Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Định hướng và giải pháp để phát triển du lịch bền vững á vùng nam bộ dựa vào điều kiện SKH dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng 

3.1.1. Theo định hướng chung của cả nước

Theo công văn số 2743/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2030”, với những nội dung chủ yếu sau:

 1. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
 2. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.
 3. Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; chú trọng du lịch quốc tế đến; tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài.
 4. Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hộ.
 5. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng của các vùng, miền trong cả nước; tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Đối với Tiểu vùng Đông Nam Bộ thì sản phẩm du lịch đặc trưng là: du lịch đô thị, du lịch MICE, tìm hiểu văn hóa lịch sử, du lịch nghĩ dưỡng và sinh thái biển, đảo.

Đối với Tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì sản phẩm du lịch đặc trưng là: du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn, nghỉ dưỡng và sinh thái biển, đảo, du lịch MICE.

Như vậy, Đảng và Nhà nước đã khẳng định du lịch là ngành kinh tế có vai trò quan trọng và không thể thay thế. Và đối với cả 2 tiểu vùng (ĐNB và Đồng bằng sông Cửu Long) thuộc Nam Bộ bên cạnh các loại hình khác thì loại hình du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái biển-đảo được chú trọng ưu tiên phát triển.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Du Lịch

3.1.2. Theo định hướng của á vùng

Nam Bộ là vùng có nhu cầu du lịch lớn và sẽ ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới

Thị trường khách du lịch quốc tế chính đến á vùng Nam Bộ hiện nay chủ yếu là Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), tiếp đến là Tây Âu, Bắc Mỹ,…Trong thời gian tới, ngoài những thị trường truyền thống trên, các thị trường tiềm năng của Vùng sẽ là các nước ASEAN, Đông Âu (khách Nga là chủ yếu).

Khách du lịch nội địa đến Nam Bộ từ khắp mọi miền đất nước. Mục đích chính của khách nội địa là thăm thân, công vụ, tham quan, lễ hội,…. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Bảng 2.2: Dự báo khách du lịch quốc tế đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đặc điểm về khách du lịch 2035 2040
Số lượt khách (ngàn) 2.700 3.900
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,4 2,6
Tng s khách (ngàn) 6.500 10.000

(Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch,

Đề án phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, tr.40,41, Hà Nội-2023)

Bảng 2.3: Dự báo khách du lịch nội địa đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đặc điểm khách du lịch 2035 2040
Số lượt khách (ngàn) 5.200 6.500
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,0 2,2
Tng s khách (ngàn) 10.400 14.300

(Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch, 

Đề án phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, tr.42,43, Hà Nội-2023)

Dự báo nhu cầu khách sạn đến năm 2040: 2023: 22.650 buồng-công suất sử dụng 55%; 2035: 37.150-60%; 2040: 50.000-65%.

Dự báo nguồn nhân lực: 2023: lao động trực tiếp: 30.700, lao động gián tiếp 57.200; 2035: lao động trực tiếp:54.100, lao động gián tiếp 100.600; 2040: lao động trực tiếp: 82.700, lao động gián tiếp 153.900.

Bảng 2.4: Dự báo khách du lịch quốc tế đến vùng Đông Nam Bộ

Đặc điểm khách du lịch 2035 2040
Số lượt khách (ngàn) 4.150 5.300
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 4,0 4,2
Tng s khách (ngàn) 16.600 22.260

(Nguồn: Thực trạng và định hướng phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2023 và định hướng đến năm 2040, tr.29, Hà Nội-2018)

Bảng 2.5: Dự báo khách du lịch nội địa đến vùng Đông Nam Bộ  

Đặc điểm khách du lịch 2035 2040
Số lượt khách (ngàn) 12.700 14.800
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,3 2,7
Tng s khách (ngàn) 29.210 39.960

(Nguồn: Thực trạng và định hướng phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2023 và định hướng đến năm 2040, tr.34, Hà Nội-2018) Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Dự báo nguồn nhân lực: 2023: lao động trực tiếp: 95.200, lao động gián tiếp 195.800; 2035: lao động trực tiếp: 132.100, lao động gián tiếp 282.600; 2040: lao động trực tiếp: 172.000, lao động gián tiếp 373.900

Phát triển bền vững ngành du lịch Nam Bộ trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài với các định hướng ưu tiên sau:

 • Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, cảnh quan sông nước, môi trường bền vững: Phát triển du lịch phải gắn liền việc khai thác có hiệu quả với việc bảo vệ và tôn tạo tài nguyên, cảnh quan, môi trường sinh thái,…để đảm bảo cho việc phát triển du lịch bền vững.
 • Phát triển du lịch văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng-làng nghề truyền thống: Phát triển du lịch dựa trên nguyên tắc bảo vệ và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tọc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại.
 • Phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao: Phú Quốc, Hà Tiên là khu vực có tài nguyên du lịch biển đảo nổi trội so với cả vùng và cả nước bên cạnh nhiều tài nguyên quan trọng khác, đây cũng là một trong bảy trọng điểm phát triển du lịch biển đảo của nước ta.
 • Phát triển du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch MICE

a) Định hướng thị trường khách quốc tế:

ăn cứ vào cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng, những đối tượng thị trường khách du lịch (theo các yếu tố xã hội) cần được ưu tiên đầu tư để khai thác và thu hút bao gồm:

 • Lứa tuổi cần ưu tiên thu hút là trung niên từ 30-50.
 • Trình độ văn hóa của khách: ưu tiên loại khách có trình độ văn hóa cao và trung bình.
 • Thu nhập của khách: hướng tới thị trường có thu nhập cao và trung bình.
 • Hình thức đi du lịch: ưu tiên khách đi theo tour trọn gói.
 • Ưu tiên khách thuộc loại độc thân hoặc các cặp vợ chồng không con.
 • Thị trường: ưu tiên thị trường khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Tây Úc, Singapore, Thái Lan,…

