Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Chính vì thế những năm vừa qua, giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học đã được quan tâm và quán triệt trong các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã xác định rõ: “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ … là một trong 3 khâu đột phá”. Do đó hoạt động GDHN chính thức được đưa vào chương trình và kế hoạch giáo dục phổ thông nhằm giúp học sinh định hướng được việc chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, cũng như phù hợp với nhu cầu nhân lực và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước các trường THPT trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đẩy mạnh công tác GDHN. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động GDHN ở các trường này trong thời gian qua còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, nhiều học sinh chưa được định hướng tốt để chủ động chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường chưa hiệu quả, cán bộ quản lý chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp cũng như chưa có những biện pháp quản lý hướng nghiệp phù hợp với các quy luật khách quan. Để thực hiện tốt quản lý hoạt động GDHN cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp QLGD đối với công tác GDHN trong nhà trường, đặc biệt là những nhà quản lí trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác GDHN ở các trường THPT của quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Từ thực tiễn giáo dục hiện nay cũng như thực tế hoạt động hướng nghiệp tại các trường THPT nói chung và các trường THPT trên địa bàn quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tôi nhận thấy việc tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát thực trạng quản lí hoạt động hướng nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là việc làm vô cùng cần thiết, tạo cơ sở để đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần thay đổi diện mạo mới trong quá trình quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Với lý do trên, tôi chọn đề tài: “Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục tiêu đề tài

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương trên địa bàn quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Cách tiếp cận

Đề tài lựa chọn 3 cách tiếp cận chính gồm: hệ thống cấu trúc, thực tiễn và lịch sử

 • Quan điểm hệ thống cấu trúc:

Vận dụng quan điểm hệ thống cấu trúc trong công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương Quận 1, TP. Hồ Chi Minh bao gồm những yếu tố như: hoạt động quản lý, nhiệm vụ của các cấp quản lý, sự phối hợp của môi trường giáo dục (gia đình – nhà trường – xã hội) bằng 5 chủ thể (như: nhu cầu nhân lực của các ngành Kinh tế – xã hội, nhà trường đào tạo nghề, nhà trường hướng nghiệp, gia đình hướng nghiệp và học sinh tự hướng nghiệp).

Vấn đề được nghiên cứu một cách toàn diện, khách quan: quản lý hoạt động GDHN cho học sinh ở hai trường THPT được khảo sát trên địa bàn quận 1, TP. Hồ Chí Minh phải được xem xét trong mối quan hệ với các hoạt động khác của nhà trường; với việc thực hiện đồng bộ bốn con đường giáo dục hướng nghiệp, việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT cũng như việc bồi dưỡng đội ngũ tham gia làm công tác hướng nghiệp ở trường các THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương quận 1, TP. Hồ Chí Minh so với mục tiêu đề ra. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Quan điểm thực tiễn: qua điều tra, nghiên cứu thực tế, phân tích để phát hiện những tồn tại trong quá trình quản lý hoạt động GDHN cho học sinh tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương quận 1; trên cơ sở đó, đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp của các trường trên.

Quan điểm lịch sử logic: nghiên cứu và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ở trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương dựa trên nhũng điều kiện cụ thể của các trường, trong tình hình phát triển kinh tế – xã hội của quận 1,

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng nhóm phương pháp lý luận, thực tiễn, thống kê toán học hỗ trợ:

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: với phương pháp này, đề tài tiến hành thu thập các văn bản, tài liệu, bài viết, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan và tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát từ đó xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

 • Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

Phương pháp quan sát: tác giả tiến hành quan sát các loại hình hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm thu thập thông tin về thực trạng công tác quản lý hoạt động GDHN tại các trường THPT trên địa bàn quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Người nghiên cứu xây dựng ba loại phiếu hỏi: phiếu một, dành cho cán bộ quản lý; phiếu hai dành cho giáo viên, các lực lượng tham gia trực tiếp công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường; phiếu ba dành cho học sinh Trung học phổ thông các trường THPT nhằm khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, quận 1 TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia về tính khả thi của các biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trung học phố thông THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, quận Hồ Chí Minh. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Phương pháp thống kê toán học: sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu trên phần mềm excel; sử dụng biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ để minh họa trong quá trình nghiên cứu.

5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

5.1. Khách thể nghiên cứu

Hoạt động quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường Trung học phổ thông

5.2. Đối tượng nghiên cứu

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giả thuyết khoa họ

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tựu như: chương trình giáo dục hướng nghiệp phổ thông đã được đưa vào chương trình giáo dục có tích hợp và lồng ghép với các bộ môn khác. Đồng thời còn hạn chế ở các mặt như: giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp chưa qua bồi dưỡng về mặt chuyên môn nghiệp vụ; công tác kiểm tra đánh giá chưa được quan tâm. Nguyên nhân do cán bộ quản lý chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp, chưa có biện pháp quản lý hướng nghiệp trung học phổ thông phù hợp với những quy luât khách quan. Nếu có những biện pháp đúng đắn khả thi có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

7. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục hướng nghiệp và công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông.
 • Tìm hiểu thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Phạm vi đề tài 

 • Đối tượng: Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.
 • Học sinh: 224 học sinh tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Giáo viên: 17 giáo viên dạy tại trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Cán bộ quản lý: 6 CBQL tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Nội dung: trong khả năng cho phép, đề tài tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo chương trình giáo dục hướng nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thời gian: năm học 2019 – 2020

9. Bố cục đề tài

 • Phần mở đầu: nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ của đề tài, phạm vi đề tài, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài và bố cục của đề tài.
 • Phần nội dung nghiên cứu: được chia làm ba phần
 • Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường
 • Phần kết luận nêu ra những kết quả đã đạt dược.
 • Phần tài liệu tham khảo: thống kê tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình tiến hành nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Trên thế giới

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh có từ hàng trăm năm nay và ngày càng phát triển trên thế giới. Những vấn đề hướng dẫn chọn nghề được đặt ra một cách rộng rãi ở nhiều nước, vì đây là vấn đề mang tính cấp thiết là điều kiện để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế các nước.

Tại Australia: Vấn đề GDHN và lập nghiệp ở các trường học không chỉ dạy lý thuyết đơn thuần, mà còn giúp học sinh phát triển những kỹ năng lao động, tri thức cần thiết và thái độ đúng đắn thông qua một chương trình học tập được kế hoạch hóa. Việc giáo dục này giúp cho học sinh biết tự quyết định về việc lựa chọn có tính HN, lập nghiệp trong và sau khi học ở trường để tham gia có hiệu quả vào đời sống lao động xã hội. [19,19] Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Giáo dục hướng nghiệp của vương quốc Anh: học sinh của chương trình giai đoạn từ 11 đến 14 tuổi và giai đoạn từ 14 đến 16 tuổi có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình theo bảng danh mục (ví dụ như của Ủy ban giáo dục hướng nghiệp Xcốtlen) và hoàn thành chương trình hướng nghiệp này họ sẽ nhận được một chứng chỉ để làm cơ sở cho việc nhận bằng quốc gia… Mục đích của giáo dục phổ thông là nhằm trang bị cho học sinh vốn kiến thức tiếp thu chương trình đào tạo hướng nghiệp và giáo dục đại học ở những giai đoạn sau. Tất cả các học sinh 16 tuổi đều phải có hai tuần thử việc ở các công ty địa phương như là một phần của chương trình hướng nghiệp chung. [7, 281]

Cải cách giáo dục Pháp đặc biệt chú trọng tới giảng dạy lao động và nghề nghiệp cho học sinh. Để phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, nhà trường Pháp đặt giáo dục lao động, thủ công và nghề nghiệp bình đẳng với các loại hình hoạt động khác của nhà trường, đào tạo “tiền nghề nghiệp” là cơ sở của việc học tập liên tục về sau và chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống lao động. [14,263]

