Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Một số định hướng nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội

Trong thời gian tới, nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Mê Linh sẽ ngày càng cao. Điều này đòi hỏi, Ban quản lý dự án huyện Mê Linh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư để đáp ứng được yêu cầu của công việc sắp tới. Để thực hiện được như vậy, cần tuân thủ theo một số nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thứ nhất, các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư được thực hiện phải đảm bảo tuân thủ các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Nguyên tắc thứ hai, trong thời gian tới, mục tiêu của Ban quản lý dự án huyện Mê Linh  đó là:

 • Tiếp tục điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban trên cơ sở tăng cường cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Phân công, phân cấp hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.
 • Chú ý tăng cường đào tạo cán bộ ngắn hạn và dài hạn, hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ công tác quản lý hoạt động đầu tư..

Nguyên tắc thứ ba, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan cấp trên, phối hợp tốt với các đơn vị bạn và chính quyền địa phương để nhận được sự phối hợp tích cực, có hiệu qủa. Đây là một nguồn động viên to lớn, có sự ảnh hưởng tới hiệu quả và thành công của công tác quản lý hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội

3.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư * Giải pháp trong công tác khảo sát a. Sự cần thiết thực hiện giải pháp

Sau khi có kế hoạch được duyệt, công tác khảo sát cũng được quan tâm ngay.

Công tác khảo sát là công việc ban đầu, là giai đoạn công trình còn hoang sơ, tiến hành gặp rất nhiều khó khăn vì vậy nếu chủ động được công tác kế hoạch đồng nghĩa với việc chủ động công tác khảo sát.

 • Về phía đơn vị Tư vấn khảo sát, thiết kế phải được thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, bởi vì kết quả khảo sát là đầu vào cho quá trình thiết kế, số liệu đầu vào không chính xác tất yếu dẫn đến đề án thiết kế sẽ bị thay đổi trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, phải xử lý hiện trường quá nhiều, gây khó khăn cho công tác quản lý dự án và chậm tiến độ công trình. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.
 • Công tác khảo sát ở một giai đoạn phải được xác định chi tiết và được duyệt trong đề cương khảo sát. Việc khảo sát để đưa ra nhiều phương án lựa chọn ví dụ: đối với xây dựng tuyến đường đô thị thì việc lực chọn tuyến là rất quan trọng một tuyến tối ưu phải đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế và kỹ thuật, thuận lợi cho thi công, đền bù ít phức tạp nhất. Thực tế nhiều dự án xây dựng các tuyến đường mới đến giai đoạn thi công mới phát hiện ra nếu hướng tuyến thay đổi thì sẽ thi công thuận lợi và kinh tế hơn rất nhiều.
 • Công tác khảo sát sau khi lựa chọn được tuyến, lựa chọn địa điểm việc khảo sát kỹ địa hình, địa chất là rất quan trọng (giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công). Cán bộ thiết kế căn cứ vào địa hình, địa chất, các đặc tính cơ lý của đất để làm cơ sở tính toán thiết kế. Nếu khảo sát địa hình, địa chất sai, cấp đất đá không chuẩn xác kéo theo thiết kế sai làm tăng khối lượng chi phí nhân công, tăng chi phí máy.
 • Phương án nhiệm vụ khảo sát cần được lập một cách khoa học, chính xác. Các số liệu khảo sát phải mang tính thừa kế đối với tất cả các giai đoạn của dự án để tránh lãng phí. Tốt nhất nên để cơ quan Tư vấn thực hiện công tác toàn bộ khảo sát một công trình qua tất cả các giai đoạn.

Đẩy mạnh công tác giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng của công tác khảo sát. Ngay cả nội bộ đơn vị Tư vấn cũng thực hiện chưa nghiêm chỉnh, Ban quản lý dự án gần như khoán trắng cho các đơn vị Tư vấn. Thực tế nhiều sửa đổi phát sinh kinh tế làm tăng chi phí cũng do chủ yếu là công tác khảo sát làm chưa chính xác.

Ban quản lý dự án đã quy định hướng dẫn về quản lý chất lượng công tác khảo sát dựa trên Quy định về quản lý chất lượng công trình ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

Khi lập biện pháp thi công, đơn vị tư vấn thiết kế phải cử các bộ có kinh nghiệm khảo sát điều kiện thực tế cụ thể để lập biện pháp tổ chức thi công, cụ thể phải xác định các điều kiện vận chuyển bằng ô tô, cơ giới, thủ công, đường vận chuyển…có phương án so sánh để đưa ra biện pháp thi công tối ưu, đảm bảo đủ điều kiện thi công và tiết kiệm chi phí, giảm giá thành công trình.

 • Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện

Về phía Ban quản lý dự án cần hoàn thiện và củng cố một số việc như sau:

 • Cử cán bộ có trách nhiệm phối hợp kịp thời và đồng bộ với đơn vị Tư vấn trong việc lập nhiệm vụ và phương án khảo sát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời đúng tiến độ.
 • Phối hợp các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý vận hành cung cấp hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ tuyến, hồ sơ các công trình có liên quan, các số liệu hạ tầng kỹ thuật khác cho đơn vị Tư vấn.
 • Thường xuyên liên hệ các đơn vị Tư vấn để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác khảo sát.

Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng cho nhà thầu Tư vấn lập, phương án đó phải phù hợp đáp ứng được yêu cầu sau: Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

 • Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát được xây dựng.
 • Ban quản lý dự án phải thực hiện giám sát khảo sát công trình. – Ban quản lý dự án phải nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

Giải pháp trong công tác lập dự án đầu tư

 • Nâng cao năng lực của các đơn vị Tư vấn

Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường các công ty Tư vấn được thành lập rất nhiều. Nhiều tư vấn mới thành lập năng lực còn hạn chế, không đủ lực lượng, thiếu chủ nhiệm đề án hoặc một chủ nhiệm đề án kiêm nhiệm nhiều dự án. Vấn đề này đã tồn tại lâu nhưng chưa giải quyết được, do vậy giải pháp là cần rà soát lại, sắp xếp lực lượng của các đơn vị Tư vấn đảm bảo hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, cho nên Ban quản lý dự án phải có quyết định đúng đắn trong việc lực chọn Nhà tư vấn thiết kế đủ năng lực để giao dự án, nhà tư vấn thực hiện đúng tiến độ, sản phẩm đạt chất lượng.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại, nâng cao năng lực cho các cán bộ thiết kế, chủ trì, chủ nhiệm dự án đảm bảo đáp ứng các mục tiêu làm chủ công tác Tư vấn xây dựng các công trình. Đối với việc đào tạo lại cán bộ tư vấn, chỉ chọn những người đã tốt nghiệp Đại học theo chuyên ngành thì được làm tư vấn theo đúng lĩnh vực khác. Nhà tư vấn cần phải hiểu sâu về lĩnh vực chuyên môn của một số lĩnh vực khác như: chính sách chế độ tài chính, pháp luật…

Các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa chất lượng của công tác tư vấn. Phải thực hiện các công việc tư vấn một cách đúng đắn, khoa học. Các đơn vị tư vấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sản phẩm tư vấn của mình, về sự chính xác của tài liệu tham khảo và các số liệu tính toán. Những ý định của chủ đầu tư trái với nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị tư vấn phải thuyết phục trên cơ sở các luận cứ khoa học các quy định của Nhà nước quản lý đầu tư và xây dựng, nếu không thuyết phục được phải lập báo cáo gửi riêng UBND huyện, UBND thành phố và các cơ quan thẩm định công tác tư vấn đó, trong trường hợp này các cơ quan tư vấn sẽ không chịu trách nhiệm về các sai sót do việc ép buộc của Ban quản lý dự án gây ra.

Bên cạnh đó Ban quản lý dự án cũng phải tạo điều kiện cho nhà tư vấn có đủ thời gian cần thiết đủ để các nhà tư vấn thu thập, nghiên cứu, khảo sát các số liệu liên quan đến dự án. Tuy nhiên cũng có thể căn cứ vào trình độ, khả năng thực tế, sản phẩm đã được xã hội thừa nhận để chọn thầu tư vấn nhưng cũng chỉ áp dụng cho những công trình tương tự.

 • Nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ quản lý dự án

Thực tế cho thấy các cán bộ quản lý theo dõi công tác lập dự án của Ban quản lý dự án còn có hạn chế về mặt chuyên môn, bằng chứng ở chỗ không am hiểu sâu về chế độ định mức của Nhà nước, về phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, về các giải pháp kỹ thuật, vì vậy cho nên không thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm Tư vấn trước khi trình duyệt. Về việc này Ban quản lý dự án cần phải được đào tạo lại các cán bộ được phân công theo dõi công tác lập dự án đầu tư, để đảm bảo chỉ trình duyệt những dự án đầu tư xây dựng đạt được hiệu quả kinh tế, kỹ thuật.

 • Nâng cao trách nhiệm, năng lực cán bộ, công chức các phòng ban trong công tác thuộc UBND huyện trong công tác thẩm định dự án đầu tư. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư do Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn lập thông qua hợp đồng kinh tế. Khi các bên đã hoàn thành công việc này, phải tiến hành trình các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện thẩm định. Thời gian thẩm định và phê duyệt dự án phụ thuộc vào thủ tục hành chính do chủ đầu tư qui định hoặc các nguyên nhân chủ quan hay khách quan trong quá trình lập dự án đầu tư.

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình là công việc hết sức quan trọng, là khâu quyết định cho sự thành bại của quá trình đầu tư một dự án. Từ những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển có thể phải chịu nhiều rủi ro và mang tính mạo hiểm cao nên trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư việc nghiên cứu khảo sát tính toán và dự án đòi hỏi thật kỹ lưỡng, chính xác, trên tất cả các phương diện nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn đầu tư. Đây là vấn đề quan trọng nhất.

Thẩm định dự án có vai trò rất quan trọng trong việc giúp cho chủ đầu tư, tổ chức tài trợ vốn đánh giá một cách khách quan tính hợp lý, tính hiệu quả, tính khả thi của dự án giúp cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư được đúng đắn. Thẩm định dự án là một chức năng chủ yếu trong quản lý Nhà nước về đầu tư, thẩm định dự án phải được xem xét toàn diện về quy hoạch xây dựng, các phương án kiến trúc công nghệ, sử dụng đất đai, tài nguyên, hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái phương diện tài chính và các khía cạnh xã hội khác đảm bảo dự án có tính khả thi giúp cho người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư. Thời gian qua, dự án công trình do UBND huyện là chủ đầu tư việc thẩm định do các phòng Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường chủ trì, có tham khảo một số ý kiến của một số Sở, ngành liên quan. Sau một thời gian triển khai cho thấy chất lượng thẩm định dự án còn nhiều hạn chế. Một phần do chất lượng lập dự án thấp, phần do năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phương pháp tổ chức thực hiện của các cán bộ thực thi còn bất cập. Nên đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng thẩm định dự án. Ngoài những nội dung kiểm tra, cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện từng chỉ tiêu của dự án. Cơ quan thẩm định quan tâm hơn nữa đến một số chỉ tiêu sau:

