Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học

Mục lục

Đánh giá post

Bạn đang học Chuyên Ngành Lưu Trữ Học, bạn sắp sửa phải làm bài luận văn tốt nghiệp, nhưng bạn chưa biết lựa chọn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học nào cho phù hợp với mình. Bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài này, và muốn tham khảo những đề tài của các khóa trước nhưng lại không tìm thấy được một danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học nào hết. Dẫn đến bạn lo lắng, hoang mang, và bạn sợ không biết lấy đề tài nào cho phù hợp với mình.

Đừng lo lắng nữa nhé, vì tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn bạn có thể tìm thấy rất rất nhiều Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học mẫu, và còn có thể tham khảo đề cương mẫu nữa. Vậy đó là những đề tài nào? Các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn nhé.

Gợi Ý 50 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học NEW

 1. Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Tại Uỷ Ban Nhân Dân
 2. Công Tác Văn Thư Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
 3. Công Tác Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
 4. Quản Lý Và Giải Quyết Văn Bản Tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
 5. Xây Dựng Phương Án Chỉnh Lý Khoa Học Tài Liệu Các Công Trình Xây Dựng
 6. Ứng Dụng Công Nghệ Hiện Đại Trong Tu Bổ, Phục Chế Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Tu Bổ, Phục Chế
 7. Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Bảo Quản Và Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân
 8. Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 9. Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Thông Tin, Dữ Liệu Biển
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Công Tác Lưu Trữ Tại UBND Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
 11. Công Tác Thu Thập Và Xác Định Giá Trị Tài Liệu Tại UBND Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
 12. Tổ Chức Lao Động Khoa Học Trong Công Tác Lưu Trữ Tại Uỷ Ban Nhân Dân Quận Tây Hồ
 13. Tổ Chức Và Quản Lý Tài Liệu Cá Nhân, Gia Đình, Dòng Họ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 14. Thực Trạng Và Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Văn Thư – Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Phúc Xá
 15. Tình Hình Xây Dựng Công Cụ Tra Cứu Tài Liệu Lưu Trữ Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng Cộng Sản
 16. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Văn Thư – Lưu Trữ Tại UBND Huyện Sóc Sơn
 17. Phông Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Chiến Tranh Của Đế Quốc Mỹ Và Tay Sai Ở Miền Nam Việt Nam
 18. Công Tác Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Phông Lưu Trữ Bộ Nội Vụ
 19. Công Tác Văn Thư Tại Viện Điện Tử – Viễn Thông Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 20. Công Tác Thu Thập Tài Liệu Hành Chính Vào Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 21. Nâng Cao Chất Lượng Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 22. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bảo Quản Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 23. Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Điện Tử Tại Bộ Thông Tin Và Truyền Thông
 24. Nâng Cao Hiệu Quả Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 25. Công Tác Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Điện Tử Tại Cơ Quan Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội
 26. Nâng Cao Chất Lượng Lập Hồ Sơ Và Nộp Lưu Hồ Sơ Vào Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 12
 27. Tổ Chức Công Tác Lưu Trữ Tại Các Trường Cao Đẳng Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Lưu Trữ Tại Sở Khoa Học Và Công Nghệ
 29. Chỉnh Lý Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh
 30. Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Trong Các Cơ Quan Nhà Nước Tỉnh Long An
 31. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tại Các Chi Cục Thuế Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 32. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
 33. Quản Lý Hồ Sơ, Tài Liệu Lưu Trữ Chuyên Môn Tại Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố Hồ Chí Minh
 34. Nâng Cao Chất Lượng Lập Hồ Sơ Và Nộp Lưu Hồ Sơ Vào Lưu Trữ Phường Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 35. Tổ Chức Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh
 36. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Quản Lý Công Tác Văn Thư – Lưu Trữ Của Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự
 37. Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Cá Nhân Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 38. Tổ Chức Và Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Của Ủy Ban Dân Dân Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 39. Nâng Cao Chất Lượng Lập Hồ Sơ Và Nộp Lưu Hồ Sơ Vào Lưu Trữ UBND Cấp Thành Phố, Thị Xã Tỉnh Long An
 40. Xây Dựng Triển Lãm Trực Tuyến Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia
 41. Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Phông Lưu Trữ Của Khu Và Liên Khu Hiện Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ
 42. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Lưu Trữ Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam
 43. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Lưu Trữ Tại Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia
 44. Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Phông Bộ Giáo Dục Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 45. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Phông Lưu Trữ Văn Phòng Trung Ương Đảng
 46. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Hoạt Động Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại Bộ Nội Vụ
 47. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Lưu Trữ Tại Ban Cơ Yếu Chính Phủ
 48. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Lưu Trữ Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
 49. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Nghe – Nhìn Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 50. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tại Cơ Quan Đại Học Quốc Gia Hà Nội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Lữu Trữ Học

