Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần đại lý Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu thúc đẩy quá trình chuyển dịch hàng hóa diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, góp phần thực hiện hiệu quả các hợp đồng mua bán ngoại thương.

Với chính sách mở cửa, ngành giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh cả về số lượng kim ngạch, quy mô hoạt động và phạm vi thị trường. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trên thị trường cũng diễn ra hết sức gay gắt. Do đó, công tác quản trị hoạt động này phải đạt hiệu quả cao để tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao giá trị doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đứng vững và thành công trên thị trường.

Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển mảng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại đơn vị công tác, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Mục đích, phạm vi đề tài luận văn

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Phân tích thực trạng quản trị hoạt động hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng.
 • Đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng trong 3 năm từ 2021 đến 2023.

3. Đối tượng nghiên cứu

Công tác quản trị hoạt động hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh làm phương pháp luận căn bản cho việc nghiên cứu.

Phương pháp thống kê phân tích dùng để phân tích số liệu về khối lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cơ cấu thị trường giao nhận xuất khẩu, nhập khẩu và các trường hợp phát sinh trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phương pháp so sánh dùng để xác định biến động giữa các chỉ tiêu phân tích như khối lượng giao nhận, cơ cấu mặt hàng giao nhận và cơ cấu thị trường giao nhận qua các năm.

5. Tổng quan nghiên cứu đề tài Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hiện nay, đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động giao nhận hàng hóa trong đó có thể kể đến các đề tài sau đây:

Trần Thị Mỹ Hằng (2012) với đề tài luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ logistic tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020, tác giả đã thực hiện khảo sát trên các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại địa bàn để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistic.

Tác giả Trần Văn Hợp (2014) với luận văn thạc sỹ “Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành”, thông qua việc phân tích thực trạng kết hợp với khảo sát, tác giả đã đề xuất một số biện pháp bao gồm rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, thực hiện các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ và nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại công ty.

Vũ Thị Hậu (2021) với đề tài luận văn “Biện pháp phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung”. Luận văn đã hệ thống hóa những lý luận căn bản về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, phân tích thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung và đề xuất các biện pháp để phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty.

Luận văn “Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện quy trình giao nhận vận tải của công ty TNHH một thành viên giao nhận Konet” của tác giả Nguyễn Đức Long (2021), đề tài đã hệ thống hóa những lý luận căn bản về hoạt động giao nhận vận tải, phân tích thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH một thành viên giao nhận Konet và đề xuất một số biện pháp cơ bản hoàn thiện quy trình giao nhận vận tải tại công ty.

Vũ Thị Quỳnh (2022) với luận văn “Chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội”. Luận văn đã hệ thống hóa lý luận về chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, đánh giá chất lượng dịch vụ của công ty trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021 và đề xuất các biện pháp gồm xây dựng mô hình quản lý chất lượng, củng cố, tăng cường mở rộng mạng lưới các đại lý, nâng cao năng lực chuyên môn và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

6. Bố cục của luận văn

Bố cục của luận văn ngoài phẩn mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Chương 2: Thực trạng quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng.
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam– chi nhánh Hải Phòng.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

1.1. Khái quát chung về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

1.1.1. Khái niệm hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Giao nhận là khâu quan trọng nối liền sản xuất với tiêu thụ, là bộ phận nằm trong khâu lưu thông thực hiện chức năng đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Giao nhận hàng hóa giữ vai trò quan trọng phục vụ cho quá trình xuất nhập khẩu.

Theo Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận “dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, xếp dỡ, đóng gói hay phân phối hàng hóa, các dịch vụ phụ trợ và tư vấn có liên quan đến các dịch vụ kể trên nhưng không chỉ giới hạn ở những vấn đề hải quan hay tài chính khai báo hàng hóa cho những mục đích chính thức, mua bảo hiểm hàng hóa và thu tiền hay những chứng từ liên quan đến hàng hóa.[9]

Theo Luật thương mại Việt Nam (2005) “dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục, giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải, hoặc của người làm dịch vụ giao nhận khác” [14]. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Như vậy, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm tất cả các dịch vụ từ vận chuyển, lưu kho, xếp dỡ, phân phối hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn có liên quan. Hoạt động này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các công việc truyền thống giao nhận hàng hóa mà còn thực hiện các dịch vụ tư vấn như chọn tàu vận tải, chọn tuyến đường vận chuyển…

1.1.2. Đặc điểm hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

1.1.2.1. Người giao nhận

Người kinh doanh dịch vụ giao nhận được gọi là người giao nhận. Người giao nhận có thể là chủ tàu, chủ hàng, công ty xếp dỡ, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất kỳ người giao nhận nào khác có đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa [19].

Theo điều 233 Luật thương mại Việt Nam năm 2005 thì người giao nhận được hiểu là “Thương nhân tổ chức thực hiện một hay nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao” [14]. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp giao nhận là doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ giao nhận hàng hóa trong xã hội. Sản phẩm của các doanh nghiệp giao nhận chính là các dịch vụ giao nhận mà doanh nghiệp giao nhận đóng vai trò là người giao nhận [19].

