Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đảng và Nhà nước ta không chỉ coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu mà Giáo dục và Đào tạo cũng luôn được quan tâm, đầu tư để phát triển làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhấn mạnh: “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”. Nghị quyết cũng đã nêu rõ các quan điểm chỉ đạo: Giáo dục và Đào tạo phải chuẩn hóa, hiện đại hóa, phải đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi phải đôi với hành, đồng thời lý luận phải gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Nghị quyết cũng nêu mục tiêu cụ thể đối với giáo dục mầm non là: giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Giáo dục mầm non sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trong những năm gần đây, GDMN luôn được sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương. Quy mô mạng lưới trường lớp liên tục phát triển, ngày càng có nhiều trường MN đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục có nhiều khởi sắc mới. Năm 2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch số 56/KH-BGDĐT, triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020. Cùng với đó là dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN, các trường MN cũng đẩy mạnh áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc và GD trẻ MN.

Với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường MN thì hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm là một hoạt động quan trọng, trẻ được học bằng chơi, chơi mà học dưới nhiều hình thức khác nhau. Trẻ được học tập, vui chơi, được tôn trọng và được tạo mọi điều kiện để khám phá, tìm tòi, trải nghiệm. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Trường Mầm non Thị Trấn Lâm Thao luôn có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng nhà trường. Song bên cạnh đó đội ngũ GV tuy đã chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nhưng khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thì phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động GD trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm còn gò bó, áp đặt. Một số GV khả năng xây dựng môi trường GD theo quan điểm xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế, chưa sáng tạo, đánh giá trẻ chưa có nhiều đổi mới; nhận thức về quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế dẫn đến chất lượng chăm sóc GD trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GD hiện nay và chưa chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Hoạt động GD trẻ của GV chưa đạt kết quả như mục tiêu nhà trường đặt ra.

Trong những năm qua, việc quản lý hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm được Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao nói chung, trường MN Thị Trấn Lâm Thao nói riêng đã có nhiều cố gắng nhằm từng bước đưa chất lượng GDMN đáp ứng được những yêu cầu của giai đoạn mới. Chính vì vậy, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có những tư tưởng tiến bộ, chấp nhận thay đổi, khuyến khích giáo viên tìm tòi, sáng tạo, đưa yếu tố đổi mới các hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm ở các trường MN nhất là ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi còn có những hạn chế như: chưa khoa học, thiếu tính đồng bộ, chưa đáp ứng được sự phát triển chung và còn mang nặng tính hình thức. Do đó, rất cần việc nghiên cứu thực tiễn để tháo gỡ những khó khăn và tồn tại cần khắc phục.

Để từng bước nâng cao chất lượng GD của nhà trường thì việc quản lý hoạt động GD của trường cần phải được quan tâm đặc biệt vì trong mọi hoạt động GD quản lí luôn đóng vai trò quyết định. Đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” với mong muốn góp phần đẩy mạnh hoạt động GD, nâng cao chất lượng CS, GD trẻ tại trường Mầm non Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một số biện pháp Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

3. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

 • Hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3.2. Đối tượng nghiên cứu Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

 • Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Câu hỏi nghiên cứu

 • Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các trường mầm non đang đặt ra cho các nhà quản lí những vấn đề gì?
 • Có thể nghiên cứu chương trình giáo dục mầm non, vận dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lí nhằm giải quyết những vấn đề đó không?

5. Giả thuyết khoa học

 • Trong cơ sở giáo dục mầm non đối với trẻ 5-6 tuổi thì hoạt động giáo dục là hoạt động quan trọng nhất. Trong những năm qua, hoạt động giáo dục cho trẻ MG 5-6 tuổi tại trường MN Thị Trấn Lâm Thao đã có những bước chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh đổi mới GDMN thì hoạt động này bộc lộ những hạn chế, bất cập. Nếu nghiên cứu chương trình GDMN, vận dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm thì có thể đề xuất các biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng của hoạt động này, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

6.2. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN Mầm non Thị Trấn Lâm Thao và phân tích nguyên nhân kết quả.

6.3. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề xuất một số biện pháp quản lý quản lý hoạt động GD trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm ở MN Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

7.1. Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu trong 3 năm 2018, 2019 và 2020

7.2. Địa bàn nghiên cứu: Trong huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

7.3. Khách thể điều tra: cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh trong 2 trường: Mầm non Sơn Vy 2 và Mầm non Thị Trấn Lâm Thao. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

8. Phương pháp nghiên cứu

8.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Thu thập các tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là quản lý hoạt động giáo dục nhà trường; phân tích, phân loại, xác định các khái niệm cơ bản; đọc sách, báo, nghiên cứu các công trình nghiên cứu có liên quan để hình thành cơ sở lý luận cho đề tài.

8.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Điều tra bằng hỏi; Phỏng vấn; Quan sát sư phạm; Quan sát hoạt động quản lý chỉ đạo của cán bộ quản lý nhà trường; Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ quản lý nhà trường và của giáo viên.

8.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm để đánh giá chất lượng

Dựa trên các số liệu thống kê được về kết quả đánh giá các lĩnh vực phát triển của từng học sinh qua từng năm học gần đây.

9. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

9.1 Ý nghĩa lý luận

Luận văn đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động GD trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non. Bên cạnh đó, luận văn cũng đề xuất 6 biện pháp nhằm quản lý hoạt động GD trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN Thị Trấn Lâm Thao.

9.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng cho quản lý hoạt động giáo dục ở tất cả các trường mầm non.

10. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, Khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục. Nội dung Luận văn được trình bày trong 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
 • Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN Thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở TRƯỜNG MẦM NON

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý hoạt động GD trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non

1.1.1. Nghiên cứu về hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non là hoạt động vô cùng quan trọng. Ở độ tuổi này, sinh lý và tâm lý của trẻ phát triển vượt bậc so với các độ tuổi khác. Giáo dục trẻ ở độ tuổi này là chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ khi bước vào lớp 1. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh về những lợi ích lâu dài và vô cùng to lớn của việc GD trẻ:

J.A.Cômenxki (1592-1670) được coi là “Ông tổ của nền giáo dục cận đại”, nhà Sử gia Misơlê người Pháp còn coi J.A.Cômenxki là một “Galilê” của giáo dục. J.A.Cômenxki nêu lên một hệ thống các nguyên tắc dạy học, những luận điểm chỉ đạo hoạt động dạy học, đó là: Nguyên tắc dạy học phải mang tính trực quan; Nguyên tắc dạy học phải vừa sức; Nguyên tắc dạy học phải hệ thống, liên tục; Nguyên tắc dạy học phải đảm bảo tính bền vững của tri thức; Nguyên tắc dạy học phải thực tiễn. Các nguyên tắc của ông vẫn giữ nguyên giá trị trong lý luận dạy học hiện đại. Ông đưa ra luận điểm khởi đầu là: “Giáo dục phải phù hợp với tự nhiên”. Theo J.A.Cômenxki thì con người là một thực thể của tự nhiên và tự nhiên diễn ra theo quy luật của nó nên GD con người cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Từ luận điểm này, mỗi khi xây dựng lý luận GD hoặc tổ chức các hoạt động thực tiễn GD ông luôn đối chiếu với sinh hoạt của cỏ cây hoa lá xem có phù hợp với quy luật của tự nhiên hay không. J.A.Cômenxki cũng cho rằng: “Trật tự của nhà trường phải phù hợp với trật tự của tự nhiên”. J.A.Cômenxki đặc biệt chú trọng những vấn đề GD trẻ thuộc lứa tuổi MN. Trong cuốn sách “Loan báo về một nhà trường mẫu giáo”, J.A.Cômenxki chỉ ra những phương pháp học tập ở trường, trẻ được học mà chơi, chơi mà học, rồi ông cũng đưa ra những chỉ dẫn về GD thẩm mỹ, đưa âm nhạc, thơ ca, hội họa và GD trẻ em [1].

J.J.Ruxô (1712-1778) ông là một triết gia của dòng triết học ánh sáng Pháp. Luận điểm GD khởi đầu của J.J.Ruxô là: “Giáo dục tự nhiên và tự do”. J.J.Ruxô cho rằng: con người là một thực thể tự nhiên nên muốn GD con người phải căn cứ vào đặc điểm tự nhiên của chúng. Một trong những quyền tự nhiên của con người là quyền được tự do, vì thế GD tự nhiên cũng có nghĩa là GD tự do. Luận điểm này của J.J.Ruxô đòi hỏi trong quá trình GD không được áp đặt trẻ về phía người lớn mà phải căn cứ vào đặc điểm tự nhiên của trẻ để GD trẻ và GD trẻ một cách tự do. Ông đề cao vai trò của trẻ em với đặc điểm phát triển tự nhiên của chúng vì thế GD không được gò bó, áp đặt trẻ [1].

C.Mác (Karl 1818-1883), F.Ăngghen (Fiedrich Enghels 1820-1895) hai nhà triết học duy vật biện chứng cho rằng: Con người vừa là thực thể tự nhiên, vừa là thực thể xã hội. Mác – Ăngghen đã đưa ra mẫu con người mới đó là “con người phát triển toàn diện”. Con người phát triển toàn diện là con người được chuẩn bị để phát triển năng lực của mình cả về lý luận và thực tiễn, cả về tri thức lẫn kỹ năng lao động của những lĩnh vực tri thức cơ bản nhất. Mác chỉ ra mục tiêu GD xã hội chủ nghĩa là: GD con người phát triển toàn diện với 5 mặt: đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục và GD lao động [1].

Nhà GD Xô Viết vĩ đại A.X.Macrencô (1888-1939) từng nói rằng: Những gì mà trẻ em không có được trước 5 tuổi thì sau này rất khó hình thành và sự hình thành nhân cách ban đầu bị lệch lạc thì sau này GD lại rất khó khăn. Trong tác phẩm “cuốn sách giành cho các bậc cha mẹ”, ông nêu lên ý nghĩa cực kỳ quan trọng của việc GD trẻ em, những năm đầu tiên của cuộc đời. Ông khẳng định: “Nền móng giáo dục chủ yếu được đặt lên trước 5 tuổi và những gì bạn làm được trước 5 tuổi – đó là 90% toàn bộ quá trình giáo dục” [1]. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Tiến sĩ Đào Thanh Âm khi nêu lên phương pháp GD chủ yếu trong trường mầm non đã viết: Trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) lấy vui chơi làm hoạt động chủ đạo với phương thức “Học mà chơi, chơi mà học”. Việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ của các cô giáo phải trên cơ sở hiểu biết lý thuyết sư phạm một cách khoa học. GV mầm non cần có tri thức, hiểu và biết cách tổ chức khoa học hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo [1].

Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết trong cuốn “Tâm Lý học trẻ em lứa tuổi mầm non” (năm 1994) đã nêu: Trẻ 6 tuổi có sự phát triển mạnh về não để có thể lĩnh hội và sử lý lượng thông tin khá lớn và khá phức tạp. Đó cũng chính là điều kiện thuận lợi để trẻ em thực hiện thực hiện được một loại hoạt động mới, tức là hoạt động học tập. Trẻ ở thời kỳ này có đặc điểm là rất dễ uốn nắn và có nhịp độ phát triển rất nhanh mà không bao giờ còn thấy được trong những năm tháng về sau nữa [38].

Đảng, Chính Phủ, Nhà nước ta đã coi trọng GDMN từ rất sớm và đã có nhiều văn bản cụ thể về GDMN. Năm 1966, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ), đã ban hành Chỉ thị 53/CTHĐBT ngày 12/8/1966 xác định rõ mục tiêu của GDMN là: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Tại Đại hội lần thứ VII, VIII, IX, XI đều nhấn mạnh về mục tiêu, nhiệm vụ chăm lo, phát triển GDMN. Hội nghị Trung Ương 8 Khóa XI đã ban hành Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản GD&ĐT đã chỉ ra mục tiêu cụ thể đối với GDMN:“… Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm 2020. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục” [4].

