Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả pháp luật về hộ kinh doanh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.4. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả pháp luật về hộ kinh doanh

2.4.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký kinh doanh của các hộ kinh doanh

Một là, thực hiện phối hợp “một cửa liên thông” giữa cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Kinh tế) và cơ quan thuế cấp quận, huyện.

Áp dụng mô hình “một cửa liên thông” cho cả hai thủ tục gồm đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là tiền đề để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước được coi là nhân tố chủ yếu để thực hiện cải cách đột phá trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh nói chung và đăng ký hộ kinh doanh nói riêng. Hộ kinh doanh chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một cơ quan hành chính là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thay vì phải đến hai cơ quan để thực hiện các thủ tục này như hiện nay (theo quy trình của mô hình “một cửa liên thông” thì các công đoạn của quá trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là quy trình xử lý nội bộ, người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại một cơ quan và sẽ được trả kết quả tại chính cơ quan ấy cho cả hai thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế). Điều này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời, giúp giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

Hai là, sử dụng một mẫu đơn hợp nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, trong đó, xóa bỏ sự trùng lặp thông tin kê khai đăng ký kinh doanh và các thông tin kê khai đăng ký thuế.

Với giải pháp áp dụng một bộ hồ sơ duy nhất khi đăng ký hộ kinh doanh thay vì phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Kinh tế và 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế) như hiện nay; sẽ giúp loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ trùng lặp hoặc không hợp lý. Khi thực hiện giải pháp này cơ quan thuế cấp huyện và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ có sự thống nhất, tương tự như mô hình đăng ký ở doanh nghiệp thì hiện nay cơ chế quản lý doanh nghiệp thông qua mã số doanh nghiệp và mã số thuế được cấp mạng tính đồng bộ cao. Điều này khi được áp dụng tại địa bàn huyện đối với hộ kinh doanh cũng mang lại nhiều lợi ích mà đầu tiên phải nói đến đó chính là sự linh hoạt và phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước về hệ thống dữ liệu quản lý, nguồn nhân lực khi áp dụng phương pháp này của Ủy ban nhân dân cũng như cơ quan thuế cấp huyện cũng được giảm thiểu. Khi tách rời hai thủ tục này thì bộ phận văn phòng (tiếp nhận và trả kết quả ) của cơ quan thuế sẽ phải cử nguồn nhân lực nhằm giải quyết vấn đề kê khai thuế của hộ kinh doanh, nhưng đối với Ủy ban nhân dân thì đây về cơ bản chỉ là sự thống nhất và bổ sung các nội dung liên quan về kê khai thuế trên đơn đăng ký. Điều này có thể tạo nên một mô hình hành chinh khép kín và nhanh trong thủ tục tiết kiệm thời gian cho người dân, đồng thời tại địa bàn huyện cũng có thể xây dựng một hệ thống dữ liệu riêng biệt thích hợp cho việc hệ thống hộ kinh doanh cũng như xác định quy mô, ngành nghề, tính chất hộ kinh doanh, thống nhất quản lý với cơ quan thuế nhằm yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuê. Bên cạnh đó là việc xác định đúng đắng nhằm xây dựng, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế địa phương nói chung.

Ba là, bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ kinh doanh. Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

Điều này là hệ quả của việc áp dụng một mẫu đơn hợp nhất, một bộ hồ sơ đăng ký và một Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chung (bao gồm cả nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế). Vì thế việc loại bỏ giấy chứng nhận đăng ký thuế là một yếu tố tất yếu điều này có ý nghĩa trong việc loại bỏ các giấy tờ hành chính trong các quy định pháp luật, bởi hiện nay Chính phủ đang thực hiện các chính sách nhằm tạo nên sự thông thoáng trong thủ tục hành chính nói chung và các vấn đề hành chính giấy tờ, khi giải quyết một vấn đề thì nên xử lý các hệ lụy mà nó đang tồn tại nhằm hoàn thiện hơn các quy định pháp luật nói chung cũng như quy định về kê khai thuế với hộ kinh doanh nói chung.