1.1.2.2. Phân loại hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Dựa vào các tiêu thức khác nhau, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu được chia thành nhiều loại:

 • Căn cứ vào phương thức vận tải trong giao nhận hàng hóa: + Giao nhận hàng hóa bằng đường biển

Vận tải biển là việc chở hàng hóa trong nước hoặc giữa giữa các quốc gia bằng đường biển.

Vận tải biển ra đời sớm hơn so với các phương thức vận chuyển khác. Ngay từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, con người đã lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng, miền, quốc gia với nhau. Cho đến nay, vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.

Vận chuyển đường biển thích hợp với những thứ hàng cồng kềnh, lâu hỏng, giá trị thấp (vật liệu xây dựng, than đá, cao su,..) và hàng rời (cà phê, gạo), trên các tuyến đường trung bình và dài, không đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh chóng.

 • Giao nhận hàng hóa bằng đường sông

Giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường sông còn được gọi là vận tải thủy nội địa, chuyên chở hàng hóa trong nước.

 • Giao nhận hàng hóa bằng đường sắt

Vận chuyển đường sắt (Railways) được vận hành bởi các đầu máy và các toa xe. Vận chuyển đường sắt thích hợp với các loại hàng có trọng lượng lớn, khối lượng vận chuyển nhiều và cự li vận chuyển dài.

 • Giao nhận hàng hóa bằng đường bộ Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Là phương thức vận tải phổ biến nhất hiện nay, hàng hóa được chuyên chở bằng các loại phương tiện đường bộ khác nhau.

Vận chuyển bằng đường bộ thích hợp vận chuyển hàng hóa có lưu lượng nhỏ, cự li vận chuyển ngắn và trung bình, hàng hóa mau hỏng và hàng hóa có nhu cầu tốc độ đưa hàng nhanh. Vận chuyển đường bộ chủ yếu phục vụ chuyên chở nội địa, còn đối với vận tải hàng hóa quốc tế, vận tải đường bộ bị hạn chế rất nhiều.

 • Giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không

Vận tải đường hàng không sử dụng các loại máy bay để chuyên chở hàng hóa đến điểm đích. Vận tải hàng không là một ngành vận tải hiện đại. Vận chuyển đường hàng không thích hợp cho việc chuyển chở hàng hóa trị giá cao, yêu cầu vận chuyển nhanh, không thích hợp cho việc chuyên chở hàng hóa giá trị thấp, khối lượng lớn và cồng kềnh [16].

 • Giao nhận vận tải bằng đường ống

Vận tải bằng đường ống có chi phí cố định rất cao và chi phí biến đổi thấp nhất. Đây là con đường để vận chuyển chất lỏng và khí hóa lỏng (xăng, dầu, gas…). Chi phí vận hành không đáng kể và gần như không có hao hụt trên đường trừ trường hợp ống bị vỡ hoặc rò rỉ.

Vận tải đường ống thường giới hạn do chi phí ban đầu lớn và thiết kế phức tạp. Phương thức vận chuyển bằng đường ống khá đặc thù phục vụ cho các đối tượng đặc biệt như công ty đa quốc gia, công ty Nhà nước lớn.

 • Giao nhận hàng hóa kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau còn được gọi là giao nhận vận tải đa phương thức.

Căn cứ vào tính chất của giao nhận:

 • Giao nhận chuyên nghiệp: hoạt động giao nhận của các tổ chức, công ty chuyên kinh doanh giao nhận theo sự ủy thác của khách hàng. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Giao nhận riêng: hoạt động giao nhận do người xuất nhập khẩu tự tổ chức.
 • Căn cứ vào nghiệp vụ giao nhận:
 • Giao nhận thuần túy: hoạt động giao nhận chỉ gồm việc gửi hàng đi hoặc nhận hàng đến.
 • Giao nhận tổng hợp: ngoài giao nhận hàng hóa thuần túy còn bao gồm việc xếp dỡ, vận tải, bảo quản, lưu kho…[19].

1.1.2.3. Vai trò của người giao nhận

 • Môi giới hải quan

Người giao nhận ban đầu chỉ làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu như một môi giới hải quan. Sau đó mở rộng hoạt động phục vụ cả hàng xuất khẩu, chở hàng trong vận tải quốc tế, lưu cước với các hãng tàu theo sự ủy thác của người nhập khẩu hoặc người xuất khẩu theo quy định của hợp đồng mua bán. Người giao nhận thay mặt cho người nhập khẩu, người nhập khẩu khai báo, làm thủ tục hải quan.

 • Đại lý

Trước đây, người giao nhận không đảm nhiệm việc chuyên chở mà chỉ như cầu nối giữa người gửi hàng và người chuyên chở như một đại lý. Người giao nhận nhận ủy thác từ chủ hàng hoặc người chuyên chở để tiến hành thực hiện các công việc khác nhau như giao hàng, nhận hàng, lập chứng từ, làm thủ tục hải quan …trên cơ sở của hợp đồng ủy thác.