1.1.2. Nghiên cứu về quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nhà giáo dục người Ý – Tiến sĩ Maria Montessori (1879-1952), bà đã nghiên cứu rất thành công phương pháp GD mới đó là phương pháp GD thực tiễn mang tính đột phá. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp GD Montessori. Phương pháp này đã nhanh chóng được phổ biến và thu được thành công vang dội trên khắp thế giới. Mục tiêu GD của bà là: tạo điều kiện tối đa để trẻ trau dồi niềm đam mê học hỏi, thông qua thực hành thường xuyên hình thành các kỹ năng và phát triển năng khiếu toàn diện cho từng trẻ. Nền tảng của phương pháp Montessori là tiến trình GD đặc biệt dựa vào việc học qua trực quan sinh động. Trong đó GV chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng cho trẻ thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được giao. Tiến sĩ Maria Montessori đã đưa ra một loạt các quy luật có liên quan đến sự phát triển của trẻ mầm non, cụ thể là: quá trình phát triển trẻ em có nhiều giai đoạn. Trong đó: từ 0-6 tuổi là giai đoạn thứ nhất. Theo bà, trong giai đoạn này, trẻ không có các hoạt động tâm lý, ý thức mà chúng chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách vô thức. Bà gọi đây là gia đoạn “phôi thai tâm lý”. Tiếp theo trẻ từ 3-6 tuổi là giai đoạn hình thành tính cách. Lúc này, các nhà GD, các thầy giáo, cô giáo và người lớn cần phải quan sát trẻ thật kỹ, tìm cách hiểu được thế giới nội tâm của trẻ, phải yêu thương và tôn trọng đối với tính cách của trẻ, giúp cho trẻ có thể phát triển một cách tự nhiên [25]. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Tác giả Lê Thu Hương trong cuốn “Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” (năm 2014) đã nêu trong quan điểm GD tích hợp: Theo quan điểm sư phạm tích hợp các quá trình GD được tổ chức, xâm nhập, đan xen vào nhau tạo thành một thể thống nhất, tác động đồng bộ đến các mặt phát triển của trẻ thành một chỉnh thể toàn vẹn. Trong đó, nội dung chăm sóc, sức khỏe, nuôi dưỡng – giáo dục và bảo vệ trẻ được kết hợp một cách chặt chẽ, nhờ đó hiệu quả GD được nhân lên. Sự phát triển của trẻ lứa tuổi MN xảy ra ở nhiều lĩnh vực, các lĩnh vực phát triển của trẻ có mối liên hệ và liên quan chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của lĩnh vực này có ảnh hưởng đến lĩnh vực phát triển khác và ngược lại. Các lĩnh vực phát triển ở trẻ cần được tác động một cách đồng bộ theo quan điểm sư phạm tích hợp (Cách tiếp cận tích hợp theo chủ đề trong GDMN được hiểu là cách thức cung cấp sự định hướng mở, linh hoạt, cho phép GV tổ chức các hoạt động xoay quanh các chủ đề bằng nhiều hình thức phối hợp một cách tự nhiên qua hoạt động chơi, trải nghiệm, khám phá môi trường tự nhiên, xã hội, qua hoạt động phát triển vận động, âm nhạc, tạo hình, qua đọc thơ, kể chuyện, làm quen với đọc, viết, làm quen với toán vv). Cách tiếp cận này cho phép GV có thể điều chỉnh các hoạt động GD trong chủ đề, trong tuần, trong ngày để dạy trẻ một cách linh hoạt hơn. Trên cơ sở dạy trẻ theo kế hoạch với các tình huống xảy ra tình cờ, ngẫu nhiên trong cuộc sống hàng ngày trẻ sẽ hứng thú, sẽ làm cho không khí lớp học trở nên sinh động. Đây là mô hình GD theo quan điểm sư phạm tích hợp và với cách tiếp cận phát triển, lấy trẻ làm trung tâm được nhiều nước lựa chọn áp dụng [31].

Tác giả Hoàng Thị Dinh đã nghiên cứu sâu về việc áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm. Năm 2017 bà đã biên soạn cuốn “Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”. Với cuốn tài liệu này bà đã giúp GV nâng cao năng lực thực hành áp dụng quan điểm này trong các hoạt động chăm sóc, GD trẻ mầm non một cách hiệu quả [24].

Tác giả Lê Thu Hương và Trần Lan Hương cũng có nhiều nghiên cứu khoa học về nâng cao chất lượng và thực hiện chương trình trong GDMN như: “Những điểm mới của chương trình giáo dục mầm non” (Lê Thu Hương) và “Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục mầm non” (Trần Lan Hương) [31].

Một số Luận văn Thạc sĩ khoa học QLGD đã nghiên cứu hoạt động QLGD tại các cơ sở GDMN tiêu biểu như: Luận văn Thạc sĩ của tác giả An Thị Bích Đào – 2016 với đề tài“Quản lý hoạt động giáo dục ở trường mầm non Vĩnh Quỳnh – huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay”. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Vũ Thị Thu Thảo, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 “Một biện pháp quản lý hoạt động GD trẻ mẫu giáo của Hiệu trưởng các trường mầm non quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh”. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh về “Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho GVMN quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng”.

Từ những nghiên cứu của các nhà khoa học nói trên đã cho thấy: hoạt động giáo dục trẻ MG theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm ở trường MN đã được nhiều nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu từ rất sớm và có những nguyên tắc rất cụ thể đã được áp dụng rộng rãi cả trong lý luận dạy học hiện đại.

1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

1.2.1. Quản lý

Nhà khoa học Harold Koontz người Mỹ cho rằng: Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất. Với tư cách thực hành thì quản lý là một nghệ thuật, còn với kiếm thức thì quản lý là khoa học [25].

Trong cuốn “Những vấn đề cốt yếu trong quản lý” (năm 1987) tác giả Đặng Vũ Hoạt và Hà thế Ngữ cho rằng: “Quản lý là một quá trình có định hướng, quá trình có mục tiêu, quản lý là một hệ thống, là quá trình tác động đến hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Những mục tiêu này đặc trưng cho trạng thái mới của hệ thống mà người quản lý mong muốn”.

Theo Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc trong cuốn “Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (năm 2015) đã định nghĩa: “Hoạt động quản lý giáo dục là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) – trong một tổ chức – nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức” [18].

Như vậy, ta thấy: Quản lý là hoạt động có mục đích của con người. Quản lý vơi tư cách là một hành động thì quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý để khai thác có hiệu quả những tiềm năng và cơ hội tổ chức làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức đặt ra. Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được mục đích đã định.

Quản lý có 4 chức năng: Chức năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức; chức năng chỉ đạo; chức năng kiểm tra. Bốn chức năng này có quan hệ mật thiết và biện chứng với nhau. Các chức năng này xuyên suốt trong tất cả các khâu của quá trình quản lý. Để thành công trong quản lý thì nhà quản lý phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý này.

1.2.2. Quản lý giáo dục Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Trong tác phẩm Theories of Education Managemt, PCP, London năm 1995 tác giả Bush. T cho rằng: “Quản lý giáo dục, một cách khái quát, là sự tác động có tổ chức và hướng đích của chủ thể quản lý giáo dục tới đối tượng quản lý giáo dục theo cách sử dụng các nguồn lực càng có hiệu quả càng tốt nhằm đạt mục tiêu đề ra” [18].

Ngày nay, công tác GD không chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ mà còn rộng ra cho mọi người. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là GD thế hệ trẻ cho nên quản lý GD được hiểu là sự điều hành hệ thống GD quốc dân, các trường trong hệ thống GD quốc dân. Theo tác giả Trần Kiểm “Quản lý giáo dục là tác động có hệ thống có kế hoạch có ý thức và hướng đích của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau nhằm bảo đảm sự hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ trên cơ sở nhận thức và vận dụng những quy luật chung của xã hội cũng như các quy luật của quản lý giáo dục, của sự phát triển tâm lý và thể lực của trẻ em” [32].

Theo tác giả Phạm Minh Hạc trong cuốn: “Một số vấn đề GD và khoa học giáo dục” (năm 1986) đã viết: “Quản lý nhà trường hay nói rộng ra là quản lý giáo dục là quản lý hoạt động dạy học nhằm đưa nhà trường từ trang thái này sang trang thái khác và dần đạt tới mục tiêu giáo dục đã xác định” [26].

Theo Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc trong cuốn “Một số vấn đề GD và khoa học GD” (năm 2015) thì: Quản lý giáo dục là quá trình thực hiện có định hướng và hợp quy luật các chức năng kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra nhắm đạt tới mục tiêu GD đã đề ra [18].

1.2.3. Hoạt động giáo dục

Hoạt động GD đối với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là toàn bộ các hoạt động diễn ra của trẻ ở trường mầm non dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ có mục đích, có kế hoạch của cô giáo để đạt được mục tiêu GD.

Hoạt động GD đối với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bao gồm: Hoạt động chơi; hoạt động học tập; hoạt động lao động; hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân; hoạt động ngày Hội, ngày Lễ [12].

1.2.4. Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN là một quan điểm GD tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của GV. Quan điểm này được định hướng cho GVMN trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường GD, lập kế hoạch GD và tổ chức hoạt động GD cho trẻ trong trường MN. Người GVMN có thể tự điều chỉnh và hoàn thiện các hoạt động CS, GD trẻ hàng ngày ở trường thông qua các tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm [24].

Quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm là quan điểm chỉ đao xuyên suốt, thống nhất mọi hoạt động GD trẻ trong trường mầm non để đảm bảo việc thực hiện chương trình GDMN có hiệu quả, có chất lượng và tất cả trẻ đều được hưởng lợi từ chương trình này. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN được thể hiện trong tất cả các yếu tố của quá trình GD. Từ việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp GD cho đến những hoạt động cụ thể của người GV như: Lập kế hoạch, xây dựng môi trường GD và sử dụng môi trường GD. Mọi hoạt động mà GV tổ chức trong ngày đều hướng tới từng trẻ cũng như từng nhóm trẻ, để tạo cơ hội cho trẻ được học tập trong điều kiện cụ thể nhằm hỗ trợ trẻ phát triển trong tất cả các lĩnh vực.

1.2.5. Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục MN nằm trong hệ thống GD quốc dân nên quản lý GDMN cũng là một bộ phận của Quản lý GD. Việc quản lý con người luôn là yếu tố trung tâm của quản lí GDMN. Số lượng, trình độ, năng lực của CB, GV, NV trong nhà trường quyết định trực tiếp đến chất lượng GD trong nhà trường. Trình độ và năng lực của người cán bộ quản lý thể hiện ở khả năng thu hút các thành viên trong nhà trường qua việc quyết sách, tư vấn, bồi dưỡng, lắng nghe, thấu hiểu, biết khích lệ động viên mọi người, tạo động lực cho mọi người tích cực, tự giác làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Giáo viên là người thực hiện vai trò GD, làm chủ nhà trường, làm chủ quá trình tổ chức hoạt động GD trẻ. Do đó, GV vừa là đối tượng quản lý, đồng thời cũng vừa là chủ thể quản lý GD.

Quản lí hoạt động GD trẻ MN theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm là quản lý từ việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp GD cho đến những hoạt động cụ thể của người GV như: Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch của GV, xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Muốn đạt được mục tiêu của GDMN thì công tác quản lý hoạt động GD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm cần phải thống nhất cả về nội dung, phương pháp, hình thức quản lý, nhằm nâng cao chất lượng GD trong nhà trường và thể hiện rõ tính ưu việt của mình trong hoạt động GD trẻ. Nội dung, phương pháp, kế hoạch GD và quản lý GD phải dựa trên mục tiêu GDMN, dựa trên đặc điểm phát triển tâm lý, sinh lý của trẻ và xu hướng phát triển của thời đại.

Do vây, việc quản lý hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm phải cụ thể, sát thực, linh hoạt, không áp đặt, luôn khuyến khích sự sáng tạo của GV và tôn trọng GV.

1.3. Những vấn đề lí luận về trường mầm non

1.3.1. Trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân

Giáo dục MN là cấp học đầu tiên trong hệ thống GD quốc dân đã được Luật GD nêu rõ. Trường MN có nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. Nhiệm vụ của trường MN là thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc GD trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi [36].

1.3.2. Chương trình giáo dục bậc mầm non Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Chương trình GDMN thể hiện mục tiêu GDMN; cụ thể hóa các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc GD trẻ em ở từng độ tuổi (trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi, trẻ 4-5 tuổi, trẻ 5-6 tuổi); quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hướng dẫn cách thức đáng giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non [36]. Chương trình GDMN cũng quy định rõ yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi, các hoạt động GD, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GD, môi trường GD, đánh giá sự phát triển của trẻ em. Chương trình GDMN phải đảm bảo thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở GDMN [14].

Hiện nay, Chương trình GDMN được ban hành theo Thông tư 17/2009/ TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT.

