Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

Đánh giá post

Tổng Hợp 99 Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận. Để có thể giúp các bạn học viên có thêm nhiều đề tài mới lạ, và hấp dẫn thì Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận đã tổng hợp được một danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học. Với những đề tài sau đây, Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận đã tổng hợp được những đề tài này tại các trường đại học trên cả nước, và những đề tài dưới đây đã được các bạn học viên khóa trước bảo vệ thành công trước hội đồng, và mỗi một bạn học viên đều đạt được số điểm khá cao. Vậy đó là những đề tài nào? Các bạn học viên chưa có đề tài thì cùng tham khảo những đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học dưới đây nhé.

Tổng Hợp 50 Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tư Tưởng Đạo Đức Trong Phúc Âm Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Xã Hội Việt Nam Hiện Nay
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đối Với Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên Qua Khảo Sát Tại Xã Đại Đồng
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Công Tác Giáo Dục Của Phật Giáo Việt Nam Hiện Nay – Thực Trạng Và Giải Pháp
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Biến Đổi Nghi Lễ Hầu Đồng Trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Hiện Nay
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Khảo Cứu Cộng Đồng Người Mông Theo Đạo Tin Lành Qua Một Số Nghi Lễ
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Bản Thể Luận Của Augustino
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Lễ Hội Phật Giáo Việt Nam Hiện Nay (Qua Nghiên Cứu Trường Hợp Một Số Chùa Tại Thành Phố Hà Nội)
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đời Sống Tôn Giáo Và Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Tôn Giáo Ở Thái Nguyên Hiện Nay
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Phước Hiện Nay
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Một Số Đặc Trưng Tu Tập Của Hệ Phái Khất Sĩ Từ Khởi Đầu Cho Đến Hiện Nay
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Khóa Tu Tịnh Độ Của Tín Đồ Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đời Sống Tôn Giáo Của Người Mông Tin Lành Từ Năm 1986 Đến Nay
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Pháp Tu Tịnh Độ Trong Phật Giáo Việt Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đạo Đức Phật Giáo Đối Với Văn Hóa Đạo Đức Người Dân Quận Long Biên, Hà Nội
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Phật Giáo Đối Với Tín Ngưỡng Người Việt
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Dung Hợp Giữa Phật Giáo Và Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên Của Người Việt Hiện Nay
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Dung Hợp Giữa Phật Giáo Và Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tư Tưởng Nhân Học Xã Hội Trong Kinh Thánh
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đạo Đức Phật Giáo Trong Đời Sống Đạo Đức Xã Hội Việt Nam Hiện Nay
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Điểm, Chính Sách Tôn Giáo Của Đảng, Nhà Nước Việt Nam Và Thực Hiện Chính Sách Này
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Niệm Về Nghiệp Của Phật giáo Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Việc Giáo Dục Đạo Đức Con Người Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Niệm Về Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Kinh Quran
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Tam Giáo Trong Tư Tưởng Đạo Đức Lê Thánh Tông
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Phật Giáo Trong Đời Sống Văn Hóa Tinh Thần Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Mối Quan Hệ Giữa Phật Giáo Và Tín Ngưỡng Dân Gian Việt Nam
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Một Số Tư Tưởng Trong Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Miền Bắc Nước Ta Những Năm Đầu Thế Kỷ XX
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Giới Luật Phật Giáo Trong Giáo Dục Đạo Đức Thanh Niên Việt Nam Hiện Nay
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đến Văn Hóa Dân Gian Việt Nam
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tìm Hiểu Một Số Ảnh Hưởng Của Tôn Giáo Đến Đời Sống Văn Hóa Tinh Thần Người Việt Hiện Nay
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đạo Đức Phật Giáo Và Ảnh Hưởng Của Nó Đến Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Hiện Nay
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Phật Giáo Với Sự Nghiệp Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Nước Phong Kiến Đại Việt
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Với Việc Củng Cố Liên Kết Cộng Đồng Làng – Xã Việt Nam Hiện Nay
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đạo Đức Phật Giáo Và Ảnh Hưởng Của Nó Đối Với Một Số Lĩnh Vực Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đối Với Đời Sống Văn Hóa, Tinh Thần Phụ Nữ Việt Nam Hiện Nay
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Cộng Đồng Vatican II Và Sự Tác Động Của Nó Tới Công Giáo Ở Việt Nam
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tìm Hiểu Mối Quan Hệ Giữa Phật Giáo Với Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Phật Giáo Đối Với Văn Hóa Việt Nam (Thời Lý – Trần)
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Ảnh Hưởng Của Nhân Sinh Quan Phật Giáo Đối Với Đời Sống Văn Hóa Tinh Thần Người Việt Nam Hiện Nay
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Dung Hợp Phật Giáo Với Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên Của Người Việt
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tư Tưởng Bản Thể Luận Trong Triết Học Phật giáo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Học

