Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức năng: chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ hành chính, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ huynh… Các bộ phận này dù có chức năng riêng nhưng vẫn có liên hệ, liên kết với các bộ phận khác để giáo dục, đào tạo học sinh của nhà trường. Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý phải luôn có tính hệ thống trong mọi hoạt động.

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn

Để đảm bảo cho các biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông Hoạt động trải nghiệm cho học sinh đưa ra đi đến được thành công thì các biện pháp đó phải được xây dựng trên cơ sở thực tiễn của nhà trường chứ không thể xây dựng trên các lý thuyết chung chung. Do vậy, khi xây dựng các biện pháp phải luôn tuân thủ nguyên tắc này.

3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi

Nguyên tắc này đòi hỏi biện pháp đưa ra phải thiết thực, cụ thể phù hợp với các điều kiện của nhà trường và được sự đồng thuận của các cấp quản lý giáo dục, của địa phương, của cha mẹ học sinh, của học sinh và đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức trong nhà trường.

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Việc đề xuất các biện pháp phải căn cứ vào thực tế các nhà trường, phải dựa trên nền tảng các thành tích đã đạt được để xây dựng các biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh sao cho đảm bảo sự kế thừa liên tiếp phát triển. Ngoài ra các biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh phải nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó có chất lượng Giáo dục môi trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

3.2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV, học sinh về tầm quan trọng của Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Nhằm giúp các lực lượng giáo dục trong nhà trường: Ban giám hiệu, GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác Giáo dục môi trường đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, từ đó đặt công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở vị trí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Mọi lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường đều có mục tiêu chung và xuyên suốt đó là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Trong đó giáo dục nhà trường được coi là khâu trung tâm, đóng vai trò chủ đạo. Chính vì thế trong mọi hoạt động giáo dục, trước hết các lực lượng giáo dục trong nhà trường phải xác định được vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển con người, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội. Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục nhân cách con người. Để nâng cao hiệu quả Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm, trước hết các lực lượng Giáo dục trong và ngoài nhà trường cần nhận thức được vai trò, vị trí của công tác Giáo dục môi trường đối với sự phát triển con người nói riêng và đối với sự tiến bộ của xã hội nói chung.

Qua thực tế tìm hiểu nhận thức của GV và cán bộ quản lý của các nhà trường về vai trò và ý nghĩa của công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh, phần lớn họ đều nhận thức được đây là một nội dung Giáo dục rất quan trọng và cần thiết, tuy nhiên trong quá trình tổ chức hoạt động của nhà trường và của các GV, thì công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm vẫn chưa được coi trọng và đặt lên vị trí những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Giáo dục toàn diện học sinh. Đặc biệt vẫn có số ít giáo viên thường trực tâm lý xem nhẹ nội dung Giáo dục môi trường trong mục tiêu Giáo dục của nhà trường. Điều này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh của các nhà trường. Vì vậy việc giúp cho các lực lượng Giáo dục trong nhà trường có được nhận thức đúng đắn và hiểu biết đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường sẽ là nền tảng giúp họ tích cực và có trách nhiệm hơn trong công tác Giáo dục môi trường.

Để các lực lượng Giáo dục trong nhà trường nhận thức được công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình giáo dục nhà trường, đòi hỏi các nhà trường, mà đứng đầu là BGH nhà trường phải:

 • Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về môi trường và Bảo vệ môi trường trong chương trình công tác của nhà trường.
 • Tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về môi trường, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường.
 • Cung cấp cho GV những thông tin về môi trường đặc biệt là hiện trạng môi trường của địa phương, của nước ta và diễn biến môi trường toàn cầu một cách thường xuyên cho giáo viên và các lực lượng Giáo dục. Từ đó họ có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề môi trường và công tác Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Để biện pháp nâng cao nhận thức cho các lực lượng Giáo dục về tầm quan trọng của Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cần một số điều kiện sau:

 • Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cần nhận thức đúng đắn và thấy được tầm quan trọng của Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm. Từ đó có kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng về nhận thức cũng như nghiệp vụ cho Cán bộ giáo viên hiểu và biết cách thực hiện tốt khi tổ chức thực hiện Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm.
 • Hiệu trưởng cần chỉ đạo xây dựng các tiêu chí thi đua cho Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm một cách cụ thể từ GVCN, GVBM, các tổ chức đoàn thể đến các em học sinh toàn trường.
 • Cần sự giúp đỡ của các cấp trên về kinh nghiệm quản lý và tổ chức các Hoạt động trải nghiệm.
 • Cần sự quan tâm hơn trong việc chi kinh phí khi tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng Giáo dục.
 • Giáo viên phải nhận thức đúng về Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm và có kế hoạch tuyên truyền thuyết phục cha mẹ học sinh tham gia.

