Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý

Trong quá trình nghiên cứu để đề xuất ra các biện pháp, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng cần thực hiện nghiêm túc đó là: các biện pháp phải đảm bảo tính pháp lý chung. Trường MN Thị Trấn Lâm Thao là trường MN công lập, thuộc Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chính vì vậy, nhà trường chịu sự quản lý chung của hệ thống văn bản quy phạm, pháp luật của các cấp quản lý và của ngành GD. Đồng thời, là một đơn vị hành chính sự nghiệp, nhà trường chịu sự quản lý của các cơ chế và chính sách của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Việc thực hiện đảm bảo nguyên tắc này sẽ giúp cho các hoạt động của nhà trường đạt được mục tiêu, đảm bảo chất lượng GD trẻ và không bị chệch hướng so với các nhiệm vụ, các yêu cầu chung của ngành, các cơ chế, chính sách quản lý của các cấp quản lý.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức năng đó là: Chi bộ đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường, Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng. Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý phải luôn đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ trong mọi hoạt động để vừa khai thác vừa phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và khả năng cá nhân của tất cả các lực lượng cùng tham gia quá trình GD trẻ MG 5-6 tuổi trong nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Các biện pháp đưa ra đều hướng tới đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý hoạt động GD trẻ. Những biện pháp nêu ra nhằm từng bước cải tiến biện pháp quản lý chất lượng và hiệu quả của hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.

Xuất phát từ nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, những biện pháp đề xuất cần mang lại hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể và trong thời điểm nhất định sao cho đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Tính khả thi của các biện pháp chỉ được đảm bảo khi các biện pháp đưa ra có thể áp dụng được vào thực tiễn một cách thuận lợi và đạt hiệu quả. Đồng thời, được sự đồng thuận, nhất trí của đa số CBQL, GV, nhân viên; phù hợp với các quy định của ngành và thực tế của nhà trường. Vì vậy, khi xây dựng các biện pháp cần phải đảm bảo tính khoa học với các bước tiến hành rõ ràng, cụ thể, chính xác. Các giải pháp này sẽ được thể hiện thông qua các hoạt động quản lý và chịu sự ràng buộc bởi các quy định, quy chế và pháp luật.

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

3.2.1. Biện pháp 1. Tổ chức nâng cao nhận thức của đội ngũ CBQL và GV về những nguyên tắc tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Cán bộ quản lý và GV được nâng cao nhận thức và hiểu thế nào là quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Thấy được sự cần thiết phải dạy học theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm để nâng cao chất lượng GD trong nhà trường.

Cán bộ quản lý và GV nắm vững và hiểu được 14 nguyên tắc GD lấy người học làm trung tâm của các nhà tâm lí học Hoa Kì và biết vận dụng 14 nguyên tắc GD đó vào tổ chức hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3.2.1.2. Nội dung

Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV về tư tưởng chính trị: Giúp GV nắm được những quan điểm và đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT.

Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV về xu thế phát triển của xã hội, xu thế phát triển của GD&ĐT trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Nâng cao nhận thức về 14 nguyên tắc lấy người học làm trung tâm và được cụ thể hóa phù hợp với trẻ MN đó là:

 • 1/ Tìm hiểu trẻ trước khi bắt đầu một bài dạy mới
 • 2/ Tạo cơ hội để trẻ được liên hệ bài học với cuộc sống của mình.
 • 3/ Tạo cơ hội để trẻ được liên hệ bài mới với các bài đã học
 • 4/ Khuyến khích trẻ tìm những cách khác nhau để giải quyết một vấn đề
 • 5/ Môi trường sống, hoàn cảnh gia đình của trẻ có tác động nhất định tới khả năng học tập của trẻ
 • 6/ Mỗi trẻ là một cá thể có nhưng đặc điểm tâm sinh lí, sở trường, hứng thú riêng. Cán bộ quản lý và GV biết được mình phải làm gì đề vận dụng những nguyên tắc của quan điểm GD lấy người học làm trung tâm vào GD trẻ MN.

Nâng cao nhận thức cho CBQL và GV thông qua những hoạt động sau:

 • Tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về GD&ĐT đảm bảo tính cập nhật theo từng tháng và từng năm học.
 • Tổ chức các buổi học về chính trị để CBQL và GV mở rộng kiến thức về kinh tế, văn hóa xã hội, về GD&ĐT, về xu thế phát triển của thế giới.
 • Tổ chức các buổi Hội thảo cho CBQL và GV về quan điểm GD lấy trẻ làm làm trung tâm. Trong đó thực hiện các buổi Hội thảo theo từng nhóm chuyên đề như: Xây dựng kế hoạch GD; Công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng; Các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động; Đổi mới đánh giá trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.
 • Tổ chức Hội giảng áp dụng phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề với nội dung: Áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm vào tổ chức hoạt động GD trẻ nhằm nâng cao chất lượng GD. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện

Khuyến khích CBQL và GV tự tìm hiểu trước những vần đề mới cần quan tâm trong GD&ĐT và đề xuất những ý kiến, giải pháp cần thực hiện trong nhà trường. Đẩy mạnh việc tự học tự bồi dưỡng của từng CBQL và từng GV. Khuyến khích CB, GV nghiên cứu khoa học làm đề tài và viết sáng kiến kinh nghiệm về nội dung GD lấy trẻ làm trung tâm.

Chuẩn bị đủ tài liệu cho CBQL và GV về các Chỉ Thị, Nghị quyết, Kế hoạch, hướng dẫn, công văn của cấp trên về thực hiện Đổi mới GD&ĐT, về nhiệm vụ của ngành học về Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong các trường MN.

Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn đầu tư thời gian, kinh phí, lựa chọn đội ngũ GV cốt cán để tham gia tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn do cấp trên tổ chức để về nhân rộng kiến thức được học tập bồi dưỡng ra cả trường. Đặc biệt chú trọng đến công tác thực hiện việc áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm làm trung tâm vào chăm sóc GD trẻ MN; nâng cao chất lượng GD trẻ MG 5 tuổi, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ vào lớp 1.

Tổ chức CBQL và GV tiếp cận với quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm thông qua các buổi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các buổi Hội thảo, Hội giảng, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, các buổi tham quan, trải nghiệm. Tạo điều kiện cho CBQL và GV chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, nêu lên những ý tưởng và cách làm mới.

Khuyến khích CBQL và GV viết các bài tuyên truyền về áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trên các kênh thông tin.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Phải dựa vào tình hình thực tế của CBQL và GV đối với việc nhận thức về những nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm để có biện pháp thực hiện cho phù hợp.

Khích lệ, biểu dương kịp thời những cá nhân và tập thể đã có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.

Đội ngũ CBQL và GV phải có thái độ cầu tiến, học tập nghiêm túc, biết tiếp cận kiến thức bằng nhiều kênh khác nhau. Linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm vào thực tế.