TOP 65 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Lưu Trữ Học Mới Nhất 2022

 1. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Lưu Trữ Tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
 2. Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Lập Và Giao Nộp Hồ Sơ, Tài Liệu Vào Lưu Trữ Cơ Quan Sở, Ban, Ngành
 3. Nâng Cao Chất Lượng Chỉnh Lý Tài Liệu Lưu Trữ Tại Các Cơ Quan Bộ (Qua Thực Tế Tại Một Số Bộ)
 4. Quản Trị Rủi Ro Trong Lưu Trữ (Qua Thực Tế Ở Việt Nam)
 5. Lưu Trữ Tài Liệu Truyền Miệng Qua Nghiên Cứu Hồi Ức Các Cựu Chiến Binh Trong Chiến Tranh Việt Nam
 6. Tổ Chức Hoạt Động Marketing Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia Việt Nam
 7. Xây Dựng Hệ Thống Công Cụ Xác Định Giá Trị Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động
 8. Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng, Hoàn Thiện Chế Độ Đối Với Viên Chức Lưu Trữ Ở Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay
 9. Nghiên Cứu Hiệu Quả Công Bố Tài Liệu Lưu Trữ Tại Việt Nam
 10. Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Của Quốc Hội Cần Nộp Vào Lưu Trữ Cơ Quan
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Chính Sách Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Nhân Dân Ở Việt Nam
 12. Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nghe Nhìn Cần Nộp Lưu Vào Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia
 13. Cải Tiến Phương Thức Hoạt Động Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng
 14. Đánh Giá Hiệu Quả Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng TCVN ISO 9001-2015 Trong Công Tác Văn Phòng
 15. Chuẩn Hóa Năng Lực Tổ Chức, Quản Lý Công Tác Văn Thư, Bảo Mật, Lưu Trữ Của Lãnh Đạo Văn Phòng
 16. Hiện Đại Hóa Công Tác Văn Phòng Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 17. Hoàn Thiện Công Tác Tham Mưu Từ Thực Tiễn Văn Phòng UBND Huyện Ứng Hòa Thành Phố Hà Nội
 18. Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Ở Cấp Xã
 19. Tổ Chức Lưu Trữ Hồ Sơ Bệnh Án Quân Nhân Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108
 20. Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Bản Mô Tả Công Việc Cho Công Chức Quản Lý Tại Văn Phòng Bộ Lao Động
 21. Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Liệu Lưu Trữ Tại Tổng Cục Thuế
 22. Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Của Cơ Quan Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng
 23. Chuẩn Hóa Hoạt Động Văn Phòng Tại Hội Sở Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
 24. Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Ở Văn Phòng UBND Tỉnh Nghệ An
 25. Khảo Sát, Đánh Giá Việc Áp Dụng Các Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật Trong Hoạt Động Lưu Trữ
 26. Xác Định Danh Mục Hồ Sơ, Tài Liệu Của Tổng Cục Thuế Cần Nộp Lưu Vào Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia
 27. Xác Định Thẩm Quyền Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Chuyên Ngành Ở Việt Nam Hiện Nay
 28. Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Ngành Bảo Hiểm Xã Hội
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Công Ty Nhật Bản Ở Việt Nam
 30. Ứng Dụng Hệ Thống KPI Trong Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Của Chánh Văn Phòng Bộ Nông Nghiệp
 31. Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Tính Chuyên Nghiệp Của Cán Bộ, Nhân Viên Ở Văn Phòng Bộ Quốc Phòng
 32. Nghiên Cứu Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Tiêu Chuẩn Văn Hóa Công Sở Của Ngành Thuế
 33. Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Thực Hiện Quy Chế Văn Hóa Công Sở Tại Trường Đại Học Y Hà Nội
