Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị

Đánh giá post

Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển. Để có được một đề tài hay và hấp dẫn thì các bạn học viên phải tìm hiểu rất nhiều, có khi lựa chọn được đề tài rồi mà giáo viên lại không đồng ý duyệt cho, đến với Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn bạn không còn gặp khó khăn trong những vấn đề đó nữa, Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn không chỉ giúp đỡ cho các bạn học viên tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển, mà còn tư vấn thêm nhiều đề tài mới nhất hiện nay, và còn chia sẻ đến các bạn học viên một Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển mới nhất năm 2022 cho các bạn học viên tham khảo. Và những đề tài đó là gì? các bạn học viên cùng tìm hiểu những đề tài dưới đây mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn tổng hợp lại nhé.

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã Ở Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Hiện Nay
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Vai Trò Của Chính Quyền Xã Đối Với Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Nâng Cao Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Hiện Nay
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Giải Pháp Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Tỉnh Ủy Quảng Bình Đối Với Ngành Du Lịch Hiện Nay
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào Với Việc Phòng Chống Tham Nhũng Ở Lào
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Giáo Dục Lý Luận Mác – Lênin Ở Trường Chính Trị – Hành Chính Thủ Đô Viêng Chăn
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoàn Thiện Cơ Chế Kiểm Soát Quyền Lực Trong Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Xã Hội Hóa Công Tác Phòng, Chống Ma Túy Ở Việt Nam Hiện Nay
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển:  Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Ở Các Quận, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Công Tác Tiếp Công Dân Của Cán Bộ, Công Chức Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Báo Chí Tham Gia Đấu Tranh Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Tư Tưởng Chính Trị Trong Lực Lượng
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Văn Hóa Chính Trị Của Công An Các Quận Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Năng Lực Lãnh Đạo, Quản Lý Của Cán Bộ Chủ Chốt Các Xã Ở Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chính Quyền Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa, Thông Tin Hiện Nay
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Sự Lãnh Đạo Của Huyện Ủy Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Đối Với Chính Quyền Cùng Cấp Hiện Nay
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị Ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số Tây Bắc Hiện Nay
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Huyện Ủy Mê Linh, Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Hiện Nay
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Giáo Dục Lòng Yêu Nước Cho Học Sinh Tiểu Học Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Nâng Cao Ý Thức Chính Trị Cho Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Quân Sự Trong Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Trại Giam
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Giảng Viên Trường Chính Trị – Hành Chính Tỉnh Khăm Muộn Cộng Hòa Dân Chủ
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoàn Thiện Bộ Máy Chính Quyền Phường Trên Địa Bàn Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển:  Thực Hiện Chính Sách Đầu Tư Xây Dựng Trên Địa Bàn Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Giải Quyết Việc Làm Cho Thanh Niên Các Huyện Ngoại Thành Hà Nội Hiện Nay
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Nữ Ban Tuyên Huấn Trung Ương, Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào Hiện Nay
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển:  Xây Dựng Văn Hóa Chính Trị Cho Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Huyện Ủy Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội Lãnh Đạo Công Tác Cán Bộ Hiện Nay
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoạt Động Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Chủ Chốt Ở Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Đổi Mới Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã Ở Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Cấp Xã Với Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Cấp Xã Ở Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Với Công Tác
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Quan Hệ Chính Trị Việt Nam – Singapore Từ Năm 2001 Đến Nay
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chính Phủ Liêm Chính Và Ý Nghĩa Đối Với Việc Xây Dựng Chính Phủ Việt Nam
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào Lãnh Đạo Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Nước Cộng Hòa
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Của Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Sóc Sơn
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Tại Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh Lào Cai Hiện Nay
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Tỉnh Ở Tỉnh Xaysomboun, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Hiện Nay
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Y Tế Ở Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Hiện Nay
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Xây Dựng Chính Phủ Liêm Chính, Kiến Tạo, Hành Động Ở Việt Nam Hiện Nay
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Thi Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Tỉnh Thanh Hóa Hiện Nay
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh Hiện Nay
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Vai Trò Của Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Nguyên Tắc Tam Quyền Phân Lập Trong Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Của Các Nước Cộng Hòa Lưỡng Tính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Chính Trị Phát Triển

