Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3 hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Bố trí và sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3 Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng Trong Kỷ Nguyên 4.0 dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Con người là nhân tố quyết định cho mọi sự phát triển. Do vậy, đào tạo và phát triển nguồn Nhân sự là một nhu cầu không thể thiếu được đối với bất cứ một doanh nghiệp, một ngành hay một tổ chức kinh tế xã hội nào. Trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ cao thì đào tạo nguồn Nhân sự càng trở thành nhu cầu cấp thiết. Hiện nay, người ta nói nhiều đến kinh tế tri thức và coi nó là lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội nên việc đào tạo nâng cao tri thức cho người lao động càng trở nên cấp bách. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước, nguồn Nhân sự chất lượng cao được coi là một trong những yếu tố quyết định năng lực, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, văn hóa – xã hội. Chi cục Hải Quan KV3 luôn coi con người là nhân tố quyết định trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu và bình ổn hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Yếu tố con người cả về chuyên môn và phẩm chất đạo đức luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự vững mạnh cho toàn đơn vị. Chi cục Hải Quan KV3 là đơn vị hành chính được Nhà Nước giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lí các hành vi gian lận trong hoạt động thương mại xuất nhập khẩu nên luôn phải đối mặt với phương tiện kỹ thuật hiện đại, với các loại “tội phạm” có trình độ cao. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, do đó, để có thể tiếp cận xu thế của công nghiệp 4.0, một trong những yêu cầu quan trọng đó là áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động hành chính, dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước; từ đó tạo môi trường kinh doanh, sản xuất thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sự tích hợp về mặt công nghệ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các Bộ, ngành, địa phương.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người dân và doanh nghiệp bức thiết đòi hỏi bộ máy hành chính cũng phải thực sự đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thì mới đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Nếu cơ quan Nhà nước chậm đổi mới, vẫn thủ tục lạc hậu, giấy tờ rườm rà, sách nhiễu, sẽ trở thành rào cản cho đầu tư và phát triển. Vì vậy cán bộ công chức, viên chức các cấp, nhất là những người đứng đầu ở các sở, ngành, địa phương, cũng như phải thay đổi nhận thức từ cơ chế nền hành chính “mệnh lệnh”, “xin-cho” sang nền hành chính “phục vụ”; coi người dân và doanh nghiệp thực sự là “đối tác”, “khách hàng” trong cung cấp dịch vụ công. Đứng trước nhu cầu thực tế tại Chi cục Hải Quan KV3 tác giả lựa chọn đề tài “Bố trí và sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3 Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên 4.0” làm đề tài luận văn thạc sĩ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Thuê Viết Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu chung

Nghiên cứu tình hình tổ chức bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển đó để từ đó đưa ra các giải pháp bố trí sử dụng lực lượng công chức có hiệu quả, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của Chi cục Hải Quan KV3.

3. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

 • Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3.
 • Đánh giá thực trạng bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3 trong thời gian qua, tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bố trí sử dụng nhân sự tại đơn vị.
 • Đề xuất và kiến nghị các giải pháp và quan điểm nhằm hoàn thiện bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3.

Phạm vi nghiên cứu:

 1. Phạm vi về không gian: đề tài được nghiên cứu tại Chi cục Hải Quan KV3.
 2. Phạm vi về thời gian: đề tài tiến hành nghiên cứu việc bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3 thời gian từ năm 2019 đến năm 2023.
 3. Phạm vi nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu về bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3.

5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Trong quá trình nghiên cứu học viên sử dụng các phương pháp khác nhau để tiếp cận với lý thuyết và thực tiễn, cụ thể là:

 • Tiếp cận về lý thuyết: Tổng hợp những lý thuyết nổi bật về lực lượng công chức nhà nước nói chung và Chi cục Hải Quan nói riêng. Đặc điểm nguồn Nhân sự trong sản xuất kinh doanh từ nhiều nguồn tài liệu: sách, giáo trình, tạp chí khoa học, lý thuyết về quản lý, các lý thuyết của bộ môn kinh tế lao động.
 • Tiếp cận thực tế: việc tiếp cận thực tế của học viên dự kiến được tình hình dựa vào các phương pháp sau:
 • Thu thập thông tin thứ cấp về yếu tố con người và về hoạt động của lực lượng Chi cục Hải Quan

Từ những thông tin thu thập được sẽ dùng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá, dự báo… để đưa ra những kết luận và đề xuất hoàn thiện củng cố hoạt động bố trí sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3. trong thời gian tới.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác bố trí và sử dụng nhân sự trong kỷ nguyên 4.0
 • Chương 2:Đánh giá thực trạng bố trí và sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3 Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2023
 • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân sự tại Chi cục Hải Quan KV3 Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên 4.0

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Nhân sự của tổ chức

 • Nhân sự

Nhân sự được hiểu là toàn bộ những khả năng về thể lực và trí lực của con người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất [Ths Nguyễn Tấn Thịnh (2003), Giáo trình Quản lý Nhân sự trong doanh nghiệp, Khoa Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Bách Khoa – Hà Nội]. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Như vậy khái niệm Nhân sự này đề cập đến từng cá nhân cụ thể, được coi là đơn vị cấu thành của nguồn nhân lực.

