Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty Siwin Tour

Đánh giá post

Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour. Bạn đang là sinh viên của một trường đại học nào đó, bạn sắp sửa phải làm một bài khóa luận tốt nghiệp nhưng bạn lại gặp khóa khăn trong việc lựa chọn đề tài. Đừng quá lo lắng về vấn đề lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài khóa luận tốt nghiệp của bạn nữa, vì tại đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với bạn đó là: Khóa Luận: Gii pháp hoàn thin hoạt động Marketing Mix ti công ty Siwin Tour các bạn cùng tham khảo nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang từng bước vươn lên tạo cho mình một vị thế vững mạnh trên trường quốc tế. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nền kinh tế phát triển, đời sống của đại bộ phận người dân đều được nâng cao, đặc biệt là bộ phận dân cư có thu nhập trung bình khá và cao kèm theo đó là sự phát sinh những nhu cầu bổ sung ngoài những nhu cầu cơ bản tạo điều kiện cho sự phát triển của nhóm ngành dịch vụ, trong đó có ngành du lịch. Nắm bắt được những cơ hội đó, nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ngày càng tăng, đã mở ra một thị trường kinh doanh du lịch sôi động và gay gắt.

Trong nền kinh tế thị trường với những quy luật riêng của nó đòi hỏi những nhà kinh doanh cần phải biết nắm bắt, vận dụng một cách linh hoạt các triết lí, thủ thuật, cách thức kinh doanh mới có thể đứng vững và phát triển được. Và Marketing chính là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên sự thành công trong doanh nghiệp.

Một chiến lược Marketing đúng đắn sẽ đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững, lâu dài theo những mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với kinh doanh du lịch lữ hành thì thu hút khách là điều kiện sống còn của công ty do vậy hoạt động Marketing là hoạt động vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh lữ hành của một công ty kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhưng thực tế cho thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh lữ hành ở Việt Nam đã có sự ứng dụng Marketing trong kinh doanh và cũng chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng các chiến lược bộ phận, các hoạt động còn lẻ tẻ và chưa có sự đồng bộ. Với những thực tiễn nhìn thấy như trên, qua thời gian thực tập và nghiên cứu ở Công ty Siwin Tour, em đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty Siwin Tour” để làm khóa luận tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”

 • Nắm vững một số vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing nói chung và Marketing Mix trong ngành du lịch nói riêng.
 • Tiếp cận thực tế, phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện các hoạt động Marketing Mix tại công ty Siwin Tour. Từ đó, rút ra những nhận xét về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế về hoạt động Marketing Mix mà công ty đang thực hiệ
 • Đồng thời thông qua nghiên cứu khảo sát về chất lượng dịch vụ của công ty để thấy được nhng mt hn chế, khó khăn mà công ty đang gặp phi, từ đó đề xut ra nhng giải pháp để hoàn thin hoạt động Marketing Mix ti công ty Siwin Tour.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Marketing Mix của công ty Siwin Tour. Cụ thể, thông qua các công cụ: sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cho từng công cụ Marketing Mix.
 • Phạm vi nghiên cứu: thực trạng hoạt động Marketing Mix tại công ty Siwin Tour trong giai đoạn 2013 2015.

4. Phương pháp nghiên cứu “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”

Với mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động Marketing Mix tại công ty Siwin Tour sau đó đề ra các giải pháp để nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, khảo sát thực tế và một số phương pháp khác để phân tích.

5. Kết cấu của đề tài

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing Mix
 • Chương 2: Phân tích thực trạng Marketing Mix tại công ty Siwin Tour
 • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix của công ty Siwin Tour

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”

 1. Lý do chọn đề tài:
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX

 • 1.1     Một số khái niệm cơ bản liên quan đến du lịch
 • 1.1.1  Du lịch và khách du lịch
 • 1.1.1.1 Du lịch
 • 1.1.1.2 Khách du lịch
 • 1.1.2  Kinh doanh du lịch và sản phẩm du lịch
 • 1.1.2.1 Kinh doanh du lịch
 • 1.1.2.2 Sản phẩm du lịch
 • 1.1.3  Marketing du lịch
 • 1.2     Lý thuyết về Marketing Mix trong du lịch và các yếu tố liên quan
 • 1.2.1  Hành vi khách hàng du lịch
 • 1.2.2  Khái niệm Marketing Mix trong du lịch
 • 1.2.3  Các chính sách marketing-mix
 • 1.2.3.1 Chính sách sản phẩm
 • 1.2.3.2 Chính sách giá
 • 1.2.3.3 Chính sách phân phối
 • 1.2.3.4 Chính sách xúc tiến
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY SIWIN TOUR “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”

