Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Định hướng và Giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng hải phòng khu vực 1 dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 1

3.1.1. Định hướng phát triển Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1

Trên cơ sở định hướng phát triển của Cục Hải quan TP. Hải Phòng giai đoạn 2022 -2023, định hướng phát triển của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 như sau:

Xây dựng Chi cục trở thành đơn vị Hải quan hiện đại, triển khai hiệu quả, hiệu lực các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan; là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách, hiện đại hóa trong cung cấp dịch vụ công; triển khai đầy đủ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo lộ trình của TCHQ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ với các đơn vị chức năng trên địa bàn, mối quan hệ đối tác hợp tác với doanh nghiệp. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức trong Chi cục chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Triển khai thực hiện thủ tục hải quan “mọi nơi – mọi lúc – mọi phương tiện”. Người khai hải quan thực hiện khai báo mọi nơi với thời gian 24/7, trên tất cả các thiết bị cố định, di động hỗ trợ.

Đến năm 2023, phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan/ giải phóng hàng hóa, 100% thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục được triển khai theo mô hình dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trang bị hệ thống soi chiếu, hệ thống giám sát bằng camera và các thiết bị hỗ trợ. 100% các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động XNK được thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan như: tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về hải quan…

Phấn đấu thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Cục Hải quan Hải Phòng giao hàng năm. Phấn đấu các nội dung liên quan đến việc quản lý, điều hành, quản trị các hoạt động nội bộ được thực hiện trên môi trường điện tử.

Tiếp tục triển khai và phát triển mô hình thông quan điện tử với trọng tâm là rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, quy trình thủ tục, đề xuất nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thông quan điện tử tập trung VNACCS/VCIS trên cơ sở tích hợp các hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ. Áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ như: kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, quản lý thuế…

 Triển khai hiệu quả quản lý tuân thủ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đối tượng quản lý; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp XNK. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Từng bước đổi mới cơ bản phương thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên mô tả vị trí việc làm; trước hết là đối với các vị trí việc làm không giữ chức vụ lãnh đạo nhằm bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu suất làm việc; đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; điện tử hóa một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực.

Từng bước kiện toàn, sắp xếp lại, đổi mới cơ cấu tổ chức của Đội trực thuộc, các tổ công tác theo lộ trình, kế hoạch của Cục Hải quan Hải Phòng và từ nhu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về hải quan tại cơ sở; đảm bảo phù hợp và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo từng giai đoạn, theo yêu cầu cải cách hành chính, cải cách hiện đại hóa hải quan.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3.1.2. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1

3.1.2.1. Thuận lợi

Do yêu cầu cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan và thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế như WCO, WTO, ASEAN, APEC…cùng với yêu cầu tiếp cận và ứng dụng kỷ thuật nghiệp vụ tiên tiến về hải quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát hải quan.

Hệ thống văn bản pháp luật về giám sát hải quan tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động giám sát hải quan như: Luật Hải quan năm 2020, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan; Thông tư số 38/2021/TT-BTC ngày 25/03/2021 thay thế Thông tư số 128/2019/TT-BTC ngày 10/09/2019 Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục ngày càng hợp lý, đội ngũ công chức giám sát tại Chi cục về cơ bản có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt huyết công tác, đáp ứng yêu cầu được giao.

Công tác phối kết hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành trên địa bàn được duy trì và phát triển tốt, phục vụ có hiệu quả hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng giám sát đã từng bước được quan tâm, đầu tư cơ bản Đáp ứng yêu cầu hoạt động giám sát…

3.1.2.2. Khó khăn Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Khối lượng công việc của Chi cục phải giải quyết lớn, bình quân hàng năm có hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, số lượng tờ khai xuất nhập khẩu lên đến hàng chục ngàn tờ. Tuy nhiên, số lượng công chức làm công tác giám sát hải quan tại Chi cục chỉ có 45 người. Do lực lượng mỏng nên rất khó khăn trong việc bố trí nhân sự trong hoạt động giám sát.