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ năng tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên

3.2.2.1 Mục tiêu của biện pháp

Nhằm giúp cho GV có kiến thức và kỹ năng tiến hành hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm một cách có hệ thống.

3.2.2.2 Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Trong mọi quá trình giáo dục, giáo viên luôn là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm không nằm ngoài quy luật chung đó. Thực tế cho thấy, nhiều khi GV muốn tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhưng họ gặp không ít khó khăn về nguồn thông tin, tài liệu, đặc biệt là thiếu những tài liệu mang tính chất chuyên đề. Trong khi đó, nguồn thông tin về Giáo dục môi trường mà GV có được hầu hết mang tính chất vụn vặt, không hệ thống, nhất là những chuyên đề mới về môi trường và phát triển bền vững thì hầu như họ chưa thấy ở đâu. Hơn nữa họ còn lúng túng và thiếu kỹ năng trong việc lồng ghép nội dung Giáo dục môi trường vào các môn học và trong tổ chức các hoạt động, điều đó làm ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của chính các GV. Chính vì thế nâng cao kỹ năng tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho GV là biện pháp quan trọng góp phần làm cho công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh đạt hiệu quả cao. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

 • Để làm tốt công tác này Hiệu trưởng các nhà trường cần:

Đánh giá, phân loại GV từ đó xác định yêu cầu rèn luyện, bồi dưỡng. Phải tạo ra được bầu không khí lành mạnh để GV tự giác thực hiện. Khi tổ chức chỉ đạo phải có sự thống nhất ở trong tổ, nhóm chuyên môn. Mọi GV phải nghiên cứu kỹ nội dung, thao tác thực hiện phải thống nhất, quá trình thực hiện có lôgic chặt chẽ. Qua thực tế hoạt động, GV sẽ nhận thấy những mặt mạnh yếu của mình để cùng nhau trao đổi nâng cao tay nghề. Sau đó, hình thành và rèn kỹ năng tổ chức Hoạt động trải nghiệm về Môi trường cho GV.

Kỹ năng đưa ra nhiều phương án tổ chức hoạt động và lựa chọn phương án tốt nhất, kỹ năng xác định chủ đề, tên hoạt động, kỹ năng thiết kế kế hoạch tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho học sinh, kỹ năng xây dựng kịch bản hoạt động, kỹ năng thiết kế các dự án trải nghiệm về Môi trường của học sinh, kỹ năng điều phối hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động,…

Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc, các yếu tố tổ chức Hoạt động trải nghiệm về Môi trường để tạo sự hứng thú cho học sinh.

Để gia tăng kết quả đạt được của học sinh trong việc tham gia các Hoạt động trải nghiệm về MT, mỗi GV cần nắm rõ các nguyên tắc tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm. Cách truyền đạt của GV đòi hỏi phải mang tính chuyên nghiệp. Người tổ chức phải ý thức được hứng thú tham gia của học sinh trong Hoạt động trải nghiệm là nhân tố quan trọng nhất đem đến sự thành công. Nhiều GV phản ánh rằng họ cảm thấy bị gián đoạn khi học sinh tỏ ra không thích tham gia hoạt động do mình tổ chức. Muốn khắc phục, cần phải giúp GV có khả năng trong việc sử dụng 6 nhân tố sau đây:

Gia tăng mức độ tập trung của học sinh trong quá trình tổ chức: Khi học sinh ít chú ý thì các em không thể nào tiếp thu được nhưng tập trung quá cao thì sẽ bị căng thẳng. GV cần lưu ý 4 yếu tố để có thể tăng hoặc giảm mức độ tập trung của học sinh là: Mức độ gần gũi, thời gian, hiểu rõ vấn đề, nghệ thuật dẫn dắt. Khi thấy học sinh tích cực trong các hoạt động thì GV sẽ ít can thiệp. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Nhận biết sắc thái tình cảm của học sinh: Thông qua các biểu hiện của học sinh ở từng tình huống cụ thể người tổ chức có thể biết được học sinh có phải đang sẵn sàng học hỏi hay không. Các em luôn có khuynh hướng nỗ lực nếu bản thân thấy thích, tin rằng tham gia mình sẽ thành công. GV nhận biết cảm xúc của học sinh qua các biểu hiện thích thú hay chán nản và khéo léo điều chỉnh. Đó là kỹ năng của người tổ chức, điều này quan trọng hơn là đơn thuần bổ sung các thiếu sót của học sinh.

