Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

Đánh giá post

Danh Sách 299 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật hay, và tiêu biểu nhất. khóa luận tốt nghiệp ngành luật, thì có số ít trường đại học dùng đến, tuy nhiên lại có một số trường lại dùng tên khóa luận tốt nghiệp ngành luật nhiều. Để có thể chọn được một đề khóa luận tốt nghiệp ngành luật, thì bạn nên tham khảo tại website Hỗ Trợ Viết Luận Văn nhé, vì Hỗ Trợ Viết Luận Văn có chia sẻ rất nhiều dạng đề tài cho các bạn sinh viên tham khảo nhé.

Các bạn sinh viên ngành luật, hoặc các ngành khác đều có thể tham khảo trang website Hỗ Trợ Viết Luận Văn của mình để tham khảo các đề tài hay nhé. Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật rất vui vì bạn đã tham khảo lựa chọn dịch vụ bên mình nhé.

Danh Sách 299 Đề Tài  Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

 1. Bộ máy nhà nước.
 2. Mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác.
 3. Vấn đề thực hiện pháp luật.
 4. Vấn đề áp dụng pháp luật.
 5. Bảo vệ quyền lợi  của lao động giúp việc gia đình trong pháp luật lao động Việt Nam
 6. Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam
 7. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động
 8. Pháp luật lao động Việt nam về sử dụng lao động nữ – Thực trạng áp dụng tại doanh nghiệp
 9. Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
 10. Vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công theo pháp luật Việt Nam
 11. Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam
 12. Thủ tục giải quyết việc dân sự tại tòa án nhân dân các cấp.
 13. Phiên tòa dân sự sơ thẩm. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 14. Thủ tục chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.
 15. Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn.
 16. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu.
 17. Thời hiệu khởi kiện theo quy định của BLDS 2015.
 18. Kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ trái pháp luật theo quy định của BLDS 2015.
 19. Thời điểm giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 20. Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của BLDS 2015.
 21. Phạt vi phạm trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 22. Vi phạm cơ bản hợp đồng và chế tài pháp lý do vi phạm cơ bản hợp đồng trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 23. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 24. Đặt cọc trong pháp luật Việt Nam. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 25. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH – Lý luận và thực tiễn.
 26. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam
 27. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH – Những vấn đề lý luận và  thực tiễn
 28. Sự tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền  quản  lý, điều hành trong công ty cổ phần
 29. Mô hình công ty TNHH 1 thành viên – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 30. Cơ chế giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
 31. Mô hình công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 32. Vai trò điều hành của giám đốc trong bộ máy quản lý nội bộ công ty cổ phần
 33. Quyền tự do kinh doanh theo Luật doanh nghiệp
 34. Vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động của tập đoàn kinh tế.
 35. Cơ chế pháp lý khuyến khích phát triển hợp tác xã tại Việt Nam
 36. Sự tương thích của Luật Đầu tư 2014 với Luật Doanh nghiệp 2014
 37. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 38. Các vấn đề pháp lý của hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
 39. Các vấn đề pháp lý về hoạt động đại diện cho thương nhân
 40. Các vấn đề pháp lý của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 41. Các vấn đề pháp lý của hoạt động đại lý thương mại
 42. Đối tượng của nhượng quyền thương mại – Lý luận  và thực tiễn
 43. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
 44. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hậu quả của hợp đồng vô hiệu.
 45. Vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản.
 46. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 47. Nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết Mac-Lenin.
 48. Những vấn đề về hình thức nhà nước Việt Nam.
 49. Hình thức chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa.
 50. Kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân.
 51. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án nhân cấp sơ thẩm.
 52. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.
 53. Quyền tranh tụng trong dân sự của các đương sự.
 54. Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của viện kiểm sát nhân dân.
 55. Vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự.
 56. Thẩm quyền của tòa án nhân dân các cấp trong tố tụng dân sự.
 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán khi được phân công giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện.
 58. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự.
 59. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích SDĐ tại địa phương.
 60. Thực tiễn công nhận và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất.
 61. Giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại Ủy ban nhân dân.
 62. Giải quyết tranh chấp đất đai tại TAND (một hoặc một số tranh chấp cụ thể).
 63. Vấn đề giải quyết và thực thi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ở địa phương.
 64. Hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương theo Luật đất đai 2013.
 65. Thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
 66. Đấu giá QSDĐ tại địa phương. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 67. Việc thực hiện các quyền giao dịch QSDĐ ở địa phương
 68. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
 69. Giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương.
 70. Việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương.
 71. Các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự, những thuận lợi khó khăn khi đảm bảo các nguyên tắc này
 72. Tội phạm theo quy định của Bộ Luật Hình Sự 2015, những điềm mới cũng như khó khăn, vướng mắc, thuận lợi xuất phát từ thực tiễn áp dụng Pháp Luật hình sự vào thực tiễn.
 73. Nội dung của “Cấu Thành Tội Phạm” theo Bộ Luật Hình Sự của nước ta và tổng hợp những cách phân loại theo Cấu Thành Tội phạm này, Những thuận lợi và và bất cập của việc phân loại theo căn cứ này khi áp dụng Pháp Luật Hình Sự vào thực tiễn.
 74. Nội dung của mặt chủ thể trong Cấu Thành Tội Phạm theo quy định của Bộ Luật Hình Sự nước ta, những điểm mới của phần nội dung này theo quy định Bộ Luật Hình Sự 2015. Những thuận lợi và khó khăn của phần nội dung mới được quy định tại Bộ Luật Hình Sự 2015 này.
 75. Nội dung của những điểm mới về “Hiệu lực của Bộ Luật Hình Sự 2015” nước ta hiện nay cùng với những thuận lợi và khó khăn của phần nội dung này còn tồn tại trong thực tiễn áp dụng Pháp Luật Hình Sự.
 76. Nội dung của mặt chủ quan trong Cấu Thành Tội Phạm và những sai lầm về mặt chủ quan theo quy định của BLHS nước ta. Những thuận lợi và khó khăn vướng mắc còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 77. Các trường hợp được loại trừ TNHS theo quy định của BLHS và những điểm mới của phần nội dung này theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng vào PLHS vào thực tiễn. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 78. Vấn đề Đồng phạm theo quy định của BLHS 2015 nước ta hiện nay, những điểm bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 79. Các giai đoạn thực hiện phạm tội theo quy định của BLHS 2015 nước ta, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 80. Hình phạt và hệ thống hình phạt theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 81. Sự thay đổi của Hình phạt “Tử Hình” theo quy định của BLHS 2015, những ảnh hưởng khác nhau của sự thay đổi này khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 82. Sự khác nhau giữa hình phạt tù có thời hạn và tù chung thân theo quy định của BLHS 2015, những khó khăn, thuận lợi khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 83. “Án treo” theo quy định của BLHS 2015, điểm khác biệt cơ bản của Án Treo với hình phạt cải tại không giam giữ, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 84. Quyết định hình phạt theo quy định của BLHS, những điểm mới của nội dung này theo quy định của BLHS 2015. Và những ảnh hưởng của Quyết định hình phạt khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 85. Hình phạt tiền theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới của nội dung này theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 86. Án tích theo quy định của BLHS nước ta hiện nay, những điểm mới của nội dung này theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 87. “Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội” theo quy định của BLHS nước ta hiện nay, những điểm mới của nội dung này theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 88. Những biện pháp tư pháp xử lý người phạm tội dưới 18 tuổi được quy định tại BLHS 2015, những điểm mới của nội dung này theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 89. “Các tình tiết tang nặng giảm nhẹ TNHS” theo quy định của BLHS nước ta hiện nay, những điểm mới của nội dung này theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và bất cập còn tồn tại khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 90. “Tội giết người” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 91. “Tội làm nhục người khác” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 92. “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 93. “Tội hiếp dâm” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 94. “Tội cướp giật tài sản” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 95. “Tội cướp tài sản” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 96. “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 97. “Tội đánh bạc” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 98. “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 99. “Tội chứa mại dâm” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 100. “Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của BLHS nước ta, những điểm mới thay đổi theo quy định của BLHS 2015, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng PLHS vào thực tiễn.