Tổng Hợp Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

 1. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Xã Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái Hiện Nay
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã Của Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Huyện Ủy Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Lãnh Đạo Đổi Mới, Kiện Toàn Hệ Thống Chính Trị Cấp Xã Hiện Nay
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Đảng Ở Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh Phú Thọ
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chính Sách Đối Ngoại Của Việt Nam Từ Năm 1986 Đến Năm 2015
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoạt Động Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Sự Lãnh Đạo Của Thành Ủy Đối Với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Thành Phố Việt Trì Hiện Nay
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Năng Lực Lãnh Đạo, Quản Lý Của Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Tỉnh Ủy Phú Thọ Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Của Đồng Bào
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Cấp Xã Ở Huyện Văn Chấn
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Cho Vay Vốn Phát Triển Sản Xuất Đối Với Hộ Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Đặc Biệt
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoạt Động Của Chính Quyền Cấp Xã Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hệ Thống Chính Trị Cấp Cơ Sở Ở Thành Phố Bắc Kạn Hiện Nay
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Của Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Báo Chí Tỉnh Phú Thọ Phục Vụ Công Tác Lãnh Đạo, Quản Lý Hiện Nay
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Phương Thức Lãnh Đạo Của Tỉnh Ủy Đối Với Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Phú Thọ Tham Gia Xây Dựng Chính Quyền Địa Phương Hiện Nay
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Đoàn Trong Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Năng Lực Lãnh Đạo Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Cấp Xã Ở Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Xây Dựng Nhà Nước Liêm Khiết Ở Singapore Và Những Gợi Mở Cho Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thành Ủy Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Lãnh Đạo Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Phường Hiện Nay
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Phương Thức Lãnh Đạo Của Thành Ủy Việt Trì Trong Thực Hiện Khâu Đột Phá Kinh Tế Xã Hội
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trên Địa Bàn Tỉnh Yên Bái
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Kết Hợp Sức Mạnh Dân Tộc Và Sức Mạnh Thời Đại Trong Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Hiện Nay
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Tỉnh Ủy Phú Thọ Lãnh Đạo Phát Triển Nông Nghiệp Hiện Nay
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bắc Kạn Hiện Nay
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Quyền Tư Pháp Trong Học Thuyết Phân Quyền Của Montesquieu Và Tham Chiếu Cho Việt Nam Hiện Nay
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Đổi Mới Phương Thức Hoạt Động Của Đoàn Thanh Niên Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Văn Hóa Chính Trị Của Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Năng Lực Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Thuộc Diện Tỉnh Ủy Phú Thọ Quản Lý Hiện Nay
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Vai Trò Của Đoàn Thanh Niên Trong Thực Hiện Chính Sách Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Yên Bái
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển:  Chất Lượng Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Yên Bái Hiện Nay
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Pháp Lệnh Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Phường, Thị Trấn Trên Địa Bàn Huyện Thanh Ba
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Công Chức Tư Pháp Của Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Hoạt Động Của Chính Quyền Cấp Xã Trên Địa Bàn Thị Xã Phú Thọ – Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Văn Hóa Chính Trị Của Đội Ngũ Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Quản Lý Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chính Sách Đào Tạo Quan Lại Thời Lê Thánh Tông Và Giá Trị Tham Khảo Đối Với Công Tác Đào Tạo Cán Bộ
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Yên Bái Với Hoạt Động Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Hiện Nay
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Phú Thọ Tham Gia Thực Hiện Pháp Lệnh Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Phường, Thị Trấn
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Tỉnh Ở Phú Thọ Hiện Nay
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Phú Thọ Với Việc Vận Động Phụ Nữ Thực Hiện Bình Đẳng Giới Hiện Nay
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Các Trường Cao Đẳng Ở Tỉnh Thái Nguyên Hiện Nay
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển: Thực Hiện Chính Sách Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Đoan Hùng