3.2.2. Biện pháp 2. Tập huấn cho giáo viên các hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm

Các hình thức và phương pháp GD có vai trò vô cùng quan trọng trong tổ chức các hoạt động GD trẻ MN. Phương pháp GD còn là công cụ dùng để tổ chức hoạt động GD, tạo ra những hứng thú của trẻ, nhận thức của trẻ và được quyết định bởi mục đích và nội dung giáo dục. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

3.2.2.1. Mục đích của biện pháp

Giúp GV nắm vững các hình thức tổ chức hoạt động GD, các hình thức tổ chức hoạt động dưới dạng yếu tố chơi, tạo cho trẻ hoạt động qua chơi tự do, chơi có sự hướng dẫn của GV và qua các giờ học chung theo kế hoạch nhằm giúp trẻ có thể tự lực thực hiện và mọi trẻ đều được tham gia. Tăng cường chơi mà học-học bằng chơi, tương tác giữa trẻ với trẻ, trẻ với người lớn.

Giáo viên nắm vững phương pháp tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm nhằm mục đích hỗ trợ để trẻ tham gia hoạt động; khuyến khích tạo ra sự lựa chọn; khuyến khích để tự giải quyết vấn đề; khuyến khích và hỗ trợ để hợp tác và làm việc cùng nhau.

Giúp GV thực hiện tốt các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm để biết được khả năng, lợi thế và sở thích của mọi đứa trẻ cần được hiểu và tôn trọng. Từ đó tổ chức các hoạt động GD đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng GD trong nhà trường.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác tự học tự bồi dưỡng trong nhà trường theo hướng đổi mới GD&ĐT.

3.2.2.2. Nội dung

Tập huấn cho GV hình thức tổ chức hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm gồm: tập huấn cho GV hình thức tổ chức hoạt động GD có chủ định của GV và theo ý thích của trẻ; tập huấn cho GV hình thức tổ chức hoạt động GD theo vị trí không gian (Tổ chức hoạt động trong phòng lớp; tổ chức hoạt động ngoài trời); theo số lượng trẻ (Đa dạng hình thức hoạt động và có xen kẽ hợp lý giữa cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp để tạo cơ hội cho trẻ tích cực hoạt động); hình thức xen kẽ các hoạt động động và hoạt động tĩnh; tổ chức các hoạt động lễ, hội, các sự kiện quan trọng trong năm liên quan đến trẻ có ý nghĩa giáo dục và mang lại niềm vui cho trẻ.

Tập huấn, bồi dưỡng cho GV về các phương pháp để tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đó là: Tập huấn cho giáo viên các phương pháp tìm hiểu trẻ trước khi bắt đầu các hoạt động giáo dục như: Trò chuyện với trẻ, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động giao tiếp có ý nghĩa. Sử dụng các câu hỏi để tìm hiểu thông tin và giúp trẻ tăng cường khả năng diễn đạt, bộc lộ những gì trẻ biết, trẻ hiểu và trẻ có thể làm được. Cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội khác nhau để trẻ học và diễn đạt tất cả những gì trẻ biết và hiểu. Giúp trẻ được thỏa mãn những hứng thú, những mong muốn, ý kiến và kỹ năng của trẻ nhằm mở rộng việc học cho từng trẻ. Tích cực tương tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội để tạo nhiều cơ hội giúp trẻ phát triển toàn diện.

Chú trọng bồi dưỡng cho GV các phương pháp dạy học giúp trẻ trải nghiệm, khám phá, bắt trước, thử nghiệm, thực hành sáng tạo. Tạo điều kiện cho trẻ được khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Bồi dưỡng GV đổi mới tổ chức môi trường GD nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ.

Bồi dưỡng GV cách thức kết hợp hài hòa giữa GD cá nhân với GD trong nhóm trẻ, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp GD phù hợp. Tổ chức hợp lý các hình thức hoạt động như: hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm và hoạt động cả lớp, phù hợp với độ tuổi của trẻ, phù hợp với chủ đề đang thực hiện và phù hợp với nhu cầu, hứng thú, lợi ích của trẻ và điều kiện thực tế của lớp.

Tổ chức nhiều hình thức bồi dưỡng cho CBQL và GV như: Bồi dưỡng toàn trường, bồi dưỡng theo từng tổ, từng nhóm. Có thể thực hiện cả bồi dưỡng theo cá nhân (xây dựng bài dạy, soạn giáo án, tập giảng, cách giao tiếp trực tiếp với trẻ vv). Bồi dưỡng qua hình thức Hội thảo, Hội thi, Hội giảng, thăm quan, trải nghiệm.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện

Bồi dưỡng CBQL và GV nắm được các yêu cầu về phương pháp GDMN lấy trẻ làm trung tâm đó là:

 • CBQL và GV phải tạo điều kiện cho trẻ được học tập, vui chơi, trải nghiệm, được tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ. Bên cạnh đó, phải chú trọng đổi mới tổ chức môi trường GD nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, sáng tạo, thử nghiệm ở các khu vực vui chơi, hoạt động một cách vui vẻ.
 • Giáo viên cần kết hợp giữa GD trẻ trong nhóm với GD cá nhân, cần chú ý đến cả đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp GD phù hợp. Tổ chức các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp cho trẻ phù hợp với khả năng từng trẻ, độ tuổi của trẻ và nhu cầu, hứng thú của trẻ cũng như điều kiện thực tế.

Bồi dưỡng CBQL và GV cần chú trọng bồi dưỡng phương pháp trải nghiệm, khám phá, bắt trước, thử nghiệm, thực hành sáng tạo. Phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL có tâm, có tầm. Đội ngũ GV đảm bảo về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm, yêu nghề, mến trẻ, luôn tâm huyết với nghề. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động GD. Khuyến khích CBQL, GV tự học, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và thăm quan, trải nghiệm.

Tăng cường các hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng sâu về quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức các buổi Hội thảo theo từng chuyên đề để thực hành áp dụng tốt quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN. Tổ chức các buổi ngoại khóa, Hội giảng, Hội thi nhằm trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và đẩy mạnh phong trào trong nhà trường. Phát động GV sáng tác thơ, truyện, câu đố, bài hát… phù hợp với trẻ MN. Tăng cường phối hợp với cha mẹ trẻ và trẻ MN làm đồ dùng, đồ chơi dưới nhiều hình thức.

3.2.3. Biện pháp 3. Xây dựng kế hoạch GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp

Giáo viên nắm được một số quy định về xây dựng kế hoạch GD. Hiểu và vận dụng được các bước xây dựng kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng được các loại kế hoạch GD phù hợp với độ tuổi của trẻ và lớp mình phụ trách.