 34. Nghiên Cứu Trách Nhiệm Của Văn Phòng Trong Việc Tổ Chức Thực Hiện Văn Hóa Doanh Nghiệp
 35. Tối Ưu Hóa Phông Lưu Trữ Của Các Cơ Quan Đã Ngừng Hoạt Động Tại Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Bắc Giang
 36. Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Của Bộ Phận Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Ở Văn Phòng HĐND Và UBND
 37. Hoạt Động Tham Mưu Của Văn Phòng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Về Công Tác Văn Thư
 38. Nghiên Cứu Các Biện Pháp Kiểm Soát Thông Tin Văn Bản Tại Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội
 39. Khảo Sát, Đánh Giá Hoạt Động Quản Lý Về Công Tác Lưu Trữ Ở Bộ Công An
 40. Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Ở Các Cục Thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 41. Sưu Tầm, Thu Thập Tài Liệu Lưu Trữ Các Nhà Khoa Học Tiêu Biểu Của Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ
 42. Nhận Xét, Đánh Giá Lý Luận Về Xác Định Giá Trị Tài Liệu Tại Việt Nam Qua Thực Tế Vận Dụng
 43. Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nghe Nhìn Nộp Lưu Vào Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế
 44. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Địa Chính Của Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Lâm Đồng
 45. Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ Bệnh Án Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình
 46. Nghiên Cứu Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Công Tác Lưu Trữ Ở Các Cơ Quan
 47. Tổng Thuật Các Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Về Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Lưu Trữ
 48. Tài Liệu Lưu Trữ Phim Điện Ảnh – Một Nguồn Sử Liệu Quý Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch
 49. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh, Thành Phố
 50. Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Vào Lưu Trữ Bộ Tài Chính – Thực Trạng Và Giải Pháp
 51. Thực Trạng Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Kỹ Thuật Các Công Trình Giao Thông
 52. Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Chuyên Môn Bảo Quản Tại Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia
 53. Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Giảng Dạy Lịch Sử Việt Nam Giai Đoạn 1945-1975
 54. Sưu Tầm, Thu Thập Tài Liệu Phông Lưu Trữ Chủ Tịch Hồ Chí Minh Của Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng
 55. Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Lưu Trữ Cấp Huyện Của Thành Phố Hà Nội
 56. Nâng Cao Hiệu Quả Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 57. Khảo sát, Đánh Giá Nguồn Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đô Thị Trong Phông Lưu Trữ
 58. Nhìn Nhận Của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa Về Đường Trường Sơn Qua Tài Liệu Lưu Trữ Chữ Viết
 59. Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Hoạt Động Văn Hóa Đối Ngoại Trong Giai Đoạn Đổi Mới
 60. Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức, Quản Lý Công Tác Văn Thư Lưu Trữ Của Lãnh Đạo Văn Phòng Cấp Bộ
 61. Quản Lý Tài Liệu Điện Tử Hiện Hành Tại Văn Phòng Trung Ương Đảng Thực Trạng Và Giải Pháp
 62. Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Lưu Trữ
 63. Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Về Soạn Thảo Và Ban Hành Văn Bản Để Nâng Cao Hiệu Quả Lãnh Đạo
 64. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Cơ Sở Khoa Học Xác Định Các Loại Tài Liệu Có Giá Trị Của Các Trường Đại Học Cần Nộp Vào Lưu Trữ