Tạo sự thích thú với buổi trải nghiệm: Nhân tố này không tự có mà nó phát sinh trong quá trình tổ chức. Người tổ chức tạo sự thích thú cho học sinh bằng cách làm cho học sinh thích thú với chính mình. GV đưa ra những lời bình thu hút sự chú ý của học sinh, liên hệ nội dung của buổi trải nghiệm với thực tế, khen ngợi học sinh về những gì các em đã trình bày… Ngoài ra GV tăng cường tính thiết thực của Hoạt động trải nghiệm về Môi trường bằng việc gắn việc học tập của các em với thực tế cuộc sống.

Khả năng nhận biết kết quả: GV cho học sinh thấy các em đã làm tốt ở điểm nào, điểm nào cần phải cải thiện và cần phải làm gì để cải thiện điều đó. Có như vậy các em mới thấy có khả năng, khi làm được các em sẽ cố gắng hơn. Muốn vậy GV cần tập trung vào sự phản hồi, phải đưa ra nhận xét một cách hiệu quả, khuyến khích khả năng tư duy.

Tạo động lực cho học sinh: Động lực chủ quan tồn tại ngay trong mỗi học sinh khi các em thấy hài lòng với kết quả ban đầu của mình phát hiện được qua buổi trải nghiệm. Động lực khách quan có được khi các em tham gia thấy thích thú khi lĩnh hội được kiến thức qua buổi hoạt động này. Động lực khách quan chuyển thành động lực chủ quan khi học sinh hài lòng với Hoạt động trải nghiệm đã và đang diễn ra. Các em từ chỗ cần phải tham gia đến thích tham gia.

Để tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm đạt hiệu quả, nhà trường cần có đội ngũ Cán bộ giáo viên có năng lực vững vàng, có uy tín với đồng nghiệp, với học sinh và nhân dân địa phương, đặc biệt là phải có khả năng huy động các lực lượng tham gia hoạt động. Để có nguồn nhân lực này thì nhà trường phải chủ động trong đào tạo, bồi dưỡng. Một trong những cách thức đào tạo nguồn nhân lực là:

Tổ chức tập huấn: Trong thực tế việc đào tạo ở trường Sư phạm, giáo sinh chưa được tham gia các hoạt động này nhiều, nên kinh nghiệm tổ chức các hoạt động còn hạn chế. Trong khi đó các trường phổ thông hiện nay hoạt động còn hình thức đơn điệu, chưa hiệu quả, nên không có môi trường để GV học cách tổ chức. Do đó phải bồi dưỡng thường xuyên cho GV cốt cán tổ chức các HĐTN về Môi trường để họ cập nhật kiến thức mới, phát triển một số kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và qua đó chính họ được phát triển, từ đó yêu thích công việc của mình.

Hình thức tổ chức: Có thể mời báo cáo viên triển khai cho các GV. Sau đó, chính họ lại tiếp tục nhân lên cho các GV khác. Công tác tập huấn được tổ chức dưới hình thức:

 • Biên soạn tài liệu. Cung cấp tài liệu.
 • Mời tham gia các hội thảo, tập huấn của các cấp cao hơn. Giao lưu học hỏi các mô hình tốt.
 • Tổ chức nhiều hình thức đào tạo tại chỗ có thể ở tại trường hoặc hình thức dã ngoại, trải nghiệm thực tế.
 • Mạnh dạn giao nhiệm vụ có sự giám sát kiểm tra. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.
 • Dạy một số môn để bổ trợ cho người tổ chức có thêm vốn như: nghệ thuật thuyết trình, nghệ thuật giao tiếp, ca hát,…

GDMT thông qua Hoạt động trải nghiệm là hoạt động mang yếu tố “động”, bởi vậy người tổ chức hoạt động phải luôn trau dồi về trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng đánh giá… vấn đề cốt lõi là phải ý thức được trách nhiệm và yêu cầu công việc để đáp ứng với xu thế phát triển.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Tạo điều kiện về thời gian cho GV tham gia hoạt động bồi dưỡng.
 • Tạo được nguồn kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng.
 • Gắn yêu cầu bồi dưỡng với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của GV và có thể đưa vào thi đua.
 • Báo cáo viên tham gia tập huấn phải thực sự là chuyên gia về tổ chức các Hoạt động trải nghiệm về Môi trường.

