Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Một Số Biện pháp hoàn thiện quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Hải Phòng Khu Vực II dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu của ngành hải quan trong thời gian từ 2025- 2025

3.1.1 Xu hướng hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam tích cực, chủ động trong hội nhập, sáng tạo trong chuyển đổi, phát triển kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Hoạt động XNK nói chung và kinh doanh hàng TNTX hàng hóa nói riêng sẽ có thay đổi và phát triển đa dạng. Việc lưu chuyển hàng hóa giữa các quốc gia thời gian tới có xu hướng phát triển hết sức mạnh mẽ. Với vị trí địa lư thuận lợi, Việt Nam sẽ trở thành đầu mối kinh doanh, trung chuyển hàng hóa quốc tế quan trọng.

Kinh doanh hàng hóa TNTX hiện nay chủ yếu được tạm nhập vào việt Nam và tái xuất qua các cửa khẩu biên giới sang Trung Quốc, vì thế giữa quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh TNTX hàng hóa. Khi mối quan hệ này tốt đẹp, ổn định thì quá trình lưu chuyển hàng hóa sẽ gặp thuận lợi và khi đó hàng đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất sẽ gia tăng. Ngược lại việc trung chuyển hàng hóa sẽ gặp khó khăn, lượng hàng TNTX nói chung và hàng hóa kinh doanh TNTX nói riêng sẽ giảm đi. Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Chủng loại hàng hóa kinh doanh TNTX ngày càng đa dạng, phong phú sẽ tiềm ẩn khó khăn cho công tác quản lý bởi một số đối tượng lợi dụng kẽ hở trong khi lực lượng của hải quan có hạn.

Trung Quốc là quốc gia đã gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), với lộ trình từ năm 2023 sẽ thực hiện cắt giảm thuế quan nhiều mặt hàng, trong đó có thực phẩm, hàng tiêu dùng nhập khẩu. Khi đó, các doanh nghiệp của Trung Quốc sẽ nhập khẩu hàng hóa theo đường chính ngạch. Khi đó lượng hàng hóa kinh doanh TNTX qua cảng Hải Phòng sẽ giảm nhưng mức độ phức tạp sẽ tăng lên bởi các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Luật Hải quan được Quốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý hoạt động kinh d oanh hàng hóa TNTX.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm

Ngành Hải quan có vai trò lớn đóng góp vào công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoạt động hải quan phải đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế mở cửa hội nhập Quốc tế. Ngày 25/03/2011 Thủ tướng Chính phủ đó ra quyết định số 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2025” với những nội dung chủ yếu như sau:[41]

  • Quan điểm phát triển ngành Hải quan:

Đảm bảo thực hiện đúng theo đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước về kinh tế, xã hội và chương trình cải cách hành chính; thực hiện cam kết quốc tế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu mà Việt Nam là thành viên; tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thương mại nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý nhà nước về hải quan; tập trung cải cách, hiện đại hóa toàn ngành hải quan đặc biệt là tại những địa bàn trọng điểm; bên cạnh đó cần tính đến sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng, địa bàn. Tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của Bộ, ngành, địa phương mà ngành Hải quan là nòng cốt và trên cơ sở giám sát của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.[41]

  • Mục tiêu phát triển ngành Hải quan Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế, chính sách minh bạch, đầy đủ, thủ tục hải quan đơn giản đạt chuẩn mực quốc tế dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, xử lý dữ liệu tập trung. Xây dựng lực lượng cán bộ công chức Hải quan có trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, được trang bị các thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu hợp pháp, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo , an toàn xã hội, an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích của quốc gia, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cá nhân, tổ chức.[41]

  • Mục tiêu chủ yếu:

Về thể chế: xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan theo hướng đồng bộ, hiện đại, tuân thủ chủ trương về cải cách thủ tục hành chính và các chuẩn mực, cam kết quốc tế; xây dựng hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại gồm đầy đủ các quy định về: thủ tục hải quan, chế độ quản lý hải quan và các cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, các quy định về quản lý thuế, kiểm soát biên giới, chế tài xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, quy định quyền hạn của cơ quan hải quan tương xứng với trách nhiệm thực thi pháp luật hải quan, pháp luật thuế và pháp luật khác có liên quan.[40]

