Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

Đánh giá post

Chuyên Ngành Khoa Học Tự Nhiên là một trong những ngành rất rộng lớn, để có thể tìm kiếm được một Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên là việc không hề khó khăn đối với các bạn học viên. Tuy nhiên để có thể tìm kiếm được một đề tài hay, và mới lạ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng vấn đề đó các bạn học viên không cần phải quá lo lắng nữa vì Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã giúp đỡ các bạn học viên về việc đề tài rồi. Tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn việc các bạn muốn tham khảo một đề tài hay, mới lạ thì không khó. Với việc Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn luôn luôn cập nhập những danh sách Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên mới nhất năm 2022, cũng như tư vấn cho các bạn sinh viên những đề tài mới nhất hiện nay. Và đặc biệt là các bạn có thể tham khảo thêm những bài mẫu của các học viên khóa trước để tham khảo luận văn.

Ngoài ra, Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn còn hỗ trợ các bạn học viên những dịch vụ tốt nhất, đó là Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, chuyên hỗ trợ các bạn học viên gặp khó khăn trong việc làm bài, hay các bạn học viên không có thời gian làm bài luận văn tốt nghiệp, thì các bạn liên hệ trực tiếp đến ZALO: để được tư vấn một cách chuyên nghiệp nhất nhé.

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

 1. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Từ Cặn Chiết DICHLORMETHANE Quả Cây Trâu Cổ (Ficus Pumila L.)
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khai Thác Phần Mềm Geometer Is Sketchpad Hỗ Trợ Dạy Học Các Tình Huống Điển Hình Trong Hình Học 8
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tính Ổn Định Nghiệm Của Phương Trình Vi Phân Và Phương Trình Đạo Hàm Riêng
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Hệ Sinh Của Một Số Cấu Trúc Đại Số
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Vấn Đề Về Định Lý Bất Biến Dickson
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiệm Dừng Của Một Số Lớp Phương Trình Đạo Hàm Riêng Có Trễ
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Vấn Đề Về Hạng Trong Đại Số Tuyến Tính
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khai Thác Phần Mềm Geometer is Sketchpad Hỗ Trợ Dạy Học Các Tình Huống Điển Hình Trong Hình Học 7
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phối Hợp Phương Pháp Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Và Dạy Học Kiến Tạo Trong Dạy Học Hình Học 10
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khai Thác Phần Mềm Geogebra Tích Cực Hóa Hoạt Động Dạy Học Các Định Lí Hình Học Ở Trường THCS
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khai Thác Phần Mềm Geogebra Tích Cực Hóa Hoạt Động Dạy Học Các Khái Niệm Hình Học Ở Trường THCS
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ứng Dụng Phương Trình Vi Phân Trong Mô Hình Quần Thể Sinh Vật
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khai Thác Phần Mềm Cabri 2D Hỗ Trợ Dạy Học Các Tình Huống Điển Hình Trong Hình Học 9
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Không Gian Vectơ Các Đa Thức Trên Một Trường
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khai Thác Phần Mềm Cabri 2D Hỗ Trợ Dạy Học Các Tình Huống Điển Hình Trong Hình Học 7
 16. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đặc Điểm Hình Thành Các Hợp Chất Nito Trong Nước Dưới Đất Khu Vực Hà Nội
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Chế Tạo Và Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Một Số Thông Số Công Nghệ Đến Đặc Tính Của Pin
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Nồng Độ AFP (Alpha-Feto-Protein) Và Một Số Chỉ Số Hóa Sinh Trên Bệnh Nhân Ung Thư Gan
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Chế Tạo Và Đặc Trưng Tính Chất Của Màng Phủ Nitrua Trên Nền Hợp Kim Cứng WC-Co
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Chế Tạo Các Lớp Phủ Hydroxyapatit Có Khả Năng Tương Thích Sinh Học Trên Nền Vật Liệu
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bước Đầu Nghiên Cứu Tạo Chế Phẩm Phân Hủy Hợp Chất Hữu Cơ Từ Vi Sinh Vật Bản Địa
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ảnh Hưởng Của Một Số Dung Dịch Dinh Dưỡng Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Cây Cà Chua Đen Thủy Canh
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ảnh Hưởng Của Ánh Sáng Đơn Sắc Lên Quá Trình Nhân Chồi Và Ra Rễ Của Lan Hoàng Thảo Kèn
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Đặc Điểm Tầm Vóc – Thể Lực Và Sinh Lí Của Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Là Dân Tộc Tày
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: So Sánh Ảnh Hưởng Của Ánh Sáng LED Đến Sự Phát Sinh Protocorm Và Chồi Ở Một Số Giống Lan Đai Châu
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Thành Phần, Tỉ Lệ Phối Trộn Bầu Ươm Hữu Cơ Và Ứng Dụng Trên Cây Trồng
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ảnh Hưởng Của BAP Đến Sự Ra Hoa Của Lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Sp)
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Đến Sự Phát Sinh Cơ Quan Của Lan Thiên Nga
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cặn Chiết N-Hexane Quả Cây Trâu Cổ (Ficus Pumila L.)
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Khai Thác Phần Mềm Geogebra Tích Cực Hóa Hoạt Động Dạy Học Giải Bài Tập Hình Học Ở Trường THCS
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Giải Và Khai Thác Những Bài Toán Phương Trình Và Bất Phương Trình Đa Thức
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Biên Soạn Tài Liệu Truyền Thông Về Các Loài Hải Sản Độc Hại Có Thể Gây Chết Người Ở Khánh Hòa
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Ứng Dụng Mô Hình Toán Mô Phỏng Các Quá Trình Thủy Động Lực Vùng Ven Biển Cửa Sông Nhật Lệ
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Tích Các Tiêu Chí Và Quy Trình Kiến Trúc Phần Mềm
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ứng Dụng Xử Lý Ảnh Trong Theo Dõi Đối Tượng Chuyển Động
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tìm Đường Đi Ngắn Nhất Bằng Thuật Toán Dijkstra Và Xây Dựng Chương Trình
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Phương Pháp Nén Âm Thanh Và Xây Dựng Chương Trình Thử Nghiệm
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Mạng Neuron Và Ứng Dụng Trong Nhận Dạng Tiếng Nói
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tìm Hiểu Phương Pháp Phát Hiện Bóng Của Một Đối Tượng Qua Ảnh Viết Chương Trình Minh Họa
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Các Phép Toán Hình Thái Trong Xử Lý Ảnh Và Xây Dựng Ứng Dụng
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Pháp Trích Chọn Dấu Hiệu Của Ảnh Dựa Trên Đặc Trưng Hình Dạng
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tìm Hiểu Các Quan Hệ Hình Học 2D, 3D Và Xây Dựng Ứng Dụng
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tìm Hiểu Về Hiện Tượng Phân Giải Đồng Tham Chiếu Và Xây Dựng Ứng Dụng