Vấn đề giáo dục hướng nghiệp ở Nhật Bản thì lại chú trọng đến việc hoàn thiện nội dung, hình thức dạy học kĩ thuật nhằm cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng lao động nghề nghiệp và phát triển tư duy sáng tạo cho HSPT để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ cụ thể. [22,18]

Đối với Philippin, “đào tạo nguồn nhân lực với trình độ tay nghề cần thiết để có thể lựa chọn nghề” là một trong những mục tiêu GDPT ở nước này. Chính vì thế ngay cấp II đã thực hiện giáo dục nghề nghiệp và học sinh phải đạt được những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cũng như tinh thần làm việc tối thiểu cần thiết để có thể chọn nghề. Sang cấp III tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như hướng nghiệp, dạy nghề. [19,20] Còn ở Thái Lan: Công tác giáo dục nghề nghiệp gắn liền với hướng nghiệp nhằm mục đích là cung cấp cho học sinh những kĩ năng nghề nghiệp. Ngay từ Tiểu học đã trang bị cho HS những kiến thức cơ bản, kĩ năng tối thiểu của một số công việc nội trợ, nông nghiệp và nghề thủ công. Sang cấp II đẩy mạnh công tác GDHN gắn với một nghề trên cơ sở phù hợp với độ tuổi, sở thích, nhu cầu của mỗi HS. Đây là bước tiền đề cho học sinh vào cấp III. Đến cấp III, hoạt động GDHN gắn với HN nhằm cung cấp cho học sinh những kỹ năng nghề nghiệp nhất định. [19,20]

1.1.2. Ở Việt Nam Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Công tác giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của tất cả các cấp, ban ngành đoàn thể trong xã hội từ Trung ương đến địa phương cũng như các nhà quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh. Vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, do đó Đảng đã có nhiều văn kiện, Nghị quyết về giáo dục nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc GDHN và phân luồng HS các cấp nhằm góp phần giáo dục toàn diện, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời đại kinh tế và kỷ nguyên công nghệ. Những quan điểm của Đảng về GDHN đã được cụ thể hóa bằng những Nghị quyết, Luật của Quốc hội, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Nghị quyết Trung Ương 2 khoá VIII đã đề ra nhiệm vụ của ngành Giáo Dục là cần mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp – hướng nghiệp. Ở nghị quyết Trung Ương 6 khóa IX tiếp tục khẳng định lại những mục tiêu và yêu cầu về GD kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cũng có thông qua văn kiện xác định đổi mới toàn diện GD-ĐT, trong đó có yêu cầu dạy học phân ban và tự chọn ở cấp THPT trên cơ sở làm tốt công tác HN và phân luồng học sinh từ THCS.

Đặc biệt, Công tác hướng nghiệp được chính thức đưa vào trường phổ thông từ ngày 19/03/1981 theo quyết định 126/CP của Chính phủ về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tốt nghiệp ra trường. Quyết định này nêu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác hướng nghiệp, phân công cụ thể chính quyền các cấp, các ngành kinh tế, văn hóa từ Trung Ương đến địa phương có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi trực tiếp giúp đỡ các trường phổ thông trong việc đào tạo, sử dụng hợp lý và tiếp tục bồi dưỡng học sinh phổ thông sau khi ra trường. Thông tư 31/TT ngày 17/8/1981 của Bộ GD-ĐT có hướng dẫn thực hiện Quyết định 126/CP với những nội dung về vị trí, nhiệm vụ của công tác HN; bốn con đường thực hiện công tác HN cho HSPT. Trong các quan điểm chỉ đạo của chiến lược phát triển GD 2001 – 2010 do Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001, cũng có nêu rõ: “Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Luật GD 2005, ở Điều 27 có nêu “Mục tiêu GD phổ thông là chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “GD THPT nhằm giúp cho HS có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và HN, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên ĐH, CĐ, TC, học nghề hoặc đi vào lao động cuộc sống”; ở Điều 28 cũng có ghi “… Nội dung giáo dục phổ thông đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống…”. Ở Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GD cũng đề cập đến nội dung hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục. Ngoài ra theo Chỉ thị 33/2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 cũng đã đề cập về việc tăng cường GDHN cho học sinh. Quyết định số 16/2006/QĐ–BGD&ĐT ngày 5/6/2006 cũng đề cập về việc ban hành chương trình GD phổ thông và trong chương trình GD phổ thông cũng có chương trình chuẩn “Hoạt động GDHN”. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Vì giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền giáo dục phổ thông do đó vấn đề này đã được nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học giáo dục, có nhiều công trình nghiên cứu, tài liệu, bài báo khoa học bàn về hoạt động giáo dục hướng nghiệp và quản lý giáo dục hướng nghiệp.

Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp có thể kể đến những công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Trọng Bảo (1985), “Giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp trường phổ thông”, hay đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp khả thi trong việc ứng dụng triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông cấp 2,3 ở thành phố Hồ Chí Minh – Tư vấn hướng nghiệp, Thực trạng và giải pháp” Nguyễn Toàn chủ nhiệm đề tài; đặc biệt, GS-TSKH Nguyễn Văn Hộ đã đã xây dựng luận chứng cho hệ thống hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông trong điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đề xuất những hình thức phối hợp giữa nhà trường, các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở sản xuất trong hướng nghiệp – dạy nghề cho học sinh phổ thông trong đề tài “Thiết lập và phát triển hệ thống hướng nghiệp cho học sinh Việt Nam”

Về công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cũng có những công trình khoa học tiêu biểu như: luận văn Thạc sĩ khoa học quản lí Trường ĐH Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh “Quản lí công tác HN cho HSPT bậc trung học tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thực trạng và giải pháp” của tác giả Huỳnh Thị Tam Thanh (2003) đã xác định được các đầu việc quản lý của lãnh đạo các nhà trường trong công tác quản lí GDHN và đưa ra những biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác này, hay đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội” – Luận Văn thạc sĩ Khoa học giáo dục – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam của tác giả Lê Thị Thu Thu Trà (2016) đã xây dựng luận cứ khoa học và các giải pháp triển khai hệ thống quản lý GDHN ở các trường THPT góp phần bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động khu vực cả nước và địa phương, đáng chú ý là Luận văn Thạc sĩ khoa học Quản lý của tác giả Nguyễn Hữu Thiện (2004) “Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp” – Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh” đã tập trung phân tích các thực trạng về sự thiếu thông tin, sự thiếu hiểu biết của học sinh về các ngành, nghề trong xã hội dẫn đến việc chọn nghề nghiệp tương lai của các em học sinh không phù hợp và từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động hướng nghiệp.

Nhìn chung, chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách toàn diện về công tác quản lý hoạt động GDHN ở các trường THPT quận 1, TP. Hồ Chí Minh một cách hoàn chỉnh.

1.2. Lý luận về hướng nghiệp và hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

1.2.1.1. Hướng nghiệp

Khái niệm hướng nghiệp được đề cập trong những lĩnh vực khoa học khác nhau Theo từ điển Bách Khoa toàn thư Việt Nam định nghĩa: “Hướng nghiệp là hệ thống các biện pháp giúp cho con người lựa chọn và xác định nghề nghiệp của bản thân trong cuộc sống tương lai trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu xã hội”

Trong tâm lý học, hướng nghiệp được coi như môt quá trình chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng tâm lý đi vào lao động nghề nghiệp. Sự sẵn sàng tâm lý đó chính là tâm thế lao động, một trạng thái tâm lý tích cực trước hoạt động lao động. [22,22]

Xét trên cơ sở khoa học lao động, hướng nghiệp là hình thức giám định lao động có tính chất chuẩn đoán. Đó là quá trình xác lập sự phù hợp nghề của từng người cụ thể trên cơ sở xác định sự tương ứng giữa những đặc điểm tâm – sinh lý của họ với yêu cầu của một nghề nào đó đối với người lao động. [22,22]

Xét trên bình diện xã hội, hướng nghiệp nhằm góp phần phân bố hợp lý và sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân lực, vốn quý của đất nước để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội, mang lại phồn vinh cho đất nước. Hay hướng nghiệp được hiểu là một hệ thống tác động của xã hội về giáo dục, y học, xã hội học, kinh tế học, nhằm giúp cho thế hệ trẻ chọn được nghề nghiệp phù hợp với hứng thú, năng lực, nguyện vọng, sở trường của cá nhân, vừa đáp ứng được nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế quốc dân.

