Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trong trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính mục đích

Quản lý hoạt động giáo dục trong các trường mầm non cần hướng mọi tác động giáo dục trẻ vào việc thực hiện mục tiêu của ngành học, nhằm phát triển các lĩnh vực: nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm xã hội, thẩm mỹ. Nội dung và phương pháp giáo dục phải gắn liền với cuộc sống thực của trẻ, đảm bảo nguyên tắc “Giáo dục đi trước sự phát triển của trẻ”. Quản lý và thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT – BGDDT, ngày 25/7/2009 của Bộ GD – ĐT).

3.1.2. Đảm bảo tính phát triển

Quản lý hoạt động giáo dục phải dựa trên cơ sở những hiểu biết về sự phát triển của trẻ, nhằm khuyến khích trẻ tích cực, chủ động khi tham gia vào các hoạt động, phát triển tiềm năng một cách tối đa, hình thành kỹ năng sống cần thiết cho trẻ. Giúp giáo viên chủ động, sáng tạo khi cần thiết, tổ chức, điều khiển các hoạt động của trẻ.

3.1.3. Đảm bảo tính toàn diện

Sự phát triển của trẻ gồm các mặt: thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Các mặt phát triển luôn hòa quyện với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Một tác động đến trẻ thường ảnh hưởng đến nhiều mặt. Mỗi phương tiện giáo dục hay phương pháp giáo dục cần được sử dụng, khai thác sao cho có thể tác động đến toàn bộ nhân cách của trẻ.

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phải được xây dựng trên cơ sở lý luận về quản lý chuyên môn, đồng thời đảm bảo phù hợp với thực tiễn về yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non, không phá vỡ sự ổn định của giáo dục mầm non hiện nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng

3.2.1. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục

Mục đích của biện pháp:

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm học; giúp cho hiệu trưởng có cái nhìn tổng quát, thấy được sự phối hợp giữa các bộ phận với nhau nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của hiệu trưởng; sự chủ động, sáng tạo của giáo viên khi thực hiện kế hoạch giáo dục đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng trong quá trình thực hiện.

Từ trước tới nay, các trường mầm non đều đã xây dựng kế hoạch giáo dục hàng năm, tuy nhiên, điều quan trọng là xác định mục tiêu giáo dục. Các trường cần chuyển từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang cách tiếp cận hình thành năng lực cho trẻ.

Nội dung thực hiện biện pháp:

Hiệu trưởng lập dự thảo kế hoạch hoạt động giáo dục, trong đó xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt; xác định nội dung, giải pháp thực hiện và các điều kiện cần thiết về nhân lực, phương tiện, thiết bị, tài chính cho kế hoạch.

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch giáo dục chung cho cả năm học (theo chương trình giáo dục mầm non) trong đó: dự kiến các chủ đề và thời gian thực hiện cho từng chủ đề, từng khối lớp. Hướng dẫn giáo viên biết lập kế hoạch giáo dục trẻ theo tháng, tuần và lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ. Hiệu trưởng chỉ đạo việc giao ban hàng ngày để xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch trong tháng và triển khai công việc tháng tiếp theo trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tạo sự đồng bộ thống nhất của các bộ phận trong trường.

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đối với từng bộ phận chuyên môn và giáo viên ở các nhóm lớp để kịp thời uốn nắn việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đúng trọng tâm.

Cách thức thực hiện biện pháp: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Căn cứ vào mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục đào tạo ban hành, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp: thời gian quy định trong biên chế năm học, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, số trẻ ở các nhóm lớp từ đó tiến hành điều tra, phân tích tình hình đầu năm và xác định mục tiêu cho năm học, phân công giáo viên giảng dạy ở các lớp hợp lý.

Phối hợp với hiệu phó và các tổ trưởng chuyên môn để bàn thống nhất nội dung kế hoạch giáo dục chi tiết và nội dung các chuyên đề trọng tâm trong các năm học cũng như kế hoạch đầu tư các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác giáo dục trẻ.

Kế hoạch nhà trường sau khi được xây dựng, hiệu trưởng trình cấp trên phê duyệt và triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường tại hội nghị công nhân viên chức hoặc buổi họp hội đồng sư phạm đầu năm. Kế hoạch của các bộ phận chuyên môn trong nhà trường do hiệu trưởng phê duyệt. Kế hoạch của giáo viên, hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phê duyệt. Cung cấp các văn bản, tài liệu tham khảo để các bộ phận và giáo viên nghiên cứu xây dựng kế hoạch. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo và tăng cường phối hợp với các lực lượng nhằm vận động, huy động các nguồn lực để đạt được mục tiêu kế hoạch.