Khi là đại lý, người giao nhận sẽ nhận ủy thác từ chủ hàng thực hiện những công việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo vệ lợi ích của chủ hàng, làm trung gian giữa chủ hàng và người vận tải, người bán và người mua, người vận tải và người nhận hàng… Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Khi là đại lý, người giao nhận được hưởng hoa hồng và không chịu trách nhiệm về sự tổn thất của hàng hóa, chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình chứ không chịu trách nhiệm về hành vi của chủ hàng cũng như hành vi của người làm thuê cho mình. Cụ thể, người giao nhận sẽ phải chịu trách nhiệm về các công việc, cụ thể:

 • Giao hàng không đúng chỉ dẫn
 • Thiếu sót trong việc mua bảo hiểm hàng hóa mặc dù đã có hướng dẫn
 • Chở hàng đến sai nơi quy định
 • Thiếu sót khi làm thủ tục hải quan
 • Giao hàng cho người không phải là người nhận
 • Giao hàng không thu tiền của người nhận
 • Tái xuất không theo thủ tục cần thiết
 • Những thiệt hại về tài sản do chính người chuyên chở gây ra.
 • Chuyển tải và tiếp gửi hàng hóa

Khi hàng hóa phải chuyển tải hoặc quá cảnh sang nước thứ ba, người giao nhận sẽ lo liệu thủ tục quá cảnh hoặc tổ chức chuyển tải hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang phương tiện vận tải khác hoặc giao hàng đến tay người nhận.

 • Lưu kho hàng hóa

Trong trường hợp phải lưu kho hàng hóa trước khi xuất khẩu hoặc sau khi nhập khẩu người giao nhận sẽ lo liệu việc đó bằng phương tiện của mình hoặc thuê người khác phân phối hàng hóa nếu có yêu cầu.

 • Người gom hàng Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Dịch vụ gom hàng là không thể thiếu với lĩnh vực vận tải bằng container, biến các lô hàng lẻ thành hàng nguyên container giúp tận dụng sức chở của container đồng thời giảm thiểu cước vận tải và các phụ phí khác. Khi là người gom hàng, người giao nhận có thể đóng vai trò như một người chuyên chở hoặc một đại lý.

 • Người chuyên chở

Người giao nhận trực tiếp ký hợp đồng vận tải với chủ hàng và chịu trách nhiệm chuyên chở hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng. Người giao nhận đóng vai trò là người thầu chuyên chở nếu ký hợp đồng mà không trực tiếp chuyên chở. Người giao nhận phải chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt hành trình và có thể phát hành vận đơn [17].

Quyền lợi và trách nhiệm của người giao nhận thực hiện theo quy định của phương thức vận tải. Họ không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, mất mát hàng hóa trong các trường hợp:

 • Do lỗi của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy thác
 • Khách hàng đóng gói và ghi, ký mã hiệu không phù hợp
 • Do bản chất của hàng hóa
 • Các trường hợp bất khả kháng
 • Người kinh doanh vận tải đa phương thức

Trường hợp người giao nhận cung cấp dịch vụ vận tải đi suốt hay còn gọi là vận tải từ cửa đến cửa thì người giao nhận đóng vai trò là người kinh doanh vận tải đa phương thức. Người kinh doanh vận tải đa phương thức thực chất là người chuyên chở và phải chịu trách nhiệm với hàng hóa.

1.1.2.4. Quyền hạn và trách nhiệm của người giao nhận

Theo luật thương mại quy định người giao nhận có các quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Quyền hạn: được hưởng tiền công và các khoản thu nhập khác
 • Trách nhiệm: Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có chỉ dẫn khác với khách hàng vì lợi ích chính đáng của khách hàng phải thông báo với khách hàng
 • Phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn quy định của hợp đồng

Khi là đại diện của người xuất khẩu, người giao nhận phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình và phải chịu trách nhiệm về việc giao hàng không đúng chỉ dẫn, thiếu sót trong việc mua bảo hiểm hàng hóa, thiếu sót trong việc làm thủ tục hải quan, chở hàng đến nơi sai quy định, giao hàng cho người không phải là người nhận, tái xuất không theo các thủ tục cần thiết hoặc không hoàn lại thuế, ..Tuy nhiên, người giao nhận không phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm do người thứ ba gây nên.

Khi là đại diện của người nhập khẩu, người giao nhận sẽ thực hiện các công việc cụ thể theo thỏa thuận gồm có theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa, nhận và kiểm tra các chứng từ có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị chứng từ và nộp lệ phí giám sát hải quan và các lệ phí khác, chuẩn bị kho hàng, giao hàng hóa cho người nhập khẩu và giúp người nhập khẩu trong việc khiếu nại các tổn thất, mất mát.

Khi là người chuyên chở, người giao nhận đóng vai trò là nhà thầu độc lập chịu trách nhiệm về các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu lúc này nghĩa vụ và trách nhiệm là do phương thức vận tải quyết định [14].