Định hướng về thị trường khách du lịch nội địa

Trên cơ sở sản phẩm du lịch hiện trạng và tiềm năng của vùng Nam Bộ, hiện trạng thị trường khách nội địa…định hướng ưu tiên cần cho các đối tượng khách nội địa theo từng loại sản phẩm du lịch như sau:

Khách đi tour tham quan, nghiên cứu; du lịch sinh thái: ưu tiên những khách đi theo tour của các công ty lữ hành hoặc theo nhóm tự tổ chức; tầng lớp sinh viên, học sinh và công nhân viên chức lứa tuổi từ 30-55. Khách đi tour tham quan có thể kết hợp với các mục đích khác như nghiên cứu, công vụ, hoặc đi lễ hội,…..Các điểm thu hút là các VQG Cát Tiên, VQG Côn Đảo, rừng ngập mặn Cần Giờ, du lịch sông Mekong,… Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Khách du lịch văn hóa lễ hội, tín ngưỡng: ưu tiên những khách đi theo nhóm tự tổ chức, là những người có thu nhập trung bình, thuộc lứa tuổi trung niên và về hưu, tầng lớp lao động tiểu thủ công, buôn bán,…Các địa bàn chủ yếu thu hút loại du khách này là: Núi Bà Đen, hệ thống đền chùa ở TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, thánh thất Tây Ninh, Núi Sam Châu Đốc,….

Khách đi nghỉ cuối tuần kết hợp với vui chơi giải trí: ưu tiên khách có thu nhập trung bình trở lên; trình độ văn hóa trung bình và cao; nhiều loại lứa tuổi; các gia đình, các cặp vợ chồng trẻ không con hoặc độc thân đi nghỉ mát; đi theo tour lữ hành, nhóm tự tổ chức hoặc đi lẻ,…Các điểm thu hút khách thường là các công viên, bãi biển,…

Khách thương mại, công vụ: đối tượng chính là các cán bộ công nhân viên trong các cơ quan nhà nước; ưu tiên khách có thu nhập trung bình trở lên, đi lẻ không qua các tour trọn gói của các công ty lữ hành, lứa tuổi 30-55.

Khách đi nghỉ mát biển đảo: hướng tới thị trường cao cấp với các sản phẩm du lịch biển đảo của Phú Quốc-Hà Tiên; Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khách du lịch chữa bệnh: suối khoáng nóng Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang được làm nguội đi để tắm liệu pháp

 • d) Định hướng về sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch đóng vai trò trung tâm của lãnh thổ du lịch. Phát triển du lịch cần dựa trên định hướng chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn với những định hướng chính là:

Tạo sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng: Các sản phẩm du lịch chính của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: du lịch sinh thái (hệ sinh thái đất ngập nước nội địa-Đồng Tháp Mười; hệ sinh thái rừng ngập mặn; hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc); du lịch tìm hiểu văn hóa (TP.Sóc Trăng; Làng cổ Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ; Thành cổ Óc EO, Thoại Sơn, An Giang,…); du lịch tham qua miệt vườn, sông nước, du lịch cộng đồng. Ngoài ra, trong từng cụm thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn có các sản phẩm đặc thù: du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng (nhà tù Phú Quốc, rừng tràm

Mỹ Phước-Sóc Trăng,….); du lịch lễ hội, tín ngưỡng (lễ hội trái cây-Bến Tre; lễ hội nghinh ông Nam Hải-Trà Vinh,….); du lịch thương mại, công vụ-MICE (Phú Quốc, Cần Thơ); du lịch nghỉ dưỡng biển đảo. Đối với Đông Nam Bộ: du lịch lịch sử, du lịch làng nghề, du lịch MICE nhằm tạo ra sự khác biệt, thu hút khách du lịch. Trong vùng hiện có 3 khu du lịch quốc gia chuyên đề: khu du lịch biển Long Hải-Vũng Tàu; khu du lịch hệ sinh thái rừng Sác Cần Giờ và khu du lịch sinh thái-lịch sử Côn Đảo.

Đây là những sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng cần được chú trọng đầu tư phát triển.

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở những tiềm năng trội của vùng nhằm đáp ứng nhu cầu của những thị trường du lịch trọng điểm: du lịch cuối tuần, du lịch vui chơi giải trí, du lịch mua sắm, du lịch nghỉ dưỡng núi (Núi Dinh ở Bà Rịa-Vũng Tàu), du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch chữa bệnh…để thu hút và kéo dài ngày lưu trú của khách.

Mỗi địa phương trong vùng cần tập trung phát huy thế mạnh đặc thù riêng để phát triển sản phẩm du lịch, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trùng lặp về sản phẩm du lịch có khả năng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn chung của vùng nhằm tạo ra các chương trình du lịch nội vùng, đặc sắc, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch chung của vùng.

Chú trọng đẩy mạnh sự liên kết với các vùng, các trung tâm du lịch khác trong nước và cả các nước trong khu vực, đặc biệt trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng GMS như Campuchia, Lào, Thái Lan để nối tour du lịch tạo thêm khả năng  tiêu thụ các sản phẩm du lịch của vùng. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Do tính chất tài nguyên, đặc thù phân bố dân cư, nét văn hóa truyền thống, nên về cơ bản đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long không nên phát triển các khu du lịch có quy mô lớn, ngoại trừ Phú Quốc (với các khu nghỉ dưỡng biển quy mô lớn, chất lượng cao), Hà Tiên-Kiên Lương (Kiên Giang), Cồn Ấu (Cần Thơ). Các KDL khác của vùng nên có quy mô nhỏ, phù hợp với đặc điểm chất phác của người dân Nam Bộ và phù hợp với cảnh quan tự nhiên sông nước, miệt vườn.