3.2.2. Định hướng giáo viên xác định mục tiêu giáo dục

Mục đích của biện pháp:

Giúp hiệu trưởng quản lý việc thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ theo từng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Giúp giáo viên nắm được mục tiêu chung của giáo dục mầm non và mục tiêu giáo dục từng độ tuổi, qua đó, giáo viên biết cách xác định mục tiêu của chủ đề và từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của trẻ.

Nội dung thực hiện biện pháp:

Hướng dẫn giáo viên nắm được các yêu cầu đổi mới về mục tiêu giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non. Định hướng cho giáo viên biết cách xác định mục tiêu giáo dục căn cứ vào mục tiêu cuối độ tuổi, kết quả mong đợi ở trẻ và các tiêu chí đánh giá; thực tế của trường, khả năng của trẻ trong nhóm lớp; điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện khác khác.

Tạo điều kiện để giáo viên trao đổi việc thực hiện các chủ đề, cách xác định mục tiêu của chủ đề nhằm góp phần phát triển các mặt: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội, thẩm mỹ và các mục tiêu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ của từng chủ đề. Đưa ra bàn bạc theo tổ, khối, có sự đóng góp ý kiến của ban giám hiệu, tổ chuyên môn, và các giáo viên trong tổ để cùng tháo gỡ các vấn đề khó khăn khi giáo viên đề xuất liên quan đến thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ, giúp giáo viên nắm chắc hơn, tự tin hơn khi lên lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên nắm được mục tiêu giáo dục theo độ tuổi, đảm bảo các bước tiến hành khi xác định mục tiêu chủ đề và mục tiêu giáo dục của từng lĩnh vực. Tiến hành đánh giá thực hiện chủ đề (căn cứ vào mục tiêu chủ đề).

Cách thức thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng cần định hướng được mục tiêu phát triển giáo dục trong nhà trường. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và giáo viên lập kế hoạch giáo dục đảm bảo yêu cầu đổi mới về mục tiêu trong chương trình giáo dục mầm non. Hướng dẫn giáo viên lựa chọn, sắp xếp, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách có kế hoạch, đảm bảo mục tiêu giáo dục trẻ ở từng độ tuổi.

3.2.3. Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên

Mục đích của biện pháp

Giúp Hiệu trưởng quản lý việc tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên theo chương trình giáo dục mầm non mới. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục trẻ nhằm thực hiên tốt mục tiêu giáo dục mầm non.

Nội dung của biện pháp

Đưa ra định hướng chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên soạn giảng theo yêu cầu mới, tổ chức giảng dạy trên lớp, rút kinh nghiệm.

Tăng cường quản lý giờ lên lớp của giáo viên; giờ tổ chức hoạt động học của trẻ qua dự giờ, thăm lớp, thao giảng chuyên đề, đảm bảo dạy đúng, đủ nội dung chương trình và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch giáo dục của nhóm, lớp.

Tổ chức cho giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học mới thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tham khảo tài liệu, dự các buổi tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, cho giáo viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và rút ra những phương pháp dạy học phù hợp với từng độ tuổi của trẻ là việc làm cần thiết mà người hiệu trưởng cần quan tâm. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Hướng dẫn giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin qua khai thác nguồn tài nguyên giáo dục trên mạng Internet, thiết kế bài giảng điện tử; xây dựng các phần mềm theo chủ đề. Tổ chức tiết dạy mẫu, bài giảng điện tử có sử dụng các phần mềm trò chơi hỗ trợ dạy học.

Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng theo yêu cầu các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn theo quy định của ngành, ghi chép cập nhật đầy đủ và thường xuyên kiểm tra hồ sơ của từng giáo viên.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt định kỳ để rút kinh nghiệm, uốn nắn kịp thời những sai sót, lệch lạc trong quá trình hoạt động giáo dục, động viên những giáo viên có thành tích tốt, xây dựng quy chế làm việc hợp lý về thời gian, nội dung sinh hoạt mang tính khoa học, tránh những hình thức sinh hoạt hành chính đơn thuần gây nhàm chán không đem lại hiệu quả.