1.2. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xu thế kinh tế quốc tế hiện nay, thể hiện ở các khía cạnh như sau:

 • Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông một cách nhạnh chóng, thuận tiện, an toàn và tiết kiêm.
 • Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giúp cho người chuyên chở đẩy nhanh tốc độ vòng quay của các phương tiện vận tải, tận dụng tối đa hiệu quả dung tích và tải trọng các công cụ, phương tiện vận tải và phương tiện hỗ trợ.
 • Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu góp phần làm giảm giá thành hàng hóa xuất nhập khẩu bởi vì quá trình giao nhận hàng hóa giúp giảm thời gian nhận hàng của khách hàng, giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình vận chuyển.
 • Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giúp cho người xuất nhập khẩu giảm bớt các chi phí không cần thiết như chi phí xây dựng kho tàng, bến bãi…

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mang lại lợi ích ngày càng lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế thể hiện ở việc đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội. Tỉ trọng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng góp vào GDP tăng dần qua các năm, bổ sung nguồn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Ngoài ra, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu cũng là ngành dịch vụ gắn liền và tác động đến hoạt động ngoại thương, loại hình này không cần nhiều vốn nhưng mang lại nguồn lợi tương đối ổn định và chắc chắn nếu biết khéo léo tổ chức và điều hành trên cơ sở tận dụng hệ thống hạ tầng hiện có. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng giữ vai trò quan trọng, dựa trên đặc điểm nổi bật của thương mại quốc tế là người mua và người bán ở những nước khác nhau. Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, người bán thực hiện việc giao hàng tức là hàng được vận chuyển từ người bán sang người mua. Để cho quá trình vận chuyển đó được thực hiện, cần tiến hành một loạt các công việc khác nhau từ đưa hàng ra cảng, xếp hàng lên tàu, chuyển tải hàng dọc đường …Những công việc đó chính là nghiệp vụ của người giao nhận và nghiệp vụ này là điều kiện không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thương mại quốc tế. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.3. Các dịch vụ trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu có phạm vi khá rộng. Người giao nhận thay mặt cho người gửi hàng hoặc người nhận hàng thực hiện quá trình vận chuyển hàng hóa. Hoạt động giao nhận bao gồm các loại dịch vụ sau đây:

Loại dịch vụ thay mặt cho người xuất khẩu

Theo chỉ dẫn của người xuất khẩu, người giao nhận hàng hóa sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau:

 • Chọn tuyến đường, phương thức vận tải và người chuyên chở thích hợp
 • Nhận hàng và cung cấp các chứng từ bao gồm giấy chứng nhận hàng của người giao nhận, giấy chứng nhận chuyên chở của người giao nhận.

Nghiên cứu các điều khoản của thư tín dụng và các quy định về việc gửi hàng tại nước xuất khẩu, nước nhập khẩu cũng như nước quá cảnh.

 • Đóng gói hàng hóa
 • Lưu kho, bảo quản hàng hóa
 • Lưu ý người gửi hàng về việc bảo hiểm hàng hóa và nếu có yêu cầu từ người gửi hàng thì mua bảo hiểm hàng hóa.
 • Vận chuyển hàng ra cảng, làm thủ tục thông quan cho hàng hóa, lo liệu các chứng từ có liên quan và giao hàng cho người chuyên chở. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thực hiện các giao dịch ngoại hối
 • Nhận vận đơn đã ký của người chuyên chở giao cho người gửi hàng.
 • Thu xếp việc chuyển tải trên đường
 • Giám sát việc vận tải hàng hóa gửi tới người nhận hàng thông qua mối liên hệ với người chuyên chở và đại lý của người giao nhận ở nước ngoài.
 • Ghi nhận những tổn thất của hàng hóa
 • Giúp đỡ người gửi hàng tiến hành khiếu nại với người chuyên chở về tổn thất hàng hóa.
 • Loại dịch vụ thay mặt người nhập khẩu

Trong trường hợp thực hiện dịch vụ thay mặt người nhập khẩu, người giao nhận sẽ tiến hành các công việc:

 • Thay mặt người nhận hàng giám sát việc vận tải hàng hóa
 • Nhận và kiểm tra tất cả các chứng từ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa
 • Nhận hàng của người chuyên chở và thanh toán cước
 • Thu xếp việc khai báo hải quan và trả thuế, lệ phí, các khoản phí khác cho hải quan và các cơ quan Nhà nước khác
 • Thu xếp việc lưu kho quá cảnh
 • Giao hàng đã làm thủ tục hải quan cho người nhận hàng
 • Giúp đỡ người nhận hàng khiếu nại đối với người chuyên chở về tổn thất hàng hóa.
 • Giúp người nhận hàng trong việc lưu kho và phân phối. – Loại dịch vụ giao nhận hàng hóa đặc biệt
 • Vận chuyển hàng công trình: chủ yếu là các loại máy móc, thiết bị nặng để xây dựng các công trình lớn như các nhà máy, sân bay…từ nơi sản xuất đến công trường xây dựng. Việc di chuyển các hàng hóa này có thể phải sử dụng tàu chở hàng đặc biệt, cần cẩu hạng nặng…
 • Triển lãm ở nước ngoài: khi được người tổ chức triển lãm giao cho việc chuyên chở hàng đến nơi triển lãm ở nước ngoài thì người giao nhận phải tuân thủ các chỉ dẫn của người tổ chức triển lãm về phương thức chuyên chở, nơi làm thủ tục hải quan và những chứng từ cần lập.
 • Dịch vụ khác