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

ĐỀ CƯƠNG MẪU: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ

1. Tính cấp thiết của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

Trong thời gian qua, bằng nỗ lực của chính các doanh nghiệp cộng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, lĩnh vực CNTT đã nổi lên và nhận được nhiều mối quan tâm từ phía các đối tượng hữu quan khác nhau. Ngành công nghiệp CNTT được đưa vào nhóm các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam để nhận được sự ưu tiên và hỗ trợ từ phía Chính phủ cho việc phát triển ngành này nhằm tiến tới hình thành nền kinh tế Việt nam là một nền kinh tế dựa trên tri thức. Tuy nhiên, sự phát triển trong lĩnh vực CNTT chủ yếu đến từ sự gia tăng nhu cầu của người dùng và nhu cầu sử dụng các giải pháp quản trị quan hệ khách hàng CRM, giải pháp quản lý nguồn lực ERP của doanh nghiệp trong khi khả năng cung ứng các giải pháp này từ phía doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất yếu. Các nghiên cứu giải pháp phát triển cho lĩnh vực này mới chỉ dừng lại ở giác độ đưa ra các giải pháp mang tính liệt kê cho đầy đủ là chủ yếu, đồng thời đặt ra những đòi hỏi cấp thiết của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh của đội ngũ kỹ thuật viên cũng như khuyến khích phát triển đường cong kinh nghiệm thông qua quản trị các dự án lớn.

Ngoài việc gia tăng nhu cầu trong sử dụng các sản phẩm CNTT trong nước, gia nhập thị trường toàn cầu, Việt Nam đang khẳng định vị thế nhất định trong chuỗi giá trị. Một số doanh nghiệp tham gia vào gia công phần mềm đầu cuối hoặc phần mềm nhúng, một số doanh nghiệp khác sản xuất các sản phẩm phụ trợ công nghiệp CNTT cho các đối tác nước ngoài. Khi các ngôn ngữ lập trình được đơn giản hóa, công cụ lập trình càng tiện dụng, phân công lao động càng chi tiết thì việc học và đào tạo lao động để có thể tham gia vào lĩnh vực phần mềm dễ dàng hơn.

Nếu so sánh theo doanh thu hay tỷ suất lợi nhuận của ngành CNTT so với các ngành khác thì lĩnh vực CNTT chưa đạt được doanh thu ngành trong nhóm cao nhất nhưng tỷ suất lợi nhuận đang nằm ở nhóm đầu. Bản thân ngành CNTT phát triển còn khuyến khích các ngành khác phát triển theo nghĩa tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn. Bên cạnh đó, ngành CNTT phát triển tạo ra các sản phẩm cung ứng tốt hơn cho các ngành khác nhằm tăng năng suất và dần dần nền kinh tế sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT theo chiều sâu sẽ được coi là tiệm cận dần đến nền kinh tế dựa trên tri thức hay nền kinh tế mở dựa trên tri thức. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

Nghiên cứu và đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngành CNTT của Việt Nam là yêu cầu cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đặc biệt, là việc đề xuất các giải pháp tạo dựng thể chế hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp CNTT của Việt Nam.

2. Tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành không thể tách rời nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Bằng phép cộng đơn thuần, các học giả cho rằng năng lực cạnh tranh của ngành CNTT có được là nhờ năng lực cạnh tranh của tất cả các doanh nghiệp CNTT trong ngành. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại có vai trò khác nhau đối với ngành do đó khi tính toán năng lực cạnh tranh của ngành, người ta phải đo lường năng lực cạnh tranh có gia quyền cho từng doanh nghiệp trong tổng thể một ngành. Đồng thời năng lực của ngành còn tương tác với các ngành khác cũng như bị ảnh hưởng bởi các yếu tố mang tính môi trường và thể chế tác động. Xem xét năng lực cạnh tranh ngành vì vậy không thể tách rời các yếu tố tương tác với ngành ở các góc độ tương tác trong và ngoài ngành, tương tác với các nhân tố đầu ra và đầu vào của ngành cũng như môi trường kinh doanh. Có nhiều cách phân loại khác nhau và cách hiểu khác nhau về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp do cách tiếp cận khác nhau hay do giả thuyết khác nhau về mô hình xây dựng. Do đó, có cách hiểu khác nhau về năng lực cạnh tranh của ngành kinh tế.

