Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường THCS Giang Biên huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu trình giáo dục phổ thông mới dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng phát triển giáo dục theo tiếp cận CTGDPT mới.

3.1.1. Xu hướng và yêu cầu đổi mới giáo dục

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nhà nước đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã bước vào giai đoạn phát triển cao của khoa học và công nghệ, còn nước ta vẫn ở trong tình trạng khá lạc hậu. Để có thể rút ngắn được khoảng cách đối với các nước tiên tiến, có thể đi tắt, đi nhanh, đón đầu, tiến thẳng lên trình độ hiện đại. uốn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền kinh tế, hội nhập trước biến động có nhiều thời cơ, nhưng cũng lắm nguy cơ, thử thách, giáo dục cần phải có một đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo tốt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

CNH, hiện đại hóa là quá trình làm thay đổi một cách căn bản sự phát triển kinh tế – xã hội, tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Nó không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển của sự nghiệp Giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại mà còn đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đòi hỏi con người phải luôn luôn học tập và rèn luyện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì lẽ đó, Giáo dục và đào tạo cũng đòi hỏi sự bổ sung, đổi mới thường xuyên về nội dung, chương trình, phương pháp và đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy.

CNH, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường sẽ làm thay đổi ít nhiều về giá trị, thang giá trị kéo theo sự biến động trong nhân cách con người nên Giáo dục và đào tạo phải có sự tác động vào việc định hướng giá trị xã hội, đến với thang giá trị lành mạnh để phát huy được tính ,tích cực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân nhằm tạo ra những con người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.2. Những yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.1.2.1. Mục tiêu giáo dục huyện Vĩnh Bảo đến năm 2020 Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Chương I đã thể hiện khá rõ mục tiêu chung, mục tiêu THCS trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Đổi mới mục tiêu, chương trình, PPDH, cách thức tổ chức, đổi mới cách kiểm tra đánh giá và quản lý tại các trường học.

Xây dựng phát triển hệ thống Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo đáp ứng yêu cầu đổi cầu giáo dục nói riêng, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và khoa học công nghệ. Các trường THCS trên địa bàn huyện được trang bị các thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy và học, phấn đấu mỗi cấp học có ít nhất 2 trường đạt trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập con em nhân dân địa phương. Giáo dục toàn diện cho các em trở thành những con người năng động, sáng tạo, tài hoa xứng đáng với truyền thống Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

3.1.2.2. Những yêu cầu trong tập trung trong việc thực hiện đổi mới

Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục THCS cần làm tốt các yêu cầu đổi mới của Quốc hội, của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong đó căn cứ tập trung các vấn đề.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học. Tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất, năng lực cho các em dần tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Xuất phát từ chính những yêu cầu đổi mới giáo dục tác giả đã mạnh dạn đề xuất các biện pháp nhằm quản lý HĐDH tiếp cận chương trình GDPT mới sau 2015 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp.

Quản lý nâng cao chất lượng dạy học nhằm tiếp cận chương trình GDPT mới sau năm 2015 là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của HT trường THCS. Qua quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận về QLGD và quản lý dạy học, nghiên cứu các Nghị quyết, định hướng của Đảng và Nhà nước, của Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng, Phòng Giáo dục và đào tạo Vĩnh Bảo tác giả nhận thấy rằng, việc đề xuất một số biện pháp quản lý HĐDH tại trường THCS Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng nhằm tiếp cận chương trình GDPT mới sau năm 2015 là việc làm cần thiết trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Các biện pháp đó dựa trên các nguyên tắc sau:

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Các biện pháp QLHĐDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường THCS Giang Biên tiếp cận chương trình GDPT mới đề xuất đảm bảo trên cơ sở pháp lý. Tất cả các biện pháp đều được căn cứ vào Luật giáo dục; Điều lệ trường THPT bậc THCS, gắn mục tiêu chiến lược phát triển đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nhằm dần tiếp cận chương trình GDPT; Căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước về giáo dục.

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn.

Việc đề xuất các biện pháp quản lý phải chú trọng đến tình hình, điều kiện cụ thể của nhà trường trên địa bàn huyện, địa phương. Các biện pháp giải quyết thiết thực, trọng tâm, đầy đủ, ý nghĩa, toàn diện để tăng cường quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận đổi mới chương tình giáo GDPT mới, phải phát huy được những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu đề ra phù hợp việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới.

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Khi tiến hành xây dựng các biện pháp QLHĐDH tại trường THCS Giang Biên dần tiếp cận chương tình GDPT mới sau năm 2015, cần tham khảo, kế thừa, kinh nghiệm xây dựng các biện pháp QLHĐDH trước đây của nhà trường cũng như kinh nghiệm của các đơn vị bạn trên địa bàn thành phố và kinh nghiệm các trường THCS trên phạm vi cả nước, có sự sáng tạo, bổ sung, đổi mới hơn so với trước và phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường, địa phương huyện.