Giáo viên chủ động trong xây dựng kế hoạch GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm thể hiện được các mục tiêu, phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng được sự phát triển của trẻ và theo đúng chương trình GDMN, theo độ tuổi dựa trên Chuẩn phát triển của trẻ. Kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phải dựa trên đặc điểm phát triển tâm lý, sinh lý của trẻ và xu hướng phát triển của thời đại; phù hợp với khả năng của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, của trường/lớp sẽ giúp cho việc học của trẻ trở nên hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, đa dạng hơn và tiến bộ hơn nhằm chuẩn bị đầy đủ hành trang cho trẻ trước khi bước vào trường Tiểu học.

Bên cạnh đó, kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm giúp GV chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung cũng như phương pháp, hình thức GD trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển hài hòa các mặt GD (đức, trí, thể, mỹ) góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng GD. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

3.2.3.2. Nội dung

Hiệu trưởng luôn là người tổ chức triển khai, quán triệt đến CB, GV, NV trong nhà trường các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định khung thời gian năm học, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về nội dung, chương trình GD. Đặc biệt Hiệu trưởng cần định hướng được mục tiêu phát triển GD trong nhà trường theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; đánh giá được đúng nguồn lực GD (bao gồm nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài). Nhưng quan trọng nhất vẫn là nguồn lực bên trong đó là chất lượng của đội ngũ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của CB, GV, NV trong nhà trường.

Từ kế hoạch khung, các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mà các cấp đã chỉ đạo, nhà trường và GV xây dựng kế hoạch năm học thể hiện cụ thể các chủ đề. Nhà trường xác định rõ và đề ra các mục tiêu cần đạt được trong việc phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm:

Kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có dự kiến chủ đề, thời gian thực hiện, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ; có dự kiến các sự kiện, ngày hội, ngày lễ bao gồm cả ngày hội ngày lễ của địa phương; có dự kiến cả về cơ sở vật chất.

Kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phải được nhà trường phê duyệt mới tổ chức thực hiện. Kế hoạch tuần của Tổ trưởng được Ban giám hiệu phê duyệt, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày của GV được Tổ trưởng phê duyệt. Từ kế hoạch GD năm học, đến kế hoạch kế hoạch tuần và kế hoạch ngày Ban giám hiệu và Tổ trưởng có cơ sở theo dõi, kiểm tra, tư vấn và có những biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Các nội dung GD, hình thức tổ chức hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được thể hiện cụ thể, chi tiết trong bản kế hoạch phải đáp ứng các nguyên tắc GD lấy người học làm trung tâm và đáp ứng nhu cầu, khả năng, hứng thú và sự phát triển của trẻ, phải đi từ dễ đến khó, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp. Các phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm phải phát huy được hết khả năng, sự sáng tạo, tính tích cực của trẻ để đạt kết quả GD cao nhất.

Kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phải phản ánh được kết quả mong đợi, đáp ứng được sự phát triển của trẻ và theo đúng chương trình GDMN, theo độ tuổi dựa trên Chuẩn phát triển của trẻ.

Kế hoạch GD trẻ MG theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ; thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ; khuyến khích trẻ tham gia hoạt động GD bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

Kế hoạch GD trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm phải thể hiện được sự linh hoạt, mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi đột xuất và đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Chỉ rõ các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá dưới nhiều hình thức đa dạng để đảm bảo sự phát triển và nhu cầu, hứng thú của mọi trẻ.

3.2.3.3. Cách thức thực hiện

Khi xây dựng kế hoạch GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, GV cần bám sát vào các yêu cầu sau: Kế hoạch phải theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT và bậc học MN. Kế hoạch GD phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo khả thi. Các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của trường, của lớp, của địa phương và có khả năng thực thi. Kế hoạch phải đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo, đảm bảo nguyên tắc trong GD. Kế hoạch vừa phải cân đối, toàn diện và có trọng tâm, vừa phải đảm bảo tính tập trung dân chủ, tính pháp lệnh. Kế hoạch sau khi được giáo viên tham gia đóng góp ý kiến, được cấp trên phê duyệt thì kế hoạch mới trở thành văn bản mang tính pháp lý và mọi thành viên phải có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành kế hoạch GD năm học.

Chúng ta xây dựng kế hoạch GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm theo quy trình sau:

 • Bước 1: Thành lập nhóm xây dựng kế hoạch
 • Bước 2: Tổ chức hội thảo
 • Bước 3: Đề xuất dự thảo chương trình môn học
 • Bước 4: Tổ chức khảo sát ý kiến về bản dự thảo Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Bản dự thảo chương trình sẽ được gửi đến các bộ phận như: Một số CBQL, GV cốt cán trong trường (Hiệu trưởng, hiệu phó, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn). Xin ý kiến đóng góp của các bộ phận trên cho bản dự thảo thông qua phiếu hỏi, phiếu góp ý sửa đổi. Nhiệm vụ tiếp theo của nhóm là tổng hợp ý kiến của các bộ phận trên rồi tiến hành chỉnh sửa bổ sung cho bản dự thảo và đưa ra bản dự thảo lần 2.

 • Bước 5: Tổ chức hội thảo lần 2
 • Bước 6: Hoàn thiện chương trình
 • Bước 7: Thẩm định và ban hành chương trình
 • Bước 8: Thực thi chương trình

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Giáo viên phải xây dựng đủ 4 loại kế hoạch (Kế hoạch giáo dục năm học; Kế hoạch giáo dục chủ đề; Kế hoạch giáo dục tuần – Chủ đề nhánh; Kế hoạch giáo dục ngày) và không thể thiếu được các nội sau: Xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thời gian, địa điểm phù hợp với lợi ích, nhu cầu, khả năng của trẻ. Linh hoạt thay đổi nội dung, phương pháp, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thời gian, địa điểm khi hoàn cảnh thay đổi. Trẻ được hỗ trợ để phát triển tất cả các lĩnh vực: thể chất, vận động, tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức, thẩm mỹ. Trẻ được học thông qua chơi bằng nhiều cách khác nhau. Trẻ được hoạt động tích cực bằng nhiều hoạt động khác nhau.

Cung cấp đầy đủ sách, báo, học liệu, ấn phẩm, và các tài liệu tham khảo cho CBQL và GV. Tạo điều kiện thuận lợi cho GV về thời gian, kinh phí, đồ dùng, thiết bị và các phương tiện dạy học. Đảm bảo cả về cơ sở vật chất, kỹ thuật và môi trường GD để thực hiện kế hoạch.

Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong việc quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; tổ chức triển khai đến 100% CBQL, GV trong nhà trường.

Giáo viên có vai trò là người quyết định đến sự thành công của xây dựng kế hoạch GD và tổ chức thực hiện kế hoạch GD.

Khi xây dựng kế hoạch GD năm học GV cần phải nghiên cứu kỹ chương trình GD, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện kế hoạch. Thống nhất với GV cùng lớp về phương pháp triển khai kế hoạch.