1.3.3 Chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong chương trình GDMN

1.3.3.1. Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho trẻ nhằm đảm bảo sự phát triển thể lực toàn diện. Các hoạt động vận động thường xuyên của trẻ sẽ kích thích mạnh mẽ sự trao đổi chất, thúc đẩy sự hoàn thiện về cấu chúc và các chức năng của cơ thể như: tăng cường năng lực co bóp của hệ thống cơ, xương, giúp lưu thông máu, điều hòa thần kinh tim được cải thiện, bộ máy hô hấp của trẻ cũng được hoàn thiện. Nếu GV sử dụng các phương tiện giáo dục thể chất một cách hợp lý nhằm làm cho quá trình hình thành các hình thái và chức năng của cơ thể trẻ đang lớn mang tính chất tối ưu thì sẽ giúp trẻ đảm bảo sự phát triển hài hòa nhất về thể chất, thúc đẩy chức năng hoạt động bình thường của cơ thể, tăng cường sức khỏe cho trẻ.

Trong cuốn giáo trình của tác giả Đặng Hồng Phương: “Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non” Nhà xuất bản Đại học Sư phạm năm 2012 đã nêu rõ: Nội dung GDTC cho trẻ mầm non là một bộ phận kinh nghiệm của xã hội loài người, là một bộ phận được chọn lọc trong nền văn hóa thể chất của dân tộc và của loài người. Nội dung GDTC cho trẻ mầm non bao gồm: Trang bị cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về vệ sinh, dinh dưỡng, phòng bệnh và rèn luyện thể dục. Giáo dục kỹ năng, kỹ sảo vận động và thói quen vệ sinh. Giáo dục thể chất còn GD trẻ có thái độ đúng đối với việc rèn luyện thể chất và bảo vệ sức khỏe ngay từ lứa tuổi MG.

Mục đích giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bao gồm:

Góp phần củng cố, tăng cường sức khỏe, phát triển cân đối, hài hòa về hình thái và chức năng của cơ thể trẻ. Rèn luyện cho trẻ các tư thế vận động cơ bản; phát triển các tố chất nhanh, mạnh, khéo, bền và phát triển khả năng định hướng trong không gian. Rèn luyện và phát triển cảm giác nhịp điệu, khả năng cảm nhận cái đẹp qua vận động nhanh nhen, nhịp nhàng, đúng tư thế, sự hứng thú đối với các loại vận động và đối với hoạt động tập thể. Rèn luyện tính trung thực, tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần tập thể, lòng dũng cảm, tự tin cho trẻ và khả năng tự quản, tự lập cho trẻ ngay từ độ tuổi MN.

Dựa vào mục đích của GDMN nói chung và mục đích của GDTC nói riêng; dựa vào bản chất của quá trình dạy học; dựa vào đặc điểm phát triển tâm, sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non và dựa trên những kinh nghiệm của các nhà giáo dục đã được đúc kết trong lịch sử GDTC cho trẻ mầm non mà người ta đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non là: nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc tự giác và tích cực, nguyên tắc trực quan, nguyên tắc vừa sức và giáo dục cá biệt, nguyên tắc phát triển, nguyên tắc đảm bảo an toàn.

1.3.3.2. Giáo dục trí tuệ Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Giáo dục trí tuệ cho trẻ MG là một quá trình sư phạm được tổ chức đặc biệt, nhằm hình thành những tri thức và kỹ năng sơ đẳng, những phương thức hoạt động trí tuệ sơ đẳng, phát triển những năng lực và hoạt động trí tuệ ở trẻ. Mục đích cơ bản của GD trí tuệ là nâng cao trình độ phát triển chung của trẻ MG. GD trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường MN là cơ sở cho việc hình thành những biểu tưởng, những khái niệm đạo đức, những niềm tin đạo đức cho trẻ. Trong hoạt động trí tuệ có giáo dục trẻ nhiều nét tính cách cá nhân như: tính mục đích, tính kiên định, tính sáng tạo, cẩn thận, kiên trì và tính trung thực vv.

Các nhiệm vụ giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là: Hình thành các khái niệm về cuộc sống xung quanh và về bản thân trẻ; phát triển các quá trình tâm lý nhận thức của trẻ; phát triển tính ham hiểu biết và năng lực trí tuệ.

1.3.3.3. Giáo dục đạo đức

Giáo dục đạo đức đối với trẻ MG 5-6 tuổi là một mục tiêu GD vô cùng quan trọng – Là khâu đầu tiên của việc đào tạo nhân cách con người, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau. Giáo dục đạo đức ở trường MN còn được coi là một hoạt động chuyên biệt, có mục đích, có kế hoạch, nhằm xây dựng cho trẻ những nét tính cách, những phẩm chất đạo đức; bồi dưỡng và chuẩn bị cho trẻ những hiểu biết sơ đẳng về những yêu cầu của chuẩn mực hành vi; quy định thái độ của trẻ với bạn bè, gia đình, người thân, đối với người khác và đối với đất nước với đồ vật, thiên nhiên và cả những hành vi đạo đức trong các mối quan hệ ứng xử hằng ngày.

Giáo dục đạo đức có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp GD con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo dục đạo đức liên quan trực tiếp với các mặt GD khác như: GD thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ và lao động. Giáo dục đạo đức trẻ sẽ được hình thành và phát triển ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tính tích cực, có thói quen văn minh trong ăn uống, sinh hoạt và vui chơi, biết bảo vệ cái đúng, cái đẹp, biết sống nhân hậu, biết giữ gìn vệ sinh và rèn luyện thể chất.

Giáo dục đạo đức có những nhiệm vụ sau: Hình thành những tình cảm đạo đức; Hình thành hành vi, thói quen đạo đức; Hình thành ở trẻ những biểu tượng về chuẩn mực hành vi đạo đức và động cơ hành vi đạo đức.

Về hình thành những tình cảm đạo đức: Với trẻ MG 5-6 tuổi, việc hình thành những tình cảm đạo đức có vị trí quan trọng hàng đầu. Mọi chi phối của hoàn cảnh xã hội đều ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. Trẻ rất dễ bị chi phối bởi tình cảm. Do đó, trong quá trình giao tiếp cần GD trẻ tình cảm yêu kính người lớn, luôn mong muốn được hành động theo lời chỉ dẫn của người lớn để làm cho người lớn hài lòng. Trẻ biết xúc động khi người lớn buồn và không hài lòng vì mình chưa ngoan; biết người lớn vui, sung sướng, tự hào khi mình làm được việc tốt đẹp. Khi đó, lòng tốt phải trở thành cơ sở để hình thành ở trẻ những tình cảm đạo đức khác như: lòng tự trọng, tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm với công việc được giao.

Hình thành hành vi, thói quen đạo đức: Trẻ 5-6 tuổi có khả năng bắt trước rất nhanh. Trong khí đó tính tự giác lại chưa thực sự phát triển, nên trẻ rất dễ bị những hành động xấu làm ảnh hưởng, dẫn đến hành vi sai. Do dó, cần hình thành ở trẻ những hành vi, thói quen đạo đức khác nhau như: nói đúng sự thật, làm các công việc có ích, có thói quen cố gắng lao động, kính trọng người lớn, biết xin lỗi (khi làm sai), biết cảm ơn, biết vâng lời, giao tiếp có văn hóa với người lớn và bạn bè; biết quan tâm tới bạn bè, bản thân, có ý thức và hành vi văn hóa ở nơi công cộng.

Hình thành ở trẻ những biểu tượng về chuẩn mực hành vi đạo đức và động cơ hành vi đạo đức: Quá trình GD đạo đức có nhiệm vụ hình thành ở trẻ những biểu tượng – khái niệm, các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể, khác nhau cho trẻ, GV giải thích cho trẻ nên hành động như thế nào là đúng, giúp trẻ dần hình thành các khái niệm đạo đức. Từ đó, phát triển ở trẻ động cơ hành vi, giúp trẻ hiểu rõ nguyên nhân các hành động và chọn phương thức tác động thích hợp, thúc đẩy trẻ đi đến hành động đúng. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Như vậy, muốn GD đạo đức tốt cho trẻ MG 5-6 tuổi thì phải thực hiện các nhiệm vụ GD tình cảm đạo đức, hình thành các khái niệm đạo đức, thói quen đạo đức và động cơ hành vi thống nhất trong quá trình GD đạo đức cho trẻ [2].

Nội dung của GD đạo đức cho trẻ gồm:

 • Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ đó là: GD tình yêu gia đình; GD tình yêu và thái độ quan tâm đối với mọi người; GD tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu cây cỏ, chim thú, không hành hạ làm đau đớn các sinh vật, vật nuôi.
 • Giáo dục và hình thành những nhân tố sơ đẳng của lòng yêu nước: Cần GD tình yêu đối với Bác Hồ, biết lá cờ tổ quốc, quan tâm đến những ngày Lễ lớn hoặc những sự kiện quan trọng trong nước hay ở địa phương, những thắng cảnh, những di tích lịch sử ở địa phương vv.
 • Giáo dục quan hệ bạn bè, xây dựng lớp thân ái đoàn kết cần đặc biệt chú ý mở rộng vốn kinh nghiệm và hiểu biết của trẻ về tình bạn tốt, người bạn tốt, về những cách cư xử cụ thể như: đoàn kết, thân thiện, quan tâm đến nhau, giúp đỡ và học tập lẫn nhau. Vì vậy, xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết, thân ái, có xu hướng đạo đức tốt đẹp; GD trẻ gắn bố với lớp, biết quan tâm đến hoạt động của lớp, có ý thức tự giác góp phần vào sự tiến bộ của lớp là một nhiệm vụ không thể thiếu trong nội dung GD đạo đức cho trẻ.

Giáo dục những quy tắc lễ phép, văn hóa và những tính tốt

Giáo dục cho trẻ những quy tắc lễ phép như: chào hỏi, thưa gửi, cảm ơn và những quy tắc hành vi có văn hóa ở những nơi công cộng như: không tự ý hái hoa, bẻ cây, không nghịch ngợm, không làm ồn; biết giúp đỡ mọi người, không khinh miệt, chêu ghẹo người tàn tật, người hoạn nạn vv.

Đối với trẻ 5-6 tuổi, GV cần kịp thời phát hiện, biểu dương, nuôi dưỡng và phát triển những đức tính tốt của trẻ. Đồng thời các cô giáo và cha mẹ trẻ cần tìm ra nguyên nhân và kiên quyết ngăn chặn, uốn nắn khi trẻ xuất hiện một tính xấu nào đó. Một số đức tính tốt cần rèn luyện cho trẻ đó là: Tính tự lập, tính dũng cảm, tính mạnh dạn – tự tin, tính ngăn nắp, tính kỷ luật.

1.3.3.4. Giáo dục thẩm mỹ

Giáo dục thẩm mỹ đối với trẻ 5-6 tuổi là một quá trình tác động có mục đích và có hệ thống vào nhân cách của trẻ nhằm phát triển năng lực cảm thụ và nhận biết cái đẹp trong nghệ thuật, trong tự nhiên và cả trong đời sống xã hội. Đặc biệt, GV cần GD trẻ lòng yêu cái đẹp và biết đưa cái đẹp vào trong đời sống một cách sáng tạo. Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 5-6 tuổi chủ yếu GD thái độ thẩm mỹ đối với thiên nhiên, với lao động, với đời sống xã hội, sinh hoạt và nghệ thuật.

Giáo dục thẩm mỹ có mối liên hệ mật thiết với GD đạo đức và GD trí tuệ. Chính những cảm xúc thẩm mỹ có ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đạo đức của con người và làm cho tính cách con người thêm cao thượng hơn. Đối với trẻ, những cảm xúc thẩm mỹ làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ, góp phần GD tính lạc quan yêu đời của trẻ, khơi gợi ở trẻ tính tích cực, tính sáng tạo và hình thành mối quan hệ của các em với cuộc sống và những người xung quanh.

Giáo dục thẩm mỹ có mối liên hệ trực tiếp với GD lao động và GD thể chất. GD lao động được tổ chức tốt là một phương tiện để GD thẩm mỹ tốt. Vẻ đẹp của các động tác thể dục, các vận động, của nhịp điệu sẽ kích thích hứng thú của trẻ đối với việc tập luyện thể dục thể thao. Như vậy, GD thẩm mỹ là một nội dung GD quan trọng trong GD phát triển toàn diện của trẻ.

Giáo dục thẩm mỹ có các nhiệm vụ sau Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Giáo dục thẩm mỹ hình thành và phát triển tri giác, tình cảm và các khái niệm thẩm mỹ cho trẻ. Nhìn và nghe là cơ sở đầy đủ về tâm sinh lý để trẻ tri giác cái đẹp. GV cần làm cho trẻ chú ý đến những sự vật hiện tượng của tự nhiên, đến những hành vi của con người, giúp trẻ biết cảm nhận và phát triển được cái đẹp trong cuộc sống, trong thiên nhiên, trong lao động; giúp trẻ biết nhìn nhận về mặt thẩm mỹ đối với thế giới xung quanh. GV và người lớn cần dẫn dắt trẻ đi từ sự tri giác cái đẹp, có cảm xúc với cái đẹp đến chỗ hiểu và hình thành các khái niệm, các nhận xét và biết đánh giá thẩm mỹ.

