Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học bán trú Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

2.3.1.1. Cơ sở lý luận

Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp lớn về giáo dục trong đó có: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu, tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học. Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội”… Trong đó lấy giáo dục phổ thông, cụ thể hơn là giáo dục tiểu học làm nền tảng cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục tiểu học phải đặt nền móng vững chắc cho các cấp học cao hơn. Muốn làm được điều này, giáo dục tiểu học phải giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ và các kỹ năng khác thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp. Đây là hai hoạt động cơ bản có quan hệ mật thiết và không thể tách rời nhau. Đặc biệt, học sinh tiểu học ở lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, thích vận động nên các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lại càng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp trẻ làm quen với các hoạt động, tích lũy dần những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, qua đó giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách toàn diện.

Để quản lý tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đòi hỏi người hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ về lý luận, vận dụng linh hoạt, hiệu quả lý luận vào thực tiễn, có những hình thức quản lý sáng tạo phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị.

2.3.1.2. Cơ sở pháp lý

HĐGDNGLL có khá đầy đủ các văn bản pháp lý chỉ đạo việc thực hiện, điển hình là:

Theo dự thảo lần thứ 14 về: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2010-2020 của Bộ GD-ĐT, ngày 31-12-2009 có nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục Việt Nam, trong đó có nói: ‘‘Giáo dục và đào tạo có sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập nền tảng và động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

 • Tại điều 11, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 12-8-1991 có quy định: ‘‘Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.”
 • Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại điều 26 có nêu: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

‘‘Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu,… Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác.”

Trong Quy chế: Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại điều 9 có nêu yêu cầu: ‘‘Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.”

Theo công văn số: 115/KTKĐCLGD của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục ngày 9 tháng 2 năm 2010 về việc: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, tiêu chuẩn 4 có nói rõ: ‘‘Kết quả về giáo dục các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường ổn định và từng bước được nâng cao.

Công văn số: 4919/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra ngày 17 tháng 8 năm 2010 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục tiểu học có nêu nhiệm vụ: ‘‘…Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương… Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/ tháng) được thực hiện tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kỹ thuật, theo hướng dạy học phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.”

Theo Quyết định số: 1928/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 20 tháng 11 năm 2009 về việc: phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” có nêu yêu cầu: “Kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lí trong môn học Đạo đức, môn học Giáo dục công dân ở phổ thông và một số môn học khác; bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.’’

Đây là những cơ sở quan trọng để hiệu trưởng các trường mạnh dạn áp dụng vào việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại đơn vị mình.

2.3.1.3. Cơ sở thực tiễn Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Thông qua việc trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm tại tất cả các trường tiểu học bán trú trên địa bàn Quận 8 về việc thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công tác quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động này, chúng tôi đã đi đến một số kết luận về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học bán trú Quận 8.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.3.2. Các biện pháp được đề xuất

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học bán trú Quận 8, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này ở tiểu học:

2.3.2.1. Tăng cường chức năng lập kế hoạch; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra-đánh giá của hiệu trưởng đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Như chúng ta đã biết, bất kì nhà quản lý nào cũng đều phải thực hiện 4 chức năng quản lý đó là: lập kế hoạch; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra-đánh giá trong quá trình quản lý của mình.

Đó là một chuỗi công việc kế tiếp nhau theo một cấu trúc vòng khép kín gọi là chu trình quản lý và chu trình đó luôn được lặp lại trong quá trình quản lý.