Ban giám hiệu nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch GD của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát, theo dõi, việc thực hiện chương trình. Chương trình GD cần được GV thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật để đáp ứng nhu cầu của người học và thích ứng với những thay đổi, phát triển của xã hội. Đồng thời, đảm bảo cam kết của nhà trường về chất lượng sản phẩm GD.

3.2.4. Biện pháp 4. Xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp

Cán bộ, giáo viên hiểu được môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm là gì? Sự cần thiết của dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. Những đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, những mong muốn của trẻ, nhu cầu, hứng thú, khả năng và thế mạnh của từng trẻ có vai trò như thế nào trong việc xây dựng môi trường giáo dục? PHHS và cộng đồng xã hội có cần phối hợp vơi nhà trường để xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm không?

Cán bộ, giáo viên chủ động thiết kế môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tạo mọi điều kiện để trẻ được tham gia xây dựng môi trường cùng giáo viên. Đồng thời giúp trẻ chủ động học tập, vui chơi, có nhu cầu tìm tòi, khám phá, thực hành trải nghiệm và sáng tạo; giúp trẻ chủ động trong hợp tác với bạn bè, trò chuyện và chia sẻ ý kiến của mình.

Việc xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm rất cần nhà trường đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất kỹ thuật đa dạng, phong phú để kích thích sự phát triển của trẻ.

Xây dựng được môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học mang tính mở, tận dụng các nguyên vật liệu tự nhiên và các nguyên vật liệu hiện có để cung cấp nhiều cơ hội học tập và vui chơi khác nhau cho trẻ.

3.2.4.2. Nội dung Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Hiệu trưởng xây dựng kế hạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực của CBQL và GV. Trong đó trú trọng đến nội dung bồi dưỡng cho CBQL và GV về môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. Bồi dưỡng cho CBQL và GV về khái niệm môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. Hiểu được việc xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm là một yêu cầu cần thiết giúp trẻ chủ động vui chơi, tìm tòi, khám phá, thực hành trải nghiệm và sáng tạo, trẻ chủ động trong hợp tác với bạn bè, trò chuyện và chia sẻ mọi ý kiến, tạo cơ hội cho trẻ hình thành nền tảng tính cách tự tin và phát triển toàn diện.

Bồi dưỡng về xây dựng môi trường xã hội và môi trường vật chất, môi trường bên trong lớp học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Bồi dưỡng thực hành áp dụng thiết kế và sử dụng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN.

3.2.4.3. Cách thức thực hiện

Để thực hiện tốt xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường cần xây dựng bộ tiêu chí thực hiện. Trong đó, thể hiện rõ như: tiêu chí về phòng học, phòng chức năng; tiêu chí về các góc cho trẻ hoạt động trong lớp; tiêu chí về các góc, các khu vực cho trẻ hoạt động ngoài trời; tiêu chí về cách trang trí, sắp xếp không gian; tiêu chí về đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động. Thể hiện rõ các tiêu chí về môi trường xã hội như: đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ; tạo không khí giao tiếp tích cực trong nhà trường; hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của mọi người với trẻ; tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương, được tôn trọng và đáp ứng các nhu cầu cần thiết.

Từ thực tế về cơ sở vật chất của nhà trường, CBQL và GV thảo luận, đưa ra cách thức xây dựng môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng tốt nhất nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cán bộ, giáo viên cần rà soát cơ sở vật chất thực tế của trường và trả lời các câu hỏi sau:

 • Các phòng học, phòng chức năng đã đảm bảo theo quy định, sắp xếp, trang trí không gian hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện phù hợp với lứa tuổi chưa? Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
 • Các góc trẻ hoạt động đã được bố trí thuận tiện, hợp lý, linh hoạt, dễ thay đổi, đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ chưa?
 • Trong lớp học và ngoài sân trường có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động sáng tạo, sắp xếp thuận tiện, khoa học hay chưa?

Các góc hoạt động của trẻ, các khu vực hoạt động ngoài trời đã được quy hoạch, thiết kế phù hợp chưa? Có đảm bảo an toàn, sạch đẹp, thân thiện và tạo cơ hội cho trẻ hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế không?

Các khu vực trong nhà trường đã được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động không? Có phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú không? Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp có mang tính mở, có tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau giúp trẻ phát triển toàn diện không?

Về xây dựng môi trường xã hội cũng cần trả lời hệ thống câu hỏi:

Nhà trường đã đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ chưa? Trẻ có thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh không? GV có tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ không?

Những hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác có thân thiện, gần gũi, yêu thương trẻ, khích lệ trẻ về mọi mặt không? GV và người lớn có luôn đối xử công bằng với trẻ, luôn mẫu mực để trẻ noi theo không? Trẻ có luôn được tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển không?

Môi trường giáo dục trong nhà trường có tạo cho trẻ cảm giác an toàn, được yêu thương, được tôn trọng và đáp ứng các nhu cầu cần thiết không? Phụ huynh học sinh đã yên tâm, tin tưởng khi đưa con đến trường chưa?

Nhà trường đã chuẩn bị, tổ chức sử dụng môi trường giáo dục đạt hiệu quả nhất chưa? Đã tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn chưa?

Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, năng động sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có ý thức trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ không?

Sau khi xây dựng xong bộ tiêu chí về xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm CBQL và GV cùng đối chiếu từng tiêu chí để rút ra các điểm mạnh, điểm yếu, đưa ra thực trang về môi trường GD hiện có của nhà trường. Từ đó, tập chung xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Vào đầu các năm học, nhà trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, triển khai cho CB, GV, NV nhà trường về các văn bản mới của ngành, đặc biệt là các văn bản về xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, giúp CB, GV được cập nhật thông tin kịp thời và được nâng cao nhận. Tạo điều kiện cho GV tham gia học tập các Module mầm non (10 Modunle nâng cao qua mạng Internet).

Nhà trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng môi trường GD đáp ứng tốt nhất nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, nhà trường luôn đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ. Hàng ngày, trẻ được giao tiếp,thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và với những người xung quanh, được rèn kỹ năng giao tiếp văn minh, lịch sự. GV biết tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ, trẻ được tôn trọng và đáp ứng các nhu cầu cần thiết có như vậy mới đem lại thành công.

Việc xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi nhà trường cần có cơ sở vật chất kỹ thuật đa dạng, phong phú kích thích sự phát triển của trẻ. Luôn khuyến khích GV tận dụng nguồn nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương vừa dễ kiếm, dễ tìm (nhiều nguyên liệu sẵn có như các nguyên vật liệu từ thiên nhiên và đồ dùng đã qua sử dụng) để xây dựng môi trường.

Nhà trường cần thiết kế các khu vực vui chơi, trải nghiệm, khám phá ngoài trời phù hợp với khuôn viên và diện tích hiện có. Đồng thời chỉ đạo GV tận dụng các nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương để trẻ khám phá/trải nghiệm. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm nhỏ. Khuyến khích phụ huynh và trẻ cùng tạo nguồn nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương.