Công chức giám sát đa số lớn tuổi, có kinh nghiệm thực tế nhưng kỹ năng làm việc, trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công việc còn thấp. Có trường hợp công chức còn có tư tưởng ngại khó, trông chờ, ỷ lại, chọn chỗ, chọn việc.

Ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp không cao, có doanh nghiệp vô ý dẫn đến sai sót, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của chính sách để gian lận thương mại.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất mặc dù đã được Cục Hải quan Hải Phòng cũng như Tổng cục Hải quan quan tâm, đáp ứng yêu cầu trước mắt nhưng về lâu dài cần có cần có đầu tư mang tính dài hạn, xứng tầm với vị trí, vai trò của hoạt giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nói riêng và giám sát hải quan nói chung.

Chế độ đã ngộ đối với công chức giám sát hải quan chưa được quan tâm đúng mức, công chức giám sát không được hưởng phụ cấp đặc thù…nên chưa tạo được động lực làm việc của đội ngũ công chức giám sát.

Ngoài ra, là sự phối hợp với các ngành chức năng khác chưa thực sự hiệu quả, việc cung cấp thông tin chưa được đẩy đủ, chính xác và kịp thời làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục.

3.1.3. Định hướng hoàn thiện công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

 • Hoàn thiện phương thức giám sát

Công tác giám sát hàng hóa XNK là một trong những nghiệp vụ cơ bản, quan trọng của cơ quan Hải quan. Hiện nay, Hải quan Việt Nam đang thực hiện công tác giám sát bằng nhiều phương thức, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng CNTT và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Tại Khoản 2, Điều 38 Luật Hải quan quy định “Giám sát hải quan được thực hiện bằng các phương thức: “Niêm phong hải quan; Giám sát trực tiếp do công chức Hải quan thực hiện; Sử dụng phương tiện, thiế t bị kỹ thuật”. Việc tổ chức giám sát được cơ quan Hải quan thực hiện nghiêm theo quy định trên.

Theo quy định hiện hành, tất cả hàng hóa kinh doanh TNTX đều được cơ quan Hải quan thực hiện giám sát từ khi tạm nhập cho đến khi tái xuất hết ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc giám sát của cơ quan Hải quan được thực hiện theo các phương thức quy định tại Thông tư 38/2020/TT- BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 1966/QĐ – TCHQ của Tổng cục Hải quan. Cơ quan Hải quan thực hiện giám sát trực tiếp của công chức Hải quan; giám sát bằng niêm phong hải quan; giám sát bằng các phương thức kỹ thuật khác (mô tả chi tiết hàng hóa, chụp ảnh hàng hóa và phương tiện, kiểm tra trọng lượng hàng hóa và phương tiện vận tải…). Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Bên cạnh đó, tại các địa bàn hoạt động hải quan, nhất là các khu vực kho, bãi tập kết hàng hóa, địa điểm làm thủ tục hải quan…cơ quan Hải quan cũng trang bị các hệ thống camera giám sát để đảm bảo yêu cầu quản lý và cả phòng, chống các hành vi, biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Đáng chú ý, tháng 10-2021, Tổng cục Hải quan chính thức đưa vào hoạt động Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến (Cục Điều tra chống buôn lậu) đặt tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Đây là đơn vị thực hiện việc kết nối, tích hợp các hệ thống trang thiết bị giám sát của ngành Hải quan, cung cấp thông tin, dữ liệu, hình ảnh trực tuyến về Tổng cục Hải quan. Từ đó tạo nên kênh giám sát hiệu quả giữa các cấp trong việc thực hiện quy trình thủ tục, nghiệp vụ tại các địa điểm làm thủ tục hải quan; đảm bảo chấp hành đúng quy định và công khai, minh bạch.

