Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Quản lý chi ngân sách nhà nước có vai trò to lớn trong bất kỳ nền kinh tế nào và đặc biệt quan trọng hơn trong cơ chế thị trường chức năng thiết yếu của tài chính Nhà nước. Làm tốt công tác thanh tra tài chính và kiểm soát chi ngân sách sẽ góp phần phòng ngừa những sai phạm, thất thoát, lãng phí trong chi tiêu, sử dụng kinh phí  ngân sách, tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn thu ngân sách về cho nhà nước, tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, cần thiết phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước yếu cho sự phát triển kinh tế mỗi giai đoạn, quản lý chi ngân sách nhà nước cần phải đứng trên mục tiêu phát triển KT-XH sử dụng tối ưu nguồn lực được phân bổ để ổn định và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn cần đảm bảo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả trong chi tiêu ngân sách. Công tác tổ chức, điều hành chi ngân sách phải đảm bảo trong dự toán được giao, chi đúng tiêu chuẩn, chế độ và định mức hiện hành của nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí.

Quận Tây Hồ – quận được xác định là trung tâm dịch vụ – du lịch, trung tâm văn hoá, là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của Thủ đô Hà Nội. Những năm qua, công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước của quận Tây Hồ đã có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quận. Hoạt động quản lý chi ngân sách đã góp phần phát huy được thế mạnh của địa phương, tạo đà cho sản xuất phát triển, giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của quận Tây Hồ đảm bảo đúng trình tự theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, bám sát Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp và trên cơ sở tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Quá trình thực hiện chi ngân sách cơ bản diễn ra trong khuôn khổ dự toán đầu năm, hạn chế việc điều chỉnh bổ sung chi thường xuyên trừ trường hợp thực hiện chính sách, chế độ mới của nhà nước. Công tác quyết toán được thực hiện theo đúng trình tự, quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được quận Tây Hồ quan tâm sát sao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của quận Tây Hồ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như việc phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải, hiệu quả thấp; chi thường xuyên thường vượt dự toán, các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được chấp hành nghiêm túc gây lãng phí ngân sách nhà nước; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp chưa thực sự phát huy hiệu quả; trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác tài chính còn yếu; sự phối hợp giữa phòng tài chính – kế hoạch (cơ quan phân bổ dự toán) và kho bạc nhà nước (cơ quan kiểm soát chi) trong hệ thống tài chính ở địa phương chưa đồng bộ…

Vì vậy, việc quản lý chi ngân sách nhà nước như thế nào để đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất, triệt để tiết kiệm, khắc phục tnh trạng chi vượt dự toán, chi không đúng thẩm quyền, sai quy định của Luật ngân sách nhà nước đang là vấn đề được Đảng và chính quyền địa phương hết sức coi trọng và quan tâm nhằm mục tiêu đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của quận Tây Hồ. Do vậy, học viên đã lựa chọn đề tài “Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội” nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về thực trạng quản lý chi ngân sách tại quận Tây Hồ, tìm ra những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý chi ngân sách của quận, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

 • Bùi Đại Dũng (2007) đã ấn hành sách tham khảo “Hiệu quả chi tiêu ngân sách dưới tác động của vấn đề nhóm lợi ích ở một số nước trên thế giới”, Nxb Chính trị Quốc gia.
 • Phạm Ngọc Dũng và Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2008) chủ biên cuốn sách Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam, Nxb Lao động- Xã hội, Hà Nội.
 • Huỳnh Thị Cẩm Liên (2011) với đề tài: “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng.
 • Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại học Kinh tế: “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” của tác giả Trần Quang Đông (2014).
 • Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội” của tác giả Trần Thị Thúy, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2015.
 • Luận án tiến sỹ kinh tế của Trần Văn Lâm (2008), Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 • Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học Viện Tài chính, ‘‘Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh’’ của Bùi Thị Quỳnh Thơ Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

3.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực trang quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội từ đó tìm ra những ưu điểm cũng như hạn chế về quản lý chi ngân sách tại quận, để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu, luận văn phải tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước cấp quận; công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận và kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước ở một số địa phương để rút ra bài học kinh nghiệm cho quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1 Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

4.2 Phạm vi nghiên cứu:

 • Về không gian: quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Về thời gian: từ năm 2016 đến năm 2018

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

5.1 Phương pháp luận: Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhìn nhận, phân tích, đánh giá các vấn đề nghiên cứu, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác quản lý chi ngân sách nhà nước.