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nâng Cao Chất Lượng Hình Ảnh Bằng Các Phép Toán Số Học
 45. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Các Phương Pháp Khai Phá Dữ Liệu Sử Dụng Cây Quyết Định Và Ứng Dụng
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ứng Dụng Hệ Chuyên Gia Trong Xử Lý Sự Cố Máy Tính
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ứng Dụng Xử Lý Ảnh Trong Y Tế
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Xây Dựng Website Quản Lí Trường Thpt Cao Bá Quát
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tìm Hiểu Một Số Ngôn Ngữ Lập Trình Game Trên Điện Thoại Di Động
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Các Phương Pháp Tấn Công Vượt Tường Lửa
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Áp Dụng Giải Thuật K-Mean Xây Dựng Website Bán Hàng Thời Trang – Viết Chương Trình Minh Họa
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Bán Hàng Đồ Điện Dân Dụng Cho Công Ty Tnhh Nhật Minh
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Xây Dựng Website Quản Lí Học Liệu Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Phương Pháp Phân Tích Phân Cấp Mờ Và Ứng Dụng Trong Lựa Chọn Nhà Cung Cấp Thiết Bị Viễn Thông
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Mô Hình Điện Toán Đám Mây Và Ứng Dụng Trong Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Bắc Thăng Long
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bảo Vệ Bản Quyền Video Bằng Kỹ Thuật Thủy Vân Dựa Vào Các Phép Biến Đổi Rời Rạc
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Pháp Gộp Toán Tử Qua Ma Trận Đặc Trưng Để Tìm Cây Toán Tử Có Chi Phí Nhỏ Nhất
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Tính Chất Chuẩn Và Tựa Chuẩn Trong Mô Hình Dữ Liệu Dạng Khối
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tính Chất Của Hệ Sinh Giàn Giao Các Tập Đóng Trong Mô Hình Dữ Liệu
 60. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Cấp Phát Trong Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Thuật Toán Phân Vùng Ảnh Dựa Trên Sự Phân Chia Và Kết Hợp Miền Kề
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đặc Trưng Họ Phân Phối Gamma
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Lập Trình Mô Phỏng Một Số Thuật Toán Giải Quy Hoạch Tuyến Tính Hỗ Trợ Việc Giảng Dạy
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Khả Năng Cung Cấp Lân Của Đất Lúa Trong Điều Kiện Bón Giảm Lân, Tưới Khô-Ngập Luân Phiên
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Biến Động Quy Mô Nội Mùa Một Số Yếu Tố Khí Tượng, Hải Dương Khu Vực Bờ Tây Biển Đông
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Xác Lập Công Thức Tính Toán Một Số Thông Số Nước Nhảy Đáy Trên Kênh Dốc Thuận Có Lòng Dẫn
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Xác Định Dòng Chảy Tối Thiểu – Áp Dụng Cho Hệ Thống Sông Vu Gia
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sán Lá Phổi Paragonimus Heterotremus Và Paragonimus Westermani Ở Việt Nam Hình Thái, Phân Tử
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Tối Ưu Hóa Sự Phối Hợp Giữa Máy Xúc Và Ô Tô Cho Các Mỏ Khai Thác Than Lộ Thiên Vùng Quảng Ninh
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Lập Quy Hoạch Phòng Chống Úng Ngập Dựa Trên Phân Tích Rủi Ro
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Sự Phản Xạ, Khúc Xạ Của Sóng Quasi P Đối Với Biên Phân Chia Có Độ Nhám Cao
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sóng Mặt Trong Các Môi Trường Đàn Hồi Không Nén Được
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đánh Giá Thực Trạng Quan Trắc Cảnh Báo Ô Nhiễm Sông Hồng Đoạn Chảy Qua Địa Phận Tỉnh Lào Cai
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Phát Triển Bền Vững Địa Phương (LSI) Tại Một Số Xã
 75. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Sinh Kế Người Dân Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Việc Đề Xuất Xây Dựng Trạm Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Đánh Giá Chính Sách Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Ở Việt Nam – Trường Hợp Chất Thải Bóng Đèn
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Áp Dụng Đồng Quản Lý Trong Sử Dụng Bền Vững Tài Nguyên Nước Tại Khu Vực Hồ Thủy Điện
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Quá Trình Di Cư Con Người Tại Vùng Ven Biển
 80. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Áp Dụng Sản Xuất Sạch Hơn Cho Ngành Nhựa Xây Dựng Tại Công Ty Kinh Doanh Và Dịch Vụ
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Đánh Giá Tính Bền Vững Của Mô Hình Cà Phê Thương Mại Công Bằng Tại Xã Thuận An
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Thanh Tra Trong Quản Lý Bền Vững Nước
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu, Đánh Giá Tính Bền Vững Của Sản Xuất Lúa Sử Dụng Bộ Tiêu Chí Nhóm Lúa Gạo Bền Vững (SRP)
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Tính Bền Vững Cho Hoạt Động Sinh Kế Của Cộng Đồng Cư Dân
 85. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Bền Vững Không Gian Xanh Công Cộng Khu Vực Bốn Quận Nội Thành
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Diễn Biến Xâm Nhập Mặn Phía Nam Đồng Bằng Sông Hồng Liên Quan Đến Biến Đổi Khí Hậu
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Biến Đổi Của Lượng Mưa Và Liên Hệ Với Mực Nước Ngầm Trên Khu Vực Nội Thành Hà Nội
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Hiện Trạng Ấu Trung Sán Lá Có Khả Năng Lây Truyền Cho Người Nhiễm Trên Cá
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiệm Toàn Cục Của Một Số Lớp Phương Trình Vi Phân Thức
 90. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Phân Phối Giá Trị Của Hàm Phân Hình Và Đạo Hàm Của Nó
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Trình, Đường Lối Chung Để Giải Một Phương Trình
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Và Đánh Giá Thành Phần Các Hoạt Chất Có Trong Nấm Hồng Chi, Nước Linh Chi Uống Liền
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Phân Lập Và Tuyển Chọn Chủng Vi Khuẩn Có Khả Năng Sinh Acid Lactic Cao Từ Sữa Người Và Động Vật
 94. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Nhân Giống Keo Lai BV32 Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào
 95. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Khả Năng Tạo Màng Sinh Học Của Chủng Vi Khuẩn Phân Hủy Phenol Phân Lập Từ Nước Nhiễm Dầu
 96. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sử Dụng Kỹ Thuật PCR-RFLP Trong Nghiên Cứu Mối Tương Quan Của Đoạn Gene GH Đến Sinh Trưởng Của Lợn
 97. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Quá Trình Đối Kháng Vi Khuẩn Gram Dương Của Chitosan – Nano Bạc
 98. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Kỹ Thuật Nhân Nhanh Giống Cây Xạ Đen (Ehretia Asperula Zoll. & Mor.)
 99. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập, Tuyển Chọn Chủng Vi Khuẩn Nitrat Hóa Có Khả Năng Ứng Dụng Trong Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
 100. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bước Đầu Nghiên Cứu Phương Pháp Phát Hiện Nhanh Trực Trùng Mủ Xanh (Pseudomonas Aeruginosa)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