Đặc thù của vùng cũng thuận lợi phát triển các KDL sinh thái (tại các VQG, KBTTN), du lịch cộng đồng (tại miệt vườn, khu dân cư). Đó chính là những định hướng cơ bản đối với các KDL tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh các KDL hiện đại, cao cấp tại khu vực Phú Quốc-Hà Tiên.

Cụm du lịch Vũng Tàu-phụ cận-Côn Đảo: Với lợi thế chính về tài nguyên du lịch tự nhiên, đây là nơi có nhiều loại hình du lịch hấp dẫn gắn liền với tự nhiên. Các sản phẩm tiêu biểu của vùng: du lịch tắm và nghỉ dưỡng biển; du lịch cuối tuần; du lịch sinh thái; du lịch thể thao-mạo hiểm; du lịch tham quan. Đối với cụm du lịch này cần chú trọng phát triển khu du lịch chuyên đề quốc gia Long HảiPhước Hải và Côn Đảo như những sản phẩm trọng tâm của cụm.

Cụm du lịch Tây Ninh-phụ cận: sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch văn hóa tín ngưỡng; du lịch nghỉ dưỡng hồ.

Như vậy, trong các chiến lược phát triển du lịch của 2 tiểu vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, thì loại hình du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái biển đảo cũng được khẳng định là có nhiều lợi thế và cũng là hướng được quan tâm đầu tư phát triển.

3.1.3. Dựa trên kết quả tính toán sinh khí hậu

Dựa vào những định hướng chung về phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước và những dự báo về cơ cấu khách, số lượng khách du lịch đến vùng Nam Bộ của Viện nghiên cứu phát triển du lịch, và qua kết quả phân tích ở chương II, học viên nhận thấy rằng điều kiện sinh khí hậu của vùng Nam Bộ có sự phân hóa khác nhau giữa 2 tiểu vùng: Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; giữa các địa phương khác nhau; nhu cầu du lịch sẽ có sự phân khúc thị trường cũng như lứa tuổi. Do đó, việc định hướng để khai thác tốt điều kiện sinh khí hậu cũng có sự khác nhau giữa 2 tiểu vùng cũng như giữa các địa phương trong vùng. Cụ thể như sau:

 • Định hướng chung:

Dựa vào điều kiện sinh khí hậu, du lịch vùng Nam Bộ cần hướng đến:

Tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh núi; tăng cường  khai thác du lịch nghỉ ngơi, chữa bệnh và du lịch thể thao, tắm biển. Đối với vùng đồng bằng nội địa, cần khai thác kết hợp với các loại hình du lịch khác: du lịch mua sắm, du lịch sông nước, du lịch sinh thái,… Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Đối tượng khách du lịch: tập trung thị trường khách du lịch gần với nước ta (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc,…) vì những nước này có khí hậu gần như tương đồng với nước ta nên việc thích nghi sẽ dễ dàng.

Ngoài ra, cần chú trọng ưu tiên thu hút khách du lịch từ châu Âu, và các nước Đông Âu (chủ yếu là Nga), để khai thác những lợi thế về chế độ nắng, gió,…của vùng. Tăng cường khai thác khách du lịch nội địa – đối tượng đã thích nghi khí hậu.

Lứa tuổi khách: chú trọng thu hút những khách trong độ tuổi trưởng thành (từ 30-50 tuổi ) vì nhóm tuổi này sẽ có biên độ thích ứng với khí hậu lớn và ít bị sốc do sự thay đổi môi trường sống (mà yếu tố khí hậu đóng vai trò rất quan trọng) và cũng là nhóm tuổi có khả năng chi trả cũng như thích sử dụng các sản phẩm đắt tiền.

Cơ sở kinh doanh du lịch: xây dựng các nhà nghỉ, trại an dưỡng bệnh ở vùng núi, miền biển, vùng đồng bằng phù hợp với điều kiện sinh khí hậu để kích thích và chữa trị một số loại bệnh cũng như phục hồi sức khỏe.

Đào tạo những cán bộ, nhân viên ngành du lịch có sự hiểu biết về sinh khí hậu: các lợi ích cũng như tác hại của khí hậu vùng núi, miền biển và đồng bằng đối với các lứa tuổi cũng như một số loại bệnh.

Tận dụng tối đa những giai đoạn có điều kiện sinh khí hậu tốt, thuận lợi và khá thuận lợi đối với du lịch của các tiểu vùng, các địa phương trong vùng.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, sẽ làm cho điều kiện sinh khí hậu vùng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Do đó, các địa phương trong vùng ngoài việc xây dựng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các chiến lược hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp với điều kiện sinh khí hậu thì còn cần phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân địa phương, của khách du lịch về “biến đổi khí hậu”.

Định hướng cụ thể cho từng tiểu vùng và các địa phương trong vùng như sau:

 1. Tiểu vùng Đông Nam Bộ

Do sự phân hóa địa hình đã dẫn đến sự phân hóa khí hậu trong vùng Đông Nam Bộ. Vùng vừa có kiểu khí hậu vùng núi (nhưng chủ yếu là núi thấp dưới 1000m), khí hậu miền biển và khí hậu đồng bằng; do đó điều kiện sinh khí hậu của vùng có thể chia ra như sau: sinh khí hậu miền núi, sinh khí hậu miền biển – đảo và sinh khí hậu khu vực đồng bằng nội địa.