Một tổ chức được tạo thành bởi các thành viên là con người hay nguồn Nhân sự của nó. Thuật ngữ “nguồn nhân lực” mới chỉ xuất hiện vào những năm 1980, trước đây người ta thường dùng thuật ngữ “nhân sự”. Nguồn Nhân sự hàm ý con người như là ngồn lực duy nhất có khả năng gia tăng về năng lực. Theo Giáo trình Quản trị Nhân sự của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2010: “Nguồn Nhân sự của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó” [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010).Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội]. Như vậy, nguồn Nhân sự chính là nguồn lực về con người. Nhân sự được hiểu là nguồn lực của mỗi con người bao gồm cả thể lực và trí lực. Thể lực chỉ tình trạng sức khoẻ của con người. Trí lực chỉ sức suy nghĩ, sự hiểu biết, tài năng, năng khiếu, quan điểm, lòng tin, nhân cách… của từng con người. Thể lực của con người có giới hạn nhưng trí lực của con người là kho tàng còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Hiện nay, nguồn Nhân sự là được các nhà quản lý nhìn nhận một cách khách quan và được coi là tài sản quan trọng nhất của tổ chức vì nó là nguồn lực duy nhất tạo ra giá trị lớn hơn giá trị bản thân và giúp tạo ra sức mạnh riêng có của tổ chức. Trong tổ chức, nhu cầu về nguồn Nhân sự là nhu cầu sử dụng lao động cho các vị trí làm việc, công việc, thậm chí các nghề nghiệp khác nhau. Do đó, nguồn Nhân sự của một tổ chức sẽ có sự tương ứng với số lượng và cơ cấu công việc của tổ chức đó. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức thường mong đợi các nhân viên của mình làm việc hiệu quả, có trách nhiệm cao và gắn bó với tổ chức. Nguồn Nhân sự bao gồm toàn thể những người lao động mà tổ chức có thể huy động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010).Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội]. Với quan điểm này nguồn Nhân sự của một tổ chức không chỉ bao gồm những lao động cơ hữu của tổ chức mà còn bao gồm những người lao động ngoài tổ chức mà tổ chức đó có thể huy động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đó. Sự hoà hợp giữa nhu cầu và nguồn Nhân sự được thể hiện trên hai phương diện: định lượng nghĩa là giải quyết vấn đề biên chế, cố gắng giảm thiểu tình trạng thừa hoặc thiếu lao động và định tính nghĩa là giải quyết vấn đề năng lực và động cơ lao động, cố gắng làm giảm thiểu tình trạng trình độ chuyên môn nghề nghiệp không phù hợp với công việc, hoà hợp động cơ lao động và nhu cầu lao động của nhân viên với những yêu cầu mà công việc đặt ra trong tương lai.

Khi nói tới nguồn nhân sự, người ta thường đề cập đến số lượng và cơ cấu của nguồn Nhân sự trong tương quan với cơ cấu về nghề và công việc của tổ chức. Hay nói cách khác là sự phù hợp giữa cơ cấu Nhân sự và cơ cấu nghề nghiệp và công việc của tổ chức. Thông thường cơ cấu nguồn Nhân sự được xem xét theo các giác độ như cơ cấu theo trình độ chuyên môn đào tạo, cơ cấu theo nghề, cơ cấu tháng theo thâm niên (kinh nghiệm công tác), cơ cấu theo giới tính, v.v…

Trong luận văn, tác giả thống nhất sử dụng khái niệm sau: Nguồn Nhân sự của tổ chức là toàn bộ những người lao động làm việc cho tổ chức nhằm thực hiện các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Nguồn Nhân sự của tổ chức cần có số lượng và cơ cấu phù hợp với cơ cấu nghề và công việc của tổ chức đó.

Nguồn Nhân sự (Human Resource) nghĩa là những người lao động có sự chuẩn bị, có lòng chân thực và có khả năng hoàn thành các mục tiêu của tổ chức hay là người nằm trong tổ chức có khả năng tạo ra những giá trị cho hệ thống quản trị đạt được yêu cầu đặt ra. Vì vậy, tổ chức có nhiệm vụ trong việc quản trị nguồn Nhân sự để thực hiện những công việc theo mục đích của tổ chức, đặt kế họach theo chiến lược quản trị con người để trợ giúp thêm.

1.1.2. Nhân sự Hải Quan Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Nhân sự Hải quan cũng có chung những đặc điểm như một số ngành kinh tế khác. Cụ thể:

Một là, Nhân sự ngành Hải quan là Nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu đa dạng về nhiệm vụ được giao.

Do tính chất phức tạp, đa dạng của hoạt động ngành hải quan, vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, là cơ quan phục vụ cung cấp các dịch vụ công cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên đòi hỏi công chức Hải quan vừa có trình độ am hiểu sâu về nghiệp vụ từ thông quan hàng hóa, kiểm soát chống buôn lậu, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế…Với những công việc này đòi hỏi cán bộ, công chức Hải quan mọi lúc, mọi nơi phải thích nghi và xử lý được tình huống; khi thì là người kiểm soát, quản lý, khi thì là người chấp hành, phục vụ và phải luôn thực hiện văn minh, thanh lịch, hiểu biết trong giao tiếp và ứng xử. Do đặc thù trên, khi một công chức mới tốt nghiệp đại học được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Hải quan cấp cơ sở cũng đòi hỏi có thời gian tập sự và được đào tạo thêm về nghiệp vụ Hải quan mới có thể thực hiện được nhiệm vụ.

Hai là, Nhân sự Hải quan có tính chuyên nghiệp cao, và có trình độ ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại.

