mua mới, nâng cấp và bảo quản trang thiết bị hỗ trợ cho công tác GDĐĐ học sinh được hiệu quả.

Biện pháp, Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động GDĐĐ phát huy tính tích cực học sinh cũng được đánh giá về tính khả thi và cần thiết trong các nội dung, nhưng kết quả đánh giá chưa đạt mức cao, các điểm trung bình trong các nội dung dao động từ 2.27 đến 2.47 điểm đạt mức 2. Ngoại trừ, nội dung Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng nêu gương điển hình những cá nhân, bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ được đánh giá cao mức độ khả thi với điểm trung bình 2.73, và độ lệch chuẩn 0.46, chính vì vậy khi thực hiện biện pháp này Hiệu trưởng cần chú ý đến việc tổng hợp đánh giá, tổ chức khen thưởng nêu gương những bộ phận, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ để thu hút và phát huy tính tích cực tham gia hoạt động của các thành phần trong nhà trường.

Tiểu kết chương 3

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận trong chương 1 và nghiên cứu thực trạng trong chương 2, người nghiên cứu đã chỉ ra 5 biện pháp hỗ trợ trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, trên địa bàn Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bao gồm:

 • Tổ chức đào tạo – bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên về tuyên truyền và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh;
 • Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình giáo dục tổng thể và nguồn lực nhà trường;
 • Tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
 • Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục đạo đức cho học sinh THCS;
 • Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực học sinh;

Đồng thời, các biện pháp trên đã được người nghiên cứu tổ chức tham vấn kiến chuyên gia, cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm về tính khả thi và cần thiết, các biện pháp đã được nhóm đối tượng khảo nghiệm đánh giá tương đối cao tính khả thi và cần thiết khi thực hiện trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

1. Kết luận

Mục tiêu chính của nghiên cứu đề tài này nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương dựa trên kết quả phân tích đánh giá từ thực trạng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường THCS. Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát bằng phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp trong các đối tượng tham gia khảo sát. Trong đó, kích thước mẫu là 195 học sinh khối lớp 6 và lớp 9, và 159 giáo viên, cán bộ quản lý tại 8 trường THCS trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu định lượng được sử dụng để phân tích, đánh giá thang đo lường các thành phần, nội dung thông qua hệ số tin cậy Cronbach Alpha, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, kiểm định sự khác biết có ý nghĩa thông kê trong đánh giá giữa giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh.

Sau thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài này “Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương”, chúng tôi đã hoàn thành đề tài với các nội dung nghiên cứu cụ thể như:

Đã tổng quan được vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước về hoạt động giáo dục đạo đức và công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trường THCS, cũng như làm rõ các khái niệm liên quan như: hoạt động, giáo dục, giáo dục đạo đức, quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS, những mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức GDĐĐ, các chức năng trong quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh THCS.

Từ nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trên địa bàn khảo sát, người nghiên cứu đã chỉ ra những ưu và hạn chế, những nguyên nhân khó khăn và thuận lợi, cụ thể như:

Về ưu điểm: Các trường có đội ngũ giáo viên có thâm niên lâu năm, có học sinh rất tôn trọng thầy cố giáo, ý thức tự học cao và biết nghe lời thầy cô giáo. Đồng thời, các giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức cao về tâm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường. Các trường đã quan tâm đến tổ chức, điều khiển người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học, phổ thông cơ bản, hiện đại, phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn về tự nhiên, xã hội, con người, cũng như thường xuyên thực hiện và mang lại một số kết quả nhất định trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