Những nhà giáo dục quan niệm hướng nghiệp là một hệ thống các biện pháp tác động của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm hướng dẫn và chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng đi vào lao động các ngành nghề, tại những nơi xã hội đang cần phát triển đồng thời phù hợp với hứng thú năng lực của cá nhân.

Theo điều 3 – Nghị định 75/2006/ NĐ – CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật giáo dục thì “Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài nhà trường để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội”.

1.2.1.2. Giáo dục hướng nghiệp: Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Giáo dục hướng nghiệp là một hệ thống các biện pháp giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội, nhằm dẫn dắt thế hệ trẻ đi vào thế giới nghề nghiệp, chuẩn bị cho học sinh sớm có ý thức chọn ngành, nghề; giúp cho các em có định hướng đúng trong việc lựa chọn nghề phù hợp nguyện vọng, sở trường của bản thân; đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội đang đặt ra. Đồng thời, giúp các em phát huy hết năng lực của mình với nghề đã chọn. [13,16]

Giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông là hình thức hoạt động của thầy và trò, có mục đích giáo dục học sinh trong việc chọn nghề, giúp các em tự quyết định nghề nghiệp tương lai trên cơ sở phân tích khoa học về năng lực, hứng thú của bản thân và nhu cầu nhân lực của các ngành sản xuất trong xã hội. Như vậy, hướng nghiệp trong trường phổ thông được thể hiện như một hệ thống tác động sư phạm nhằm làm cho các học sinh lựa chọn nghề một cách hợp lý. Với cách hiểu này, hướng nghiệp là nhiệm vụ của bất kỳ thành viên nào trong tập thể sư phạm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, GV chủ nhiệm, GV bộ môn, cán bộ phụ trách Đội thiếu niên tiền phong, cán bộ Đoàn Thanh nien Cộng sản Hồ Chi Minh… Vấn đề là phải có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng loại cán bộ nói trên. [9,21]

GDHN không chỉ tác động vào nhận thức của cá nhân đối với nghề định chọn mà phải làm cho cá nhân đó hiểu rõ giá trị của nghề, hình thành sự hứng thú, say mê với nghề và tâm nguyện cống hiến cuộc đời mình cho nghề. GDHN chính là làm cho cá nhân tự nhận ra giá trị đích thực của nghề và tìm thấy hạnh phục, tìm thấy niềm vui khi tận tâm cống hiến hết mình cho nghề đã chọn. Việc hành nghề phải là lẻ sống chứ không phải phương tiện kiếm sống. Giáo dục hướng nghiệp là quyền lợi của từng trẻ em, thế hệ trẻ cần được chọn nghề theo hứng thú, sở thích và GDHN phải giúp các em ngày càng nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ lao động, nhu cầu nhân lực mà xã hội đặt ra. [21,34]

1.2.2. Ý nghĩa của hoạt động giáo dục hướng nghiệp

1.2.2.1. Ý nghĩa giáo dục

Giáo dục hướng nghiệp góp phần vào việc cụ thể hóa mục tiêu đào tạo của trường phổ thông. Trong giai đoạn hiện nay, trường phổ thông phải đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể; học sinh được tiếp cận các môn học tích hợp nghề nghiệp và thông qua các giờ GDHN đã trang bị cho học sinh các kiến thức về ngành nghề trong xã hội, đặc biệt là được học các lớp dạy nghề phổ thông, góp phần định hướng chọn nghề tương lai cho học sinh. Tốt nghiệp trường phổ thông, học sinh phải có năng lực tham gia một nghề ở địa phương hoặc sẽ tiếp tục học để sau này làm tốt một nghề. Như vậy, quá trình hướng nghiệp trong nhà trường không dừng lại ở sự giáo dục ý thức lao động nghề nghiệp chung chung, mà phải hướng học sinh đi vào nghề nghiệp cụ thể. [9,26]

Hướng nghiệp sẽ giúp điều chỉnh xu hướng chọn nghề cho học sinh và xu thế phân công lao động. Do đó, giáo dục có ý nghĩa rất lớn, tác động đến quá trình hướng nghiệp, làm cho mỗi học sinh tự giác điều chỉnh hướng đi, hướng chọn nghề phù hợp với năng lực, sở trưởng bản thân và nhu cầu nghề nghiệp trong xã hội một cách tối ưu nhất.

1.2.2.2. Ý nghĩa kinh tế Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Công tác giáo dục hướng nghiệp đưa thanh thiếu niên vào đúng vị trí lao động nghề nghiệp từ đó góp phần bố trí lại hợp lý nguồn lao động, đảm bảo sự phù hợp nghề, giúp người lao động phát huy được hết năng lực, sở trường; phát triển cao những hứng thú nghề nghiệp, làm nảy nở óc sáng tạo trong lao động; giảm tai nạn lao động; giảm sự thuyên chuyển nghề, đổi nghề; là phương tiện quản lý công tác kế hoạch hóa kinh tế, xã hội trên cơ sở khoa học.[9,27]

Để bảo đảm ý nghĩa kinh tế của hướng nghiệp, nhà trường phải gắn mục tiêu đào tạo với mục tiêu kinh tế xã hội của cả nước và của địa phương. Sự phân công lao động hợp lý sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hướng nghiệp có vai trò lớn tạo nguồn nhân lực thích hợp cung cấp cho xã hội, hướng nghiệp tốt cũng đồng nghĩa với việc cung cấp nguồn nhân lực vừa cân đối vừa có chất lượng phục vụ kinh tế phát triển.

1.2.2.3. Ý nghĩa chính trị

Hướng nghiệp có tác dụng góp phần làm cụ thể hóa mục tiêu đào tạo của trường phổ thông cho nên công tác hướng nghiệp có chức năng thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, hiện thức hóa đường lối giáo dục trong đời sống xã hội. [9,27] Hoạt động GDHN có hiểu quả sẽ tạo ra những thế hệ có phẩm chất và năng lực xây dựng đất nước, đồng thời có ý nghĩa về chiến lược con người, chiến lược kinh tế, chính hướng nghiệp đã tạo ra những con người lao động mới đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Tóm lại, công tác hướng nghiệp có ý nghĩa lớn đối với sự triển khai chiến lược con người – một bộ phận của chiến lược kinh tế, khoa học và công nghệ.

1.2.2.4. Ý nghĩa xã hội

Hướng nghiệp có tác dụng giúp học sinh tự giác đi học nghề, tự đi tìm việc làm, giảm tỉ lệ thât nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, giảm tội phạm và ổn định xã hội… Hướng nghiệp tốt sẽ tạo động lực và tạo cơ hội cho người học chọn nghề phù hợp, từ đó đem hết năng lực để phát triển ngành nghề đã chọn, sáng tạo trong công việc, chất lượng và hiệu quả được nâng cao, dẫn đến kinh tế phát triển vững chắc.