Bốn là, ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất trên phạm vi toàn quốc vào nghiệp vụ đăng ký hộ kinh doanh.

Thông qua một hệ thống duy nhất, người dân và cơ quan đăng ký kinh doanh có thể đăng ký và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, thực hiện tra cứu kết quả xử lý, tra cứu tên hộ kinh doanh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước có thể trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến hộ kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác.

Tất cả các thông tin về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sẽ được lưu trữ đầy đủ và cập nhật tại cơ sở dữ liệu đặt tại trung ương mà không lưu trữ riêng lẻ tại các địa phương như hiện nay. Về vấn đề nguồn lực triển khai các nhóm giải pháp, với xu hướng phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, sau khi khung pháp lý về đăng ký hộ được cải cách, việc đầu tư, xây dựng hệ thống tin học cho hộ kinh doanh có thể triển khai dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém.

Năm là, hỗ trợ người dân, chủ thể đăng kí hộ kinh doanh thông qua mạng điện tử

Việc đăng kí thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan đăng kí cấp huyện đã được chuyển từ công tác mang yếu tố “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tức là cơ chế đăng kí ban đầu của hộ kinh doanh nói chung sẽ không thông qua khâu thẩm định hay phải được xác minh các yếu tố mà chủ hộ kinh doanh khai trên tờ khai đăng kí nhằm giảm thiểu thời gian đăng kí mà chủ hộ kinh doanh khi tiến hành kê khai thông tin phải tự chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác thông tin mà mình cung cấp, bên cạnh đó cơ quan quản lí nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra cũng như tăng cường quản lí sau khi hộ kinh doanh đi vào hoạt động. Vì thế hoạt động đăng kí hộ kinh doanh hiện nay chỉ mang tính chất thủ tục hành chính của người dân đối với cơ quan nhà nước đối với việc đăng kí thành lập doanh nghiệp hiện nay đã cho phép hình thức đăng kí thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Khi áp dụng việc đăng kí thành lập hộ kinh doanh qua mạng điện tử chỉ là một bước tiến hành thay đổi việc đăng kí từ văn bản giấy sang dữ liệu số, đồng thời các biểu mẫu đăng kí thành lập hộ kinh doanh đã được công bố và áp dụng rộng rãi cho người dân và các cơ quan chức năng sử dụng. Do đó khi tiến hành đưa đăng kí qua mạng điện tử cho loại hình hộ kinh doanh sẽ gây được hiệu ứng và giúp ích cũng như thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với loại hình này. Để làm tốt điều này thì phải có sự ra đời của các quy phạm pháp luật cho phép người dân thực hiện việc đăng kí thành lập hộ kinh doanh qua mạng, quy định thẩm quyền thực hiện và sự quan tâm trong việc tổ chức thực hiện cụ thể tại địa phương thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin, hoặc các trang mạng có thể tích hợp thành một phần của trang thông tin của Ủy ban nhân dân cấp huyện để cho người dân thực hiện, bên cạnh đó các wedsite, trang thông tin cần phải đăng tải các thông tin hướng dẫn đến người dân trong việc thực hiện. Đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ người dân đến địa phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2.4.2. Các giải pháp về thuế Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

Các chính sách về thuế: Phải bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp như: Tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng; tiếp tục triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng; đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua các chương trình hiện đại hóa và thuế điện tử. Trong giai đoạn ứng dụng và chuyển đổi công nghệ số trong các khâu thủ tục hành chính thì các hộ kinh doanh mang bản chất gia đình vẫn còn khá hạn chế về việc ứng dụng này, bên cạnh đó là tâm lý “ái ngại” về các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước vì thế phải có những lộ trình phát triển cho từng giai đoạn. Ở thời điểm này thì đầu tiên cần làm minh bạch đơn giản hóa thủ tục để người dân có thể nắm bắt và hoàn thành nghĩa vụ thuế bên cạnh đó phải có những chính sách miễn, giảm và ưu đãi thuế để các hộ kinh doanh có cơ hội phát triển và cạnh tranh trong thị trường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giải quyết các vấn đề trong địa phương.