Tổng Hợp Những Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên Hay Nhất Năm 2022

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Tái Sinh Giống Rau Sắng (Melientha Suavis) Chất Lượng Cao Bằng Kỹ Thuật In Vitro
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Một Số Phương Trình Elliptic Và Hyperbolic Phi Tuyến Suy Biến
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Hóa Sinh Của Một Số Giống Lạc (Arachis Hypogaea L) Có Năng Suất
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Quá Trình Rã H0 Trong Một Số Mô Hình Chuẩn Mở Rộng
 5. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Tách Dòng Và Giải Trình Tự Gene Mã Hóa Enzyme Nattokinase Từ Bacillus Subtilis
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Mã Constacyclic Nghiệm Lặp Trên Vành Chuỗi Hữu Hạn
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ứng Dụng Phương Pháp Mã Vạch DNA Trong Kiểm Định Thành Phần Chính Của Các Sản Phẩm Thảo Dược
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đồng Hóa Số Liệu Trong Truyền Nhiệt
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Nuôi Cấy Tế Bào Gốc Từ Lớp Whartsons Jelly Dây Rốn Người
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Thiết Kế Vector Biểu Hiện Các Gene Mã Hóa Cho Các Enzyme Xúc Tác Quá Trình Sinh Tổng Hợp Β-Carotene
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Tạo Mô Sẹo Và Tái Sinh Cây Dâu Tây (Fragaria Vesca L.) Từ Mảnh Lá
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Đặc Điểm Bệnh Học Và Cơ Chế Đa Kháng Thuốc Của Hai Loài Vi Khuẩn Edwardsiella Ictaluri
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Lưỡng Ổn Định Quang Của Buồng Cộng Hưởng Vòng Chứa Môi Trường Trong Suốt Cảm Ứng Điện Từ Năm Mức
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Phân Hạng Trong Tra Cứu Ảnh Dựa Vào Nội Dung
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Pháp Giải Một Số Lớp Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu Và Ứng Dụng
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Các Điều Kiện Tự Nhiên Và Tài Nguyên Du Lịch Lãnh Thổ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Điều Khiển Độ Căng Của Phân Tử ADN Trong Dung Môi Phi Tuyến Bằng Kìm Quang Học
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Phổ Hấp Thụ Và Phổ Tán Sắc Của Môi Trường Khí Nguyên Tử 85Rb Khi Có Mặt Hiệu Ứng
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Sự Lan Truyền Xung Laser Trong Môi Trường Nguyên Tử Ba Mức Khi Có Mặt Hiệu Ứng EIT
 20. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Bài Toán Biên Đối Với Một Số Lớp Phương Trình Truyền Sóng Trong Miền Không Trơn
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Và Khuếch Đại Gen Tk1178 Mã Hóa Cho Enzyme Aminopeptidase Từ Vi Khuẩn Chịu Nhiệt
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Tạo Củ In Vitro Cây Bách Hợp Lilium Brownii Brown
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Khả Năng Nhân Giống Cây Bình Vôi Stephania Rotunda Lour Bằng Phương Pháp In Vitro
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tách Dòng Gene Sbglr Mã Hóa Protein Giàu LYSINE Từ Khoai Tây
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Nuôi Trồng Nấm Xoài Quy Mô Hộ Gia Đình
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Trong Quá Trình Lên Men Tỏi Đen Và Phân Tích Một Số Hoạt Chất
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tối Ưu Hóa Các Điều Kiện Để Tạo Vỏ Vi Khuẩn Rỗng Bacterial Ghost Sử Dụng Tác Nhân Hóa Học
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Thử Nghiệm Sản Xuất Phân Bón Từ Phụ Phẩm Biogas Bằng Phương Pháp Làm Khô Trực Tiếp Và Đánh Giá Sơ Bộ
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Nuôi Trồng Nấm Sò Quy Mô Hộ Gia Đình
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Điều Kiện Nuôi Trồng Tới Khả Năng Tạo Quả Thể Của Nấm Đông Trùng Hạ Thảo
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Tối Ưu Một Số Điều Kiện Sinh Trưởng Của Vi Khuẩn Nitrate Hóa Trong Mẫu Nước Thải
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Nhân Giống Cây Gừng Núi Đá Zingiber Purpureum Roscoe Bằng Phương Pháp In Vitro
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Tối Ưu Điều Kiện Nuôi Cấy Vi Khuẩn Lactobacillus Reuteri Bằng Phương Pháp Tối Ưu Bề Mặt
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Tối Ưu Một Số Điều Kiện Sinh Trưởng Của Vi Khuẩn Phản Nitrate Hóa Trong Mẫu Nước Thải
 35. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Phát Hiện Nhanh Bệnh Greening Trên Cây Có Múi Ở Một Số Tỉnh Phía Bắc Việt Nam
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Và Khuyếch Đại Gene Tk 1284 Mã Hóa Enzyme Peptidase Từ Vi Khuẩn Chịu Nhiệt
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Và Khuếch Đại Gene TK2017 Mã Hóa Osmotically Inducible Protein C (Osmc) Từ Vi Khuẩn
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đánh Giá Cây Thuốc Lá Chuyển Gen Thế Hệ T1 Mang Gen Ssiv Tăng Cường Sinh Tổng Hợp Tinh Bột
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Thiết Kế Vector Tet – OFF Mang Gene Điều Khiển Tính Trạng Giới Tính Trên Muỗi
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Dinh Dưỡng Môi Trường Và Điều Kiện Nuôi Cấy Đến Khả Năng Nhân Sinh Khối
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Nhân Giống Cây Hà Thủ Ô Đỏ (Polygonum Multiflorum Thunb) Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Multiplex PCR Phát Hiện Nhanh Và Đồng Thời Tụ Cầu Vàng
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tối Ưu Các Điều Kiện Nhân Giống Cấp 1 Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps Militaris
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tối Ưu Các Điều Kiện Nhân Giống Cấp 1 Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps Militaris
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Thiết Kế Vector TET – ON Điều Khiển Tính Trạng Giới Tính Trên Muỗi Aedes Aegypti
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Cố Định Vi Khuẩn Lactobacillus Reuteri Sử Dụng Làm Chế Phẩm Sinh Học
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Nhân Giống Cây Đinh Lăng Lá Nhỏ (Polycias Fruticosa L. Harm.) Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Khả Năng Nhân Giống Gừng Núi Đá Zingiber Purpureum Roscoe Bằng Phương Pháp In Vitro