Về hạn chế: Các giáo viên chưa được tham gia đào tạo – bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, cũng như học sinh trong các trường còn mang tính thụ động, làm việc riêng trong khi tham gia hoạt động giáo dục và chưa tích cực trong việc giúp đỡ bạn bè, thầy cô. Bên cạnh đó, một số cá nhân trong đọi ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa có sự nhận thức đầy đủ về mục tiêu,nhiệm vụ của công tác tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS tại trường. Chưa có biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp cho học sinh và chưa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho đội ngũ giáo viên chuyên trách. Ngoài ra, còn tồn tại một số hạn chế khác như: Công tác bố trí và sắp xếp bộ phận tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa phù hợp; Đa số giáo viên ngại va chạm, chỉ quan tâm công tác giảng dạy kiến thức nên không nhiệt tình phối hợp trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; Một số học sinh còn thiếu ý thức trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức; Nội dung giáo dục đạo đức chủ yếu thực hiện trong môn GDCD, và lồng ghép trong các môn khác; Thiếu sự quan tâm sâu sát của gia đình, phụ huynh học sinh; Phụ huynh không kiểm soát hết hành vị cũng như việc học tập của con em mình; Chưa có kế hoạch quản lý giảng dạy đồng bộ; Việc phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường chưa chặt chẽ; Kinh phí sử dụng cho giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp còn hạn chế; Chưa xây dựng nội dung, hình thức và tiêu chí đánh giá cho hoạt động giáo dục đạo đức thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp;

Với những phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất một số biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót, các biện pháp bao gồm:

 • Tổ chức đào tạo – bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh;
 • Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình giáo dục tổng thể và nguồn lực nhà trường;
 • Tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
 • Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện hỗ trợ giáo dục đạo đức cho học sinh THCS;
 • Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực học sinh;
 • Bên cạnh đó, biện pháp trên được trình bày đầy đủ, bao gồm mục tiêu, nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện. Các biện pháp được đánh giá cao tính khả thi và cần thiết khi thực hiện trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

2.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên

Cần có sự quan tâm hơn nữa về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch phải thống nhất về nội dung chỉ đạo, xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí cho các trường trong việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoại khoá và hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Đồng thời phối hợp với tổ chức cơ quan cấp trên tổ chức hội thảo về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh để các tổ chức cá nhân có điều kiện chia sẽ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Tăng cường thực hiện xây dựng các quy định về nội dung, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, các điều kiện hỗ trợ bảo đảm việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức học sinh;

2.2. Đối với Ban giám hiệu nhà trường

Ban giám hiệu cần tiên phong trong các hoạt động giáo dục của nhà trường và làm gương. Tổ chức xây dựng thực hiện kế hoạch động giáo dục đạo đức từ đầu năm học, chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng thực hiện hiệu quả công tác GDĐĐ cho học sinh THCS.

2.3. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

Nhiệt tình, yêu nghề và biết vận dụng hợp lý và linh hoạt trong các phương pháp giáo dục đạo đức học sinh, hiểu rõ các đặc điểm, biểu hiện và hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp mình quản lý, giảng dạy. Theo dõi và phối hợp với các bộ phận khác cùng thực hiện kế hoạch, mục tiêu nhà trường. Đồng thời làm gương trong mọi hành động, vì đây là lực lượng trực tiếp trong quá trình dạy học cho học sinh;

2.4. Đối với phụ huynh học sinh

Cần tin tưởng vào chương trình giáo dục nhà trường, uy tín nhà trường. Tích cực trong hỗ trợ kinh phí hoạt động giáo dục đạo đức cho con em mình, cũng như phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con điều hay lẽ phải;

2.5. Đối với học sinh

Phải tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tập trung vào các hoạt động giáo dục rèn luyện đạo đức và biết tôn trọng thầy cô, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, chuẩn mực xã hội. Tuân thủ mọi quy định trường, lớp, tích cực trong đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thân và chất lượng, uy tín giáo dục nhà trường.

2.6. Đối với các lực lượng xã hội

Các lực lượng đặc biệt là chính quyền sở tại, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nhà trường tham gia hoạt động giáo dục đạo đức thông qua tham quan, du lịch. Giảm miễn thuế, phí cho học sinh khi tham gia hoạt động rèn luyện đạo đức tại các khu di tích lịch sử địa phương. Phối hợp tích cực với nhà trường trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trên địa bàn. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS Trung học.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993