Giáo dục thẩm mỹ còn phát triển các năng lực, nghệ thuật sáng tạo của trẻ. Trẻ bắt chước rất nhanh khi tham gia hoạt động vui chơi. Trẻ mô tả những cái có thể không có trong thực tế do trẻ tự nghĩ ra. Để phát triển óc sáng tạo cho trẻ, cần có quá trình dạy học để giúp trẻ phương thức diễn đạt hình tượng và mô tả chủ định trong khi nói, hát, vẽ, nhảy, múa, diễn kịch. Mục đích dạy trẻ các kỹ xảo hoạt động nghệ thuật không chỉ là giúp trẻ có ý thức và kỹ xảo về ca hát, đọc truyện mà còn tạo ra cho trẻ hứng thú, nguyện vọng hoạt động độc lập, sáng tạo.

Giáo dục thẩm mỹ sẽ giúp trẻ hình thành những cơ sở của thị hiếu thẩm mỹ. Sự cảm thụ cái đẹp của trẻ có liên hệ mật thiết đến năng lực đánh giá cái đẹp một cách đúng đắn. Với trẻ 5-6 tuổi, cần hình thành cần hình thành cho trẻ những cơ sở của thị hiếu thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật. GV và người lớn dạy cho trẻ biết phân biệt cái đẹp với cái không đẹp. GD cho trẻ năng lực trình bày rõ lý do tại sao mình thích một câu chuyện, một bài hát, một bông hoa hay một bức tranh. Trẻ học cách nhận biết, yêu mến các tác phẩm nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi của trẻ thông qua việc tìm hiểu các tác phẩm cổ điển của thiếu nhi, tìm hiểu về âm nhạc và hội họa. GV và người lớn cũng cần dạy trẻ biết nhận ra và cảm thụ được cái đẹp cuộc sống xung quanh và biết bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn.

Mỗi trẻ có một cách cảm nhận và một thị hiếu thẩm mỹ khác nhau. Do đó, khi GD thị hiếu thẩm mỹ cho trẻ cần tôn trọng và phát huy ý thức thẩm mỹ lành mạnh của trẻ, tránh GD một cách gò bó, áp đặt, làm thui chột óc thẩm mỹ và khả năng nghệ thuật của trẻ.

Nội dung của GD thẩm mỹ

Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống xung quanh trẻ và trong các tác phẩm nghệ thuật. Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc (nghe, hát, vận động theo nhạc, sử dụng đồ dùng, dụng cụ âm nhạc phù hợp theo lứa tuổi) và hoạt động tạo hình (vẽ, nặn, tô màu, cắt, xé dán, xếp hình, ghép…). Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật phù hợp theo lứa tuổi.

1.3.3.5. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội

Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội đối với trẻ MG 5-6 tuổi bao gồm phát triển tình cảm và phát triển về kĩ năng xã hội, đó là: GD trẻ về ý thức về bản thân; nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh. Biết, hiểu và thể hiện được các hành vi và quy tắc ứng xử xã hội trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi. Trẻ biết quan tâm bảo vệ môi trường. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

1.3.4. Những yêu cầu về phát triển chương trình GDMN lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình GDMN đó là: Chương trình GDMN giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thể chất, tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ, hình thành nền tảng của nhân cách. Thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa chăm sóc, nuôi dưỡng và GD toàn diện để đáp ứng các nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ. Cách tiếp cận này tập trung vào các lợi ích, nhu cầu của từng trẻ và các nhóm nhỏ. Chương trình GDMN giáo dục trẻ theo độ tuổi, khả năng, nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân và điều kiện thực tế. Các phương pháp GD giúp trẻ trải nghiệm, khám phá bằng nhiều cách khác nhau để đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của trẻ theo phương châm: chơi mà học, học mà chơi [24].

 • Về phát triển chương trình GD bậc mầm non:

Phát triển chương trình GD là một quá trình được liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời để làm mới toàn bộ hoặc làm mới một số thành tố của chương trình GD đã có, nhằm làm cho việc triển khai chương trình GD đáp ứng mục tiêu GD đề. Theo đó, chương trình GD không phải được thiết kế một lần mà được phát triển, hoàn thiện không ngừng tùy theo sự phát triển của kinh tế xã hội, của thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ và nhu cầu người học, cũng như yêu cầu của xã hội.

Phát triển chương trình GD bậc mầm non là quá trình cơ sở GDMN cụ thể hóa Chương trình GDMN cấp quốc gia phù hợp ở mức cao nhất với thực tiễn. Trên cơ sở yêu cầu chung của Chương trình GDMN cấp quốc gia, cơ sở GDMN sẽ xác định mục tiêu chương trình GD nhà trường, lựa chọn và xây dựng nội dung chương trình, xác định cách thức thực hiện chương trình GD phản ánh đặc trưng của GDMN và phù hợp với thực tiễn nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non, thực hiện hiệu quả mục tiêu GD.

Phát triển chương trình GD nhà trường trong trường MN gồm 2 mức độ:

Mức độ 1, là quá trình nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình GD mầm non cấp quốc gia thành một chương trình GD cụ thể của nhà trường chung cho một khối lớp, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, chứa đựng và thể hiện triết lý riêng của trường và đảm bảo thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

Mức độ 2, phát triển Chương trình là quá trình cụ thể hóa chương trình GD nhà trường thành kế hoạch GD của từng nhóm/lớp cụ thể do GV của nhóm/lớp thực hiện. Quá trình này bao gồm cả sự điều chỉnh, bổ sung, thay đổi kế hoạch dựa trên kết quả theo dõi, đánh giá trẻ trong các hoạt động GD. Mức độ phát triển chương trình GD nhà trường phụ thuộc chủ yếu vào trình độ, tính sáng tạo, linh hoạt và sự nhạy cảm của mỗi GV. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Phát triển chương trình GD nhà trường với 2 mức độ nêu trên là đòi hỏi tất yếu và là một quá trình liên tục phát triển, hoàn thiện chương trình GD để chương trình trở nên có ý nghĩa hơn, có hiệu quả hơn đối với sự phát triển của trẻ em. Kết quả của quá trình phát triển chương trình nhà trường sẽ là một chương trình GD cụ thể của nhà trường chung cho mỗi khối nhóm nhà trẻ, khối lớp mẫu giáo theo độ tuổi nhóm, lớp và kế hoạch GD của từng nhóm, lớp, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, của lớp và đảm bảo thực hiện được mục tiêu GD đã đề ra [14].

Như vậy, phát triển chương trình GD nhà trường phải bám sát mục tiêu của GDMN, phải đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống và vừa sức với trẻ; đảm bảo tính linh hoạt, toàn diện hướng tới trẻ, gia đình và bối cảnh thực tiễn nói chung, văn hóa nói riêng; đảm bảo thúc đẩy việc học của trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”, phát huy tính tích cực cho trẻ; đảm bảo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm và thực hành các kỹ năng cần thiết để hoạt động hiệu quả trong cuộc sống.

1.4. Những vấn đề lí luận về hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

1.4.1. Các thành tố của hoạt động giáo dục

1.4.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu giáo dục của trẻ MG 5-6 tuổi theo Quy định tại Thông tư 17/2009/ TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT là: giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 [8].

1.4.1.2. Nội dung

Nội dung giáo dục của trẻ MG 5-6 tuổi bao gồm 5 lĩnh vực phát triển đó là: Phát triển thể chất (gồm 02 nội dung: phát triển vận động, GD dinh dưỡng và sức khỏe); Phát triển nhận thức; Phát triển ngôn ngữ; Phát triển thẩm mỹ; Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội.

1.4.1.3. Hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động GD trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi a. Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ MG 5-6 tuổi

 • Theo mục đích và nội dung GD có các hình thức tổ chức hoạt động sau: + Hình thức tổ chức hoạt động có chủ định của GV và theo ý thích của trẻ Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
 • Hình thức tổ chức lễ, hội gồm có: Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ tết (20/11, bé vui xuân đón tết, bé vui cùng các chú bộ đội 22/12, bé vui đón tết thiếu nhi 1/6) các ngày hội (Bé vui hội trăng rằm, Ngày Hội đến trường của bé, ngày 8/3), các sự kiện quan trọng trong năm liên quan đến trẻ có ý nghĩa giáo dục và mang lại niềm vui cho trẻ.
 • Theo vị trí không gian có các hình thức tổ chức hoạt động sau:
 • Hình thức tổ chức hoạt động trong lớp học hoặc trong các phòng chức năng (phòng GD thể chất – nghệ thuật, phòng đa chức năng, phòng làm quen với ngoại ngữ – tin học).
 • Hình thức tổ chức hoạt động ngoài trời gồm: Tổ chức hoạt động cá nhân (từng trẻ) thường là cho trẻ vui chơi tự do theo ý thích, tự trẻ khám phá, trải nghiệm, quan sát; Tổ chức hoạt động theo nhóm (chia trẻ hoạt động theo các nhóm); Tổ chức hoạt động cả lớp (hoạt động tập thể). Hoặc có thể nhiều lớp hoạt động giao lưu với nhau, cùng được tham gia một trò chơi hay một hoạt động [12].

Các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mầm non

Phương pháp là những cách thức làm việc của GV và của trẻ, trẻ được giáo viên hướng dẫn những tri thức, kỹ năng và thói quen mới hình thành thế giới quan và phát triển năng lực. Qua phương pháp dạy học GV đem lại cho trẻ tri thức mới, trẻ được hoạt động nhận thức với những hành động thực tiễn, quá trình đó trẻ khám phá ra những thuộc tính mới. Phương pháp còn là công cụ dùng để tổ chức hoạt động của trẻ em, tạo ra những hứng thú, nhận thức của trẻ và được quyết định bởi mục đích và nội dung giáo dục.

Nhóm các phương pháp dùng lời gồm các phương pháp: trao đổi (hay trò chuyện), kể và đọc, giải thích. Nhóm các phương pháp này thường sử dụng các phương tiện ngôn ngữ để truyền đạt và giúp trẻ thu nhận thông tin, kích thích trẻ suy nghĩ, bộc lộ những cảm xúc mới, chia sẻ ý tưởng, gợi nhớ những hình ảnh và sự kiện bằng lời nói.

Kể: giúp trẻ dễ hiểu tri thức. Trong lời kể tri thức được truyền thụ đến trẻ dưới một câu chuyện sinh động, hấp dẫn. Lời kể không những có tác động tới sự phát triển trí tuệ mà còn tác động giáo dục sâu sắc.

Trao đổi (hay trò chuyện): Giáo viên giao tiếp với trẻ bằng những câu hỏi đã được lựa chọn nhằm kích thích trẻ hoạt động nhận thức theo hướng giúp trẻ phát triển tri thức mới. Các câu hỏi cần ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể, gần với kinh nghiệm sống của trẻ, đòi hỏi trẻ phải suy luận, phải so sánh các sự vật và hiện tượng, phải xác định mối quan hệ nhân quả. GV giúp trẻ có thể tự đề ra câu hỏi và tự mình suy nghĩ trả lời, giúp trẻ phát triển tư duy và hứng thú nhận thức.

Đọc – Đọc nghệ thuật và kể chuyện: Giáo viên đọc chuyện, ngâm thơ để giới thiệu tác phẩm nghệ thuật, truyền đạt tri thức mới, trẻ sẽ có những cảm xúc khác nhau như: tự hào, vui sướng, hân hoan vv. Đây là phương pháp có vị trí quan trong trong tổ chức hoạt động GD cho trẻ mầm non. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Như vậy, sử dụng ngôn ngữ để giảng giải, đàm thoại, nêu vấn đề… nhằm truyền đạt thông tin, kiến thức, nhiệm vụ đến trẻ. Giúp trẻ tiếp thu kiến thức, thu nhận thông tin, khuyến khích trẻ suy nghĩ, liên tưởng, tích cực tham gia hoạt động. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng phương pháp dùng lời một cách độc lập thì không thích hợp, mà cần gắn liền với phương pháp trực quan để đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhóm phương pháp dạy học trực quan – minh họa bao gồm: phương pháp quan sát và phương pháp trình bày trực quan (làm mẫu, minh họa) [12].

