Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

Đánh giá post

Danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận. Để có thể giúp các bạn học viên có thêm nhiều đề tài mới lạ, và hấp dẫn thì Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận đã tổng hợp được một danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam. Với những đề tài sau đây, Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận đã tổng hợp được những đề tài này tại các trường đại học trên cả nước, và những đề tài dưới đây đã được các bạn học viên khóa trước bảo vệ thành công trước hội đồng, và mỗi một bạn học viên đều đạt được số điểm khá cao. Vậy đó là những đề tài nào? Các bạn học viên chưa có đề tài thì cùng tham khảo những đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam dưới đây nhé.

Danh sách đề tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Đấu Tranh Của Học Sinh, Sinh Viên Ở Thành Phố Sài Gòn (1965 – 1975)
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Tỉnh Ủy Cần Thơ Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975)
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Tỉnh Ủy Thủ Dầu Một Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, Từ 1955 Đến 1975
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Cải Cách Điền Địa Của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hoà Ở Miền Nam Việt Nam Giai Đoạn 1955 – 1963
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giao Lưu Văn Hóa Việt-Hoa Ở Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Thế Kỉ XVII Đến Đầu Thế Kỉ XXI
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế, Xã Hội Quận Tân Bình (Thành Phố Hồ Chí Minh) Từ Năm 2003 Đến Năm 2013
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Đối Ngoại Của Việt Nam Trong Tương Tác Quyền Lực Khu Vực Thế Kỉ XVIII – XIX
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Ở Miền Đông Nam Bộ Trong Kháng Chiến Chống Đế Quốc Mĩ (1954 – 1975)
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Làng Nghề Truyền Thống Ở Huyện Giồng Trôm – Bến Tre
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Ở Miền Đông Nam Bộ Trong Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Ở Miền Đông Nam Bộ Trong Thời Kì Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc (1975 – 2000)
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hợp Tác Quốc Tế Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Đại Học Của Khu Vực Nam Bộ Từ Năm 1991 Đến Năm 2015
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vùng Biển Nam Bộ Trong Chính Sách Khai Thác Kinh Tế Và Bảo Vệ Chủ Quyền Của Việt Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Long An Từ Năm 1986 Đến Năm 2010
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quân Và Dân Nam Bộ Với Vũ Khí Tự Tạo Trong Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp (1945-1954)
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thành Phố Buôn Ma Thuột – Quá Trình 20 Năm Xây Dựng Và Phát Triển (1995-2015)
 17. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Quyền Chúa Nguyễn Trong Quan Hệ Thương Mại Với Nhật Bản Từ Thế Kỉ XVI Đến Thế Kỉ XVIII
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Trong Cách Mạng Việt Nam Thời Kỳ 1945-1975
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Duy Tân Ở Nam Kỳ Những Năm Đầu Thế Kỷ XX (1905-1930)
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thủy Xá, Hỏa Xá Trong Lịch Sử Việt Nam Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thành Phố Hồ Chí Minh Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới (2008-2016)
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Hệ Thống Giao Thông Ở Nam Kỳ (1862-1945)
 22. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Năm 1997 Đến 2015
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sự Phát Triển Của Đội Ngũ Công Nhân Tỉnh Bình Dương 1997-2017
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế, Xã Hội Tỉnh Đắk Nông Từ Năm 2004 Đến Năm 2015
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lực Lượng Vũ Trang Giáo Phái Ở Nam Bộ (1945-1957)
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Xuất Khẩu Lao Động Của Việt Nam Từ Năm 1991 Đến Năm 2016
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chế Độ Đãi Ngộ Đối Với Quân Đội Dưới Triều Nguyễn Giai Đoạn 1802-1884
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Hợp Tác Giữa Tỉnh Khăm Muộn CHDCND Lào Và Tỉnh Quảng Bình CHXHCN Việt Nam Từ Năm 1989
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thành Thăng Long – Hà Nội 1802-1897
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quân Và Dân Khu V Chống Phá Bình Định Lấn Chiếm Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Giai Đoạn 1973 – 1975