Xây dựng môi trường xã hội, nhà trường cần tạo những điều kiện, cơ hội; tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá. Xây dựng môi trường vật chất cũng rất cần thu hút cha mẹ trẻ tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, tham gia làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

3.2.5. Biện pháp 5. Chỉ đạo đổi mới đánh giá trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

3.2.5.1. Mục đích của biện pháp

Nâng cao nhận thức cho CBQL và GV về đổi mới công tác đánh giá trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.

Giáo viên MN có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, trong quá trình GD trẻ để điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động chăm sóc, GD trẻ cho phù hợp với trẻ.

Ban giám hiệu nhà trường nắm được thực trạng, kết quả thực tế của chất lượng GD trong nhà trường để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ, khuyến khích những sáng kiến nhằm cải thiện hiện trạng của chất lượng GD trong nhà trường, đảm bảo tốt nhất việc thực hiện mục tiêu GD.

Cán bộ và giáo viên biết xu hướng về đổi mới đánh giá trẻ MN tại một số quốc gia trên thế giới và mới đánh giá trẻ MN tại Việt Nam.

Giáo viên khi đánh giá sự phát triển của trẻ biết phối hợp nhiều phương pháp và nhiều hình thức đánh giá; biết chú trọng đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, trên cơ sở đó giúp GV điều chỉnh kế hoạch GD để tổ chức các hoạt động GD tiếp theo cho phù hợp với hoạt động thực tế và với trẻ; coi trọng đánh giá trẻ thường xuyên qua quan sát các hoạt động hàng ngày của trẻ.

3.2.5.2. Nội dung

Chỉ đạo CBQL và GV thực hiện công tác đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc GD trẻ ở trường MN theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm (đánh giá trẻ hàng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn) nhằm xác định nhu cầu, hứng thú và khả năng, mức độ tiến bộ về sự phát triển của từng trẻ để GV có thể lựa chọn những tác động chăm sóc, GD thích hợp.

Cán bộ và giáo viên biết chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc đánh giá trẻ. Quá trình đánh giá trẻ phải được ghi chép lại cẩn thận để tránh nhầm lẫn kết quả của các trẻ với nhau. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có.

Đánh giá kết quả GD trẻ GV phải dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ phải dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch GD và điều chỉnh kế hoạch GD, tổ chức các hoạt động GD tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, của lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Đổi mới đánh giá trẻ cán bộ và giáo viên biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

Thu thập thông tin về một nhóm trẻ, về kết quả chương trình học, chương trình hỗ trợ trẻ phát triển, đặc biệt là thông tin về trẻ khuyết tật.

Sử dụng các trắc nghiệm (test) và các công cụ đánh giá khác để đánh giá chất lượng GD trẻ, tìm hiểu những mặt mạnh, mặt yếu của chương trình và đưa ra các giải pháp khắc phục thích hợp.

Ban giám hiệu nhà trường và đội ngũ GV phối hợp với PHHS kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc GD trẻ. Sau khi đánh giá trẻ, PHHS tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về chương trình, phương pháp chăm sóc GD trẻ. Có những đề xuất với nhà trường về nội dung, hình thức hướng dẫn các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ thực hiện việc chăm sóc GD trẻ ở gia đình hiệu quả hơn.

3.2.5.3. Cách thức thực hiện

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giúp GV viên hiểu được tại sao cần đổi mới trong đánh giá trẻ. Các nguyên tắc đánh giá sự phát triển của trẻ: Đánh giá trẻ trong mối quan hệ, liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau; Đánh giá trẻ trong môi trường gần với môi trường sống của trẻ; Đánh giá trẻ trong hoạt động; Đánh giá trẻ trong sự phát triển.

Tổ chức tập huấn giúp GV nắm được 7 bước tổ chức thu thập thông tin và chuẩn bị các điều kiện trong đánh giá trẻ.

 • 1/ Xác định mục tiêu để đánh giá trẻ
 • 2/ Lựa chọn phương pháp đánh giá trẻ
 • 3/ Thiết kế công cụ đánh giá trẻ
 • 4/ Tổ chức thu thập thông tin số liệu sau khi đánh giá trẻ
 • 5/ Xây dựng kế hoạch/biện pháp GD trẻ trong thời gian tiếp theo 6/ Đánh giá phản hồi kết quả
 • 7/ Phân loại, phân tích, tổng hợp số liệu.

Tổ chức tập huấn giúp GV nắm được về xu hướng đổi mới đánh giá trẻ MN trên thế giới: xu hướng đổi mới đánh giá trẻ MN tập trung đánh giá quá trình phát triển của trẻ và xác định những vấn đề đặc biệt trong quá trình phát triển của trẻ được trú trọng đặc biệt. Về sức khỏe trẻ được khám và đánh giá định kỳ kể cả khi trẻ khỏe hay đang ốm. Qua đó cha mẹ trẻ được tư vấn về sức khỏe của trẻ. Nếu cha mẹ nghi ngờ về sức khỏe của trẻ cần đưa trẻ di khám ngay. Do đó, các can thiệp giúp trẻ phát triển thường được thực hiện sớm mang lại kết quả điều trị hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Nhiều nước đã chú trọng đánh giá việc học của trẻ MN, họ coi đây là quá trình thu thập và phân tích thông tin làm bằng chứng về những gì trẻ biết, trẻ có thể làm và hiểu được, giúp các nhà GD cộng tác với gia đình trẻ và các chuyên gia khác.

Các phương pháp đánh giá phù hợp về cả phương diện văn hóa và ngôn ngữ; đáp ứng khả năng thể chất, trí lực của từng trẻ; công nhận khả năng và ưu điểm của từng trẻ cho phép trẻ thể hiện năng lực bản thân. Tại trường MN của Mỹ, cách đánh giá sự sẵn sàng vào học lớp 1 của trẻ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Các nhà GD Úc dùng các chiến lược đa dạng nhằm thu thập, ghi chép, tổ chức, tổng hợp và diễn dịch thông tin thu được để đánh giá việc học của trẻ.

Tổ chức tập huấn giúp GV nắm được về xu hướng đổi mới đánh giá trẻ ở Việt Nam:

Kiểm tra, đánh giá trẻ ở Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành của hệ thống, quá trình GD. Đổi mới GD&ĐT thì tất yếu phải đổi mới kiểm tra và đánh giá. GVMN là người tạo ra moi trường hoạt động cho trẻ, vừa tổ chức các hoạt động nhận thức và hoạt động chơi – học tích cực cho trẻ, tạo ra sự phát triển tối ưu cho từng trẻ nên GV đánh giá trẻ với mục đích rất quan trọng đó là:

Giáo viên xác định đứa trẻ có phát triển bình thường hay không bình thường. Nếu trẻ không phát triển bình thường cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám kỹ hơn và có những biện pháp kích thích, can thiệp phù hợp. Đối với trẻ nếu có một số biểu hiện dưới mức bình thường, cần có các biện pháp kích thích giúp trẻ phát triển. Đối với trẻ nếu có một số biểu hiện cao hơn mức bình thường, cũng cần có các biện pháp thích hợp để điều chỉnh và tạo môi trường thích hợp giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Đối với đánh giá các đặc điểm cá nhân trẻ về sự phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, sự thích ứng xã hội để đưa ra các biện pháp tác động tích cực.