 • Về tài chính: Khả năng nguồn vốn hỗ trợ của thành phố cũng như vốn của chủ đầu tư bố trí cho công trình.
 • Về hiệu quả kinh tế xã hội cần kiểm tra:

Về công nghệ, tác động môi trường và kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đều là những vấn đề quan trọng mà Ban quản lý dự án khi lập chưa lường trước được.

Về phương pháp và thời gian thẩm định. Tùy theo dự án mà cơ quan chủ trì thẩm tra phân công cán bộ có hiểu biết trong lĩnh vực đó đảm nhiệm và các cán bộ đó phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Nhà nước. Đối với một số dự án lớn, phức tạp nên tổ chức hội thảo khoa học. Trường hợp cần tham khảo ý kiến một số ngành, cơ quan chỉ trì phải gửi yêu cầu và thời gian hoàn thành. Nếu có ý kiến quan điểm khác nhau ở những vấn đề lớn cơ quan chủ trì cần mời đại diện các ngành bàn bạc thống nhất. Trường hợp chưa thống nhất phải báo đầy đủ cho người có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định. Cần khắc phục tư tưởng nể nang, dễ dãi, đơn giản trong việc thẩm định dự án. Về thời gian, yêu cầu phải tiến hành khẩn trương tránh những thủ tục rườm rà, phiền hà, thực hiện đúng hoặc sớm hơn mốc thời gian quy định. Mặt khác thông qua việc thẩm định dự án, với chức năng của mình Sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng hạ tầng, Tài chính kế hoạch hàng năm nên thống nhất hướng dẫn các chủ đầu tư về nội dung phương pháp kinh nghiệm, thời gian lập dự án, định hướng đầu tư để Ban quản lý dự án chủ động lập dự án tìm nguồn vốn tài trợ và kế hoạch bố trí vốn, khắc phục tình trạng thiếu dự án, dự án lập và thẩm định vội vàng chất lượng thấp không đáp ứng yêu cầu. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

 Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện:

 Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án đầu tư. Phải có cơ chế khuyến khích đãi ngộ các chuyên gia giỏi và có đạo đức nghề nghiệp tham gia vào công tác tư vấn thẩm định dự án đầu tư. UBND thành phố phải nhanh chóng thành lập các bộ phận trực thuộc làm chức năng giám định đầu tư nhằm kiểm tra giám sát, phân tích đánh giá từng giai đoạn hoặc toàn bộ quá trình đầu tư và xây dựng để đảm bảo cho đầu tư phù hợp quy hoạch mục tiêu phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả và hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư

Giải pháp trong công tác đấu thầu:

Lựa chọn Nhà thầu theo Luật đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Đấu thầu là một phương pháp quản lý dự án có hiệu quả nhất, tiên tiến nhất. Đây là nguyên tắc quản lý đầu tư và xây dựng nhằm chống độc quyền, tăng cường cạnh tranh thể hiện ở chỗ tạo ra sự canh tranh để làm động lực cho sự phát triển, cả về năng lực kinh nghiệm, sức mạnh tài chính để phù hợp với nền kinh tế thị trường phát triển. Thực hiện Luật đấu thầu, Nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng các Nhà thầu tham gia đấu thầu phải chứng minh có đủ năng lực và kinh nghiệm, phải có các giải pháp được đánh giá là khả thi cùng với giá cả cạnh tranh với các đối thủ khác và tất cả các vấn đề này phải được thể hiện thông qua hồ sơ dự thầu. Lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu sẽ giúp ta chọn được nhà thầu có năng lực, có kinh nghiệm và với một giá thành cạnh tranh.

Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

Từ thực tế áp dụng ở địa bàn huyện Mê Linh thời gian qua, chúng tôi thấy cần tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm mặt được và chưa được, đồng thời tập trung chỉ đạo để đạt hiệu quả cao hơn. Gắn chủ trương điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư theo hướng tập trung dứt điểm sẽ là một điều kiện thuận lợi cho công tác đấu thầu. Đề nghị:

 • Các gói thầu thuộc hình thức chỉ định thầu, Ban quản lý dự án phải trình hồ sơ năng lực của ít nhất ba nhà thầu để cấp có thẩm quyền (Chủ đầu tư) xem xét.
 • Nâng cao năng lực của cán bộ thực hiện công tác đấu thầu và các cán bộ chuyên sâu phụ trách đấu thầu của các dự án.
 • Hoàn thiện cách đánh giá năng lực của nhà thầu cho phù hợp hơn: Bởi lẽ còn nhiều ý kiến cho rằng vẫn có khoảng cách lớn giữa hồ sơ kinh nghiệm, khả năng tài chính được thể hiện qua bài thầu với thực lực của nhiều nhà thầu.
 • Giải pháp trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:

Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo đúng các quy định cụ thể tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Các cơ quan quản lý đầu tư và xây dựng, các nhà thầu phải chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thường xuyên chất lượng của sản phẩm từ tư vấn đến thi công xây lắp và cung cấp thiết bị. Công trình có chất lượng kém, trách nhiệm trước tiên thuộc về Ban quản lý dự án và Chủ đầu tư.