Giáo dục hướng nghiệp còn góp phần điều chỉnh sự phân công lao động xã hội, sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu, đào tạo một đội ngũ đồng bộ những người lao động phù hợp với cơ cấu lao động xã hội ở từng thời kỳ, để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo sự công bằng trong việc phân bổ lực lượng dân cư, tạo sự cân bằng nguồn nhân lực trong đời sống xã hội, khắc phục tình trạng một bộ phận thanh niên không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định gây ra các hiện tượng tiêu cực trọng xã hội. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

1.2.3. Mục đích của công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông

Mục đích giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông là phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp cho các em hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề, hiểu được xu thế phát triển hệ thống nghề trong xã hội. Thông qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động cơ nghề nghiệp phù hợp với sự phát triển của xã hội, đồng thời phù hợp với năng lực và năng khiếu của cá nhân, hướng dẫn học sinh chọn nghề phù hợp với yêu cầu trên cơ sở đó các em định hướng đi vào lĩnh vực sản xuất mà xã hội đang có nhu cầu nhân lực.

1.2.4. Chức năng của công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông

Trong công tác giáo dục, hướng nghiệp là quá trình chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động nghề nghiệp. Trong quá trình này hình thành cho người học tâm lý sẵn sàng đi vào cuộc sống lao động sản xuất trong một nghề cụ thể. Sự sẵn sàng tâm lý đi vào lao động sản xuất là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực hướng nghiệp, là trạng thái tích cực của nhân cách cụ thể trước nghề nghiệp tương lai và là trạng thái tâm lý cần có của thanh niên, học sinh phấn khởi bước vào nghề, cống hiến được nhiều nhất cho nghề, làm tăng năng suất lao động xã hội, đưa nền sản xuất nước nhà ra khỏi tình trạng trì trệ, thấp kém… Sự sẵn sàng tâm lý được thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau: sẵn sàng về đạo đức, về tri thức, về tình cảm, về tư tưởng. Vì vậy, hướng nghiệp không đơn thuần là việc chuẩn bị cho học sinh năng lực lao động, năng lực tiếp thu kỹ thuật sản xuất, mà còn chuẩn bị về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, về ý thức và lòng yêu nghề, về tình cảm gắn bó với nghề…[4, 46-47]

1.2.5. Nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông

Nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp được ghi rõ trong quyết định 126/CP của hội đồng chính phủ: “Công tác hướng nghiệp của trường phổ thông gồm các nhiệm vụ sau đây: giáo dục thái độ lao động đúng đắn; tổ chức cho học sinh thực tập làm quen với một nghề; tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất; động viên hướng dẫn học sinh đi vào nghề những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hóa.”.

Ngày nay, dưới góc độ Xã hội để thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, người ta thường xem giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học có ba nhiệm vụ cụ thể sau: Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Định hướng nghề nghiệp là việc thông tin cho học sinh về đặc điểm hoạt động và yêu cầu phát triển của các nghề trong xã hội, đặc biệt là các nghề và các nơi đang cần nhiều lao động trẻ tuổi có văn hóa, về những yêu cầu tâm sinh lý của mỗi nghề, về tình hình phân công và yêu cầu điều chỉnh lao động ở cộng động dân cư, về hệ thống trường lớp đào tạo nghề của nhà nước, tập thể và tư nhân. Định hướng gồm: giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thái độ lao động đúng đắn và tuyên truyền nghề nghiệp.

Giáo dục nghề nghiệp: cho học sinh làm quen với một số nghề cơ bản, phổ biến ở xã hội và địa phương, tìm hiểu xu thế phát triển của các nghề và những yêu cầu tâm – sinh lý của nghề. Tạo điểu kiện ban đầu để học sinh phát triển năng lực tương ứng với hứng thú nghề nghiệp đã hình thành.

 • Giáo dục thái độ lao đúng đắn, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong dự định chọn nghề của học sinh.
 • Tuyên truyền nghề nghiệp nhằm làm cho học sinh chú ý tới những nghề đang có nhu cầu cấp thiết về nhân lực đang cần lao động trẻ tuổi; định hướng chú ý của học sinh vào những ngành, nghề hay lĩnh vực kinh tế mà nhà nước và địa phương đang cần phát triển. Đồng thời điều chỉnh hứng thú động cơ nghề nghiệp của học sinh thông qua các gương lao động dũng cảm, sáng tạo trong sản xuất và đời sống xã hội.

Tư vấn nghề nghiệp là một hệ thống những biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm đánh giá toàn bộ năng lực thể chất và trí tuệ của thanh thiếu niên, đối chiếu các năng lực đó với những yêu cầu do nghề đặt ra đối với người lao động, có cân nhắc đến nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội, trên cơ sở đó cho họ những lời khuyên về chọn nghề có căn cứ khoa học, loại bỏ những trường hợp may rủi, thiếu chính chắn trong khi chọn nghề. Tư vấn hướng nghiệp là mảng thứ hai giúp học sinh định hướng nghề nghiệp bao gồm bốn hoạt động chính:

 • Một là tư vấn tuyển sinh trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hằng năm;
 • Hai là tư vấn hướng nghiệp để giúp học sinh tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, tìm hiểu và đối chiếu giữa năng lực của bản thân với những nhu cầu đòi hỏi khách quan của nghề để từ đó có sự lựa chọn cho mình một nghề phù hợp;
 • Ba là giới thiệu về gương người thật, việc thật tiêu biểu, giới thiệu về một số nghề phổ biến ở địa phương và trọng xã hội, giới thiệu về một số nghề thủ công trong các nghề truyền thống. Đây là hoạt động giúp học sinh có ý chí phấn đấu vướn lên và có kinh nghiệm trong cuộc tương lai;
 • Bốn là cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng sống để học sinh dễ hòa nhập vào nhịp sống mà không bị những sai lầm trên đường lập nghiệp. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Tuyển chọn nghề nghiệp: để thực hiện nhiệm vụ này, trường phổ thông có nhiệm vụ cung cấp tư liệu về đặc điểm nhân cách của từng học sinh khi ra trường (đạo đức, học tập, văn hoá đánh giá học sinh dưới góc độ hướng nghiệp và bàn giao học sinh ra trường…). Nhà trường đóng góp ý kiến cho việc tuyển sinh vào các trường đào tạo nghề và tuyển chọn người lao động và các lĩnh vực kinh tế xã hội được thuận lợi, chính xác, khoa học.

1.2.6. Nội dung chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường phổ thông

 • Chương trình hoạt động GDHN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thực hiện với thời lượng 3 tiết/tháng) bao gồm các nhóm chủ đề:
 • Nhóm chủ đề về kiến thức chung, cơ sở cho việc chọn nghề;
 • Nhóm chủ đề về kiến thức liên quan đến nhóm nghề và nghề cụ thể;
 • Nhóm chủ đề về giao lưu, thảo luận, tham quan;
 • Nhóm chủ đề về tư vấn nghề.
 • Trong các nhóm chủ đề trên thì hoạt động GDHN ở cấp THPT chủ yếu trang bị cho học sinh kiến thức về những nội dung sau:
 • Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cả nước;
 • Nhu cầu về thị trường lao động;
 • Thông tin nghề nghiệp và cơ sở đào tạo;
 • Năng lực bản thân, hoàn cảnh và truyền thống nghề nghiệp gia đình.
 • Lập kế hoạch lựa chọn hướng đi và chọn nghề sau khi tốt nghiệp THPT.

Những nội dung được thể hiện thành những chủ đề trong chương trình. Trong một số chủ đề, học sinh phải lập kế hoạch lựa chọn hướng đi và chọn nghề sau khi tốt nghiệp THPT. Nội dung chương trình lớp 10 và 11 giúp các em tìm hiểu thông tin nghề nghiệp cụ thể, nội dung chương trình lớp 12 tập trung vào tìm hiểu thông tin đào tạo và hướng phát triển kinh tế nhằm giúp cho việc quyết định chọn nghề.

