Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Định hướng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch với mục tiêu khai thác có hiệu quả lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, các giá trị văn hóa – lịch sử để phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, theo hướng chất lượng cao và bền vững, nhanh chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của cả tỉnh, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển. Mục tiêu cụ thể

Năm 2022: Lâm Đồng đón 4,5 – 5 triệu lượt, khách quốc tế chiếm 10%; số ngày lưu trú bình quân đạt 2,8 ngày, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 25.000 phòng nghỉ, trong đó số phòng khách sạn 3-5 sao chiếm 50% tổng số phòng khách sạn từ 1- 5 sao; thu hút 15.000 lao động hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch, trong đó 80% lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ.

Năm 2028: Lâm Đồng đón trên 6,5 triệu lượt, khách quốc tế chiếm 15%; số ngày lưu trú bình quân đạt 3 ngày, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 35.000 phòng nghỉ, trong đó số phòng khách sạn 3-5 sao chiếm 55% tổng số phòng khách sạn từ 1- 5 sao; thu hút 20.000 lao động hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch; trong đó 90% lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Du Lịch

3.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Lạc Dương

3.2.1.Những cơ hội và thuận lợi

Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã định hướng, có chủ trương đúng đắn để ưu tiên phát triển du lịch. Các loại hình du lịch trên địa bàn gắn với không gian văn hóa cồng chiêng, khu dự trữ sinh quyền thế giới Lang Biang, di tích quốc gia núi Lang Biang, hồ Đan Kia- Suối Vàng…đã và đang được khai thác phục vụ du lịch rất hiệu quả. Mạng lưới các cơ sở du lịch được mở rộng; cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư nâng cấp, sản phẩm du lịch ngày càng được cải thiện, công tác quản lý nhà nước được tăng cường; tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch được đảm bảo. Các loại hình dịch vụ bổ trợ có bước phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dịch vụ, thông tin, trải nghiệm của du khách. Giai đoạn 2018-2023, tổng lượng khách du lịch đến địa phương đạt 6,3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 370,7 tỷ đồng, lượng khách tăng bình quân hàng năm 9,4%, doanh thu tăng bình quân 19,6%.

3.2.2 Những khó khăn và thách thức Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Du lịch Lạc Dương phát triển trong môi trường nhiều biến động khó lường về kinh tế, chính trị, thời tiết…ở phạm vi toàn cầu. Đặc biệt cuộc suy thoái kinh tế hiện nay trên thế giới là một trong những khó khăn, thách thức lớn của ngành du lịch cả nước nói chung và du lịch tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, trình độ phát triển kinh tế của đất nước, mức sống của người dân nhìn chung còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Tài nguyên, môi trường du lịch bị xuống cấp do những bất cập trong quản lý, bảo vệ và khai thác và nhiều nguyên nhân khác (như tai biến tự nhiên. cháy rừng) Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của du lịch.

Việc đầu tư phát triển du lịch ngày còn thiếu trọng tâm, thiếu vốn, chưa hiệu quả, chính sách về đầu tư chưa thực sự hấp dẫn mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển du lịch.

Công tác xây dựng, chỉ đạo quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch còn chồng chéo, hệ thống các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến phát triển du lịch thiếu đồng bộ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, người lao động trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế.

3.3. Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch huyện Lạc Dương. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

3.3.1. Các quan điểm phát triển.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Lạc Dương đến năm 2028 phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát triển kinh tế- xã hội huyện Lạc Dương phải đặt trong mối quan hệ phát triển với thành phố Đà Lạt và các địa phương lân cận; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu của tỉnh và phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế- xã hội của huyện

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tại chỗ, kết hợp với thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế- xã hội với tốc độ nhanh; nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng an toàn và bền vững.

Kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường mối đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho lao động tại chỗ kết hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của huyện, coi phát triển khoa học và công nghệ là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và giữ vững ổn định chính trị- xã hội, an ninh- quốc phòng.