Trên cơ sở hệ thống quy phạm pháp luật và thực tế hoạt động, trong thời gian tới Chi cục cần hoàn thiện phương thức giám sát hải quan. Theo đó cần tập trưng vào phương thức giám sát hải quan hiện đại. Việc giám sát thủ công chỉ phát sinh trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố. Khi công tác giám sát hải quan ngày càng được hoàn thiện, triển khai một cách chặt chẽ thì sẽ góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động của cộng đồng DN.

Hệ thống VNACCS/VCIS cần thiết kế đầy đủ các chức năng để doanh nghiệp khai báo và giúp cơ quan Hải quan thực hiện công tác giám sát đối với hàng hóa làm thủ tục theo hình thức “vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp”. Hệ thống có thiết kế từng chức năng cụ thể phục vụ Lãnh đạo Chi cục và công chức thừa hành theo dõi, giám sát hàng hóa thuộc loại hình trên. Trong đó, công chức thừa hành sử dụng chức năng ITF (chức năng giám sát dành cho công chức hải quan) để theo dõi, giám sát.

Trong hoạt động giám sát hải quan, Chi cục cần thực hiện các phương thức giám sát phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và bảo đảm quản lý hải quan đối với hàng hóa. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm giám sát hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về giám sát hải quan của người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu và các bên có liên quan. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục và thông quan hàng hóa nhanh chóng, phối hợp tốt công tác thu ngân sách. Thực hiện tốt các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước đối với từng loại hàng, từng loại hình kinh doanh XNK; thực hiện giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp theo quy định, sử dụng các phần mềm ứng dụng được trang bị để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 • Về ngành hàng, địa bàn giám sát

Thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn trọng điểm, trọng yếu của đơn vị để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện những thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại thông qua phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và hàng hóa XNK trên địa bàn Chi cục.

Tăng cường công tác giám sát hàng trọng điểm, tàu trọng điểm trên địa bàn quản lý của Chi cục. Tăng cường kiểm soát tờ khai luồng xanh qua khu vực giám sát, phát hiện vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong giám sát hàng hóa XNK, quá cảnh, người và phương tiện vận tải XNC.

Báo cáo xử lý kịp thời các lô hàng tồn đọng, quá thời hạn làm thủ tục hải quan chuyển Hội đồng thường trực xử lý hàng hóa quá thời hạn khai báo hải quan, hàng tồn đọng cho Cục Hải quan TP Hải Phòng.

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 1 Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

3.2.1. Hoàn thiện quy trình giám sát hải quan và pháp luật về thẩm quyền của cơ quan hải quan trong giám sát hải quan

Quy trình giám sát hải quan hiện hành mới chủ yếu nêu các công việc phải làm mang tính nguyên tắc hành chính mà chưa đi sâu vào hướng dẫn các tác nghiệp cụ thể. Thực tế là, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp rất phức tạp, thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Do vậy, một số công chức thực hiện nghiệp vụ giám sát hải quan, nhất là công chức chưa có kinh nghiệm thường gặp khó khăn, lúng túng khi thực hiện nghiệp vụ. Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình giám sát hải quan theo chuẩn mực quốc tế, có thể tham khảo các nước có điều kiện kinh tế – xã hội tương đồng với Việt Nam đang áp dụng. Trong đó bao gồm các bước công việc được thực hiện một cách logics, có cấu trúc và tổ chức chặt chẽ. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong các bước về lựa chọn giám sát. Cần hoàn thiện quy trình giám sát hải quan trong các phương thức giám sát hải quan.

Cùng với việc hoàn thiện quy trình giám sát hải quan, các chương trình quản lý nghiệp vụ khác tại khâu thông quan cũng cần phải được hoàn thiện để tạo ra một quy trình hoạt động nghiệp vụ hải quan đồng bộ, thống nhất, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hải quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Hệ thống pháp luật hiện hành quy định về nội dung hoạt động giám sát hải quan đối với hàng nhập khẩu đã cơ bản đẩy đủ bao gồm: Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động giám sát hải quan đã bộc lộ những hạn chế, do vậy cần tiếp tục hoàn thiện Luật Hải quan và các văn bản dưới luật về giám sát hải quan cho phù hợp.