Các định hướng chính đối với du lịch của vùng Đông Nam Bộ bao gồm:

Tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở vùng núi thuộc 2 địa phương: Bình Phước và Tây Ninh. Đây là 2 địa phương có điều kiện sinh khí hậu tổng hợp đối với sức khỏe con người tốt nhất ở vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả vùng Nam Bộ, thời gian thuận lợi, khá thuận lợi cho du lịch kéo dài trên 6 tháng, đặc biệt là Bình Phước thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt cho du lịch rất dài. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Tập trung phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, và phục hồi sức khỏe vùng biển đảo ở Vũng Tàu và Côn Đảo. Đây là 2 địa phương có điều kiện sinh khí hậu biển đảo khá tốt và khá tiện nghi đối với du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Theo nhiều kết quả nghiên cứu, thì Vũng Tàu và Côn Đảo là 2 địa điểm có sinh khí hậu được xếp vào loại tốt nhất Việt Nam cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Đối với khu vực đồng bằng nội địa: Điều kiện sinh khí hậu DI thuộc loại nóng và RSI thuộc loại khá bất tiện nghi, thời gian tương đối thuận lợi với du lịch ít. Do đó, một mặt tăng cường khai thác thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt nhất; mặt khác, cần kết hợp với các loại hình du lịch khác như: du lịch mua sắm, tham quan, du lịch văn hóa, tôn giáo, du lịch MICE,…

Đối tượng khách cần hướng đến: đó là những khách trong độ tuổi từ 3050; các khách đến từ thị trường Đông Bắc Á và Tây Âu, Bắc Mỹ để khai thác điều kiện nắng, gió,… của vùng núi, biển ở Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, đối với những vị khách đến từng vùng ôn đới này, các địa phương trong vùng cần phải có một nguồn nhân lực du lịch, có hiểu biết về sinh khí hậu người để hướng dẫn và giúp đỡ khách ít chịu tác động xấu của điều kiện sinh khí hậu nhất (đặc biệt là những thời gian nắng gắt trong ngày dễ gây tổn hại cho những người da trắng: sạm da, ung thư da,…những tháng có sinh khí hậu ít thuận lợi). Thị trường khách du lịch nội địa cũng là một thị trường tiềm năng, do đó vùng cũng không thể bỏ qua thị trường hấp dẫn này, nhất là những khách có trình độ học vấn và khả năng chi trả cao.

Thời gian thích hợp nhất cho du lịch vùng Đông Nam Bộ là từ tháng XI-III (trừ khu vực đồng bằng nội địa thời gian ngắn hơn), nên đẩy mạnh khai thác tốt điều kiện sinh khí hậu thuận lợi trong thời gian này; còn giai đoạn điều kiện sinh khí hậu gay gắt nhất là tháng IV-VI, cần có các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở cũng như giúp đỡ khách du lịch ít chịu tác động của các đặc trưng thời tiết khí hậu nhất.

Với sự phân hóa địa hình, cũng như sự phân hóa khí hậu đã làm cho điều kiện sinh khí hậu của các địa phương trong tiểu vùng Đông Nam Bộ có sự khác nhau. Do đó, đối với mỗi địa phương trong vùng cũng có những định hướng khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Bình Phước

Phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh vùng núi. Vùng lãnh thổ Bình Phước là cao nguyên ở phía Bắc và Đông Bắc, dạng địa hình đồi núi, thấp dần về phía Tây và Tây Nam, có núi Bà Rá (736m) là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng núi hấp dẫn và có giá trị du lịch cao. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Điều kiện sinh khí hậu cho phép Bình Phước phát triển du lịch gần như quanh năm. Do đó, địa phương cần tập trung khai thác lợi thế này để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh núi.

Đối tượng khách cần hướng đến: Với địa hình núi trung bình và thấp, vùng núi ở Bình Phước phù hợp cho việc nghỉ dưỡng và chữa bệnh với những người có bệnh lý như sau: bệnh thiếu máu xanh xao ở các phụ nữ, người mới ốm dậy, mệt mỏi về trí óc và thể lực, những người làm việc quá sức ở mọi thể loại, người thiếu máu tiên phát, thứ phát, thiếu máu sau chảy máu, thiếu máu do các bệnh kí sinh trùng, các bệnh nhân bị lao ở dạng lao hạch lao da, lao phúc mạc, lao xương, lao khớp, lao phổi ở giai đoạn đầu và bệnh nhân còn trẻ tuổi, bệnh hen, ho gà, suy nhược thần kinh, loạn thần kinh, chức năng suy giảm.

 • Tây Ninh

Tây Ninh cũng là địa phương có điều kiện sinh khí hậu khá tốt và thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh vùng núi. Ở đây, có núi Bà Đen (986m) cũng là một trong những địa điểm lý tưởng cho việc xây dựng các khu nhà ở, các trại an dưỡng và phục hồi sức khỏe.

Điều kiện sinh khí hậu cho phép Tây Ninh khai thác du lịch trong thời gian khá dài (nhưng không bằng Bình Phước) từ tháng X-II. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Khanh Vân (Viện Địa lý, Viện KH&CN Việt Nam) thì Tây Ninh là nơi có số ngày có thời tiết tốt cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe tương đối nhiều ở nước ta (233,8 ngày). Tuy nhiên, cũng cần lưu ý giai đoạn tháng IV-VI, đây là giai đoạn sinh khí hậu khá gay gắt. Do đó cần có các biện pháp giúp đỡ khách du lịch đến địa phương trong thời gian này.