 101. Thủ tục giải quyết việc dân sự tại tòa án nhân dân các cấp.
 102. Phiên tòa dân sự sơ thẩm.
 103. Thủ tục chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.
 104. Kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân.
 105. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án nhân cấp sơ thẩm.
 106. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.
 107. Quyền tranh tụng trong dân sự của các đương sự.
 108. Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của viện kiểm sát nhân dân.
 109. Vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 110. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 111. Thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
 112. Thủ tục không công nhận tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 113. Thủ tục giải quyết việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong tố tụng dân sự.
 114. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài trong tố tụng dân sự.
 115. Thẩm quyền của tòa án nhân dân các cấp trong tố tụng dân sự.
 116. Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán khi được phân công giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện.
 117. Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.
 118. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.
 119. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong tố tụng dân sự.
 120. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự.
 121. Điều khoản “consideration” trong luật hợp đồng nước Anh và khả năng áp dụng vào pháp luật Việt Nam.
 122. Quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài trong pháp luật các nước – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 123. Hủy phán quyết trọng tài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia.
 124. Tìm hiểu về vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của Hoa Kỳ.
 125. Định danh tài sản trong pháp luật các nước và so sánh với pháp luật Việt Nam.
 126. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre–nuptial Agreement) trong pháp luật Anh, Mỹ.
 127. Tìm hiểu quy định về hôn nhân đồng giới trong pháp luật các nước.
 128. Cơ chế bảo hiến của các quốc gia và so sánh với Việt Nam.
 129. Giải pháp áp dụng án lệ hiệu quả tại một số quốc gia – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 130. Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu pháp luật của các nước Thông Luật.
 131. Tìm hiểu về áp dụng phương pháp tình huống (case – study) trong việc giảng dạy pháp luật của Việt Nam và các nước.
 132. So sánh về đào tào luật và hành nghề luật tại Việt Nam và các nước.
 133. Vai trò của Kinh Koran đối với Hệ thống pháp luật Hồi giáo.
 134. Quyền tự do di chuyển của Liên minh Châu Âu – kinh nghiệm cho ASEAN.
 135. Những xu hướng về quyền con người – nhân quyền (human rights) trong pháp luật quốc tế.
 136. Cộng đồng kinh tế ASEAN – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 137. Cộng đồng kinh tế Châu Âu và tương quan so sánh với Cộng đồng kinh tế ASEAN.
 138. Xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, hàng không của khu vực và thế giới.
 139. Giải quyết tranh chấp theo thủ trọng tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS và khả năng áp dụng của Việt Nam.
 140. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế liên chính phủ – lý luận và thực tiễn. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 141. Các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo UNCLOS 1982.
 142. Hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước.
 143. Di dân quốc tế – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 144. Bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu của Việt Nam.
 145. Nội luật hóa điều ước quốc tế – những vấn đề lý luận và thực tiễn nội luật hóa tại Việt Nam.
 146. Quy chế pháp lý của người nước ngoài theo luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 147. Lãnh thổ hải quan – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 148. Nguyên tắc “quyền dân tộc tự quyết” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 149. Nguyên tắc “cấm dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế” trong bối cảnh hiện nay.
 150. Nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 151. Nguyên tắc “tận tâm thực hiện các cam kết” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 152. Bảo đảm sự khách quan trong giải quyết tranh chấp quốc tế.
 153. Vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong bối cảnh thế giới hiện nay.
 154. Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng có yếu tố nước ngoài – so sánh giữa pháp luật Việt Nam và các nước.
 155. Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài – so sánh giữa pháp luật Việt Nam và các nước.
 156. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
 157. Tìm hiểu pháp luật các nước về công nhận, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 158. Vấn đề chọn luật điều chỉnh lĩnh vực dân sự có yếu tố nước ngoài – pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước.
 159. Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài – lý luận và thực tiễn.
 160. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài – lý luận và thực tiễn.
 161. Quy phạm xung đột một bên trong pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước.
 162. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – thực trạng và kiến nghị. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 163. Giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 164. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam so sánh với pháp luật các nước.
 165. Quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng trong tư pháp quốc tế Việt Nam – so sánh với pháp luật một số quốc gia.
 166. Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc của WTO và thực tiễn bảo hộ trá hình trong thương mại quốc tế.
 167. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia của WTO và thực tiễn bảo hộ trá hình trong thương mại quốc tế.
 168. Các cam kết mở cửa thị trường trong khuôn khổ WTO và trong các hiệp định thương mại khu vực mà Việt Nam tham gia – nhìn từ góc độ so sánh.
 169. Cơ chế tự vệ thương mại của Việt Nam – lý luận và thực tiễn.
 170. Thuế chống bán phá giá theo WTO và những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam.
 171. Các biện pháp phòng vệ thương mại trong khuôn khổ WTO – lý luận và thực tiễn.
 172. Nguyên tắc cân bằng – hợp lý (proportionality) qua thực tiễn giải quyết tranh chấp của WTO – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 173. Trả đũa thương mại trong khuôn khổ WTO – lý luận và thực tiễn. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 174. Cơ chế trọng tài trong giải quyết tranh chấp của WTO – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 175. Tính hợp pháp của hàng rào kỹ thuật qua thực tiễn giải quyết tranh chấp của WTO – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 176. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước trong quá trình mở của thị trường.
 177. Nâng cao cơ chế thực thi phán quyết trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
 178. Việt Nam tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO – những bài học từ thực tiễn.
 179. Trách nhiệm chứng minh đối với các vụ kiện trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
 180. Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu – lý luận và thực tiễn.
 181. Giải quyết tranh chấp trong thanh toán quốc tế – những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 182. Các phương thức thanh toán trong thương mại quốc tế – những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 183. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế.
 184. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu: kinh nghiệm từ những tranh chấp trong thực tiễn.
 185. Thực thi hợp đồng vận tải trong thương mại quốc tế – những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 186. Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo pháp luật Việt Nam – những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 187. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam và so sánh với pháp luật các nước.
 188. Điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 189. Giải quyết xung đột pháp luật về thương mại quốc tế – kinh nghiệm của các nước cho Việt Nam.
 190. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.
 191. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số nước trên thế giới – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 192. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số tổ chức trọng tài thương mại quốc tế – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 193. Những vấn đề pháp lý liên quan đến điều khoản miễn trách theo quy định của Công ước Viên 1980 – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 194. Miễn trách theo CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – nhìn từ góc độ so sánh.
 195. Miễn trách do hành vi của người thứ ba trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – lý luận và thực tiễn.
 196. Chế định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.
 197. So sánh giữa CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam.
 198. Việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài khi giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại tại Việt Nam – lý luận và thực tiễn.
 199. Hủy phán quyết trọng tài thương mại – những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế.
 200. Giao kết hợp đồng theo CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – lý luận và thực tiễn.