Sự chuyên nghiệp của Nhân sự Hải quan thể hiện ở sự thông thạo nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, có chuyên môn sâu về các lĩnh vực, trị giá tính thuế, phân loại hàng hóa, xác định xuất xứ. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu được rút ngắn. Sự chuyên nghiệp của Nhân sự hải quan con thể hiện ở khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thông quan hàng hóa bằng thủ tục hải quan điện tử. Sự chuyên nghiệp của Nhân sự hải quan còn được thể hiện ở việc áp dụng biện pháp quản lý rủi ro, kỹ năng tình báo trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Thái độ phục vụ khách hàng theo phương châm “chuyên nghiệp-minh bạch-hiệu quả” và “tuyên ngôn phục vụ khách hàng” mà Tổng cục Hải quan mới ban hành cũng thể hiện tính chuyên nghiệp mà cán bộ công chức Hải quan phải thực thi.

Ba là, Nhân sự Hải quan là Nhân sự có thể lực và tinh thần tốt. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Do đặc thù hoạt động của ngành Hải quan chủ yếu là ở các bến cảng, sân bay, các cửa khẩu biên giới, hải đảo, đồi núi cao xa xôi, hẻo lánh…nói chung là những nơi có điều kiện khí hậu, điều kiện tự nhiên phức tạp không thuận lợi. Ở những nơi đó nếu con người không có sức khoẻ, thể lực tốt thì họ không thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được.

Mặt khác, nhiệm vụ của Hải quan cũng có tính đặc biệt. Biểu hiện các đối tượng vì mục đích lợi nhuận tối đa, họ đã không từ những thủ đoạn bỉ ổi nào đó để trốn chạy, luồn lách, dối trá, che dấu, thậm chí dùng cả vũ lực, vũ khí để chống lại lực lượng Hải quan. Hoặc tổ chức đông người để đánh, cướp lại hàng hoá buôn lậu của họ bị lực lượng Hải quan bắt giữ vào bất cứ thời gian nào kể cả ngày lẫn đêm. Trong những trường hợp đó, nếu lực lượng Hải quan không có thể lực, sức khoẻ, sự khôn khéo thì họ sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thu giữ hàng hoá của bọn gian lận thương mại, trốn lậu thuế…

Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của ngành, Nhân sự Hải quan còn có những đặc điểm khác biệt sau:

Một là, Nhân sự ngành Hải quan có phẩm chất, có lập trường vững vàng, nếu không dễ bị sa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền.

Đặc điểm hoạt động của Hải quan là chuyên tiếp xúc với khối lượng hàng hoá, tiền tệ lớn thông qua hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. Vì lợi ích của mình do đó các đối tượng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của đối tượng buôn lậu qua cửa khẩu, biên giới, hải đảo, sân bay… sẽ tìm mọi cách hối lộ với giá trị lớn thậm chí là rất lớn, có khi cả đời của một công chức bình thường tổng số tiền lương của họn cũng không thể đạt được như vậy. Mặt khác, nếu không thực hiện được theo con đường hối lộ thì các đối tượng có thể dùng thủ đoạn doạ nạt sự an toàn về tính mạng không những của bản thân cán bộ công chức Hải quan mà thậm chí đe doạ cả tính mạng của gia đình người thân của lực lượng hải quan…Trước những thủ đoạn đó nếu cán bộ Hải quan không có phẩm chất tốt, không có lập trường vững vàng thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào những cạm bẫy, cám dỗ của đồng tiền, làm thiệt hại lớn đến lợi ích của tập thể, của xã hội.

Hai là, Nhân sự Hải quan nắm chắc pháp luật về Hải quan, đặc biệt là luật về hàng hoá xuất, nhập khẩu và luật thuế về hàng hoá xuất, nhập khẩu. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Nhiệm vụ cơ bản nhất của Hải quan là tổ chức thực hiện các thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Với nhiệm vụ cơ bản đó, đòi hỏi Nhân sự Hải quan phải nắm bắt và hiểu rất chắc pháp luật về Hải quan. Trong đó, đặc biệt là những quy định về các loại hàng hoá nào được phép và không được phép nhập khẩu, xuất khẩu; những quy định về khung thuế xuất khẩu, nhập khẩu của từng loại hàng hoá…. nhằm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới, bảo vệ phát triển sản xuất trong nước và tăng thu ngân sách Nhà nước. Ngược lại, nếu Nhân sự Hải quan không nắm chắc pháp luật về Hải quan thì sẽ làm tổn hại đến phát triển kinh tế trong nước, giảm thu ngân sách quốc gia.

Ba là, Nhân sự Hải quan phải là những người thể hiện sinh động nhân cách của con người Việt Nam.

Hải quan được ví như là người “gác cổng” của quốc gia. Hải quan là người đầu tiên mà người ngoại quốc được tiếp xúc khi họ đến quốc gia đó. Những ấn tượng đầu tiên của con người Việt Nam, nét văn hoá của dân tộc Việt Nam dưới con mắt người nước ngoài chính là đội ngũ, cán bộ công chức Hải quan Việt Nam. Bởi vậy, đòi hỏi những cán bộ, công chức Hải quan phải thể hiện tốt nhất, đúng nhất phong cách, cốt cách, nhân cách của con người, của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là những ấn tượng tốt đẹp dưới con mắt người nước ngoài và là một trong những dấu ấn quan trọng để lôi cuốn, thôi thúc người nước ngoài luôn muốn quay lại, muốn làm ăn, muốn quan hệ, hợp tác với Việt Nam. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam [Bộ tài chính (2010), Quyết định 1027/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương].

1.1.3. Yêu cầu nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

 • Thiết lập bộ máy nhân sự thích nghi công nghệ cao

Vấn đề đầu tiên là doanh nghiệp phải thiết lập được bộ máy nhân sự (ở đây phải nói rõ là cấp quản lý, phải có đủ năng lực để làm việc và tương tác với những cỗ máy trí tuệ nhân tạo) có thể thích nghi với kỷ nguyên công nghệ cao. Như vậy, công tác truyền thông trong nội bộ doanh nghiệp cần phải được chú trọng đặc biệt, phải làm sao cho người lao động hiểu và nhận thức đúng đắn để trang bị kỹ năng đáp ứng các yêu cầu cao của thời đại.