Trong thẩm quyền của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thì Chi cục cần tập trung vào các vấn đề sau:

 • Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan, và các quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Rà soát hoàn thiện các quy trình thủ tục hải quan, trong đó có quy trình giám sát hải quan và công khai hóa đối với cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực Cảng.
 • Đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải phòng xem xét ban hành văn bản quy định cụ thể về việc xử lý đối với Chi cục chậm chễ trong việc Fax phản hồi văn bản bàn giao cho Chi cục hải quan cửa khẩu nhập.

3.2.2. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Cơ sở vât chất – kỹ thuật tốt sẽ tạo điều kiện cho công chức giám sát hải quan yên tâm công tác, phát huy khả năng, nâng cao hiệu quả công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu, hỗ trợ tốt cho công chức giám sát hải quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 cần tập trung vào các vấn đề sau:

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư trang bị phương tiện kiểm tra, kiểm soát hiện đại như máy soi container, hệ thống camera giám sát, hệ thống máy tính phục vụ cho việc triển khai hệ thống khai Hải quan và thông quan điện tử, tạo điều kiện thực hiện cả ba phương thức giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nói riêng và hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung tại Chi cục.

Trình các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng lại cơ sở hạ tầng như Trụ sở làm việc, khu vực tập kết kiểm tra hàng hóa tập trung để đảm bảo cho việc thông quan hàng hóa được nhanh chóng, không gây lãng phí thời gian của doanh nghiệp cũng như của công chức.

Cần quan tâm sắp xếp bố trí cho bộ phận giám sát hải quan tại Chi cục làm việc riêng để đảm bảo tính độc lập và tập trung thực hiện nhiệm vụ. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Bên cạnh đó, cần trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như bàn, ghế, tủ tài liệu, máy vi tính, văn phòng…cho công chức giám sát hải quan, phương tiện đi lại phục vụ cho công tác giám sát tại địa bàn…

3.2.3. Triển khai hiệu quả chương trình cải cách và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan hàng nhập khẩu

Cán bộ công chức của Chi cục cần chủ động nghiên cứu, nâng cấp khai thác tối đa công nghệ thông tin và quy trình thủ tục hải quan đối với loại hình nhập khẩu tại Chi cục để đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm phiền hà, lãng phí cho doanh nghiệp. Xây dựng Đề án chương trình triển khai ứng dụng từng bước công tác thu thập, xử lý thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác hải quan, trong đó có công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục.

Rà soát các dự án hiện đại hóa đã được phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hải quan đối với hàng nhập khẩu.

Xây dựng chiến lược phát triển và hiện đại hóa hải quan, trong đó chú trọng tới việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại kết hợp với đào tạo con người chuyên sâu bài bản cả về chất lượng và số lượng trong công tác giám sát hải quan.

Nghiên cứu xây dựng phần mền tự động “cảnh báo”, “nhắc việc” qua hệ thống mạng nội bộ, ứng dụng có hiệu quả hơn nữa chương trình phần mềm quản lý nhân sự.

Chi cục cần phối hợp với Cục công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan, Phòng Công nghệ thông tin – Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hiệu quả việc triển khai các chương trình phần mềm quản lý nghiệp vụ. trang bị hệ thống chống sét mạng tin học, tiếp tục nâng cấp hệ thống máy chủ và máy trạm để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, tiến tới thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng máy tính của ngành Hải quan, cụ thể nếu việc Fax chuyển hồi chậm chễ có thể phản hồi qua mạng nội bộ của ngành. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các chương trình quản lý nghiệp vụ đã cài đặt sẵn như phần mềm “Hệ thống quản lý Hải quan tại cảng biển”, đồng thời kiến nghị đề xuất sửa đổi bổ sung các chương trình cho hoàn thiện và khoa học, đảm bảo khai thác thuận tiện và hiệu quả hơn.

Ứng dụng phần mềm đối với hàng nhập khẩu, hàng chuyển cửa khẩu. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lắp đặt và sử dụng có hiệu quả hệ thống Camera giám sát.