5.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

 • Phương pháp khảo cứu tài liệu (đọc tài liệu là sách, bài báo, văn bản pháp luật, báo cáo ….);
 • Phương pháp thống kê: các số liệu thực trạng về quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương;
 • Phương pháp xử lý thông tin và xử lý số liệu: thu thập số liệu, xử lý số liệu để đưa ra những nhận định khách quan về thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

 • Đánh giá được thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Việc nghiên cứu chuyên sâu về nội dung của đề tài đã đề xuất được số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 • Kết quả nghiên cứu luận văn có thể được sử dụng phục vụ các nhà quản lý của địa phương; làm tài liệu nghiên cứu cho các ngành, các cấp và đơn vị trong và ngoài quận Tây Hồ

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương

 • Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận
 • Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Chương 3: Quan điểm, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện về quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP QUẬN

1.1. Tổng quan quản lý chi ngân sách nhà nước Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

1.1.1. Khái niệm

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và đảm bảo thực hiện các chức năng của Nhà nước theo những nguyên tắc luật định.

1.1.2. Đặc điểm chi ngân sách nhà nước

 • Thứ nhất,gắn với bộ máy Nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội mà Nhà nước đảm đương trong từng thời kỳ.
 • Thứ hai, gắn với quyền lực của Nhà nước.
 • Thứ ba, đánh giá hiệu quả phải xem xét trên tầm vĩ mô
 • Thứ tư, chi ngân sách nhà nước là những khoản chi không hoàn trả trực tiếp
 • Thứ năm, chi ngân sách nhà nước là một bộ phận cấu thành luồng vận động tiền tệ và nó gắn liền với sự vận động của các phạm trù giá trị khác, như: giá cả, tiền lương, tỷ giá hối đoái…

1.2. Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận

1.2.1. Khái niệm

Khái niệm quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận: Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận là hoạt động của chính quyền cấp quận sử dụng các phương pháp và công cụ chuyên ngành để xây dựng dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán và kiểm soát quá trình chi ngân sách nhà nước sao cho phù hợp với khả năng thu và đảm bảo nguồn lực tài chính để nhà nước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chủ thể quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận gồm có hội đồng nhân dân quận, ủy ban nhân dân quận, phòng Tài chính – kế hoạch quận, KBNN quận và các đơn vị sử dụng ngân sách cấp quận.

Đối tượng của quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận là toàn bộ các khoản chi ngân sách thuộc cấp quận quản lý gồm có: lập dự toán chi, chấp hành dự toán chi, quyết toán dự toán chi và kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước cấp quận.

1.2.2. Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận

 • Thứ nhất, nguyên tắc thống nhất, tập trung dân chủ.
 • Thứ hai, nguyên tắc quản lý theo dự toán và đảm bảo mục tiêu ưu tiên với điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước cấp quận có hạn, các nhu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của quận đặt ra thường vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp quận. Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.
 • Thứ ba, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.
 • Thứ tư, nguyên tắc hợp pháp, công khai, minh bạch.
 • Thứ năm, nguyên tắc bảo đảm cân đối tích cực ngân sách cấp quận.
 • Thứ sáu, nguyên tắc về đảm bảo trách nhiệm.