 • Nội dung chương trình HĐGDHN lớp 10

Theo phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT thì chương trình quy định:

 • Cả năm: 9 tháng x 3 tiêt/tháng = 27 tiết
 • Học kì I: 5 tháng x 3 tiết/tháng = 15 tiết
 • Học kì II: 4 tháng x 3 tiết/tháng = 12 tiết Cụ thể như sau:
 • Nội dung chương trình HĐGDHN lớp 11

Theo phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT thì chương trình quy đình:

 • Cả năm: 9 tháng x 3 tiêt/tháng = 27 tiết
 • Học kì I: 5 tháng x 3 tiết/tháng = 15 tiết
 • Học kì II: 4 tháng x 3 tiết/tháng = 12 tiết
 • Nội dung chương trình hoạt động GDHN lớp 12

Theo phân phối chương trình của BộGD &ĐT thì chương trình quy đình:

 • Cả nước: 9 tháng x 3 tiêt/tháng = 27 tiết
 • Học kì I: 5 tháng x 3 tiết/tháng = 15 tiết
 • Học kì II: 4 tháng x 3 tiết/tháng = 12 tiết

1.2.7. Các hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được tiến hành dưới nhiều hình thức ở gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó các hình thức giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông giữ vai trò chủ đạo. Những hình thức giáo dục hướng nghiệp cơ bản trong trường phổ thông có tính hệ thống, liên quan chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau.

1.2.7.1. Hướng nghiệp thông qua các môn học Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Qua các môn học, giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh các nghề cơ bản có liên quan trực tiếp tới môn học, giúp học sinh biết được những khả năng và thành tựu cũng như sự phát triển của một số ngành nghề trong xã hội. Thông qua việc dạy kiến thức cơ bản của đặc trưng từng môn học, từng bài, gắn liền nội dung bài giảng vào cuộc sống; mở rộng nhãn quan nghề nghiệp của học sinh; chỉ cho học sinh những tri thức và kỹ năng cụ thể vận dụng vào các yếu tố của lao động như: đối tượng, mục đích, công cụ, điều kiện lao động của một số nghề trong các lĩnh vực có liên quan đến môn học như lĩnh vực sinh học, vật lý, hóa học, nghệ thuật, công nghệ; làm cho học sinh có hiểu biết khái quát về cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Từ đó học sinh có thêm thông tin cơ sở để lập kế hoạch chọn nghề tương lai sao cho phù hợp với khả năng học lực của bản thân vừa phù hợp với nhu cầu lao động của một số ngành nghề cơ bản trong xã hội.

Những môn khoa học tự nhiên có khả năng hướng nghiệp rất lớn. Qua mối liên hệ chặt chẽ giữa nội dung các môn học với hoạt động lao động sản xuất của ngành kỹ thuật, học sinh sẽ thấy tri thức về toán, vật lý, hóa học, sinh học được dùng trong những ngành nghề sản xuất nào? Việc nắm những tri thức sẽ mở đường đi vào những ngành nghề gì.

Việc dạy học các môn khoa học xã hội có nhiều ý nghĩa chuẩn bị cho học sinh đi vào lĩnh vực xã hội như: công tác giáo dục, công tác Đoàn – Hội, công tác báo chí, thư viện, xuất bản, công tác trong lĩnh vực điều khiển, quản lý, lãnh đạo. Bởi vì thông qua các như: môn lịch sử, giáo dục công dân…học sinh hiểu được vai trò của lao động trong sự phát triển của xã hội, những mục tiêu kinh tế -xã hội mà cả nước và địa phương, sẽ hiểu rõ truyền thống và vị trí của giai cấp nông dân, của người lao động. Bản thân những môn học này có khả năng tạo điều kiện để một số học sinh trở thành người nghiên cứu và giảng dạy các môn nhân văn. Các môn văn học có khả năng hình thành những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho công tác viết văn bản, sách báo, thông tin…

Môn ngoại ngữ giúp cho học sinh hình thành những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho nghiên cứu văn học nước ngoài, nghiên cứu các tư liệu, sách, báo khoa học, dịch thuật, phiên dịch, phục vụ khách quốc tế, phóng viên thường trú ở nước ngoài.

1.2.7.2. Hướng nghiệp thông qua dạy nghề phổ thông, lao động kỹ thuật và lao động sản xuất

Dạy nghề phổ thông, lao động kỹ thuật và lao động sản xuất gồm nhiều phân môn: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ khí, kỹ thuật, kỹ thuật điện tử , vẽ kỹ thuật, kỹ thuật phục vụ và quản lý kinh tế… Mục đích chủ yếu của dạy nghề phổ thông, lao động kỹ thuật và lao động sản xuất là gắn với đối tượng lao động với công cụ lao động, gắn truyền thụ kiến thức kỹ thuật với người thực,việc thực, nghề thực từ đó cung cấp cho học sinh những nguyên lý cơ bản về kỹ thuật, công nghệ khoa học, tổ chức lao động, quản lý sản xuất ; minh họa ứng dụng của các nguyên lý khoa học – kỹ thuật trong các quá trình sản xuất chủ yếu. Qua đó, chuẩn bị cho thế hệ trẻ một số kỹ năng, kỹ xảo lao động – kỹ thuật cũng như năng lực dịch chuyển lao động trong điều kiện lao động đổi mới về nội dung và giáo dục sự lựa chọn nghề một cách có ý thức, từ đó chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống lao động và định hướng nghề nghiệp cho các em. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Khi tổ chức cho học sinh tham gia lao động với nông dân, công dân cần có kế hoạch tỉ mỉ, tổ chức chặt chẽ, lao động khoa học, được tiếp xúc với kỹ thuật mới để đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt và hình thành những hiểu biết mới trong lao động, gây cho các em có hứng thú với lao động sản xuất công, nông nghiệp.

1.2.7.3. Hướng nghiệp bằng hình thức giới thiệu các ngành, nghề và hướng dẫn chọn nghề thông qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp

Hướng nghiệp bằng hình thức giới thiệu các ngành, nghề và hướng dẫn chọn nghề thông qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp nhằm giới thiệu cho học sinh hiểu biết về cơ cấu kinh tế đất nước và địa phương, nhu cầu sử dụng lao động dự trự xã hội, những hiểu biết về những ngành nghề cơ bản và truyền thống địa phương. Trên cơ sở đó, hướng dẫn học sinh lựa chọn hướng học tập và nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân đáp ứng những yêu cầu của xã hội.

Theo thông tư 31/TT- BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, để giúp học sinh hiểu biết các ngành, các nghề, các trường tạm thời sử dụng mỗi tháng một buổi lao động để giới thiệu, tuyên truyền, giải thích ngành nghề. Khi giới thiệu cần tập trung vào một số điểm cơ bản như: vị trí, vai trò, triển vọng, những hoạt động cơ bản của nghề; những phẩm chất, năng lực lao động cần có, những môn học cần thiết đối với nghề… Nhà trường sưu tầm, sử dụng tài liệu, sách báo, tranh ảnh, phim, vô tuyến truyền hình, dựa vào các cơ sở sản xuất, phụ huynh học sinh, cán bộ kỹ thuật của địa phương để giới thiệu nghề cho học sinh.

1.2.7.4. Hướng nghiệp qua các hoạt động tham quan, ngoại khóa, các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn từ gia đình và các tổ chức xã hội

Ngoại khóa là hoạt động giáo dục có mục đích, có tổ chức được tiến hành ngoài giờ học chính khóa. Hoạt động này được tổ chức theo một kế hoạch nhất định dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhằm phát hiện, bồi dưỡng, phát triển hứng thú, năng khiếu và khả năng sáng tạo của học sinh trong một lĩnh vực nào đó như khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật hoặc tin học. Qua tham gia hoạt động ngoại khóa, học sinh có cơ hội để khám phá khả năng, sở thích, cá tính và giá trị sống của bản thân.