Danh Sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học

 1. Quản Lý Văn Bản Và Lập Hồ Sơ Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Thương Mại Tín Phát
 2. Bảo Quản Và Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Nghe – Nhìn Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 3. Bảo Quản Tài Liệu Lưu Trữ Nghe Nhìn Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 4. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Văn Thư Tại Văn Phòng UBND-HĐND Huyện Xuân Trường
 5. Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Triển Lãm Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
 6. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Văn Thư Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 7. Quản Lý Hồ Sơ Công Tác Đảng Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
 8. Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại UBND Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 9. Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Công Tác Bảo Quản Tài Liệu Lưu Trữ Ở Việt Nam
 10. Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Đối Với Việc Bảo Vệ Chủ Quyền Quần Đảo Hoàng Sa Của Việt Nam
 11. Quản Lý Văn Bản Điện Tử Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
 12. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Một Số Công Trình Xây Dựng Nhóm A Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia
 13. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Công Tác Lập Hồ Sơ Tại Tỉnh Ủy Sơn La
 14. Quản Lý Hồ Sơ Công Việc Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
 15. Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức Tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hà Nội
 16. Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Dưới Hình Thức Xuất Bản Ấn Phẩm Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
 17. Chỉnh Lý Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
 18. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Và Giải Quyết Văn Bản Tại Công Ty CP Chứng Khoán Everest
 19. Công Tác Lưu Trữ Tại Chi Cục Thuế Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 20. Quản Lý Văn Bản Và Lập Hồ Sơ Điện Tử Tại Vp HĐND & UBND Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
 21. Quản Lý Văn Bản Và Lập Hồ Sơ Tại Vụ Tổ Chức Cán Bộ – Bộ Nội Vụ
 22. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Lưu Trữ Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bắc Ninh
 23. Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Tại Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội
 24. Công Tác Lưu Trữ Tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 25. Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Một Số Công Trình Xây Dựng Đang Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ
 26. Công Tác Văn Thư Tại Chi Cục Thuế Huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa
 27. Giá Trị Tài Liệu Mộc Bản Trường Học Phúc Giang Và Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ Tại Huyện Can Lộc
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Công Tác Văn Thư Và Lưu Trữ Tại Bảo Tàng Thiên Nhiên Việt Nam
 29. Thực Trạng Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Lưu Trữ Tại Chi Cục Văn Thư Lưu Trữ Tỉnh Thái Nguyên
 30. Công Tác Thu Thập, Sưu Tầm Tài Liệu Các Nhà Khoa Học Của Trung Tâm Di Sản Các Nhà Khoa Học Việt Nam
 31. Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Văn Thư Tại Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Các Công Trình Trọng Điểm
 32. Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Điện Tử Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Tây Hồ
 33. Nâng Cao Công Tác Marketing Trong Lưu Trữ Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia
 34. Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Lưu Trữ Tại UBND Quận Tây Hồ
 35. Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 36. Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thạch Thất
 37. Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại UBND Quận Tây Hồ
 38. Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Tổng Cục Thi Hành Án Dân Sự – Bộ Tư Pháp
 39. Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xác Định Giá Trị Tài Liệu
 40. Nâng Cao Hiệu Quả Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ
 41. Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 42. Công Tác Lưu Trữ Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
 43. Công Tác Quản Lý Và Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Là Bảo Vật Quốc Gia Tại Trung Tâm Lưu Trữ
 44. Thực Trạng Công Tác Bảo Quản Tài Liệu Lưu Trữ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 45. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lưu Trữ Học:Công Tác Văn Thư Tại Cục Thuế Thành Phố Hà Nội
 46. Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại Huyện Ủy Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 47. Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Văn Thư Tại Phòng Nội Vụ Quận Hoàng Mai – Hà Nội
 48. Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Phông Lưu Trữ Ủy Ban Nhân Dân Quận Tây Hồ
 49. Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Hoạt Động Quản Lý Của UBND Quận Tây Hồ
 50. Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Tại Hà Nội – Thực Trạng Và Giải Pháp

0 ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ UBND CẤP THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH LONG AN

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đề tài
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
 7. Bố cục của luận văn

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

 • 1. Cơ sở lý luận
 • 1.1. Một số khái niệm
 • 1.2. Mục đích, yêu cầu, phương pháp và quy trình thành lập hồ sơ
 • 1.2.1. Mục đích của lập hồ sơ
 • 1.2.2. Yêu cầu của lập hồ sơ
 • 1.2.3. Phương pháp lập hồ sơ
 • 1.3. Mục đích, yêu cầu, phương pháp giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan
 • 1.3.1. Mục đích giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan
 • 1.3.2. Yêu cầu giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan
 • 1.3.3. Phương pháp và quy trình giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan
 • 1.4. Khái niệm và tiêu chí đánh giá “Chất lượng lập và giao nộp hồ sơ”
 • 2. Cơ sở pháp lý
 • 2.1. Văn bản quản lý, chỉ đạo của Trung ương
 • 2.2. Văn bản quản lý, chỉ đạo của tỉnh Long An
 • Tiểu kết chương 1

Chương 2. ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ UBND CẤP THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH LONG AN