 • Nâng cao trình độ cán bộ quản lý vốn đầu tư xây dựng:

 Cán bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nói chung và cán bộ quản lý vốn đầu tư xây dựng nói riêng luôn là nhân tố quan trọng trong hoạt động đầu tư phát triển. Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao đối với cán bộ làm công tác quản lý vốn. Do đối tượng quản lý rất rộng lớn, phức tạp và đa dạng, lãng phí thất thoát còn lớn, nên người cán bộ quản lý vốn từ cán bộ làm công tác thẩm định, cấp phát, tổng hợp, ngoài kiến thức, kinh nghiệm về quản lý tài chính, rất cần kiến thức về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhất là trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ nâng cao trình độ cán bộ đặt ra như một nhu cầu cấp bách. Có như vậy cán bộ quản lý vốn đầu tư mới giúp cho Nhà nước đầu tư đúng mục đích, đạt hiệu quả, mới phát hiện được những sơ hở của cơ chế chính sách, những vi phạm của các đối tượng quản lý nhằm chống thất thoát nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Để nâng cao trình độ đòi hỏi cán bộ trong ngành phải tích cực học tập, nghiên cứu tranh thủ tiếp thu những thông tin mới, các kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư của nước ngoài. Mặt khác cơ quan cũng cần đầu tư thời gian cử cán bộ đi dự các cuộc hội thảo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ với các hình thức thích hợp gắn với chế độ kiểm tra, có chính sách khen thưởng thỏa đáng với những người có thành tích phát hiện ra những sai trái có giá trị lớn trong việc thanh quyết toán. Nhằm hạn chế tiêu cực, đề nghị Nhà nước nghiên cứu trích thưởng cho người có công chống thất thoát vốn Nhà nước trong đầu tư xây dựng.

3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý dự án trong giai đoạn kết thúc đầu tư Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

 • Giải pháp trong công tác nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công:

Tất cả các công việc xây dựng sau khi hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công cần được tổ chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu tại hiện trường và có sự chấp thuận của bộ phận Giám sát công trình của Chủ đầu tư. Trước khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, hoàn thành giai đoạn xây dựng phải lập hồ sơ hoàn công được xác nhận của bộ phận Giám sát A, hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Hồ sơ hoàn công bao gồm: Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu công việc cấu thành, những thay đổi bổ sung, bảng tính khối lượng… đều được thể hiện chi tiết cụ thể trong hồ sơ hoàn công theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện:

 • Để công tác nghiệm thu kỹ thuật không tốn nhiều thời gian và không có nhiều tồn tại hoặc phải nghiệm thu nhiều lần, các nhà thầu xây lắp cần phải nghiêm túc tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu với Ban quản lý dự án và Tư vấn giám sát.
 • Khi khối lượng xây lắp hạng mục công trình đã hoàn thành, Ban quản lý dự án đôn đốc đơn vị xây lắp phải hoàn chỉnh nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, các biên bản thí nghiệm… để tiến hành nghiệm thu ngay cho nhà thầu, tránh tình trạng đến cuối công trình mới hoàn tất hồ sơ (nhất là hạng mục bị che khuất) tránh tình trạng bản vẽ hoàn công thiếu chính xác dẫn đến ảnh hưởng tới công tác lập kế hoạch duy tu, bảo trì công trình.
 • Tổ chức nghiệm thu từng hạng mục xây dựng, từng giai đoạn thi công và nghiệm thu công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phải theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Giải pháp trong công tác thanh quyết toán: Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

Việc Quyết toán dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước đã được quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, theo chế độ quy định thì công trình dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, chậm nhất là 9 tháng đối với dự án nhóm B; 6 tháng đối với dự án nhóm C chủ đầu tư phải quyết toán công trình hoàn thành để bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng. Đây là khâu cuối cùng rất quan trọng của quá trình đầu tư vốn. Thông qua quyết toán nhằm đánh giá kết quả đầu tư, xác định năng lực sản xuất hiệu quả đầu tư mang lại, xác định rõ trách nhiệm của Ban quản lý dự án, các nhà thầu, cơ quan cấp phát vốn, kiểm soát thanh toán, đồng thời rút kinh nghiệm nhằm không ngừng hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đồng thời có quyết định giá trị của công trình đối với người sử dụng. Do đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển là thời gian dài nhiều yếu tố liên quan đến giá thành sản phẩm lại biến động, việc quản lý, theo dõi phức tạp, nhất là trong điều kiện chúng ta xác định kinh tế quốc doanh là chủ đạo, các sản phẩm đầu tư xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước là chính… nên việc xác định đúng giá trị đích thực của sản phẩm đầu tư xây dựng  trong cơ chế quản lý hiện hành là việc rất khó khăn.