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Ngoại Thương Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Với Cộng Hòa Pháp Những Năm 1945-1947
 33. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Năm 1968 Ở Bình Thuận
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Kinh Tế Biển Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên (1989-2019)
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Vành Đai Diệt Mỹ Ở Rạch Kiến-Long An (1966-1970)
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sư Đoàn 5 Trong Chiến Tranh Biên Giới Tây Nam Và Thực Hiện Nghĩa Vụ Quốc Tế Ở Campuchia (1975-1989)
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phật Giáo Trên Vùng Đất Quảng Trị Trong Các Thế Kỷ XVII – XIX
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Tỉnh Ủy Bình Thuận Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954-1975)
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đối Chiếu Chính Sách Quốc Phòng Triều Trần Thế Kỉ XIII Với Chính Sách Quốc Phòng Triều Nguyễn Thế Kỉ
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Bạc Liêu (1997 – 2014)
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1960-1969)
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Tỉnh Ủy An Giang Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (Giai Đoạn Từ 1957 Đến 1975)
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Bình Thuận Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954-1975)
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giá Trị Nhân Văn Của Hệ Thống Pháp Luật Triều Lê Sơ Thế Kỷ XV Và Triều Nguyễn Thế Kỷ XIX
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chế Độ Thuế Của Triều Nguyễn Trong Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông Công Lập Quận Gò Vấp (Thành Phố Hồ Chí Minh)
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vai Trò Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Trong Cuộc Tiến Công Chiến Lược Đông-Xuân (1953-1954)
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Chính Quyền Cách Mạng Ở Miền Nam Việt Nam (1960-1976)
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phạm Ngọc Thảo Với Chính Sách Bình Định Của Chính Quyền Sài Gòn Ở Tỉnh Bến Tre (1954 – 1962)
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Quá Trình Chuyển Biến Lực Lượng Cách Mạng Ở Bến Tre Từ Năm 1960 Đến Năm 1973
 51. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vùng Đất Bạc Liêu Thời Pháp Thuộc (1867 – 1945)
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Tỉnh Ủy Sóc Trăng Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954-1975)
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giao Lưu Văn Hóa Việt – Chăm Ở Ninh Thuận Từ 1832 Đến 2012
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giao Lưu Văn Hóa Việt – Khmer Ở Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (1975 – 2000)
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Quyền Đại Việt Và Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền Lãnh Thổ Phía Nam (Thế Kỷ XI – XVIII)
 56. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Đấu Tranh Của Công Nhân Sài Gòn (1954 – 1975)
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh Từ 1986 Đến 2010
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đấu Tranh Giữ Gìn Lực Lượng Tiến Tới Đồng Khởi Ở Khu 8 – Trung Nam Bộ (1954 – 1960)
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Yếu Tố Pháp – Việt Trong Lĩnh Vực Cải Cách Giáo Dục Ở Việt Nam Thời Kỳ 1862 – 1945
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sự Kết Hợp Ba Mũi Giáp Công Ở Huyện Mỏ Cày – Tỉnh Bến Tre Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Yếu Tố Pháp Trong Văn Hóa Việt Từ Thế Kỷ XVII Đến Đầu Thế Kỷ XX
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Đấu Tranh Của Công Nhân Cao Su Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thời Kì 1945 – 1975
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế – Xã Hội Huyện Phong Điền (Thành Phố Cần Thơ) Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giao Lưu Văn Hóa Việt – Chăm Tại An Giang Từ Thế Kỷ XVIII Đến Nay
 65. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giao Lưu Văn Hóa Giữa Người Stiêng Với Các Dân Tộc Khác Ở Bình Phước Từ Năm 1945 Đến Nay
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Ngoại Giao Của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam Và Chính Phủ Lâm Thời
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Kinh Tế Đối Ngoại Đăklăk 1986-2010
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hệ Thống Trường Nghề Ở Nam Kỳ Thời Pháp Thuộc (1861-1945)
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Ờ Thành Phố Cần Thơ Từ 1975 Đến 2000
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Chuyển Biến Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Trà Vinh Từ Năm 1986 Đến Năm 2010