3.3.2. Mục tiêu phát triển Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, củng cố và tăng cường khối đoàn  kết toàn dân; duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiệu quả; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, tập trung giải quyết tốt một số vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào DTTS…

Huyện Lạc Dương đã xác định rõ tiềm năng thế mạnh về du lịch để trên cơ sở đó định ra chiến lược phát triển du lịch của huyện là: Đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Khai thác tối đa các tiềm năng du lịch; hình thành các điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Gắn hoạt động du lịch kinh doanh du lịch của các đơn vị kinh tế với việc cung cấp các sản phẩm du lịch của cộng đồng dân cư, tạo điều kiện cho người nghèo được tham gia cung cấp các sản phẩm du lịch để cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

Phát huy những lợi thế về tự nhiên và tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch thành ngành kinh tế động lực. Hợp tác, liên kết với thành phố Đà Lạt và các địa phương trong khu vực để xây dựng Lạc Dương trở thành một điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn với các loại hình và sản phẩm du lịch đa dạng: như du lịch sinh thái- nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch thể thao, du lịch hội nghị, hội thảo…Thu hút đầu tư khu du lịch Đan Kia- Đà Lạt, các khu, điểm du lịch sinh thái dọc tỉnh lộ 723, vườn quốc gia Bi Đoup- Núi Bà, thác 9 tầng, thác Liêng Su (xã Đưng K’Nớ), thác 7 tầng (xã Đạ Sar), thác Liêng Tur (xã Đạ Chais)…, tôn tạo khu du lịch núi Lang Biang, khu du lịch Thung lũng Vàng, làng Cù Lần, thác Ankroet…; xây dựng tuyến du lịch sinh thái VQG Bi Đoup- Núi Bà, tuyến du lịch văn hóa cồng chiêng tại xã Lát, tuyến du lịch nghiên cứu văn hóa dân tộc bản địa tại các xã Đạ Sar, Đạ Chais, Đạ Nhim, tuyến du lịch tham quan vườn dâu, hoa công nghệ cao tại xã Lát, Đạ Sar…xây dựng các làng nghề, làng văn hóa đồng bào dân tộc (làng B’Nơ C, làng Bon Dưng…) phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa phục vụ du lịch. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt đường vào các khu, điểm du lịch; đào tạo nâng cao năng lực cho lao động du lịch, phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

3.3.3. Các chỉ tiêu cụ thể

Lạc Dương đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2028, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh; có tính chuyên nghiệp cao, có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có tính cạnh tranh với các địa phương và các nước trong khu vực; đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành kinh tế khác của tỉnh.

Tăng tỉ trọng ngành du lịch- dịch vụ trong GDP toàn tỉnh, đến năm 2028 đạt khoảng 35% và đạt trên 37% vào năm 2025.

Giai đoạn 2023-2028: số lượt khách du lịch tăng từ 9-10%/năm, khách quốc tế chiếm từ 11-12% tổng số khách du lịch, đến năm 2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch hàng năm từ 9-10%/năm, trong đó khách quốc tế chiếm trên 12% tổng số khách du lịch.

Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp (khách sạn, khu nghỉ dương, làng du lịch đạt chuẩn 3-5 sao, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch cao cấp), cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2028: số phòng đạt chuẩn cao cấp chiếm khoảng 20% tổng số phòng của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và chiếm 40% trong tổng số phòng đạt chuẩn 1-5 sao trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2025: số phòng đạt chuẩn cao cấp chiếm trên 25% trong tổng số phòng của hệ thống cơ cở lưu trú du lịch và trên 45% trong tổng số phòng đạt chuẩn 1-5 sao trên địa bàn tỉnh.

 • Về lao động du lịch:

Đến năm 2028: thu hút khoảng 13.000 lao động trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ, trong đó có 80% được đào tào, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.

Đến năm 2025: thu hút khoảng 15.000 lao động trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, trong đó có 85% được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu công việc.