Kinh nghiệm đã cho thấy, thuế suất hợp lý thì thu được nhiều thêm cho ngân sách, ngược lại thuế suất quá cao thì các nhà sản xuất kinh doanh tìm mọi cách trốn thuế, kết quả là Nhà nước thất thu thuế, và cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn bị thiệt, làm phát sinh tiêu cực trong đội ngũ cán bộ thuế. Để đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập, động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư công bằng, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người nộp thuế, khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng. Vấn đề cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng sửa đổi một cách cơ bản những nội dung bất cập so với thực tế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và có tính ổn định; việc sửa đổi đảo bảo không làm ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước.

Bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Cần phải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung những bất hợp lý về thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân trong đó cần lưu ý đến thuế suất, thống nhất về phương pháp tính thuế đối với thu nhập của hộ kinh doanh, cần sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần để khuyến khích người có trình độ kỹ thuật cao, năng lực điều hành giỏi ra sức lao động; tăng tính cạnh tranh.

Sửa đổi quy định về quyết toán thuế và các nội dung quy định về quản lý thuế để thuận lợi cho người nộp thuế và giảm khối lượng phải quyết toán thuế không cần thiết, theo hướng hộ kinh doanh có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của Chính phủ, bỏ dần cơ chế ” thỏa thuận thuế” vì cơ chế này làm phát sinh tiêu cực. Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

Đổi mới công tác quản lý thuế, trong đó hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai sẽ áp dụng cơ chế hộ kinh doanh tự kê khai, tự tính thuế và tự nộp vào ngân sách nhà nước. Hộ nộp thuế khoán ổn định được áp dụng với những hộ nộp thuế nhỏ, không thực hiện chế độ kế toán, do đó nên mở rộng hơn thời gian ổn định thuế hoặc thay đổi phương pháp tính thuế ổn định theo hướng trên cơ sở của mức tính của kỳ ổn định trước và mức tăng trưởng của kỳ ổn định tiếp theo.

Mở rộng đối tượng hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài (hiện nay các hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối được miễn thuế môn bài).

Trong những năm tới cần miễn thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ kinh doanh nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp như: Tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng; tiếp tục triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng; đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua các chương trình hiện đại hóa và thuế điện tử.

Kiện toàn tổ chức bộ máy thuế, chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành thuế song song với việc tăng cường cơ sở vật chất cho ngành thuế theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

2.4.3. Một số giải pháp khuyến khích, trợ giúp các hộ kinh doanh

Vấn đề tiếp cận thị trường đang là khó khăn chung cho các hộ kinh doanh. Nhà nước mới chỉ chú trọng đến các loại hình doanh nghiệp mà thiếu sự quan tâm đến các hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh tuy có quy mô nhỏ, nhưng có số lượng nhiều gấp nhiều lần số lượng doanh nghiệp, trải rộng trên các ngành, lĩnh vực, từ thành thị đến nông thôn. Và có đóng góp quan trọng đối với GDP của cả nước, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo…Vì vậy, bên cạnh việc ban hành các chính sách, giải pháp về vốn, tài chính, thuế thì Nhà nước cũng cần phải quan tâm trợ giúp hộ kinh doanh về tìm kiếm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Để đạt được điều đó, phải có nỗ lực từ hai phía: Hộ kinh doanh và các tổ chức tư vấn, xúc tiến của các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước. Các cơ quan quản lý nhà nước giúp các hộ kinh doanh tìm kiếm thị trường tiêu thụ, bằng cách thiết kế kênh cung cấp thông tin thường xuyên về thị trường, đặc biệt là những thông tin có tính dự báo, định hướng chính sách của Chính phủ. Nâng cao chất lượng các chương trình xúc tiến thương mại thông qua các cơ quan, tổ chức; phát triển hệ thống kênh bán buôn và bán lẻ trên diện rộng, để hàng hóa đến được các địa phương khu vực trong cả nước. Khuyến khích các hộ kinh doanh sản xuất sản xuất hàng xuất khẩu. Các hộ kinh doanh cần được giúp đỡ trong các thủ tục xuất khẩu để tiếp cận thị trường ngoài nước. Cần thực hiện mở rộng các chính sách để các hộ kinh doanh tiếp cận thị trường, tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài thuê gian hàng triển, sử dụng quỹ hỗ trợ xuất khẩu, nhằm thu hút hơn nữa việc thu hút ngoại tệ về cho đất nước.