Trong quá trình chuyên chở, người giao nhận có thể thực hiện các dịch vụ khác như thực hiện gom hàng, tư vấn cho khách hàng về nhu cầu tiêu dùng, thị trường mới[11]. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.4. Sự cần thiết của việc quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp

Trong quá trình toàn cầu hóa thương mại quốc tế hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ngày một lớn mạnh nối liền hoạt động kinh tế giữa các quốc gia với nhau do đó việc quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp là rất cần thiết.

Doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận hàng hóa được xem như nhà tổ chức – kiến trúc sư của vận tải vì người tổ chức có khả năng tổ chức quá trình chuyên chở một cách tốt nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất. Họ phải lựa chọn phương tiện vận tải, tuyến đường thích hợp để đạt hiệu quả kinh tế nhất, đứng ra trực tiếp vận tải hay tổ chức thu xếp quá trình vận tải với nhiều loại phương tiện vận tải khác nhau như máy bay, ô tô, tàu thủy…vận chuyển qua nhiều nước và chịu trách nhiệm trực tiếp với chủ hàng. Do đó, việc quản trị hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu mới đảm bảo được hàng hóa vận chuyển đúng tiến độ, tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa [11].

Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giúp doanh nghiệp phát triển, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, gia tăng lợi nhuận.

1.5. Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.5.1. Căn cứ pháp lý của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chịu sự điều tiết của pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế. Nhà nước Việt Nam đã ban hành rất nhiều văn bản quy định trách nhiệm trong việc giao nhận hàng hóa:

 • Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2021/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2021.
 • Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006.
 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005

Doanh nghiệp hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu còn phải tuân thủ các luật lệ quốc tế bao gồm các công ước, hiệp định, nghị định thư về vận tải, bảo hiểm…:

 • Trong lĩnh vực mua bán hàng hóa Công ước Liên Hợp Quốc 1980 về mua bán hàng hóa được ký kết tại Viên dùng để điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế [8]. Khi các bên lựa chọn và ghi rõ trong hợp đồng việc dẫn chiếu theo Công ước Viên thì Công ước sẽ điều chỉnh quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng.
 • Các điều ước quốc tế sử dụng trong hợp đồng vận chuyển trong lĩnh vực vận tải hàng hải bao gồm:
 • Công ước quốc tế thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển – Công ước Brussel
 • Nghị định thư sửa đổi công ước quốc tế về một số quy tắc – Quy tắc Hague Visby.
 • Nghị định thư SDR
 • Công ước của Liên hợp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển – Công ước Harmbug

Một số tập quán thương mại quốc tế áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế:

 • Incoterms 2010
 • Tập quán khu vực: điều kiện thương mại theo UCC – UCP 600
 • Các tập quán thương mại quốc tế khác.

1.5.2. Nội dung quản trị giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.5.2.1 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Có rất nhiều quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong bài viết tác giả chỉ đề cập đến quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển. Các đối tượng tham gia vào quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm: khách hàng, người giao nhận, hải quan, hãng tàu. Các đối tượng này có sự tác động qua lại lẫn nhau từ tiếp xúc, tìm hiểu nguồn hàng cần vận chuyển, thanh toán và lưu trữ hồ sơ.

Quy trình giao nhận đối với hàng xuất khẩu:

 • Ðối với hàng hoá không phải lưu kho bãi tại cảng

Ðây là hàng hoá xuất khẩu do chủ hàng vận chuyển từ các nơi trong nước để xuất khẩu, có thể để tại các kho riêng của mình chứ không qua các kho của cảng.

Từ kho riêng, các chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác có thể giao trực tiếp cho tầu. Các bước giao nhận bao gồm:

 • Ðưa hàng đến cảng
 • Làm các thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho tầu
 • Chủ hàng phải đăng ký với cảng về máng, địa điểm, cầu tầu xếp dỡ
 • Làm các thủ tục liên quan đến xuất khẩu như hải quan, kiểm dịch…
 • Tổ chức vận chuyển, xếp hàng lên tầu Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Tiến hành xếp hàng lên tầu do công nhân của cảng làm, nhân viên giao nhận phải theo dõi quá trình để giải quyết các vấn đề xảy ra, trong đó phải xếp hàng lên tầu và ghi vào phiếu kiểm kiện.
 • Lập biên lai thuyền phó ghi số lượng, tình trạng hàng hoá xếp lên tầu
 • Người chuyên chở cấp vận đơn, do chủ hàng lập và đưa thuyền trưởng ký, đóng dấu.
 • Lập bộ chứng từ thanh toán tiền hàng được hợp đồng hoặc L/C quy định
 • Thông báo cho người mua biết việc giao hàng và phải mua bảo hiểm cho hàng hoá.
 • Tính toán thưởng phạt xếp dỡ hàng nhanh chậm
 • Ðối với hàng hóa phải lưu kho bãi của cảng
 • Giao hàng cho cảng bao gồm các công việc:
 • Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác ký kết hợp đồng lưu kho bảo quản hàng hoá với cảng
 • Trước khi giao hàng cho cảng, phải giao cho cảng các giấy tờ:
 • Danh mục hàng hoá xuất khẩu
 • Thông báo xếp hàng của hãng tầu cấp
 • Chỉ dẫn xếp hàng
 • Giao hàng vào kho, bãi cảng
 • Khi giao hàng cho tàu: Trước khi giao hàng cho tầu, chủ hàng phải tiến hành:
 • Làm các thủ tục liên quan đến xuất khẩu: hải quan, kiểm nghiệm…
 • Báo cho cảng ngày giờ dự kiến tầu đến
 • Giao cho cảng sơ đồ xếp hàng
 • Tổ chức xếp và giao hàng cho tầu:
 • Trước khi xếp, phải tổ chức vận chuyên hàng từ kho ra cảng, lấy lệnh xếp hàng, ấn định số máng xếp hàng, bố trí xe và công nhân và người áp tải.
 • Tiến hành bốc và giao hàng cho tầu. Việc xếp hàng lên tầu do công nhân cảng làm. Hàng sẽ được giao cho tầu dưới sự giám sát của đại diện hải quan. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Trong quá trình giao hàng, nhân viên kiểm đếm của cảng phải ghi số lượng hàng giao, cuối ngày phải ghi vào báo cáo hàng ngày.
 • Khi giao nhận xong một lô hoặc toàn tầu, cảng phải lấy biên lai của thuyền phó để trên cơ sở đó lập vận đơn

Lập bộ chứng từ thanh toán:

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và L/C, nhân viên giao nhận phải lập hoặc lấy các chứng từ cần thiết tập hợp thành bộ chứng từ, xuất trình cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng.

Nếu thanh toán bằng L/C thì bộ chứng từ thanh toán phải phù hợp với L/C và phải phù hợp với nhau và phải xuất trình trong thời hạn hiệu lực của L/C.

 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng và mua bảo hiểm cho hàng hoá.
 • Thanh toán các chi phí cần thiết cho cảng như chi phí bốc hàng, vận chuyển, bảo quản, lưu kho….
 • Tính toán thưởng phạt xếp dỡ
 • Ðối với hàng xuất khẩu đóng trong contaner:
 • Nếu gửi hàng nguyên (FCL)
 • Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác điền vào booking note và đưa cho đại diện hãng tầu để xin ký cùng với bản danh mục xuất khẩu
 • Sau khi đăng ký booking note, hãng tầu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để chủ hàng mượn.
 • Chủ hàng lấy container rỗng về địa điềm đóng hàng của mình.

Mời đại diện hải qian, kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám định đến kiểm tra và giám sát việc đóng hàng vào container. Sau khi đóng xong, nhân viên hải quan sẽ niêm phong, kẹp chì container. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

 • Chủ hàng vận chuyển và giao container cho tầu theo quy định, trước khi hết thời gian quy định của từng chuyến tầu (thường là 8 tiếng trước khi tầu bắt đầu xếp hàng) và lấy biên lai nhận container.
 • Sau khi container đã xếp lên tầu thì lấy vận đơn. – Nếu gửi hàng lẻ (LCL):
 • Chủ hàng gửi giấy lưu cước cho hãng tàu hoặc đại lý của hãng tầu, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về hàng xuất khẩu.
 • Sau khi giấy lưu cước được chấp nhận, chủ hàng sẽ thoả thuận với hãng tầu về ngày, giờ, địa điểm giao nhận hàng.
 • Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác mang hàng đến giao cho người chuyên chở hoặc đại lý.
 • Các chủ hàng mời đại diện hải quan kiểm tra, kiểm hoá, giám sát việc đóng hàng vào container của người chuyên chở hoặc người gom hàng. Sau khi hải quan niên phong kẹp chì container, chủ hàng hoàn thành nốt thủ tục để bốc container lên tầu và yêu cầu cấp vận đơn.
 • Người chuyên chở cấp biên lai nhận hàng hoặc vận đơn
 • Người chuyên chở xếp container lên tầu và vận chuyển đến nơi đến

Quy trình giao nhận đối với hàng nhập khẩu

 • Ðối với hàng không phải lưu kho, bãi tại cảng.