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Thử Nghiệm Sản Xuất Phân Bón Từ Phụ Phẩm Biogas Bằng Phương Pháp Làm Khô Qua Hệ Thống Lò Sấy
 50. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Khảo Sát Tình Hình Kháng Thuốc Của Một Số Vi Khuẩn Gây Nhiễm Trùng Bệnh Viện Tại Bệnh Viện Đa Khoa
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập, Tuyển Chọn Một Số Chủng Vi Khuẩn Cố Định Đạm Cao Trong Tự Nhiên
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Khả Năng Nhân Nhanh Giống Lan Hài Giáp Paphiopedilum Malipoense Bằng Phương Pháp In Vitro
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Đa Hình Di Truyền Của Một Số Giống Cam Bằng Kỹ Thuật RAPD Và ISSR
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Tuyển Chọn Một Số Chủng Nấm Men Có Khả Năng Lên Men Rượu Cao Trên Vỏ Trái Cây
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Nhân Giống Cây Ba Kích Tím Bằng Phương Pháp In Vitro
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Phân Lập Và Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Của Xạ Khuẩn Nội Sinh Trên Cây Màng Tang
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Biểu Hiện Lysin Của Bacteriophage Chủng K Đặc Hiệu Staphylococcus Aureus
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Hoàn Thiện Quy Trình Bào Chế Trà Hòa Tan Từ Hỗn Hợp Cao Rau Sam, Cao Rau Má
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Quy Trình Chế Biến Nước Uống Lên Men Từ Quả Sơn Tra
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Sử Dụng Chất Màu Thực Phẩm Trong Sản Xuất Sữa Chua
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Quy Trình Chế Biến Mứt Dẻo Từ Quả Sơn Tra
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Biến Tính Tinh Bột Dong Riềng Và Tinh Bột Ngô Bằng Phương Pháp Acetyl Hóa
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Sản Xuất Xúc Xích Tiệt Trùng Từ Gà Siêu Thịt Đông Lạnh
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Bánh Gạo Từ Gạo Lứt
 65. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Sản Xuất Kẹo Dẻo Cà Chua Có Bổ Sung Rau Diếp Cá
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Sản Xuất Cá Mè Thính
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Quy Trình Bảo Quản Chuối Tiêu Hồng
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Phương Pháp Bảo Quản Thịt Lợn Tươi Ở Nhiệt Độ Thường Vào Mùa Lạnh Bằng Hỗn Hợp Muối
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Khảo Sát Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sữa Tươi Nguyên Liệu Của Công Ty Cổ Phần Sữa Ba Vì
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Chế Biến Bột Dinh Dưỡng Từ Bột Quả Mắc Ca
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Trích Ly Màu Hạt Điều Màu (Bixa Orellana L.) Tạo Chế Phẩm Nhũ ANNATTO
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Trích Ly Và Chuyển Đổi Màu Hạt Điều Màu (Bixa Orellana L.) Thành Norbixin Tạo Chế Phẩm
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đặc Điểm Dập Vỡ Kiến Tạo Và Mối Quan Hệ Của Chúng Với Nước Dưới Đất Khu Vực Huyện Đắk Tô
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đặc Điểm Hoạt Động Của Đới Đứt Gãy Mường La – Bắc Yên Tại Khu Vực Thị Trấn Ít Ong, Mường La
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đặc Điểm Và Mô Hình Địa Chất 3D Thành Tạo Mioxen Đông Bắc Lô 103, Bể Trầm Tích Sông Hồng
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ảnh Hưởng Của Sóng Điện Từ Lên Hệ Số Hall Và Từ Trở Hall Trong Dây Lượng Tử Hình Chữ Nhật
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Lập Và Tuyển Chọn Một Số Chủng Clostridium Sp. Kị Khí Ưa Ẩm Có Khả Năng Sinh Hydro
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Tình Trạng Nhiễm Norovirus Ở Trẻ Khỏe Mạnh Dưới 3 Tuổi Tại Một Trường Mầm Non Ở Hà Nam
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Thống Chuyển Gen Bằng Vi Khuẩn Agrobacterium Tumefaciens Cho Nấm Sợi
 80. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Tính Kháng Kháng Sinh Của Neisseria Meningitidis Tại Các Ổ Dịch
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Kháng Nguyên Trong Quy Trình Sản Xuất Vắc Xin
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Tình Trạng Kháng Kháng Sinh Của Một Số Vi Khuẩn Gây Nhiễm Khuẩn Vết Mổ Ở Bệnh Nhân
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Phát Triển Mô Hình Hệ Thống Sinh Điện Hóa Nhằm Xử Lý Ô Nhiễm Hữu Cơ Trong Ao Nuôi
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đánh Giá Đa Dạng Sinh Học Vi Sinh Vật Liên Kết Với Hải Miên Tại Vùng Biển Đà Nẵng Việt Nam
 85. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu, Phát Triển Chế Phẩm Sinh Học Từ Nấm Chaetomium Nhằm Phòng Trừ Nấm Gây Bệnh Trên Cây Chè
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Hiệu Quả Một Số Thuật Toán Trong Phát Hiện Xâm Nhập Mạng
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Áp Dụng Định Lý Điểm Bất Động Brouwer – Schauder Nghiên Cứu Sự Tồn Tại Nghiệm Của Bài Toán
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bài Toán Quy Hoạch Phi Tuyến Với Kỹ Thuật Phân Rã Và Ứng Dụng
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Pháp Nhiễu Của Nửa Nhóm Và Ứng Dụng Trong Mô Hình Quần Thể Sinh Học
 90. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Giải Một Số Phương Trình Tích Phân Kỳ Dị Và Áp Dụng
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Giải Một Số Phương Trình Tích Phân Tuyến Tính Và Áp Dụng
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Lý Thuyết Định Tính Của Phương Trình Parabolic Cấp Hai
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ánh Xạ Đối Ngẫu Và Ứng Dụng
 94. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Toán Tử Đơn Điệu Trong Không Gian Hilbert
 95. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Tính Chất Bóng Của Phương Trình Sai Phân
 96. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nhị Phân Mũ Của Phương Trình Động Lực Trên Thang Thời Gian
 97. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Lý Thuyết Jacobian Xấp Xỉ
 98. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ước Lượng Gradient Cho Phương Trình Khuếch Tán Phi Tuyến Trên Đa Tạp Riemann
 99. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ước Lượng Gradient Địa Phương Cho Các Hàm P-Điều Hòa Trên Đa Tạp Riemann
 100. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Các Phương Trình Vi Phân Trong Không Gian Hilbert