3.2.3. Động viên, khuyến khích giáo viên tổ chức Hoạt động trải nghiệm các môn học tích hợp nội dung Giáo dục môi trường cho học sinh

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng, thói quen hành vi tham gia bảo vệ môi trường cho học sinh.

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Hành vi và thói quen của con người chỉ được hình thành bằng hoạt động và thông qua hoạt động. Mục tiêu của Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm là giáo dục hành động tham gia để nhận thức và giải quyết các vấn đề môi trường trong thực tiễn. Tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động Bảo vệ môi trường thực tế không chỉ giúp các em, có thêm nhận thức, hiểu biết cần thiết để Bảo vệ môi trường mà còn giúp các em có được cơ hội thực hành Bảo vệ môi trường trong điều kiện môi trường cụ thể. Các vấn đề môi trường diễn ra xung quanh các em hết sức đa dạng và sinh động. Việc tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn là một yếu tố quan trọng trong Giáo dục. Học sinh cần có cơ hội để thực hành trách nhiệm công dân, chuẩn bị cuộc sống trưởng thành sau này.

Để thực hiện tốt công tác này cần: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Các tổ bộ môn có sự phân công theo dõi các nhóm chuyên đề để có kế hoạch tổ chức các chuyên đề ngoại khóa, trải nghiệm về Giáo dục môi trường cho học sinh theo các chủ điểm cụ thể, ví dụ như:

 • Môn sinh học, tổ chức các chuyên đề về cây xanh. Vai trò của thảm động thực vật…
 • Môn địa lý, tổ chức các chuyên đề về khí hậu, thổ nhưỡng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, dân số – tài nguyên và môi trường…
 • Môn hoá học, tổ chức các chuyên đề về xử lý các chất thải hoá học, các thành phần hoá học gây ô nhiễm môi trường…
 • Môn giáo dục công dân, tổ chức các chuyên đề về Luật bảo vệ môi trường, vai trò, trách nhiệm của công dân đối với việc giữ gìn tài sản quốc gia…
 • Mời các nhà khoa học, các chuyên gia về môi trường đến nói chuyện trong những dịp thuận lợi.
 • Thành lập các câu lạc bộ môi trường trong nhà trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ.
 • Tổ chức cho học sinh tham gia vào các “sân chơi trí tuệ”, các hoạt động trình diễn, hội diễn, hội thi với các chủ điểm môi trường và Bảo vệ môi trường.
 • Tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như: tổ chức cho học sinh thu gom rác thải, hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt; tổ chức cho học sinh trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh,…
 • Tổ chức cho học sinh tìm hiểu các vấn đề môi trường của địa phương
 • Tổ chức cho học sinh tham quan, thực địa các nhà máy, xí nghiệp các khu rừng của địa phương…

Tất cả những hoạt động trên sẽ góp phần giúp cho học sinh nâng cao thêm hiểu biết và rèn luyện thêm kỹ năng hành vi tham gia Bảo vệ môi trường của các em. Qua đó làm cho công tác quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của nhà trường đạt hiệu quả tốt.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng phải xây dựng và phê duyệt KH năm học của trường, kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng tuần, tháng, học kỳ cho từng hoạt động, từng môn học để làm cơ sở cho GV xây dựng kế hoạch tổ chức Hoạt động trải nghiệm các môn học tích hợp nội dung giáo dục về môi trường cho học sinh, tránh trùng chéo với các hoạt động khác của nhà trường, của địa phương.

3.2.4. Tăng cường sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường để GDMT thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

3.2.4.1 Mục tiêu của biện pháp

Thống nhất các yêu cầu và các tác động giáo dục nói chung và Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm nói riêng, bước đầu thực hiện chính sách xã hội hoá công tác Giáo dục môi trường.

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Thống nhất trong tác động của các lực lượng giáo dục gia đình, giáo dục nhà nhà trường và giáo dục xã hội là một trong những nguyên tắc cơ bản của lý luận và thực tiễn giáo dục. Sự thống nhất giữa Giáo dục nhà trường, Giáo dục gia đình và Giáo dục xã hội nhằm tạo ra môi trường giáo dục thuận lợi cho sự phát triển nhân cách, nó tạo ra sức mạnh tổng hợp mang lại hiệu quả cao cho giáo dục, thông qua đó cho phép tận dụng và phát huy tối đa mọi điều kiện có thể huy động để Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh một cách thuận lợi, đồng bộ và liên tục.