Việc lập kế hoạch cụ thể ở từng hoạt động sẽ cho phép người hiệu trưởng quản lý hoạt động đó đi đúng mục tiêu đề ra, xác định chính xác các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) và thời gian, không gian… cần cho việc hoàn thành các mục tiêu. Ngoài ra, nó còn giúp cho hiệu trưởng đưa ra được những phương án dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của người hiệu trưởng trở nên chủ động, sáng tạo, không bị bất ngờ trước mọi tình huống phức tạp. Qua phân tích thực trạng cho thấy chức năng lập kế hoạch của hiệu trưởng các trường được khảo sát là khá tốt tuy nhiên cũng cần có sự cải tiến nhiều hơn trong các kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên; đầu tư CSVC, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; các kế hoạch đi tham quan thực tế các làng nghề, các nhà máy sản xuất, thành lập các loại hình câu lạc bộ (em yêu khoa học, nhà sử học, nhà sinh học, toán học…). Để nâng cao tính hiệu quả của các kế hoạch này, người hiệu trưởng cần phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể, rõ ràng, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, người thực hiện và phổ biến bằng văn bản đến toàn thể giáo viên. Ngoài ra, người hiệu trưởng cũng nên có sự đầu tư, nghiên cứu kĩ kế hoạch của cấp trên, áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị, tránh sao chép một cách máy móc. Để tránh quá tải trong việc lập kế hoạch, hiệu trưởng nên mạnh dạn phân cấp quản lý cho các bộ phận, phân công cho các bộ phận tự lập kế hoạch cho công việc mình phụ trách, như vậy, hiệu trưởng sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc định hướng, phê duyệt các kế hoạch. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp cho người hiệu trưởng xây dựng cơ cấu tổ chức: xác định các bộ phận cần có, thiết lập mối quan hệ ngang và dọc của các bộ phận, xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận. Để nâng cao chất lượng chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, người hiệu trưởng cần phải phân công cho người phụ trách các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hợp lí, phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, không chồng chéo, không lãng phí. Hiệu trưởng cũng nên tham khảo sách báo, tài liệu, học tập và nghiên cứu thêm về nghệ thuật quản lý. Trong quá trình phân công, hiệu trưởng nên có sự gần gũi, sâu sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người được phân công; nên mạnh dạn phân quyền cho người được phân công phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để họ được tự do sáng tạo, phát huy khả năng, sở trường của mình; không nên điều chỉnh, can thiệp quá sâu vào nhiệm vụ của người được phân công. Ngoài ra, hiệu trưởng không nên phân công quá nhiều nhiệm vụ cho một người phụ trách để tránh hiện tượng ‘‘người giỏi bị làm hoài, làm không hết việc, trong khi người có năng lực hạn chế lại ngồi chơi.”

Chức năng chỉ đạo thực hiện kế hoạch của người hiệu trưởng sẽ giúp cho các hoạt động của nhà trường diễn ra đúng hướng, đúng kế hoạch, tập hợp được các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Có thể nói chức năng chỉ đạo giữ một vai trò quan trọng trong quá trình quản lý. Hoạt động sẽ đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao khi có sự quan tâm sâu sát của hiệu trưởng và ngược lại hoạt động có thể bị trì hoãn, kết quả thấp hoặc có thể bị thất bại hoàn toàn. Do đó, để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, người hiệu trưởng cần quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, động viên, chỉ đạo sát sao, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời để các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.

Thực hiện chức năng kiểm tra trong quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ giúp người hiệu trưởng phát hiện, điều chỉnh kịp thời những khó khăn của người thực hiện. Nhờ có kiểm tra mà người cán bộ quản lý có được thông tin công việc và uốn nắn, điều chỉnh hoạt động một cách đúng hướng để đạt mục tiêu. Đánh giá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ giúp hiệu trưởng đưa ra những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra – đánh giá đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, người hiệu trưởng cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Cần tạo được thông tin 2 chiều thường xuyên, kịp thời giữa hiệu trưởng và người được phân công thực hiện các hoạt động này.
 • Việc đánh giá cần tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên, rút kinh nghiệm cho các hoạt động lần sau. Hiệu trưởng cũng nên xây dựng nguồn quỹ dành riêng cho khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích tốt.
 • Việc kiểm tra, đánh giá có thể được tiến hành thường xuyên bằng nhiều cách như: dự giờ, kiểm tra qua hồ sơ, sổ sách, kiểm tra qua báo cáo, kiểm tra qua kết quả đạt được, phân công cho các bộ phận kiểm tra lẫn nhau…
 • Kiểm tra, đánh giá phải chính xác, công bằng, khách quan; kiểm tra, đánh giá để giúp đỡ người thực hiện và đưa hoạt động của nhà trường đi lên chứ không nhằm mục đích triệt hạ lẫn nhau. Kiểm tra, đánh giá cũng nên đúng lúc, đúng chỗ, tránh nhắc lại hoặc so sánh với những kết quả chưa tốt trong quá khứ. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

