Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải

Đánh giá post

Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải. Bạn đang là sinh viên của một trường đại học nào đó, bạn sắp sửa phải làm một bài khóa luận tốt nghiệp nhưng bạn lại gặp khóa khăn trong việc lựa chọn đề tài. Đừng quá lo lắng về vấn đề lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài khóa luận tốt nghiệp của bạn nữa, vì tại đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với bạn đó là: Khóa Luận: Một số Giải pháp Marketing Mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Vận Tải bạn cùng tham khảo nhé.

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam

 • Tên công ty : Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • Tên giao dịch: HAI NAM SHIP JSC
 • Địa chỉ: Số 66 Trần Quốc Toản, Bạch Đằng II – Thị trấn Núi Đèo – Huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng
 • Mã doanh nghiệp : 0200658685
 • Đại diện pháp luật: Ngô Sĩ Hiếu
 • Ngày cấp giấy phép: 16/01/2006
 • Ngày hoạt động: 02/03/2016
 • Fax : 02253573283

2.1.1. Lịch sử hình thành công ty “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam được thành lập vào ngày 16/01/2006 dưới hình thức Công ty cổ phần. Trong những năm đầu kể từ ngày thành lập công ty, công ty đã gặp không ít khó khăn khi chưa tìm kiếm được đối tác các bạn hàng với doanh nghiệp, thêm vào đó cán bộ nhân viên công ty chưa có nhiều người có kinh nghiệm trong tiếp cận thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng khó khăn. Trong tiếp cận nguồn vốn công ty còn chưa thực sự vững mạnh. Chình vì vậy những năm đầu này, khách hàng chủ yếu của công ty là khách hàng nằm trong khu vực Thủy Nguyên- Hải Phòng. Trên đà phát triển công ty dần gây dựng được thương hiệu và niềm tin với khách hàng và bạn hàng trong hầu hết khắp các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc. Công ty ngày càng lớn mạnh và tạo nhiều thuận lợi hơn, bất chấp khó khăn trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt.

2.1.2. Chức năng nhiêm vụ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam

 • Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chính của công ty hiện nay:
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận

2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”

Về cơ cấu của công ty người đứng đầu điều hành công ty là Giám đốc công ty sau đó là vị trí của các phòng ban đơn vị trong công ty.

Sơ đồ 2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam

Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty
Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty

Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự

 • Tổng thể công ty có 185 công nhân viên.
 • Tổ chức bộ máy khá gọn nhẹ các phòng ban có mối quan hệ khăng khít, phối hợp chặt chẽ tạo ra hiệu quả cao trong công việc.

Chức năng và trách nhiệm của các phòng ban:

 • Ban lãnh đạo:
 • Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để, đứng đầu hội đồng quản trị là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty. “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”

Giám đốc công ty:

 • Quyền của Giám đốc Công ty.
 • Tổ chức thực hiện các quyết định.
 • Quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Quản lý trong Công ty.
 • Đình chỉ, kỷ luật, chuyển công tác, sa thải lao động vi phạm quy chế quản lý.
 • Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty.
 • Lập phương án cơ cấu Tổ chức Công ty.
 • Tuyển dụng lao động.

Nghĩa vụ của Giám đốc:

 • Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao…
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
 • Thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ của mình do pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

Phó giám đốc:

 • Phó giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo sự uỷ quyền của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Phó giám đốc là người trực tiếp xây dựng kế hoạch làm việc, tổ chức thực hiện, quản lý giám sát với các bộ phận sau:
 • Phòng kinh doanh “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”
 • Phòng kế toán tài chính
 • Phòng tổ chức nhân sự

Phòng tổ chức nhân sự:

 • Chức năng: Phòng Nhân sự là phòng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính, pháp chế, truyền thông và quan hệ công chúng (PR) của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
 • Quyền hạn: Quản lý khai thác sử dụng lực lượng lao động của công ty, tổ chức tái đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
 • Xây dựng các định mức lao động, lập kế hoạch về lao động tiền lương phù hợp.
 • Trách nhiệm: Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nhân sự theo sự phân công của Ban giám đốc.
 • Lên kế hoạch và cách thực hiện về việc an toàn lao động, trật tự an ninh…
 • Hỗ trợ các phòng ban về công tác nhân sự, hành chính.
 • Động viên toàn bộ cán bộ công nhân viên đoàn kết, hăng hái say sưa trong lao động, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng kế toán tài chính:

 • Chức năng: Kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở Công ty. Với chức năng thu nhập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính. Do vậy chất lượng của công tác Kế toán phụ thuộc vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức nghề nghiệp Kế toán.
 • Nhiệm vụ: Tổng hợp các số liệu, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn đảm bảo quyền chủ động trong kinh doanh, và tự chủ về tài chính.
 • Quyền hạn: Đề nghị các biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính, có quyền tham gia tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán tài chính trong phạm vi toàn công ty.
 • Trách nhiệm: Làm sổ sách theo dõi chi tiết, lập báo cáo trung thực, rõ ràng.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật chế độ chính sách, pháp luật về công tác tài chính doanh nghiệp để áp dụng cho phù hợp.

Phòng kinh doanh:

 • Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp cho Giám đốc quản lý khai thác đội tàu, đội xe có hiệu quả nhất, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó giám đốc. “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”
 • Nhiệm vụ: Khai thác nguồn hàng, tham mưu ký kết hợp đồng vận tải và tổ chức thực hiện.
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất, báo cáo thống kê sản lượng vận tải, doanh thu theo định kỳ, kế hoạch trung và dài hạn về kinh doanh khai thác vận tải.
 • Quyền hạn: Điều hành toàn bộ hoạt động của đội tàu, đội xe, theo hợp đồng, chỉ đạo lựa chọn phương án quản lý đội tàu, đội xe.
 • Đề xuất các phương án giải phóng đội tàu, xe nhanh.
 • Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá phân tích hoạt động kinh tế của đội tàu, đội xe.