Lựa chọn và phối hợp những PHHS có kiến thức, hiểu biết, quan tâm đến các hoạt động của trẻ và sự phát triển của trẻ để tham gia vào quá trình đánh giá trẻ. Mặt khác GV cũng có thể trao đổi hàng ngày với PHHS để nắm bắt tốt và đầy đủ hơn về sự phát triển và những tiến bộ của trẻ khi ở nhà.

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về GDMN, được tập huấn, bồi dưỡng hoặc hướng dẫn cách thức đánh giá trẻ MN. Tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung đánh giá để lựa chọn CBQL, hay GV phụ trách đánh giá. Nếu đánh giá trẻ hàng ngày thì phải là GV trực tiếp dạy trẻ trong ngày để đánh giá trẻ.

Sau khi có kết quả đánh giá trẻ MN, cán bộ đánh giá cần báo cáo kết quả trung thực, khách quan với Ban giám hiệu nhà trường. Từ kết quả đánh giá trẻ Ban giám hiệu và GV cùng nhau điều chỉnh việc xây dựng kế hoạch GD và điều chỉnh kế hoạch GD, tổ chức các hoạt động GD tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, của lớp.

Đội ngũ cán bộ, GV của trường có tình thần đoàn kết, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Phối kết hợp với PHHS trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ cũng như trong đổi mới đánh giá trẻ MN, đặc biệt là trong đánh giá trẻ hàng ngày.

Đội ngũ cán bộ, GV của trường thường xuyên được cập nhật thông tin và kiến thức mới về những đổi mới của ngành học, sự phát triển chung của xã hội.

3.2.6. Biện pháp 6. Chỉ đạo phối hợp với cha mẹ trẻ trong các hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm

Trường mầm non là môi trường GD nhà trường đầu tiên của trẻ. Có những trẻ đến trường từ khi nói chưa thạo, đi chưa vững. Có trẻ đi học từ khi lên 3 hoặc 4 tuổi; do điều kiện hoàn cảnh nào đó cũng có trẻ 5 tuổi mới đi học. Vì vậy, nhà trường và cha mẹ trẻ cần tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất để chăm sóc, giáo dục trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, của địa phương, phù hợp với khả năng và nhu cầu, hứng thú của trẻ là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Môi trường giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong học tập của trẻ. Do vậy, trường MN rất cần sự quan tâm, phối hợp với cha mẹ trẻ trong các hoạt động GD theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3.2.6.1. Mục đích của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Trẻ MN còn rất nhỏ, các cháu rất cần bàn tay chăm sóc của cha mẹ và cô giáo. GV muốn tổ chức hoạt động GD đạt hiệu quả thì điều đầu tiên là phải hiểu về trẻ để biết nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Cha mẹ trẻ chính là cầu nối giữa trẻ và cô giáo, giúp cô giáo hiểu trẻ hơn. Do đó, trong hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm thì công tác chỉ đạo GV phối hợp với cha mẹ trẻ trong các hoạt động GD là không thể thiếu được.

Cha mẹ trẻ hiểu về phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm để phối kết hợp với nhà trường, với cô giáo cùng chăm sóc GD trẻ.

Giúp nhà trường có nhiều cơ hội thu hút cha mẹ trẻ quan tâm phát triển toàn diện nhà trường. Nhiều việc tự nhà trường làm thì rất khó, nhưng nếu được cha mẹ trẻ tham gia thì lại trở lên rất dễ thực hiện.

Cán bộ, GV tiếp cận và thực hiện tốt một số nội dung và hình thức phối hợp đạt hiệu quả giữa nhà trường và cha mẹ trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về GDMN để thu hút sự quan tâm hơn nữa của gia đình trẻ.

Duy trì sự phối kết hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường. Phối kết hợp giữa nhà trường và cộng đồng xã hội để phát huy hơn nữa sức mạnh của tập thể trên mọi lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng GD trẻ MN.

3.2.6.2. Nội dung

Trước hết, nhà trường cần thu hút sự tham gia của cha mẹ trẻ bằng cách: Xây dựng mối quan hệ giữa GV với nhà trường và với cha mẹ trẻ. Bởi vì, cha mẹ trẻ và người thân trong gia đình là môi trường xã hội đầu tiên của trẻ, từ đây mà trẻ tự xã hội hóa tâm lý của mình.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa GV, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp, các sự kiện… nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và GD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình thông tin về sự phát triển của trẻ cho cha mẹ những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

Chỉ đạo GV đa dạng các hình thức thông tin thông tin cho cha mẹ trẻ. Hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc và GD trẻ tại gia đình. Thông tin về sự phát triển của trẻ cho cha mẹ đẻ cha mẹ trẻ nắm bắt kịp thời. GV dạy trẻ MG 5-6 tuổi cần hướng dẫn đầy đủ cho cha mẹ trẻ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Thông tin cho cha mẹ hiểu về phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm. Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia vào công tác kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc GD trẻ và xây dựng cơ sở vật chất và chăm sóc, GD trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

Nhà trường phối hợp với cha mẹ trẻ kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc GD trẻ. Lấy ý kiến của cha mẹ trẻ về chương trình, phương pháp chăm sóc GD trẻ. Khuyến khích cha mẹ trẻ đề xuất với nhà trường nội dung, hình thức hướng dẫn các bậc cha mẹ/người chăm sóc trẻ, thực hiện việc chăm sóc GD trẻ ở gia đình hiệu quả hơn. Đóng góp ý kiến về các mặt như: môi trường GD, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; thái độ, tác phong, hành vi ứng xử của cán bộ, GV, nhân viên trong trường với cha mẹ trẻ/người chăm sóc trẻ. Cha mẹ trẻ tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, tham gia làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Tạo nhiều cơ hội để phụ huynh tham gia vào các hoạt động của nhà trường, tham gia hỗ trợ trẻ để trẻ thành công hơn so với chính bản thân trẻ. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

3.2.6.3. Cách thức thực hiện

Tổ chức các buổi hội họp, trao đổi trực tiếp và cả thông tin, tuyên truyền để cha mẹ trẻ hiểu về phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm. Giới thiệu về phương pháp để cha mẹ trẻ nắm được.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho GV về cách tổ chức các buổi họp với cha mẹ trẻ đạt hiệu quả; biết cách xử lý tình huống, giải quyết các vấn đề xảy ra một cách có hiệu quả.

Tổ chức tập huấn bồi, dưỡng cho GV về hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc GD trẻ tại gia đinh; giao tiếp với trẻ tại gia đình.