 • Ngày lưu trú bình quân: đến năm 2028 đạt trên 2,5 ngày, đến năm 2025 đạt trên 2,6 ngày.
 • Đầu tư du lịch: đến năm 2028, đưa vào khai thác các dự án du lịch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2023 trở về trước, đặc biệt tại các khu du lịch: hồ Tuyền Lâm, Đankia- Suối Vàng. Đến năm 2025, đưa vào khai thác các dự án du lịch trên địa bàn và toàn bộ các khu du lịch trọng điểm: Đan Kia- Suối Vàng.

3.4. Các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Lạc Dương 

3.4.1. Tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và định hướng cho các dự án đầu tư phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng đề án về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về du lịch giữa ngành và lãnh thổ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc buông lỏng quản lý.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh doanh, xây dựng các tour, tuyến điểm du lịch.

Huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm tạo bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch- dịch vụ. Tổ chức sắp xếp các doanh nghiệp một cách hợp lý, thực hiện tốt công tác tổ cổ phần hóa và chủ trương cổ phần 100% các doanh nghiệp du lịch nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành du lịch và các ngành chức năng trên lĩnh vực quản lý du lịch- dịch vụ nhằm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vừa ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và xây dựng văn hóa giao tiếp, thể hiện sự thân thiện với du khách của lực lượng nhân viên trong các lĩnh vực hải quan, công an, sân bay, các phương tiện vận chuyển khách du lịch…thực hiện chủ trương tuyên truyền, nhắc nhở,hướng dẫn là chính.

Phát huy vài trò, hiệu lực của Ban chỉ đạo phát triển du lịch, kiện toàn tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Hiệp hội du lịch tỉnh để thực sự là một hiệp hội nghề nghiệp, hoạt động có hiệu quả trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3.4.2. Huy động cộng đồng địa phương vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa và các giá trị liên quan đến du lịch. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới chính là một định hướng quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển du lịch. Khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh Du lịch quy định: “Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, quá trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch; hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch”. Như vậy, nếu làm tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên chính là góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên du lịch của nước ta. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Việc nhận thức được rằng các giá trị văn hóa, thiên nhiên của di sản thế giới không phải chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập đơn thuần, mà còn có khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương và cả nước, nên ngoài sự quan tâm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các di sản thế giới còn nhận được sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản và cảnh quan thiên nhiên.

Hiện nay, tại Lạc Dương người dân địa phương hướng sự quan tâm vào việc khai thác các giá trị tài nguyên là chính, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên chủ yếu vẫn là những biện pháp hành chính của các cơ quan quản lý. Có thể nói, người dân ở đây mới chỉ quan tâm đến việc được hưởng lợi gì từ di sản hơn là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc bảo tồn các giá trị văn hóa và cảnh quan tự nhiên.

Chính vì vậy, để các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên phục vụ tốt hơn cho sự phát triển du lịch, cần tập trung vào một số điểm sau: Tăng cường hợp tác giữa các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương, trước hết là giữa ngành du lịch và bảo tồn di sản để tạo ra sự phát triển du lịch thực sự bền vững. Cần lồng ghép tốt giữa Chương trình mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp và tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa và Chương trình quốc gia về du lịch, các chương trình về môi trường, phát triển rừng, giáo dục, các quy họach phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực có di sản thế giới.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, song song với quá trình đào tạo các cán bộ chuyên môn, cần có kế hoạch tập huấn về chuyên môn và thái độ ứng xử đối với di sản, với khách tham quan cho cán bộ và nhân dân địa phương, các đối tượng tham gia khai thác du lịch tại không chỉ cán bộ du lịch mà cả đối với những người bán hàng, dân địa phương, những người đạp xích lô, lái “xe ôm”, hướng dẫn du lịch tự do.v.v. để thực sự tạo ra những hoạt động du lịch bền vững trên địa bàn huyện.

Tập trung đầu tư có trọng điểm cho việc phục hồi những giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc. Đầu tư chiều sâu cho việc duy trì một số ngành nghề thủ công và lễ hội, nghệ thuật trình diễn tiêu biểu độc đáo.