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Lịch Sử Việt Nam

Gợi Ý 70 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam NEW 2022

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Huyện Mang Thít (Vĩnh Long) Trong Cuộc Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc Giai Đoạn 1947-1975
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Của Người Việt Nam Yêu Nước Tại Pháp (1912-1925)
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Long Hưng – Sa Đéc Với Quá Trình Khôi Phục Lực Lượng Của Nguyễn Ánh (1787-1789)
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Vào Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Cần Thơ (1986-2010)
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vai Trò Của Huyện Lộc Ninh Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1945-1975)
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Phát Triển Tính Cách Người Việt Nam Bộ Thế Kỷ XVII – XIX
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vai Trò Của Nhân Dân Trong Xây Dựng Và Bảo Vệ Chiến Khu Đ (1954-1975)
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sự Biến Đổi Trong Hạ Tầng Kinh Tế – Kỹ Thuật Ở Nam Kỳ Thời Pháp Thuộc
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Sự Phát Triển Của Ba Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Ở Củ Chi Giai Đoạn 1965
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Các Xu Hướng Trong Phong Trào Yêu Nước Ở Nam Bộ Nửa Đầu Thế Kỷ XX
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế – Xã Hội Huyện Bình Minh (Tỉnh Vĩnh Long) Từ Năm 1986 Đến Năm 2005
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Đóng Góp Của Phụ Nữ Bến Tre Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954-1975
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Văn Hóa Pháp – Việt Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Ở Nam Kỳ (1867-1945)
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lịch Sử Kênh Đào Nam Bộ Thời Nhà Nguyễn Từ Thế Kỷ XVIII Đến Giữa Thế Kỷ XIX
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Căn Cứ Địa Cách Mạng Ở Củ Chi Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954-1975)
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Thành Phố Biên Hòa (Tỉnh Đồng Nai) Giai Đoạn 1986-2005
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Chuyển Biến Kinh Tế – Xã Hội Của Tỉnh Cà Mau Từ Năm 1997 Đến Năm 2007
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Quan Hệ Việt Nam – Vương Quốc Anh (1973-2004)
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Đấu Tranh Cách Mạng Của Nhân Dân Huyện Hóc Môn Từ 1930 Đến 1954
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giao Thương Đàng Trong Với Các Nước Trên Thế Giới Thế Kỷ XVII-XVIII
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Nghề Truyền Thống Của Người Khmer Ở Tịnh Biên – An Giang
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vai Trò Của Tây Ninh Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Và Chế Độ Tay Sai Ở Miền Nam Việt Nam 1954-1975
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh (1997-2005)
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Nguyên Nhân Việt Nam Mất Nước Vào Tay Thực Dân Pháp (1802-1884)
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vùng Đất Bến Tre Trong Các Thế Kỷ XVII – XIX
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hội Kín Ở Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ XIX Đầu Thế Kỷ XX
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Khởi Nghĩa Lê Thành Phương Ở Phú Yên (1885-1887)
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vùng Đất An Giang Thời Kỳ 1757-1867
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Những Chuyển Biến Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Bình Thuận Từ Năm 1991 Đến Năm 2001
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Những Biến Đổi Kinh Tế – Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước Thời Pháp Thuộc Giai Đoạn 1897-1939
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Hệ Thống Tổ Chức Ban Thống Nhất Trung Ương Trong Cuộc Kháng Chiến
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vương Triều Hồ Trong Lịch Sử Dựng Nước Và Giữ Nước