Về nghiệp vụ hải quan: phấn đấu đến năm 2025 đơn giản hóa các thủ tục và chế độ quản lý hải quan nhưng vẫn đảm bảo phải hiệu quả và tuân thủ theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tại các địa bàn trọng điểm phần lớn thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; việc trao đổi thông tin trước khi hàng đến, quản lý các giấy phép, nộp tiền thuế, lệ phí bằng phương thức điện tử; thực hiện cơ chế quản lý doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục theo các chuẩn mực của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO); áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan. Từng bước thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN; nâng cao năng lực, trình độ quản lý về hải quan ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới. Đảm bảo quản lý thuế minh bạch, hiệu quả, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực của quốc tế. Tổ chức các hoạt đông tuyên truyền nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, hạn chế những thách thức, bất lợi trong quá trình hội nhập, đảm bảo lợi ích quốc gia. Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; phòng và chống theo trọng điểm có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới. Triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; phòng, chống rửa tiền, khủng bố và thực hiện hợp tác hải quan về kiểm soát chung. Áp dụng hàng rào kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế. Từ nay đến năm 2025, hoạt động kiểm tra sau thông quan dựa trên phương pháp quản lý rủi ro đạt trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp và hiệu quả với việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin cùng với các chế tài xử phạt nghiêm minh.[41] Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Về công tác tổ chức và nguồn nhân lực: xây dựng bộ máy Hải quan hiện đại theo nguyên tắc tập trung thống nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đồng thời tăng cường sự quản lý của Nhà nước, góp phần giữ gìn an toàn, an ninh quốc gia. Xây dựng lực lượng Hải quan có trình độ hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, có hiệu quả, thích ứng nhanh với những thay đổi của tiến trình hội nhập quốc tế.[41]

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin: xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại dựa trên nền tảng tập trung hoá việc xử lý dữ liệu, xử lý hồ sơ hải quan điện tử, giấy phép điện tử, manifest điện tử, thanh toán diện tử; xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu cấp vùng đạt mức độ 2+ trở lên, trung tâm xử lý dữ liệu ngành đạt mức độ 3+ trở lên, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn cao; xây dựng cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa khu vực ASEAN nhằm kết nối, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong quá trình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.[41]

3.2 Một số một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II

Qua việc nghiên cứu công tác quản lý hàng kinh doanh TNTX tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa TNTX nhằm phù hợp với định hướng phát triển ngành Hải quan Việt Nam nói chung và Cục Hải quan Hải Phòng nói riêng, Chi cục nên áp dụng một số giải pháp cơ bản sau đây:

3.2.1 Đề xuất với các cấp lãnh đạo nhằm hoàn thiện quy trình, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất

Hiện nay, vẫn chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh một cách toàn diện hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất. Các văn bản điều chỉnh hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất rất dàn trải như Luật Thương mại, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương. Điều này gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu triển khai thực hiện bởi họ không thể nắm bắt một cách có hệ thống các quy định. Mặt khác chính sự chồng chéo trong các quy định tại văn bản pháp luật gây khó khăn cho chính các công chức Hải quan trong quá trình thực hiện.

Cần thống nhất hệ thống văn bản pháp luật, giảm số lượng văn bản hướng dẫn, tránh việc lặp lại, chồng chéo giữa các văn bản. Phải tiến đến việc quy định trực tiếp điều Luật vào công tác quản lý, đồng thời quy định chi tiết, cụ thể các điều khoản quy định tại Luật. Hoặc cần dẫn chiếu các văn bản với nhau để tạo sự thống nhất về nội dung giữa các văn bản pháp luật. Trường hợp có sự mâu thuẫn, phải quy định rõ cần tuân thủ theo quy định nào. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp cũng như công chức Hải quan không cần dẫn chiếu nhiều văn bản khác nhau. Các văn bản quy phạm pháp luật cần phù hợp với thông lệ quốc tế và các chuẩn mực của tổ chức Hải quan Thế giới (WCO); phản ánh việc thực hiện cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi đã là thành viên của các tổ chức trong khu vực cũng như trên thế giới như tổ chức WCO, WTO, ASEAN, APEC…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II cần chủ động tổ chức rà soát lại hệ thống văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất. Từ đó, kiến nghị với cơ quan cấp trên như Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính, Chính phủ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và mục tiêu quản lý đã đề ra.