Xây dựng kế hoạch đề nghị trang bị đầy đủ máy mọc thiết bị, lựa chọn cán bộ công chức, doanh nghiệp tổ chức tập huấn để triển khai thành công chương trình thông quan điện tử.

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng giám sát theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu.

Trong mọi hoạt động thì nhân tố con người bao giời cũng là yếu tố mang tính quyết định đến sự thành bại vì chính con người là nhân tố tạo nên của cải vật chất và sử dụng của cải vật chất đó vì mục đích của họ. Giám sát hải quan cũng không nằm ngoài quy luật này, yếu tố con người là yếu tố trung tâm, xuyên suốt có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu. Theo đó Chi cục cần tập trung vào các vấn đề sau:

Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức Hải quan theo hương tiêu chuẩn hóa, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Hải quan. Giáo dục, đào tạo lại cán bộ công chức Hải quan theo hướng “xây dựng lực lượng Hải quan thành lực lượng chuyên nghiệp, chuyên môn sâu và hiện đại, hoạt động minh bạch, liêm chính và hiệu quả cao”.

Đào tạo cán bộ chuyên trách từng loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, có tổ chuyên đảm nhận loại hình giám sát hàng nhập khẩu, hàng chuyển cửa khẩu, chuyển cảng…Đồng thời hàng năm cần có những lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những tổ chuyên trách để họ nắm bắt được những thay đổi trong quy trình giám sát, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiêp.

Việc đào tạo những kiến thức chuyên môn cần thiết phải phải được thực hiện từ lãnh đạo Chi cục đến cán bộ chuyên môn, cần phải có chiến lược đào tạo sao cho họ có cơ hội, có điều kiện tiếp cận những kiến thức, kỹ thuật hiện đại, kinh nghiệm quản lý của Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới từ đó vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị của mình một cách hiệu quả nhất.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng cách thường xuyên mở các khóa bồi dưỡng, tập huấn, giải đáp những khó khăn vướng mắc về các vấn đề như: áp mã số thuế, xác định giá trị tính thuế, xác định xuất xứ hàng hóa, kiểm tra hóa đơn chứng từ, kiểm hóa nhanh chóng và chính xác, xử lý hệ thống thông quan điện tử và hệ thống quản lý rủi ro, đặc biệt là những kiến thức về kiểm hóa, kiểm tra sau thông quan để đảm bảo không bỏ lọt một đối tượng gian lận thương mại nào.

Lãnh đạo Chi cục cần xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với từng cán bộ công chức để có kế hoạch cử đi học và tổ chức kèm cặp, bồi dưỡng tại chỗ. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Xây dựng kế hoạch rà soát, theo dõi, quản lý, đánh giá cán bộ công chức trong từng đơn vị, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp. Sắp xếp lại cán bộ công chức theo hướng chuyên sâu, tổ chức kèm cập cán bộ công chức mới tuyển dụng nhanh chóng nắm bắt được công việc.

Cần đào tạo cho cán bộ công chức không những tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về pháp luật mà cần phải có vốn hiểu biết về ngoại ngữ, tin học, khả năng phối hợp trong Chi cục, Đội và các ngành chức năng khác trong hoạt động giám sát để công chức giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cần tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, kỷ cương liêm chính và đạo đực nghề nghiệp gắn với triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng để xây dựng Chi cục trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ công chức, rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm đối với công việc.

Để mỗi cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp hết sức mình cho công việc thì đòi hỏi phải bố trí đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực chuyên môn. Tập trung bố trí chuyên sâu ở từng khâu. Bên cạnh đó phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, chuyển công tác khác cho những người không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao ngay khi xét thấy công việc không phù hợp.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả nề nếp công vụ để hạn chế hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu của một số cán bộ công chức, gắn trách nhiệm thủ trưởng đơn vị với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong đơn vị, tổ chức phát động phong trào thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền một cách chủ động nhanh chóng và chính xác về công tác Hải quan với cộng đồng Doanh nghiệp và xã hội. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Đi cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giám sát, Chi cục cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó cần tập trung vào các vấn đề sau:

Tổ chức bố máy giám sát phải theo hướng chuyên sâu, có tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp cao, về lâu dài cần hình thành một đội ngũ chuyên gia ở một số lĩnh vực trong công tác giám sát hải quan.