Hiện nay, một số hãng taxi kinh doanh theo kiểu truyền thống vẫn còn bảo thủ và gần như không chịu thừa nhận, hoặc không sẵn sàng đối mặt với sự tham gia của công nghệ cao. Điều này hẳn sẽ dễ dàng dẫn đến kết cục không mấy thuận tiện cho phương thức kinh doanh truyền thống. Vậy thì cả trong phương thức thiết lập lẫn đánh giá KPI, chúng ta cũng cần lưu ý đến chỉ số đánh giá tư duy để đảm bảo nguồn nhân lực luôn sẵn sàng thích nghi với cái mới.

 • Đẩy mạnh truyền thông nội bộ

Vấn đề thứ hai là song song với công tác truyền thông nội bộ, doanh nghiệp cần phải nghiêm túc trong việc tuyển chọn nhân tài (phải là người ngoài năng lực chuyên môn còn cần có tầm nhìn rộng mở và sẵn sàng hội nhập, giao tiếp đa phương thức). Người ta thường nói “nhân sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp” nhưng thực tế, “nhân sự phù hợp” mới là tài sản quý giá. Không ít doanh nghiệp đôi khi chưa nghiêm túc trong việc tuyển chọn nhân tài, thông thường chỉ thực hiện 1, 2 vòng phỏng vấn mà bỏ qua hoặc kiểm tra sơ sài thông tin về ứng viên và trắc nghiệm đầu vào.

 • Phát triển đào tạo nhân sự nội bộ Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Vấn đề thứ ba, doanh nghiệp cần phải nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nội bộ. Vấn đề này hiện được rất nhiều doanh nghiệp chú trọng và xem như là yếu tố cạnh tranh của mình. doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư chi phí và thời gian cho công tác này thông qua việc cử nhân sự đi học cả trong lẫn ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý.

Cũng có doanh nghiệp sau thời gian “vất vả” săn tuyển người ngoài lại chọn giải pháp mời chuyên gia tư vấn hoặc cố vấn độc lập về huấn luyện và kèm cặp riêng cho cán bộ chủ chốt để lĩnh hội trực tiếp kiến thức và cách làm thực tiễn rồi áp dụng vào hoạt động của tổ chức. Bên cạnh đó, khi xây dựng đội ngũ kế thừa, doanh nghiệp phải xác định các vị trí then chốt cần người dự phòng và lựa chọn những người kế nhiệm phù hợp nhằm có những chương trình hành động cụ thể để nâng chất, nâng tầm cho nhân sự được lựa chọn đó.

 • Tự động hóa cơ chế quản trị nhân sự

Cuối cùng, với lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, một khi chúng ta đã thừa nhận những giá trị của trí tuệ nhân tạo thì nhất thiết phải “lợi dụng” và vận dụng được nó. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần tự động hóa công tác quản trị nguồn nhân lực.

1.2. Bố trí sử dụng nhân sự hành chính Nhà nước trong kỷ nguyên 4.0 Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

1.2.1. Khái niệm về bố trí và sử dụng nhân sự

Bố trí nhân sự là quá trình sắp đặt Nhân sự vào các vị trí công việc của tổ chức. Sử dụng nhân sự là quá trình khai thác và phát huy năng lực làm việc của người lao động một cách tối đa nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc. công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Xét cho cùng, mọi hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chúng ta đều có liên quan cán bộ và công tác cán bộ.

Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức đó, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Song, công tác cán bộ hiện nay còn nhiều yếu kém như Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” đã nêu: Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.

Ðể từng bước khắc phục những yếu kém nêu trên, để làm tốt công tác lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, cần thực hiện tốt các bước cơ bản sau đây:

Trước hết là, trên cơ sở đánh giá cán bộ, tiến hành quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn những người tiêu biểu nhất về phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ðây được xem là bước đầu “sơ tuyển” trong quy trình lựa chọn cán bộ.

Tiếp đến là, lựa chọn một số trong số cán bộ được quy hoạch luân chuyển về địa phương hoặc lĩnh vực công tác khác, ngành khác, ở môi trường khó khăn gian khổ hơn để rèn luyện, thử thách, sàng lọc cán bộ.

Qua thời gian luân chuyển, những người phát huy tốt năng lực, thể hiện đầy đủ bản lĩnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, làm chuyển biến được tình hình của địa phương, đơn vị mà cán bộ đó luân chuyển tới, đứng vững trước những thử thách cam go, cám dỗ vật chất sẽ được lựa chọn để cất nhắc, bố trí đảm nhiệm trọng trách cao hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển. Ðây được xem là giai đoạn “thu hoạch” sau quá trình “vun bón, chăm sóc”. Ðồng thời, qua luân chuyển, thử thách từ thực tiễn, cũng giúp cấp ủy đánh giá, nhìn nhận chính xác hơn về trình độ, năng lực của các đồng chí chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ để bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Tuy nhiên, lựa chọn cán bộ tốt chưa đủ, cần phải biết khéo léo bố trí, sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng sở trường mới phát huy tốt năng lực của cán bộ. Sắp xếp, bố trí cán bộ phải vừa tầm, không quá cao hoặc quá thấp so với khả năng của cán bộ. Song, qua đúc kết từ thực tiễn, đối với cán bộ trẻ, có triển vọng thì có thể bố trí giữ trọng trách cao hơn so với khả năng để tạo động lực phấn đấu, giúp cán bộ phát triển nhanh hơn, trưởng thành sớm hơn.