Chính sách lao động: Nhà nước có chính sách khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở dạy nghề dân lập, tư thục, cụ thể được quy định tại Luật dạy nghề 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, trong các hộ kinh doanh, lao động trình độ tay nghề còn kém chủ yếu là lao động phổ thông trình độ văn hóa thấp, thiếu kỹ năng lao động. Nhà nước cần phải tạo thuận lợi khuyến khích và giúp đỡ nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề dân doanh, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn liên kết, giúp đỡ các hộ kinh doanh nhỏ đào tạo công nhân lành nghề. Hộ kinh doanh phải thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao động… và cần bổ sung chế tài cần thiết để xử lý vi phạm. Không nên hạn chế số lượng lao động đối với hộ kinh doanh. Sớm ban hành đồng bộ các quy định về bảo hiểm xã hội để người lao động trong hộ kinh doanh đều được tham gia. Với tỷ lệ lao động tay nghề thấp và trình độ vẫn đang trong giai đoạn nâng cao chất lượng thì hộ kinh doanh là chủ thể đã và đang giải quyết tốt các vấn đề xã hội tại mỗi địa phương cùng với nhiều loại hình kinh tế khác giúp giải quyết vấn đề việc làm và cải thiện kinh tế xã hội.

2.4.4. Nâng cao công tác quản lý, thủ tục hành chính tại địa phương Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

Công tác hậu kiểm và phối hợp giữa các cơ quan ban ngành tại địa phương cũng cần phải tăng cường và tạo nên một cơ chế thống nhất quản lý và áp dụng đúng đắn. Cần tạo các cuộc thanh kiểm tra định kì, các đề án quản lý các hộ kinh doanh tại địa phương đối với các ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện luật định, bên cạnh đó quan tâm đối với hộ kinh doanh và người dân gắn với các chính sách bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội… Bởi kinh tế khi xây dựng không thể đánh đổi bởi các yếu tố khác từ đó gây nên sự bất bình cho nhân dân. Có thể thấy công tác hậu kiểm là một bước quan trọng bật nhất trong khâu hậu đăng kí thành lập hộ kinh doanh khi mà các chủ hộ sẽ phải đảm bảo rằng mình đảm bảo thực hiện được các cam kết hay đúng các điều kiện mà quy định pháp luật đề ra. Vì thế công tác quản lý sau đăng kí đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo các hộ kinh doanh này hoạt động đúng các quy định pháp luật và tôn trọng các vấn đề môi trường, xã hội khác.

Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức địa phương, nhân tố con người trong mọi công cuộc đều đóng vai trò quan trọng giúp hoàn thiện và gắn với sự thành công hay thất bại của một chính sách. Khi đội ngũ cán bộ có trình độ và chất lượng cũng như thấm nhuần tư tưởng đạo đức tốt sẽ tránh những trường hợp “cửa quyền – hách dịch”, làm khó người dân những người thiếu hiểu biết và nhận thức pháp luật hay các trường hợp lợi dụng trục lợi cá nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Bên cạnh đó các cơ quan hành chính cũng cần xây dựng các đề án, chương trình nhằm kiến nghị cấp trên trong công tác hành chính, quản lý khi có sự hiệu quả tại địa phương nhằm áp dụng rộng rãi.