2.3.2.2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trong bất kì hoạt động nào, nhận thức của người thực hiện là rất quan trọng, nó có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của hoạt động đó. Nhận thức có đúng thì hoạt động mới đúng và đạt hiệu quả cao. Qua phân tích thực tiễn cho thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ đó dẫn đến hiệu quả giáo dục đạt được chưa như mong đợi. Để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần thực hiện những việc sau đây:

 • Đối với cấp Sở, Phòng: cần tổ chức những buổi tập huấn, những buổi chuyên đề, hội thảo về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hiệu trưởng và giáo viên nhằm hướng dẫn cụ thể cách thực hiện cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này.
 • Đối với hiệu trưởng: cần chủ động tổ chức tập huấn ngay từ đầu năm cho đội ngũ giáo viên toàn trường về nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu cần đạt, đưa vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm. Hiệu trưởng cũng nên thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích về nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các buổi họp liên tịch, họp hội đồng sư phạm, trong các buổi sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm…; tổ chức các hội thi tìm hiểu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, những nội dung chưa thực hiện tốt của hoạt động này yêu cầu giáo viên nêu sáng kiến, tìm giải pháp để khắc phục.

2.3.2.3. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho giáo viên về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

GVCN là những người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, do đó việc rèn luyện những kỹ năng như: kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng tổ chức trại, kỹ năng múa hát tập thể, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tiếp cận, huy động, phối hợp các lực lượng xã hội tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ năng dẫn chương trình… là việc làm không thể thiếu được trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên. Thực tế khảo sát cho thấy đây là một trong những nội dung chưa được thực hiện tốt ở các trường được khảo sát. Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì một trong những việc cần thiết phải làm đó là tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên chủ nhiệm, cụ thể là:

 • Hiệu trưởng cần đề xuất với lãnh đạo Sở, Phòng mở lớp tập huấn cho giáo viên về các kỹ năng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Hiệu trưởng cần chủ động liên hệ, mời chuyên gia về tập huấn cho giáo viên trường mình các kỹ năng theo nhu cầu thực tiễn, ví dụ: cách luyện viết chữ đẹp cho học sinh, hướng dẫn giáo viên thực hiện các kỹ năng trong khéo tay kỹ thuật, tập cách quản trò, tập nghi thức, nghi lễ Đội…
 • Hàng tháng, họp liên tịch, họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn… mời giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt lại để cùng học tập sáng kiến, kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động. Tổ chức các buổi chuyên đề về kỹ năng hoạt động ngay tại trường do giáo viên trong trường tự tìm tòi, nghiên cứu phụ trách thực hiện.
 • Tổ chức các hội thi dành cho giáo viên về các kỹ năng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đó vừa là sân chơi, vừa là dịp tốt để giáo viên rèn luyện và học tập kinh nghiệm của nhau.

2.3.2.4. Tăng cường CSVC, trang thiết bị, tài liệu hướng dẫn cho giáo viên về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

CSVC, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữ một vai trò rất quan trọng mà khi thiếu nó hoạt động có thể bị thất bại hoàn toàn. Do đó, để hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả, chất lượng tốt cần có sự chuẩn bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động. Việc tăng cường CSVC, trang thiết bị trên cơ sở hoàn thiện dần từng bước những trang thiết bị sẵn có sẽ giúp cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Sách báo, tài liệu, tranh ảnh hướng dẫn cho hoạt động cũng cần được sưu tầm và cung cấp đủ cho giáo viên vì đó là cơ sở giúp họ hiểu rõ hơn khi thực hiện hoạt động này. Để thực hiện việc trang bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hết sức tốn kém và không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Do đó, hiệu trưởng cần:

 • Lập kế hoạch trang bị dần hàng năm thật chi tiết, cụ thể nhằm xác định rõ những phương tiện, trang thiết bị nào cần thiết phải được trang bị và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện.
 • Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường như: ngân sách được cấp hàng năm, đóng góp của cha mẹ học sinh, mạnh thường quân, hỗ trợ của địa phương, các doanh nghiệp… trong việc trang bị CSVC cần thiết. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người được phân công hoàn thành nhiệm vụ của mình.
 • Đối với các trang thiết bị đắt tiền nhưng ít được sử dụng thường xuyên, hiệu trưởng nên tính đến việc thuê mượn sẽ hiệu quả hơn.
 • Bảo quản, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đã có.
 • Các đơn vị có sân bãi hẹp, trang thiết bị kém có thể hợp tác, liên kết với trường bạn trong việc tổ chức, sử dụng CSVC của nhau.