Việc bố trí công chức giám sát hải quan vào một số vị trí cụ thể phải được qua đào tạo về lĩnh vực đó, phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường của công chức.

Kết hợp việc chuyên môn hóa với việc đào tạo cho công chức giám sát hải quan có được kiến thức tổng hợp; kết hợp với công chức có kinh nghiệm, công chức từ các bộ phận khác luân chuyển sang và công chức mới.

Cuối cùng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương triệt để, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh đẩu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục triển khai hoạt động có hiệu quả Chỉ thị 32 của Chính phủ, 10 giải pháp xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, 10 nội dung văn hóa Hải quan, Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 517 của Tổng Cục Hải quan để ngăn chặn và chấm dứt tệ phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ công chức Hải quan.

Triển khai thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất vào các nôi dung: việc thực hiện chế độ chính sách, công tác quản lý cán bộ của đơn vị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình hành động.

3.2.5. Tăng cường hoạt động thu thập, xử lý thông tin. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Như trên đã đề cập, công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là một khâu trong quy trình thủ tục hải quan. Do vậy, để công tác này thực sự có hiệu quả, Chi cục cũng cần tập trung vào công tác thu thập thông tin, xử lý thông tin. Theo đó cần tập trung vào các biện pháp sau:

Kiện toàn lực lượng phòng chống buôn lậu chuyên trách, củng cố mạng lưới cơ sở, cộng tác viên Hải quan.

Tăng cường thêm lực lượng cho lực lượng làm công tác kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và lực lượng giám sát hải quan. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng cơ sở cộng tác viên hải quan, tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn các hàng vi buôn lậu và gian luận thương mại.

Tập trung đấu tranh vào các tàu chuyến, các mặt hàng, loại hình kinh doanh nhạy cảm, dễ lợi dụng gian lận thương mại và buôn lậu.

Tập trung chỉ đạo, triển khai hoạt động thu thập và xử lý thông tin tình báo Hải quan, chủ động đánh giá phân loại doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phục vụ công tác thông quan điện tử và kiểm tra sau thông quan.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và các ngành chức năng khác trên địa bàn cùng tham gia đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

3.2.6. Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan và doanh nghiệp trong công tác giám sát hải quan.

Hoạt động giám sát hải quan có tính phức tạp và liên quan đến nhiều vấn đề khác. Do vậy, để hoạt động này thực sự có hiệu quả, Chi cục cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan.

 • Chi cục cần phối hợp với cơ quan an ninh, Bộ đội biên phòng, lực lượng cảnh sát biển để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đạt hiệu quả tối đa.
 • Phối hợp chặt chẽ giữa công chức hải quan và lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu đi đúng thời gian, tuyến đường quy định đạt hiệu quả công tác giám sát tốt nhất.
 • Đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Giai đoạn 2022- 2023, công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp được Hải quan Hải Phòng đặc biệt chú trọng thực hiện. Theo đó, Chi cục cần chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp giai đoạn 2022-2023, hàng năm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài; kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật của Cục Hải quan Hải Phòng và kế hoạch đào tạo, tập huấn theo các chuyên đề giúp cho cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn.
 • Chi cục cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc giải quyết vướng mắc, duy trì thường xuyên đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan. Đồng thời, duy trì tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp
 • Cần tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với hoạt động Hải quan; phối hợp với DN và các bên liên quan thực hiện giám sát việc thực thi pháp luật, công vụ của cơ quan hải quan. Mục tiêu hướng tới là tạo thuận lợi tối đa cho DN, thu hút DN làm thủ tục qua địa bàn, tăng thu ngân sách đồng thời đảm bảo quản lý tuân thủ an toàn.
 • Cần xây dựng quy chế phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, nội dung của quy chế phối hợp cần hướng vào: đam bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng các quy định về thủ tục hải quan, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu…