Để làm tốt công tác này cần:

 • Nhà trường phải đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức phối hợp các lực lượng Giáo dục tham gia vào công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
 • Nhà trường và chính quyền địa phương nên có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm nói riêng.
 • Liên hệ với các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất ở địa phương để tổ chức cho học sinh tham quan thực tế.
 • Có những hướng dẫn cụ thể cho học sinh tham gia các hoạt động Bảo vệ môi trường ở gia đình, và cộng đồng.
 • Nhà trường cần xây dựng cơ chế chính sách phối kết hợp với gia đình học sinh, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn địa phương trong các hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
 • Tăng cường khai thác các dự án Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên của địa phương để đưa hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của nhà trường vào thực tiễn chương trình bảo vệ môi trường của địa phương.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

 • CBQL các nhà trường cần có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường, khu dân cư trên địa bàn nhà trường.
 • Các nhà trường cần có cơ chế rõ ràng trong việc phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, tránh tình trạng lạm dụng xã hội hóa giáo dục để phục vụ cho mục đích khác.
 • Cần tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về vai trò của Giáo dục môi trường và Bảo vệ môi trường cho học sinh trong giai đoạn hiện nay ở các nhà trường.

3.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong QLGD nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của người cán bộ QLGD, thúc đẩy đổi mới Giáo dục.

Ứng dụng CNTT trong Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các biện pháp đã nêu, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.

3.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của nhà trường, đặc biệt trong quản lý nhà trường bao gồm việc quản lý quá trình Giáo dục môi trường. Khai thác và sử dụng các phần mềm để thu thập và xử lý thông tin giúp quá trình Giáo dục môi trường đạt hiệu quả cao.

BGH nhà trường cần tích cực tự học hỏi để cập nhật các kiến thức về tin học từ đó biết khai thác các ứng dụng của CNTT trong quản lý.

Hiệu trưởng nhà trường cần có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức tin học cho mọi Cán bộ giáo viên, giúp họ sử dụng thành thạo trang thiết bị CNTT để phục vụ cho công tác giảng dạy và Giáo dục môi trường cho học sinh.

Nhà trường cần tập trung chỉ đạo tốt việc dạy và học môn tin học theo chương trình chính khóa, chú trọng việc thực hành trên máy tính cho học sinh, giúp các em biết khai thác mạng internet để các em tự tìm kiến trên mạng các thông tin bổ ích về pháp luật, môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường trên thế giới, trong nước và ở địa phương….

Khai thác và sử dụng tốt các phần mềm xếp thời khóa biểu để bố trí thời khóa biểu một cách hợp lý nhất, đặc biệt ưu tiên cho GVCN, giáo viên các bộ môn Sinh học, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân để họ có nhiều thời gian dành cho tổ chức, quản lý các Hoạt động trải nghiệm cho học sinh về Giáo dục môi trường.

Thiết kế Website riêng của trường, phân công giáo viên tin học quản lý và khai thác website này để quảng bá hình ảnh của nhà trường, thu thập những hoạt động, hình ảnh điển hình trong các tác bảo vệ môi trường và Giáo dục môi trường để học sinh và GV tham khảo, học tập làm theo. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Một số nội dung, hình thức Giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở sẽ được thực hiện tốt hơn nhờ có ứng dụng CNTT như:

 • Sử dụng phần mềm trình chiếu để trình chiếu các nội dung bảo vệ môi trường và Giáo dục môi trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 • Sử dụng phầm mềm để viết chương trình quản lý hồ sơ học sinh.
 • Lập website trên mạng cho học sinh, giáo viên thảo luận về các vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường và các Hoạt động trải nghiệm về Giáo dục bảo vệ môi trường…

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Nhà trường cần tăng cường cơ sở vật chất tài chính cần và đủ cho các trang thiết bị công nghệ thông tin.
 • Đội ngũ Cán bộ giáo viên nhà trường phải đồng tâm hưởng ứng công tác này, tự trau dồi cho bản thân về kiến thức công nghệ thông tin và vươn tới làm chủ khoa học công nghệ chứ không chỉ giáo viên dạy môn tin học.
 • Người hiệu trưởng có những chính sách ưu tiên đãi ngộ với những giáo viên nhiệt tình trong công tác này.