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quản Lý Làng Xã Ở Tỉnh Thái Bình Qua Hương Ước Cải Lương Từ Năm 1921 Đến Năm 1945
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Của Các Đoàn Chuyên Gia Quân Sự Việt Nam Tại Lào Từ Năm 1959 Đến Năm 1975
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Dưới Triều Nguyễn Thời Kỳ 1802-1884
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Thạch Thất, Hà Nội Từ Năm 1993 Đến Năm 2014
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Nghiệp Khai Thác Mỏ Của Tư Bản Pháp Ở Lào Cai (1896-1945)
 38. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Ngân Hàng Đông Dương Trong Quá Trình Thực Dân Hóa Của Pháp Ở Việt Nam (1875-1954)
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đổi Mới Hệ Thống Chính Trị Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Năm 1986 Đến Năm 2013
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Cuộc Vận Động Xây Dựng Nông Thôn Mới Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa (2009-2013)
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sở Hữu Ruộng Đất Và Kinh Tế Nông Nghiệp Châu Hàm Yên (Tuyên Quang) Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tình Hình Ruộng Đất Và Kinh Tế Nông Nghiệp Huyện Yên Bác Tỉnh Lạng Sơn Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đền, Chùa, Đình Ở Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh Thế Kỷ XX
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Ở Thành Phố Hạ Long Giai Đoạn 1990-2014
 46. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Làng Bản Của Người Nùng Ở Huyện Bình Gia Tỉnh Lạng Sơn (1986-2013)
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tiểu Thủ Công Nghiệp Ở Tỉnh Thái Nguyên (1986-2012)
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn (1997-2013)
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Du Lịch Ở Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh (1986-2013)
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng (2000 – 2013)
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đô Thị Tiên Yên (Quảng Ninh) – Quá Trình Hình Thành Và Biến Đổi
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế, Xã Hội Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 1999 Đến Năm 2013
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Giao Thương Việt Nam – Trung Quốc Qua Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai (1991-2011)
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Của Tổ Chức Công Đoàn Ở Khu Công Nghiệp Sông Công Tỉnh Thái Nguyên Từ Năm 1985 Đến Năm
 55. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Di Tích Lịch Sử – Văn Hóa Thời Trần Ở Phía Tây Yên Tử
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sử Dụng Kiến Thức Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Cổ Trung Đại Việt Nam Ở Trường THPT Tại Tỉnh
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Mạng Lưới Chợ Nông Thôn Ở Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh (1986-2016)
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Hoạt Động Nhóm Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1954 Ở Trường Trung Học
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Cuộc Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Giai Đoạn 2001-2017
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Dạy Học Dự Án Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường THPT Thị Xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Ở Tỉnh Quảng Ninh (2006-2016)
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn Tỉnh Hà Nam (2003-2017)
 64. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hội Khuyến Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Từ Năm 2004 Đến Năm 2018
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Việt Nam – Thái Lan Từ Năm 2009 Đến Năm 2016
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Yêu Nước Chống Pháp Ở Nam Kỳ Giai Đoạn 1885-1918
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Cư Dân Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh (1998-2018)
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố
 70. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Dạy Học Lịch Sử Cổ Trung Đại Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Trường Trung Học