Có rất nhiều hoạt động ngoại khóa về giáo dục hướng nghiệp như:

Cho học sinh đi tham quan cơ sở sản xuất, các trường học nghề: việc tổ chức cho học sinh đi tham quan các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề… tạo điều kiện cho học sinh được tận mắt quan sát cơ chế vận hành trong sản xuất, thao tác của người lao động và các sản phẩm của quá trình lao động. Nhờ đó, học sinh hiểu rõ hơn đối tượng lao động cũng như yêu cầu lao động của ngành nghề mà học sinh mới chỉ biết qua sách vở, đồng thời khơi dậy cho các em hứng thú đối với nghề nghiệp. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi về nghề nghiệp với cán bộ lãnh đạo địa phương, cán bộ kinh tế, kỹ thuật, những người lao động giỏi, học sinh phổ thông đã ra trường đang lao đông sản xuất hay đang học tập trong các trường học nghề, trường chuyên nghiệp.

 • Phối hợp với Đoàn, đội tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, ra báo tường để tranh luận về lựa chọn nghề nghiệp.
 • Tổ chức các nhóm nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu có liên quan với nghề nghiệp mà mình thích thú.
 • Tổ chức đọc báo, nghe đài, giới thiệu sách, xem phim để tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của các nghề đang cần phát triển.

=> Cần kết hợp chặt chẽ các hình thức hướng nghiệp trên với nhau để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, định hướng phần lớn số học sinh ra trường vào khu vực sản xuất tập thể và gia đình, chuẩn bị tích cực cho việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Các con đường hướng nghiệp nêu trên có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau vì thế phải tiến hành đồng bộ, trong đó hoạt động GDHN là con đường chính, có tầm quan trọng đặc biệt vì:

 • Cung cấp cho học sinh những thông tin nghề nghiệp, hệ thống đào tạo và thị trường lao động một cách có hệ thống, có chủ đích.
 • Học sinh biết được về năng lực cá nhân, điều kiện và truyền thống gia đình để hướng lựa chọn nghề trong thế giới nghề nghiệp, chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp một cách có ý thức, có cơ sở khoa học.

1.2.8. Một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

Hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục nhằm mục đích hình thành ở học sinh năng lực hành động, phát triển ở các em tính tích cực của xã hội, nhằm đào tạo những con người năng động, thích ứng và góp phần phát triển cộng đồng. Vì vậy, phương pháp tổ chức hoạt động GDHN có những đặc thù riêng và gồm một số phương pháp đặc thù sau:

 • Thuyết trình nêu vấn đề;
 • Dạy học theo tình huống;
 • Dạy học dự án;
 • Dạy học theo nhóm nhỏ;
 • Tổ chức thảo luận lớp về nội dung hướng nghiệp;
 • Tổ chức trò chơi theo chủ đề hướng nghiệp;
 • Đóng vai, mô phỏng;
 • Soạn bài giảng bằng mềm MS Powerpoint [23,62-76].

1.2.9. Tính chất hướng nghiệp của nhà trường phổ thông Việt Nam Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Trong quá trình giáo dục ở trường phổ thông, học sinh đều chịu những tác động của giáo dục hướng nghiệp, đều được chuẩn bị để sẵn sàng tham gia lao động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cấp học.

Ở THPT, vấn đề học nghề cũng như công tác hướng nghiệp được đặt ra bức thiết hơn. Một bộ phận học sinh tốt nghiệp THPT sẽ học tiếp lên, do đó công tác hướng nghiệp có trách nhiệm giúp học sinh định hướng vào các trường đại học, cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên nghiệp. Đối với bộ phận học sinh còn lại, công tác hướng nghiệp chuẩn bị cho các em đi vào những ngành, nghề ở địa phương trên cơ sở đó sẽ dạy nghề cho các em. [4,44]

1.3. Lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

1.3.1. Các khái niệm cơ bản

1.3.1.1. Quản lý

 • Theo Từ điển tiếng Việt Phổ thông (2008) của nhà xuất bản Phương Đông, quản lý là tổ chức điểu khiển hoạt động theo những yêu cầu nhất định.
 • Nhiều tác giả nước ngoài cũng đã có định nghĩa khác nhau về khái niệm quản lý:
 • Theo Kozlova O. V. và Kuznelsov I.N: “Quản lý là sự tác động có mục đích đến những tập thể con người để tổ chức phối hợp hoạt động của họ trong quá trình sản xuất”;
 • Cũng định nghĩa về quản lý, theo Glushkov.A.A và EitingonV.N: “Quản lý là một hoạt động đa diện phức tạp, bảo đảm sự phối hợp có chủ đích, sự ăn nhịp của lao động xã hội”;
 • Còn Tereebnenko V.I cho rằng: “Quản lý tập hợp các biện pháp phối hợp nhằm đạt mục đích xác định”.
 • Theo các nhà Tâm lý học thì: “Quản lý là hoạt động đặc biệt của con người trong xã hội, một hoạt động rất phức tạp và đa dạng. Đó là sự tác động toàn diện vào một nhóm người, một tập thể người, điều khiển họ hoạt động nhằm đạt tới mục đích nhất định đã được đề ra từ trước”. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Theo các khái niệm trên đây có thể hiểu khái niệm quản lý như sau:

Quản lý là một hoạt động đa diện phức tạp, là sự tác động liên tục, có kế hoạch, có tổ chức, có mục đích, hợp quy luật của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể bị quản lý bằng công cụ và phương pháp quản lý nhằm cùng thực hiện mục tiêu chung.

1.3.1.2. Quản lý giáo dục

 • Đối với cấp vĩ mô:

Quản lý giáo dục được hiểu là những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích của hệ thống (từ cấp cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng giáo dục và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ mà xã hội đặt ra cho ngành giáo dục. [22,24]

Quản lý giáo dục có thể xác định là tác động có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức và có mục đích của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các khâu của hệ thống (từ Bộ cho đến trường), nhằm mục đích bảo đảm việc giáo duc, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ trên cơ sở nhận thức và vận dụng những quy luật chung của xã hội cũng như các quy luật của quá trình giáo dục, của sự phát triển thể lực và tâm lý trẻ em.[16,16]

Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý (hệ thống giáo dục) nhằm làm cho hệ thống vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm là hội tụ quá trình dạy học – giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ thống giáo dục đến mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất.

 • Đối với cấp vi mô:

Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường.[17,12]

Quản lý giáo dục trong nhà trường bao gồm hệ thống những tác động có hướng đích của hiệu trưởng đến các hoạt động giáo dục, đến con người (giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh), đến các nguồn lực (cơ sở vật chất, tài chính, thông tin,v.v…), đến các ảnh hưởng ngoài nhà trường một cách hợp quy luật (quy luật quản lý, quy luật giáo dục, quy luật tâm lý, quy luật kinh tế, quy luật xã hội,v.v…) nhằm đạt các mục tiêu giáo dục.[17,11] Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Cũng có thể định nghĩa quản lý giáo dục (vi mô) thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường.[17,12]

Trong bài nghiên cứu này, tôi tiếp cận khái niệm quản lý theo hướng vi mô. Từ cách tiếp cận này, ta có thể hiểu khái niệm quản lý giáo dục là hệ thống một chuỗi những tác động có định hướng, có kế hoạch, có ý thức của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên và học sinh, đến những lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ cùng cộng tác, phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động. Đó là hoạt động có tính mục đích, được tổ chức một cách khoa học của hiệu trưởng nhằm tổ chức – chỉ đạo các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường, hướng tới thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường.

1.3.1.3. Quản lý nhà trường

Quản lý trường học là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trường học, làm cho trường học vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, thực hiện được mục tiêu kế hoạch đào tạo của nhà trường học, góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quản lý nhà trường bao gồm hai loại tác động quản lý: (1) tác động của những chủ thể quản lý bên trên và bên ngoài nhà trường, (2) tác động của chủ thể quản lý bên trong nhà trường.