3.2.6. Thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm

3.2.6.1. Mục tiêu của biện pháp

Nâng cao trách nhiệm của GV đối với hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm từ đó giúp GV tích cực chủ động tìm kiếm những phương pháp, hình thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm về Giáo dục môi trường sao cho đạt hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2.6.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Kiểm tra, đánh giá là một trong những khâu cơ bản và không thể thiếu của quá trình Giáo dục nói chung và Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm nói riêng. Kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của giáo viên nhằm thấy rõ được thực trạng công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của mỗi giáo viên, những mặt đã làm tốt, những điểm còn hạn chế. Từ đó có những biện pháp thích hợp để phát huy những mặt đã làm tốt, điều chỉnh những mặt chưa làm được hoặc giúp các GV tự điều chỉnh hoạt động Giáo dục của mình nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm đã đề ra.

Quy trình thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Hàng năm các nhà trường mà trực tiếp là hiệu trưởng cần tổ chức họp bàn với tổ chuyên môn và các GV cốt cán thảo luận, xây dựng kế hoạch Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho từng tháng, từng năm và từng khối lớp. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, Hoạt động trải nghiệm về Giáo dục môi trường, các điều kiện thực hiện, lực lượng tham gia thực hiện, phương thức và các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm,… Trên cơ sở kế hoạch chung, BGH nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn và các GV xây dựng kế hoạch Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của từng bộ môn mà tổ và cá nhân mỗi giáo viên phụ trách, lấy đó làm một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hiệu quả Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của mỗi GV.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của GV có thể tiến hành trên những nội dung sau:

Kiểm tra, đánh giá việc lập kế hoạch Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của GV bao gồm: Kiểm tra, đánh giá việc xác định mục tiêu Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm; Kiểm tra, đánh giá việc xác định nội dung Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm; Kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, các điều kiện phục vụ cho công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của GV.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của GV đã đề ra bao gồm: Kiểm tra, đánh giá mức độ triển khai các nội dung Giáo dục môi trường; Kiểm tra, đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả sử dụng các phương pháp, phương tiện trong việc tích hợp các nội dung Giáo dục môi trường vào các môn học: Kiểm tra, đánh giá mức độ và hiệu quả tổ chức các Hoạt động trải nghiệm về Giáo dục môi trường; Việc kiểm tra, đánh giá kết quả tiếp thu tri thức của học sinh về Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm.

Việc kiểm tra, đánh giá những nội dung trên có thể thực hiện thông qua:

 • Quan sát giáo án của GV và vở ghi của học sinh.
 • Dự và phân tích sư phạm các Hoạt động trải nghiệm về Môi trường mà GV đã triển khai.

Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm của các GV phải luôn gắn liền với hoạt động tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động Giáo dục môi trường. Để việc kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm phát huy được vai trò, tác dụng thì BGH nhà trường mà trực tiếp là hiệu trưởng các nhà trường cần đưa quy định thực hiện Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh của GV là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Bên cạnh đó cần có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều sáng kiến mới về phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm một cách hiệu quả.

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường phải phối kết hợp tốt và có tinh thần trách nhiệm cao để Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh đạt kết quả cao.
 • Cán bộ tham gia kiểm tra, đánh giá Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm phải công bằng, khách quan.
 • Chế độ đãi ngộ, động viên, khen thưởng, kỷ luật phải kịp thời khách quan công tâm.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Bằng việc phân tích các vấn đề lý luận và tìm hiểu thực trạng công tác quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên, tác giả đã đề ra sáu biện pháp. Các biện pháp trên đây đều có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, do vậy cần được phối kết hợp sử dụng thì mới nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Để thực hiện tốt được các biện pháp đều phải bắt đầu từ việc lên kế hoạch có đánh giá, phân tích tình hình cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng, tổ chức thực hiện và chỉ đạo một cánh chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt việc kiểm tra đánh giá phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và được thực hiện kịp thời, công bằng, chính xác, khách quan. Mỗi biện pháp có thế mạnh riêng nhưng tuỳ thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh tuỳ từng môi trường, nhà trường mà có biện pháp thích ứng, hiệu quả cần thiết hơn, và cũng có biện pháp thì ở vị trí thứ yếu hơn. Biện pháp 1 có tính cơ sở, nhóm các biện pháp 2,3,5 là các biện pháp quản lý cơ bản, nhóm các biện pháp 4, 6 là các biện pháp có tính điều kiện để thực hiện các biện pháp quản lý. Muốn đạt được hiệu quả cao trong quá trình quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh thì không được coi nhẹ biện pháp nào, mà cần thực hiện một cách đồng bộ tất cả các biện pháp vì các biện pháp đó gắn kết chặt chẽ với nhau, quan hệ ràng buộc chi phối lẫn nhau, tạo điều kiện hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình quản lý của người hiệu trưởng.