Thực tế thấy rằng, cần phải: Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Giảm thời gian lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Việt Nam, nhằm hạn chế rủi ro, giảm thiểu việc thẩm lậu, phân tán hàng hóa vào nội địa.

Về bản chất, việc không cho phép chuyển tiêu thụ nội địa như tinh thần Chỉ thị 23/CT-TTg là phù hợp. Tuy nhiên, không chỉ đối với những mặt hàng và đối tượng quản lý theo thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công thương mà tất cả hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đều không chó phép chuyển tiêu thụ nội địa.

Cần tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và tăng tiền ký quỹ đặt cọc để xử lý, khắc phục hậu quả trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX không nghiêm túc thực hiện đúng quy định. Việc tăng quỹ đặt cọc so với quy định hiện tại nhằm ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có quy định tất cả các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất đều phải ký quỹ đặt cọc, mức độ ký quỹ sẽ tùy thuộc vào từng nhóm hàng khác nhau.

3.3.2 Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát, quản lý đối với hàng hóa kinh doanh TNTX. Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Việc xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát theo hướng: hàng kinh doanh TNTX được lưu giữ tại cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động của hải quan. Trường hơp doanh nghiệp có đề nghị đưa hàng về kho, bãi của doanh nghiệp để bảo quản thì phải đăng ký với cơ quan hải quan, doanh nghiệp chỉ được đưa hàng về bảo quản tại kho bãi của họ nếu đáp ứng được các điều kiện quy định

Các chi cục hải quan tái xuất cần thực hiện kịp thời và chính xác việc hồi báo các lô hàng đã tái xuất cho Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập.

Chi cục trưởng Chi cục có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nghiệp vụ trong các đội thuộc chi cục từ đó cụ thể hóa trách nhiệm đối với từng cán bộ công chức; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc theo bảng phân công nhiệm vụ đồng thời tổ chức thực hiện việc trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các đơn vị cùng cấp cũng như các cơ quan chức năng có liên quan. Xây dựng và thực hiện các biện pháp truy tìm và xử lý những lô hàng kinh doanh tạm nhập chưa tái xuất mặc dù đã quá thời hạn quy định hoặc những lô hàng vận chuyển không đúng thời gian, không đúng tuyến đường đã đăng ký với cơ quan hải quan.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX nhằm nhanh chóng phát hiện, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ bảng tổng hợp hành vi vi phạm hàng tháng của các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX để tiến hành nghiên cứu, đánh giá rủi ro và tìm các biện pháp phòng ngừa. Để công tác thanh kiểm tra đạt kết quả tốt cơ quan Hải quan cần thực hiện một số vấn đề sau: Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Một là, tăng cường kỹ năng thanh kiểm tra hải quan. Xuất phát từ tình hình thực tế các vụ buôn lậu, gian lận thương mại để phát hiện các hành vi gian lận các mức độ tinh vi, phức tạp hơn. Nếu cơ quan hải quan chỉ thực hiện công tác thanh kiểm tra tại một đối tượng doanh nghiệp thì rất khó có thể phát hiện hoặc nếu có nghi vấn cũng rất khó phát hiện bởi các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, có sự cấu kết của nhiều thành phần. Do đó cần kết hợp chặt chẽ công tác thanh kiểm tra của cơ quan hải quan với công tác điều tra của các ngành liên quan như công an, biên phòng, đội quản lý thị trường, bộ đội…

Khi đó, thực hiện công tác điều tra hải quan mới có thể xử lý triệt để vi phạm đồng thời có tác dụng ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất.