Gợi Ý 99 + Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tính Duy Nhất Và Ổn Định Của Bài Toán Calderón
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Hệ Điều Khiển Sai Phân Và Các Định Tính
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bài Toán Quy Hoạch Phi Tuyến Có Ràng Buộc
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tính Ổn Định Nghiệm Của Bài Toán Quan Hệ Biến Phân
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Bài Toán Quy Hoạch Phi Tuyến Không Ràng Buộc
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Quan Hệ Biến Phân Tuyến Tính
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Lớp Tích Phân Kỳ Dị Dạng Đặc Biệt
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Pháp Nghiệm Trên Nghiệm Dưới Giải Bài Toán Dirichlet Đối Với Phương Trình Elliptic
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Vế Hình Học Của Công Thức Vết Trên SL (2,IR)
 10. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Vế Giải Tích Của Công Thức Vết Trên SL (2, R)
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Lịch Sử Phát Triển Trầm Tích Đệ Tứ Đồng Bằng Nha Trang
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Trình Đại Số Lyapunov Và Một Số Tính Chất Liên Quan
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Các Phương Pháp Rút Gọn Hệ Động Lực Rời Rạc Tuyến Tính
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Tính Chất Của Hàm Khả Vi Vô Hạn Thông Qua Giá Của Biến Đổi Fourier
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Điều Khiển Ổn Định Một Số Hệ Phương Trình Có Chậm
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đa Thức Trêbưsep Và Xấp Xỉ Trêbưsep
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Sự Tồn Tại Của Trường Vectơ Tiếp Xúc Chỉnh Hình Trong C2
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Biến Đổi Tích Phân Fourier Và Ứng Dụng Trong Thống Kê Toán Học
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Các Tính Chất Của Chuẩn Orlicz Trong Không Gian Orlicz
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Sự Tồn Tại Nghiệm Của Mô Hình Phản Ứng Belousov – Zhabotinskii Với Điều Kiện Biên Neumann
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sự Tồn Tại Nghiệm Của Mô Hình Hiệu Ứng Biến Đổi Pha Của Chất Bị Hút Bám Với Điều Kiện Biên Neumann
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sự Tồn Tại Nghiệm Của Mô Hình Chất Bán Dẫn Với Điều Kiện Biên Hỗn Hợp
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tính Ổn Định Hệ Tuyến Tính Không Ôtônôm Và Ứng Dụng Trong Điều Khiển
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Thế Vị Lớp Kép Và Bài Toán Dirichlet Đối Với Hàm Điều Hòa
 25. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Thế Vị Lớp Đơn Và Bài Toán Newmann Đối Với Hàm Điều Hòa
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sự Tồn Tại Nghiệm Của Bài Toán Quan Hệ Biến Phân
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bất Phương Trình Diophante Tuyến Tính
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tính Nhị Phân Mũ Đều Của Họ Các Phương Trình Vi Phân
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Bài Toán Ổn Định Hệ Phương Trình Vi Phân Phi Tuyến Và Ứng Dụng
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số Kết Quả Về Định Lý Paley – Wiener
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Infimum Của Phổ Của Toán Tử Laplace-Beltrami Trên Miền Giả Lồi Bị Chặn Với Metric Bergman
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Trình Vi Phân Với Toán Tử Khả Nghịch Phải Và Áp Dụng
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đối Ngẫu Trong Quy Hoạch Phân Thức Đa Mục Tiêu
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Ánh Xạ Đơn Điệu Suy Rộng Và Ứng Dụng
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Dáng Điệu Nghiệm Của Hệ Động Lực Tuyến Tính Và Một Vài Ứng Dụng
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Tính Chất Nghiệm Của Phương Trình Tiến Hóa Và Ứng Dụng
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Trình Tích Phân Volterra
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Một Số Lớp Phương Trình Tích Phân Dạng Chập
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Trình Tích Phân Abel Tổng Quát Trên Trục Thực
 40. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Định Lý Kiểu Perron Của Phương Trình Vi Phân
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Hàm Toàn Phương Lồi Suy Rộng Và Ứng Dụng
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Các Nguyên Lý Biến Phân
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Cấu Trúc Hình Học Của Các Đa Tạp Đầy Với Bất Đẳng Thức Poincare Có Trọng
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Phân Tích Trội Trên Thang Thời Gian
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Một Số ứng Dụng Của Giải Tích Phi Tuyến Vào Phương Trình Vi Phân
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Dáng Điệu Nghiệm Của Các Phương Trình Vi Phân Hàm Bị Nhiễu
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Nhóm CR Tự Đẳng Cấu Của Siêu Mặt Kiểu Vô Hạn Trong C2
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Một Số Tính Chất Động Lực Học Của C0-Nửa Nhóm
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bài Toán Biên Hilbert Và Các Phương Trình Tích Phân Liên Quan
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Toán Tử Tuyến Tính Xác Định Trù Mật Và L2 Đánh Giá Cho Phương Trình A
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Về Tính Đơn Điệu Của Dưới Vi Phân Hàm Lồi