 201. Vấn đề chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.
 202. Hình thức của hợp đồng theo pháp luật thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.
 203. Tìm hiểu về INCOTERMS 2010 và những kiến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam.
 204. Xuất khẩu sức lao động của Việt Nam – thực trạng và giải pháp.
 205. Thực tiễn giao kết các hợp đồng ngoại thương. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 206. Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự
 207. Nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp
 208. Chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự
 209. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự
 210. Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự
 211. Viện kiểm sát-cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn truy tố
 212. Giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn
 213. Giải quyết vụ án hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
 214. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng
 215. Giới hạn xét xử của Tòa án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
 216. Chức năng xét xử trong tố tụng hình sự
 217. Cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự
 218. Biện pháp ngăn chặn bắt người trong tố tụng hình sự
 219. Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong tố tụng hình sự
 220. Biện pháp bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 221. Biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong tố tụng hình sự
 222. Nguyên tắc pháp chế trong tố tụng hình sự
 223. Nguyên tắc giám đốc việc xét xử trong tố tụng hình sự
 224. Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự
 225. Đình chỉ vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra.
 226. Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 227. Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 228. Trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 229. Di sản dùng vào việc thờ cúng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 230. Hạn chế phân chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 231. Đăng ký giao dịch bảo đảm theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 232. Thế chấp tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 233. Đặt cọc theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 234. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 235. Phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 236. Điều khoản sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 237. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 238. Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 239. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 240. Bồi thường thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 241. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 242. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 243. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 244. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 245. Quyền đình công của người lao động theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 246. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 247. Thử việc theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 248. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 249. Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 250. Xử lý kỷ luật sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 251. Thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 252. Trách nhiệm liên đới của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 253. Căn cứ ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 254. Cấp dưỡng trong hôn nhân và gia đình theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 255. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 256. Tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 257. Tài sản riêng của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 258. Tuyên bố cá nhân chết (hoặc mất tích) và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân chết (hoặc mất tích) theo quy định pháp luật.
 259. Quy định về pháp nhân trong Bộ luật dân sự (BLDS) 2015. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 260. Địa vị pháp lý của hộ gia đình (hoặc tổ hợp tác) theo quy định của BLDS 2015.
 261. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.
 262. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức luật định và xử lý hậu quả pháp lý khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức luật định.
 263. Trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự Việt Nam.
 264. So sánh ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 265. Công ty hợp danh theo pháp luật Việt Nam – Lý luận và thực tiễn.
 266. Thực trạng pháp luật hiện hành về công ty TNHH một thành viên.
 267. So sánh cơ cấu tổ chức, quản lý của CTCP và Công ty TNHH.
 268. Người đại diện theo pháp luât trong doanh nghiệp – Lý luận và thực tiễn
 269. Bình luận các quy định của pháp luật doanh nghiệp về DNTN, hộ kinh doanh.
 270. So sánh các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014.
 271. So sánh mô hình quản trị của công ty cô phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014.
 272. Vấn đề kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 273. Chế độ pháp lý về nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
 274. Các vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm  của thương nhân kinh  doanh dịch vụ logistics
 275. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại
 276. Chế độ pháp  lý  về cho thuê hàng  hóa trong hoạt động thương  mại – Thực trạng và hướng hoàn  thiện
 277. Đại lý thương mại – Những vấn đề lý  luận  và thực tiễn Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 278. Pháp luật thương mại điện tử – Lý luận và thực tiễn.
 279. Đấu giá hàng hóa trong  hoạt động thương mại – Những vấn đề lý  luận và thực tiễn
 280. Môi giới thương mại  – Những vấn đề lý  luận  và thực tiễn
 281. Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong hoạt động thương mại –  Lý luận  và thực tiễn
 282. Hợp đồng vô hiệu trong hoạt động thương mai- Lý luận  và thực tiễn
 283. Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay
 284. Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong việc phá sản
 285. Vai trò của Tòa án và tổ chức quản lý thanh lý tài sản trong thủ tục phục hồi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.
 286. Các vấn đề pháp lý về hiệu lực của thỏa thuận trọng  tài
 287. Việc điều hoà giữa lợi ích của con nợ và chủ nợ  trong pháp luật phá  sản Việt Nam
 288. Xác định thị trường liên quan và ý nghĩa của nó đối với việc thực thi Luật Cạnh
 289. Pháp luật chống hành vi kinh  doanh đa cấp bất chính tại Việt  Nam
 290. Các hành vi cạnh tranh về giá trong Luật cạnh tranh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 291. Những vấn đề pháp lý và  thực  tiễn  liên  quan đến hành vi lạm dụng vị  trí thống lĩnh để hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh
 292. Những vấn đề pháp lý cơ bản về chống độc quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh
 293. Các vấn đề pháp lý về chuyển giao các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng nhượng quyền thương  mại
 294. Các vấn đề pháp lý về kiểm soát hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
 295. Các bảo đảm pháp lý đối với quyền xuất khẩu, nhập khẩu,  phân phối của doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài
 296. Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp  đồng trong hoạt động thương mại –  Lý luận  và thực tiễn
 297. Hợp đồng vô hiệu trong hoạt động thương mai- Lý luận  và thực tiễn
 298. Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay
 299. Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong việc phá sản: Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 300. Vai trò của tòa án và tổ chức quản lý thanh lý tài sản trong thủ tục phục hồi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
 301. Các vấn đề pháp lý về hiệu lực của thỏa thuận trọng  tài
 302. Việc điều hoà giữa lợi ích của con nợ và chủ nợ  trong pháp luật phá sản Việt Nam
 303. Xác định thị trường liên quan và ý nghĩa của nó đối với việc thực thi Luật Cạnh
 304. Pháp luật chống hành vi kinh  doanh đa cấp bất chính tại Việt  Nam
 305. Các hành vi cạnh tranh về giá trong Luật cạnh tranh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 306. Những vấn đề pháp lý và  thực  tiễn  liên  quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh để hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh
 307. Những vấn đề pháp lý cơ bản về chống độc quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh
 308. Các vấn đề pháp lý về chuyển giao các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng nhượng quyền thương  mại
 309. Các vấn đề pháp lý về kiểm soát hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
 310. Các bảo đảm pháp lý đối với quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối của doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là danh sách Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật hay, và tiêu biểu nhất, mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật chia sẻ cho các bạn sinh viên tham khảo. Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài khác nhau các bạn có nhu cầu muốn được tư vấn, làm đề cương và làm bài luận văn tốt nghiệp,  khóa luận tốt nghiệp, và báo cáo tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp đến, dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Hỗ Trợ Viết Luận Văn để được tư vấn miễn phí nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Viết khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng nghiên cứu, biết cách phân tích, tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề pháp lý trong thực tiễn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tiểu luận tốt nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản như sau:

 1. Về hình thức: theo đúng Hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp của Khoa Luật (xem hướng dẫn của tài liệu này).
 2. Về nội dung: (sinh viên phải trao đổi cụ thể với giảng viên hướng dẫn và thực hiện nhằm:
 • Có mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu rõ ràng; phương pháp và phạm vi nghiên cứu cụ thể và phù hợp với chủ đề nghiên cứu.
 • Nêu được cơ sở lý thuyết, cơ sở pháp lý liên quan đến vấn đề pháp lý đã chọn nghiên cứu.
 • Phân tích các quy định pháp luật cụ thể phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
 • Phân tích hiện trạng của vấn đề pháp lý cần nghiên cứu tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp một cách cụ thể.
 • Đưa ra được những nhận xét, đánh giá, bình luận, kết luận cụ thể và rõ ràng về hiện trạng của vấn đề.
 • Đề xuất một số giải pháp phù hợp, cụ thể để giải quyết những tồn tại của hiện trạng nói trên.
 • Đánh giá tổng kết kết quả nghiên cứu.
 1. Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn cho phép nộp về khoa. Đồng thời giảng viên hướng dẫn sẽ cho điểm hướng dẫn, điểm này cùng với điểm của giảng viên phản biện (chấm 2), quy ra điểm trung bình của khóa luận tốt nghiệp.