Tổng Hợp 50 Đề Tài Luận Văn Cao Học Ngành Lịch Sử Việt Nam

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Kĩ Năng Tự Học Với Sách Giáo Khoa Trong Dạy Học Lịch Sử Lớp 12 Ở Trường THPT Thị Xã
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Năng Lực Vận Dụng Kiến Thức Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1954-1975) Lớp 12 Ở Trường
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sử Dụng Di Tích Lịch Sử – Văn Hóa Địa Phương Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Huyện Lạc Sơn Tỉnh Hòa Bình Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Dạy Học Lịch Sử Địa Phương Theo Hướng Tiếp Cận Năng Lực Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sử Dụng Di Sản Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Unesco Non Nước Cao Bằng Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên (1997-2017)
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Của Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 1986 Đến Năm 2018
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thiết Kế Và Tổ Chức Dạy Học Theo Chủ Đề Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường THPT
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Dạy Học Theo Chủ Đề Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 11 Ở Trường THPT Thị Xã Phổ Yên
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Năng Lực Phát Hiện Và Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam
 13. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sử Dụng Di Sản Văn Hóa Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường THPT Huyện Th
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Năng Lực Tự Học Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Giai Đoạn 1954-1975 Ở Trường Trung Học
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Năng Lực Hợp Tác Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường THPT Huyện Lương Tài Tỉnh
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Năng Lực Nhận Diện Và Sử Dụng Tư Liệu Lịch Sử Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 7
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phát Triển Năng Lực Phản Biện Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 10 Ở Trường THPT Thành Phố Bắc Ninh
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Ngành Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Tỉnh Lào Cai (1991-2018)
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sử Dụng Tài Liệu Văn Học Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 10 Ở Trường Trung Học Phổ Thông
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tính Dân Tộc Và Tính Nhân Văn Trong Pháp Luật Thời Lê Sơ (1428 – 1527)
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đấu Tranh Chính Trị Ở Hội An (Quảng Nam) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước (1954-1975)
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Năm 2003 Đến Năm 2015
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Cộng Đồng Người Hoa Ở Thành Phố Hải Phòng (1888-1980)
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thành Phố Hải Phòng Từ Năm 2001 Đến Năm 2015
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa Làng Cổ Định (Thanh Hóa) Đến Đầu Thế Kỷ XX
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Y Tế Dân Sự Ở Miền Bắc Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế, Xã Hội Huyện Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Dưới Tác Động Của Quá Trình Đô Thị Hóa
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tiếp Cận Nội Dung Cách Mạng Tư Sản Từ Một Số Tài Liệu Tiếng Anh
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Lịch Sử Tuyến Đường Sắt Răng Cưa Tháp Chàm – Đà Lạt (1898 – 1945)
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Việt Nam – Liên Hiệp Châu Âu (1990 – 2004)
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Vành Đai Diệt Mỹ Ở Đồng Dù – Củ Chi (1965 – 1973)
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Ngoại Giao Của Triều Nguyễn Nửa Đầu Thế Kỷ 19
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hệ Thống Tước Vị Thời Lê Sơ
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vai Trò Lịch Sử Của Nguyễn Thị Bích Châu Trong Sự Nghiệp Của Nhà Trần Qua Các Tài Liệu Lịch Sử
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Hợp Tác Văn Hóa, Giáo Dục Việt Nam – Nhật Bản (Từ 1992 Đến 2017)