Có thể khẳng định việc lựa chọn, bố trí sử dụng đúng cán bộ sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

1.2.2. Đặc điểm của bố trí sử dụng nhân sự hành chính nhà nước trong kỷ nguyên 4.0

Một trong những yếu tố tiên quyết để đất nước ta có thể đàng hoàng tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là nguồn Nhân sự chất lượng cao. Do vậy những người làm nghề tổ chức – một lĩnh vực xây dựng Đảng liên quan đến việc đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức – không thể đứng ngoài cuộc, tự suy ngẫm sâu sắc về bản thân và toàn Ngành trước đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức này.

Trước hết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục khẳng định vai trò then chốt số một của yếu tố con người, bởi rô-bốt thông minh đến mấy, được trang bị trí tuệ nhân tạo bao nhiêu thì vẫn không thể thay thế được con người. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận thức của những người làm nghề tổ chức luôn quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là dịp để những người làm nghề tổ chức – với tư cách “đội cận vệ đỏ” của Đảng, nghiêm túc đánh giá lại quá trình tham mưu của mình trong công tác cán bộ, qua đó xác định những trường hợp tham mưu đúng người – đúng việc – đúng lúc. Vì việc bố trí người, góp phần vào thành công của công việc và quan trọng hơn là nhận diện được những trường hợp tham mưu không đúng người – không đúng việc – không đúng lúc, vì người xếp việc dẫn đến thất bại của công việc… Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 suy đến cùng là sự đăng quang của trí tuệ. Do đó, hơn lúc nào hết, những người làm nghề tổ chức không thể không cảm thấy ưu tư, thậm chí nhức nhối, dằn vặt khi nghĩ về một câu nói mang màu sắc dân gian nhưng thực tế: “Hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ”, xếp trí tuệ xuống thứ bậc cuối cùng. Công tác cán bộ mà bị chi phối vận hành theo trình tự trên là không thể chấp nhận. Bởi sẽ dẫn đến tình trạng người làm được thì không được làm, còn người được làm thì làm không được. Một khi đã bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 mà không thể ngăn chặn, chấm dứt tình trạng trên thì chỉ có thể bị chính cuộc cách mạng đó chôn vùi, phủ định. Trí tuệ ở đây là hiểu biết thật sự, năng lực thật sự, sáng tạo thật sự, chứ không phải thứ “trí tuệ” thể hiện qua những bằng cấp thật mà chất lượng giả, thậm chí cả bằng cấp và chất lượng đều giả.

Một trong những thách thức lớn của nước ta khi dấn thân vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là các cán bộ công chức phải có giải pháp đào tạo lại, tự đào tạo lại để thích nghi với công nghệ quản lý tiên tiến hiện đại, biết sử dụng và vận hành nó. Chính vì vậy, người làm nghề tổ chức cần đổi mới việc đào tạo và sử dụng nguồn Nhân sự chất lượng cao có khả năng sáng tạo không ngừng, đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như của hoạt động lãnh đạo, quản lý đất nước, địa phương trong thời kỳ mới. Để làm được việc đó, trước hết, người làm nghề tổ chức cần được đào tạo lại và cơ bản là tự đào tạo lại chính bản thân để trở thành người cán bộ, công chức chất lượng cao. Xác định nội dung của cuộc cách mạng trong chính Ngành của mình, công việc của mình để từ đó thấy rõ mình đứng ở đâu, còn đủ tiêu chuẩn không, cần thêm những gì trước yêu cầu của cuộc cách mạng này. Có thể nói, mức độ sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Ngành Tổ chức còn thấp, xét cả về chỉ số và công nghệ. Việc lưu trữ, xử lý và khai thác thông tin về công tác xây dựng đảng còn rất hạn chế, chưa bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tính kết nối, liên thông trong Ngành từ Trung ương đến địa phương chưa tốt. Khả năng dự báo và khả năng đưa ra các quyết định tối ưu còn kém. Trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ tổ chức còn yếu kém, hạn chế…

Có lẽ sản phẩm mà những người làm nghề tổ chức cần tiếp cận cụ thể sớm nhất từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là thành tựu về khoa học dữ liệu với khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Người làm nghề tổ chức cần sớm làm chủ tiến bộ khoa học – công nghệ quan trọng này để tác nghiệp thuận lợi hơn, nhất là trong việc quản lý cán bộ, đảng viên và hồ sơ của họ. Hiện nay, công tác quản lý cán bộ, đảng viên và hồ sơ của họ vẫn đang là khâu yếu. Hồ sơ chủ yếu được quản lý theo kiểu thủ công rất bất tiện trong khai thác. Đương nhiên một khi đã được số hóa thì các dữ liệu về cán bộ, đảng viên khó bảo mật hơn. Nhưng suy đến cùng thì những gì liên quan đến cuộc đời của một cán bộ, công chức, viên chức – trừ người hoạt động đặc tình – đều có thể và cần công khai để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng gian dối trong kê khai tài sản cá nhân, tuổi tác, bằng cấp… Và khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chỉ có thể phát huy tác dụng khi những người làm nghề tổ chức có đủ am hiểu cần thiết để tiếp cận với khoa học dữ liệu, có đủ kỹ năng cần thiết để phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác cán bộ. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3. 