LỰA CHỌN CHỦ Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

Sinh viên Ngành Luật   khóa luận chủ yếu tại cơ quan, tổ chức hành nghề luật, các tổ chức kinh doanh như các doanh nghiệp: công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã… Sinh viên cũng có thể   khóa luận tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các cơ quan tố tụng, các văn phòng tư vấn pháp lý, văn phòng luật sư, công ty luật, v.v… với các đề tài phù hợp, được sự đồng ý của Khoa Luật và giảng viên hướng dẫn.

Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân và điều kiện của nơi thực tập, mỗi sinh viên có thể lựa chọn một trong những lĩnh vực thuộc chuyên môn ngành học để làm đề tài viết   khóa luận tốt nghiệp.

 1. Những chủ đề gợi ý cho Chuyên ngành Luật kinh doanh:
 • Những nội dung cơ bản trong pháp luật dân sự như: tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ & hợp đồng, thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại… ứng dụng trong kinh doanh.
 • Pháp luật về chủ thể kinh doanh. Có thể hướng vào các chủ đề cụ thể như: địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh, quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp; hình thành, quản lý, tăng giảm và chuyển nhượng vốn; vấn đề hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến tổ chức lại doanh nghiệp; mua lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.
 • Pháp luật về các loại hành vi thương mại.
 • Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại: Có thể tập trung vào các chủ đề về hợp đồng trong kinh doanh; các loại hợp đồng kinh doanh thương mại (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ kinh doanh…) Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và những giải pháp bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp.
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (Tố tụng tòa án và trọng tài thương mại, hòa giải thương mại)
 • Pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
 • Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
 • Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế.
 1. Những chủ đề gợi ý cho Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế
 • Luật của các thiết chế thương mại quốc tế: WTO, TPP, EU hay ASEAN
 • Các vấn đề về chống phá giá, trợ cấp và phòng vệ thương mại trong thương mại quốc tế.
 • Chính sách và luật liên quan đến thuế hải quan và các biện pháp phi thuế quan áp dụng đối với hàng xuất nhập khẩu.
 • Pháp luật của các khu vực liên kết kinh tế, liên minh thuế quan, các hiệp định thương mại tự do song phương hoặc đa phương.
 • Luật đầu tư quốc tế, các biện pháp bảo hộ đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thông qua các cơ chế đặc biệt hoặc theo cơ chế trọng tài.
 • Mua bán hàng hóa quốc tế: giao kết hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, các hình thức bảo hộ pháp lý, rủi ro pháp lý có liên quan.
 • Vận chuyển quốc tế: hợp đồng và luật điều chỉnh, trách nhiệm của người chuyên chở, kinh doanh dịch vụ logistic.
 • Nhượng quyền thương mại quốc tế, cung ứng dịch vụ xuyên biên giới. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Thanh toán quốc tế: các công cụ chuyển nhượng và phương thức thanh toán trong thương mại quốc tế.
 • Các công ty đa quốc gia, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp có yếu tố quốc tế, phá sản xuyên quốc gia.
 • Tập quán thương mại quốc tế: Incoterms và giao nhận hàng hóa trong thương mại quốc tế, UCP về tín dụng chứng từ…
 • Giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân trong kinh doanh quốc tế, việc công nhận và cho thi hành các bản án, phán quyết của tòa án, trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
 • Các vấn đề liên quan đến xung đột pháp luật trong thương mại quốc tế
 1. Những chủ đề gợi ý cho Chuyên ngành Luật và Quản trị địa phương