2.3.2.5. Tăng cường vai trò chủ đạo của nhà trường trong việc phối hợp giữa ba lực lượng: nhà trường, gia đình, xã hội trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Vai trò của gia đình và xã hội là rất quan trọng trong việc giáo dục hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Qua phân tích thực trạng cho thấy việc phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữa 3 lực lượng chưa mạnh đặc biệt là vai trò chủ đạo của nhà trường chưa rõ nét. Vẫn còn nhiều nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường không được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cha mẹ học sinh, nhiều nội dung nhà trường chưa phối hợp được với địa phương, nhiều nội dung được đầu tư thực hiện trong trường rất rầm rộ, quy mô nhưng gia đình học sinh và dư luận xã hội không quan tâm, không hay biết. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động ở địa phương nếu không có văn bản chỉ đạo từ Phòng Giáo dục thì việc hưởng ứng thực hiện ở các trường không mạnh mẽ, thiếu đồng bộ. Để nâng cao vai trò chủ đạo của nhà trường trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữa 3 lực lượng: nhà trường, gia đình, xã hội cần thực hiện những nội dung sau: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

 • Nhà trường cần tăng cường thông tin 2 chiều với cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức, không chỉ qua các buổi họp cha mẹ học sinh định kì mà còn qua sổ liên lạc, sổ thông báo, thư ngỏ, trang web của trường, sổ liên lạc điện tử, điện thoại, băng rôn, tờ rơi…
 • Tăng cường thông tin với địa phương, thường xuyên báo cáo với ủy ban về các kế hoạch, các hoạt động của nhà trường như: tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường, các hoạt động xã hội, các buổi lao động công ích,… để cùng phối hợp thực hiện tránh trùng lắp, chồng chéo, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của địa phương về mặt nhân sự, kinh phí, tính pháp lý… cho các hoạt động này.
 • Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho cha mẹ học sinh hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của họ.
 • Chủ động tổ chức các buổi họp, báo cáo kết quả các hoạt động mà nhà trường đã thực hiện với phụ huynh học sinh, với địa phương và với ủy ban phường qua đó xin ý kiến đóng góp từ gia đình và xã hội để hoạt động của nhà trường được nâng cao.
 • Chủ động liên hệ và mời những phụ huynh học sinh có khả năng tham gia vào các hoạt động của nhà trường như: văn nghệ, hát múa, các hội thi với học sinh, các chuyến du khảo, tham quan, du lịch…
 • Nhà trường phải là cầu nối với gia đình và xã hội trong việc phối hợp giáo dục học sinh. Làm tốt vai trò chủ đạo của mình sẽ giúp cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

2.3.2.6. Thực hiện tốt việc phối hợp hành động giữa nhà trường và các tổ chức, lực lượng khác như: Ủy ban nhân dân phường, Quận Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi, Nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao, Hội chữ thập Đỏ, Hội khuyến học,… trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường có sự liên hệ, liên kết và gắn bó mật thiết với các cơ quan, đoàn thể khác ngoài nhà trường như: Quận Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi, Nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao, Hội chữ thập Đỏ, Hội khuyến học, Ủy ban nhân dân phường… Vai trò của các lực lượng này là rất quan trọng trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuy nhiên, kết quả phân tích thực trạng cho thấy sự phối hợp này chưa được chặt chẽ, đôi khi còn bị động về mặt thời gian hoặc chồng chéo gây lãng phí, kém hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các lực lượng nêu trên, cụ thể là:

 • Tăng cường phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động giữa nhà trường và các cơ quan, đoàn thể trên, đặc biệt chú trọng về mặt thời gian diễn ra các hoạt động tránh sự trùng lắp, kém hiệu quả, tránh rơi vào các thời điểm tập trung ôn tập cho các kì kiểm tra định kì của ngành giáo dục.
 • Tăng cường thông tin, đối thoại giữa nhà trường và các lực lượng này để có sự thống nhất trong nội dung giáo dục, phân công lực lượng tham gia phụ trách, kinh phí thực hiện, điều kiện trang thiết bị phục vụ, sân bãi, địa điểm,… để tránh lãng phí và nâng cao tính hiệu quả đạt được.
 • Sau khi thực hiện xong các hoạt động, cần tổ chức các buổi họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm giữa các lực lượng cho hoạt động lần sau. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

2.3.2.7. Tính tiết phụ trội đầy đủ cho giáo viên khi họ thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hiện nay ở tiểu học chưa có tiết dành riêng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nên phải thực hiện lồng ghép vào các tiết học khác hoặc phải thực hiện ngoài giờ học hoặc trong các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Theo quy định, giáo viên tiểu học một tuần phải dạy 22 tiết nghĩa vụ, nếu dạy nhiều hơn 22 tiết, giáo viên sẽ được tính phụ trội cho các tiết dạy đó. Tuy nhiên, trong thực tế, giáo viên chưa được tính phụ trội cho các tiết dạy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thông thường, nếu giáo viên được phân công phụ trách các hoạt động này vào thứ bảy, chủ nhật hoặc huấn luyện cho học sinh ngoài giờ làm việc thì tùy từng trường, giáo viên có thể được nhận bồi dưỡng thêm 15000 đồng cho một buổi/ 5 tiết, quá thấp nếu tính theo phụ trội của giáo viên, thậm chí một số trường giáo viên không được nhận gì thêm. Đặc biệt là tổng phụ trách Đội, người thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ làm việc và trong các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ… nhưng không được tính phụ trội như giáo viên dạy lớp. Trách nhiệm của tổng phụ trách Đội là rất nặng nề nhưng họ không nhận được gì thêm ngoài lương. Để nâng cao hiệu quả của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì một trong những động lực thiết thực nhất là đánh giá công bằng, thỏa đáng công sức, trách nhiệm của những người trực tiếp thực hiện. Do đó, hiệu trưởng cần phải:

 • Tính phụ trội các tiết dạy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đầy đủ cho giáo viên khi họ thực hiện các hoạt động này.
 • Tham mưu với lãnh đạo các cấp xem xét lại cách tính lương cho tổng phụ trách Đội chuyên trách vì cách tính như hiện nay là rất thấp, chưa hợp lí. Xem xét cách tính lương cho tổng phụ trách Đội khi họ thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ làm việc, trong các ngày nghỉ, ngày lễ.
 • Tranh thủ vận động sự ủng hộ từ phía địa phương, cha mẹ học sinh, và các nguồn thu khác để tăng cường thêm kinh phí cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đặc biệt là kinh phí dành cho con người.

Việc tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho những người trực tiếp thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ là động lực mạnh mẽ giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3.2.8. Đề xuất với lãnh đạo các cấp về việc bổ sung thêm tiết dành riêng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Hiện nay ở tiểu học chưa có tiết dành riêng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mà phải thực hiện lồng ghép vào tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt chủ nhiệm, các tiết học khác như kỹ thuật, âm nhạc, mỹ thuật… hoặc giáo viên phải thực hiện ngoài giờ làm việc, trong các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật hay trong các ngày lễ. Điều này dẫn đến chất lượng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa được như mong đợi, việc thực hiện diễn ra thiếu đồng bộ giữa các trường, gây khó khăn trong quản lý ngày giờ công và tâm lý ngán ngại ở giáo viên vì ngày nghỉ họ còn phải lo cho gia đình…

Để nâng cao hiệu quả trong quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lãnh đạo các cấp cần nghiên cứu bổ sung thêm vào phân phối chương trình ở tiểu học những tiết chính thức dành cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nếu có tiết chính thức dành cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì việc quản lý hoạt động này sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, chất lượng của hoạt động sẽ được nâng cao, việc kiểm tra, đánh giá sẽ dễ dàng hơn.

Nói tóm lại, các biện pháp trên bổ sung thêm cho các biện pháp mà hiệu trưởng các trường đã thực hiện trong quá trình quản lý của mình nhằm khắc phục những tồn tại, góp phần thúc đẩy công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tiến bộ hơn. Để nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, người hiệu trưởng cần có sự linh động, sáng tạo trong nghệ thuật quản lý của mình. Tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình tại đơn vị và điều kiện thực tế mà người hiệu trưởng có sự lựa chọn, sử dụng đồng bộ các biện pháp trên.