Hai là, tiến hành phân loại hồ sơ các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất. Đối tượng doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực ngày càng tăng nên Chi cục chưa có khả năng thanh tra, kiểm tra được tất cả các đối tượng nộp thuế. Mặt khác, hành vi vi phạm pháp luật dù còn đang diễn ra ở phạm vi rộng, nhưng không phải tất cả các đối tượng doanh nghiệp đều vi phạm, và mức độ vi phạm của các đối tượng cũng khác nhau. Do đó, để công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao, cần thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các đối tượng doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất, các mặt hàng có nghi vấn vi phạm. Trước hết là các vi phạm nghiêm trọng. Cần thực hiện phân loại đối tượng doanh nghiệp, phân loại hàng hóa và tập trung thanh tra, kiêm tra các doanh nghiệp uy tín thấp, có những dấu hiệu vi phạm, mức độ rủi ro cao. Với sự phân loại như vậy vừa đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra đạt được hiệu quả cao,vừa động viên, khuyến khích các đối tượng doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất thực hiện tốt các quy định pháp luật. Để làm tốt công tác phân loại, hàng năm cơ quan hải quan trên cơ sở quản lý hồ sơ, phải thực hiện công tác rà soát, sàng lọc các đối tượng; trên cơ sở phân tích các thông tin đối tượng nộp thuế, xây dựng các tiêu chí phân loại chính xác, phù hợp. Trên cơ sở phân tích các thông tin về các đối tượng doanh nghiệp, cần xây dựng các tiêu chí phân loại chính xác, phù hợp; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm vào các đối tượng có nhiều dấu hiệu vi phạm. Căn cứ trên các loại vi phạm về hàng hóa như: con đường nhập vào, cung đường vận chuyển, việc tự ý phá niêm phong hay việc khai báo là hàng hóa đơn giản, có giá trị thấp hoặc thuế suất thấp … để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Muốn làm tốt công tác phân loại đối tượng cũng như thực hiện quản lý tốt đối tượng doanh nghiệp thì cần thiết lập hệ thống thông tin về đối tượng có nhiều dấu hiệu vi phạm, càng nhiều càng tốt, cụ thể là hệ thống thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế qua các năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các thông tin từ các bộ phận, ngành có liên quan như hệ thống tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, thông tin về tình hình thanh toán và tài khoản doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra điều tra hải quan. Để công tác thanh kiểm tra có hiệu quả; có thể kết luận chính xác, đầy đủ các hành vi vi phạm thì sự hỗ trợ của công nghệ thông tin là rất cần thiết. Công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho công tác sàng lọc, phân loại doanh nghiệp thực hiện thanh kiểm tra có trọng điểm, cung cấp cho công tác thanh kiểm tra thông tin nhanh nhất về đối tượng nộp hải quan, các tài liệu liên quan để phân tích, đối chiếu, đánh giá so sánh, xác định vi phạm. Để thực hiện, triển khai công nghệ thông tin hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra hiệu quả; ngoài việc thiết lập hệ thống thông tin đầy đủ, có chất lượng cao nhằm khai thác các dữ liệu phục vụ cho công tác phân loại doanh nghiệp, đánh giá rủi ro như đã trình bày ở trên thì công nghệ thông tin phải xây dựng được những phần mềm phân tích sâu với phần mềm doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin đã thu nhập được trên hệ thống và các thông tin cụ thể thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác định các vi phạm.

Bốn là, xây dựng lực lượng công chức hải quan cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc tăng cường cán bộ cho công tác thanh kiểm tra cùng với những giải pháp về kỹ thuật là một trong những nhân tố quan trọng. Hiện nay, vi phạm trong lĩnh vực hải quan còn đang diễn ra ở diện rộng, để ngăn chặn các hành vi vi phạm thì các cuộc thanh kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên, vì vậy cần tăng cường lực lượng thanh kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng sử dụng tốt công nghệ thông tin có thể phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác kiểm tra sau thông quan loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa, đặc biệt là các lô hàng đã thông quan trong vòng 60 ngày.