1.2.3. Vai trò của quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận

 • Thứ nhất, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận hiệu quả hỗ trợ Nhà nước ổn định vĩ mô.
 • Thứ hai, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận có hiệu quả sẽ tạo điều kiện để Nhà nước hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều tiết thu nhập dân cư, thực hiện công bằng xã hội và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
 • Thứ ba, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận góp phần cung ứng kịp thời, đầy đủ tài chính cho mọi hoạt động của quận.
 • Thứ tư, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước cấp quận.
 • Thứ năm, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận có hiệu quả sẽ góp phần chống tham ô, tham nhũng, giảm nguy cơ suy thoái đạo đức của công chức, cán bộ quản lý nhà nước cấp quận.
 • Thứ sáu, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận có hiệu quả sẽ góp phần tăng uy tín của cơ quan nhà nước, hỗ trợ thu ngân sách nhà nước.

1.2.4. Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận

1.2.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận 

Theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, bộ máy quản lý ngân sách nhà nước cấp quận bao gồm: hội đồng nhân dân quận, ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính kế hoạch (TCKH), Kho bạc nhà nước (KBNN) quận.

1.2.4.2. Quản lý dự toán chi ngân sách nhà nước cấp quận

 • Lập dự toán chi ngân sách nhà nước cấp quận chính là việc phân tích, đánh giá khả năng về nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp quận, từ đó xác lập các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước dựa trên các căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn của quận, đảm bảo tuân thủ các quy định về chế độ, chính sách và định mức chi do nhà nước quy định. Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.
 • Trình tự lập dự toán: Theo thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 163/2016/NĐ-CP về thi hành Luật ngân sách nhà nước 2015, trước ngày 15/6 hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân cấp thành phố, ủy ban nhân dân cấp quận hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị dự toán và ủy ban nhân dân cấp phường lập dự toán ngân sách nhà nước cho năm kế hoạch.
 • Phương pháp lập dự toán chi: Phương pháp được áp dụng trong quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận là phương pháp lập từ cơ sở, tổng hợp từ dưới lên. Nội dung chính của phương pháp này là: các nội dung chi của ngân sách nhà nước sẽ được tiến hành lập từ những đơn vị cơ sở thấp nhất, sau đó chúng được tổng hợp lên theo các cấp, các ngành và cuối cùng tổng hợp thành chi của ngân sách nhà nước.

1.2.4.3. Quản lý chấp hành chi ngân sách nhà nước cấp quận

Điều 30 Luật Ngân sách số 83/QH13 năm 2015 quy định nhiệm vụ của hội đồng nhân dân các cấp: hội đồng nhân dân cấp quận căn cứ vào nhiệm vụ chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương, quyết định:

Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách địa phương cấp dưới, chi tiết theo các nội dung chi. Trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên có mức chi cụ thể cho các lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ.

1.2.4.4. Quản lý quyết toán chi ngân sách nhà nước cấp quận

Điều 65 Luật ngân sách 2015 quy định: Báo cáo quyết toán của ngân sách cấp quận, cấp xã, phường không được quyết toán chi ngân sách lớn hơn thu ngân sách. Khi lập báo cáo quyết toán, các đơn vị phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu được giao phụ trách.

1.2.4.5. Kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước cấp quận

 • Kiểm tra tính hợp pháp, nội dung, nguyên nhân thay đổi dự toán của các khoản chi từ ngân sách nhà nước, việc chấp hành các định mức, tiêu chuẩn và thủ tục chi tiêu ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
 • Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm: Mục đích sử dụng, nguồn kinh phí, chất lượng tài sản, định mức, tiêu chuẩn được mua, việc ghi chép trong hồ sơ gốc của tài sản cố định, việc sửa chữa lớn tài sản cố định, tính hợp pháp của các chi phí làm tăng nguyên giá của tài sản cố định,…
 • Kiểm tra việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính bao gồm kiểm tra việc tuân thủ dự toán năm (kể cả những điều chỉnh dự toán năm) đã được phê duyệt và Mục lục ngân sách nhà nước; Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và việc điều chỉnh thu chi tài chính trong thời gian chỉnh lý quyết toán.
 • Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
 • Kiểm tra kế toán: gồm kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành về kế toán nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án có tính chất chiến lược của quận.
 • Năng lực, trình độ quản lý, điều hành ngân sách từ cơ quan quản lý về mặt hành chính đến các đơn vị sử dụng ngân sách của quận còn nhiều bất cập, hạn chế. Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.
 • Sự phối hợp giữa các phường trong quá trình quản lý đầu tư có lúc, có nơi chưa thực sự nhịp nhàng.