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành như giao thông vận tải, hàng không, xây dựng, lao động – thương binh và xã hội, công an, thuỷ sản… và các cơ quan địa phương đảm bảo cho môi trường di sản thế giới (cả môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội) được trong sạch. Tạo sự ổn định, bền vững cho sự phát triển du lịch.

3.4.3. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Đầu tư mạnh vào hạ tầng, vào hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch lại với nhau. Tuyến đường trọng yếu 723 nối Đà Lạt- Khánh Hòa đi qua hai xã Đạ Nhim, Đạ Chais, Đạ Sar nay đã được nâng lên thành quốc lộ 27C, đường Langbiang đã hoàn thành giai đoạn 1 và sắp hoàn tất giai đoạn 2, Đường Biđoup từ trung tâm thị trấn Lạc Dương nối với đường tỉnh 719 đang được hoàn thiện, Tuyến đường tỉnh 722 cũng đã hoàn tất đoạn Đà Lạt- Đưng K’nớ gần đây.

Xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ để phát triển du lịch, nâng cao khả năng kết nối giao thông đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất trung ương tiếp tục ưu tiên quan tâm hỗ trợ đầy tư nâng cấp cảng hàng không Liên Khương từ tiêu chuẩn 4D lên 4E đáp ứng đủ tiêu chuẩn sân bay quốc tế, nâng cao chất lượng, tăng tần suất các chuyến bay hiện có, triển trai đầu tư hoàn thành tuyến đường cao tốc Dầu Giây- Liên Khương giúp du khách giảm thời gian đi đến Đà Lạt- và vùng phụ cận.

Xúc tiến khảo sát, kết nối các chuyến bay quốc tế đi, đến các thị trường trọng điểm trong nước và ngoài nước, cụ thể:

 • Quốc tế: Singapore, Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
 • Trong nước: Cần Thơ, Quy Nhơn, Phú Quốc, Gia Lai, Thanh Hóa…

Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông đô thị, trạm dừng chân trên tuyến quốc lộ; đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch tại các khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm, làng nghề có tiềm năng phát triển du lịch.

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch như: Hệ thống giao thông nội tỉnh, liên tỉnh, hệ thống bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, các cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe theo hướng chất lượng cao.

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược hình thành các khu du lịch phức hợp, các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao, các công trình văn hóa tại các địa bàn du lịch trọng điểm.

Để phát triển các làng du lịch cần có kế hoạch cải thiện các cơ sở hạ tầng nhỏ tại địa phương:

 • Cải thiện và nâng cấp các tuyến đường vào thôn, làng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách.
 • Xây dựng giữ gìn nhà vệ sinh ở nơi công cộng cũng như các điểm mà du khách dừng chân
 • Đặt thùng rác tại các khu du lịch trong làng
 • Xây dựng các tiểu cảnh, bao trí khung cảnh xung quanh khu vực làng sao cho phù hợp với không gian truyền thống

3.4.4. Giải pháp tạo sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo với lực hấp dẫn cao đối với du khách. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Khách du lịch luôn kỳ vọng một sản phẩm du lịch độc đáo của bất kì một điểm du lịch cộng đồng nào đó. Một điểm du lịch có thể có một hoặc một vài sản phẩm như các phong cảnh tự nhiên, các di tích văn hoá, các làng nghề, đặc sản địa phương…Cộng đồng địa phương cần thống nhất sản phẩm cần được tập trung thể hiện nét đặc sắc riêng cho địa phương mình.

Xây dựng các chương trình khai thác nghệ thuật văn hóa cồng chiêng để phục vụ và thu hút du khách. Đây chính là điểm nhấn quan trọng trong các tour du lịch đến với Lạc Dương. Phát triển du lịch gắn liền với việc bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm và kích thích chỉ tiêu của du khách.