Đối với những người làm nghề tổ chức, việc đào tạo nguồn Nhân sự chất lượng cao không quá xa lạ. Tuy nhiên, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần có tư duy mới trước yêu cầu mới. Ban Tổ chức Trung ương cũng như nhiều ban tổ chức tỉnh, thành ủy đã và đang chủ trì triển khai các đề án đào tạo nguồn Nhân sự chất lượng cao, bao gồm cả đào tạo ở nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những năm qua. Tuy nhiên, bản thân các đề án này cũng đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề, từ việc tuyển người tham gia, việc chọn nội dung đào tạo, cho đến việc sử dụng sau đào tạo… Đơn cử việc chọn nội dung đào tạo nguồn Nhân sự chất lượng cao có nơi, có lúc dường như vẫn còn tình trạng chạy theo cái mà người dạy có hoặc cái mà người học muốn, chứ chưa phải là cái mà người sử dụng cần. Cũng có trường hợp chọn nội dung đào tạo đúng cái người sử dụng cần, nhưng do dự báo nhu cầu sử dụng không tốt, không dài hơi, nên chỉ cần lúc bắt đầu đưa đi đào tạo chứ không còn cần sau khi đào tạo xong, gây lãng phí đáng kể và đáng tiếc về Nhân sự lẫn tài lực… Đây là một trong những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để đổi mới.

1.3. Tiêu chí đánh giá bố trí và sử dụng nhân sự Hải Quan trong kỷ nguyên 4.0

1.3.1. Sự thay đổi về lực lượng Hải Quan trong toàn đơn vị

Cũng như các lực lượng chức năng khác, lực lượng Hải Quan vẫn gặp không ít khó khăn trong triển khai nhiệm vụ. Đơn cử, việc phát hiện và xử lý hàng giả, kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ còn nhiều trở ngại; chi phí giám định cao, thời gian kéo dài đã ảnh hưởng đến kết quả của quá trình kiểm tra, xử lý, nhất là đối với mặt hàng buôn lậu, trốn thuế.

Bên cạnh đó, lực lượng Hải Quan còn mỏng nhưng phải quản lý, kiểm tra số lượng lớn hàng hóa thông quan trên địa bàn, đồng thời tham gia nhiều nhiệm vụ khác phối hợp với các đơn vị QLTT của địa phương giao như phòng chống dịch bệnh, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành…Thêm nữa, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thiếu kinh phí hoạt động cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng Hải Quan, đặc biệt là kinh phí tiêu hủy hàng giả, kém chất lượng, kinh phí giám định, kiểm định chất lượng hàng hoá…

Chính vì vậy lực lượng Hải Quan cần có sự thay đổi về số lượng, xây dựng lực lượng Hải quan theo yêu cầu chính quy, tổ chức chặt chẽ, phù hợp với nguyên tắc tổ chức của lực lượng Hải Quan. Theo đó, do TT39/2018/TT-BTC và Nghị định 59/2018/NĐ-CP thay đổi, do đó cần thêm 1 số công chức làm tại Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu do quy trình thủ tục hải quan thay đổi. Việc hình thành một đầu mối tập trung, đủ năng lực tổng hợp, chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đảm bảo chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Hải quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức và công tác Hải quan, đồng thời phù hợp với Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ [1], [15]. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

1.3.2. Sự thay đổi về bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Hải quan trong toàn đơn vị

Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ

 1. Nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành Hải Quan ; Có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo, quản lý về công tác Hải Quan theo phân công, phân cấp;
 2. Hiểu biết sâu về nghiệp vụ của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành Hải

Quan , có kinh nghiệm tổ chức, quản lý điều hành; Có khả năng nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, khả năng tổng kết các hoạt động thực tiễn về công tác Hải Quan và đề xuất các biện pháp, giải pháp về công tác Hải Quan theo phân công phân cấp.

Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và quốc tế. Có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, có chính kiến rõ ràng, phương pháp công tác tốt.

 • Tiêu chuẩn về trình độ, đào tạo bồi dưỡng

a) Tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác;

 1. Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch công chức chuyên ngành Hải Quan; qua các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và quản lý phù hợp với chức vụ được bổ nhiệm…
 2. Có trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.
 3. Sử dụng thành thạo máy tính và trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác, Có trình độ tin học theo quy định của Bộ Thông tin truyền thông

Các tiêu chuẩn khác: Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

 1. Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo lần đầu có độ tuổi đủ để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 05 năm (60 tháng).
 2. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch chức danh được dự kiến bổ nhiệm hoặc quy hoạch chức danh tương ứng với chức vụ dự kiến bổ nhiệm trong trường hợp đặc biệt;
 3. Không vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Ban chấp hành Trung ương về vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng hoặc quy định hiện hành khác của cấp có thẩm quyền;
 4. Không xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với công chức trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật;

đ) Ngoài các tiêu chuẩn quy định, việc điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức Hải Quan giữ các chức vụ lãnh đạo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương và của ngành tại thời điểm điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại [Bộ Tài chính (2010), Tổ chức cán bộ 2005-2010 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2021, Nhà xuất bản Tài chính].

1.3.3. Đào tạo và tuyển dụng đối với từng cán bộ trong toàn đơn vị Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Để thực hiện tốt chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần có nhiều giải pháp đồng bộ về cơ chế, thể chế, chính sách và nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, chính quyền. Cụ thể:

Thứ nhất, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức để cụ thể hóa thẩm quyền của các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền cấp thành phố về tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; về thực hiện chế độ, chính sách trong việc thực hiện tuyển dụng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức cũng như bảo đảm sự liên thông trong công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống chính trị.

Thứ hai, khẩn trương ban hành mới và sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm công bằng, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng và thống nhất trong phạm vi cả nước.

Thứ ba, tiến hành rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm giảm thiểu chi phí, tốn kém và hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Thứ tư, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nói chung và công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức nói riêng; có các biện pháp kịp thời nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Thứ năm, đẩy mạnh việc quản lý biên chế gắn với tích cực tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2021 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng “Thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị”.