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Miền Bắc Việt Nam Giai Đoạn 1958 – 1968
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Khai Thác Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Thời Chúa Nguyễn Và Vua Nguyễn (Thế Kỉ XVI – XIX)
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Cuộc Đấu Tranh Của Quân Và Dân Việt Nam Đòi Mỹ, Chính Quyền Sài Gòn Thi Hành Hiệp Định Paris
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Tôn Giáo Của Các Chúa Nguyễn Ở Đàng Trong (Thế Kỉ XVII – XVIII)
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Bước Đầu Tìm Hiểu Văn Hóa Việt Nam Thời Lý – Trần
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Ruộng Đất Của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa Đối Với Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Nguyên
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Kinh Tế – Xã Hội Của Việt Nam Với Các Nước Hạ Nguồn Sông Mekong Từ Năm 1802 Đến Năm 2018
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Các Công Ty Vận Tải Đường Thủy Ở Bắc Kỳ Từ Cuối Thế Kỉ XIX Đến Đầu Những Năm 30 Của Thế Kỉ XX
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Du Nhập Và Phát Triển Của Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Lâm Đồng Từ Đầu Thế Kỷ XX Đến Năm 2018
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Thực Hiện Chính Sách ASXH Ở Tỉnh Điện Biên Từ Năm 2004 Đến Năm 2014
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Phát Triển Đạo Tin Lành Ở Tỉnh Gia Lai Từ 1986 Đến 2016
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Chống, Phá Ấp Chiến Lược Các Tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ (1961-1965)
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Đồng Khởi Ở Nông Thôn Đồng Bằng Các Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Khai Thác Và Bảo Vệ Chủ Quyền Quần Đảo Hoàng Sa Của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Cuộc Vận Động Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Khu Dân Cư Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên (2001-2015)
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Châu Lục Yên, Tỉnh Tuyên Quang Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 53. Cuộc Vận Động Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Khu Dân Cư Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh (2001 – 2015)
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Nông Nghiệp Châu Văn Lãng, Tỉnh Thái Nguyên Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 56. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Châu Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Dân Tộc Thái Đen (Tày Đăm) Huyện Khăm, Tỉnh Xiêng Khoảng, Nước CHDCND
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hôn Nhân Và Gia Đình Của Người Khơ Mú Ở Huyện Phương, Tỉnh Viêng Chăn
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Phổ Thông Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội Từ Năm 1996 Đến Năm 2016
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế, Xã Hội Sài Gòn Từ Năm 1965 Đến Năm 1975
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Xã Hội Và Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Của Người Pà Thẻn Ở Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang Từ 1945
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phụ Nữ Dân Tộc Thiểu Số Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên Với Công Cuộc Xây Dựng Nông Thôn Mới
 63. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang Nửa Đầu Thế Kỷ XIX
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Khăm Muộn (Lào) Từ Năm 1947
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Cư Dân Đảo Hà Nam, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Từ Năm 1986
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Cư Dân Các Xã Ven Biển Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 1986-2015
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sinh Kế Của Cư Dân Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên (1986 -2015)
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế – Văn Hóa Của Tộc Người Mông Ở Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên Từ Năm 1975
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đô Thị Hóa Của Thành Phố Bắc Ninh Từ Năm 1986 Đến Năm 2015
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Sinh Kế Của Cư Dân Xã Vô Tranh Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên (1986-2015)