Khai thác các tuyến du lịch có nhiều tiềm năng như “ Con đường di sản miền Trung”, “Con đường xanh Tây Nguyên”, “đường Hồ Chí Minh huyền thoại và trở về chiến trường xưa” gắn với du lịch tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh Tây Nguyên, đồng bằng Nam bộ và khu vực duyên hải miền Trung.

 • Các tuyến du lịch liên vùng:

Thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch khu vực miền Trung- Tây Nguyên; liên kết với các địa phương lân cận để hình thành các tam giác phát triển du lịch Lâm Đồng- Tp. Hồ Chí Minh- Nha Trang; Lâm Đồng- Phan Thiết- Hồ Chí Minh; Lâm Đồng- Vũng Tàu- Hồ Chí MInh…nhằm tạo ra liên kết vùng du lịch ở phía Nam và nối tour du lịch khai thác thị trường ở các tỉnh phía Bắc; xây dựng và thực hiện chương trình liên kết với các hãng du lịch quốc tế, từng bước hình thành các tour du lịch quốc tế Thái Lan- Lào- Campuchia qua cửa khẩu Bờ Y đến Lâm Đồng.

Du lịch cộng đồng gắn với rừng Bidoup – Núi Bà nhằm khám phá và bảo tồn các hệ sinh thái rừng trong vùng khí hậu á nhiệt đới, núi cao và các loài động thực vật rừng đặc hữu quý hiếm. Góp phần cho việc bảo tồn sinh học ở cao nguyên Đà Lạt nói riêng và Nam Tây Nguyên nói chung. Tạo nhận thức cho mỗi công dân tích cực bảo tồn các sinh cảnh rừng nguyên sinh để tôn tạo và phát triển kiến thức đô thị của thành phố Đà Lạt; bảo tồn các đặc trưng văn hóa bản địa; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục về rừng nhiệt đới. Phát triển du lịch sinh thái và góp phần củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Tuyến du lịch sinh thái thác nước Thiên Thai có nhiều tầng gắn với phong cảnh rừng tự nhiên, thác nước ngày đêm cuồn cuộn chảy. Dòng nước mát lạnh từ đầu nguồn đem lại sự sống cho muôn loài nơi đây và là nguồn nước tưới tiêu quan trọng cho việc phát triển lâm nghiệp của Vườn quốc gia. Chinh phục đỉnh Lang Biang và đỉnh Bidoup nhằm mục đích bảo tồn, lưu giữ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và phát huy di sản văn hóa vật thể (các lâm sản).

Bên cạnh đó, cần xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, kết hợp phát triển du lịch và phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao của địa phương. Các mô hình này sẽ thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc cung cấp các dịch vụ du lịch.

 • Mô hình nhà vườn:

Mô hình được áp dụng tại các thôn, xóm, hộ gia đình đang có sẵn vườn hoa, vườn rau, vườn trái cây. Vườn cây là nơi cung cấp các sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng cao đồng thời là điểm tham quan hấp dẫn du khách. Mô hình này sẽ cung cấp thực phẩm cho bữa ăn của du khách, ngoài ra cũng tạo cảnh quan đẹp thu hút du khách tới đây tham quan và mua sản phẩm về làm quà.

 • Mô hình homestay:

Mô hình này có thể triển khai ở hai xã Đạ Nhim, Đạ Chais là hai xã nằm gần khu vực vườn quốc gia Biđoup, nơi có địa hình cao và diện tích che phủ rừng lớn. Gần gũi với thiên nhiên sẽ là lợi thế khi triển khai mô hình homestay. Khách du lịch được nghỉ ngơi tại người dân, cùng tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên, được tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của người dân và tham gia vào một số hoạt động lao động của gia đình. Kết hợp mô hình homestay với các hộ gia đình có nhà vườn hoặc làm nghề thủ công truyền thống thêu ren để tăng hiệu quả của mô hình.