3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Nhằm đánh giá sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

3.4.2. Phạm vi và nội dung khảo nghiệm

Chúng tôi đưa ra các biện pháp đề xuất trên tham khảo ý kiến của 100 người bao gồm: 5 Cán bộ quản lý phòng giáo dục, 20 Cán bộ quản lý các nhà trường và 75 GV các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên. Do điều kiện và thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ tiến hành thăm dò 2 yếu tố: Sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm được đề xuất.

3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Khảo nghiệm bằng phiếu hỏi và trao đổi trực tiếp: Chúng tôi xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến của GV và cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên với nội dung: Xin thầy (cô )cho biệt ý kiến của mình về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất. Với cách đánh giá:

 • Rất cần thiết: 3 điểm; Cần thiết: 2 điểm; Không cần thiết: 1 điểm
 • Rất khả thi: 3 điểm; Khả thi: 2 điểm; Không khả thi: 1 điểm
 • Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê toán học:

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm

Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Biểu đồ 3.1: Mức độ tương quan của tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Thông qua bảng 3.1 và biểu đồ 3.1 cho thấy:

 • Về mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất:

Tất cả 6 biện pháp đề xuất đều được đánh giá là rất cần thiết thể hiện ở giá trị trung bình là X = 2.75.

Biện pháp được đánh giá cần thiết nhất là biện pháp “Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV, học sinh về tầm quan trọng của giáo dục môi trường” với điểm trung bình là X = 2.85. Biện pháp được đánh giá ít cần thiết hơn cả là biện pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm” ở mức điểm đánh giá với X = 2.66.

 • Về tính khả thi của các biện pháp đề xuất:

Nhìn chung tất cả 6 biện pháp đề xuất đều được đánh giá là rất khả thi thể hiện ở giá trị trung bình là X = 2.76. Biện pháp được đánh giá khả thi nhất là biện pháp “Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV, học sinh về tầm quan trọng của giáo dục môi trường” với điểm trung bình là X = 2.84. Biện pháp được đánh giá ít khả thi hơn cả là “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý Giáo dục môi trường thông qua HĐT” ở mức điểm đánh giá với X = 2.69.

Như vậy qua khảo nghiệm có thể thấy tất cả các biện pháp đề xuất đều được các chuyên gia đánh giá với mức độ tương quan thuận rất chặt chẽ ở tính cần thiết và tính khả thi.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Trên cơ sở lý luận ở chương 1 luận văn và căn cứ kết quả khảo sát thực trạng ở chương 2, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên. Các biện pháp tập trung giải quyết vấn đề cơ bản trong công tác quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục môi trường góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Kết quả thăm dò ý kiến Cán bộ quản lý, GV các nhà trường đã chứng tỏ rằng các biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh mà luận văn đề xuất là hợp lý đồng thời khẳng định tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm trong điều kiện hiện nay của các trường trung học cơ sở.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

GDMT thông qua Hoạt động trải nghiệm là hình thức tổ chức dạy học và giáo dục có sức hấp dẫn đặc biệt với học sinh. Có thể nói đây là một hoạt động có tác dụng rất lớn trong việc mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh, hình thành và phát triển cho các em kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường. Quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm được tiến hành theo các chức năng của hoạt động quản lý đồng thời cần đảm bảo tính hiệu quả thiết thực, thu hút học sinh tham gia, phát huy được những yếu tố ảnh hưởng tích cực, khắc phục những yếu tố ảnh hưởng chưa tốt.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã đánh giá thực trạng quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên. Từ thực trạng này, kết hợp với kết quả khảo sát, trưng cầu ý kiến của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV, học sinh. Tác giả đã đề xuất 6 biện pháp như sau: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ Cán bộ quản lý, GV, học sinh về tầm quan trọng của giáo dục môi trường; Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tổ chức giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên; Chỉ đạo giáo viên tổ chức Hoạt động trải nghiệm các môn học tích hợp nội dung giáo dục về môi trường cho học sinh; Tăng cường sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường để Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm; Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm.