Vì vậy, tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu đề nghị quyết toán vượt tổng mức đầu tư, công trình xây dựng đã xong vẫn chưa tiến hành quyết toán, quyết toán chậm đang là phổ biến. Như trong phần đánh giá đã đề cập, vấn đề là Nhà nước phải bổ sung quy định sao cho Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, cấp trên chủ đầu tư buộc phải quan tâm đến việc quyết toán. Khắc phục tư tưởng thấy công trình khánh thành là xong công việc. Để từng bước khắc phục tình trạng này, cấp có thẩm quyền cần chỉ đạo các ngành, nắm chính xác số lượng dự án đầu tư hoàn thành bằng vốn Nhà nước đến nay chưa được duyệt quyết toán theo quy định, để có giải pháp xử lý. Đối với dự án mới hoàn thành cần hướng dẫn Ban quản lý dự án và nhà thầu lập báo cáo quyết toán theo chế độ trong thời gian quy định. Tùy theo quy mô và tính chất phức tạp của từng dự án cơ quan cấp phát hoặc cho vay vốn trực tiếp thẩm tra báo cáo quyết toán hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập tổ tư vấn thẩm tra quyết toán. Dù có tổ tư vấn hay không có tổ tư vấn trách nhiệm chính vẫn do cơ quan chủ trì thuộc ngành tài chính cùng cấp, vẫn do cá nhân từng cán bộ thẩm tra quyết toán. Vì vậy các cán bộ làm công tác này phải có năng lực để phát hiện ra những sai sót trong công tác quyết toán như khối lượng sai với thực tế, áp định mức, đơn giá không đúng định mức quy định, phải đảm bảo thời gian thẩm tra theo chế độ và phải công tâm không được tiêu cực thông qua việc hợp thức hóa cho nhà thầu. Trong thẩm tra quyết toán đối với công trình đấu thầu hết sức chú ý đến chất lượng, chủng loại vật liệu và biên bản nghiệm thu chất lượng công trình, bản vẽ hoàn công, khối lượng phát sinh ngoài thầu. Đối với công trình chỉ định thầu hết sức chú ý đơn giá và khối lượng; thực hiện nghiêm túc việc giữ lại 5% giá trị chờ bảo hành.

Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện

 • Tất cả các công trình kết thúc đầu tư phải thanh quyết toán theo đúng thời gian quy định. Các công trình thanh quyết toán chậm so với quy định, cơ quan thẩm định quyết toán có quyền đề nghị UBND huyện, UBND thành phố có văn bản phạt Ban quản lý dự án từ 10% – 30% giá trị chi phí quản lý dự án. Không thẩm định các quyết toán chưa đủ thủ tục theo quy định. Các cơ quan cấp phát và thẩm định quyết toán phải chịu trách nhiệm về việc cấp phát, thẩm định quyết toán sai khi các cơ quan phát hiện ra. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.
 • Tiến hành lập và thông báo giá vật liệu theo tháng. Giá được lập theo đúng quy trình, phải phù hợp với thị trường và phải tạo điều kiện khuyến khích cạnh tranh giữa các nhà cung cấp vật liệu. Liên Sở Xây dựng và Sở Tài chính lập và thông báo giá vật liệu theo quý và trình UBND thành phố ra Quyết định ban hành giá vật liệu, nhân công, máy xây dựng để áp dụng trong công tác lập, thẩm định dự toán.
 • Giải ngân vốn đầu tư có giá trị rất quan trọng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nó không có ý nghĩa trong việc giải ngân vấn đề tài chính cho các nhà thầu, trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng mà nó còn tác động trực ở tầm quản lý vĩ mô.

Như phần đánh giá thực trạng tình hình, việc giải ngân vốn đầu tư không riêng ở Ban quản lý dự án huyện Mê linh mà còn là vấn đề của các Ban quản lý dự án nói chung. Không riêng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA mà cả vốn tín dụng, mặc dù Nhà nước trong các năm đã tập trung tháo gỡ song kết quả cũng chưa như mong muốn. Để từng bước khắc phục căn bệnh kinh niên này Ban quản lý dự án huyện Mê Linh nêu một số giải pháp để xử lý:

Một là: Trước hết công tác giải phóng mặt bằng là tiền đề cho việc thực hiện dự án. Để giải quyết được vấn đề này, trên cơ sở chính sách Nhà nước Ban quản lý dự án huyện Mê Linh xây dựng phương án đền bù và thông qua cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó chuẩn bị đủ kinh phí, quỹ đất, đến thời điểm triển khai cần chỉ đạo khẩn trương đồng loạt, dứt điểm. Không để cho người dân chần chừ, tính toán lâu trên mảnh đất của họ. Trong quá trình tiến hành cần kết hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các đoàn thể quần chúng, chú trọng phương pháp thuyết phục, giải thích để dân tự nguyện chấp nhận. Nếu các chế độ đền bù tương đối thỏa đáng mà một số ít hộ không chịu di chuyển thì phải tổ chức vận động, tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được việc đền bù GPMB để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Không nên để tình trạng một vài hộ chây ỳ ngang nhiên thách thức chính quyền, làm cản trở việc chung.

Hai là: Phòng Tài vụ hành chính phải đảm bảo giải ngân đúng tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành phù hợp với thiết kế dự toán được duyệt và phải kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn đã thanh toán. Thực hiện nghiêm túc, công khai quy trình cấp phát; Thực hiện đơn giản một số giấy tờ thuộc trách nhiệm của các cơ quan khác như giấy cấp đất, giấy phép hành nghề, giấy phép xây dựng. Trường hợp trong quá trình thanh toán vốn có những sai sót thì tách phần đó riêng, cho thanh toán ngay phần đủ điều kiện. Khắc phục nghịch lý Nhà nước có vốn, nhà thầu cần vốn mà ách tắc chậm chễ. Trường hợp do nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng khối lượng hoàn thành có mà thiếu thủ tục thì Kho bạc Nhà nước phải báo cáo cấp có thẩm quyền vận dụng tháo gỡ như cho phép tạm cấp, hoặc cho vay vốn một tỷ lệ nhất định trong khi chờ đợi hoàn chỉnh thủ tục. Mặt khác phải chú ý nâng cao kiến thức kỹ thuật – kinh tế xây dựng cơ bản cho cán bộ chuyên quản để có điều kiện đáp ứng về chất lượng quản lý và thời gian giải quyết công việc.