3.4.5. Tăng cường công tác tuyên truyền xúc tiến quảng bá về du lịch và mở rộng tìm kiếm thị trường

Để phát triển du lịch cộng đồng cần có chiến lược quảng bá tiếp thị du lịch hợp lý và có trách nhiệm. Trước hết cần nâng cao nhận thức về du lịch trong các cấp, các ngành và nhân dân; tạo lập và nâng cao hình ảnh du lịch huyện trên toàn quốc, vươn ra khu vực và trên thế giới để qua đó thu hút khách du lịch và nguồn vốn đầu tư vào du lịch.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển thương hiệu ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ du lịch địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động quảng bá du lịch nông nghiệp thuộc chương trình xây dựng thương hiệu. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Các hoạt động xúc tiến cho du lịch Lạc Dương không nên chỉ giới hạn trong địa bàn tỉnh mà có thể tập trung vào các đối tượng chủ yếu sau:

 • Các hãng lữ hành: tập trung vào các hãng lữ hành như Saigontourist, Viettravel, Hanoitourist và một số hãng lữ hành quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.
 • Các tổ chức công đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong nước, các phóng viên báo chí, tổ chức các tour khảo sát và mời họ đến tham dự.

Ngoài ra, cần chú trọng đến các công ty vận tải, khách sạn, nhà hàng…

 • Cần đưa ra một câu khẩu hiệu (slogan) riêng nhằm quảng bá hình ảnh của huyện Lạc Dương cũng như việc bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại đây.

Chú trọng công tác quảng bá thông qua các hãng hàng không và các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. Nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch điện tử đáp ứng nhu cầu của du khách. Xây dựng chuyên trang quảng bá du lịch bằng tiếng Anh và một số ngoại ngữ thông dụng trên cổng thông tin điện tử tỉnh. Xây dựng duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền quảng bá du lịch trên các cơ quan thông tấn báo chí địa phương.

Tổ chức các cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật quảng bá về du lịch địa phương.

Bình xét khen thưởng các trang thông tin điện tử, các cơ quan báo chí, bài báo có đóng góp xuất sắc trong việc quảng bá du lịch của tỉnh.

Xây dựng và triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Khuyến khích doanh nghiệp du lịch đặt văn phòng đại diện tại nước ngoài và triển khai các nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch theo định hướng chung của tỉnh.

 • Cách thức và phương tiện quảng bá: 

Cần nhanh chóng thiết kế website cho du lịch huyện Lạc Dương, giới thiệu về các điểm tham quan, tuyến điểm du lịch, hành trình, hệ thống lưu trú, nhà hàng, các làng nghề truyền thống, giá cả dịch vụ…

Xúc tiến việc xây dựng và phát hành rộng rãi những phim ảnh, tư liệu về lịch sử văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng du lịch và cả những cơ hội, khả năng đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Tổ chức các tour farmtrip cho phóng viên báo chí, các hãng lữ hành, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trong nước để giới thiệu về hoạt động du lịch huyện Lạc Dương. Đồng thời trưng cầu ý kiến để có cái nhìn khách quan, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng tại đây.

3.4.6. Đào tạo nguồn nhân lực Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch, đặc biệt là trang bị những kiến thức cơ bản cho cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch.

Hiện tại, trình độ dân trí ở huyện Lạc Dương còn thấp, đặc biệt người dân ở vùng sâu vùng xa. Do đó việc đào tạo các kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ du lịch cho dân cư địa phương là điều hết sức cần thiết. Nên hướng đến việc hướng dẫn trực tiếp với những kiến thức thực tế do các chuyên viên đào tạo có chuyên môn hướng dẫn thay cho các hội thảo mang tính hàn lâm, khoa học.

Trước mắt cần tập trung đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên địa phương, để xây dựng đội ngũ người dân làm du lịch am hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc đặc trưng của địa phương. Hướng dẫn, giới thiệu cho du khách các quy trình sản xuất, trồng trọt các loại cây trồng, các loại hoa trong gia đình và địa phương đặc biệt là cây trồng theo hướng công nghệ cao. Hướng dẫn các kĩ năng cơ bản trong hoạt động phục vụ du khách như lễ tân, đồ ăn thức uống, nắm bắt tâm lý du khách….