Trong trường hợp này, chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác đứng ra giao nhận trực tiếp với tầu

 • Ðể có thể tiến hành dỡ hàng, chủ hàng phải trao cho cảng một số chứng từ gồm: bản lược khai hàng hoá, sơ đồ xếp hàng, Chi tiết hầm hàng…
 • Chủ hàng xuất trình vận đơn gốc cho đại diện của hãng tầu
 • Trực tiếp nhận hàng từ tầu và lập các chứng từ cần thiết trong quá trình nhận hàng như:
 • Biên bản giám định hầm tầu (lập trước khi dỡ hàng) nhằm quy trách nhiệm cho tầu về những tổn thất xảy sau này.
 • Biên bản dỡ hàng đối với tổn thất rõ rệt Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thư dự kháng đối với tổn thất không rõ rệt
 • Bản kết toán nhận hàng với tầu
 • Biên bản giám định
 • Giấy chứng nhận hàng thiếu (do đại lý hàng hải lập)…
 • Khi dỡ hàng ra khỏi tầu, chủ hàng có thể đưa về kho riêng để mời hải quan kiểm hàng hoá. Nếu hàng không có niêm phong kẹp chì phải mời hải quan áp tải về kho.

Làm thủ tục hải quan

 • Chuyên chở về kho hoặc phân phối hàng hoá.
 • Ðối với hàng phải lưu kho, lưu bãi tại cảng
 • Cảng nhận hàng từ tầu:
 • Dỡ hàng và nhận hàng từ tầu
 • Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận
 • Ðưa hàng về kho bãi cảng
 • Khi giao hàng cho chủ hàng
 • Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vạn đơn gốc, giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tầu để nhận lệnh giao hàng (D/O). Hãng tầu hoặc đại lý giữ lại vận đơn gốc.
 • Chủ hàng đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai.
 • Chủ hàng mang biên lai nộp phí, D/O cùng hoá đơn và phiếu đóng gói đến văn phòng quản lý tầu tại cảng để ký xác nhận D/O và tìm vị trí hàng lưu lại bản D/O tại đây, hai bản D/O còn lại đưa đến bộ phận kho vận để làm phiếu xuất kho.

Làm thủ tục hải quan qua các bước sau:

 • Xuất trình và nộp các giấy tờ: Tờ khai hàng nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, bảng kê chi tiết, lệnh giao hàng của người vận tải, hợp đồng mua bán ngoại thương, bản chính và bản sao vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, hoá đơn thương mại
 • Hải quan kiểm tra chứng từ Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Kiểm tra hàng hoá
 • Tính và thông báo thuế
 • Chủ hàng ký nhận vào giấy thông báo thuế và xin chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.
 • Sau khi hải quan xác nhận “hoàn thành thủ tục hải quan” chủ hàng có thể mang ra khỏi cảng và chở về kho riêng.
 • Hàng nhập bằng container + Hàng nguyên (FCL):

Khi nhận được thông báo hàng đến thì chủ hàng mang vận đơn gốc và giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tầu để lấy D/O. Sau đó, chủ hàng mang D/O đến hải quan làm thủ tục và đăng ký kiểm hoá (chủ hàng có thể đề nghị đưa cả container về kho riêng nhưng phải trả vỏ container đúng hạn nếu không sẽ bị phạt). Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, chủ hàng phải mang bộ chứng từ nhận hàng cùng D/O đến văn phòng quản lý tầu tại cảng để xác nhận D/O và Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng

 • Hàng lẻ (LCL):

Chủ hàng mang vận đơn gốc hoặc vận đơn gom hàng đến hãng tầu hoặc đại lý của người gom hàng để lấy D/O, sau đó nhận hàng theo quy định và làm các thủ tục như đối với hàng nguyên[12].

1.5.2.2. Kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Lập kế hoạch là khâu quan trọng đối với hoạt động quản trị giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu phải được lập trên cơ sở kết quả giao nhận của năm trước và dự kiến biến động trong năm kế hoạch.

Kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là rất cần thiết để doanh nghiệp có thể dự kiến được khối lượng công việc cần thực hiện trong năm, là cơ sở để doanh nghiệp chuẩn bị nhân sự, phương tiện hỗ trợ. Do đó, kế hoạch được lập càng sát với thực tế thì hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu càng cao.

Kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu được xem là căn cứ, công cụ có ý nghĩa đáng kể để đánh giá tình hình thực hiện, kiểm tra việc thực hiện hoạt động giao nhận trong năm và sự phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.5.2.3. Quản trị mặt hàng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Các mặt hàng trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung và vận tải đường biển nói riêng rất đa dạng. Phương thức vận tải đường biển chấp nhận vận chuyển đa số các loại hàng hóa. Thông thường với hàng hóa chọn vận tải đường biển sẽ được chia làm các chủng loại thuộc các nhóm để đơn vị vận chuyển có được phương án vận chuyển tối ưu nhất.

 • Hàng hóa có tính chất lý hóa như: dễ hút ẩm, các loại hàng hóa nguy hiểm như hóa chất, dung dịch, các loại hàng dễ bay bụi như các loại bột…
 • Hàng dễ bị tác động của môi trường như: gia vị, thuốc lá, chè…
 • Hàng không bị ảnh hưởng đến các hàng khác: vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp…

Vận tải đường biển còn chia hàng hóa theo hình thức vận chuyển bao gồm vận chuyển bằng container với hàng bách hóa là chủ yếu, vận chuyển bằng xà lan đối với các loại khoáng sản, cát… và vận chuyển bằng phương tiện giữ đông lạnh cho những mặt hàng đặc trưng.