Ba là: Cải tiến thủ tục cấp phát, chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật quyết toán vốn đầu tư.

Lâu nay việc thanh toán vốn bao gồm cả cấp phát và cho tạm ứng, việc quyết toán công trình thường chậm và sách nhiễu thường ở nơi đây. Gây ách tắc về tài chính cho đơn vị thi công, chậm tiến độ xây dựng và tạo ra sơ hở trong công tác quản lý vốn. Để khắc phục những tồn tại trên cần quy định rõ trách nhiệm của từng khâu, từng cấp và từng người có liên quan một cách cụ thể gắn với chế độ thưởng phạt công minh. Trường hợp cấp phát cho tạm ứng không đúng tiến độ, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường và bị xử lý theo Pháp luật.

3.3. Các giải pháp cụ thể Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

3.3.1. Giải pháp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Con người là yếu tố rất quan trọng, vì vậy Ban quản lý dự án cần phải chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện công tác đền bù, GPMB vì công tác này là công tác hết sức khó khăn và phức tạp.

Hiện nay kinh phí cho việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng cơ bản ở huyện Mê Linh áp dụng theo đơn giá do UBND thành phố Hà Nội ban hành, các công trình xây dựng sau khi được hoàn thành thì chính những người dân ở khu vực đó lại được hưởng lợi trực tiếp. Có một mô hình quản lý ở các nước được áp dụng đó là: khi tiến hành giải phóng mặt bằng, Nhà nước sẽ giải phóng mặt bằng xung quanh đó với mức giá rẻ hơn vì đó không phải là khu vực trực tiếp liên quan đến dự án. Sau khi dự án hoàn thành khu vực đó lại trở thành khu vực có vị trí địa lý chiến lược và Nhà nước lúc đó có thể tiến hành đấu giá cho tư nhân để thu hồi lại một phần vốn đã bỏ ra vào công trình. Những khó khăn trong việc di dời người dân để tiến hành đầu tư xây dựng chủ yếu vẫn là do mức giá, do đó cần phải có một khung mức giá hợp lý, quy hoạch sử dụng đất rõ ràng để người dân có thông tin trước, qua đó tránh khỏi bức xúc. Bên cạnh đó, cần có biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân vì lợi ích chung. Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện:

Củng cố, nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của những người được Ban GPMB, UBND huyện, UBND thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng GPMB.

Thường xuyên cập nhật và am hiểu Luật đất đai, văn bản Nhà nước, Chính phủ hoặc UBND thành phố về công tác đền bù và GPMB. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

Phối kết hợp với chính quyền địa phương, các ngành có liên quan:

 • Lãnh đạo (Giám đốc, phó giám đốc) Ban quản lý dự án cần có sự phối hợp tốt với các cấp các chính quyền, phòng ban tranh thủ sự đồng thuận và sự giúp đỡ của chính quyền để công tác đền bù và GPMB không bị bế tắc, kéo dài. Thường xuyên đôn đốc Hội đồng đền bù GPMB hoàn thiện phương án đền bù và trình thẩm định, không để thời gian giải quyết kéo dài.
 • Chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các cấp, các ngành, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng trong công tác đền bù GPMB. Giải phóng các công trình, chặt cây cối thu dọn hoa màu… để tạo mặt bằng thi công. Mặt bằng này Ban quản lý dự án và đơn vị thi công có phương án quản lý chặt chẽ không để nhân dân tái lấn chiếm sử dụng.
 • Sau khi công tác khảo sát lập hồ sơ đền bù GPMB được lập, Ban quản lý dự án phải lập tiến độ chi tiết về công tác GPMB và quản lý tiến độ thực tế. Việc kéo dài tiến độ GPMB sẽ làm chậm tiến độ đưa dự án vào khai thác và làm tăng chi phí của dự án.
 • Ban quản lý dự án phải giám sát kiểm tra kỹ khối lượng đền bù giải tỏa, áp giá, chính sách áp dụng phù hợp với các quy định của Nhà nước, áp dụng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.
 • Áp giá đền bù một mức giá cho một dự án, tránh tình trạng một dự án áp hai khung giá đề bù khác nhau… Sau khi đã trả tiền cho dân, Ban quản lý dự án, Hội đồng đền bù phải yêu cầu dân tháo dỡ công trình xây dựng.
 • Ngoài ra cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, hoặc những người thu hồi đất để phục vụ xây dựng công trình mà khi xây dựng lên, nhân dân là người cùng được hưởng lợi từ dự án.