Cách thức thực hiện biện pháp

Xây dựng quy chế chuyên môn và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn trong nhà trường. Giáo viên có kế hoạch thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục trẻ theo chủ đề. Tạo mọi điều kiện về phương tiện hỗ trợ cho giáo viên lên lớp. Cung cấp đầy đủ các tài liệu tham khảo để giáo viên được cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết; trang bị các phương tiện dạy học như băng hình, máy tính, máy chiếu hỗ trợ cho việc giảng dạy của giáo viên. Cung cấp các tài liệu để giáo viên tham khảo trong quá trình xây dựng kế hoạch, thiết kế bài dạy, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp dạy học mới. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi về ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, thiết kế các hoạt động; trưng bầy tư liệu dạy học, sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên bằng bản đồ tư duy. Xây dựng và thảo luận các tiêu chí đánh các hoạt động dạy học của giáo viên, hoạt động học của trẻ trong các tổ chuyên môn để thống nhất nội dung về công tác kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên. Động viên giáo viên về vật chất, tinh thần một cách kịp thời và cần nghiêm khắc phê bình để tránh những lệch lạc trong quá trình thực hiện.

3.2.4. Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động giáo dục cho giáo viên Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Mục đích của biện pháp

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thường xuyên, liên tục để xây dựng đội ngũ có chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; giúp giáo viên giải quyết những khó khăn vướng mắc khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non và nâng cao kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện sự phối hợp tập thể, tinh thần làm việc theo nhóm, tổ của mỗi giáo viên.

Nội dung thực hiện biện pháp

Tập trung bồi dưỡng về những nội dung mà giáo viên còn yếu và những vấn đề đa số giáo viên cho là khó như về đổi mới phương pháp dạy học, cách thiết kế và hình thức tổ chức các hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động chơi của trẻ…. từ đó tổ thảo luận đưa ra phương pháp, biện pháp giúp giáo viên nắm vững hơn về chuyên môn.

Bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn. Bồi dưỡng giáo viên qua các chuyên đề, hội giảng.

Dự giờ thăm lớp: ban giám hiệu và các tổ chuyên môn có lịch cụ thể thăm lớp, dự giờ đối với giáo viên. Khuyến khích giáo viên dự giờ lẫn nhau để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Bồi dưỡng thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề liên trường (theo cụm) để toàn thể cán bộ giáo viên có điều kiện nắm bắt những định hướng đổi mới thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Bồi dưỡng giáo viên thông qua tham quan, học tập kinh nghiệm và tự học tập

Cách thức thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Hình thành mạng lưới đội ngũ cán bộ cốt cán tin cậy, giáo viên nòng cốt, mũi nhọn có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đặc biệt là giáo viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực để đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Tiến hành rà soát, phân loại giáo viên theo trình độ và theo tay nghề. Tổ chức cho cán bộ giáo viên đăng ký kế hoạch tự bồi dưỡng; kiểm tra công nhận kết quả tự bồi dưỡng; tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia học nâng chuẩn, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do Sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo tổ chức. Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, bồi dưỡng của giáo viên kết hợp với động viên, khích lệ giáo viên tham gia học tập, tạo các điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong thời gian học tập. Đưa công tác bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình quản lý, dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.

3.2.5. Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục

Mục đích của biện pháp

Tăng cường bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học; bổ sung, sửa chữa, kịp thời thay thế những hư hỏng, xuống cấp về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo duy trì tốt các hoạt động giáo dục trẻ của nhà trường.

Nội dung thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch về công tác quản lý cơ sở vật chất. Xác định mục tiêu nâng cấp, sửa chữa trường, lớp; mua sắm thiết bị đồ dùng phục vụ công tác giáo dục trẻ trên cơ sở nguồn kinh phí hiện có, nhiệm vụ trọng tâm của năm học và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm giúp họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng thường xuyên cơ sở vật chất, các thiết bị trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục.

Tăng cường cơ sở vật chất bằng cách cải tạo, bổ sung, bố trí các phòng chức năng, hiện đại hóa các trang thiết bị tiệm cận với mô hình giáo dục tiên tiến. Vận dụng linh hoạt chủ trương xã hội hóa giáo dục để tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục trẻ. Huy động đóng góp để bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động dạy học của nhà trường.

Cách thức thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện. Nhà trường xây dựng quy định về khai thác, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy. Tiến hành kiểm kê tài sản đầu năm, cuối năm; dự trù mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động dạy học.

Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp thêm những thiết bị dạy học, có kế hoạch thanh lý những thiết bị không còn sử dụng được, đồng thời lập kế hoạch mua sắm phù hợp điều kiện nhà trường để phục vụ cho hoạt động dạy và học.