Chuẩn hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng phục vụ du lịch, cả trực tiếp và gián tiếp, sau đó nâng lên thành yêu cầu bắt buộc đối với một số đối tượng trực tiếp.

Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ thông qua các chuyến khảo sát, tham quan ở các mô hình du lịch cộng đồng của các địa phương trong cả nước.

3.5. Kiến nghị Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

3.5.1. Kiến nghị với UBND tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo sự phân cấp của Chính phủ có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về DLCĐ tại địa phương; cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển DLCĐ phù hợp với thực tế tại địa phương và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường tại khu du lịch văn hóa, điểm du lịch…Tổ chức quản lý hoạt động đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực về du lịch cộng đồng

3.5.2. Kiến nghị với sở Du lịch Lâm Đồng

Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển DLCĐ, xác định tuyến du lịch, điểm du lịch … Tổ chức hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá DLCĐ ở trong và ngoài nước. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý du lịch cộng đồng.  Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch văn hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ.  

Để làm được điều này, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các viện nghiên cứu về du lịch và các tổ chức phát triển là hết sức cần thiết trong việc thu thập, phân tích thông tin, định hướng nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm… để cùng với cộng đồng từng bước xác định các cơ hội thích hợp với địa phương. Bên cạnh đó, cần thấy rõ vai trò của cộng động cần được khẳng định trong việc lựa chọn và ra quyết định.

Cần có một cơ sở thống nhất trong việc phát triển du lịch cộng đồng một cách có hệ thống và đồng đều trong toàn tỉnh.

Cần liên kết chặt chẽ với thành phố Đà Lạt và các tỉnh lân cận để trở thành một điểm du lịch không thể thiếu trong hành trình đến với vùng đất Tây Nguyên của du khách. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

3.5.3. Kiến nghị với UBND huyện Lạc Dương

Trong quá trình xây dựng định hướng phát triển du lịch huyện Lạc Dương cần chú ý đến việc xây dựng các định hướng phát triển DLCĐ nhằm đưa du lịch Lạc Dương phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Trong quá trình khai thác DLCĐ cần có biện pháp bảo tồn và tôn tạo các tài nguyên du lịch, các cảnh quan, môi trường tự nhiên và xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức của người dân trong việc tăng cường giữ gìn và bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo cho quá trình khai thác hoạt động du lịch trong tương lại hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực với nhiều hình thức khác nhau cho hoạt động du lịch cộng đồng.

Chính quyền các cấp cần phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn người dân bản địa xây dựng sản phẩm hấp dẫn, không trùng lặp, bảo đảm vấn đề giữ gìn cảnh quan, môi trường, tránh tình trạng chộp giật, phá hủy dần những nét văn hóa bản địa đặc sắc.

Nhất thiết phải có quy hoạch cụ thể, rõ ràng và tăng cường chức năng quản lý nhà nước để hạn chế tình trạng phát triển tự phát về du lịch cộng đồng. Tuy nhiên cần lưu ý, quản lý nhà nước không phải là quản hay siết chặt mà phải hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân làm đúng và hiệu quả hình thức du lịch này…

Địa phương cần có chính sách hỗ trợ giúp người dân vay vốn với lãi suất thấp hoặc khuyến khích người dân làm du lịch cộng đồng. Chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương rõ ràng, thỏa đáng để người dân yên tâm hoạt động du lịch.

3.5.4. Kiến nghị với cộng đồng địa phương

Tham gia đầy đủ các buổi giới thiệu về loại hình du lịch cộng đồng, các buổi bồi dưỡng nghiệp vụ về phục vụ du lịch do huyện, tỉnh tổ chức để nắm vững cách thức hoạt động du lịch.

Kinh doanh hoạt động du lịch có trách nhiệm với môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Chung tay giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường xung quanh và tại các điểm du lịch.