3.3.2. Giải pháp trong công tác giám sát thi công

Hiện nay do triển khai nhiều dự án với nhiều địa điểm khác nhau, lực lượng cán bộ kỹ thuật ở Ban quản lý dự án huyện Mê Linh đã đáp ứng đủ về mặt chuyên môn nghiệp vụ, nhưng vẫn còn có những công trình do còn bị buông lỏng chưa chặt chẽ trong vấn đề giám sát nên ảnh hưởng không ít đến chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, tăng giá thành công trình, nhất là không đề ra kịp thời các biện pháp xử lý trong quá trình thi công do vậy cần quán triệt sâu sắc và là nhiệm vụ hàng đầu của Ban quản lý dự án huyện Mê Linh về ý thức trách nhiệm của người giám sát thi công.

Ngoài việc giám sát về chất lượng tư vấn giám sát còn phải là những chuyên gia thật sự giỏi về mặt kỹ thuật để xem xét và cho những ý kiến kịp thời cần thiết để xử lý các vấn đề có thể phát sinh trong thi công, vì trong quá trình thi công có rất nhiều vấn đề kỹ thuật đặt ra và nảy sinh những phát sinh mà thiết kế chưa đề cập hết hoặc cần thay đổi so với thiết kế ban đầu để công trình được hiệu quả hơn, mang lại lợi ích rất lớn cho Chủ đầu tư.

Nội dung giải pháp và tổ chức thực hiện: Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

 • Cán bộ của Ban quản lý dự án phải tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng giám sát thi công, người cán bộ giám sát thi công phải nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.
 • Tuyển dụng các cán bộ giám sát có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật
 • tốt. Có chế tài thưởng cho các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ cũng như chế tài kỷ luật cho các cán bộ không thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát chất lượng công trình hoặc gây khó khăn cho Nhà thầu thi công làm chậm tiến độ.

Ban quản lý dự án phải bố trí đủ cán bộ có trình độ và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ:

 • Giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế.
 • Giám sát, nghiệm thu công trình xây lắp.
 • Giám sát, nghiệm thu công tác cung cấp thiết bị vật tư.
 • Giám sát, nghiệm thu, phê duyệt khối lượng phát sinh, làm thêm.

Các vấn đề phát sinh làm thêm phải được ghi chép tại thời điểm phát sinh bằng nhật ký, biên bản xử lý kỹ thuật tại hiện trường gồm các bên liên quan cùng ký xác nhận.

3.3.3. Giải pháp trong công tác giám sát đánh giá đầu tư và giám sát cộng đồng

 • Trong công tác giám sát đánh giá đầu tư

 Nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá đầu tư, rà soát và chấn chỉnh các khâu trong hoạt động đầu tư và xây dựng:

 • Coi trọng chất lượng giám sát và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả chống thất thoát.
 • UBND thành phố chỉ đạo các huyện rà soát lại các quy hoạch, thực hiện giám sát từng khâu bố trí đầu tư đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, đánh giá tổng thể đầu tư, bố trí kế hoạch tập trung và rà soát lại từng dự án để đảm bảo hiệu quả, thực hiện giám sát thường xuyên trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư (chuẩn bị đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, đấu thầu, quản lý vốn, ký hợp đồng, thanh quyết toán…) tìm các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kế hoạch 5 năm, kịp thời rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với các dự án đầu tư trong quá trình thực hiện giám sát đầu tư, ở dự án đầu tư nào phát hiện thấy những yếu tố thay đổi so với dự án ban đầu hoặc những vấn đề mới phát sinh, phải báo cáo kịp thời và nhất thiết đánh giá lại tính khả thi và hiệu quả của dự án trước khi quyết định điều chỉnh hoặc tiếp tục thực hiện.

Những dự án không lập đầy đủ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư không bố trí kế hoạch đầu tư và không được điều chỉnh dự án, đề nghị Kho bạc Nhà nước không cấp vốn thanh toán. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

Tất cả các dự án, chương trình đầu tư (trừ công trình bí mật quốc gia) đều phải được thực hiện giám sát đánh giá đầu tư trong toàn bộ quá trình đầu tư. Các phương án quy hoạch đã được phê duyệt, các chương trình dự án phải được công bố công khai nội dung cơ bản trên các phương tiện thông tin đại chúng thích hợp (như: niêm yết, pa-nô, phát thanh, truyền hình…) để dân biết, dân bàn, dân giám sát.

 • Trong công tác giám sát cộng đồng

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVNBTC ngày 04/12/2006 của Bộ KH&ĐT, UBTƯ mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định  số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban QLDA huyện Mê Linh đã chủ động phối hợp với UBMT tổ quốc huyện Mê Linh, UBMT tổ quốc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện công tác giám sát cộng đồng.

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước và không thuộc diện bí mật quốc gia; các dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân đều chịu sự giám sát của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án.

 • Đối tượng giám sát của cộng đồng gồm:
 • Người quyết định đầu tư dự án.
 • Chủ đầu tư (gồm cả Ban Quản lý dự án).
 • Các nhà thầu gồm: Các nhà thầu tư vấn, giám sát thi công, xây lắp, cung cấp thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,… cho dự án.
 • Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng gồm:

Kiểm tra sự phù hợp của Quyết định đầu tư dự án với các quy hoạch, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm:

 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
 • Quy hoạch phát triển các ngành trên địa bàn huyện, thành phố.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã, thị trấn.
 • Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn.
 • Quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, dân cư, công nghiệp,… trên địa bàn xã, thị trấn (nếu có).
 • Kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã, thị trấn.

Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu:

 • Về chỉ giới đất đai và sử dụng đất.
 • Về quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng.
 • Về đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư.
 • Về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.
 • Về tiến độ, kế hoạch đầu tư dự án.

Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của dự án: Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

 • Những việc làm của chủ đầu tư, các nhà thầu xâm hại lợi ích của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành (khai thác) dự án.
 • Những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành (khai thác) dự án.
 • Theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư và phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án.
 • Theo dõi, kiểm tra nhà thầu tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư theo quy định.
 • Theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:

 • Đầu tư xây dựng là một hoạt động kinh tế quan trọng của mọi quốc gia trên thế giới. Nó càng quan trọng hơn đối với nước ta trong quá trình đổi mới kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bởi đó là điều kiện tất yếu để mở rộng và tăng tiềm lực của nền kinh tế cả nước nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng địa phương, cơ sở sản xuất nói riêng, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt cho toàn xã hội. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp, luôn biến động, nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay. Đầu tư và quản lý đầu tư là hai mặt của quá trình thống nhất có liên quan chặt chẽ với nhau.
 • Để nâng cao hiệu quả đầu tư phải làm tốt công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, công việc này đòi hỏi liên quan nhiều cấp nhiều ngành, nhiều chủ thể, sự tuân thủ chặt chẽ, trật tự kỷ cương, thủ tục trình tự xây dựng cơ bản. Khắc phục những tiêu cực trong quá trình đầu tư, khai thác các điều kiện đặc thù của địa phương.
 • Trong quá trình phát triển đi lên, mọi sự vật không bao giờ đứng yên tại chỗ mà luôn vận động phát triển theo quy luật. Bởi vậy, mọi cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng phải luôn luôn bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan.
 • Huyện Mê Linh về cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ. Trong khi đó còn phải đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đầu tư phát triển hàng năm rất lớn. Do vậy, việc tìm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng phải được đặt thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
 • Đề tài đã tập trung vào đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án huyện Mê Linh đồng thời tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hy vọng một số giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ góp một phần nhỏ vào công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng những năm tới.

Kiến nghị: Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

 • Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành các các Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, hạn chế các tồn tại bất cập, chồng chéo, không kịp thời, tính thực tiễn chưa cao. Đây là một trong những khó khăn cho công tác đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư.
 • Cần tiếp tục phân cấp, ủy quyền, phát huy tính chủ động, dám chịu trách nhiệm của Ban quản lý dự án kết hợp với chế tài thanh kiểm tra, giám sát nhằm phát huy được nội lực của toàn bộ các cấp các ngành, nâng cao hiệu quả quản lý, tránh lãng phí trong xây dựng cơ bản.
 • Cần nâng cao chất lượng trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí vốn đầu tư. Công tác quản lý Nhà nước cần tuân thủ theo các quy định pháp luật, các quy trình quy phạm kỹ thuật, không áp đặt ý chí chủ quan trong công tác tham mưu trình Thành phố phê duyệt đối với các Chủ đầu tư.
 • UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư: Có chế tài nhằm hạn chế các đơn vị tư vấn về những tính toán thiếu chính xác, mức phạt từ 10% – 30% giá trị hợp đồng, tùy theo mức độ thiếu chính xác. Chấm dứt hợp đồng và phạt đơn vị tư vấn có sản phẩm tư vấn có chất lượng thấp không cho thực hiện công tác tư vấn đó ở các dự án do địa phương quản lý trong vòng 1- 3 năm, gửi thông báo đến các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng.
 • Hoàn thiện cơ chế, chính sách về việc quản lý dự án đầu tư, xây dựng đồng bộ các chính sách liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng phân cấp mạnh, rõ trách nhiệm, giảm thời gian, của các khâu trong quá trình đầu tư và xây dựng.
 • Để góp phần chống thất thoát, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng, kiến nghị Nhà nước nghiên cứu chế độ trích thưởng cho những người có công chống thất thoát, lãng phí vốn Nhà nước như phát hiện trong thiết kế, dự toán, thanh toán, quyết toán dự án sai chế độ quy định với giá trị kinh tế lớn.
 • Cần mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý dự án huyện Mê Linh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đồng thời với công tác thanh kiểm tra, giám sát để tăng tính chịu trách nhiệm và hiệu quả giải quyết các vấn đề điều chỉnh, phát sinh của dự án.
 • Tiếp tục quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác đền bù GPMB, đây là nhân tố quyết định đến tiến độ của dự án.
 • Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hiện có của địa phương nhằm nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt được những yêu cầu của công tác quản lý dự án về đầu tư xây dựng trên địa bàn. Có hướng gửi cán bộ chuyên trách đi đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ.
 • Đầu tư xây dựng công trình theo đúng mục tiêu, tránh dàn trải, đầu tư lãng phí, quản lý vốn đầu tư chặt chẽ.
 • Lựa chọn những đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, tài chính, đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề, trang thiết bị đầy đủ để lập dự án, thiết kế và thi công.
 • Chỉ đạo cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định các sản phẩm tư vấn: Tăng cường công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, không quyết định đầu tư dự án không có trong quy hoạch và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, đúng đắn của các báo cáo thẩm định, thẩm tra và chất lượng của sản phẩm tư vấn trình duyệt.
 • Tập trung nâng cao chất lượng quản lý dự án với các nội dung chủ đạo là: Quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý hiệu quả đầu tư, quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường bằng các giải pháp cụ thể.

Kính mong các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học và bạn bè đồng nghiệp quan tâm, đóng góp những ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn. Luận văn: Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993