Nhóm phương pháp dạy học thực tiễn (thực hành, trải nghiệm) là những phương pháp trong đó hoạt động của trẻ được giáo viên hướng dẫn trong quá trình nắm tri thức mới mang tính chất thực tiễn. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi khi dạy trẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các phương pháp thực tiễn cũng được sử dụng có hiệu quả khi tổ chức các hoạt động xây dựng, hoạt động tạo hình, lao động trong thiên nhiên. Khi thực hiện các hoạt động ấy trẻ không chỉ được quan sát và nghe mà còn được biến đổi các đối tượng. Trong phương pháp thực tiễn có phương pháp luyện tập, phương pháp nêu tình huống có vấn đề, phương pháp thao tác với đồ vật, đồ chơi và làm các thí nghiệm.

Phương pháp luyện tập: Là tổ chức các hoạt động cho trẻ được luyện tập, thực hành lặp đi, lặp lại các động tác, lời nói, cử chỉ, điệu bộ theo yêu cầu nhằm củng cố kiến thức và các kỹ năng. Có 2 cách để giao nhiệm vụ cho trẻ. Cách thứ nhất là giao nhiệm vụ cho trẻ theo mẫu có sẵn và trẻ được giải thích được trông thấy cách làm. Cách thứ hai là giao nhiệm vụ cho trẻ theo điều kiện trẻ chỉ được giới thiệu những điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Cách này có tác dụng kích thích hoạt động tư duy của trẻ đồng thời phát huy tính đọc lập của trẻ [3].

Phương pháp nêu tình huống có vấn đề: Đây là phương pháp giúp trẻ phát triển tư duy rất tốt. Vì vậy, khi GV sử dụng phương pháp này cần đưa ra các tình huống cụ thể, kích thích trẻ tìm tòi, suy nghĩ dựa trên vốn kinh nghiệm của trẻ để giải quyết vấn đề đặt ra [12].

Phương pháp làm các thí nghiệm đơn giản: Là cho trẻ tự mình làm các thí nghiệm đơn giản, giúp trẻ tự mình phát hiện ra các thuộc tính của sự vật, hiện tượng, các thuộc tính bên trong mà không thể nhận thức bằng cảm giác được. Ví dụ như: cho trẻ thí nghiệm vật chìm nổi “thả thuyền giấy và sỏi vào chậu nước”; cho trẻ gieo hạt và quan sát hạt nảy mầm, “thí nghiệm nước đổi màu” khi cho bột màu hoặc mực vào nước vv.

Phương pháp dùng trò chơi: Trẻ được tiếp thu những tri thức, kỹ năng khác nhau mà không có chủ định trước. Yếu tố chủ yếu là hành động chơi và việc đạt tới mục đích chơi đồng thời trẻ cũng thực hiện những nhiệm vụ học tập, nắm được những tri thức và kỹ năng mới mà tự mình không biết. Phương pháp trò chơi gây hứng thú tích cực cho trẻ, trẻ tham gia vào hoạt động với một cao trào xúc cảm, vì vậy ít mệt mỏi hơn so với các buổi học khác. GV sử dụng các loại trò chơi với các yếu tố chơi phù hợp với trẻ để kích thích trẻ tự nguyện tham gia chơi; trẻ hứng thú hoạt động tích cực.

Như vậy, phương pháp dạy học thực tiễn giúp trẻ nhận thức sâu sắc hơn, độc lập hơn, phát huy được tính tích cực tư duy hơn và còn rèn luyện được các kỹ năng, kỹ xảo. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm khích lệ: Là dùng cử chỉ, điệu bộ kết hợp với lời nói thích hợp để khuyến khích, động viên, biểu dương và ủng hộ trẻ, cổ vũ sự cố gắng của trẻ, giúp trẻ có động lực, cố gắng vươn lên để mạnh dạn, tự tin hơn.

Nhóm phương pháp nêu gương – đánh giá: Trẻ nhỏ rất thích được khen ngợi và động viên khích lệ. Do đó, GV sử dụng hình thức khen, chê phù hợp với lời nói để khuyến khích và ủng hộ trẻ nhằm tạo cho trẻ niềm vui, niềm tin, tính tự tin, độc lập, cổ vũ sự cố gắng của trẻ trong quá trình hoạt động.

1.4.1.4. Đánh giá kết quả hoạt động

Là đánh giá kết quả hoạt động của trẻ đối chiếu với mục tiêu đề ra của hoạt động nhằm điều chỉnh kịp thời kế hoạch hoạt động giáo dục hàng ngày. Có thể sử dụng một hay nhiều phương pháp sau đây để đánh giá hoạt động của trẻ đó là: phương pháp quan sát, phương pháp trò chuyện, giao tiếp với trẻ; phương pháp sử dụng tình huống; phương pháp trao đổi với cha mẹ/người chăm sóc trẻ và phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ.

1.4.2. Các loại hình hoạt động giáo dục

Với trẻ 5 tuổi, hoạt động GD có thể tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau như: Bài học trên lớp, trò chơi, tham quan, dạo chơi, lao động hàng ngày và trong cuộc sống hàng ngày. Hoạt động GD có thể tiến hành với từng nhóm, từng lớp hay từng cá nhân.

1.4.2.1. Hoạt động đón trẻ, Thể dục buổi sáng

Hoạt động đón trẻ: Giáo viên chuẩn bị tốt các điều kiện để đón trẻ buổi sáng (đối với trường có bán trú) với thái độ vui vẻ, niềm nở. Trong giờ đón trẻ GV có thể trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ để GV tiếp tục theo dõi, chăm sóc khi trẻ ở trường. Trẻ chơi tự do ở các góc hoặc giáo viên cùng trẻ trò chuyện. Nội dung trò chuyện là những điều liên quan đến chủ đề đang tiến hành, về bản thân trẻ và những sử kiện xảy ra hằng ngày xung quanh trẻ như: thời tiết, những điều trẻ hứng thú. Khi trò chuyện có thể gợi mở, nêu tình huống để trẻ trả lời, giúp trẻ rèn luyện và phát triển kĩ năng ứng xử, giao tiếp [15].

Thể dục buổi sáng: Là hoạt động cho trẻ tập thể dục buổi sáng, có thể cho trẻ tập trong nhà hoặc tập ngoài sân; tập theo nhạc hoặc tập theo nhịp đếm của cô và có thể sử dụng dụng cụ như: vòng, nơ, bóng, gậy… tùy thuộc vào điều kiện của lớp, của trường và thời tiết.

1.4.2.2. Hoạt động học của trẻ MG 5-6 tuổi Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Hoạt động học đối với trẻ MG 5-6 tuổi được tổ chức dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Nội dung hoạt động học mang tính tích hợp được tiến hành theo mục tiêu, kế hoạch đã xây dựng, được dự kiến trong kế hoạch tuần phù hợp với các lĩnh vực nội dung GD trong chương trình và theo chủ đề. Trong một tuần có 5 hoạt động học, được thực hiện chủ yếu vào các buổi sáng, thời lượng cho một lần học không nên quá 35 phút [15].

1.4.2.3. Hoạt động vui chơi ở các góc

Hoạt động vui chơi ở các góc thường được tổ chức sau thời gian của hoạt động học và có sự nối tiếp giữa hoạt động học sang hoạt động góc. GV chuẩn bị các góc chơi, tạo điều kiện, khuyến khích trẻ tham gia vào các nhóm chơi, các hoạt động theo ý thích mang tính sáng tạo như vẽ, nặn, cắt, dán, hát, múa ở các góc tạo hình, âm nhạc và các hoạt động khác. Nội dung chơi ở các góc thường gắn với chủ đề như: chủ đề trường MN, chủ đề gia đình của bé, chủ đề các ngành nghề, chủ đề giao thông vv. GV nên chú ý tạo điều kiện để trẻ được tham gia cùng cô và bạn chuẩn bị môi trường hoạt động, tổ chức trò chơi hoạt động nhóm (cùng nhau chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, chỗ chơi, thảo luận về nội dung chơi, chọn nhóm chơi, bạn chơi…). Hàng ngày, GV cũng tạo điều kiện cho mọi trẻ được tự do lựa chọn các nhóm chơi và tham gia vào các trò chơi, hoạt động chơi tự nguyện, theo ý thích [15].

1.4.2.4. Hoạt động vui chơi ngoài trời

Hoạt động vui chơi ngoài trời (thường được GV tổ chức sau hoạt động góc) nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với không khí trong lành của thiên nhiên, trẻ được rèn luyện sức khỏe; giúp trẻ thiết lập mối quan hệ giữa trẻ với môi trường xung quanh, góp phần mở rộng mối quan hệ của trẻ về môi trường tự nhiên – xã hội; thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ. Hoạt động vui chơi ngoài trời thường bao gồm các nội dung như: Quan sát một số sự thay đổi của các hiện tượng thiên nhiên (âm thanh, thời tiết, hoa lá, cây cối, hoạt động của con người vv). Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động (vận động tinh, vận động thô) và chơi các trò chơi dân gian nhằm tăng cường khả năng vận động cơ thể như: chạy, nhảy, leo trèo, bật, nắm, ném, tung, bắt vv. Tổ chức cho trẻ chơi tự do, vui chơi theo ý thích với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời; trẻ có thể làm đồ chơi và chơi với các vật liệu thiên nhiên như: cây, quả, hoa, lá, sỏi, nước, cát vv. Trẻ còn được tham gia vào các hoạt động vệ sinh sân trường như: nhặt lá rơi để vào nơi quy định; chăm sóc góc thiên nhiên như: lau lá cây, tưới cây, chăm sóc con vật yêu thích [15].

Hoạt động vui chơi ngoài trời còn được tổ chức dưới dạng một buổi dạo chơi trong sân trường, thăm các khu vực trong sân trường như: nhà bếp, phòng y tế, các lớp học khác. Hoặc tham quan ngoài khu vực trường như: công viên, siêu thị, trường Tiểu học, Trạm y tế, Doanh trại Quân đội vv.

1.4.2.5. Hoạt động chiều, trả trẻ Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Giáo viên tổ chức hoạt động chiều tạo điều kiện cho trẻ được chơi, được hoạt động buổi chiều theo ý thích và thể hiện những khả năng đặc biệt của mình. Nếu GV có tổ chức hoạt động học cho trẻ vào buổi chiều thì GV cần tổ chức hoạt động học trước, sau đó tổ chức cho trẻ tham gia vào các trò chơi, hoạt động theo ý thích ở các khu vực hoạt động sau.

Hoạt động chiều, chủ yếu GV tổ chức cho trẻ tham gia vào các trò chơi, hoạt động theo ý thích ở các khu vực góc. Tùy theo nội dung cụ thể có trong kế hoạch tuần, có thể lựa chọn tổ chức cho trẻ tham gia vào trò chơi học tập hay trò chơi vận động, cho trẻ tập đóng kịch; tổ chức cho trẻ nghe kể chuyện, đọc lại bài thơ hoặc biểu diễn những bài hát, múa mà trẻ thích ở góc âm nhạc; khuyến khích trẻ chơi lắp ráp, xếp hình, tham gia các hoạt động tạo hình mà trẻ yêu thích… hoặc xem các chương trình dành cho thiếu nhi trên ti vi và chơi các trò chơi với máy vi tính (tùy vào điều kiện). Tổ chức phối hợp giữa hoạt động có tính chất tĩnh và hoạt động có tính chất động một cách hợp lí.

Hoạt động trả trẻ: Là hoạt động diễn ra cuối cùng trong ngày. Trước khi cho trẻ ra về, GV có thể trò chuyện cùng trẻ, khuyến khích trẻ nêu gương tốt của các bạn trong ngày; tạo cho trẻ tâm trạng hứng thú, vui vẻ, có những ấn tượng tốt với lớp, với cô, với bạn trong ngày để hôm sau trẻ lại thích đến trường, thích đến lớp hơn. Thời gian tiến hành trả trẻ GV cần sắp xếp khoa học, không nên quá dài. GV hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, chải tóc, sửa sang quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

Trong khoảng thời gian trẻ chờ đợi bố mẹ đến đón, GV nên cho trẻ chơi tự do với một số đồ chơi trẻ thích, nhưng chỉ nên chọn những đồ chơi dễ cất để không tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp sau giờ trả trẻ, hoặc cho trẻ cùng nhau xem truyện tranh, đọc thơ, kể chuyện hoặc chơi các trò chơi dân gian nhẹ nhàng. Tùy theo điều kiện thực tế, GV có thể cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời dưới sự dám sát của cô giáo, không nên để trẻ ngồi yên một chỗ chờ bố, mẹ tới đón. Khi bố, mẹ đến đón trẻ, GV hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi vào đúng nơi quy định của lớp rồi chào bố mẹ, chào cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. GV cần trao đổi nhanh, ngắn gọn với cha mẹ của trẻ một số thông tin cần thiết, quan trọng trong ngày về cá nhân trẻ cũng như một số hoạt động của lớp cần có sự phối hợp của cha mẹ trẻ [15].