Tổ chức tập huấn bồi, dưỡng cho GV về việc thông tin cho cha mẹ trẻ về sự phát triển của trẻ.

Luôn tôn trọng và chấp nhận tất cả cha mẹ trẻ không được có ác cảm và có định kiến với cha mẹ trẻ. Luôn chào đón và tạo điều kiện để cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động mà trường, lớp tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ. Nhà trường và cha mẹ trẻ phải có lòng tin và tôn trọng lẫn nhau.

Giáo viên cần có những kỹ năng giao tiếp phù hợp với cha mẹ trẻ. Cần quan tâm đến giao tiếp hai chiều. GV cung cấp thông tin cho cha mẹ trẻ, rồi lắng nghe thông tin từ cha mẹ trẻ và ngược lại. Khi giao tiếp với cha mẹ trẻ cần thể hiện thái độ thân thiện, tôn trọng và chân thành, đôi khi rất cần sự nhạy cảm và khôn khéo.

Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN và hướng dẫn chăm sóc, GD trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. GV và cha mẹ trẻ cần thường xuyên trao đổi thông tin về trẻ hơn để GV biết được nhu cầu và khả năng của trẻ. Mặt khác PHHS cũng nắm được kiến thức và các hoạt động của trẻ trong nhà trường.

Tạo điều kiện và nhiều cơ hội để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, của lớp nhằm nâng cao chất lượng GD trẻ. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và gia đình nhằm phát huy tính dân chủ và trách nhiệm của gia đình trong các hoạt động GD của nhà trường.

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Nhà trường luôn biết tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Tham mưu và đề xuất các vấn đề phát triển nhà trường một cách hiệu quả, đúng lúc, đúng chỗ. Lắng nghe ý kiến chỉ đạo, tư vấn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Nhà trường phải thường xuyên tự đánh giá về công tác phối hợp với cha mẹ trẻ, với Ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội trong mọi hoạt động đặc biệt là trong tổ chức hoạt động GD lấy trẻ làm trung tâm. Tìm ra các mặt mạnh, mặt hạn chế để có những giải pháp khắc phục.

Thường xuyên nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên và PHHS về các quan điểm, đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về GDMN. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cha mẹ trẻ và các đoàn thể trong nhà trường, cùng với CBQL, GV về phương hướng chiến lược phát triển nhà trường, giúp nhà trường có cái nhìn dài và tổng thể về mục tiêu, chiến lược mà sứ mệnh nhà trường đề ra.

Luôn được phụ huynh quan tâm, ủng hộ và tin tưởng thì biện pháp đưa ra chắc chắn sẽ thành công.

3.3. Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp

Để có cơ sở khảo nghiệm tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp tác giả đã nêu. Tác giả tiến hành khảo nghiệm ý kiến của các nhà quản lý GD, các GV và cha mẹ trẻ về sự cấp thiết, khả thi của 6 biện pháp mà đề tài đã đưa ra trong Chương III. Việc khảo nghiệm được thực hiện với 06 CBQL, 60 GV, và 5 chuyên viên Phòng GD&ĐT Lâm Thao, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Tổng số là 71 người. Trên cơ sở kết quả thu về, đề tài sẽ rút ra kết luận và tính khả thi, tính cấp thiết của đề tài.

Việc khảo nghiệm được tiến hành bằng phiếu điều tra với 03 mức độ đánh giá và số điểm tương ứng như sau:

Kết quả thu được từ các phiếu đánh giá sẽ được nhân với số điểm quy định cho mỗi mức độ, tính ra điểm trung bình cho mỗi biện pháp. Trên cơ sở đó để xem xét hệ số tương quan thứ bậc giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp. Kết quả được thể hiện qua các bảng cụ thể như sau:

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp quản lý mà đề tài đề xuất đều có tính cấp thiết và tính khả thi cao. 100% CBQL và GV cùng với các chuyên viên được hỏi đều đánh giá 6 biện pháp nêu trên ở 2 mức: Rất cấp thiết và cấp thiết; Rất khả thi và khả thi. Không có một ai cho rằng 6 biện pháp là không cấp thiết và không khả thi. Điểm trung bình cộng đều đạt từ 2,0 đến 2,07 là rất cao. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Tuy nhiên, mức độ cấp thiết và khả thi của từng biện pháp không giống nhau và có những biện pháp đạt được tỷ lệ về tính khả thi, tính cấp thiết cao như biện pháp: “Tổ chức nâng cao nhận thức của đội ngũ CBQL và GV về những nguyên tắc tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm” đều có điểm đạt là bậc 1/6 cho tính cấp thiết với số điểm trung bình cộng là 2,07 và bậc 1/6 cho tính khả thi với số điểm trung bình cộng là 2,06. Biện pháp “Tập huấn cho GV các phương pháp tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm” đều có điểm đạt là bậc 2/6 cho tính cấp thiết với số điểm trung bình cộng là 2,05 và bậc 2/6 cho tính khả thi với số điểm trung bình cộng là 2,05. Điều này rất phù hợp với xu thế “Đổi mới Giáo dục và Đào tạo” hiện nay ở Việt Nam.

Việc đề cao tầm quan trọng của “Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBQL và GV về những nguyên tắc tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm” cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các chủ thể tham gia quản lý hoạt động GD trẻ MN. Mọi hoạt động của trẻ khi tổ chức đều phải thực hiện theo các nguyên tắc một cách nề nếp, có chủ định rõ ràng. Thực hiện đúng theo các nguyên tắc đó trẻ MN mới được tôn trọng và được tạo mọi cơ hội để phát triển toàn diện. Với biện pháp “Tập huấn cho GV các phương pháp tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm” đã thể hiện sự cấp thiết, cập nhật kịp thời các phương pháp mới, các phương pháp GD tiến bộ vào thực tế hoạt động chăm sóc GD trẻ ở trường MN, nhằm nâng cao chất lượng GD trẻ đặc biệt là tạo tâm thế tốt nhất cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Trẻ cần được học tập và vui chơi trong môi trường GD tốt nhất, được chủ động lựa chọn nội dung chơi, được chơi mà học, học bằng chơi.