TOP 60 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Lịch Sử Việt Nam

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Tỉnh Thái Nguyên (1997-2015)
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Châu Văn Uyên Tỉnh Lạng Sơn Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 3. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Du Lịch Khu Vực Miền Tây Tỉnh Yên Bái (1986-2013)
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Mạng Lưới Chợ Nông Thôn Ở Huyện Bình Liêu Tỉnh Quảng Ninh (1986-2014)
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Ngư Nghiệp Và Văn Hóa Của Cư Dân Ven Biển Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định Từ Năm 1986 Đến 2012
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Biển Ở Huyện Đảo Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh (1994-2012)
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Việt Ở Thành Phố Viêng Chăn (Lào) (1975-2014)
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Kinh Tế, Xã Hội Huyện Mỹ Đức (Hà Tây) Từ Năm 1991 Đến Năm 2008
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Đấu Tranh Giữ Gìn Và Xây Dựng Lực Lượng Cách Mạng, Tiến Tới Đồng Khởi Ở Nam Bộ (1954-1960)
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Yêu Nước Của Người Việt Nam Tại Pháp Giai Đoạn 1945 – 1954
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Giao Thương Việt Nam – Lào Qua Cửa Khẩu Quốc Tế Nặm Phao Từ Năm 1997-2015
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Cuộc Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh (2008-2013)
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Ở Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 1986
 15. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tục Cấp Sắc Của Tộc Người Sán Dìu Ở Lục Ngạn (Bắc Giang)
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thực Trạng Giáo Dục Ở Khu Vực Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc (1989 – 2009)
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Vai Trò Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Với Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Giai Đoạn 1965-1975
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đô Thị Hóa Ở Việt Nam Từ Năm 1989 Đến Năm 2009
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thương Mại Của Việt Nam Cộng Hòa Với Hoa Kỳ (1955-1975)
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hậu Quả Chiến Tranh Hóa Học Do Hoa Kỳ Gây Ra Ở Việt Nam (1961 – 2017)
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chữ Quốc Ngữ Với Lịch Sử Việt Nam Đầu Thế Kỉ XX
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Nông Nghiệp Việt Nam Giai Đoạn 1976-1985
 23. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Việt Nam – Lào Trên Lĩnh Vực Văn Hóa – Giáo Dục Giai Đoạn 1977 – 2017
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phật Giáo Champa Từ Thế Kỷ III Đến Thế Kỷ X
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Trần Trọng Kim Với Vấn Đề Bảo Tồn Nho Giáo Và Phật Giáo
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) Từ Thế Kỉ Xii Đến Năm 2018
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quan Hệ Kinh Tế Việt Nam – Hoa Kỳ Giai Đoạn 1995-2015
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tác Động Của Chiến Tranh Việt Nam Đến Quan Hệ Mĩ – Trung Quốc Giai Đoạn 1969 – 1972
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Tà Ôi Tỉnh Salavan Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào 1986-2016
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Du Lịch Huyện Sóc Sơn, Hà Nội (1986 – 2016)
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Di Tích Lịch Sử, Văn Hóa Ở Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Của Huyện Thủy Nguyên Thành Phố Hải Phòng (1986 – 2016)
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Của Mỏ Sắt Trại Cau Tỉnh Thái Nguyên (1986-2016)
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Châu Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn Nửa Đầu Thế Ký XIX
 35. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Ty Diesel Sông Công (1986-2016)
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Chuyển Biến Cơ Cấu Kinh Tế, Xã Hội Phường Cam Giá Thành Phố Thái Nguyên (1986 – 2016)
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Huyện Hữu Lũng Tỉnh Lạng Sơn Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Luang Prabang Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Định Cư Tại Tỉnh Champasak (Lào) Từ Năm 1986
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Phổ Thông Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên (1986-2016)
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945-1954)
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Thiết Chế Tổ Chức, Quản Lý Và Tệ Nạn Cường Hào Ở Làng Xã Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Thế Kỉ XVIII-XIX
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tầng Lớp Thủ Lĩnh Tại Giao Châu – An Nam Thời Đô Hộ Tùy Đường
 44. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Du Lịch Tỉnh Vĩnh Phúc Từ Năm 1997 Đến Năm 2016
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Thái Đen Ở Tỉnh Luông Nặm Thà Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Danh Sách 50 Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Lịch Sử Việt Nam