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận

1.2.5.1. Nhân tố khách quan

Một là, hệ thống văn bản pháp luật và quy định của nhà nước về chi ngân sách nhà nước: Luật ngân sách nhà nước, luật thuế, luật Đầu tư công…thông tư, nghị định, quyết định, các chính sách, chế độ chi ngân sách, các định mức chỉ tiêu và các quy định về thẩm quyền của cấp quận đối với chi ngân sách nhà nước.

Hai là, nhân tố điều kiện kinh tế – xã hội.

1.2.5.2. Nhân tố chủ quan

 • Một là, nhân tố tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ quản lý ngân sách cấp quận.Mỗi cấp ngân sách đều có bộ máy tổ chức quản lý được xây dựng phù hợp với yêu cầu điều kiện thực tế của địa phương và quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Hai là, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý chi ngân sách nhà nước.
 • Ba là, công tác thanh tra kiểm tra và các chế tài khen thưởng xử phạt trong quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận.

1.3. Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước tại một số địa phương và bài học kinh nghiệm rút ra cho quận Tây Hồ

1.3.1. Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước tại một số địa phương

1.3.1.1. Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Huyên Can Lộc đã quản lý chặt chẽ chi tiêu công, đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo đúng đối tượng, định mức và tiết kiệm; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán để giảm áp lực điều hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

1.3.1.2. Quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Quản lý chi ngân sách nhà nước của quận Long Biên trong những năm qua có nhiều bước tiến bộ. Thể hiện trên một số nội dung sau:

 • Cân đối ngân sách đảm bảo kịp thời, đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 • Hệ thống chính sách chế độ của nhà nước được hoàn thiện, các tiêu chuẩn định mức được địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, về cơ bản ngân sách, tài sản nhà nước được sử dụng tiết kiệm và đúng chính sách chế độ.

1.3.1.3. Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

 • Công tác lập dự toán đã đảm bảo quy trình về lập dự toán chi ngân sách nhà nước cấp huyện, dựa trên cơ sở nguồn thu để có kế hoạch chi, căn cứ vào tiến độ,mục tiêu thực hiện để đưa ra dự toán thu chi cho năm tới.
 • Công tác tổ chức thực hiện chi, kiểm soát chi về cơ bản đã thực hiện theo đúng nguyên tắc.
 • Công tác quyết toán được thực hiện theo đúng thời gian quy định. Việc áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán và quyết toán đã được áp dụng và hạn chế được sai sót, đảm bảo thời gian quyết toán.

1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho quận Tây Hồ

Qua nghiên cứu công tác chi ngân sách nhà nước tại thị xã Sơn Tây, tại quận Long Biên, tại huyện Can Lộc, nhận thấy trong quá trình quản lý chi ngân sách, việc xác định yêu cầu, nhiệm vụ chi luôn rành mạch, rõ ràng. Các cấp, ban ngành luôn quan tâm sát sao, có tinh thần trách nhiệm đến công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi tiết kiệm và đạt hiệu quả.

Tiểu kết chương 1

Tại chương 1, tác giả đã nghiên cứu và tìm hiểu một số khái niệm cơ bản như: chi ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận. Xác định nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước bao gồm: (i) Tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách nhà nước; (ii) Quản lý dự toán chi ngân sách nhà nước; (iii) Quản lý chấp hành chi ngân sách nhà nước; (iv) Quản lý quyết toán chi ngân sách nhà nước; (v) Kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước. Đây cũng là cơ sở lý luận để ở chương 2, tác giả phân tích thực trang quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ảnh hưởng tới quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Quận Tây Hồ là một quận nằm ở phía bắc nội thành thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Phía đông giáp quận Long Biên; phía tây giáp quận Từ Liêm; phía nam giáp quận Ba Đình; phía bắc giáp huyện Đông Anh.Quận được thành lập từ các phần của quận Ba Đình và huyện Từ Liêm theo Nghị định số 69/CP ngày 28 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ Việt Nam và được xác định là trung tâm dịch vụ – du lịch – văn hóa, vùng có cảnh quan thiên nhiên của Hà Nội, đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho quận có được nguồn thu ngân sách từ hoạt động du lịch, dịch vụ.