1.5. Quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm và khả năng vận dụng vào giáo dục trẻ mầm non

1.5.1. Đặc trưng tâm sinh lí lứa tuổi trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Đặc trưng sinh lý: Ở trẻ 5-6 tuổi các chức năng cơ bản của cơ thể trẻ, đặc biệt là chức năng vận động phối hợp động tác, cơ ngực phát triển rất nhanh. Hành tủy và tiểu não có vị trí giống như của người lớn về mặt chức năng. Trẻ 5-6 tuổi hệ thần kinh tương đối phát triển; hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên phát triển mạnh. Các phản xạ có điều kiện ngày càng nhiều, tốc độ hình thành phản xạ nhanh hơn dẫn tới trí tuệ của trẻ phát triển nhanh. Biểu hiện như: trẻ có thể nói hát, nói, đọc, kể được các câu dài; trẻ có ấn tượng sâu sắc với những người xung quanh. Cơ quan phân tích của trẻ 5 tuổi phát triển, trẻ đã phân biệt được những màu trung gian. Trẻ càng lớn khả năng thu nhận và phân biệt những kích thích về hình dạng, màu sắc ngày càng phong phú và nó phụ thuộc vào sự luyện tập. Về mặt thể chất, tính khéo léo phát triển hơn, trẻ biết chơi tập thể với nhau. Thời kỳ này tác động tốt, xấu ảnh hưởng rất nhanh đến trẻ.

Về tâm lý: Trẻ MG 5-6 tuổi những cấu tạo tâm lý đặc trưng của con người đã được hình thành trước đây, đặc biệt là trong độ tuổi MG nhỡ vẫn tiếp tục được phát triển mạnh. Với sự GD của GV và người lớn, những chức năng tâm lý đó sẽ được hoàn thiện một cách tốt đẹp về mọi phương diện của hoạt động tâm lý để hoàn thiện việc xây dựng những cơ sở nhân cách ban đầu của con người [38].

1.5.2. Quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm và khả năng vận dụng vào giáo dục trẻ mầm non Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

1.5.2.1. Quan điểm giáo dục lấy người học làm làm trung tâm

Các nhà tâm lí học Hoa Kì đã đề xuất các nguyên tắc GD lấy người học làm trung tâm đó là:

 • Việc học những vấn đề phức tạp sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu nó được tiến hành trên cơ sở những thông tin và kinh nghiệm mà người học đã tích luỹ được.
 • Người học thành công là người học có thể diễn đạt tri thức đã học một cách có ý nghĩa và chặt chẽ.
 • Người học thành công là người có thể liên kết cái mới biết với cái đã biết một cách có ý nghĩa.
 • Người học thành công là người có thể tạo ra hoặc sử dụng những phương pháp khác nhau để đạt đến mục tiêu học tập.
 • Những chiến lược học tập của các học sinh khác nhau được thừa nhận và tôn trọng.
 • Hoạt động học tập chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như văn hoá, trình độ công nghệ, phương pháp giảng dạy.
 • Học được những gì và bao nhiêu phụ thuộc vào động cơ của người học.

Động cơ này phụ thuộc vào trạng thái tình cảm, sở thích, mục đích học tập và thói quen tư duy của người học.

8) Khả năng sáng tạo, thói quen suy nghĩ, óc tò mò có vai trò quan trọng đối với động cơ học tập. Động cơ nội tại có thể được phát huy bởi những công việc đòi hỏi trí tuệ, phù hợp với sở thích, cho phép sự chọn lựa cũng như chủ động của người học.

 • Sự tiếp thu những kiến thức và kĩ năng phức tạp đòi hỏi sự nỗ lực của người học và cần có sự hướng dẫn. Nếu người học không có động cơ học tập đúng thì sẽ không nỗ lực, trừ phi bị ép buộc.
 • Người học càng lớn tuổi thì cơ hội và khó khăn trong học tập của họ càng khác biệt. Việc học sẽ hiệu quả nếu nó diễn ra phù hợp với điều kiện thể chất, trí tuệ, tình cảm và bối cảnh xã hội của người học.
 • Học tập là một hoạt động chịu sự chi phối bởi quan hệ xã hội, bởi sự giao tiếp với người khác.
 • Mỗi người học có phương pháp và khả năng học tập riêng, phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người và cả yếu tố di truyền.
 • Học tập có thể đạt hiệu quả cao nếu người học được quan tâm đầy đủ đến ngôn ngữ, văn hoá và hoàn cảnh xã hội của họ.
 • Đặt ra những mục tiêu cao một cách hợp lí để dạy học, đánh giá người học và quá trình học của họ là điều không thể thiếu trong hoạt động dạy học [21].

1.5.2.2. Với trẻ MG, những nguyên tắc đó có thể cụ thể hóa như sau:

 • Các cô phải tìm hiểu các con trước khi bắt đầu một bài dạy mới

Tìm hiểu các con trước khi bước vào một bài dạy mới chính là sự chuẩn bị về tâm thế cho cô. Nếu cô giáo biết được trẻ đang ở đâu, trẻ biết gì, cần gì, có gì thì bài dạy của cô sẽ thành công. Vì vậy, GV phải tìm hiểu để biết được trẻ đã có những hiểu biết gì về vấn đề mình sẽ dạy trẻ hay chưa? Những nội dung gì trẻ đang quan tâm, trẻ yêu thích, trẻ còn chưa biết, chưa hiểu? Những nội dung gì trẻ cần tiếp cận để phù hợp với cộng đồng? Chính sự tìm hiểu như thế này sẽ giúp cô có cơ sở để chuẩn bị tốt nội dung dạy học, chuẩn bị tốt các phương tiện và đồ dùng trực quan.

 • Các cô phải tạo cơ hội để các con được liên hệ bài học với cuộc sống của mình

Trẻ 5-6 tuổi còn hạn chế về hiểu biết xã hội. Tất cả các bài dạy của GV đều nhằm giúp trẻ nhận biết, làm quen, phát triển tư duy và khả năng tưởng tượng. Tạo cơ hội cho trẻ liên hệ bài học với cuộc sống của mình sẽ giúp trẻ nhớ lâu hơn kiến thức được học, biết vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống chính là “liên hệ giữa lý thuyết vào thực tế của trẻ mầm non”.

 • Các cô phải tạo cơ hội để mỗi con được liên hệ bài mới với các bài đã học

Việc học của trẻ có thể trở nên hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, đa dạng hơn và tiến bộ hơn nếu GV biết tạo cơ hội để mỗi trẻ được liên hệ bài mới với các bài đã học. Và trình tự các hoạt động của trẻ phải phù hợp với nhận thức, độ tuổi và những hiểu biết của trẻ. Đặc biệt, những hoạt động trước được GV sử dụng làm tiền đề cho hoạt động sau; hoạt động sau sử dụng kết quả, sản phẩm của hoạt động trước tạo nên sự logic trong tổ chức các hoạt động GD. Do đó, GV luôn phải suy nghĩ đến trẻ, tập chung vào trẻ, xác định rõ ràng, cụ thể các mục tiêu mà trẻ cần đạt được trong bài mới trên cơ sở có những củng cố, ôn luyện của những kiến thức đã học. Đó chính là dạy trẻ trên cơ sở vốn kiến thức trẻ đã có. Tuy nhiên, trong thực tế có những nội dung không có trong kế hoạch đã chuẩn bị, khi phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động thì GV cần linh hoạt giải quyết trong hoàn cảnh thực tế xảy ra. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Việc dạy bài mới được liên hệ bài mới với các bài đã học sẽ giúp trẻ phát triển tư duy logic. Trẻ vừa được củng cố kiến thức đã học – giúp trẻ khắc sâu kiến thức hơn, trẻ vừa được suy nghĩ, liên hệ và mở rộng vốn kiến thức qua bài học. Khi trẻ biết liên hệ trẻ sẽ rất vui sướng và sự hứng thú hoạt động của trẻ sẽ đạt kết quả cao nhất.

 • Các cô phải khuyến khích để học sinh tìm những cách khác nhau để giải quyết một vấn đề

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi một vấn đề đều có rất nhiều cách giải quyết khác nhau. Với trẻ MG 5-6 tuổi GV cần tạo nhiều cơ hội cho trẻ học bằng nhiều cách khác nhau bao gồm cả hoạt động vui chơi. Vì vui chơi tạo cho trẻ nhiều cơ hội để học tập, khám phá, trải nghiệm, sáng tạo, đóng vai, tưởng tượng, mô phỏng và tương tác với bạn bè. Trong quá trình trẻ hoạt động trẻ đều được GV hỗ trợ để tham gia hoạt động. GV không nên để trẻ ngồi một mình hoặc không biết chơi cùng với ai mà luôn khuyến khích trẻ tạo ra sự lựa chọn, khuyến khích trẻ tự giải quyết vấn đề, khuyến khích trẻ hợp tác và hoạt động cùng nhau.

Bên cạnh đó, GV cần tạo cho trẻ thời gian học phù hợp, cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để trẻ học và diễn đạt những gì trẻ biết và hiểu. Trò chuyện với trẻ, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động và giao tiếp có ý nghĩa; sử dụng nhiều câu hỏi đẻ tìm hiểu thông tin và giúp trẻ tăng cường khả năng diễn đạt, bộc lộ những gì trẻ biết và hiểu. Như vậy, trẻ sẽ tìm ra những cách khác nhau để giải quyết một vấn đề.

 • Các cô phài biết rằng môi trường sống, hoàn cảnh gia đình của trẻ có tác động nhất định tới khả năng học tập của trẻ

Mỗi trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình khác nhau, điều kiện gia đình, môi trường sinh sống và học tập cũng khác nhau. Vì thế, mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt khác nhau về thể chất, tâm lý, tình cảm, trí tuệ, mối quan hệ xã hội vv nên trẻ sẽ có hứng thú, cách học và cả tốc độ học tập riêng.

Như chúng ta đã biết, những gì xảy ra trong thời thơ ấu của trẻ sẽ có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến cuộc đời sau này của trẻ. Các trải nghiệm trong những năm trẻ ở trường MN cần phù hợp với mức độ phát triển của trẻ và phải được xây dựng dựa trên cơ sở, những gì trẻ đã biết và có thể làm. Do đó, GV phải cẩn trọng không dạy trẻ những gì quá khó để trẻ có thể hiểu hoặc làm được, tạo nhiều cơ hội cho trẻ thành công. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

 • f) Các cô phải biết rằng mỗi trẻ là một cá thể có nhưng đặc điểm tâm sinh lí, sở trường, hứng thú riêng

Mỗi trẻ là một cá thể có nhưng đặc điểm tâm sinh lí, sở trường, hứng thú riêng nên GV cần cho trẻ thời gian học phù hợp; cần thỏa mãn những hứng thú, hiểu biết, ý kiến, kỹ năng của trẻ nhằm mở rộng việc học cho từng trẻ. GV luôn hỗ trợ trẻ để chỉ dẫn, gợi ý, khuyến khích, động viên trẻ, lắng nghe trẻ, trò chuyện với trẻ, đặt những câu hỏi mang tính tư duy cho trẻ. GV cũng cần thiết kế bài học (thiết kế các hoạt động trong lớp, ngoài lớp) thiết thực, hấp dẫn trẻ, phù hợp với vốn kinh nghiệm của trẻ. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ chơi một mình và chơi cùng bạn khác.

Giáo viên cần linh hoạt trong phương pháp dạy học, linh hoạt điều chỉnh nội dung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển và sự tiến bộ của từng trẻ.

1.6. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi của giáo viên theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

1.6.1. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Việc học của trẻ có thể trở nên hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, đa dạng hơn và tiến bộ hơn nếu việc tổ chức xây dựng kế hoạch GD trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi được thực hiện tốt bằng 4 loại kế hoạch sau:

 • Về kế hoạch giáo dục năm học:

Trước hết, người GV phải xây dựng được kế hoạch GD năm học. Kế hoạch GD năm học phải thể hiện được các mục tiêu, phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng được sự phát triển của trẻ và theo đúng chương trình GDMN, theo độ tuổi dựa trên Chuẩn phát triển của trẻ. Mục tiêu phù hợp với trẻ các vùng, miền khác nhau, phù hợp với trẻ có nhu cầu GD khác nhau.

Kế hoạch giáo dục năm học thể hiện nội dung theo chương trình GDMN, phù hợp với sự phát triển của trẻ; thể hiện các nội dung GD gần gũi, phù hợp với trẻ, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Kế hoạch GD năm học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có dự kiến chủ đề, thời gian thực hiện, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ; có dự kiến các sự kiện, ngày hội, ngày lễ bao gồm cả ngày hội ngày lễ của địa phương; có dự kiến cả về cơ sở vật chất.