2.3.3. Ý kiến cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất

Để kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất, chúng tôi đã tiến hành trưng cầu ý kiến của 75 cán bộ quản lý và 323 giáo viên chủ nhiệm tại tất cả 9 trường tiểu học bán trú trên địa bàn Quận 8. Kết quả khảo sát được trình bày trong bảng 2.12. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Bảng 2.12. Kết quả đánh giá mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất

Bảng 2.12 cho thấy tất cả 8 biện pháp đề xuất trên đều được đánh giá khá cao với tính cần thiết ở mức: 2,81 và tính khả thi ở mức: 2,65. Đối với tính cần thiết, cả 8 biện pháp đều được cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm đánh giá từ mức cần thiết trở lên, trong đó có các biện pháp 1, 3, 4, 7 có điểm trung bình chung gần đạt mức tuyệt đối 3,00 nghĩa là rất cần thiết. Tính khả thi của các biện pháp: 1, 2, 3, 7 được đánh giá khá cao, trên mức khả thi và gần mức rất khả thi. Biện pháp 8 có điểm trung bình chung thấp nhất: 2,38 với nhiều ý kiến cho là không khả thi mặc dù biện pháp này mang tính cần thiết tương đối cao: 2,76. Kết quả này cho thấy biện pháp 8 mặc dù cần thiết nhưng khó thực hiện được.

Nói tóm lại, các biện pháp mà người nghiên cứu đề xuất là cần thiết phải được thực hiện và khả năng thực hiện được những biện pháp này là khá cao trong công tác quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng nhà trường tiểu học.

Tiểu kết chương 2

HĐGDNGLL tại các trường tiểu học bán trú Quận 8 được thực hiện khá tốt và tương đối đồng đều giữa các trường với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thu hút được học sinh tham gia một cách tích cực, tạo được không khí thi đua sôi nổi giữa các trường. Tuy nhiên vẫn còn một vài nội dung cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn để đạt được mục tiêu phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Việc thực hiện những chức năng quản lý của hiệu trưởng các trường tiểu học bán trú tại Quận 8 nhìn chung chưa thật sự tốt. Tuy có chức năng được đánh giá trên mức khá như: chức năng lập kế hoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các chức năng còn lại bị cả cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm đánh giá quanh mức đạt, thậm chí có chức năng dưới mức đạt như: chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch các hoạt động thực hành khoa học kỹ thuật của hiệu trưởng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học, ngoài các biện pháp đã được thực hiện trong thời gian qua, người hiệu trưởng cũng nên chọn lựa các biện pháp được đề xuất như trên sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị mình.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

1. Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

Để có thể hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2010-2020: ‘‘Giáo dục và đào tạo có sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập nền tảng và động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…” phải bắt đầu từ giáo dục tiểu học. Bởi vì, giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển nhân cách toàn diện của con người.

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Trong quá trình giáo dục, ngoài việc hình thành cho học sinh về ý thức, hành vi, kỹ năng hoạt động và ứng xử trong các quan hệ xã hội, về chính trị, đạo đức, pháp luật… còn phải tạo cơ sở cho các em bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp. Do đó, quá trình giáo dục không những được thực hiện qua các hoạt động trên lớp mà còn qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động này là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp với giáo dục học sinh ở ngoài lớp thông qua các hoạt động lao động, văn nghệ, xã hội, thể dục thể thao… hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rất cần thiết và là một nhu cầu chính đáng của học sinh tiểu học vì đây là lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, thích vận động, phù hợp với các hình thức giáo dục: ‘‘Học mà chơi, chơi mà học”.

Trên cơ sở kế thừa, hệ thống hóa các nghiên cứu về lý luận, luận văn đã làm sáng tỏ các khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, làm rõ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, cách phân loại, cách tiến hành hoạt động này ở nhà trường tiểu học.