Các biện pháp nêu trên tương ứng với các chức năng QL, có mối quan hệ mật thiết, tác động, hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy trong quản lý Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm phải phối hợp đồng bộ các biện pháp. Kết quả trưng cầu ý kiến Cán bộ quản lý và GV cho thấy các biện pháp đều có tính cấp thiết và khả thi, có thể áp dụng trong thực tiễn trên địa bàn nghiên cứu.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên

Hoàn thiện bộ máy chỉ đạo giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường từ tỉnh xuống huyện và tới từng trường học.

Xây dựng chương trình, biên soạn các tài liệu hướng dẫn và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ GV về Giáo dục môi trường, thực hiện chương trình Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm, cung cấp đến các nhà trường các tài liệu tham khảo, thông tin tư liệu… Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường trung học cơ sở.

Tổ chức hội thảo định kỳ về phương pháp giảng dạy giáo dục môi trường, hoặc nghe các chuyên đề ít nhất 1 – 2 lần/ 1 năm.

2.2. Đối với các nhà trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên

Cần quan tâm đúng mức đến công tác Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh, coi Giáo dục môi trường là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho từng gia đoạn cụ thể trong năm học.

Tạo điều kiện cho GV được tham gia các lớp tập huấn về Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm do Sở, Phòng Giáo dục – Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức.

Trong từng năm học, nhà trường cần tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường và Bảo vệ môi trường cho giáo viên và học sinh tham gia; tăng cường tổ chức các Hoạt động trải nghiệm với chủ đề Giáo dục môi trường cho học sinh.

Trong điều kiện hiện tại, các trường còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Giáo dục môi trường, Ban giám hiệu nhà trường cần vận động và tranh thủ sự ủng hộ kinh phí của phụ huynh học sinh và các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn thị xã để xây nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn; trang bị thùng rác; các phương tiện dạy học hiện đại để phục vụ tốt hơn cho công tác dạy học nói chung và Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm nói riêng.

Vận động và liên kết các lực lượng Giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia vào quá trình tổ chức Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục pháp luật về môi trường cho học sinh.

Đưa quy định việc Giáo dục môi trường thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh làm tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ giáo viên hàng năm; ý thức học tập các nội dung Giáo dục môi trường và thói quen hành vi tham gia Bảo vệ môi trường của học sinh là tiêu chuẩn xếp loại đạo đức hạnh kiểm cuối năm.

2.3. Đối với giáo viên các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên

Coi trọng và quan tâm đúng mức đối với công tác Giáo dục môi trường và các Hoạt động trải nghiệm về Môi trường cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

Tích cực, chủ động, triệt để khai thác những thế mạnh của các môn học mà mình phụ trách để tiến hành Giáo dục môi trường cho học sinh.

Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của bản thân để công tác Giáo dục nói chung và Giáo dục môi trường cho học sinh nói riêng luôn cập nhật, đáp ứng những yêu cầu của thực tế xã hội.

2.4. Đối với chính quyền địa phương thị xã Quảng Yên

Quan tâm và giúp đỡ các trường về mặt kinh phí để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Phối hợp với các nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật cho GV và học sinh, trong đó có pháp luật về Môi trường và Bảo vệ môi trường.

Tăng cường các hoạt động truyền thông Giáo dục môi trường tại các khu dân cư để nâng cao ý thức Bảo vệ môi trường của mỗi người dân.

Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện giáo dục Bảo vệ môi trường.

Quan điểm phát triển bền vững có thể trở thành hiện thực hay không điều đó phụ thuộc rất lớn vào nhóm đối tượng còn ngồi trên ghế nhà trường. Các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên rất mong được sự phối hợp, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể liên quan để công tác giáo dục môi trường trong trường học ngày càng cụ thể, thiết thực, đồng bộ và hiệu quả, góp phần cho học sinh được phát triển một cách hoàn thiện hơn về trí tuệ và nhân cách, biết sống thân thiện với môi trường, để việc bảo vệ môi trường không là khẩu hiệu chung chung mà trở thành nếp nghĩ, thành thói quen, thành hành động cụ thể của học sinh mọi cấp học, bậc học. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục môi trường ở trung học.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục môi trường ở các trường trung học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993