Tiểu kết Chương 2 Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

Từ thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ta thấy rằng: HKD là một loại hình kinh doanh gần gũi với đa số, người dân địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Bông nói riêng. Hiệu quả kinh doanh của các hộ tương đối tốt góp phần vào thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam còn chưa quan tâm đúng mức chỉ quy định trong một số văn bản nhất định mà chưa cụ thể hóa bằng luật về hộ kinh doanh; về phía nhà nước khó quản lý về tình hình hoạt động, về quá trình sử dụng lao động, về thu nhập hộ kinh doanh… Ngoài ra hoạt động của các HKD còn gặp khó khăn hơn khi đứng trước đại dịch Covid 19, các chích sách hỗ trợ HKD còn hạn chế. Từ việc thấy được những hạn chế, bất cập ta rút ra được cái nhìn tổng thể hơn vị trí, vai trò, của hộ kinh doanh trong các quy định pháp luật, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, hạn chế trong thực tiễn pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk người viết đề tài kiến nghị một số giải pháp sau:

Thứ Nhất, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký kinh doanh của các hộ kinh doanh

Thứ hai, các giải pháp về thuế

Thứ ba, một số giải pháp cụ thể khuyến khích, trợ giúp các hộ kinh doanh trên địa bàn như chính các chính sách hỗ trợ cụ thể của nhà nước, chính sách hỗ trợ lẫn nhau giữa các hộ doanh nghiệp hoặc chuyển đổi mô hình, chính sách đơn giản hóa thủ tục vay vốn, chính sách về lao động..

Thứ tư, nâng cao công tác quản lý, thủ tục hành chính tại địa phương

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

Là một hình thức kinh doanh xuất hiện sớm, lực lượng đông đảo, hộ kinh doanh vẫn là chủ thể có đóng góp lớn trong tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (trên 30% GDP); quy mô vốn và doanh thu bình quân của hộ kinh doanh tăng khá nhanh. Tuy nhiên trong thực tế, mặc dù số lượng lớn nhưng hộ kinh doanh còn có nhiều hạn chế về nhiều mặt và đóng góp chưa tương xứng so với quy mô. Thời gian qua Nhà nước đã có những nỗ lực to lớn nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật kinh tế hướng tới môi trường pháp lý bình đẳng và thuận lợi cho sự phát triển của các chủ thể kinh doanh. Nổi bật lên trong đó là các văn bản liên quan đến khu vực tư nhân và hộ kinh doanh, qua đó không những hộ kinh doanh được chính thức thừa nhận với các quyền tự do kinh doanh, chủ động trong kinh doanh và bình đẳng trước pháp luật mà địa vị của nó cũng được xác lập cụ thể. Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực ngày 04/01/2021 đã khẳng định được vị thế, tách bạch hơn trong hệ thống khung pháp lý Việt Nam. Kết quả nghiên cứu về hộ kinh doanh trong luận văn này được khái quát như sau:

Trước hết mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về hộ kinh doanh, hiểu được rõ về khái niệm mà tác giả đã phân tích qua các thời kì pháp luật Việt Nam, gần nhất là khái niệm hộ kinh doanh được quy định trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP, qua đó hiểu rõ được bản chất pháp lý của hộ kinh doanh.

Tiếp theo tác giả hệ thống các quy định liên quan đến hộ kinh doanh được quy định trong pháp luật Việt Nam hiện hành và nhận thức vai trò của hộ kinh doanh đối với nền kinh tế thị trường của nước ta.

Nhìn nhận thực trạng áp dụng pháp luật hộ kinh doanh từ thực tiễn tại địa bàn huyện Krông Bông, tình Đắk Lắk để thấy được những vướng mắc, hạn chế còn tồn đọng. Từ đó nhân rộng các giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý các hộ kinh doanh trong tình hình kinh tế hiện nay. Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Giải pháp pháp luật về hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993