3.3.3 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đạo đức công vụ của cán bộ, công chức hải quan Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Cải cách hành chính mấy năm qua cho thấy, yếu kém lớn nhất là chất lượng và đạo đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan. Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được tăng cường, số lượng cán bộ công chức qua các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng khá lớn, nhưng nhìn chung chất lượng còn thấp. Do vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thì giải pháp quan trọng là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức hải quan theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý tiên tiến, hiện đại.

Bên cạnh việc cử cán bộ, công chức tham các chương trình bồi dưỡng, tập huấn do Trường Nghiệp vụ Hải quan tổ chức, nên mời chuyên gia giỏi ở các cơ sở đào tạo chuyên sâu trong nước về tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa. Thêm vào đó, mời những cán bộ giỏi ở các tỉnh, thành phố khác đến trao đổi kinh nghiệm hoặc cử cán bộ, công chức đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác cũng rất hữu ích trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý hoạt động tạm nhập táii xuất hàng hóa. Cử cán bộ, công chức đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài hoặc mời các chuyên gia nước ngoài về đào tạo. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, tập huấn để trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa ngành hải quan và các cơ quan chức năng khác. Thêm nữa, cần chú ý đào tạo đội ngũ trẻ, kế cận để đảm bảo tiến trình công việc.

Để góp phần nâng cao đạo đức công vụ cán bộ, công chức, cần:

Xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ công chức theo hướng công khai, dân chủ, có sự tham gia của dư luận, xã hội và công dân. Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Thường xuyên tổ chức phê bình và tự phê bình, bảo vệ chính trị nội bộ, có phương án phòng ngừa đối với các đơn vị, địa bàn, công việc trọng điểm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra của lãnh đạo các cấp trong Ngành.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cụ thể là: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật cán bộ, công chức… cho phù hợp với thực tiễn, dựa còn đời sống và thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ. Việc luật hóa đầy đủ trách nhiệm của cán bộ, công chức, và hình thành cơ chế giám sát chặt chẽ, có chế tài nghiêm minh đối với những vi phạm về đạo đức và trách nhiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; phát huy dân chủ; tạo điều kiện để các đối tượng liên quan tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức.

Thường xuyên thực hiện việc luân chuyển cán bộ, điều động công chức để tránh các hành vi sách nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ.

Cải cách hệ thống tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm trả đúng sức lao động và giá trị cống hiến của cán bộ công chức. Xây dựng các chế độ, chính sách tôn vinh, khuyến khích sự tận tâm thực hiện công vụ, khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với cán bộ công chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch. Xây lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán bộ công chức nhằm giáo dục và chấn chỉnh.

Phát huy và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua yêu nước với phương thức và nội dung thiết thực, phù hợp với hoạt động thực tiễn của từng đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc giáo dục, động viên Đảng viên, Đoàn viên hưởng ứng, thực hiện các cam kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát hiện và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

3.3.4 Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng

Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng nhiều, kinh tế ngày càng phát triển, công tác quản lý của cơ quan Hải quan các nước trên thế giới và khu vực ngày càng chặt chẽ, do vậy mà cơ quan Hải quan cần phải được đầu tư trang biết bị hiện đại, áp dụng công nghệ hiện đại đặc biệt là công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ theo hướng hiện đại nhằm phù hợp xu thế phát triển của thế giới.

Cơ sở hạ tầng của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực về cơ bản đã đáp ứng được tương đối cho quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa TNTX. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn chưa được xem xét cụ thể và còn bị xem nhẹ. Phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng không chỉ hiện tại mà còn đảm bảo, duy trì tính bền vững. Xây dựng cơ sở hạ tầng cần một thời gian đủ dài và một lộ trình cụ thể:

Xây dựng hệ thống phần mềm trong việc giám sát vận chuyển, đảm bảo đủ tiêu chí để quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tiến tới xóa bỏ việc phải mở sổ sách, ghi chép trên sổ sách, gây mất nhiều thời gian cho cán bộ công chức.