3.1. Chủ để về Hiến pháp và bộ máy Nhà nước

 • Đảm bảo các quyền tự do, dân chủ: các quyền dân sự, chính trị; các quyền tự do hội họp, vấn đề trưng cầu dân ý…
 • Cấu trúc quyền lực nhà nước,
 • Năng lực chính quyền: tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương, trách nhiệm giải trình,
 • Cải cách hệ thống chính trị,
 • Hoạt động của cơ quan dân cử, hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Độc lập tư pháp. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Cơ chế bảo vệ Hiến pháp tại Việt Nam

3.2. Chủ đề về luật hành chính và tố tụng hành chính

 • Cán bộ, công chức và công vụ: vấn để tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, xử ký kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả… của cán bộ, công chức
 • Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: y tế, thương mại, thông tin trên mạng xã hội, an ninh mạng…
 • Quyết định hành chính, xử lý vi phạm hành chính: hoạt động ban hành hành, kiểm tra văn bản hành chính, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực
 • Khiếu nại, Tố cáo và Tố tụng hành chính

3.3. Chủ đề về quản lý đất đai và môi trường

 • Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất
 • Pháp luật về giao đất và thự tiễn thực hiện tại địa phương
 • Pháp luật về cho thuê đất
 • Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất
 • Quản lý nhà nước với các giao dịch quyền sử dụng đất: chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn…
 • Thu hồi đất Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất
 • Tranh chấp đất đai
 • Pháp luật về môi trường

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Trên đây là những chủ đề gợi ý, có tính tổng quát. Trong quá trình thực tập, SV cần trao đổi với GV hướng dẫn để chọn ra một vấn đề cụ thể trong các chủ đề trên, đi sâu nghiên cứu, phân tích và liên hệ thực tiễn.

Ngoài các chủ đề trên, SV có thể đề xuất và được GV hướng dẫn chấp thuận, chọn những đề tài khác trong các lĩnh vực Luật thương mại, Luật dân sự, Luật lao động, Luật quốc tế, Luật hành chính, Luật hiến Pháp…

Trong quá trình thực tập, theo yêu cầu của đơn vị khóa luận và được GV hướng dẫn chấp thuận, SV có thể chọn các chủ đề về pháp luật theo đặt hàng của đơn vị, nhưng phải đảm bảo đúng yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp Cử nhân luật.

QUY TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

Quy trình làm khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp được thực hiện qua các bước như sau:

 • Khi chọn chủ đề nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm chủ đề phù hợp với khả năng của mình cũng như tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị nơi sinh viên thực tập.
 • Sau khi xác định được chủ đề nghiên cứu, sinh viên sẽ lập đề cương sơ bộ và tiến hành thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến chủ đề lựa chọn.
 • Tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận chủ đề lựa chọn đã được các nhà khoa học bàn luận như thế nào; vận dụng lý thuyết, mô tả và phân tích hiện trạng liên quan đến chủ đề nghiên cứu tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, nguyên nhân, đề xuất những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn tại của hiện trạng. Ba phần: lý thuyết, phân tích hiện trạng và giải pháp cần phải có sự liên quan chặt chẽ và phù hợp với nhau. Để tránh bị lệch hướng nghiên cứu, sinh viên phải viết đề cương chi tiết trước khi tiến hành nghiên cứu và viết bản thảo. Đề cương chi tiết cho phép thấy được sự hợp lý của công việc cần thực hiện và toàn bộ nội dung của khóa luận tốt nghiệp.

Lưu ý:

Trong quá trình   khóa luận và viết   khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo đúng lịch trình để đảm bảo việc triển khai nghiên cứu không bị lệch hướng so với chủ đề đã lựa chọn. Đề Tài  khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

Mỗi giảng viên hướng dẫn sẽ quy định cụ thể lịch làm việc của mình với nhóm sinh viên và công bố rõ với sinh viên từ đầu đợt   khóa luận và viết   khóa luận tốt nghiệp.

KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Một khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp gồm các phần sau:

Phần mở đầu:

 • Lý do lựa chọn chủ đề nghiên cứu – Tình hình nghiên cứu
 • Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu.
 • Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
 • Giới thiệu kết cấu của khóa luận tốt nghiệp.

Phần lý thuyết:

Trình bày cô đọng cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Phần thực trạng:

Xác định, phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành hoặc đối chiếu so sánh với pháp luật đã qua, sắp đến hoặc pháp luật của các quốc gia khác.