Đối tượng khách cần hướng đến: với địa hình núi trung bình và thấp, vùng núi ở Tây Ninh phù hợp cho việc nghỉ dưỡng và chữa bệnh với những người có bệnh lý như sau: bệnh thiếu máu xanh xao ở các phụ nữ, người mới ốm dậy, mệt mỏi về trí óc và thể lực, những người làm việc quá sức ở mọi thể loại, người thiếu máu tiên phát, thứ phát, thiếu máu sau chảy máu, thiếu máu do các bệnh kí sinh trùng, các bệnh nhân bị lao ở dạng lao hạch lao da, lao phúc mạc, lao xương, lao khớp, lao phổi ở giai đoạn đầu và bệnh nhân còn trẻ tuổi, bệnh hen, ho gà, suy nhược thần kinh, loạn thần kinh, chức năng suy giảm.

 • Hồ Chí Minh

Là địa phương nằm trong nội địa, điều kiện sinh khí hậu ít thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh bằng các địa phương khác. Tuy nhiên, với lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông,…TP.Hồ Chí Minh có thể phát triển kết hợp với những loại hình du lịch khác như: du lịch MICE, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa,…

Thời gian mà điều kiện sinh khí hậu tốt nhất ở TP.Hồ Chí Minh là: XI-II. Các tháng khác, cần phải có các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền và giúp đỡ khách du lịch ít chịu tác động của các yếu tố thời tiết khí hậu, nhất là về nhiệt độ đối với các du khách ở vùng ôn đới (Tây Âu, Bắc Mỹ,…). Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Đối tượng khách cần hướng đến: những vị khách có nhu cầu về vui chơi giải trí, về mua sắm, có trình độ học vấn và thu nhập cao.

 • Vũng Tàu

Vũng Tàu là một trong những nơi có điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và tắm biển được xếp vào loại tốt nhất của Việt Nam. Với điều kiện sinh khí hậu thuận lợi này, Vũng Tàu cần phải tập trung đẩy mạnh khai thác và phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở vùng ven biển.

Thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt và thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở Vũng Tàu kéo dài từ tháng XI-III. Ngoài ra, Vũng Tàu là nơi có số ngày có thời tiết tốt cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe nhiều nhất nước ta (308,4 ngày). Tuy nhiên, khách du lịch khi đến đây, cũng cần lưu ý thời gian từ tháng IV-VI, đây là thời kỳ mà sinh khí hậu khá khắc nghiệt. Do đó, địa phương cần phát triển nguồn nhân lực du lịch hiểu biết về sinh khí hậu để hướng dẫn và giúp đỡ du khách biết cách phòng tránh những tác động xấu của các yếu tố thời tiết đối với sức khỏe.

Đối tượng khách cần hướng đến: khí hậu miền ven biển sẽ có tác dụng đối với những vị khách có các bệnh lí sau: những bệnh nhân bị giảm trao đổi chất, đang có hiện tượng thoái hóa mạnh về các chất khoáng, những bệnh nhân tinh thần mệt mỏi, trẻ em tuổi dậy thì, trẻ mất sức, bị còi xương, trẻ mắc tạng bạch huyết, lao khớp, lao xương, lao hạch, lao phúc mạc,…Tuy nhiên, vùng biển Vũng Tàu cũng chống chỉ định với một số bệnh sau: những cơ thể quá suy nhược về lao phổi, lao xương, lao khớp, những bệnh nhân thần kinh, khớp, những người bị kích thích, bệnh nhân tim, huyết áp cao sẽ bị nặng bệnh lên khi tiếp xúc với khí hậu biển.

 • Côn Đảo

Côn Đảo cũng là một trong những nơi có điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và tắm biển được xếp vào loại tốt nhất của Việt Nam. Do  đó,  Côn Đảo cũng cần phải tập trung đẩy mạnh khai thác và phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở vùng biển-đảo.

Thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt và thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở Côn Đảo kéo dài từ tháng XI-III. Ngoài ra, Côn Đảo cũng là nơi có số ngày có thời tiết tốt cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe nhiều của nước ta (306 ngày). Tuy nhiên, khách du lịch khi đến đây, cũng cần lưu ý thời gian từ tháng IV-VI, đây là thời kỳ mà sinh khí hậu khá khắc nghiệt. Do đó, địa phương cần phát triển nguồn nhân lực du lịch hiểu biết về sinh khí hậu để hướng dẫn và giúp đỡ du khách biết cách phòng tránh những tác động xấu của các yếu tố thời tiết đối với sức khỏe.

Đối tượng khách cần hướng đến: khí hậu miền ven biển sẽ có tác dụng đối với những vị khách có các bệnh lí sau: những bệnh nhân bị giảm trao đổi chất, đang có hiện tượng thoái hóa mạnh về các chất khoáng, những bệnh nhân tinh thần mệt mỏi, trẻ em tuổi dậy thì, trẻ mất sức, bị còi xương, trẻ mắc tạng bạch huyết, lao khớp, lao xương, lao hạch, lao phúc mạc,…Tuy nhiên, vùng biển Côn Đảo cũng chống chỉ định với một số bệnh sau: những cơ thể quá suy nhược về lao phổi, lao xương, lao khớp, những bệnh nhân thần kinh, khớp, những người bị kích thích, bệnh nhân tim, huyết áp cao sẽ bị nặng bệnh lên khi tiếp xúc với khí hậu biển. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

 • Tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Về mặt cơ bản, địa hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long không có sự phân hóa rõ rệt như vùng Đông Nam Bộ. Đồng bằng sông Cửu Long như là một dải địa hình bằng phẳng tương đối thấp, mặc dù, vẫn có núi ở An Giang và Hà Tiên, Phú Quốc nhưng vùng núi rất ít và thấp chưa đủ để tạo ra sự phân hóa khí hậu như vùng Đông Nam Bộ. Qua thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu sinh khí hậu, luận văn đã cho thấy vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể chia thành các vùng sinh khí hậu sau:  sinh khí hậu miền biển – đảo và sinh khí hậu khu vực nội địa. Các định hướng chính đối với du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm:

Tập trung phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, và phục hồi sức khỏe vùng biển đảo ở Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Quốc. Cả 3 địa phương trên về cơ bản đều có điều kiện sinh khí hậu biển đảo khá tốt và khá tiện nghi đối với du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Đặc biệt là Phú Quốc, một trong những nơi hấp dẫn của Việt Nam đối với du lịch nghỉ dưỡng biển đảo và cũng là nơi đang được Nhà nước cũng như tỉnh Kiên Giang đầu tư mạnh mẽ do vị trí chiến lược của “hòn đảo ngọc” này.