Xây dựng hệ thống phần mềm trong việc giám sát vận chuyển, đảm bảo đủ tiêu chí để quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tiến tới xóa bỏ việc phải mở sổ sách, ghi chép trên sổ sách, gây mất nhiều thời gian cho cán bộ công chức.

Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý VINACCS/VCIS, tiến tới phát triển hệ thống mới có sự liên kết và trao đổi thông tin một cách khoa học, chặt chẽ và kịp thời giữa cửa khẩu tạm nhập và cửa khẩu tái xuất.

Phát triển, tăng cường máy soi hiện đại cho hệ thống máy soi container tại các cửa khẩu tạm nhập nhằm phát hiện kịp thời các hàng hóa vi phạm. Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Cần tổ chức, quy hoạch, sắp xếp và thành lập nhiều hơn nữa những địa điểm lưu giữ containers đạt chuẩn, phù hợp với từng loại hàng tạm nhập tái xuất, ví dụ đối với địa điểm lưu giữ hàng lạnh: có vị trí cắm container lạnh đảm bảo 24/24, có hệ thống điện áp ổn định và bộ phận sửa chữa khi xảy ra sự cố,…. đảm bảo hàng hóa luôn chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan. Các địa điểm xuất hàng cần nâng cao năng lực bốc xếp, diện tích bốc xếp cần đảm bảo đủ rộng và phân khu rõ ràng đối với từng loại hàng hóa…

Phát triển hệ thống định vị quản lý container gắn kèm theo các niêm phong Hải quan, vừa đảm bảo theo dõi đường đi của các containers tránh trường hợp phá niêm phong thẩm lậu nội địa, vừa đảm bảo việc tránh thất thoát mất hàng hóa gây tổn hại kinh tế cho Doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần có hướng phát triển loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất cần cải tạo, sửa chữa và xây mới đường xá, tránh hiện tượng ùn tắc khi lượng hàng nhiều, dồn dập…

3.3.5 Tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp, các đối tượng liên quan

Hiện nay, hiệu quả của công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất phụ thuộc nhiều vào hoạt động tuyên truyền cho các doanh nghiệp. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền sẽ giúp các doanh nghiệp và các đối tượng liên quan nắm được các quy định của luật kinh doanh và các quy định, thủ tục hải quan, từ đó nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật làm giảm thiểu tình trạng vi phạm gian lận thương mại.

Trong những gần đây, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp đã được Chi cục thực hiện dưới nhiều hình thức khách nhau như thành lập tổ giải quyết vướng mắc, tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, trả lời các văn bản hỏi của doanh nghiệp, hội nghị triển khai các văn bản pháp luật liên quan về hải quan, về gia công xuất khẩu… Tuy nhiên, với nhu cầu càng cao về thông tin của doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất thì việc tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan của cơ quan hải quan chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp, còn nhiều hạn chế, chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới cần phải nâng cao chất lượng công tác này theo các định hướng sau: Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Xây dựng và thực hiện đầy đủ truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân cài đặt VNACCS/VCIS các hình thức và nội dung tuyên và sử dụng thành thạo hệ thống

Thống nhất và chuẩn hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai Hải quan phù hợp với nhu cầu và chuẩn mực quốc tế theo nguyên tắc coi tổ chức, cá nhân của người khai hải quan là khách hàng, được doanh nghiệp hài lòng và tin tưởng ở chất lượng phục vụ; nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hải quan và pháp luật có liên quan đến công tác hải quan.

Công khai hóa, minh bạch hóa, cung cấp thông tin đầy đủ về pháp luật Hải quan cho người khai hải quan cần được nâng cao hơn nữa và trở thành một nhiệm vụ trọng tâm để thiết lập mối quan hệ giữa các cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Giúp cho người khai hải quan kịp thời nắm bắt các quy định mới của pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho người khai hải quan thực hiện đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật trước, trong và sau khi thực hiện thủ tục hải quan.