Phòng sản xuất

 • Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp cho Giám đốc về quản lý kỹ thuật của tàu, xe và công nhân.
 • Nhiệm vụ: Quản lý kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn quy trình quy phạm về kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tiêu hao vật tư phụ tùng phục vụ cho khai thác kinh doanh vận tải hoạt động có hiệu quả.

Điều động công nhân thực hiện các công việc của công ty

 • Quyền hạn: Quản lý kỹ thuật vật tư, kế hoạch sửa chữa tàu, xe, xây dựng các chỉ tiêu mức kỹ thuật bảo quản vật tư nhiên liệu.
 • Quản lý chất lượng, tính năng về kỹ thuật của trang thiết bị máy móc.
 • Trách nhiệm: Chăm sóc kỹ thuật phương tiện, phục vụ cho sản xuất của Công ty, cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, nhiên liệu dầu mỡ.
 • Theo dõi, hướng dẫn hoạt động khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc theo đúng quy trình quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Quản lý công nhân thực hiện các công việc theo hợp đồng mà công ty đã kí kết với khách hàng

Ban bảo vệ:

 • Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc giải quyết công tác bảo vệ tài sản công ty.
 • Nhiệm vụ: Bảo vệ sản xuất, thực hiện công tác quân sự.
 • Quyền hạn: Triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong công ty, tổ chức thực hiện các pháp lệnh về dân quân tự vệ, quản lý trang thiết bị tự vệ trong công ty. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn về chống cướp biển, chống khủng bố trên biển.

2.2.1. Tình hình nhân sự Công ty “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”

Ngoài lực lượng cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam còn đông đảo đội ngũ công nhân làm việc tại công trường và được phân theo các tổ, các đội và các trạm như tổ điện nước, tổ đo đạc… Các tổ, đội này chịu sự quản lý trực tiếp của các phòng ban trong Công ty và là lực lượng lao động chủ yếu của Công ty.

Để đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty và tuân thủ các quy định về chế độ trả lương theo quy định mới của Nhà nước ta là tiền lương phả trả đúng giá trị sức lao động mà người lao động bỏ ra, vì vậy việc tính toán lương cho cán bộ công nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất là phải trả theo định mức lao động. Định mức lao động chính là lượng tiền lương mà người lao động được hưởng trong một đơn vị sản phẩm. Việc tính lương cho cán bộ công nhân viên quản lý tính lương theo thời gian lao động.

Từ những lý do trên không những phải hạch toán tiền lương để đảm bảo cho việc tính lương chính xác, kịp thời mà còn có tác dụng thúc đẩy đề cao kỷ luật cho mỗi cán bộ công nhân viên. Quản lý sử dụng giờ công cải tiến mức lao động hợp lý giúp cho người lao động làm việc hăng say gắn bó với công ty hơn, từ đó thúc đẩy năng suất lao động tăng cao.

2.2.2. Tình hình doanh thu Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam

Nhận xét : Qua bảng ta thấy tổng tài sản năm 2017 là 17,054,088,781 đồng, năm 2018 là 15,826,410,064 đồng,năm 2018 là 19,739,071,482 đồng, chênh lệch năm 2017 so với năm 2016 là (1,227,678,717) đồng, tương đương với -7.20%, chênh lệch năm 2018 so với năm 2017 là 3,912,661,418 tương đương với 24.72%. Tình hình doanh thu cũng tăng đều qua các năm, chênh lêch giữa năm 2017 so với năm 2016 là 6,573,793,627 tương đương với 46.52 %, năm 2017 so với năm 2018 là 397,206,882 đồng tương đương với 1.92%. Như vậy tình hình kinh doanh của công ty đang rất tốt và thu lai hiệu quả “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”

Tình hình doanh thu cũng tăng đều qua các năm, chênh lêch giữa năm 2016 so với năm 2017 là 6,573,793,627 tương đương với 46.52%, năm 2017 so với năm 2018 là 397,206,882 đồng tương đương với 1.92%. Bên cạnh đó một nguyên nhân

không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến lợn nhuận năm 2018 của công ty chính là chi phí sản suất kinh doanh dở dang. Khi mà chi phí dở dang là 29.123 triệu đồng, một con số không phải là nhỏ so với tổng doanh thu chưa được nghiệm thu thì đương nhiên là chi phí sẽ tăng, trong khi ấy lại không có khoản thu nào được tính vì thế mà không thể nào có một mức lợi nhuận lý tưởng được. Vấn đề ở đây lại là vấn đề về nghiệm thu công trình, chính vì sự nghiệm thu công trình chậm trễ nên mới dẫn đến tình trạng này. Để thoát khỏi tình trạng này thì công ty phải đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình để bàn giao, nghiệm thu với bên . Tổng chi phí cũng tăng qua các năm 2016 so với năm 2017 là 5,031,109,299 đồng, tương đương với 41.19 %, chênh lệc năm 2018 so với năm 2017 là 1,206,511,030 đồng, tương đương với 7.00% nguyên nhân tăng các khoản chi phí này là do các năm gần đay công ty mở rộng việc kinh doanh,nhập một số mặt hàng để đẩy mạnh doanh thu. Số lao động của công ty năm 2017 so với năm 2016 là giảm 2 người tương đương với – 3.13 %, chênh lệch năm 2018 so với năm 2017 tăng 13 người tương đương với 20.97 %, như vậy trong năm 2016 công ty đã thu gọn bộ máy nhân sự để sắp xếp đẩy mạnh kế hoạch nhân sự trong tương lai. “Khóa luận: Giới thiệu khái quát về công ty Vận Tải”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993