 • 2.1 Giới thiệu về công ty Siwin
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Vị trí của công ty
 • 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Siwin
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh
 • 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015 của công ty Siwin Tour
 • 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing Mix tại công ty Siwin Tour
 • 2.2.1 Bộ phận Marketing Mix của công ty
 • 2.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.2.3 Chính sách Marketing Mix tại công ty Siwin Tour
 • 2.2.3.1 Chính sách sản phẩm
 • 2.2.3.2 Chính sách giá
 • 2.2.3.3 Chính sách phân phối
 • 2.2.3.4 Chính sách chiêu thị
 • 2.3 Phân tích SWOT của Siwin Tour và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing Mix
 • 2.3.1 Phân tích SWOT của Siwin Tour
 • 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing Mix
 • 2.3.2.1 Uy tín và vị trí của doanh nghiệp trên thị trường
 • 2.3.2.2 Tình huống của thị trường
 • 2.3.2.3 Chu kỳ sống sản phẩm
 • 2.3.2.4 Tính chất hàng hóa
 • 2.4 Xây dựng thang đo định lượng hiệu quả hoạt động marketing – mix của công ty du lịch Siwin Tour
 • 2.4.1 Qui trình nghiên cứu “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”
 • 2.4.2 Kết quả khảo sát
 • 2.4.2.1 Thông tin chung của khách hàng
 • 2.4.2.2 Thống kê mô tả
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY SIWIN TOUR

 • 3.1 Định hướng phát triển
 • 3.1.1 Định hướng phát triển công ty
 • 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động Marketing Mix
 • 3.2 Đề xuất giải pháp
 • 3.2.1 Hoàn thiện sản phẩm
 • 3.2.2 Xây dựng chính sách giá phù hợp
 • 3.2.3 Đẩy mạnh chính sách phân phối
 • 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chiêu thị
 • 3.2.4.1 Về quảng cáo
 • 3.2.4.2 Về khuyến mãi
 • 3.2.4.3 Về quan hệ công chúng
 • 3.3 Một số kiến nghị

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”

Du lịch ngày càng được thừa nhận là ngành kinh tế dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, du lịch sẽ mang lại lợi ích kinh tế xã hội đặc biệt quan trong đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, miền núi có tiềm năng du lịch, góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa thành thị và khu vực đó.

Chính vì thế sự phát triển không ngừng của các đơn vi kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đang phát triển nhanh cả về số lượng cũng như chất lượng đang dần từng bước đi những bước đi đầu tiên của mình trong quá trình trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đúng như những gì mà chúng ta đang mong đợi.

Marketing là hoạt động quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động markering một phần đóng vai trò định hướng cho kế hoạch phát triển kinh doanh, một phần giúp quảng bá giới thiệu hình ảnh, dịch vụ công ty tới đông đảo công chúng. Trước tình hình đó việc đẩy mạnh hoạt động marketing-mix có thể góp phần nâng cao hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Công ty Siwin Tour. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Siwin Tour cũng thấy được tầm quan trọng của hoạt động marketing-mix do đó công ty cũng đã nổ lực hết sức để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing cũng như hiệu quả hoạt động của toàn công ty, mặc dù đã vấp phải không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy vậy, công ty vẫn đang không ngừng tiếp tục đầu tư để hoàn thành hệ thống marketing-mix của mình nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Với tầm nhìn hạn hẹp của một sinh viên có thể sẽ không tránh khỏi những sai sót rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý, bổ sung, sửa chửa chân thành từ phía quí thầy cô. Hy vọng những ý kiến đóng góp của đề tài góp một phần nhỏ bé trong việc hoàn thiện hoạt động marketing-mix của công ty Siwin Tour. “Khóa Luận: Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại cty Siwin Tour”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993