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Trà Khúc – Sông Vệ Dưới Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Phân Lập Một Số Hợp Chất Saponin Có Hoạt Tính Kháng Tế Bào Ung Thư Từ Hải Sâm Cercodemas
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tách Dòng Và Đánh Giá Mức Độ Khoáng Hóa Xương Của Cá Medaka Chuyển Gen Rankl-HSE-CFP
 55. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Phát Hiện Và Định Lượng Một Số Đột Biến Của Hội Chứng Động Kinh, Giật Cơ Với Sợi Cơ
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Chất Lượng Chế Phẩm Máu Điều Chế Bằng Phương Pháp Buffy Coat Trên Hệ Thống Tách Máu Tự Động
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Xác Định Một Số Đoạn Mã Vạch ADN Cho Một Số Loài Trà Hoa Vàng Ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Tạo Cơ Chất Peptide Đặc Hiệu Cho Protease Của HIV-1
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Sản Xuất Đường Erythritol Từ Nấm Men Moniliella Phân Lập Tại Việt Nam
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Hồ Sơ Địa Chính Phục Vụ Công Tác
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Chuẩn Hóa Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Bằng Công Nghệ Webgis Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Thực Trạng Tình Hình Giao Đất, Cho Thuê Đất Đối Với Tổ Chức Kinh Tế
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Tác Động Của Công Tác Thu Hồi Đất, Giải Phóng Mặt Bằng Tới Sinh Kế Của Người Dân
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Sử Dụng Hạ Tầng Mạng Viễn Thông Di Động Trong Đo Đạc Địa Chính Bằng Phương Pháp Đo GPS
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Khả Năng Sử Dụng Ảnh Hàng Không Chụp Bằng Máy Bay Không Người Lái (Uav)
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Quy Hoạch Sử Dụng Đất Và Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2015
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Định Mức Sử Dụng Đất Đối Với Công Trình Sự Nghiệp
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Hồ Sơ Địa Chính Phục Vụ Công Tác
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Thu Hồi Đất, Giải Phóng Mạt Bằng Tại Dự Án Đô Thị Phú Lương
 70. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chuẩn Hóa Tư Liệu Địa Chính Phục Vụ Công Tác Xây Dựng
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Phân Vùng Sinh Thái Phục Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Tỉnh Bến Tre
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Xác Lập Cơ Sở Địa Lý Cho Bảo Vệ Môi Trường Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Phục Vụ Phân Vùng Chức Năng Môi Trường Tỉnh Thái Bình
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đánh Giá Nguy Cơ Lũ Quét Tại Huyện Sapa, Tỉnh Lào Cai
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Thặng Dư Và Thặng Dư Bình Phương
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phân Loại Phương Trình Lượng Giác Theo Phương Pháp Giải Chúng
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Đa Dạng Sinh Học Cá Và Sử Dụng Chỉ Số Tổ Hợp Sinh Học Cá Để Đánh Giá Chất Lượng Nước
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Sử Dụng Phương Pháp Biến Đổi Để Giải Hệ Phương Trình Hai ẩn
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Phương Trình Hàm Sai Phân
 80. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Áp Dụng Số Phức Trong Giải Một Số Bài Toán Sơ Cấp
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Các Bài Toán Cực Trị Trong Tam Giác
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Một Số Phương Pháp Giải Phương Trình Vô Tỷ
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Những Bài Toán Tích Phân Và Áp Dụng Tính Diện Tích, Thể Tích Và Các Bài Toán Liên Quan
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Đặc Điểm Đầm Đông Hồ – Hà Tiên, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Và Phát Triển
 85. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Bền Vững Bãi Bồi Ven Biển Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Đánh Giá Tính Bền Vững Của Du Lịch Nông Thôn Tại Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Xác Định Những Vấn Đề Môi Trường Chính Trong Quy Trình Thực Hiện Đánh Giá Môi Trường
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Mô Hình Hồi Quy Cho Biến Định Tính Và Ứng Dụng
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Một Số Khía Cạnh Trong Lý Thuyết Toán Tử Ngẫu Nhiên
 90. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Hàm Đặc Trưng Và Một Số Ứng Dụng
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Bộ Lọc Kalman Khoảng Và ứng Dụng Dự Báo Thời Tiết
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Hoạt Tính Xúc Tác Của Vật Liệu Ôxít Hỗn Hợp Ceo2-Fe2O3 Có Kích Thước Nanomet
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Tận Dụng Bùn Thải Đô Thị Tại Bắc Ninh Làm Chất Đốt
 94. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Sử Dụng Xạ Khuẩn Streptomyces Để Sản Xuất Chế Phẩm Sinh Học Phòng Trừ Bệnh Nấm Phấn Trắng
 95. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Biến Tính Phụ Phẩm Từ Cây Đay Làm Vật Liệu Xử Lý Một Số Kim Loại Nặng Trong Nước
 96. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên:  Nghiên Cứu Tuyển Chọn Một Số Chủng Vi Sinh Vật Bổ Sung Vào Quá Trình Tạo Bùn Hạt Hiếu Khí
 97. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Khoa Học Tự Nhiên: Nghiên Cứu Khả Năng Khử Trùng Của Vật Liệu Bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) Gắn Nano Bạc
 98. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên:Nghiên Cứu Tái Chế Bùn Đỏ Thành Chất Keo Tụ Đa Thành Phần Dùng Cho Xử Lý Nước Thải