3.2.7. Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Với nguồn lực chung còn hạn chế, hoạt động giám sát hải quan chỉ có thể thực hiện được một số doanh nghiệp, lượng hàng nhất định trong số các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn, vấn đề là làm sao để xác định các mặt hàng, doanh nghiệp có rủi ro cao để tiến hành giám sát hải quan nhằm phát hiện được những vi phạm. Đó chính là áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro. Do vậy, Chi cục cần tập trung vào những biện pháp sau:

 • Quan tâm đầu tư và trang bị đúng mức đến hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát hải quan, mà trọng tâm là thông tin liên quan đến đối tượng giám sát, thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu và các thông tin khác liên quan đến hoạt động giám sát. Các thông tin này phải được cập nhật thường xuyên và có hệ thống từ các đơn vị trong ngành hải quan, trong ngành tài chính, từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin để đảm bảo có hiệu quả phương pháp quản lý rủi ro.
 • Tăng cường xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro. Cần phải nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng thông tin.
 • Triển khai bộ phận thu thập, xử lý thông tin, quản lý rủi ro. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình các doanh nghiệp và lô hàng xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác quản lý rủi ro.
 • Tập trung đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, xác định và kiểm tra, giám sát đối với những doanh nghiệp, loại hình và mặt hàng trọng điểm (rủi ro cao).

Kỹ thuật quản lý rủi ro được áp dụng trong tất cả quy trình nghiệp vụ hải quan. Do vậy để công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu thực sự có hiệu quả, nhất thiêt Chi cục phải tăng cường kỹ thuật quản lý rủ ro.

3.2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động nghiệp vụ giám sát

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động nghiệp vụ giám sát hải quan hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong thực hiện hiện nghiệp vụ giám sát. Do vậy, trong thời gian tới Chi cục cần tăng cường công tác này. Theo đó tập trung vào các biện pháp sau:

 • Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những doanh nghiệp, hàng hóa nhập khẩu có tỷ lệ vi phạm pháp luật hải quan cao.
 • Đa dạng hóa các hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng thanh tra, kiểm tra.
 • Đầu tư trang thiết bị, tăng cường cán bộ, công chức cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh công tác, lề lối làm việc của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát hải quan.

3.3. KIẾN NGHỊ Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

Chính phủ cần xem xét ban hành quyết định hoặc Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế phối hợp thực thi pháp luật hải quan đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh; quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, Ngành liên quan, nhất là việc thực hiện cơ chế một quốc gia, tiến tới áp dụng cơ chế một cửa ASEAN.

Nghiên cứu cơ chế cho phép lực lượng hải quan được hưởng một số chính sách đãi ngộ đặc thù để tạo đều kiện, tạo động lực cho cán bộ, công chức hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Kiến nghị Bộ Tài chính

Bộ Tài chính cần có kế hoạch đầu tư thích đáng để hoàn thiện hệ thống thông tin sử dụng chung trong ngành tài chính; trước mắt là giữa các cơ quan tài chính: kho bạc, thuế, hải quan, đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác, tiến tới triển khai các ngành khác có liên quan.

Thống nhất với các bộ, ngành để ký kết các quy chế phối hợp hoặc thông tư liên tịch quy định về công tác phối hợp trao đổi thông tin nói chung và phối hợp trong công tác giám sát hải quan nói riêng để tạo hành lang pháp lý cụ thể cho lực lượng giám sát hải quan thực hiện. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Có cơ chế để ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan Hải Phòng nói riêng có thể chủ động tuyển dụng một số chuyên gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực hải quan, trong đó có nghiệp vụ giám sát hải quan.