Trong quản trị giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, việc xác định cơ cấu mặt hàng giao nhận xuất khẩu, cơ cấu mặt hàng giao nhận nhập khẩu là rất quan trọng để lựa chọn phương thức vận chuyển, các thủ tục cần thiết đối với từng loại hàng hóa cụ thể và cách thức bảo quản hàng hóa thích hợp để hạn chế các tổn thất xảy ra với tài sản trong quá trình giao nhận.

1.5.2.4. Xử lý các vấn đề phát sinh trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu có rất nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi các doanh nghiệp giao nhận phải giải quyết bao gồm: sai sót về thủ tục, chậm trễ trong giao nhận hàng hóa, hàng hóa bị thiếu, hỏng và các sự cố khác.

Đối với trường hợp sai sót về thủ tục: Trong trường hợp có sai sót về thủ tục thì phải xem xét cụ thể loại chứng từ sai sót nếu là chứng từ do khách hàng cung cấp thì yêu cầu khách hàng hoàn chỉnh, nếu sai sót trên tờ khai hải quan thì kê khai và điều chỉnh lại, sau đó hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ nộp lại cho cơ quan hải quan.

Trường hợp chậm trễ trong giao nhận hàng hóa: Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

 • Đối với hàng xuất khẩu: xin hãng tàu cho thêm giờ, trường hợp không xin được thêm giờ phải đi chuyến sau.
 • Đối với hàng nhập khẩu: có thể là chậm trễ trong việc dỡ hàng khỏi tàu, công tác đóng gói kéo dài so với lịch trình trong trường hợp này thông báo đến khách hàng và xin gia hạn thêm thời gian giao hàng.
 • Hàng hóa bị thiếu, hỏng: tiến hành kiểm tra thực tế, giám định tìm ra nguyên nhân xem xét việc hao hụt trong định mức và căn cứ vào hợp đồng để phân định trách nhiệm giữa các bên.
 • Hàng thừa không nhận: tiến hành kiểm hàng xác định mã hàng, phẩm chất hàng hóa và liên hệ với hãng tàu, đơn vị vận chuyển.
 • Các sự cố khác cần xác định cụ thể nguyên nhân để đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

1.5.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Nhân tố chủ quan

 • Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong trường hợp, doanh nghiệp có hệ thống máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại, khả năng quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa tốt thì tiết kiệm được chi phí, giá thành giảm, chất lượng dịch vụ tốt do đó sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh. Ngược lại, nếu cơ sở vật chất lạc hậu gây khó khăn, cản trở với công tác giao nhận thì sẽ khó thu hút khách hàng.

 • Đội ngũ lao động

Nhân sự của doanh nghiệp luôn là yếu tố giữ vai trò quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, giám đốc là người có vai trò quan trọng nhất, quyết định mọi hoạt động của công ty. Giám đốc có năng lực lãnh đạo, có kinh nghiệm sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp. Với người lao động, trình độ chuyên môn và tay nghề của họ có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp đặc biệt là lực lượng tham gia trực tiếp vào hoạt động giao nhận tại văn phòng và giao dịch hiện trường tại cảng, kho bãi… Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

 • Cơ chế quản lý

Cơ chế quản lý cồng kềnh sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động giao nhận. Thời gian kể từ khi trình lên cấp trên chờ phê duyệt hoặc từ cấp trên gửi xuống khá dài dẫn đến bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, thông tin lệch lạc thiếu độ chính xác, làm sai lệch dẫn đến quyết định sai.

 • Uy tín của doanh nghiệp

Uy tín của doanh nghiệp thể hiện niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có chất lượng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu được đánh giá tốt thì mới thu hút được nhiều khách hàng. Vì thế, uy tín là yếu tố rất quan trọng đóng góp vào thành công của doanh nghiệp.

 • Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh là các mục tiêu hoạt động trong dài hạn của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh được xây dựng cẩn thận, kỹ lưỡng sẽ giúp doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Nhân tố khách quan

 • Môi trường pháp luật

Môi trường pháp luật là nền tảng cho hoạt động giao nhận. Hệ thống pháp luật rõ ràng, nhất quán tạo cơ sở để hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này được cạnh tranh bình đẳng.

 • Môi trường kinh tế Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới. Những biến động của nền kinh tế thế giới tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động giao nhận. Khi hoạt động thương mại quốc tế phát triển thì khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ gia tăng, các doanh nghiệp giao nhận sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh.

 • Trình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật

Đây là nhân tố thuộc về cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải và trình độ phát triển của hệ thống thông tin liên lạc. Các nhân tố này có thể tăng cường hoặc hạn chế việc mở rộng thị trường giao nhận xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, cũng như tăng cường hoặc hạn chế các hoạt động và dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao nhận.

 • Mức độ cạnh tranh

Mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng gay gắt vì các doanh nghiệp tham gia vào thị trường này không cần vốn đầu tư lớn, lợi nhuận cao. Do đó, để đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp phải phát huy được năng lực của mình và không ngừng nâng cao uy tín, vị thế. Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản trị giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản trị hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993