Đối với khu vực nội địa (An Giang và Cần Thơ): Điều kiện sinh khí hậu tương đối thuận lợi với du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh tương đối ngắn hơn so với các vùng khác. Tuy nhiên, ngoài việc tận dụng thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt để khai thác du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh, vùng này cũng có thể kết hợp với các loại hình du lịch khác: du lịch tôn giáo, du lịch sinh thái, du lịch sông nước, du lịch MICE,…

Đối tượng khách cần hướng đến: là những khách trong độ tuổi từ 30-50; các khách đến từ thị trường Đông Bắc Á và Tây Âu, Bắc Mỹ để khai thác điều kiện nắng, gió,… của đồng bằng, ven biển và đảo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đối với những vị khách đến từng vùng ôn đới này, các địa phương trong vùng cần phải có một nguồn nhân lực du lịch, có hiểu biết về sinh khí hậu người để hướng dẫn và giúp đỡ khách ít chịu tác động xấu của điều kiện sinh khí hậu nhất. Thị trường khách du lịch nội địa cũng là một thị trường tiềm năng, do đó vùng cũng không thể bỏ qua thị trường hấp dẫn này, nhất là những khách có trình độ học vấn và khả năng chi trả trung bình, cao đến từ TP.Hồ Chí Minh, và các địa phương khác.

Thời gian thích hợp nhất cho du lịch Tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long là từ tháng XIII (trừ khu vực đồng bằng nội địa thời gian ngắn hơn), nên đẩy mạnh khai thác tốt điều kiện sinh khí hậu thuận lợi trong thời gian này; còn giai đoạn điều kiện sinh khí hậu gay gắt nhất là tháng IV-VI, cần có các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở cũng như giúp đỡ khách du lịch ít chịu tác động của các đặc trưng thời tiết khí hậu nhất. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Sự khác nhau về điều kiện sinh khí hậu giữa các địa phương ở tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên mỗi địa phương trong vùng cũng có những định hướng khác nhau đối với du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Cụ thể như sau:

 • An Giang

An Giang là địa phương khá độc đáo ở tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đây phần lớn là địa hình đồng bằng nhưng vẫn có những dãy núi nhỏ xuất hiện: núi Cấm hay Thiên Sơn Cầm là ngọn núi cao nhất (710m); núi Sam có diện tích khoảng 280ha, với độ cao vừa 241m. Với địa hình như vậy và qua kết quả tính toán sinh khí hậu, An Giang cần tập trung phát triển kết hợp các loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh vùng núi với đồng bằng.

Thời gian thuận lợi nhất đối với du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở An Giang là: từ tháng XII-II. Bên cạnh đó, du khách cần chú ý khi đi du lịch đến An Giang vào thời kỳ IV-VI là giai đoạn có điều kiện sinh khí hậu gay gắt nhất. Trong thời gian điều kiện sinh khí hậu ít thuận lợi đối với việc nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe, địa phương cần có sự khai thác kết hợp với các loại hình du lịch khác như: du lịch lễ hội, tôn giáo (lễ hội Bà Chúa Xứ -Núi Sam Châu Đốc, lễ hội đua bò,…), du lịch khảo cổ: khu di tích khảo cổ nền văn minh Óc Eo của dân tộc Phù Nam ở Thoại Sơn,…

Đối tượng khách cần hướng đến:

Địa hình núi thấp ở An Giang phù hợp cho việc nghỉ dưỡng và chữa bệnh với những người có bệnh lý như sau: bệnh thiếu máu xanh xao ở các phụ nữ, người mới ốm dậy, mệt mỏi về trí óc và thể lực, những người làm việc quá sức ở mọi thể loại, người thiếu máu tiên phát, thứ phát, thiếu máu sau chảy máu, thiếu máu do các bệnh kí sinh trùng, các bệnh nhân bị lao ở dạng lao hạch lao da, lao phúc mạc, lao xương, lao khớp, lao phổi ở giai đoạn đầu và bệnh nhân còn trẻ tuổi, bệnh hen, ho gà, suy nhược thần kinh, loạn thần kinh, chức năng suy giảm.

Với địa hình đồng bằng ở An Giang phù hợp với việc nghỉ dưỡng và chữa bệnh đối với khách du lịch có các bệnh lí sau: những bệnh nhân cao huyết áp, những người đau tim, những người thần kinh bị kích thích, những người mất sức, bệnh nhân phổi kinh diễn, những người xung huyết, bệnh nhân lao phổi không chịu được độ cao, nhất là bệnh nhân lao đang tiến triển, bệnh nhân lao khái huyết, khó thở và sốt.

 • Cần Thơ

Cần Thơ cũng là địa phương có điều kiện sinh khí hậu khá tốt và thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Điều kiện sinh khí hậu thuận lợi cho phép Cần Thơ khai thác du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh từ tháng IX-III và cũng cần lưu ý giai đoạn tháng IV-VI, đây là giai đoạn sinh khí hậu khá gay gắt. Do đó cần có các biện pháp giúp đỡ khách du lịch đến địa phương trong thời gian này.