Thứ sáu, tổng kết việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và việc phân cấp tuyển dụng viên chức để có biện pháp khắc phục tình trạng tuyển dụng viên chức quá mức cần thiết và lạm dụng cơ chế tự chủ để thu, chi tài chính không đúng chế độ, gây mất công bằng trong đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, ảnh hưởng đến chế độ, chính sách của Nhà nước. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

1.3.4. Tinh thần làm việc và động cơ làm việc của cán bộ nhân viên Hải quan trong toàn đơn vị.

Lực lượng Hải Quan  cần có tiêu chuẩn về phẩm chất

 1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và cương quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ trong công việc; giữ gìn đoàn kết nội bộ; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị và nhân dân;

Các chi bộ thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, tích cực chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến, áp dụng hiệu quả vào công tác bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng như: Tự rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng và bắt buộc phải rèn luyện, bắt buộc phải học, bắt buộc phải bồi dưỡng…bên cạnh đó tiến hành tập huấn cho tất cả các kiểm soát viên thị trường nhằm cập nhật những kiến thức mới, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác; đồng thời bổ cứu, chấn chỉnh những mặt tồn tại hạn chế; cuối đợt tập huấn tổ chức thi sát hạch chấm điểm đánh giá kết quả gắn với việc xếp loại công chức, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

1.3.5. Đánh giá kết quả sử dụng nhân sự Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

 • Khái niệm

Đánh giá nhân sự là hoạt động nhằm đánh giá một cách chính xác, công bằng về năng suất và chất lượng làm việc của nhân viên, đánh giá về kết quả làm việc, về văn phong ứng xử, phẩm chất, năng lực, tính cách [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010).Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội].

 • Nội dung đánh giá

Trách nhiệm trong việc đánh giá thành tích công tác thay đổi theo từng tổ chức, nó có thể thực hiện trên cơ sở định kỳ hàng tháng, quý hay cuối năm.

Qua việc đánh giá sẽ giúp cho nhân viên nhận ra năng lực của mình và có thể so sánh với các nhân viên khác cùng công ty, sau đó điều chỉnh sửa chữa, duy trì phát triển năng lực của mình.

Ngoài ra, việc đánh giá sẽ cung cấp thêm thông tin để xây dựng chiến lược đào tạo, huấn luyện, lương, khen thưởng, thuyên chuyển bố trí công tác phù hợp trong công ty.

 • Các phương pháp đánh giá

Phương pháp xếp hạng luân phiên: đưa ra một số khía cạnh chính, liệt kê danh sách những người cần được đánh giá sau đó lần lượt những người giỏi nhất đến những người kém nhất theo từng khía cạnh đó. Phương pháp này đơn giản, nhưng áng chừng, không được chính xác và mang nặng cảm tính.

Phương pháp so sánh từng cặp: các nhân viên được so sánh với nhau từng đôi một về: thái độ nghiêm túc trong công việc, khối lượng công việc hoàn thành, về chất lượng công việc…

Phương pháp cho điểm: đánh giá nhân viên theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, mỗi một tiêu chuẩn chia thành năm mức độ: yếu, trung bình, khá, tốt, xuất sắc, tương ứng với số điểm từ một đến năm. Phương pháp này rất phổ biến vì nó đơn giản và thuận tiện.

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí và sử dụng nhân sự Hải Quan Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

1.4.1. Chính sách đào tạo và bồi dưỡng

Đây là yếu tố quan trọng, tạo nền móng và định hướng cho công tác xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức.

Thứ nhất, chính sách là phương tiện để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Thứ hai, dựa vào văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức.

Thứ ba, dựa vào các văn bản quy định chính sách để xây dựng chiến lược, kê’ hoạch đào tạo và bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn Nhân sự của ngành đủ về số lượng, nâng cao chất lượng và hợp lý về cơ cấu.

Thứ tư, dựa vào văn bản quy định để kiểm tra, kiểm soát công tác đào tạo và bồi dưỡng, chất lượng và nội dung chương trình cũng như kết quả đạt được của công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức [Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.].

Chương trình đào tạo nguồn Nhân sự hành chính nhà nước là một hệ thống các môn học và bài học được dạy, bao gồm những kiến thức về: lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ, kiến thức hội nhập quốc tế…

1.4.2. Nguồn và chất lượng đẩu vào của đội ngũ công chức Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Nguồn tuyển dụng đầu vào là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của đội ngũ công chức. Tuyển dụng được người học đúng ngành, chuyên ngành sẽ làm cho việc bố trí, sử dụng công chức sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn; việc đánh giá năng lực của công chức cũng sát với thực tế hơn. Nếu đội ngũ công chức được tuyển dụng hoặc được luân chuyển không sát với yêu cầu công việc sẽ là một bất lợi cho tổ chức vì phải tiến hành đào tạo, đào tạo lại mới có thể sử dụng được.

Nguồn và chất lượng đầu vào của đội ngũ công chức sẽ ảnh hưởng đến chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức. Nó ảnh hưởng lớn đến nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thời gian đào tạo, bồi dưỡng; số lượng cần phải đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức [Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức].

1.4.3. Khung năng lực của vị trí việc làm

Khung năng lực là một công cụ mô tả trong đó xác định các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, khả năng, thái độ, hành vi và các đặc điểm cá nhân khác để thực hiện các nhiệm vụ trong một vị trí, một công việc hay một ngành nghề. Điều 7 của Thông tư số 05/2019/TT-BNV ngày 25/6/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ghi rõ: “Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng phải có để hoàn thành các công việc, các hoạt động nêu tại Bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm”.