 • 1. Khái quát, chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố, thị xã tại tỉnh Long An
 • 2. Vai trò, ý nghĩa của hoạt động lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ đối với hoạt động của UBND thành phố, thị xã tỉnh Long An
 • 2.1. Vai trò của hoạt động lập hồ sơ và nộp lưu vào lưu trữ
 • 2.2. Ý nghĩa của hoạt động lập hồ sơ và nộp lưu vào lưu trữ
 • 3. Hoạt động lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan của UBND thành phố, thị xã tại tỉnh Long An
 • 3.1. Nhận thức của lãnh đạo, công chức đối với hoạt động lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 • 3.2. Việc ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo
 • 3.3. Đội ngũ công chức thực hiện hoạt động lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 • 3.3.1. Đội ngũ lãnh đạo đơn vị; công chức chuyên môn
 • 3.3.2. Đội ngũ công chức
 • 3.4. Thực trạng hoạt động lập và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan của thành phố, thị xã
 • 3.4.1. Hoạt động lập hồ sơ công việc
 • 3.4.2. Hoạt động giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 • 4. Nhận xét chung
 • 4.1. Kết quả đạt được
 • 4.2. Tồn tại và nguyên nhân
 • Tiểu kết chương 2

Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ UBND CẤP THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH LONG AN

 • 1.  Rà soát, ban hành các quy định về lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ UBND thành phố, thị xã tại tỉnh Long An theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 • 1.1 Đối với cơ quan quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ
 • 1.2. Đối với UBND thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường
 • 2. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện Danh mục hồ sơ
 • 2.1. Đối với UBND thành phố, thị xã tại tỉnh Long An
 • 2.2. Đối với Lãnh đạo UBND thành phố, thị xã
 • 2.3. Đối với Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị
 • 2.4. Trách nhiệm của Chuyên viên, công chức văn thư, lưu trữ
 • 3. Tăng cường công tác lập hồ sơ cho công chức, viên chức
 • 4. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ
 • 5. Kiểm tra đánh giá công tác lập hồ sơ và nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan
 • Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

1 ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LONG AN

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đề tài
 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
 7. Bố cục của luận văn

Chương 1: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LONG AN

 • 1. Các khái niệm cơ bản
 • 1.1. Tổ chức
 • 1.2. Quản lý
 • 1.3. Tài liệu lưu trữ
 • 1.4. Công tác lưu trữ
 • 2. Khái niệm tổ chức và quản lý công tác lưu trữ
 • 3. Nội dung tổ chức và quản lý công tác lưu trữ 8
 • 4. Nguyên tắc tổ chức và quản lý công tác lưu trữ.
 • 5. Sự cần thiết tổ chức và quản lý công tác lưu trữ
 • Tiểu kết Chương 1

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LONG AN

 • 1. Khái quát về tổ chức, quản lý công tác lưu trữ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Long An
 • 1.1. Tình hình chung
 • 1.1.1. Tại cấp tỉnh
 • 1.1.2. Tại cấp huyện
 • 1.1.3. Tại cấp xã
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Long An
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 1.2.3. Cơ cấu tổ chức
 • 2. Vai trò và các biện pháp của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Long An đối với việc tổ chức và quản lý công tác lưu trữ của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Long An
 • 2.1. Tổ chức bộ máy, nhân sự để tổ chức, thực hiện công tác lưu trữ
 • 2.2. Phổ biến, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác lưu trữ
 • 2.3. Cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ
 • 2.4. Thống nhất quy trình, nghiệp vụ lưu trữ
 • 2.4.1. Thu thập tài liệu lưu trữ
 • 2.4.2. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
 • 2.4.3. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
 • 2.4.4. Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • 2.4.5. Thống kê tài liệu lưu trữ
 • 2.4.6. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
 • 2.5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác lưu trữ
 • 2.6. Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
 • 3. Khảo sát thực tế tổ chức và quản lý công tác lưu trữ tại 01 đơn vị cấp sở ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An
 • 3.1. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
 • 3.2. Tại UBND thành phố Tân An
 • 4. Ưu điểm, hạn chế về tổ chức và quản lý công tác lưu trữ của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Long An
 • 4.1. Ưu điểm, hạn chế của Chi cục trong việc quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, đánh giá công tác VT, LT ở các cơ quan nhà nước trong tỉnh
 • 4.2. Ưu điểm, hạn chế của các cơ quan nhà nước tỉnh Long An trong việc tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ
 • Tiểu kết Chương 2