2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội

Quận Tây Hồ được xác định là trung tâm dịch vụ – du lịch, trung tâm văn hoá, là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của Thủ đô Hà Nội. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Quận Tây Hồ đã ngày một lớn mạnh. Theo Báo cáo Tài chính của Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tây Hồ (2019), năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận Tây Hồ đạt 885,654 tỷ đồng, bằng 101,5% so với kế hoạch năm. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 55.775,7 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách quận ước thực hiện năm 2019 đạt 2.345,688 tỷ đồng, đạt 105,52% kế hoạch năm.

2.2. Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý

2.2.1.1.Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ

Cơ cấu tổ chức hội đồng nhân dân quận Tây Hồ gồm có: Thường trực hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế – xã hội và Ban Pháp chế. Về nhân sự: hội đồng nhân dân quận có 01 Chủ tịch hội đồng nhân dân quận, 02 Phó Chủ tịch và các ủy viên là Trưởng các ban của hội đồng nhân dân quận.

2.2.1.2. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ

Cơ cấu tổ chức ủy ban nhân dân quận Tây Hồ gồm có: 01 Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, 03 Phó Chủ tịch và 12 phòng ban, đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân quận. ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ lập dự toán chi, phương án phân bổ, lập quyết toán chi ngân sách nhà nước trình hội đồng nhân dân quận phê chuẩn và báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.

2.2.1.3. Phòng Tài chính – kế hoạch quận

Phòng TCKH quận Tây Hồ là cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, có nhiệm vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách, tài sản theo quy định của pháp luật.

2.2.1.4. Kho bạc nhà nước quận Tây Hồ

Kho bạc nhà nước của quận Tây Hồ bao gồm 20 nhân viên, trong đó ngoài 01 Giám đốc và 01 phó Giám đốc thì 18 nhân viên còn lại chia thành 03 bộ phận là bộ phận Kế toán, bộ phận  Kế hoạch và bộ phận Kho quỹ.  Trong công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận thì KBNN quận có nhiệm vụ: Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

2.2.1.5. Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả.

2.2.2. Quản lý dự toán chi ngân sách nhà nước tại quận tây Hồ

2.2.2.1. Thực trạng lập dự toán chi thường xuyên của quận Tây Hồ

 • Căn cứ lập dự toán

Thứ nhất, luật ngân sách nhà nước đã quy định: Việc lập và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước phải được xác định trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Thứ hai, việc xây dựng dự toán chi ngân sách còn căn cứ vào những quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước đối với dự toán năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách); tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung cân đối của ngân sách cấp thành phố Hà Nội cho ngân sách quận Tây Hồ.

Thứ ba, căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập dự toán ngân sách; thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản hướng dẫn của ủy ban nhân dân thành phố về lập dự toán ngân sách ở các cấp địa phương.

 • Quản lý việc thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cấp quận được quy định tại Điều 38, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, bao gồm chi thường xuyên về: Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý; Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; Sự nghiệp văn hóa thông tin; Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; Sự nghiệp thể dục thể thao; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế; Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Chi thường xuyên mang tính chất ổn định; có hiệu lực tác động trong khoảng thời gian ngắn và mang tính chất tiêu dùng xã hội gắn.