Theo Pastor và Bresard, “khung năng lực phản ánh toàn bộ năng lực mà một cá nhân cần có để đảm nhiệm một vị trí việc làm hay một công cụ nào đó”. Như vậy, khung năng lực là công cụ hiệu quả trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, nó được sử dụng nhiều trong việc tuyển dụng, bố trí, đánh giá chất lượng nguồn.

Nhân sự để cố định hướng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức cho phù hợp với vị trí việc làm trong cơ quan và xác định nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức chính xác, đảm bảo đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, đúng nội dung chương trình, đáp ứng yêu cầu công việc, yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính và cải cách công vụ [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội].

1.4.4. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức là nơi tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bổi dưỡng trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động công vụ cho công chức. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu của một trường/viện/ trung tâm đào tạo công chức hiện đại, như: khuôn viên rộng rãi, có hội trường, các phòng học, ký túc xá, khu vui chơi giải trí thể thao; trang thiết bị giảng dạy hiện đại; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, phần mềm đào tạo hiện đại và chất lượng; đội ngũ giảng viên đảm bảo về số lượng và đủ năng lực giảng dạy; đội ngũ quản lý đào tạo chuyên nghiệp [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội].

1.4.5. Trình độ, kỹ năng của đội ngũ giảng viên Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Việc bố trí, xây dựng đội ngũ giáo viên phụ trách công tác đào tạo, giảng dạy, kèm cặp cho cán bộ công chức và nhân viên sẽ tùy thuộc vào kế hoạch đào tạo, nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo cho phù hợp ; cụ thể như sau:

Sử dụng các cán bộ có chuyên môn giỏi cho các trường hợp đào tạo tại chỗ, kèm cặp – thực tập. Nguồn này có ưu điểm là tiết kiệm chi phí đào tạo và dễ quản lý. Tuy nhiên, lại có nhược điểm là khả năng truyền thụ kiến thức bị hạn chế, và có thể ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của những người kiêm nhiệm thêm công việc này;

 • Xây dựng, bổ sung nguồn giáo viên tại các trung tâm giáo dục, dạy nghề của địa phương để đáp ứng cho nhu cầu đào tạo và phát triển;
 • Liên kết với các trung tâm, các trường đào tạo để mời giáo viên tổ chức các lớp học tại cơ sở của địa phương;

Đây là yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, vì vậy yêu cầu đội ngũ giảng viên phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm đạt chuẩn và kinh qua thực tế công tác. Bởi vì trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức giảng viên là người hướng dẫn học viên học tập, rèn luyện kỹ năng làm việc. Một nguyên tắc của việc bồi dưỡng là cung cấp kiến thức ở mức cần thiết, rèn luyện kỹ năng đến mức có thể. Cho nên, giảng viên phải là người có kiến thức, có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế đối với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận, chỉ có như vậy công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức mới thu được kết quả như mong muốn [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010),Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội].

1.4.6. Ngân sách đào tạo và bồi dưỡng

Lựa chọn phương tiện, dự tính nguồn vốn cần thiết

Phương tiện:

 • Tận dụng các máy móc thiết bị, phương tiện làm việc tại các cơ quan để phục vụ cho công tác giảng dạy kèm cặp, thực tập tại đơn vị.
 • Xây dựng, phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo, dạy nghề của địa phương.
 • Sử dụng các cơ sở có sẵn, hội trường của các cơ quan tại địa phương để liên kết mở các lớp đào tạo…

Nguồn vốn cần thiết: Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

Dự kiến ngân sách cho đào tạo là khâu thiết yếu đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo thành công. Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện, hàng năm dựa vào kế hoạch đào tạo phát triển các cơ quan và phòng quản lý nguồn Nhân sự (phòng nội vụ) sẽ lập nhu cầu kinh phí để trình cơ quan tài chính của địa phương cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm và thông qua Hội đồng nhân dân để phê duyệt, tổ chức thực hiện.

Sô liệu thực tế về trình độ, năng lực của đội ngũ công chức cho thấy: “Theo đánh giá chung, đội ngũ này còn không ít hạn chế so với đòi hỏi của thời kỳ mới: chỉ khoảng 30% trong số họ đáp ứng được yêu cầu, khoảng 40% “tàm tạm” và khoảng 30% còn lại là chưa đáp ứng được yêu cầu.

Sử dụng và quản lý ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng tốt sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng sẽ đem lại kết quả cho tổ chức cũng như cá nhân cống chức. Ngược lại, nếu nguồn ngân sách được sử dụng sai mục đích, lãng phí không những vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức mà còn ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của công chức về nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010),Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội].

1.4.7. Hội nhập và toàn cầu hóa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng và kinh tế – xã hội không ngừng phát triển, vấn đề dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn Nhân sự đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội nói chung và đối với khu vực hành chính công nói riêng. Vì vậy, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải có kiến thức về hội nhập quốc tế, trang bị đầy đủ kiến thức tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của tổ chức và yêu cầu của từng vị trí việc làm công chức đảm nhận. Tiếp cận chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển công chức của các nước tiên tiến, tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, nâng cao chất lượng nguồn Nhân sự hành chính công là rất cần thiết. Qua đó đội ngũ cán bộ, công chức trưởng thành, nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng công tác hoạch định, xây dựng chính sách phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước [ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2010),Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội]. Luận văn: Bố trí sử dụng nhân sự tại chi cục hải quan KV3.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Thực trạng sử dụng nhân sự tại chi cục Hải Quan Kv3

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993