Chương 3: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LONG AN

 • 1. Nhóm giải pháp thứ nhất là đổi mới về công tác tổ chức
 • 1.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức
 • 1.2. Hoàn thiện hệ thống các văn bản
 • 1.3. Hoàn thiện về tổ chức bộ máy và cán bộ
 • 1.4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật
 • 1.5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá
 • 2. Nhóm giải pháp thứ hai là tăng cường chất lượng các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ
 • 2.1. Thu thập tài liệu lưu trữ
 • 2.2. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
 • 2.3. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
 • 2.4. Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • 2.5. Thống kê tài liệu lưu trữ
 • 2.6. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
 • 3. Nhóm giải pháp thứ ba là đẩy mạnh việc phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ
 • Tiểu kết Chương 3

KẾT LUẬN

2 ĐỀ TÀI: QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – LIÊN XÔ TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO (1950-1991) QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI TÀI LIỆU VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – LIÊN XÔ TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO (1950-1991) ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

 • 1. Khái quát khối tài liệu về quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô (1950-1991) đang bảo quản tại TTLTQGIII
 • 2. Thành phần, đặc điểm khối tài liệu về quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo (1950-1991) tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
 • 2.1. Sơ lược lịch sử hoạt động của các cơ quan hình thành tài liệu về quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo (1950- 1991)
 • 2.2. Khối lượng, thành phần và đặc điểm khối tài liệu về quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo (1950-1991)
 • 2.2.1. Khối lượng tài liệu
 • 2.2.2. Thành phần tài liệu
 • 2.2.3. Đặc điểm của tài liệu

CHƯƠNG  2: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: NỘI  DUNG  VÀ  GIÁ  TRỊ  KHỐI  TÀI  LIỆU  VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – LIÊN XÔ TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO (1950-1991) ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG  TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

 • 1. Nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo (1950-1991)
 • 1.1. Thời kì kháng chiến chống Pháp từ năm 1950 đến năm 1954
 • 1.2. Thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước từ năm 1955 đến năm 1964
 • 1.3. Thời kì cả nước kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965 đến năm 1975
 • 1.4. Thời kì từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1976 đến khi kết thúc quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên Xô năm 1991
 • 2. Giá trị của khối tài liệu về quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo (1950-1991)
 • 2.1. Là cơ sở để nghiên cứu lịch sử hợp tác ngoại giao Việt Nam – Liên Xô, góp phần củng cố tình hữu nghị và phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga ngày nay
 • 2.2. Góp phần nghiên cứu lịch sử ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam, trọng tâm là giáo dục đại học
 • 2.3. Giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút bài học kinh nghiệm, đề  ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn trong công tác quản lý LHS
 • 2.4. Là một trong những nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu về giới trí thức Việt Nam

CHƯƠNG  3:  TÌNH  HÌNH  TỔ  CHỨC  KHOA  HỌC  VÀ  KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHỐI TÀI LIỆU VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – LIÊN XÔ TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO (1950- 1991) VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP

 • 1. Tình hình tổ chức khoa học và khai thác, sử dụng tài liệu
 • 1.1. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu
 • 1.2. Tình hình khai thác, sử dụng tài liệu
 • 1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tổ chức khoa học và khai thác, sử dụng tài liệu về hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo
 • 2. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm tổ chức khoa học và khai thác, sử dụng hiệu quả tài liệu về hợp tác Việt Nam – Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo (1950-1991)
 • 2.1. Giải pháp về thu thập, bổ sung và sưu tầm tài liệu từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân để đảm bảo sự hoàn chỉnh của thành phần tài liệu
 • 2.2. Giải mật tài liệu lưu trữ và tạo điều kiện cho phép khai thác, sử phù hợp với quy định của Nhà nước
 • 3.3. Hoàn thiện công tác tổ chức khoa học tài liệu
 • 3.4. Tăng cường các hình thức công bố, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu

KẾT LUẬN

3. ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

MỞ ĐẦU

Chương 1. ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 • 1. Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ
 • 1.1. Một số khái niệm liên quan
 • 1.2. Nội dung, nguyên tắc, yêu cầu đối với người làm VT-LT và cán bộ quản lý, ý nghĩa của hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ
 • 1.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ
 • 2. Cơ sở pháp lý về hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ
 • 2.1. Văn bản Luật
 • 2.2. Văn bản dưới luật
 • Tiểu kết chương 1

Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 • 1. Khái quát về Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 1.4. Khái quát về Phòng Tham mưu – Hành chính Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.
 • 2. Thực trạng hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 2.1. Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác văn thư – lưu trữ
 • 2.2. Phổ biến, ban hành các văn bản quản lý công tác văn thư – lưu trữ
 • 2.3. Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác văn thư – lưu trữ
 • 2.4. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ văn thư – lưu trữ của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 2.5. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 2.6. Thi đua, khen thưởng trong công tác văn thư – lưu trữ
 • 3. Nhận xét và đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý công tác văn thư – lưu trữ của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 3.1. Ưu điểm
 • 3.2. Hạn chế
 • 3.3. Nguyên nhân
 • Tiểu kết Chương 2

Chương 3. ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 • 1. Hoàn thiện về tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác văn thư – lưu trữ
 • 2. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác văn thư – lưu trữ của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
 • 3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nghiệp vụ văn thư – lưu trữ
 • 3.1. Về quản lý và sử dụng con dấu
 • 3.2. Về quản lý văn bản đi – đến
 • 3.3. Chấp hành nghiêm bảo vệ bí mật
 • 3.4. Về lập hồ sơ
 • 3.5. Thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 • 3.6. Chỉnh lý tài liệu
 • 3.7. Tổ chức xác định giá trị tài liệu
 • 3.8. Thống kê tài liệu
 • 3.9. Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • 3.10. Giảm, giải, gia hạn độ mật tài liệu
 • 3.11. Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu
 • 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư – lưu trữ
 • 5. Một số giải pháp hỗ trợ khác
 • Tiểu kết Chương 3

KẾT LUẬN

4 ĐỀ TÀI: SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1955-1975) QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ HIỆN ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu tham khảo
 6. Đóng góp của luận văn
 7. Bố cục của luận văn

CHƯƠNG 1. ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN KHỐI TÀI LIỆU VỀ SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1955 -1975)

 • 1. Tổng quan về TTLTQG III
 • 1.1. Vị trí và chức năng
 • 1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.4. Khối lượng và thành phần cơ bản của tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại TTLTQG III
 • 2. Khối tài liệu về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 – 1975)
 • 2.1. Khái quát khối tài liệu về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam hiện đang bảo quản tại TTLTQG III
 • 2.2. Khối lượng, thành phần và nội dung tài liệu về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 – 1975
 • 2.3. Đặc điểm của tài liệu
 • Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2. GIÁ TRỊ CỦA KHỐI TÀI LIỆU VỀ SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1955 – 1975

 • 1. Là nguồn sử liệu phục vụ nghiên cứu sự ủng hộ về chính trị của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955 – 1975)
 • 2. Là nguồn sử liệu phục vụ nghiên cứu sự ủng hộ về vật chất của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955 – 1975)
 • 3. Là nguồn sử liệu để phục vụ nghiên cứu về chính sách ngoại giao, chính sách kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1955 – 1975
 • 4. Là nguồn sử liệu phục vụ nghiên cứu rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
 • Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3. ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

 • 1. Tình hình tổ chức khoa học, bảo vệ an toàn và khai thác, sử dụng tài liệu
 • 2.1. Tình hình tổ chức khoa học và bảo vệ an toàn tài liệu
 • 2.2. Tình hình khai thác sử dụng khối tài liệu
 • 1.3. Nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế
 • 2. Các giải pháp tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị khối tài liệu về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 – 1975)
 • 2.1. Giải pháp về sưu tầm, bổ sung đầy đủ khối tài liệu về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 – 1975
 • 2.2. Giải pháp về tổ chức khoa học và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ
 • 2.3. Giải pháp về phát huy giá trị tài liệu
 • 3. Một số khuyến nghị đối với độc giả
 • Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993