 • Về kế hoạch giáo dục chủ đề: Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Kế hoạch giáo dục chủ đề thể hiện các mục tiêu theo các lĩnh vực phát triển phù hợp với sự phát triển của trẻ và phù hợp với kế hoạch GD năm học.

Kế hoạch giáo dục chủ đề thể hiện các nội dung các hoạt động phù hợp với hiểu biết, nhu cầu, hứng thú của trẻ trong độ tuổi của trẻ theo các lĩnh vực GD phát triển. GV có thể điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với trẻ, với hoàn cảnh thực tiễn.

 • Kế hoạch giáo dục tuần – Chủ đề nhánh

Kế hoạch giáo dục tuần/chủ đề nhánh thể hiện được các mục tiêu phù hợp với sự phát triển của trẻ; thể hiện rõ các mục tiêu của kế hoạch giáo dục chủ đề; có sự kế thừa, điều chỉnh để phù hợp với sự tiến bộ của trẻ.

Kế hoạch giáo dục tuần phải thể hiện nội dung và các hoạt động phù hợp với một tuần và sự hiểu biết, nhu cầu, hứng thú của trẻ trong độ tuổi: các nội dung GD thiết kế theo các ngày trong tuần phù hợp với kinh nghiệm sống, năng lực và hiểu biết của trẻ; có nội dung GD thể hiện văn hóa, tập quán, truyền thống của gia đình, địa phương, vùng miền. Kế hoạch GD cung cấp cho trẻ các cơ hội học được tổ chức chủ yếu dưới hình thức chơi trải nghiệm; đưa ra sự kết hợp thời gian cho trẻ chơi, học và nghỉ ngơi. Kế hoạch chỉ ra hoạt động cả lớp, nhóm nhỏ và hoạt động cá nhân do trẻ tự khởi xướng; có tích hợp thông tin liên quan đến các mục tiêu của chương trình để hỗ trợ việc GD cá nhân trẻ.

Xây dựng kế hoạch GD tuân theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm GV cần cần chuẩn bị những vật liệu, đồ dùng, đồ chơi để trẻ khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động khác nhau. Có dự kiến rõ địa điểm, thời điểm cho các hoạt động của trẻ và có thể điều chỉnh linh hoạt.

 • Kế hoạch giáo dục ngày:

Kế hoạch GD ngày thể hiện cụ thể các nội dung và hoạt động từ kế hoạch GD tuần như: các nội dung và hoạt động theo chế độ sinh hoạt và các hoạt động tích cực khác nhau để phù hợp với trẻ. Kế hoạch GD ngày theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm đáp ứng các hoạt động thực hành, sáng tạo, hợp tác, chia sẻ ý tưởng, giải quyết vấn đề; đáp ứng các hoạt động của những trẻ cần hỗ trợ cá nhân. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Kế hoạch GD ngày GV cần đưa ra thời gian và sự chuyển tiếp các hoạt động nhẹ nhàng; có các hoạt động trong lớp và ngoài trời. Có hoạt động động và các hoạt động tĩnh đáp ứng đáp ứng nhu cầu vận động và nghỉ ngơi của trẻ.

Kế hoạch GD ngày ngày theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được thể hiện tính linh hoạt, mềm dẻo. GV có thể điều chỉnh kế hoạch một cách linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi đột xuất và đáp ứng tốt nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm chơi mà học, học bằng chơi. Kế hoạch GD ngày còn chỉ ra các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá dưới nhiều hình thức đa dạng.

Với 4 loại kế hoạch nêu trên, thì vấn đề cần thể hiện trong một bản kế hoạch mà GV không thể thiếu đó là:

 • Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thời gian, địa điểm phù hợp với lợi ích, nhu cầu, khả năng của trẻ.
 • Linh hoạt thay đổi nội dung, phương pháp, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thời gian, địa điểm khi hoàn cảnh thay đổi.
 • Trẻ được hỗ trợ để phát triển tất cả các lĩnh vực: thể chất, vận động, tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức, thẩm mỹ. Trẻ được hoạt động tích cực bằng nhiều hoạt động khác nhau như: bắt chước, tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo, hợp tác, chia sẻ ý tưởng, giải quyết vấn đề.

1.6.2. Tập huấn cho giáo viên các hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 • Tập huấn giáo viên các phương pháp tìm hiểu trẻ trước khi bắt đầu các hoạt động giáo dục

Đặc điểm chính của GD lấy trẻ lam trung tâm là: Hỗ trợ để trẻ tham gia hoạt động; khuyến khích tạo ra sự lựa chọn; khuyến khích để tự giải quyết vấn đề; khuyến khích và hỗ trợ để hợp tác và làm việc cùng nhau. Do đó, khi tập huấn cho GV các phương pháp tìm hiểu trẻ trước khi bắt đầu các hoạt động GD là công việc không thể thiếu. Vì vậy, cần tập huấn cho GV các nội dung sau:

 • Hướng dẫn GV kỹ năng trò chuyện với trẻ, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động giao tiếp có ý nghĩa.
 • Cách sử dụng các câu hỏi để tìm hiểu các thông tin về trẻ và giúp trẻ tăng cường khả năng diễn đạt ý hiểu, bộc lộ những gì trẻ biết.
 • Tạo nhiều cơ hội khác nhau để trẻ hoạt động học và diễn đạt những gì trẻ đã biết và đã hiểu.
 • Hướng dẫn GV biết cách xác định và thỏa mãn những hứng thú, hiểu biết,
 • kiến và kỹ năng của trẻ nhằm mở rộng việc học cho từng trẻ.
 • Tập huấn cho GV biết tương tác (phối hợp) tích cực giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng [24].

Tập huấn cho giáo viên các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Trước hết, tập huấn cho GV hình thức tổ chức hoạt động GD có chủ định của GV và theo ý thích của trẻ. Với hình thức này giúp GV nắm vững các hình thức tổ chức hoạt động dưới dạng yếu tố chơi, tạo cho trẻ hoạt động qua chơi tự do, chơi có sự hướng dẫn của GV và qua các giờ học chung theo kế hoạch nhằm giúp trẻ có thể tự lực thực hiện và mọi trẻ đều được tham gia. Tăng cường chơi mà học – học bằng chơi, tương tác giữa trẻ với trẻ, trẻ với người lớn.

Tập huấn cho GV hình thức tổ chức hoạt động GD theo vị trí không gian: Tổ chức hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong lớp và tổ chức hoạt động ngoài trời. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Tập huấn cho GV hình thức tổ chức hoạt động GD theo số lượng trẻ: Đa dạng hình thức hoạt động và có xen kẽ hợp lý giữa cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp để tạo cơ hội cho trẻ tích cực hoạt động.

Tập huấn cho GV hình thức xen kẽ các hoạt động động và hoạt động tĩnh. Cũng như tổ chức các hoạt động lễ, hội, các sự kiện quan trọng trong năm liên quan đến trẻ có ý nghĩa giáo dục và mang lại niềm vui cho trẻ như: Tết Trung thu, Ngày hội bé đến trường, Bé vui xuân đón Tết cổ truyền vv.

Tập huấn cho giáo viên các phương pháp tổ chức hoạt động GD trẻ MG 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm

Với các nhóm phương pháp để tổ chức hoạt động GD trẻ MN như: Nhóm các phương pháp dùng lời; phương pháp dạy học trực quan – minh họa; phương pháp dạy học thực tiễn (thực hành, trải nghiệm); phương pháp giáo dục bằng tình cảm khích lệ; nhóm phương pháp nêu gương – đánh giá. Do đó khi tập huấn cho GV để tổ chức hoạt động GD lấy trẻ làm trung tâm cần giúp GV nắm được:

Giáo viên biết chú trọng phương pháp trải nghiệm, khám phá, bắt trước, thử nghiệm, thực hành sáng tạo để tạo mọi điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm chơi mà học, học bằng chơi.

Biết tìm những ý tưởng mới, sáng tạo trong tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường GD nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ.

Kết hợp hài hòa giữa GD cá nhân với GD trong nhóm trẻ, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp GD phù hợp với độ tuổi của trẻ, với nhu cầu, hứng thú, lợi ích của trẻ và điều kiện thực tế.

1.6.3. Chỉ đạo phối hợp với cha mẹ trẻ trong các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Để giáo viên phối hợp tốt với cha mẹ trẻ trong các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cần chỉ đạo GV các nội dung sau đây:

Hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc và GD trẻ

 • Trước hết cần chỉ đạo GV hướng dẫn cha mẹ trẻ theo dõi, phát hiện những tiến bộ, thay đổi, những biểu hiện bất thường của trẻ diễn ra ở nhà, trao đổi kịp thời với cô giáo để cô giáo có sự điều chỉnh trong nội dung và phương pháp chăm sóc GD trẻ.
 • Hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc GD trẻ thông qua những công việc hàng ngày. Hướng dẫn cha mẹ trẻ tương tác với trẻ, kích thích trẻ phát triển. Tạo môi trường cho trẻ giao tiếp tốt nhất và trẻ được phát triển trong quá trình giao tiếp.
 • Hướng dẫn cha mẹ trẻ cách GD kỹ năng/thói quen vệ sinh cho trẻ.

Thông tin về sự phát triển của trẻ cho cha mẹ Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

 • Đối với trẻ MG 5-6 tuổi, việc GV thông tin về sự phát triển của trẻ cho cha mẹ là rất cần thiết. Đặc biệt là thông tin kết quả phát triển của trẻ theo 5 lĩnh vực phát triển. Thông tin về đặc điểm riêng của từng trẻ trong lớp.
 • Trao đổi kỹ với cha mẹ trẻ về các kỹ năng cần cho việc đi học lớp 1 nếu trẻ chưa chuẩn bị tốt để gia đình có kế hoạch hỗ trợ trẻ.

Hướng dẫn cha mẹ trẻ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

 • Trao đổi với cha mẹ trẻ về khả năng của trẻ so với yêu cầu; về điều kiện, hoàn cảnh gia đình trẻ; thông tin cho cha mẹ về các trường tiểu học trên địa bàn.
 • Phối hợp với cha mẹ trẻ tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 như: Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học; trẻ được gặp và làm quen với GV lớp 1. Cha mẹ cùng trẻ đi mua một số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1. Cha mẹ bố chí một góc học tập cho trẻ tại nhà.

Thông tin cho cha mẹ trẻ hiểu về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 • Thông tin cho cha mẹ trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau để giúp cha mẹ trẻ hiểu về phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm; biết được những khả năng, lợi thế và sở thích của mọi đứa trẻ đều cần được người lớn hiểu và tôn trọng. Phương pháp GD lấy trẻ làm trung tâm nhằm đạt mục đích: tất cả các trẻ đều có cơ hội tốt nhất để thành công và tất cả các trẻ đều có cơ hội học bằng nhiều cách khác nhau, chơi bằng nhiều cách khác nhau mà trẻ mong muốn.
 • Thông tin cho cha mẹ hiểu về vị chí của trẻ, vai trò của GV, vai trò của cha mẹ trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, như sau:

Vị chí của trẻ: Trẻ được tôn trọng về lợi ích, nhu cầu, khả năng của mỗi trẻ đều được quan tâm, được hiểu và đáp ứng. Trẻ được tham gia vào các hoạt động GD khuyến khích sự khám phá, quan sát, bắt trước, sáng tạo, tưởng tượng. Trẻ được học bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm trải nghiệm, khám phá, quan sát bắt trước.

Vai trò của GV/cha mẹ trẻ: Tôn trọng trẻ, chấp nhận sựu khác biệt, đa dạng, độc đáo của mỗi trẻ và gia đình của trẻ. GV và cha mẹ trẻ luôn tin tưởng vào khả năng thành công của từng trẻ. Xác định và đáp ứng sự hiểu biết, sở thích, ý tưởng, kỹ năng của từng trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ tích cực hoạt động, tham gia vào hoạt động phù hợp với khả năng, nhu cầu và hứng thú cá nhân. Sử dụng hiệu quả những cơ hội học bất chợt xảy ra trong cuộc sống và thói quen hàng ngày để hướng dẫn kỹ năng, kiến thức và thái độ cho trẻ. Hỗ trợ mỗi trẻ phát triển thành công so với bản thân trẻ.