Người dân cần có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của gia đình, buôn làng. Bên cạnh đó cần tích cực giới thiệu quảng bá những bản sắc riêng của dân tộc mình đến với du khách.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

Huyện Lạc Dương đã xác định rõ tiềm năng thế mạnh về du lịch để trên cơ sở đó định ra chiến lược phát triển du lịch của huyện là đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.  Tăng tỉ trọng ngành du lịch- dịch vụ trong GDP toàn tỉnh, đến năm 2028 đạt khoảng 35% và đạt trên 37% vào năm 2025. Giai đoạn 20232028: số lượt khách du lịch tăng từ 9-10%/năm, khách quốc tế chiếm từ 11-12% tổng số khách du lịch, đến năm 2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch hàng năm từ 9-10%/năm, trong đó khách quốc tế chiếm trên 12% tổng số khách du lịch.

Dựa trên những thực trạng hoạt động du lịch và mục tiêu cụ thể về phát triển du lịch để đề xuất các giải pháp quan trọng phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Các giải pháp cần tập trung là tăng cường vai trò của quản lý nhà nước vào hoạt động du lịch, giải pháp về cơ sở hạ tâng, nguồn nhân lực và giải pháp xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với công cuộc phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Giải pháp chú trọng vào công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị cảnh quan môi trường tự nhiên và giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

KẾT LUẬN

Đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng rút ra một số kết luận sau:

 1. Du lịch dựa vào cộng đồng là một công cụ hữu ích làm hài hòa giữa phát triển kinh tế- xã hội của địa phương với công tác bảo tồn, đồng thời đảm bảo cho du lịch phát triển bền vững. Ngoài các điều kiện về tài nguyên du lịch thiên nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn, cơ sở hạ tầng…Để du lịch cộng đồng phát triển cần có các điều kiện thiết yếu sau: Thái độ thân thiện của cộng đồng đối với khách du lịch; sự quan tâm của chính quyền trong việc phát triển để không làm gia tăng những tác động xấu mà hoạt động du lịch đem lại.
 2. Lạc Dương có điều kiện tự nhiên và nhân văn hết sức đặc thù là cơ hội tốt cho sự phát triển du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Điều này được thể hiện qua tất cả các chi tiết đánh giá hiện trạng ngành trong những năm qua, như số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch, GDP Du lịch, cơ sở vật chất kĩ thuật ngành… Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.
 3. Nghiên cứu hiện trạng hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện Lạc Dương cho thấy, du lịch hình thức DLCĐ đang bước đầu hình thành. Ngoài những hiệu quả kinh tế, sư phát triển du lịch Lạc Dương thời gian qua cũng đã đem lại những hiệu quả xã hội tích cực. Du lịch đã thu hút lực lượng lao động đáng kể, trình độ dân trí của người dân địa phương trong việc giao lưu với khách quốc tế được nâng cao, thông qua khách du lịch quốc tế hiểu rõ hơn về Lạc Dương, về con người và đất nước Việt Nam cũng như người dân địa phương có được tầm nhìn rộng hơn, xa hơn về cộng đồng thế giới đặc biệt là du lịch góp phần đem lại hiệu quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi tạo nên nhiều cơ hội thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức đòi hỏi có những quan điểm và mục tiêu phát triển mới đối với du lịch của huyện  Lạc Dương và của tỉnh Lâm Đồng. Trước tình hình đó, du lịch Lạc Dương cần phải có một hệ thống các giải pháp mang tính toàn diện và đột phá để phát triển phù hợp với tình hình chung, với định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm du lịch. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về giá trị mà du lịch đem lại cho đời sống người dân. Tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác giữ gìn, bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bảo dân tộc cũng như việc bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên. Sự đồng lòng của chính quyền và người dân địa phương là sức mạnh lớn nhất trong công cuộc phát triển du lịch bền vững, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của toàn huyện Lạc Dương trong thời đại mới. Luận văn: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Lạc Dương.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Phát triển du lịch cộng đồng huyện Lạc Dương

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993