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Ruộng Đất Và Kinh Tế Nông Nghiệp Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hướng Đạo Sinh Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1954
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Tôn Giáo Của Chính Quyền Sài Gòn Tại Tây Nguyên (1954-1975)
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Khu Công Nghiệp Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh (2002-2016)
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chuyển Biến Xã Hội Vùng Nông Thôn Châu Thổ Sông Hồng Thế Kỷ XVII-XVIII
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Cuộc Xây Dựng Nông Thôn Mới Huyên Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang (2008-2016)
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chúa Bầu Và Thành Bầu Ở Tuyên Quang Thế Kỷ XVI-XVII
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Văn Miếu Và Hệ Thống Văn Từ, Văn Chỉ Ở Tỉnh Nam Định (1802-1919)
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tạp Chí Phong Hóa Từ Năm 1932 Đến Năm 1936
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Các Tổ Chức Xã Hội – Nghề Nghiệp Ở Thành Phố Thái Nguyên Từ Năm 1986 Đến Năm 2016
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổ Chức Quân Sự Trên Chiến Trường Tây Nguyên (1965-1972)
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Biến Đổi Kinh Tế, Xã Hội Làng Gốm Bát Tràng Từ Năm 1986 Đến Năm 2016
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hợp Tác Giáo Dục, Văn Hóa Việt Nam – Thái Lan (1986 – 2015)
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Du Lịch Ninh Bình Từ Năm 1995 Đến Năm 2015
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam:  Người Mông Ở Huyện Pẹc, Tỉnh Xiêng Khoảng Nước CHDCND Lào (1986-2016)
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Đại Học Tư Thục Ở Miền Nam Việt Nam Từ Năm 1957 Đến Năm 1975
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Công Nghiệp Nhóm Ngành Khai Thác Và Sản Xuất Thô Ở Thái Nguyên (2006-2016)
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hiện Đại Hóa Nông Nghiệp Nông Thôn Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh Giai Đoạn 1997-2015
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Ruộng Đất Và Kinh Tế Nông Nghiệp Châu Thượng Lang, Tỉnh Cao Bằng Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Các Tổ Chức Xã Hội – Nghề Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh (1997-2017)
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh (1997-2017)
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Tổng Nông Thượng – Châu Bạch Thông (Tỉnh Thái Nguyên) Nửa Đầu Thế Kỉ XIX
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Việc Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Ở Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh Giai Đoạn 1997-2017
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009-2017)
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Mạng Lưới Chợ Nông Thôn Ở Quảng Yên Trước Năm 1945
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Sử Dụng Di Tích Lịch Sử – Văn Hóa Địa Phương Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường THPT Thị Xã
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Biến Đổi Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa Của Người Raglai Ở Ninh Thuận Từ 1975 Đến 2015
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Và Khoa Cử Nho Học Đại Việt Thế Kỷ XVII – XVIII
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Kinh Tế Đàng Trong (1558-1777)
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Y Tế Phương Tây Ở Bắc Kỳ Từ Năm 1873 Đến Năm 1945
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Chính Sách Dân Tộc Của Nhà Nước Việt Nam Đối Với Vùng Tây Bắc Từ Năm 2001 Đến Năm 2011
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Mạng Lưới Chợ Ở Nam Trung Bộ Thời Nguyễn (Giai Đoạn 1802-1884)
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hôn Nhân Và Gia Đình Của Người Khơ Mú Ở Huyện Ngoi Tỉnh Luangprabang, Nước CHDCND Lào (1986-2016)
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Tỉnh Viêng Chăn Nước CHDCND Lào (1975-2017)
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Phổ Thông Ở Huyện Võ Nhai Giai Đoạn 1986-2016
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) Từ Năm 1986
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Tổ Chức Nông Dân Tỉnh Hưng Yên Và Thái Bình Khai Hoang, Phát Triển Kinh Tế Tại Sơn La
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phong Trào Thanh Niên Tình Nguyện Ở Việt Nam Từ Năm 2000 Đến Năm 2014
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ XVIII Đến Giữa Thế Kỷ XX
 41. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Biến Đổi Cơ Cấu Lao Động – Việc Làm Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội (2000 – 2015)
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Giáo Dục Ở Việt Nam Trong Đại Chiến Thế Giới Thứ Hai – So Sánh Với Trường Hợp Triều Tiên
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Vận Động Giải Phóng Dân Tộc Ở Bắc Ninh (1939-1945)
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam: Phan Khôi Với Vấn Đề Tiếp Xúc Văn Hóa Đông – Tây Trước Năm 1945

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + đề tài Luận văn thạc sĩ Lịch Sử Việt Nam mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm đề tài luận văn Lịch Sử Việt Nam, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO LỊCH SỬ VIỆT NAM

1. BỐ CỤC LUẬN VĂN Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

Bố cục luận văn thạc sĩ được trình bày theo trình tự sau:

1.1Trang bìa luận văn

 • Trang bìa (xem Mẫu 1);
 • Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”

Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:

 • Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung luận văn:

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 9. Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 10. Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 11. Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

2.4. Tài liệu tham khảo

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.

 • Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 • Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • Kiểu trích dẫn APA 6thEdition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam
 • Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

 • Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự , sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2.Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục 2.1.”, …).
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kim Cúc
Kim Cúc
5 tháng trước

dạ

Lần cuối chỉnh sửa 5 tháng trước bởi Kim Cúc
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993