Danh Sách 40 Đề Tài Luận Văn Cao Học Ngành Tôn Giáo Học

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Phật Giáo Tỉnh Lào Cai
 2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Biểu Tượng Người Mẹ Qua Tục Thờ Mẫu Ở Việt Nam
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Công Tác Vận Động Chức Sắc Phật Giáo Ở Tỉnh Bắc Ninh Hiện Nay – Thực Trạng Và Một Số Vấn Đề Đặt Ra
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Thanh Hóa – Thực Trạng Và Giải Pháp
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Phật Giáo Kiên Giang Đối Với Công Tác Từ Thiện Xã Hội Giai Đoạn Hiện Nay
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Lễ Hội Truyền Thống Đối Với Đời Sống Người Dân Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hôn Nhân Của Người Công Giáo Tại Giáo Xứ Bình Hải, Tỉnh Nam Định Hiện Nay
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Phật Giáo Đối Với Việc Bảo Vệ Môi Trường Hiện Nay Ở Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Nam Tông Trong Đời Sống Văn Hóa Tinh Thần Người Khmer Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Ở Khánh Hòa Giai Đoạn 1930-1975
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Nam Tông Khmer Ở Bình Phước Hiện Nay Qua Nghiên Cứu Trường Hợp Chùa Sóc Lớn
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tông Phái Khất Sĩ Bắc Tông – Lịch Sử Và Hiện Trạng
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hoạt Động Của Giáo Đoàn Ni Thuộc Hệ Phái Khất Sĩ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Thời Lê Sơ Qua Tư Liệu Hán Nôm
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đời Sống Tôn Giáo Của Giáo Xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo Phận Long Xuyên, Thị Trấn Hòn Đất
 16. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Đối Với Đời Sống Cộng Đồng Phụ Nữ Ở Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Tôn Giáo Trong Xây Dựng Khối Đoàn Kết Dân Tộc Ở Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang Hiện Nay
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hoạt Động Từ Thiện Xã Hội Của Một Số Tôn Giáo Ở Tỉnh Kiên Giang Hiện Nay
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Chùa Phật Tích Đối Với Sự Phát Triển Phật Giáo Thời Lý (Từ Thế Kỷ Xi Đến Thế Kỷ XIII)
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Lễ Hội Phật Giáo Nam Tông Đối Với Đời Sống Người Dân Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hà Nội Trong Công Tác Vận Động Các Tôn Giáo
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hoạt Động Giáo Dục Của Phật Giáo (Bắc Tông) Ở Kiên Giang Hiện Nay
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Dung Hợp Giữa Phật Giáo Và Tín Ngưỡng Bản Địa Ở Thị Xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang Hiện Nay
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Nhân Sinh Quan Phật Giáo Đến Đời Sống Tinh Thần Của Người Dân
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Tín Ngưỡng Truyền Thống Của Người Dân Huyện Đảo Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đạo Tin Lành Ở Vùng Tây Nam Bộ Hiện Nay
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Tu Sĩ Phật Giáo Nam Tông Trong Đời Sống Xã Hội Của Người Khmer Ở Tây Nam Bộ Hiện Nay
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đối Với Tín Ngưỡng Thờ Thành Hoàng Làng Qua Khảo Cứu Tại Thôn Thượng
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Cách Thức Bài Trí Bàn Thờ Tổ Tiên Trong Các Gia Đình Người Việt Nam Ở Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Hiện
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tổ Chức Islam Ở Hà Nội – Lịch Sử Và Thực Trạng
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ban Trị Sự Phật Giáo Việt Nam Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội – Lịch Sử Và Thực Trạng
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Giá Trị Của Giáo Lý Phật Giáo Trong Việc Thực Hiện Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Ở Việt Nam Hiện Nay
 33. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tại Phủ Dầy Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định Hiện Nay
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Công Tác Tôn Giáo Ở Thủ Đô Viêng Chăn Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Hiện Nay
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hôn Nhân Và Gia Đình Người Chăm Bani Hiện Nay (Qua Khảo Cứu Tại Tỉnh Ninh Thuận Và Tỉnh Bình Thuận)
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Phật Giáo Đối Với Đời Sống Văn Hóa Người Dân Thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Hoạt Động An Sinh Xã Hội Của Một Số Tôn Giáo Nội Sinh Ở Tây Nam Bộ Hiện Nay
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tôn Giáo Và Công Tác Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Tôn Giáo Ở Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Thiền Phái Tào Động Ở Miền Bắc Việt Nam
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Lễ Hội Thờ Thánh Gióng Trong Đời Sống Tinh Thần Của Người Dân Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Tổng Hợp 60 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Tôn Giáo Học