Cán bộ công chức Hải quan phải ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin pháp luật về Hải quan. Chuẩn hóa cán bộ công chức làm công tác này theo hướng có kỹ năng giao tiếp, có khả năng thuyết trình tốt, ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ phải thường xuyên rà soát, hệ thống và cập nhật văn bản về kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất nhanh chóng và kịp thời.

Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai hải quan theo hướng dẫn trực tiếp tại Cục, các Chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, hướng dẫn qua điện thoại, qua hình thức văn bản, hướng dẫn tại trụ sở của người khai hải quan, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại doanh nghiệp, xây dựng Website của cơ quan Hải quan và cung cấp thông tin trên trang Web, hướng dẫn sử dụng trang Web trở thành diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin; phát hành tờ rơi, ấn phẩm… Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Thúc đẩy môi trường kinh doanh an toàn và thuận lời thông qua việc tăng cường mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp. Trong đó, xác định diễn đàn đối thoại giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng nhằm tăng cường thông tin cho doanh nghiệp về thủ tục hải quan; thúc đẩy trao đổi thông tin và hiểu biết giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa hải quan và doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và đầu tư. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các chính sách quy định về hoạt động tạm nhập tái xuất để mọi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi thông tin, cập nhập tình hình và các quy định pháp luật, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tạm nhập tái xuất và các đối tượng liên quan. Đồng thời, từ các diễn đàn này phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật thuế, công khai tên các doanh nghiệp còn chây ỳ, nợ thuế kéo dài hay vi phạm về hoạt động tạm nhập tái xuất.

3.3.6 Tăng cường kết nối với các cơ quan chức năng

Để nâng cao hiểu quả công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất để buôn lậu trong thời gian tới, ngành Hải quan nói chung và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực nói riêng cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cản sát Biển, Hải quan, Quản lý thị trường trong quá trình giám sát, quản lý đối với hàng tạm nhập tái xuất vận chuyển trong nội địa hoặc trên tuyến biển trước khi tái xuất ra nước ngoài, đảm bảo các lô hàng tạm nhập đều phải tái xuất theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thẩm lậu vào nội địa.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin qua các kênh hợp tác quốc tế, tình báo Hải quan, để thu thập thông tin, phát hiện các đường dây, tổ chức tội phạm thường xuyên quốc gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Xác lập chuyên án để đấu tranh phòng chống tội phạm.

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

Trong đề tài, tác giả đã hệ thống hoá lý luận về hoạt động kinh doanh hàng hóa TNTX và việc quản lý hàng hóa TNTX. Qua việc phân tích, đánh giá đã giúp ta thấy được thực trạng công tác quản lý hoạt động XNK hàng hoá nói chung và hàng hóa kinh doanh TNTX nói riêng. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về hải quan trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII đã tiến hành cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá, hiện đại hoá các nhiệm vụ quản lý của cơ hải quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX, từ đó góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và chi phí quản lý cho cơ quan hải quan. Kết quả đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định an ninh kinh tế TP Hải Phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong việc quản lý hàng hóa kinh doanh TNTX như việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục, cơ chế chính sách, giám sát quản lý, thu thập xử lý thông tin, quản lý rủi ro còn chưa chặt chẽ, các doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở trong quy định của pháp luật để buôn lậu, gian lận thương mại, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

Từ việc thực trạng công tác quản lý hàng hóa kinh doanh TNTX. Luận văn đã đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hàng TNTX tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan như: hoàn thiện quy trình TTHQ; hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hàng kinh doanh TNTX; xây dựng phương án kiểm tra, giám sát hải quan; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CBCC hải quan; đẩy mạnh cải cách, phát triển hiện đại hóa biện pháp quản lý; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý.

Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế, Luận văn không tránh khỏi thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân thành của quý Thầy, Cô giáo cùng các bạn học viên, với mong muốn có thể kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa kinh doanh TNTX tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII. Từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán XNK, góp phần bảo hộ thị trường trong nước cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế , xã hội của TP Hải Phòng nói riêng, của đất nước nói chung. Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Hoàn thiện kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Giải pháp kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Hải Quan […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993