Đối tượng khách cần hướng đến: phù hợp với việc nghỉ dưỡng và chữa bệnh đối với khách du lịch có các bệnh lí sau: những bệnh nhân cao huyết áp, những người đau tim, những người thần kinh bị kích thích, những người mất sức, bệnh nhân phổi kinh diễn, những người xung huyết, bệnh nhân lao phổi không chịu được độ cao, nhất là bệnh nhân lao đang tiến triển, bệnh nhân lao khái huyết, khó thở và sốt. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

 • Sóc Trăng

Là địa phương nằm ven biển phía đông Nam Bộ, điều kiện sinh khí hậu tương đối  thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Nếu so với các địa phương khác trong tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì Sóc Trăng lại là nơi có điều kiện sinh khí hậu thuận lợi nhất (chỉ có 3 tháng DI > 26); và nếu so với cả vùng Nam Bộ thì Sóc Trăng chỉ ít thuận lợi hơn so với Bình Phước và Tây Ninh mà thôi. Do đó, Sóc Trăng cần tập trung khai thác tốt điều kiện sinh khí hậu để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Thời gian mà điều kiện sinh khí hậu tốt nhất ở Sóc Trăng là: IX-III. Các tháng khác, nhất là giai đoạn tháng IV-V, thời kỳ mà điều kiện sinh khí hậu khá gay gắt. Vào thời kỳ này, địa phương cần phải có các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền và giúp đỡ khách du lịch ít chịu tác động của các yếu tố thời tiết khí hậu, nhất là về nhiệt độ đối với các du khách ở vùng ôn đới (Tây Âu, Bắc Mỹ,…).

Đối tượng khách cần hướng đến: những bệnh nhân bị giảm trao đổi chất, đang có hiện tượng thoái hóa mạnh về các chất khoáng, những bệnh nhân tinh thần mệt mỏi, trẻ em tuổi dậy thì, trẻ mất sức, bị còi xương, trẻ mắc tạng bạch huyết, lao khớp, lao xương, lao hạch, lao phúc mạc,…và những người đau tim, những người thần kinh bị kích thích,…

 • Cà Mau

Cà Mau là một trong những nơi có điều kiện sinh khí hậu ít thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh vùng ven biển so với các địa phương khác trong vùng Nam Bộ. Do đó, Cà Mau cần  tập trung đẩy mạnh khai thác và phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở vùng ven biển.

Thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt và thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở Cà Mau kéo dài từ tháng XI-II (khá ngắn). Thời kỳ điều kiện sinh khí hậu khắc nghiệt nhất là tháng IV-VI. Do đó, địa phương cần phát triển nguồn nhân lực du lịch hiểu biết về sinh khí hậu để hướng dẫn và giúp đỡ du khách biết cách phòng tránh những tác động xấu của các yếu tố thời tiết đối với sức khỏe.

Đối tượng khách cần hướng đến: những bệnh nhân bị giảm trao đổi chất, đang có hiện tượng thoái hóa mạnh về các chất khoáng, những bệnh nhân tinh thần mệt mỏi, trẻ em tuổi dậy thì, trẻ mất sức, bị còi xương, trẻ mắc tạng bạch huyết, lao khớp, lao xương, lao hạch, lao phúc mạc,…

 • Phú Quốc Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Phú Quốc – “hòn đảo ngọc” phía Tây Nam nước ta, cũng là một trong những nơi có điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và tắm biển được xếp vào loại tốt của Việt Nam. Do  đó,  Phú Quốc cần tập trung đẩy mạnh khai thác và phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở vùng biển-đảo.

Thời gian có điều kiện sinh khí hậu tốt và thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở Phú Quốc kéo dài từ tháng XI-III. Ngoài ra, Phú Quốc cũng là nơi có số ngày có thời tiết tốt cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe nhiều của nước ta (233,8 ngày). Tuy nhiên, khách du lịch khi đến đây, cũng cần lưu ý thời gian từ tháng IV-VI, đây là thời kỳ mà sinh khí hậu khá khắc nghiệt. Ngoài ra, khi đi du lịch Phú Quốc du khách không thể không chú ý thời kì gió mạnh nhất (nhất là các tháng I-IV). Do đó, địa phương cần phát triển nguồn nhân lực du lịch hiểu biết về sinh khí hậu để hướng dẫn và giúp đỡ du khách biết cách phòng tránh những tác động xấu của các yếu tố thời tiết đối với sức khỏe.

Đối tượng khách cần hướng đến: những bệnh nhân bị giảm trao đổi chất, đang có hiện tượng thoái hóa mạnh về các chất khoáng, những bệnh nhân tinh thần mệt mỏi, trẻ em tuổi dậy thì, trẻ mất sức, bị còi xương, trẻ mắc tạng bạch huyết, lao khớp, lao xương, lao hạch, lao phúc mạc,…Tuy nhiên, vùng biển Phú Quốc cũng chống chỉ định với một số bệnh sau: những cơ thể quá suy nhược về lao phổi, lao xương, lao khớp, những bệnh nhân thần kinh, khớp, những người bị kích thích, bệnh nhân tim, huyết áp cao sẽ bị nặng bệnh lên khi tiếp xúc với khí hậu biển.