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Mối Quan Hệ Giữa Đức Tin Và Lý Trí Trong Triết Học Tây Âu Trung Cổ
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tìm Hiểu Tư Tưởng Của Phan Bội Châu Về Tôn Giáo, Tín Ngưỡng
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tìm Hiểu Gia Đình Trong Nếp Sống Đạo Của Người Muslim
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Truyền Giáo Của Dòng Tên Ở Việt Nam Thế Kỷ XVII-XVIII
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Điểm, Chính Sách Tôn Giáo Của Đảng Và Nhà Nước Và Thực Hiện Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tìm Hiểu Tư Tưởng Đạo Đức Trong Kinh Quran
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Phật Giáo Trong Chính Sách Quân Chủ Thân Dân Dưới Triều Đại Nhà Lý
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tìm Hiểu Nghi Lễ Thờ Cúng Của Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Kiến An Hải Phòng
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Việt Nam Và Giáo Hội Công Giáo Từ 1975 Đến Nay
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Sự Dung Thông Giữa Phật Giáo Với Tín Ngưỡng Cổ Truyền Việt Nam Thời Kỳ Đầu Du Nhập
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đến Lối Sống Và Một Số Phong Tục Tập Quán Của Người Dân Việt Nam Hiện Nay
 12. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Niệm Đạo Đức Cơ Bản Trong Tân Ước
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Đạo Tin Lành Đối Với Đời Sống Đồng Bào Dân Tộc Hmông Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Cơ Sở Cho Sự Phát Triển Của Phật Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quản Lý Hoạt Động Tôn Giáo Ở Việt Nam hiện Nay – Thực Trạng Và Giải Pháp
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Văn Hóa Phật Giáo Và Vấn Đề Bảo Tồn Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Hiện Nay
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Nghi Lễ Hầu Đồng Trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Và Những Vấn Đề Đặt Ra Hiện Nay
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Niệm Về Vũ Trụ Và Nhân Sinh Trong Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên Của Người Việt Ở Đồng Bằng Bắc Bộ
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tôn Giáo Ở Tỉnh Thanh Hóa Hiện Nay
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tín Ngưỡng Thành Hoàng Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Nhân Sinh Quan Phật Giáo Đến Đời Sống Văn Hóa Tinh Thần Ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên Và Những Giá Trị Của Nó Trong Đời Sống Người Việt Hiện Nay
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Đạo Tin Lành Đối Với Quá Trình Hiện Đại Hóa Xã Hội Hàn Quốc
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Và Đạo Giáo Đến Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Đồng Bằng Bắc Bộ
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Của Đạo Tin Lành Đối Với Đời Sống Tín Ngưỡng Người HMông Ở Miền Núi Phía Bắc Việt Nam
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Tích Hợp Văn Hóa Trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tư Tưởng Nhập Thế Của Phật Giáo Thời Lý – Trần Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Đời Sống Xã Hội Việt Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Vai Trò Của Người Phụ Nữ Theo Đạo Hồi Trong Xã Hội
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Sự Biến Đổi Nghi Lễ Lên Đồng Trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Ở Đồng Bằng Bắc Bộ Hiện Nay
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tịnh Độ Tông Và Biểu Hiện Của Nó Trong Phật Giáo Việt Nam Hiện Nay
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tính Chính Trị Trong Đạo Islam
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học:  Một Số Tư Tưởng Triết Học Trong Đại Trí Độ Luận
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Nhân Sinh Quan Phật Giáo Trong Tứ Diệu Đế
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Ảnh Hưởng Qua Lại Giữa Phật Giáo Và Phụ Nữ (Qua Nghiên Cứu Một Số Tỉnh Thành Phía Bắc Việt Nam)
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quan Điểm Hồ Chí Minh Về Vận Động Tín Đồ Tôn Giáo Và Những Định Hướng Trong Công Tác Tôn Giáo
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Đời Sống Tôn Giáo Trong Truyền Thông Mạng Công Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Ở Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Nay
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Phật Giáo Hoà Hảo – Lịch Sử Và Những Vấn Đề Hiện Nay
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tôn Giáo Và Luật Pháp Về Tôn Giáo Trong Thời Kỳ Đổi Mới Ở Việt Nam
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tôn Giáo Học: Tư Tưởng Giải Thoát Của Phật Giáo Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Trên đây là Tổng Hợp Danh Sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm đề tài luận văn Tôn Giáo Học, ngoài ra tại Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC

1. BỐ CỤC LUẬN VĂN Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

Bố cục luận văn thạc sĩ được trình bày theo trình tự sau:

1.1Trang bìa luận văn

 • Trang bìa (xem Mẫu 1);
 • Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”

Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:

 • Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung luận văn:

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 9. Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 10. Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 11. Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Giáo Dục Tiểu Học

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

2.4. Tài liệu tham khảo

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.

 • Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

 • Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • Kiểu trích dẫn APA 6thEdition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học
 • Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn IEEE tại: http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học

 • Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự , sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2.Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Ngành Tôn Giáo Học
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục 2.1.”, …).
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993