Xác định, phân tích, đánh giá tình hình thực tế về nội dung của chủ đề nghiên cứu tại doanh nghiệp, cơ quan hay tổ chức theo phạm vi đã xác định. Nêu được những điểm phù hợp, hạn chế của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển hay suy thoái trong xây dựng và áp dụng pháp luật cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Đề Tài  khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

Phần nhận xét – đánh giá và đề xuất giải pháp:

 • Trình bày nhận xét, đánh giá, bình luận, kết luận của tác giả về thực trạng đã phân tích.
 • Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thực tế.
 • Các giải pháp cần cụ thể, tránh nêu chung chung hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết.
 • Các giải pháp đề xuất phải phù hợp với tình hình và nguyên nhân đã được phân tích ở phần hiện trạng và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Phần kết luận:

 • Nêu và đánh giá tổng quát những kết quả đạt được so với những mục tiêu đặt ra theo từng nội dung nghiên cứu.
 • Xác định những kết quả cụ thể mà tác giả của khóa luận tốt nghiệp đã đạt được

Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì tác giả   khóa luận tốt nghiệp đã làm được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn đề).

TRÌNH BÀY Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

 • Trang bìa
 • Trang bìa phụ
 • Trang “Lời cam đoan”
 • Trang “Bảng quy định viết tắt”, “Danh mục bảng biểu sơ đồ”, hoặc “danh mục án lệ”…
 • Trang “ Bảng chấm điểm và kết luận của giảng viên hướng dẫn”
 • Trang “Bảng điểm của người chấm khóa luận tốt nghiệp”
 • Trang Mục lục
 • Phần nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp (tối thiểu 30 trang, số trang cũng không nên vượt quá 50 trang)
 • Danh mục tài liệu
 • Các phụ lục khác (nếu có).
 • Quyển khóa luận đóng chung với khóa luận tốt nghiệp, ngăn cách với   khóa luận tốt nghiệp bởi một bìa màu.

Sinh viên lưu ý một số vấn đề sau:

 1. Số lượng in: khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp được in thành 03 bản có nội dung giống nhau, gồm một bản gốc và 2 bản photo đóng quyển theo quy định, (tham kháo trong phụ lục số 4)
 2. Trang bìa chính: in trên giấy bìa, nên trình bày trang trọng và đẹp, tránh rườm rà lòe loẹt. (tham kháo trong phụ lục số 2)
 3. Trang bìa phụ: in trên giấy thường. (tham kháo trong phụ lục số 3) Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 4. Trang “Lời cam đoan”: là lời đảm bảo của tác giả về kết quả nghiên cứu cũng như tính trung thực trong việc tham khảo và sử dụng tài liệu tham khảo khi viết   khóa luận tốt nghiệp (Tác giả   khóa luận tốt nghiệp phải ký sống và ghi rõ tên trên bản cam đoan).
 5. Các trang bảng chấm điểm:theo mẫu do khoa Luật quy định. (tham khảo phụ lục số 6 của tài liệu nàySinh viên nên dùng chức năng Insert + Index anh Tables + Table of Contents của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.
 6. Phần nội dung: viết tối thiểu là 30 trang và tối đa không nên vượt quá 50 trang. Trường hợp đặc biệt, do tính đặc thù của vấn đề nghiên cứu, sinh viên có thể viết quá 50 trang, nhưng hết sức cân nhắc.
 7. Phần Phụ lục: Các phụ lục khác dùng để thể hiện các nội dung có liên quan đến nội dung khóa luận tốt nghiệp hoặc các tài liệu gốc được dùng để làm   khóa luận tốt nghiệp.Các phụ lục phải được phân biệt hoặc bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2…) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B…) và có tên cụ thể.
 8. Hình thức trình bày và đánh số chương mục:

Khóa luận tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (nếu có).

Cụ thể như sau:

 • In trên giấy khổ A4 (210 x 297) (in giấy hai mặt, không dùng giấy thơm khi in khóa luận tốt nghiệp)
 • Font chữ: Times New Roman, size: 14;
 • Line spacing: 1,3 lines (trừ các tiêu đề), Paragraph: 6pt
 • Định lề trang giấy: Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Số thứ tự trang: đánh số thứ tự ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính là 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (9), còn các phần trước đó từ (3) đến (8) đánh số thứ tự trang theo i, ii…
 • Cách đánh số chương mục:Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả rập (Không dùng số La mã I, II, III…). Các tiểu mục của chuyên đề được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

Ví dụ: Tiêu đề trong khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 1 (TIÊU ĐỀ CẤP 1, SIZE 16, CHỮ HOA, IN ĐẬM, CANH GIỮA)

 • 1 Tiêu đề cấp 2: viết thường in đậm, size 16
 • 1.1 Tiêu đề cấp 3: viết thường như văn bản nhưng in đậm, size 14
 • 1.1.1 Tiêu đề cấp 4: viết thường như văn bản nhưng in nghiêng, size 14
 • 1.1.2 Tiêu đề cấp 4: viết thường như văn bản nhưng in nghiêng, size 14

Tên chương luôn phải ở đầu trang mới, canh giữa!

 1. Cách viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong khóa luận tốt nghiệp. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong khóa luận tốt nghiệp. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong   khóa luận tốt nghiệp.

Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức… thì chỉ được viết tắt sau lần viết đầy đủ thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu   khóa luận tốt nghiệp có nhiều chữ viết tắt thì phải có Bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp dẫn chiếu văn bản pháp luật cần ghi đầy đủ số ký hiệu văn bản và tên văn bản, ví dụ: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Đề Tài  khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

Trường hợp văn bản đó được sử dụng nhiều lần trong khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp thì từ lần thứ 2 trở đi có thể viết tắt như sau:

 • Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật còn lại được sắp xếp theo thứ tự: “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản” ví dụ: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
 • Trường hợp các văn bản luật, pháp lệnh thì có thể viết tắt tên luật, pháp lệnh và năm ban hành, Ví dụ: Luật doanh nghiệp 2005.
 • Không viết tắt ở tên đề tài, tên chương, tên mục và trong phần mục lục, phần mở đầu và kết luận.
 1. Cách trích dẫn và chú dẫn tài liệu tham khảo
 • Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa khoa học mà không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được chú dẫn ở cuối trang và được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo. Nếu sử dụng tài liệu của người khác mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu theo đúng quy định thì khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp sẽ rơi vào lỗi đạo văn.
 • Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.
 • Nếu không có điều kiện tiếp cận được tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo.
 • Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép “….” để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn hai câu hoặc 4 dòng đánh máy thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Trong trường hợp này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép. Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Chú dẫn (footnote) đặt ở cuối trang (vào Insert/reference/footnote… sử dụng bottom of page để chú dẫn). Chú dẫn theo số và số chú dẫn phải liên tục từ nhỏ đến lớn cho toàn bộ khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp (chọn continuous ở mục numbering). Phần chú dẫn phải ghi các thông tin về tài liệu đó theo trình tự sau:
 • Tài liệu tham khảo là sách, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, báo cáo… phải ghi đầy đủ các thông tin sau
 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) (không ghi chức vụ, danh hiệu, học hàm, học vị của tác giả)
 • Năm xuất bản, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • Tên sách, luận án, luận văn hoặc báo cáo (in nghiêng, dấy phẩy cuối tên)
 • Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • Nơi xuất bản, (dấu phẩy sau nơi xuất bản)
 • Trang (viết tắt: tr. ) (dấu chấm để kết thúc)
 • Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách … ghi đầy đủ các thông tin theo trình tự sau:
 • Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • Năm công bố, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • Tên bài báo, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • Tập (không có dấu ngăn cách) (nếu có) Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Số, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • Các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
 • Nếu tài liệu được trích từ các website thì ngoài thông tin về tài liệu phải copy theo toàn bộ đường dẫn trang web có tài liệu đó và ghi rõ thời điểm truy cập.

Ví dụ:

Theo Vnexpress, “Ông Nguyễn Văn Bình bị cảnh cáo”, https://vnexpress.net/ong-nguyen-van-binh-bi-canh-cao-4188650.html truy cập ngày 11/9/2020

 • Nếu tài liệu là văn bản pháp luật cần ghi đúng ký hiệu văn bản pháp luật qui định tại Đ. 7 Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008. Ví dụ: Nghị định số 72/2006/NĐ/CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nếu tài liệu là bản án cần ghi đúng ký hiệu bản án và trích yếu theo hướng dẫn tại Nghị Quyết số 01/2005/NQ-TANDTC ngày 31 tháng 3 năm 2005. Ví dụ: Bản án số: 09/2005/KDTM-ST về “V/v tranh chấp về hợp đồng thuê mua tài chính” của Tòa án Nhân dân tỉnh X.
 • Trường hợp một tài liệu tham khảo nhưng được trích dẫn nhiều lần trong khóa luận tốt nghiệp, bắt đầu từ chú dẫn thứ hai trở đi nếu SV không muốn lặp lại chú dẫn đó, thì có thể ghi: Tên tác giả, (phẩy) tlđd số chú dẫn trước đó….., (phảy) tr.…. (sau số trang kết thúc bằng dấu chấm)
 • Ngoài ra sinh viên có thể sử dụng các footnote để giải nghĩa từ ngữ, làm rõ thêm một nội dung nào đó mà không tiện viết trong phần nội dung.
 1. Yêu cầu về lập danh mục tài liệu

Danh mục tài liệu bao gồm: Đề Tài  khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

 1. Danh mục văn bản pháp luật(danh mục văn bản pháp luật Việt Nam, nước ngoài, các Hiệp định, Hiệp ước, Công ước quốc tế) (trường hợp có nhiều ngôn ngữ khác nhau thì lập danh mục văn bản pháp luật theo từng ngôn ngữ riêng)
 2. Danh mục các tài liệu tham khảo

2.1. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt

2.2. Tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

2.3. Các trang thông tin điện tử

2.4. ………..

 • Tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
 • Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC theo họ tên tác giả luận văn theo thông lệ của từng nước.
 • Tác giả là người nưới ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm.
 • Không ghi học hàm, học vị, chức vụ của tác giả các tài liệu Đề Tài khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
 • Ở mỗi tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo tác giả cũng ghi đầy đủ các thông tin theo trình tự như đã hướng dẫn ở phần chú dẫn (footnote)
 • Riêng đối với tài liệu tham khảo là sách, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, luận văn cử nhân, báo cáo… thì không phải ghi số trang như trong footnote. Đối với tài liệu từ internet ghi đầy đủ các thông tin theo trình tự như đã hướng dẫn ở phần chú dẫn (footnote)
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993