2.2.2.2. Lập dự toán chi đầu tư phát triển

Hàng năm, căn cứ dự toán Chính phủ giao, ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, các địa phương liên quan lập phương án phân bổ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý. Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

2.2.3. Quản lý chấp hành chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ 

Quận Tây Hồ đã thực hiện mức chi đúng chính sách, chế độ, theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, như tập trung vào các lĩnh vực: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp kinh tế và chi quản lý hành chính, Đảng và đoàn thể. Quận Tây Hồ đã rất tích cực đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thu hút nhân tài. Xếp ở vị trí cao thứ hai là chỉ tiêu chi quản lý hành chính: hàng năm chỉ tiêu này đều tăng so với dự toán với tỷ lệ rất cao và cơ cấu trong tổng chi thường xuyên cũng có xu hướng tăng.  

2.2.4. Công tác quyết toán chi ngân sách nhà nước

Đối với quận Tây Hồ, lập quyết toán chi ngân sách thường được thực hiện theo phương pháp lập từ cơ sở, tổng hợp từ dưới lên, phương pháp này cho phép công tác lập quyết toán ngân sách được thực hiện toàn diện, đầy đủ, chính xác, khách quan và phản ánh trung thực tình hình hoạt động chi ngân sách của quận.

2.2.5. Kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước

Song song với quá trình điều hành ngân sách quận, việc thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện tại các đơn vị dự toán là cần thiết. Hàng năm, phòng TC-KH quận đã tổ chức các đợt kiểm tra theo từng nội dung như kiểm tra phân bổ dự toán, kiểm tra các chương trình liên quan đến chính sách an sinh xã hội và các kiểm tra theo kế hoạch của cấp trên.

2.3. Đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ

2.3.1. Những kết quả đạt được

 • Thứ nhất, công tác lập dự toán được quan tâm và đảm bảo quy trình, thời gian quy định.
 • Thứ hai, công tác quản lý chấp hành chi ngân sách tại quận tây Hồ cơ bản diễn ra trong khuôn khổ dự toán đầu năm kế hoạch, hạn chế được việc điều chỉnh bổ sung chi thường xuyên trừ trường hợp thực hiện chính sách, chế độ mới của Nhà nước.
 • Thứ ba,công tác kiểm soát chi ngân sách: KBNN đã thực hiện tốt quy định về điều kiện chi ngân sách.
 • Thứ tư, công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán.
 • Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra: qua công tác thanh kiểm tra đã đánh giá ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý tài chính, tình hình chấp hành các chế độ chính sách tài chính tại đơn vị.

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

2.3.2.1. Hạn chế Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

 • Một là,đối với công tác lập, phân bổ dự toán.Chất lương lập dự toán chưa cao, chưa đánh giá hết các yếu tố tác động đến chi ngân sách vì thế gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành ngân sách.
 • Hai là,đối với công tác chấp hành dự toán.
 • Ba là, về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cấp quận chặt với cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước trong việc cung ứng các hàng hóa công cộng.
 • Bốn là, về công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán đơn vị dự toán chưa cao.
 • Năm là, công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong giai đoạn 2016 – 2018 quy trình lập dự toán chi thường xuyên đã đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của ngành tài chính và quy định của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế

Nguyên nhân khách quan:

 • Các quy định của nhà nước trong việc điều hành ngân sách cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong khâu lập dự toán chi ngân sách còn nhiều bất cập, chưa khoa học.
 • Các đơn vị lập dự toán kế hoạch chi ngân sách hàng năm theo hướng tăng dần còn các đơn vị xét duyệt ngân sách lại căn cứ vào dự báo nguồn thu ngân sách của năm kế hoạch.
 • Các hướng dẫn về đánh giá việc chấp hành dự toán chi ngân sách còn lỏng lẻo.
 • Chế độ chính sách của nhà nước về xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập.
 • Do luật ngân sách nhà nước chưa quy định rõ.
 • Một số quy định trong quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, quy chế đấu thầu, công tác kiểm soát vốn đầu tư chưa đầy đủ.
 • Áp dụng cứng nhắc mô hình lập ngân sách truyền thống.
 • Các cơ quan ban ngành, địa phương phải đối mặt với mâu thuẫn là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo từng giai đoạn thì có nhưng không xây dựng một khung chi tiêu trung hạn hay ngân sách nhiều năm.
 • Thành phố chưa ban hành quy định về định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Nguyên nhân chủ quan:

 • Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đôn đốc đơn vị thi công đẩy

Tiểu kết chương 2

Trên cơ sở những lý luận cơ bản về quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận đã được trình bày ở chương 1, chương 2 của luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ giai đoạn từ 2016 – 2018

Chương 3 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ đến năm 2025 Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

3.1.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước quận Tây Hồ đến năm 2025

 • Thứ nhất, hoàn thiện quản lý chi ngân sách trên địa bàn quận Tây Hồ phải dựa trên cơ sở quán triệt đường lối, chính sách phát triển KT-XH của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Quận uỷ, ủy ban nhân dân quận Tây Hồ.
 • Thứ hai, quản lý chi ngân sách nhà nước quận phải tuân thủ khuôn khổ pháp lý thống nhất cho cả nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
 • Thứ ba, quản lý chi ngân sách nhà nước quận phải bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội cao trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Thứ tư, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch và sự công bằng.
 • Thứ năm, quản lý chi ngân sách nhà nước hướng đến thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận Tây Hồ.
 • Thứ sáu, quản lý chi ngân sách nhà nước phải gắn liền với hoàn thiện bộ máy quản lý chi ngân sách và nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chi ngân sách.

3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước quận Tây Hồ đến năm 2025

Mục tiêu quản lý chi ngân sách nhà nước quận Tây Hồ thời gian tới là khắc phục những nhược điểm hiện nay và từng bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài chính theo các chuẩn mực hiện đại, phải hướng tới mục tiêu phát triển KT-XH địa phương. Trong khi ưu tiên các lĩnh vực thiết

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ

3.2.1. Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

Trong điều kiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật đầu tư công mở rộng phân cấp quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong dự toán và điều hành ngân sách địa phương trung hạn, xây dựng kế hoạch đầu tư công 5 năm, quận Tây Hồ cần rà soát lại hệ thống chính sách, định mức đã ban hành để điều chỉnh.

3.2.2. Nâng cao công tác lập, quyết định và phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hưởng ngân sách, cơ quan tài chính và nhà đầu tư

3.2.2.1. Hoàn thiện quản lý lập dự toán chi ngân sách nhà nước

Để nâng cao chất lượng công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước của các đơn vị thụ hưởng ngân sách, cơ quan tài chính, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn quận, các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước phải xây dựng dự toán sát với nhu cầu thực tế của địa phương để cấp thành phố có thể tìm cách phân bổ ngân sách trong thẩm quyền và giới hạn ổn định ngân sách nhà nước trung hạn cho hợp lý hơn, sao cho có thể ưu tiên phân bổ tối ưu các nguồn lực tài chính được phân cấp cho những mục tiêu và nhiệm vụ trọng yếu của địa phương.

3.2.2.2. Coi trọng quản lý chấp hành chi ngân sách nhà nước

Về chi thường xuyên: Tăng cường tính chủ động trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vể tài chính của các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Về chi đầu tư phát triển: Tăng cường hướng dẫn các chủ đầu tư tuân thủ quy trình hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, định mức, chế độ và đơn giá, tránh điều chỉnh định mức, chế độ làm mất thời gian triển khai dự án, đồng thời làm tốt công tác thẩm định thiết kế dự toán, thẩm định đấu thầu… nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả trong dự án.

3.2.2.3. Hoàn thiện quản lý quyết toán chi ngân sách nhà nước

Công tác quyết toán chi ngân sách nhà nước của quận Tây Hồ còn mang tính hình thức, số liệu quyết toán tổng ngân sách nhà nước chỉ là sự tổng hợp báo cáo từ cơ sở. Do vậy, cần xây dựng quy trình quyết toán ngân sách nhà nước theo hướng:

 • Một là, quyết toán chi ngân sách nhà nước phải tuân thủ nguyên tắc quyết toán từ dưới lên.
 • Hai là, phải thống nhất các chỉ tiêu thống kê, mẫu báo cáo và biểu mẫu quyết toán thống nhất từ dưới lên.
 • Ba là, tăng cường kỷ luật tài chính trong công tác lập báo cáo định kỳ và quyết toán ngân sách nhà nước.
 • Bốn là, việc quyết toán phải phân định rõ các nguồn kinh phí đã sử dụng, hạn chế việc chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.
 • Năm là, thực hiện thuyết minh chi tiết quyết toán chi ngân sách nhà nước, nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm so với dự toán đã phân bổ làm cơ sở cho việc đánh giá, xây dựng dự toán năm sau.