Chỉ đạo GV đa dạng các hình thức thông tin thông tin cho cha mẹ trẻ

Đa dạng các hình thức thông tin gián tiếp để: cung cấp thông tin cho cha mẹ trẻ về: giá trị của việc chơi, giá trị của các hoạt động góc khác nhau ở lớp mẫu giáo. Vai trò của GV trong việc hỗ trợ trẻ học lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: chiếu cho cha mẹ trẻ xem một đoạn video về cách học lấy trẻ làm trung tâm. Mời cha mẹ trẻ xem triển lãm ảnh các hoạt động của trẻ ở trường: trẻ đang vui chơi, làm tranh áp phích, đang học, đang làm đồ chơi. Mời cha mẹ trẻ cung tham gia xây dựng kế hoạch GD của nhà trường, của nhóm, lớp. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Đa dạng các hình thức thông tin thông tin trực tiếp: Mời người có chuyên môn đến nói chuyện tại buổi họp với cha mẹ trẻ. Mời cha mẹ trẻ tham gia Lễ, Hội, các sự kiện hoặc dự giờ dạy của GV tại trường. Khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia và giúp đỡ trường mầm non.

đ. Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia vào công tác kiểm tra đánh giá, công tác chăm sóc GD trẻ và xây dựng cơ sở vật chất

 • Cha mẹ trẻ và GV tham gia cùng Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc GD trẻ.
 • Đầu năm học cha mẹ trẻ tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về xây dựng kế hoạch, chương trình GD và phương pháp chăm sóc GD trẻ.
 • Đề xuất với nhà trường nội dung, hình thức hướng dẫn các bậc cha mẹ/ người chăm sóc trẻ thực hiện việc chăm sóc GD trẻ ở gia đình hiệu quả hơn.
 • Đóng góp ý kiến về các mặt như: môi trường GD, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; thái độ, tác phong, hành vi ứng xử của cán bộ, GV, nhân viên trong trường với cha mẹ trẻ/người chăm sóc trẻ.
 • Trong năm học cha mẹ trẻ tham gia cùng nhà trường lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, tham gia làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

1.6.4. Đổi mới cách đánh giá kết quả hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Kiểm tra, đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình dạy học và cũng là một trong những yếu tố cấu thành của quá trình GD. Do đó, để thực hiện tốt quản lý hoạt động GD trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện thì điều tất yếu cần đổi mới kiểm tra, đánh giá [35].

Mục đích của việc đổi mới cách đánh giá kết quả hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm là: xác định nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ; mức độ tiến bộ về sự phát triển của từng trẻ để GV có thể lựa chọn những tác động chăm sóc, GD thích hợp phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú của trẻ.

Đánh giá kết quả hoạt động GD của trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có sự phối hợp của nhiều phương pháp, nhiều hình thức đánh giá. Nếu trước đây chú trọng đánh giá đánh giá trẻ theo nhóm, theo lớp thì giờ đây khi áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm GV chú trọng đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, trên cơ sở đó GV điều chỉnh kế hoạch GD để tổ chức các hoạt động GD tiếp theo cho phù hợp với hoạt động thực tế của lớp và với trẻ. Đánh giá kết quả hoạt động GD của trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm coi trọng đánh giá trẻ thường xuyên qua các hoạt động hàng ngày.

1.6.5. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Cơ sở vật chất kĩ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GD. Muốn chất lượng GD tốt chỉ có người Thầy tốt thì chưa đủ. Trong sự phát triển của xã hội, sự phát triển của khoa học và công nghệ như hiện nay thì cơ sở vật chất kĩ thuật trong nhà trường càng đầy đủ bao nhiêu thì chất lượng GD càng có điều kiện phát triển hơn bấy nhiêu. Vì vậy, hoạt động GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm rất cần được tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật. Cơ sở vật chất trong trường MN cần đa dạng, phong phú kích thích sự phát triển của trẻ bao gồm:

Các trang thiết bị ngoài trời phải có tác dụng kích thích các vận động khác nhau của trẻ như: bộ vận động liên hoàn, thang leo, cầu thăng bằng, cầu trượt, ghế băng thể dục, xe đạp chân, thú nhún, túi cát, đích ném thẳng đứng, đích nằm ngang, đo chơi bông, dây kéo co vv. Các thiết bị ngoài trời cũng cần được bổ sung, mua sắm mới, bảo dưỡng, sơn, sửa thường xuyên để luôn mới, đẹp, màu sắc hẫn dẫn và đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động. Tạo các khu vườn trải nghiệm tạo cơ hội cho trẻ học, tập, khám phá như: vườn rau, vườn hoa, vườn cỏ tự nhiên, vườn cổ tích…

Tận dụng các nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương để trẻ khám phá, đặc biệt là nguồn nguyên vật liệu tự nhiên như cát, nước, cây, lá, hột hạt… và các vật liệu tái chế như: các loại vỏ hộp, giấy, bìa, chai, lọ vv.

Đối với trẻ MN, các đồ dùng, trang phục phản ánh màu sắc văn hóa dân tộc, phong tục tập quán sẽ cung cấp cho trẻ những hiểu biết về nền văn hóa ở địa phương và các dân tộc khác nhau.

GV cần xây dựng môi trường GD có không gian phù hợp với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ. Biết bố trí, sắp xếp các khu vực chơi, hoạt động trong lớp và hoạt động ngoài trời phù hợp, thuận tiện cho cô và trẻ.

Các phòng chức năng luôn được cải tạo, đầu tư các trang thiết bị tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, hoạt động và phát triển như: Phòng GD thể chất – nghệ thuật; phòng tin học; thư viện mẹ và bé; phòng y tế.

Các phòng học (phòng sinh hoạt chung) luôn đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ tốt cho các hoạt động trong lớp (học tập, ăn, ngủ, vui chơi) của trẻ đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Luôn sắp xếp các góc gọn gàng, sạch sẽ, khoa học, dễ sử dụng.

Hệ thống điện, nước, thiết bị chống cháy nổ … đều đảm bảo an toàn; đủ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của GV và trẻ hàng ngày.

1.7. Các yếu tố tác động tới quản lí hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm

1.7.1. Yếu tố chủ quan Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Người hiệu trưởng trường MN vừa là nhà sư phạm, vừa là nhà kinh tế lại là nhà hoạt động xã hội trong đời sống cộng đồng. Người hiệu trưởng có văn hóa quản lý là người hội tụ ba nhân tố tích cực: tầm nhìn quản lý, kỹ năng quản lý, phong cách quản lý. Với đội ngũ GV, hiệu trưởng nhà trường phải biết trọng dụng nhân tài, biết lựa chọn, biết phân công họ đúng năng lực, sở trường, biết đánh giá, biết giúp đỡ bồi dưỡng họ [34].

Trong các kỹ năng quản lý người hiệu trưởng phải biết làm tốt bốn việc: kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, phản hồi. Trong phong cách quản lý phải biết phối hợp quyền uy và sự bao dung, đức trị và pháp trị để xây dựng nhà trường thành một tập thể gắn bó, đồng thuận với nhau và thích nghi với mọi biến động của xã hội.

Người hiệu trưởng có văn hóa quản lý đích thực là người có tầm nhìn quản lý, thể hiện năng lực tốt trong công tác phân tích, tổng hợp, dự báo; là một nhà quản lý – lãnh dạo năng động, có năng lực quản lý sự thay đổi, có năng lực thực hiện nghiệp vụ quản lý tốt thông qua việc xử lý đồng bộ kỹ năng: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra; Hiệu trưởng là người có phong cách quản lý trong sáng, liên kết được nhiều kiểu người trong quá trình điều hành bằng sự mẫu mực của nhân cách bản thân.

Xã hội luôn phát triển, đòi hỏi người hiệu trưởng luôn phải tìm tòi, sáng tạo trong quản lý, luôn tự học, tự bồi dưỡng để có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn là “con chim đầu đàn”, là người “đứng mũi chịu sào” trước tập thể. Là nhà tư vấn cho cán bộ giáo viên, là chỗ dựa về cả chuyên môn, công việc và tinh thần cho đội ngũ.

Người hiệu trưởng thành công trong quản lý trường học thì yếu tố quan trọng chính là phải hội tụ ba năng lực: năng lực chuyên môn, năng lực giao tiếp đàm phán và năng lực khái quát. Phải có phẩm chất công tâm, không nể nang ba phải; là người hội tụ đủ cả ba mặt: cái tài, cái tầm và cái tâm. Phải vận dụng tốt các quy luật khách quan để đề ra các quyết sách, quyết định làm cho đơn vị phát triển bền vững.

1.7.2. Yếu tố khách quan

Văn hóa nhà trường tạo động lực thúc đẩy GV nỗ lực làm việc theo nhiều cách thức khác nhau: Văn hóa nhà trường giúp đội ngũ CB, GV, NV thêm yêu nghề, tâm huyết với nghề và thấy rõ mục tiêu, ý nghĩa, bản chất công việc mình làm. Văn hóa nhà trường còn tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên và học sinh (trẻ MN), giữa các CB, GV, NV trong nhà trường. Văn hóa nhà trường tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh, thúc đẩy sự sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể; khuyến khích giáo viên, học sinh nỗ lực rèn luyện, học tập, để đạt được thành tích như mong đợi.

Điều kiện cơ sở vật chất, kĩ thuật phục vụ tốt hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm: Người quản lý đặc biệt là hiệu trưởng nhà trường luôn phải coi cơ sở vật chất, kĩ thuật là một thành tố quan trọng để thúc đẩy chất lượng GD. Cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật trong lớp, trong trường thường xuyên được đầu tư mua sắm, bổ sung, tu sửa, nâng cấp đảm bảo cho mọi hoạt động trong nhà trường. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Điều kiện về số lượng, chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: Để các hoạt động trong nhà trường diễn ra bình thường hàng ngày thì yêu cầu đầu tiên là nhà trường phải đủ số lượng CB, GV, NV để đảm nhận các vị trí, công việc được giao. Chất lượng GV dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi phải được ưu tiên hàng đầu, đảm bảo các tiêu chí về Chuẩn nghề nghiệp GVMN. Bởi chất lượng GD quyết định trực tiếp đến chất lượng quản lý hoạt động GD của hiệu trưởng nhà trường.

Điều kiện về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý hoạt động GD của hiệu trưởng: Trên thực tế, các trường học nằm ở địa phương nào (khu vực nào) mà kinh về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng ổn định; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, dân trí ngày càng phát triển thì nhà trường sẽ có nhiều điều kiện để phát triển. Mặt khác, số lượng người có công ăn việc làm ổn định cao sẽ có nhu cầu cho con đi học ngày càng nhiều. Kinh tế phát triển sẽ tạo cơ hội cho nhà trường thực hiện tốt xã hội hóa GD.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ, Nhà nước về GD&ĐT đặc biệt là GDMN: Người hiệu trường luôn cập nhật, nắm chắc các văn bản chỉ đạo về chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết… của cấp trên về GD&ĐT đặc biệt là GDMN để thực hiện quản lý có hiệu quả. Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường nhà trường cụ thể, tính khả thi cao. Đồng thời, xác đĩnh rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, vai trò của người lãnh đạo nhà trường, các nhà quản lý và nhận thức của nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội, tạo động lực, tạo điều kiện cho GDMN ngày càng phát triển.

Đối với trường MN, điều kiện về quy mô trường lớp (Sự phân bổ, sắp xếp quy mô trường, lớp) ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GD trong nhà trường. Nếu phân chia số lượng trẻ không khoa học, các lớp có số lượng trẻ quá tải, vượt quá số lượng theo quy định thì sẽ không có chất lượng GD tốt. Trẻ cũng cần được phân chia đúng làn tuổi, độ tuổi để trẻ có sự phát triển tâm lý, sinh lý trong điều kiện tốt nhất. Khi đã sắp xếp được quy mô trường lớp thì việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật sẽ được tập chung, ngày càng hiện đại hóa và chuẩn quốc gia. Các hoạt động chuyên môn trong nhà trường từ đó mà hoạt động thuận lợi, nề nếp, chất lượng hiệu quả hơn.

Tiểu kết chương 1

Hoạt động quản lý giáo dục là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) – trong một tổ chức – nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức.

Quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN là một quan điểm GD tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của GV. Quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm là quan điểm chỉ đao xuyên suốt, thống nhất mọi hoạt động GD trẻ trong trường mầm non để đảm bảo việc thực hiện chương trình GDMN có hiệu quả, có chất lượng và tất cả trẻ đều được hưởng lợi từ chương trình này.

Hoạt động giáo dục đối với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bao gồm: Hoạt động chơi; hoạt động học tập; hoạt động lao động; hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Quản lý hoạt động GD trẻ MN theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm là quản lý từ công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB, GV, NV đến việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức GD cho đến những hoạt động cụ thể của người GV như: Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch của GV, xây dựng môi trường GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng xã hội.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993