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Tự Nhiên, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH CÁC HỢP CHẤT NITO TRONG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC HÀ NỘI

1. Tính cấp thiết của Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

Các hợp chất của Nito có trong nước là kết quả của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong tự nhiên, trong chất thải và trong các nguồn phân bón mà con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa vào nguồn nước. Các hợp chất này thường tồn tại ở dưới dạng Nitrat (NO3), Nitrit (NO2) và Amoni (NH4+). Ngày nay, cùng với sự gia tăng việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp, các nguồn thải hữu cơ đến từ các khu công nghiệp và trong các hoạt động sống của con người, một lượng lớn các hợp chất Nito đã được giải phóng vào môi trường nước. Trong một loạt những nghiên cứu gần đây, hiện tượng hàm lượng cao các hợp chất Nito có trong nước sinh hoạt được lấy từ nguồn nước dưới đất đã được phát hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và các quốc gia châu Âu… Ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất đã và đang được cảnh báo là hiểm họa môi trường có quy mô rộng trên toàn thế giới.

Hàm lượng cao các hợp chất Nito trong nước có thể gây ra rất nhiều nhiều bệnh nguy hiểm. Nitrat tạo chứng thiếu vitamin và có thể kết hợp với các amin để tạo thành Nitrosamin là nguyên nhân gây ung thư ở người cao tuổi. Trẻ sơ sinh đặc biệt nhạy cảm với Nitrat lọt vào sữa mẹ, hoặc qua nước dùng để pha sữa. Khi lọt vào cơ thể, Nitrat có thể chuyển thành Nitrit nhờ vi khuẩn đường ruột. Ion Nitrit còn nguy hiểm hơn Nitrat đối với sức khỏe con người. Khi tác dụng với các amin hay ion alkyl cacbonat trong cơ thể người chúng có thể tạo thành các hợp chất Nito gây ung thư. Trong cơ thể, Nitrit có thể oxy hóa Fe (II) ngăn cản quá trình hình thành Hb làm giảm lượng oxy trong máu có thể gây ngạt, nôn và khi nồng độ cao có thể dẫn đến tử vong.

Việt Nam, bắt đầu từ những năm 1990, khi phát hiện các mẫu nước dưới đất chứa hàm lượng cao các hợp chất Nito, nhiều công trình khoa học được tiến hành để nghiên cứu hiện trạng, nguồn gốc hình thành, sự biến đổi của các hợp chất nito nhằm tìm ra các giải pháp phòng ngừa và xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân. Các kết quả bước đầu cho thấy, nồng độ cao các hợp chất Nito trong nước dưới đất phân bố trên diện rộng lãnh thổ Việt Nam. Nhiều địa phương như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh… đã phát hiện hàm lượng các hợp chất Nito trong nước ngầm vượt quá nhiều lần tiêu chuẩn cho phép theo QCVN và các tiêu chuẩn quốc tế đối với ăn uống và sinh hoạt. Lãnh thổ thành phố Hà Nội ( cũ ) là một trong những điểm ô nhiễm được chú ý nhiều trong những năm gần đây. Riêng khu vực nội thành của thành phố, nhu cầu tiêu thụ nước ước khoảng 700.000 m3/ngày và dự tính lên tới 1.400.000 m3/ ngày vào năm 2020. Trước nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, việc đảm bảo chất lượng nguồn nước trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết. Các nghiên cứu đánh giá chất lượng nước dưới đất khu vực Hà Nội của một số tác giả như Nguyễn Văn Đản, Lê Văn Cát, Trần Văn Nhị, Nguyễn Việt Anh… đã cho thấy mức độ ô nhiễm nghiêm trọng của nước dưới đất ở một số chỉ tiêu, trong đó có chi tiêu các hợp chất Nito. Kết quả quan trắc gần 20 năm nay trên một mạng lưới cố định cho thấy nước dưới đất vùng Hà Nội đã bị ô nhiễm nặng bởi các hợp chất Nito, điển hình là Amoni. Khu vực ô nhiễm nặng với hàm lượng lớn hơn 10 mg/l của hợp chất này bao trùm một khoảng rộng lớn ở phía Nam Hà Nội kéo dài từ Tây Mỗ, Mễ Trì qua Ngã Tư Sở, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ. Trần Phú qua Pháp Vân, Văn Điển, Hạ Đình, Tam Hiệp…có diện tích khoảng trên 100 km2. Một số kết quả phân tích cho thấy hàm lượng Amoni ở một số nhà máy nước rất cao như Tương Mai 7-10mg/l, nhà máy nước Hạ Đình 15-20mg/l, có lúc lên đến 40mg/l, Pháp Vân 25-30mg/l, có lúc lên đến 60mg/l. Trong khi đó, tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống do bộ Y tế ban hành cho phép hàm lượng Amoni không vượt quá 3mg/l. Theo Quy hoạch cấp nước cho Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đã tính đến việc hủy bỏ 2 nhà máy nước là Hạ Đình và Pháp Văn do bị ô nhiễm. Một vài con số thống kê nêu trên đã phần nào phản ánh thực trạng đáng báo động của ô nhiễm các hợp chất Nito trong khu vực nghiên cứu. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