Từ số liệu bảng 3.1 và 3.2 cho thấy: tuy rằng các số liệu đánh giá mức độ các biện pháp ở hai bảng không giống nhau nhưng khi xếp theo thứ bậc thì lại ngẫu nhiên trùng nhau về thứ bậc. Điều đó chứng tỏ việc đưa ra các biện pháp là rất cấp thiết và việc đánh giá tính khả thi của các biện pháp là rất sát thực tế. Để quản lý tốt việc tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm thì trước hết là CBQL và GV những người thực thi hàng ngày phải hiểu, phải nhận thức đúng về quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Sau đó, mới đến việc bồi dưỡng về cách thức thực hiện phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm. Khi CBQL và GV đã nâng cao được nhận thức và có phương pháp tốt rồi thì sẽ cần đến việc xây dựng kế hoạch GD như thế nào, trong kế hoạch GD thể hiện phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm ra làm sao và xây dựng môi trường GD như thế nào? Tuần tự lần lượt như vậy rất dễ hiểu. Biện pháp tiếp theo là biện pháp 6 “phối hợp với cha mẹ trẻ trong các hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm”. Khi đã có 4 biện pháp trước thì biện pháp này được đánh giá ở bậc 5, điều nay chứng tỏ rằng: Các biện pháp đưa ra đều có thể tiến hành rất khả thi. Khi chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ về lý thuyết, về nhận thức, về xây dựng môi trường, về phối kết hợp với PHHS để tổ chức hoạt động cho trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm một cách tốt nhất. Do vây, cuối cùng sẽ là “đổi mới đánh giá trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”. Biện pháp này được xếp ở bậc 6 cũng là điều dễ hiểu và logic.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

1. Kết luận

Từ những kết quả thu được, tác giả đưa ra một số kết luận sau:

Quản lý có 4 chức năng: Chức năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức; chức năng chỉ đạo; chức năng kiểm tra. Bốn chức năng này có quan hệ mật thiết và biện chứng với nhau. Các chức năng này xuyên suốt trong tất cả các khâu của quá trình quản lý. Để thành công trong quản lý thì nhà quản lý phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý này.

Để nâng cao chất lượng hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi nói riêng, trẻ MN nói chung yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải đổi mới GD&ĐT mà trước hết là đổi mới công tác quản lý, đổi mới từ nếp nghĩ đến cách làm của mỗi người CBQL.

Với việc sử dụng các phương pháp lý luận, tổng kết kinh nghiệm và phân tích thực tiễn, đề tài đã giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra với các nội dung được trình bày trong các chương: Chương 1, Chương 2, Chương 3. Đề tài đã từng bước nghiên cứu và làm rõ các khái niệm cũng như nội hàm của quá trình quản lý hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời tác giả đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình quản lý hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Quá trình nghiên cứu của mình, tác giả rút ra 1 số kết luận như sau:

Trong quản lý phải thực hiện theo đúng 4 chức năng quản lý cơ bản đó là: kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. 4 chức năng này luôn được thực hiện song hành, không coi nhẹ bất kỳ một chức năng nào.

Người CBQL luôn biết khai thác tư duy năng động sáng tạo, nhiệt tình của lực lượng nòng cốt trong nhà trường cũng như sự phối kết hợp của PHHS trong nhà trường. Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, với trình độ của đội ngũ CBQL, GV để phát huy hiệu quả trong công việc. Duy trì và phát huy những điểm mạnh, những nội lực bên trong như: Đội ngũ GV trẻ với trình độ đào tạo trên chuẩn cao,có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt, biết tiếp cận phương pháp mới bằng nhiều phương tiện hiện đại; có tinh thần trách nhiệm trong công việc và ý thức tự học tự bồi dưỡng tốt. Có các biện pháp để động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời các nhân tố tích cực, điển hình để nhân rộng ra tập thể.

Tham mưu với cấp trên đúng thời điểm và biết tranh thủ sự quan tâm của các cấp quản lý, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo cấp trên để có nhiều cơ hội phát triển nhà trường.

Từ những kết luận trên tác giả đi đến khẳng định giả thuyết của đề tài đã nêu ra là phù hợp. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đều đã được thực hiện đầy đủ. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm, bước đầu những đóng góp về lý luận đã có những kết quả nhất định.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Để các biện pháp quản lý nêu ở trên được áp dụng và phát huy hết hiệu quả của từng biện pháp, thì ngoài sự nỗ lực chủ quan của từng CBQL, từng GV rất cần sự chỉ đạo đồng bộ của các cơ quan chính quyền, sự quan tâm giúp đỡ của các ngành có liên quan và sự phối hợp hưởng ứng một cách tích cực của tập thể nhà trường. Từ những vấn đề đặt ra của đề tài, tác giả đưa ra một số khuyến nghị sau:

 • Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ

Tổ chức các lớp tập huấn tại các huyện, thị trong tỉnh để bồi dưỡng sâu về quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm và thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN.

Tổ chức Hội thảo, thăm quan, trải nghiệm về “Thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN” cho đội ngũ CBQL và GV cốt cán nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các trường MN trong tỉnh và ngoài tỉnh, hướng tới nâng cao chất lượng GD trẻ MN trong bối cảnh đổi mới GDMN nói riêng và đổi mới GD&ĐT trên cả nước nói chung.

Khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân trong các trường MN có những sáng kiến hay trong lĩnh vực GD áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Tạo những Hội thi thiết thực để đẩy mạnh chất lượng GDMN.

 • Đối với UBND huyện Lâm Thao và phòng GD&ĐT huyện

Tiếp tục tạo nguồn ngân sách đầu tư cho GDMN, nhằm nâng cao chất lượng trường MN đạt chuẩn quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho các nhà trường tiến tới đổi mới GD&ĐT một cách toàn diện. Có những chính sách đãi ngộ, thu hút người tài hợp lý cho đội ngũ GV trẻ, đặc biệt là GV hợp đồng tại các trường MN công lập có tình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt nhu cầu đổi mới GD&ĐT trong giai đoạn mới. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Tạo điều kiện cho các nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD. Thu hút cha mẹ trẻ và cộng đồng xã hội chăm lo, phát triển GDMN; tham gia các hoạt động của trường MN nhằm xây dựng mỗi nhà trường là một đơn vị văn hóa.

 • Đối với phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao

Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để các trường MN từng bước được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt là trong công tác mua sắm, tu sửa đồ dùng, đồ chơi, thiết bị GD trong nhà tường.

Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, tư vấn chuyên môn cho các trường MN, đặc biệt là bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV dạy lớp MG 5-6 tuổi trong việc áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm, nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 và duy trì tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn.

 • Đối với CBQL các trường MN huyện Lâm Thao

Tiếp tục thực thực hiện tốt Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020 và nâng cao hơn nữa chất lượng GD các nhà trường sau chuyên đề.

Có thái độ và trách nhiệm trong việc tự học tự bồi dưỡng, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ tại các nhà trường. Phải thực hiện theo đúng 4 chức năng quản lý cơ bản đó là: kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành thực hiện nhiệm vụ năm học. Phân công nhiệm vụ cho đội ngũ CB, GV, NV hợp lý, tạo cơ hội cho CBQL và GV phát huy hết năng lực của mình, khuyến khích, biểu dương kịp thời những cách làm hay những biện pháp mới. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Đưa công tác tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm lên hàng đầu. Tất cả đều nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng GD trẻ MN, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của trẻ, tạo mọi cơ hội tốt nhất cho trẻ được phát triển toàn diện, được làm những điều mình muốn; trẻ được học bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là thông qua chơi.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993