3.1.4. Giải pháp sử dụng điều kiện sinh khí hậu để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở á vùng Nam Bộ Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, có trình độ hiểu biết sâu sắc về sinh khí hậu để tư vấn và hướng dẫn du khách đi du lịch vào những thời gian có SKH tốt nhất đến từng địa phương trong vùng hoặc khi muốn đi du lịch đến vùng Nam Bộ; bên cạnh đó, còn biết cách hướng dẫn tư vấn cho khách du lịch biết cách thích ứng và hạn chế những tác động xấu của các yếu tố thời tiết.

Tuyên truyền và nâng cao kiến thức của khách du lịch về sinh khí hậu, biết chọn lựa thời điểm, địa điểm cũng như sử dụng quần áo phù hợp với thời tiết, với sức khỏe của mình trước khi lựa chọn chuyến đi du lịch đến các địa phương trong vùng.

Lựa chọn địa điểm và các kiến trúc xây dựng các khu nhà ở, khách sạn, resort phù hợp với điều kiện sinh khí hậu của á vùng Nam Bộ.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, liên ngành giữa các ngành khoa học: y học, sinh thái học, khí hậu học và kinh tế học.

Tăng cường trồng cây xanh ở những địa điểm du lịch vì thực vật có tác dụng hấp thu các tia tử ngoại.

Với tình trạng biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra (ĐBSCL và Đông Nam Bộ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Việt Nam), sẽ làm cho điều kiện khí hậu đối với sức khỏe khách du lịch nói riêng, đối với hạt động du lịch nói chung sẽ khắc nghiệt hơn, cho nên các địa phương trong vùng cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau; cũng như cần phải phối hợp với các vùng khác, các tổ chức quốc tế để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu một cách phù hợp nhất.

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

 • Kết luận

Qua kết quả nghiên cứu, luận văn đã đưa ra một số kết luận sau:  sinh khí hậu á vùng Nam Bộ phần thuộc loại nóng, khá bất tiện nghi (theo tiêu chuẩn DI và RSI). Tuy nhiên, nếu so sánh phân tích các yếu tố thời tiết riêng lẻ đến sức khỏe con người, cũng như đặt các chỉ số này phân tích trong trường hợp đối với người đã thích nghi khí hậu (người Việt Nam, và những khách du lịch ở vùng nhiệt đới) và người bình thường (trong độ tuổi từ 15-50) thì điều kiện sinh khí hậu vùng Nam Bộ nhìn chung là thuận lợi đối với du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Thời gian có điều kiện sinh khí hậu thuận lợi đối với du lịch khá dài.

Có sự khác nhau về điều kiện sinh khí hậu ở á vùng Nam Bộ giữa 2 tiểu vùng: Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và giữa các địa phương trong vùng. Nhìn chung, sinh khí hậu ở vùng Đông Nam Bộ thuận lợi đối với du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh hơn đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh khu vực đồi núi và khu vực biển đảo.

Các địa điểm thuận lợi nhất đối với phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở vùng núi Nam Bộ là: Bình Phước và Tây Ninh.

Các địa điểm thuận lợi đối với phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở vùng ven biển – đảo là: Vũng Tàu, Côn Đảo. Khu vực Cà Mau và Phú Quốc ít thuận lợi hơn.

Các địa điểm thuận lợi đối với phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở vùng đồng bằng nội địa là: Sóc Trăng, Cần Thơ. Khu vực TP.Hồ Chí Minh kém thuận lợi hơn.

An Giang là khu vực khá đặc biệt: vừa có khả năng phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh vùng núi, vừa có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh miền đồng bằng.

 • Kiến nghị Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

Luận văn đã tiến hành khảo sát 10 địa phương trên tổng số 19 trạm về số liệu khí tượng. Tuy nhiên, số lượng địa phương khảo sát như vậy là vẫn còn quá ít. Cho nên học viên đề nghị, trong các nghiên cứu kế tiếp cần tiến hành khảo sát đầy đủ các trạm trong á vùng Nam Bộ.

Thời gian mà số liệu lấy được chỉ trong 5 năm nên chưa đánh giá sâu sắc về điều kiện sinh khí hậu á vùng Nam Bộ. Do đó, các nghiên cứu kế tiếp nên sử dụng số liệu với khoảng thời gian dài hơn (thời gian càng dài càng tốt).

Do thời gian cũng như khả năng có hạn, luận văn chưa xây dựng bản đồ thích nghi sinh khí hậu á vùng Nam Bộ, đề nghị các nghiên cứu tiếp theo nên thực hiện nội dung này.

Khi nghiên cứu sinh khí hậu cần có sự phối hợp cũng như sự tham khảo ý kiến của các nhà khí hậu học, sinh thái học và y học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Chỉ số sinh khí hậu tổng hợp RSI mặc dù cũng cho thấy sự khác biệt về sinh khí hậu giữa các địa phương trong á vùng Nam Bộ nhưng sự khác biệt này không rõ lắm (do các địa phương trong vùng nhất là các địa phương thuộc tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long gần như có sự tương đồng nhau về địa hình và khí hậu). Do đó, trong các nghiên cứu kế tiếp, học viên đề nghị nên sử dụng các chỉ số khác để tính toán điều kiện sinh khí hậu vùng Nam Bộ

Luận văn tuy chỉ nghiên cứu sinh khí hậu của 10 địa phương ở á vùng Nam Bộ và với số liệu chỉ trong khoảng thời gian là 5 năm, nhưng nội dung của luận văn đã làm rõ hơn về nội dung sinh khí hậu; luận văn cũng đã đưa ra và tính toán một số chỉ số đánh giá sinh khí hậu tổng hợp, nên luận văn có thể làm tài liệu tham khảo giảng dạy về SKH, làm cơ sở tham mưu cho quy hoạch cũng như tổ chức các hoạt động du lịch ở vùng Nam Bộ. Luận văn: Giải pháp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Đánh giá du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993