Quản lý nhà trường là những tác động quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên nhằm hướng dẫn và tạo điều kiên cho hoạt động giảng dạy, giáo dục, học tập của nhà trường. Quản lý nhà trường cũng bao gồm những chỉ dẫn, quyết định của các thực thể bên ngoài nhà trường nhưng có liên quan trực tiếp tới nhà trường như cộng đồng được đại diện dưới hình thức Hội đồng nhân dân, nhằm định hướng sự phát triển của nhà trường và hỗ trợ tạo điều kiện cho việc thực hiện phương hướng phát triển đó.

Quản lý nhà trường do chủ thể quản lý bên trong nhà trường (Hiệu trưởng) bao gồm các hoạt động: quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý quá trình dạy học – giáo dục, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, quản lý tài chính trường học, quản lý lớp học như nhiệm vụ của giáo viên, quản lý quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng.

Như vậy, quản lý nhà trường còn được coi là tập hợp những tác động tối ưu (cộng tác, tham gia, hỗ trợ, phối hợp, huy động, can thiệp) của chủ thể quản lý tới tập thể giáo viên, học sinh và cán bộ, công nhân khác trong nhà trường , cơ sở vật chất, phương tiện giáo dục nhằm tận dụng các nguồn lực do Nhà nước đầu tư, do xã hội đóng góp và do nhà trường tạo ra để hướng vào việc đẩy mạnh mọi hoạt động của nhà trường mà trọng tâm là hoạt động dạy học – giáo dục.[9,32]

1.3.1.4. Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của quản lý giáo dục, là hệ thống những tác động hợp lý có kế hoạch, nội dung, phương pháp, chương trình, mục đích của nhà quản lý (hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt hiệu trưởng quản lý lớp) đến từng học sinh, nhằm điều khiển, điều chỉnh, định hướng quá trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với hứng thú năng lực sở thích cá nhân và nhu cầu xã hội.

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp bao gồm những yếu tố cơ bản sau:

Chủ thể quản lý là một cá nhân hay nhóm người được giao quyền hạn quản lý và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả các nguồn lực cho công tác hướng nghiệp tại địa bàn, đơn vị đang quản lý. Trong quản lý hướng nghiệp, chủ thể quản lý là lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ trách hướng nghiệp của bộ phận GD&ĐT, sở GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường và các giám đốc trung tâm giáo dục ở địa phương có chức năng hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn. Trên cơ sở quyền hạn, trách nhiệm và năng lực của mình, chủ thể quản lý tác động lên đối tượng bằng phương pháp và công cụ nhất định thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý để đạt được mục tiêu hướng nghiệp.

Đối tượng quản lý là tất cả những người thực hiện và nhận nhiệm vụ hướng nghiệp, bao gồm các giáo viên và cán bộ hướng nghiệp, tập thể học sinh ở các trường.

Công cụ quản lý là những phương tiện mà cán bộ QLHN sử dụng trong quá trình quản lí nhằm định hướng, dẫn dắt, khích lệ và phối hợp hoạt động của các tác nhân hướng nghiệp và học sinh trong việc thực hiện mục tiêu công tác hướng nghiệp. Công cụ chủ yếu để QLHN là các quy định của nhà nước và Bộ GD&ĐT đối với công tác hướng nghiệp, là cơ chế và chính sách cho công tác hướng nghiệp.

Phương pháp quản lý là cách thức tác động bằng những phương tiện khác nhau của cán bộ quản lý hướng nghiệp đến hệ thống bị quản lí nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Phương pháp quản lý bao gồm việc lựa chọn công cụ, phương tiện quản lý và lựa chọn cách thức tác động của cán bộ QLHN tới đối tượng quản lý.

Mục đích của quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp: để đạt được mục tiêu của hoạt động giáo dục hướng nghiệp, cần thiết phải quản lý hướng nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những công việc sau có hiệu quả:

 • Chỉ đạo và điều hành xây dựng “Tầm nhìn hướng nghiệp”;
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lí và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ và giáo viên có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.
 • Tạo ra sự thống nhất ý chí trên con đường đi tới mục tiêu hướng nghiệp giữa những người làm nhiệm vụ quản lý với các tác nhân hướng nghiệp và học sinh.
 • Hỗ trợ tạo động lực cho các tác nhân tham gia công tác hướng nghiệp, đồng thời khuyến khích mọi người phát huy cao độ năng lực cũng như khả năng sáng tạo thông qua việc thực hiện các chế độ và chính sách khen thưởng hợp lí;
 • Huy động phối hợp, sử dụng và khai thác tối đa các nguồn lực trong và ngoài ngành giáo dục cho công tác hướng nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đạt được mục tiêu hướng nghiệp cho học sinh;
 • Thường xuyên thu thập các thông tin về mức độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ hướng nghiệp của các cơ sở giáo dục, các cá nhân và các bộ phận ở cơ sở giáo dục để từ đó ra quyết định và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

1.3.2. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp

Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện – kỹ thuật, cho hoạt động GDHN: nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh, trong đó có giáo dục hướng nghiệp. Quản lý tốt không đơn thuần chỉ là bảo quản tốt cơ sở vật chất, mà phải phát huy tối đa năng lực của chúng cho việc dạy học và giáo dục, đồng thời huy động từ các lực lượng xã hội, trang bị những trang thiết bị mới có giá trị đảm bảo công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường. Để hoạt động GDHN đạt hiệu quả cao, nhà quản lý giáo dục phải đảm bảo cơ sở vật chất – kỹ thuật, phương tiện cho hoạt động GDHN. Quản lý cơ sở vật chất cụ thể: [20,26]

Trang bị đầy đủ và đồng bộ các phương tiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động GDHN ( đồng bộ giữa điều kiện trường lớp với phương thức tổ chức hoạt động GDHN; giữa chương trình, sách giáo khoa với cơ sở vật chật – kỹ thuật, phương tiện cho hoạt động GDHN);

 • Bố trí hợp lí các yếu tố của cơ sở vật chất – kỹ thuật trong khu vực nhà trường, trong lớp học, trong các loại phòng chức năng;
 • Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục nói chung, hoạt động GDHN nói riêng;
 • Tổ chức tốt việc bảo vệ, bảo dưỡng và bảo trì phương tiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà trường.

Quản lý nguồn tài chính trong nhà trường, đồng thời huy động nguồn tài chính ngoài nhà trường nhằm trang bị, xây dựng mới cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác hướng nghiệp trong nhà trường.

Quản lý nhân lực: Tổ chức tốt đội ngũ giáo viên bộ môn, giáo viên dạy kỹ thuật, giáo viên phụ trách tư vấn học đường đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng tốt công tác giảng dạy và tư vấn hướng nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đồng thời quản lý tốt giáo viên và tập thể học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp của nhà trường trong giờ chính khóa và ngoại khóa.

Quản lý tốt chương trình, thời gian, chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phù hợp với tình hình phát triển ngành nghề của địa phương, bảo đảm nghiêm túc, có phương pháp, đúng chương trình và giáo trình hướng nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quản lý phải có biện pháp theo dõi và kiểm tra kịp thời, thanh tra uốn nắn.

Quản lý việc học tập hướng nghiệp của học sinh trong giờ học ở nhà trường và tham quan học tập ở các cơ quan xí nghiệp. Bao hàm quản lý về thời gian và chất lượng học tập, quản lý tinh thần thái độ và phương pháp học tập. [20,26]

1.3.3. Các chức năng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp

1.3.3.1. Chức năng kế hoạch hóa Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

Hoạch định là quá trình người cán bộ quản lý, giáo viên lập kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thiết kế một cách khoa học, gắn với điều kiện thực tế đảm bảo kế hoạch được thực hiện có hiệu quả. Lập kế hoạch GDHN tạo được tiền để để thực hiện chức năng tiếp theo tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo hướng nghiệp. [21,50]

Nội dung cơ bản của chức năng kế hoạch GDHN phải thể hiện: xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của các hoạt động hướng nghiệp, thứ hai phải bảo dảm các điều kiện, phương tiện cần thiết trong một thời gian nhất định để thực hiện mục tiêu, sau cùng là xác định các biện pháp thực hiện để thành công hoạt động GDHN.