Trước nhu cầu sử dụng nước và thực trạng ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất, độ độc hại cao hàm lượng hợp chất Nito đến sức khỏe con người, mức độ khó khăn cũng như giá thành cao cho công nghệ xử lý ô nhiễm, việc nghiên cứu sự hình thành các hợp chất Nito trong nước dưới đất rất quan trọng, ngoài ý nghĩa khoa học sẽ có ý nghĩa thực tiễn rất cao. Nhận thức được như vậy, học viên lựa chọn đề tài “ Đặc điểm hình thành các hợp chất Nito trong nước dưới đất khu vực Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Phạm vi:

 • Diện tích nghiên cứu được giới hạn bởi diện tích phần đồng bằng của thành phố Hà Nội cũ bao gồm các quận nội thành và các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm và Thanh Trì, diện tích 615 km2.
 • Nội dung được giới hạn bởi nghiên cứu sự hình thành các hợp chất Nito trong nước dưới đất
 • Đối tượng nghiên cứu:Đối tượng nghiên cứu là nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ.

3. Mục tiêu của Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

 • Đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất
 • Xác định nguồn gốc hình thành và cơ chế ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý giảm thiểu hàm lượng các hợp chất Nito trong nước dưới đất khu vực nghiên cứu.

4. Nội dung nghiên cứu

 • Nghiên cứu tổng quan về các hợp chất nito trong nước như nguồn gốc hình thành, dạng tồn tại, ảnh hưởng đến cong người và hệ sinh thái nước…
 • Nghiên cứu các nhân tố tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng đến đặc điểm thủy địa hóa.
 • Nghiên cứu hàm lượng ion chính trong nước dưới đất, xác định tổng độ khoáng hóa, kiểu nước và quy luật phân bố của chúng trên địa bàn nghiên cứu.
 • Nghiên cứu hàm lượng của các hợp chất nito trong nước dưới đất và đánh giá mức độ ô nhiễm của chúng dựa trên các quy chuẩn của Việt Nam và thế giới.
 • Nghiên cứu cơ chế hình thành và di chuyển của các hợp chất Nito trong nước dưới đất.
 • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý nước có hàm lượng cao các hợp chất Nito.

5. Cơ sở số liệu

 • Dựa trên các kết quả phân tích hàm lượng các ion chính và hàm lượng các hợp chất Nito trong nước dưới đất được được lấy mẫu liên tục trên mạng lưới quan trắc cố định trong suốt 20 năm trở lại đây trên địa bàn nghiên cứu của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra nước miền Bắc.
 • Dựa trên các báo cáo khoa học, các bài báo được công bố có liên quan.

6. Phương pháp nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

 • Phương pháp kế thừa: Bao gồm việc kế thừa những kiến thức, kết quả nghiên cứu có trước cả về lý thuyết và thực tế. Kế thừa kết quả nghiên cứu trong vùng thông qua các loại tài liệu, phương tiện thông tin.
 • Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa:Bao gồm các công tác nghiên cứu điều tra khảo sát ngoài thực địa, đo đạc, thu thập số liệu trên địa bàn khu vực cần nghiên cứu. Tiến hành lấy và bảo quản, vận chuyển các mẫu về phòng thí nghiệm.
 • Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm: bao gồm các phương pháp phân tích hàm lượng các ion chính và hàm lượng các hợp chất nito trong nước dưới đất như phương pháp trắc quang, AAS. Phương pháp phân tích đồng vị 15N trong các mẫu trầm tích và nước dưới đất.
 • Phương pháp thống kê xử lý số liệu :
 • Xử lý kết quả hàm lượng các cation và anion chính của nước dưới đất để xác định các thông số đặc trưng cho đặc điểm thủy địa hóa của khu vực nghiên cứu, xác định độ tổng khoáng hóa và kiểu hóa học của nước.
 • Thành lập các biểu đồ, đồ thị đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất trong khu vực nghiên cứu bằng cách so sánh với QCVN và tiêu chuẩn quốc tế.
 • Xử lý kết quả phân tích đồng vị 15N trong nước dưới đất và trầm tích, xem xét các mối tương quan giữa hàm lượng các hợp chất nito, TOC và δ15N để luận giải nguồn gốc và cơ chế ô nhiễm các hợp chất nito trong nước dưới đất
 • Thành lập các sơ đồ, bản đồ chuyên đề.
 • Phương pháp chuyên gia: thực hiện bằng cách tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với thầy hướng dẫn, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành về nội dung và kết quả nghiên cứu. Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Các kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ thực trạng ô nhiễm các hợp chất nito trong nước dưới đất khu vực Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây và xu hướng phát triển mức độ ô nhiễm trong tương lai. Với các bằng chứng khoa học, luận văn làm sáng tỏ nguồn gốc và cơ chế ô nhiễm của các hợp chất này trong nước đồng thời đưa ra các giải pháp phòng chống và giảm thiểu tình trạng nhiễm bẩn, đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho dân cư trong khu vực.

8. Cấu trúc của Đề Tài Luận Văn Ngành Khoa Học Tự Nhiên

Luận văn dài 120 trang đánh máy phông chữ Times New Roman, trong đó có 39 hình vẽ, 25 biểu bảng, tham khảo 30 nguồn tài liệu trong và ngoài nước. Bố cục gồm phần mở đầu, kết luận và 5 chương.

Luận văn được hoàn thành tại Khoa Địa Chất- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Đản, Viện trưởng Viện tài nguyên môi trường nước . Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ học viên trong quá trình thực hiện luận văn. Đồng thời tác giả cũng cũng cám ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo, cùng các đồng nghiệp trong Khoa Địa Chất- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sự hỗ trợ về mặt số liệu, tài liệu của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước, Viện Khoa học kĩ thuật hạt nhân… Nhân dịp này tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Địa chất cùng các cơ quan chuyên môn và các đồng nghiệp, bạn bè đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ để tác giả có thể hoàn thành luận văn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993