Qua khảo sát, thăm dò và phân tích thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng tất cả các trường tiểu học bán trú tại Quận 8, luận văn đã cơ bản khái quát được những nội dung sau:

 • Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: đa số cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm có nhận thức đúng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Việc thực hiện các nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường được khảo sát gần đạt mức khá với điểm trung bình chung là 2,84. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.
 • Chức năng lập kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng được đánh giá trên mức khá (>3,00), các chức năng còn lại có điểm trung bình chung xoay quanh mức đạt (2,00).
 • Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ thực tế công tác.

Nhìn chung, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường nêu trên có sự cố gắng, nỗ lực, góp phần đưa hoạt động này của nhà trường đi vào nề nếp, chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa giải quyết được đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài và nghiêm túc. Từ những hạn chế đó, chúng tôi đã đề xuất 8 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường tiểu học:

 • Tăng cường chức năng lập kế hoạch; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra-đánh giá của hiệu trưởng đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các HĐGDNGLL.
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho giáo viên về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Tăng cường CSVC, trang thiết bị, tài liệu hướng dẫn cho giáo viên về các HĐGDNGLL.
 • Tăng cường vai trò chủ đạo của nhà trường trong việc phối hợp giữa 3 lực lượng: nhà trường, gia đình, xã hội trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Thực hiện tốt việc phối hợp hành động giữa nhà trường và các tổ chức, lực lượng khác như: Quận Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi, Nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao, Hội chữ thập Đỏ, Hội khuyến học, Ủy ban nhân dân phường… trong các HĐGDNGLL.
 • Tính tiết phụ trội đầy đủ cho giáo viên khi họ thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Đề xuất với lãnh đạo các cấp về việc bổ sung thêm tiết dành riêng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Kết quả trưng cầu ý kiến về các biện pháp được đề xuất cho thấy các biện pháp này là cần thiết và có tính khả thi cao. Việc thực hiện đồng bộ 8 biện pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học, góp phần hoàn thành mục tiêu đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Để có thể thực hiện được việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học, chúng tôi có những kiến nghị như sau:

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Cần sớm nghiên cứu đổi mới chương trình, bổ sung thêm tiết dành riêng cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.
 • Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc đãi ngộ lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm và những người trực tiếp thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm đánh giá công bằng công sức của người lao động.
 • Tăng cường ngân sách chi cho giáo dục, đặc biệt là việc đầu tư trang bị CSVC, trang thiết bị phục vụ, sách báo tài liệu hướng dẫn, kinh phí dành cho việc nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo, tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm.
 • Phối hợp với Thành Đoàn và các sở ban ngành khác trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho các nội dung liên quan đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm xác định một cách đồng bộ, thống nhất về mục tiêu, nội dung, thời gian, phân công lực lượng, kinh phí… cho hoạt động này.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại cơ sở, qua đó giúp phát hiện, khen thưởng, học tập và nhân rộng các đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động này.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

 • Nghiên cứu để đưa ra thang điểm thi đua cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách rõ ràng, cụ thể tạo cơ sở cho việc đánh giá hoạt động ở các trường.
 • Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Quận Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi, Trung tâm TDTT, Hội chữ thập Đỏ… trong việc tổ chức các hội thi cho các trường trong quận.
 • Tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động cho giáo viên vào các dịp hè.
 • Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cách thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách thật cụ thể, rõ ràng.
 • Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường trong quận. Động viên, giúp đỡ kịp thời các trường kém, khen thưởng, nhân rộng các trường hoạt động tốt.

Đối với hiệu trưởng các trường tiểu học

 • Hiệu trưởng cần thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, cần có sự sáng tạo, linh động, đổi mới trong quản lý.
 • Động viên, khen thưởng kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho người trực tiếp thực hiện hoạt động này. Phát huy năng lực, óc sáng tạo ở giáo viên, mạnh dạn giao quyền cho giáo viên khi phân công nhiệm vụ cho họ.
 • Kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục nâng cao nhận thức của giáo viên và các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các HĐGDNGLL.
 • Xây dựng kế hoạch thật cụ thể, rõ ràng, tổ chức, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Do hạn chế về mặt thời gian nên những nội dung trình bày trong luận văn có thể có những thiếu sót. Tác giả mong nhận được sự góp ý nhằm hoàn thiện hơn để có thể áp dụng vào thực tế công tác.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993