3.2.3. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ

Thanh tra, kiểm tra tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản lý ngân sách nhà nước nói chung và quản lý chi ngân sách nhà nước nói riêng, là Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

3.2.4. Tăng cường tính công khai, minh bạch; kiểm tra chặt chẽ việc quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ

Công khai, minh bạch là nguyên tắc cơ bản của quản lý ngân sách nhà nước nói chúng và quản lý chi ngân sách nhà nước nói riêng. Nghị định số 163/2016/NĐCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2015 đã dành riêng ra Chương 6 ”Công khai ngân sách nhà nước, giám sát của cộng đồng về ngân sách nhà nước’’ để quy định chi tiết về vấn đề này.Tuy nhiên, trong hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ hiện nay vẫn tồn tại những quan hệ mang tính chất xin – cho; còn những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, lợi dụng vị trí công tác phục vụ lợi ích cá nhân. Do đó, việc nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước là một yêu cầu cấp bách hiện nay.

3.2.5. Giải pháp về nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách nhà nước

 • 3.2.5.1. Kiên toàn bộ máy tổ chức
 • 3.2.5.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chi ngân sách
 • 3.2.5.3. Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chi ngân sách nhà nước

3.3 Một số kiến nghị đối với thành phố Hà Nội

 • Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.
 • Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý tài chính – ngân sách, nhất là ngân sách phường đảm bảo không thiếu hụt đội ngũ kế toán trong điều kiện tập trung tinh giản biên chế.
 • Điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, chú trọng tăng định mức chi thường xuyên cho cấp phường, hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể. Việc phân cấp cụ thể nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách đi đôi với quy định chế tài xử lý vi phạm cụ thể.

Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở đề cập những quan điểm và mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ đến năm 2025, Chương 3 của luận văn tập trung đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ. Các giải pháp tập trung vào các nội dung: (i) nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ; (ii) Nâng cao công tác lập, quyết định và phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hưởng ngân sách, cơ quan tài chính và nhà đầu tư; (iii) Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ; (iv) Tăng cường tính công khai, minh bạch; kiểm tra chặt chẽ việc quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ; (v) Giải pháp về nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách nhà nước.

KẾT LUẬN Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ này, bước đầu đã đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở quận Tây Hồ đến năm 2025 hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đây là một vấn đề có liên quan đến công tác quản lý chi ngân sách nhà nước nói chung, nên việc xây dựng, hoàn thiện vấn đề này, cần phải có những nghiên cứu tiếp theo.

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước nói chung và quản lý chi ngân sách nhà nước nói riêng đó là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực và hợp sức của mỗi cá nhân, mỗi cấp, mỗi ngành. Nâng cao hiệu quả và hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước không chỉ diễn ra ở cấp quận mà cần phải được thực hiện ở tất cả các cấp nhằm phát huy tối đa tiềm lực tài chính quốc gia, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập mở cửa hiện nay thì việc hoàn thiện cơ cấu công tác quản lý chi ngân sách lại càng cần thiết. Thực hiện tốt được vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta có được sức mạnh kinh tế lớn hơn và hội nhập nhanh hơn với nền kinh tế thế giới.

Quận Tây Hồ với tư cách là một cấp ngân sách đã, đang và sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chi ngân sách nhà nước của mình trên toàn bộ các mặt. Cùng với sự quan tâm, đồng lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân, sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cộng với sự cố gắng của các phòng, ban, các ngành, đơn vị cấp phường thì nhất định công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của quận Tây Hồ ngày càng đạt hiệu quả cao, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã của quận Tây Hồ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993