Kiến nghị Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan tiếp tục tập huấn công tác thu thập thông tin, hướng dẫn việc khai thác sử dụng các tiêu chí trong bộ tiêu chí quản lý rủi ro phục vụ cho công tác quản lý hải quan và tiến hành quy trình quy định thủ tục hải quan được nhanh chóng, chính xác. Đảm bảo có đầy đủ các thông tin cần thiết về các lô hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cần có quy định quy chế xử lý rõ ràng đối với các chi cục hải quan không phản hồi biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu kịp thời theo quy định để cùng phối hợp theo dõi lô hàng chuyển cửa khẩu. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố có hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu có trách nhiêm triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để theo dõi thu thập thông tin, phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế đối thoại với doanh nghiệp theo tinh thần đổi mới, kịp thời, giải đáp và đề nghị cấp trên xử lý nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy trình thủ tục mới trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đúng pháp luật.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy trình thủ tục hiện hành về giám sát hải quan cho thống nhất với chuẩn lực của hải quan ASEAN.

Kết luận chương 3

Chương 3, luận văn đã đưa ra một số định hướng hoàn thiện công tác giám sát hải quan hàng nhập khẩu, đồng thời đề xuất một số giải pháp có tính khoa học, đồng bộ và khả thi. Trong chương này tác giả cũng đã đề xuất một số kiến nghị với các cấp, ngành chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1. Để hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục thực sự có hiệu quả, nhất thiết phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiến nghị trên. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

KẾT LUẬN

Giám sát hải quan nói chung và giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nói riêng là phương pháp quản lý hải quan hiện đại mà hầu hết Hải quan các nước trên thế giới áp dụng, song đối với Hải quan Việt Nam nói chung và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 nói riêng đang ở giai đoạn đầu thực hiện. Giám sát hải quan là một nghiệp vụ khó đối với đa số công chức hải quan vì nó mang tính tổng hợp cao, chuyên môn sâu. Việc nghiên cứu để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác này trong quá trình hiện đại hóa và phát triển ngành Hải quan là một yêu cầu cấp bách và tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay.

Nghiên cứu hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với mục đích tìm ra những giải pháp tối ưu, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 nói riêng và ngành Hải quan nói chung. Hiệu quả của hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu sẽ góp phần vào việc thay đổi phương thức quản lý của ngành Hải quan, chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản lý hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế, góp phần vào việc thực hiện thành công sự nghiệp cải cách và hiện đại hóa ngành Hải quan, đưa Hải quan Việt Nam trở thành một cơ quan hải quan đạt chuẩn mực quốc tế. Với ý nghĩa như vậy, bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, Luận văn Thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1” đã đạt được những kết quả như sau:

Một là, hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về giám sát hải quan hàng nhập khẩu như nêu ra được các khái niệm, đặc điểm, vai trò của giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến gám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Hai là, đánh giá thực trạng giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 từ năm 2020 – 2023 để tìm ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Ba là, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cơ bản để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động gám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1. Với những giải pháp chủ yếu là:

 • Hoàn thiện quy trình giám sát hải quan và pháp luật về thẩm quyền của cơ quan hải quan trong giám sát hải quan
 • Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.
 • Triển khai hiệu quả chương trình cải cách và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan.
 • Hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng giám sát theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu.
 • Tăng cường hoạt động thu thập, xử lý thông tin.
 • Tăng cường phối hợp giữa ngành Hải quan và các ban ngành liên quan trong công tác giám sát hải quan.
 • Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong giám sát hải quan

Trong các giải pháp trên thì giải pháp về xây dựng lực lượng là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt, có tính quyết định đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát hải quan hàng nhập khẩu tại Chi cục.

Đồng thời luận văn cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về một số vấn đề có liên quan. Luận văn: Giải pháp công tác giám sát hải quan tại chi cục.

Do thời gian và trình độ nghiên cứu còn hạn chế nên luật văn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, kính mong các thầy, cô góp ý để luận văn được hoàn thiện hơn.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Giám sát hải quan với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993