Kế hoạch công tác hướng nghiệp cần được thiết kế, logic, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế về các nguồn lực và các tác động từ bên ngoài là cơ sở ban đầu rất quan trọng mang tính định hướng cho việc thực hiện kế hoạch đạt kết quà như mong muốn. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động GDHN giúp các nhà quản lý nhà trường tập trung chú ý vào mục tiêu hoạt động GDHN, dự kiến trước khả năng ứng phó với những thay đổi của môi trường giáo dục, lựa chọn những phương án tối ưu, tiết kiệm nguồn lực, tạo ra sự thống nhất ý chí, hành động của các tác nhân hướng nghiệp vào việc thực hiện mục tiêu chung của CTHN; đồng thời tạo điều kiện cho nhà quản lý dễ dàng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình của các lực lượng tham gia hoạt động GDHN.

Như vậy, kế hoạch hóa chương trình hướng nghiệp là chức năng cơ bản nhất, mang tính “mở đường” cho việc thực hiện các chức năng quản lí khác. Tất các CBQL đều phải bắt đầu chu trình quản lý của mình bằng việc thực hiện chức năng kế hoạch hóa thông qua việc lập kế hoạch hoạt động hướng nghiệp theo từng cấp quản lý để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả bền vững cả các hoạt động hướng nghiệp.

1.3.3.2. Chức năng tổ chức

Thực thi chức năng tổ chức trong quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp là thực hiện quy trình thiết kế bộ máy sắp xếp, sử dụng và phát triển các nguồn lực (trọng tâm là nguồn nhân lực). Trong quản lý hướng nghiệp nếu thực hiện tốt chức năng tổ chức sẽ thiết kế, hoàn thiện được bộ máy quản lí và xác định được cơ chế vận hành, phối hợp giữa các bộ phận thực hiện nhiệm vụ CTHN một cách hợp lí, khoa học. Nhờ đó, phát huy cao nhất khả năng của mỗi CSGD, mỗi cá nhân và mỗi tác nhân CTHN. Có thể khẳng định, thực hiện chức năng tổ chức là hết sức cần thiết vì nó có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự thành bại của việc thực hiện kế hoạch hoạt động HN.[21,53] Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

1.3.3.3. Chức năng chỉ đạo

Chỉ đạo CTHN là quá trình tác động có chủ đích, có ảnh hưởng của cán bộ QLHN tới hành vi, thái độ của những người dưới quyền nhằm biến những yêu cầu chung của CTHN thành nhu cầu của cán bộ, giáo viên, học sinh và những đối tượng khác tham gia CTHN. Trên cơ sở đó, động viên và khích lệ mọi người tích cực, chủ động và tự giác phát huy tối đa khả năng để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ hướng nghiệp với chất lượng cao. Nói cách khác, chỉ đạo là quá trình tác động đến các cá nhân và tập thể làm CTHN sao cho họ cố gắng một cách tự giác và hăng hái thực hiện mục tiêu chung CTHN. [21,60]

Từ khái niệm về chỉ đạo và thực tiễn QLHN cho thấy, chức năng chỉ đạo có vai trò rất quan trọng trong chu trình QLHN bởi những lẽ sau:

 • Thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, cán bộ QLHN duy trì được kỉ luật, kỉ cương của các CSGD trên địa bàn, của CB và GV ở các CSGD trong việc thực thi các nhiệm vụ CTHN;
 • Thông qua việc thực hiện chức năng chỉ đạo, cán bộ QLHN hướng dẫn, thuyết phục, khích lệ và động viên được CB, GV và các tác nhân HN khác phát huy cao độ khả năng của bản thân để đạt được mục tiêu CTHN một cách tối ưu;
 • Phối hợp được với các tác nhân hướng nghiệp, các tổ chức, đoàn thể trong và CSGD thực hiện có hiệu quả CTHN.Khi chỉ đạo CTHN, cán bộ QLHN cần chú ý thực hiện những yêu cầu sau:
 • Nội quy, quy chế hoạt động trong công tác hướng nghiệp phải phù hợp với pháp luật của nhà nước, điều kiện của địa phương và Cơ sở giáo dục;
 • Đảm bảo tính dân chủ;
 • Động viên khích lệ CB và GV phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của bản thân đối với nhiệm vụ hướng nghiệp được giao.

1.3.3.4. Chức năng kiểm tra

 • Kiểm tra, đánh giá trong QLHN là quá trình thu thập và trao đổi thông tin nhằm xem xét, đánh giá xem các HĐHN có theo đúng kế hoạch về tiến độ, kết quả và chất lượng dự kiến hay không. [21,62]
 • Trong quá trình QLHN, việc thực hiện chức năng kiểm tra đánh giá là rất cần thiết nhằm:
 • Xem xét các HĐHN của các CSGD, các bộ phận và cá nhân thực hiện HĐHN có phù hợp với nhiệm vụ đã đề ra trong KH HĐGDHN hay không;
 • Xem xét những ưu điểm, thiếu sót và nguyên nhân của những thiếu sót trong quá trình HN ở cơ sở để kịp thời điều chỉnh quyết định quản lý;
 • Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch HĐHN có phù hợp với các nguồn lực hiện có của CSGD hay không;
 • Có căn cứ để đề ra và hoàn thiện các quyết định quản lý, đồng thời có cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của các quyết định quản lý đối với công tác hướng nghiệp. Qua đó, có sự điều chỉnh kịp thời đối với những quyết định quản lý chưa phù hợp và hoặc kém hiệu quả trong thực tiễn;
 • Thể hiện được quyền hạn và trách nhiệm của mình đối vơi CTHN, đồng thời cũng biết được thái độ, trách nhiệm của các cấp dưới với các quyết định được đưa ra;
 • Phát hiện những nhân tố mới; những khả năng tiềm tàng sáng tạo của cấp dưới trong CTHN để kịp thời bồi dưỡng hoặc điều chỉnh về mặt nhân sự; Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.
 • Giúp cán bộ QLHN có biện pháp hỗ trợ kịp thời nếu thấy cần thiết;
 • Thu thập được các thông tin để có cơ sở đánh giá một kịp thời, khách quan tiến độ và kết quả CTHN của các CSGD. Kết quả kiểm tra, đánh giá là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả CTHN, đổi mới và hoàn thiện tổ chức và KH HĐHN tiếp theo.

Muốn kiểm tra đánh giá có hiệu quả thì nhà quản lý trước hết phải xây dựng những tiêu chuẩn, phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động GDHN; thực hiện công tác kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên và phối hợp tốt các phương pháp kiểm tra:

 • Các thành viên trong Ban Hướng nghiệp tổng kết sổ ghi đầu bài, theo dõi các bảng biểu định kỳ hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh theo hàng tuần, hàng tháng, báo cáo lãnh đạo trường hằng tuần để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
 • Đánh giá hoạt động GDHN một cách thường xuyên và theo định kỳ: hoạt động GDHN phải được đánh giá một cách thường xuyên như đánh giá hàng tuần hoặc là hàng tháng để rút kinh nghiệm về những gì đã, sẽ và chưa làm được để phát huy hiệu quả cho hoạt động này; [19,44]
 • Thông qua đánh giá của giáo viên để đánh giá hiệu quả hoạt động GDHN: giáo viên là một lực lượng quan trọng vì chính họ là người tổ chức; là người tư vấn và cũng chính lực lượng này rất gần gũi với các em. Họ hiểu được nguyện vọng và nhu cầu nghề nghiệp của các em; [19,44]
 • Tổng kết để rút kinh nghiệm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, đề ra những biện pháp phù hợp với những yếu tố phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại Trung học.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp ở các trường

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993