3.2.6. Đẩy mạnh công tác giám  sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục

Mục đích của biện pháp

Qua kiểm tra giúp hiệu trưởng đổi mới tư duy và nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên đối với công việc, đảm bảo sự ổn định trong nhà trường. Quá trình đánh giá kết quả giáo dục giúp cho giáo viên và nhà trường có căn cứ xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với trẻ và điều kiện thực tiễn.

Nội dung thực hiện biện pháp

Hình thức kiểm tra phải gọn nhẹ, không gây tâm lý nặng nề cho giáo viên. Các hình thức kiểm tra: kiểm tra toàn diện (kiểm tra một tổ chuyên môn, một giáo viên, một lớp học, một trẻ); kiểm tra từng mặt (hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra giờ dạy trên lớp); kiểm tra theo chuyên đề; kiểm tra định kỳ, đột xuất. Kiểm tra giờ dạy của giáo viên, kết quả nhận thức của trẻ.

Kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ, nhóm chuyên môn giáo viên: kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của tổ trưởng, nhóm trưởng về (nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn); kiểm tra hồ sơ chuyên môn và nề nếp sinh hoạt chuyên môn của tổ; kiểm tra chất lượng dạy – học của tổ, nhóm chuyên môn.

Kiểm tra chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm như: về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (thông qua dự giờ hoạt động Làm quen với văn học); chuyên đề về lĩnh vực thẩm mỹ (dự giờ Âm nhạc, Tạo hình) hay các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng điện tử.

Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đặc biệt là nêu cao vấn đề tự đánh giá của giáo viên.

Cách thức thực hiện biện pháp

Thành lập ban kiểm tra có trình độ hiểu biết về lĩnh vực cần kiểm tra, có trách nhiệm cao. Xây dựng các tiêu chí kiểm tra, đánh giá sao cho phù hợp. Hiệu trưởng phải thường xuyên giám sát, kiểm tra để biết được hiệu quả công việc.

Xây dựng chế độ kiểm tra cụ thể, chặt chẽ, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong kiểm tra và gắn kết quả kiểm tra với xét thi đua hàng tháng, năm. Qua kiểm tra đánh giá ghi nhận đầy đủ bằng biên bản các nội dung kiểm tra và nhận xét đánh giá của người kiểm tra để giáo viên rút kinh nghiệm việc tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Mỗi biện pháp đã đề xuất có vị trí, vai trò, nhiệm vụ và cách thức tiến hành khác nhau. Các biện pháp có mối quan hệ tác động qua lại với nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình giáo dục trẻ. Thực hiện biện pháp này là điều kiện cho việc thực hiện tốt biện pháp kia. Việc thực hiện tốt, đồng bộ các biện pháp sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp hiệu trưởng trường mầm non hoàn thành chức trách nhiệm vụ quản lý đã đặt ra.

Trong sáu biện pháp được đề xuất, chúng tôi quan tâm đến biện pháp 1, 3 và 6, đó là Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục; Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên; Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

Việc xây dựng tốt các kế hoạch giáo dục trong trường mầm non sẽ là tiền đề, là điều kiện “cần” cho việc thực hiện tốt các biện pháp còn lại. Bởi vì khi xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phù hợp sẽ giúp cho cán bộ quản lý cũng như giáo viên dễ dàng thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên được xem là biện pháp chủ đạo của công tác quản lý, giúp thực thi các vấn đề trong kế hoạch đã định.

Biện pháp Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá là biện pháp mang tính quyết định, bởi vì để cảnh báo về chất lượng các hoạt động giáo dục, nó có thể “can thiệp” vào bất kì các hoạt động nào của nhà trường, ngoài ra nó còn phản ánh mức độ hợp lý của các biện pháp quản lý, giúp nhà quản lý có những điều chỉnh hợp lý cho biện pháp khác.

Trong thực tế công tác quản lý, việc triển khai các biện pháp một cách đồng bộ sẽ mang lại những hiệu quả tích cực. Tuy vậy, tùy theo tình hình thực tiễn cũng như những điều kiện có liên quan mà chủ thể quản lý sẽ có thể lựa chọn biện pháp ưu tiên hay một số biện pháp phù hợp đã đề xuất nhằm đảm bảo tính khả thi. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

3.4. Kiểm chứng nhận thức về tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Để kiểm chứng tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp mà tác giả luận văn đã đề xuất, chúng tôi đã sử dụng phương pháp chuyên gia bằng cách lập phiếu hỏi ý kiến các nhà quản lý giáo dục mầm non có kinh nghiệm thực tế, cụ thể: Tổng số người được hỏi: 27 người, lãnh đạo và chuyên viên phòng giáo dục đào tạo 2 người, ban giám hiệu các trường mầm non công lập trên địa bàn 25 người.

Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp

Bảng 3.1 cho thấy kết quả đánh giá 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng có sự cần thiết cao. Sự cần thiết của các biện pháp giao động từ 3.8< X < 4. Giải pháp cần thiết nhất được xếp vào vị trí bậc 1 đó là “Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục trong trường mầm non” hoàn toàn phù hợp với thực trạng đã phân tích. Biện pháp: “Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ở trường mầm non”; “Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên” đều được các chuyên gia đánh giá ở mức độ cần thiết cao 3.9 chứng tỏ các biện pháp này rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay về quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập. 3/6 biện pháp được đánh giá là rất cần thiết với điểm trung bình tương đối cao đó là các biện pháp: Quản lý thực hiện mục tiêu giáo dục cho trẻ mầm non; Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục; Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động giáo dục cho giáo viên, đều đạt điểm trung bình là 3.8. Định hướng giáo viên xác định mục tiêu giáo dục; Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục; Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động giáo dục cho giáo viên. Kết quả khảo sát trên đây khẳng định 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng mà chúng tôi đề xuất là rất cần thiết.

Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp

Kết quả bảng 3.2. cho thấy: đánh giá của các biện pháp quản lý được đề xuất với điểm số trung bình dao động từ 3.8 đến 3.3 điểm, như vậy mức độ khả thi của các biện pháp đạt mức độ tốt. Những biện pháp có tính khả thi cao là biện pháp 1,2,3,5. Biện pháp: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục được đánh giá có tính khả thi cao nhất với mức điểm trung bình 3.8 điểm, xếp thứ bậc 1. Biện pháp: Quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên và biện pháp; biện pháp: Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục đều được đánh giá rất khả thi. Theo chúng tôi, đánh giá này cũng rất phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hiện nay. Từ kết quả khảo nghiệm trên đây, khẳng định rằng 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đối với các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng mà chúng tôi đề xuất là rất cần thiết, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của thành phố hiện nay; nếu triển khai nghiêm túc, đúng quy định chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt trong việc quản lý hoạt động giáo dục ở các trường công lập tại thành phố Sóc Trăng

Biểu đồ 3.1. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp

Nhìn vào biểu đồ 3.1, chúng tôi nhận xét như sau: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Sáu biện pháp được đề xuất đều được đa số CBQL trong mẫu khảo sát xác nhận là cần thiết (X dao động từ 3.8 đến 4) và khả thi trong thực tiễn quản lí hoạt động giáo dục tại trường (X dao động 3.3 đến 3.8).

Xét riêng từng bình diện, chúng tôi nhận thấy:

Về tính cần thiết của các biện pháp, cho thấy biện pháp cần thiết nhất được xếp vào vị trí bậc 1 đó là “Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục trong trường mầm non” (X = 4) và các biện pháp: Quản lý thực hiện mục tiêu giáo dục cho trẻ mầm non; Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục; Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động giáo dục cho giáo viên được đánh giá là ít cần thiết hơn các biện pháp khác (X= 3.8).

Về tính khả thi của các biện pháp, kết quả thăm dò cho thấy biện pháp được cho là khả thi nhất “Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục” (X=3,8) và biện pháp được cho là ít khả thi là “Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục” (X = 3.3). Điều này có thể do khó khăn từ phía đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường.

Xét riêng từng biện pháp, chúng tôi nhận thấy:

  • Biện pháp 1: được cho là rất cần thiết và cũng rất khả thi là “Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dụctrong trường mầm non” (X =4).
  • Biện pháp 2: Rõ ràng là biện pháp Định hướng giáo viên xác định mục tiêu giáo dục mà chúng tôi đề xuất được CBQL xác nhận rất cần thiết (X = 3.8), và có tính khả thi rất cao( X=3.5). Nếu chúng ta định hướng đúng mục tiêu giáo dục một cách khoa học, dễ hiểu thì bản thân nó đã thúc đẩy những người thực hiện nó nghiêm túc rồi.
  • Biện pháp 3 : Dựa trên kết quả thăm dò của biện pháp “Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên”, được đánh giá là rất cần thiết và khả thi cao.
  • Biện pháp 4 : Kết quả thống kê biểu thị qua biểu đồ cho thấy, các biện pháp này đều được nhóm khách thể là cán bộ quản lý cho rằng rất cần thiết và khả thi ở mức cao (ĐTB=3.4< X < 3.8).
  • Biện pháp 5 : Qua biểu đồ biểu thị tính cần thiết và khả thi của biện pháp 5 cho thấy sự chênh lệch không đáng kể, điều này chứng tỏ biện pháp mà chúng tôi đề xuất là rất cần thiết và áp dụng vào thực tế ở các trường
  • Biện pháp 6 : Nhìn vào biểu đồ cho thấy, dù có sự chênh lệch về sự cần thiết và tính cần thiết nhưng cũng không đáng kể, các khách thể khảo sát cho rằng ít khả thi với lí do đã có Tổ trưởng chuyên môn, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng kiểm tra giám sát thực hiện.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng. Tác giả luận văn đề xuất 6 biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này đó là: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục; Định hướng giáo viên xác định mục tiêu giáo dục; Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên; Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động giáo dục cho giáo viên; Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục; Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục.

Tác giả luận văn cũng tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. Kết quả cho thấy 6 biện pháp có tính cần thiết và tính khả thi cao, phù hợp với tình hình, đặc điểm phát triển giáo dục mầm non của địa phương.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Kết luận về kết quả nghiên cứu lý luận

Quản lý hoạt động giáo dục trong trường mầm non là hệ thống những tác động có chủ đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường mầm non nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục trong các trường mầm non công lập bao gồm: Lập kế hoạch hoạt động giáo dục; Quản lý mục tiêu giáo dục trẻ; Quản lý việc thực hiện nội dung kế hoạch giáo dục; quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên; Quản lý cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Luận văn cũng đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động giáo dục trong các trường mầm non. Yếu tố khách quan: chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cấp học mầm non; Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học. Yếu tố chủ quan: Nhận thức; Nghiệp vụ quản lý; Trình độ chuyên môn.

1.2. Kết luận về kết quả nghiên cứu thực tiễn Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ở trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập được các khách thể nghiên cứu đánh giá đã được thực hiện ở mức độ “Tốt”. Trong đó, một số nội dung quản lý được đánh giá đã thực hiện ở mức độ “Tốt” cao hơn các nội dung quản lý khác đó là: Quản lý nội dung giáo dục trẻ ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng; Quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng; Quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng; Quản lý cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng. Bên cạnh đó, có 1 nội dung quản lý “Lập kế hoạch giáo dục ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng” mặc dù cũng được đa số khách thể nghiên cứu đánh giá đã thực hiện tốt, tuy nhiên, nội dung này có điểm trung bình thấp nhất trong tất cả các nội dung quản lý mà đề tài tiến hành khảo sát. Luận văn cũng phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động giáo dục ở trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng. Kết quả cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động này, tuy nhiên, có một số yếu tố có ảnh hưởng nhiều hơn các yếu tố khác đó là: Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; Năng lực, trình độ nhận thức của GV; Trình độ, năng lực QL của Hiệu trưởng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục mầm non ở các trường mầm non công lập tại thành phố Sóc Trăng. Tác giả luận văn đề xuất 6 biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này đó là: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục; Định hướng giáo viên xác định mục tiêu giáo dục; Tăng cường công tác quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên; Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động giáo dục cho giáo viên; Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục; Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục.

Kết quả cho thấy 6 biện pháp có tính cần thiết và tính khả thi cao, phù hợp với tình hình, đặc điểm phát triển giáo dục mầm non của địa phương.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.

2.1. Đối với Sở giáo dục đào tạo Tỉnh Sóc Trăng

Tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh tăng mức học phí, đảm bảo các chế độ chính sách cho giáo viên mầm non. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

2.2. Đối với Phòng giáo dục đào tạo thành phố Sóc Trăng

  • Cử cán bộ quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và lý luận chính trị. Thường xuyên tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác quản lý; Hội thi cán bộ quản lý giỏi.
  • Tham mưu với ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo và sửa chữa trường, lớp đảm bảo các yêu cầu cần thiết tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

2.3. Đối với các trường mầm non

  • Tích cực học tập và tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý trường mầm non. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về những yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non; về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc giáo dục trẻ. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non.
  • Đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động giáo dục trẻ, phục vụ cho việc cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học. Làm tốt công tác tham mưu với ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non công lập

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục trong trường mầm non […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993