Cách phân loại phổ thông dựa trên ý tưởng phép cộng đơn thuần cho rằng có 4 cấp độ năng lực cạnh tranh (cấp sản phẩm, cấp doanh nghiệp, cấp ngành và cấp quốc gia). Cách tiếp cận phổ biến thứ hai là cách tiếp cận cấu trúc ngành để có một cái nhìn cấu trúc về kiến thiết năng lực cạnh tranh ngành. Cách tiếp cận đầu vào đầu ra cho phép xem xét năng lực ngành phụ thuộc vào yêu cầu thị trường hay năng lực cung ứng của các ngành phụ trợ. Cách tiếp cận nguồn lực lại chỉ xem xét các nguồn lực mà ngành có thể tiếp cận để biến thành năng lực cạnh tranh. Các mô hình khác nhau khi đo lường thường suy đến tận cùng là các sản phẩm cuối cùng để nhằm đối sánh giữa các ngành hay doanh nghiệp trong ngành hay so sánh với ngành toàn cầu mà người ta đo lường doanh thu biên của ngành, tỷ suất lợi nhuận ngành, khả năng dẫn dắt về đổi mới công nghệ của ngành so với thị trường thế giới dưới góc độ tạo ra các chuẩn công nghệ mới.

Tại Việt Nam một số nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngành kinh tế được thực hiện bởi một số cơ quan như Bộ Công Thương (Viện nghiên cứu thương mại, Viện nghiên cứu chính sách công nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương), Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu này hầu hết đều là những nghiên cứu về các ngành công nghiệp trong đó có ngành công nghiệp CNTT. Hạn chế cơ bản của tất cả các báo cáo chính là số liệu và dữ liệu phân tích được lấy từ nguồn của Tổng Cục Thống kê còn sơ sài và không đủ chỉ tiêu để phân tích cho các giải pháp cần thiết. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

Báo cáo Toàn cảnh Công nghệ thông tin 2009 của Hiệp hội Tin học Tp. Hồ Chí Minh có sự tham gia tích cực của Vụ Công nghiệp CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương đã có những phân tích sâu sắc về cấu trúc ngành CNTT và sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, do năng lực của Hiệp hội nên phương pháp tự thống kê dữ liệu còn hạn chế, vì vậy, trong báo cáo chưa đưa ra những giải pháp đối với chính sách mà mới chỉ dừng lại ở góc độ mô tả sơ bộ thực trạng ngành công nghiệp CNTT.

Dưới góc độ tiếp cận thể chế, Chính phủ mới gần đây cho phép thành lập Vụ Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ Thông tin (Bộ Công Thương) nhưng các chính sách và xây dựng thể chế hỗ trợ ngành CNTT phát triển còn mới chỉ dừng lại ở xây dựng đề án phát triển ngành nhưng nội dung đề àn còn sơ sài và tính có khả năng biến thành hành động hay thao tác được của chính sách còn thấp. Phần nhiều của các giải pháp này không thể hành vi hóa là do khoảng cách giữa yêu cầu của doanh nghiệp so với định hướng chính sách của Chính phủ còn nhiều khoảng trống hay thiếu sự tương đồng.

Do đó, nghiên cứu phát triển ngành CNTT tiếp cận theo hướng hỗ trợ và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp CNTT là đòi hỏi cần thiết.

3. Mục đích nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

Giải quyết các vấn đề khoa học

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh ngành kinh tế;
 • Các công cụ và phương pháp đánh giá hay đo lường năng lực cạnh tranh ngành kinh tế.
 • Những yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh bền vững của ngành CNTT Việt Nam
 • Đề xuất những những giải pháp tầm vĩ mô có tính khả thi để phát triển năng lực cạnh tranh bền vững cho ngành CNTT của Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngành CNTT Việt Nam.
 • Phạm vi nghiên cứu:nghiên cứu ngành CNTT Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008.

5. Phương pháp nghiên cứu

Cách tiếp cận nghiên cứu của đề tài

 • Sử dụng phương pháp biện chứng duy vật, phương pháp logic và tư duy phân tích tổng hợp, phân tích hệ thống.
 • Phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê và một số mô hình, phương pháp phân tích kinh tế khác.

6. Những đóng góp của luận văn

 • Hệ thống các vấn đề về năng lực cạnh tranh ngành kinh tế và phương pháp phân tích năng lực cạnh tranh ngành kinh tế.
 • Đề xuất những giải pháp phát triển thể chế hỗ trợ ngành công nghiệp CNTT Việt Nam phát triển.

7. Bố cục của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Trị Phát Triển

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương, bao gồm:

 • Chương 1: Tổng quan về lý luận năng lực cạnh tranh ngành kinh tế
 • Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
 • Chương 3: Giải pháp phát triển năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993