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tình khả thi và hiệu quả.

Các biện pháp đề xuất phải giải quyết những tồn tại trong công tác QL HĐDH của BGH tại trường THCS Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cụ thể hiệu quả của biện pháp khi đưa ra các biện pháp phù hợp hơn, thuận lợi cho thầy và trò, có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học, định hướng cho giáo viên và học sinh trong cách tiếp cận chương trình GDPT, phục vụ tốt cho việc đổi mới giáo dục hiện nay. Để đảm bảo điều này khi xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính khoa học trình tự các bước khi tiến hành, được kiểm chứng, khảo nghiệm có căn cứ khách quan không chỉ tại trường THCS Giang Biên mà còn các trường THCS Việt Tiến, Dũng Tiến trên địa bàn. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

3.2.5. Nguyễn tắc đảm bảo tính đồng bộ.

Tính đồng bộ trong biện pháp quản lý hoạt động dạy học bởi các biện pháp đều xuất từ các quy định mang tính pháp lý của Đảng, Nhà nước, Ngành, xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đổi mới Giáo dục và đào tạo. Tất cả các biện pháp đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, biện pháp này là cơ sở tiền đề cho biện pháp kia, bổ sung cho nhau, hỗ trợ thúc đẩy nhau làm cho quá trình quản lý hoạt động dạy và học diễn ra có hiệu quả. Tính đồng bộ trong các giải pháp quản lý hoạt động dạy học được thể hiện khá rõ. Khi Cán bộ quản lý đề ra giải pháp chú ý đến các điều kiện, nhân tố tác động tham gia vào giải pháp như: Cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, học sinh; cơ sở vật chất, …

Tính đồng bộ còn đòi hỏi các mối quan hệ trên có liên quan đến hoạt động quan hệ hài hòa. Trong quá trình thực hiện cần so sánh đối chiếu xem xét đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý.

3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động dạy – học ở trường THCS Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

3.3.1. Biện pháp 1: Quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho Cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

3.3.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cán bộ quản lý về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình nhằm thích nghi, đáp ứng nhu cầu GD trong mọi thời kì, đặc biệt là thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục dần tiếp cận chương trình GDPT mới sau năm 2015.

Luật GD, điều lệ trường THCS, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục. Cán bộ quản lý giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục, đồng thời quy định trách nhiệm của Cán bộ quản lý phải không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức… Nâng cao trình độ năng lực quản lý HĐDH là mục tiêu cần đạt của mỗi Cán bộ quản lý các trường học, đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình GD, tiếp cận dần chương trình GDPT mới sau năm 2015.

Đứng trước nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đòi hỏi Cán bộ quản lý đủ về số lượng, chất lượng, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để ứng nhu cầu đổi mới GD, tiếp cận chương trình GDPT mới sau 2015.

3.3.1.2. Nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Xuất phát từ thực trạng năng lực quản lý tại trường THCS Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo và yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tiếp cận dần chương trình GDPT mới sau năm 2015, tác giả mạnh dạn đề xuất nội dung chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ quản lý như sau:

 • Kiến thức về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước.
 • Kiến thức về khoa học QLGD, về nghiệp, về nghiệp vụ quản lý nhà trường, hiểu và nắm chắc các chức năng quản lý trong giáo dục để đảm bảo việc quản lý tại trường mang tính khoa học và nghệ thuật:
 • Chức năng xây dựng kế hoạch: Thu thập và xử lý thông tin; xác định các mục tiêu; xây dựng các loại kế hoạch như dài và ngắn hạn …
 • Chức năng tổ chức: Bố trí nguồn nhân lực; thiếp lập cơ chế phối hợp các lực lượng; phân bố nguồn nhân lực.
 • Chức năng chỉ đạo: Việc phân cấp, phân quyền, hướng dẫn đội ngũ thực hiện, theo dõi uốn nắn định hướng trong công việc.
 • Chức năng kiểm tra đánh giá: Thu thập thông tin, đánh giá xếp loại cụ thể, chuẩn đúng nhằm phát huy được thành tích kịp thời động viên khích lệ đội ngũ hoàn thành công việc.
 • Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm; kiến thức về đổi mới trong giáo dục đặc biệt đổi mới chương trình GDPT mới sau năm 2015, mục tiêu, nội dung chương  trình, điều kiện thực hiện, tài liệu dạy học; đổi mới PPDH và KTĐG định hướng theo phát triển năng lực người học trải nghiệm sáng tạo. Bồi dưỡng nhận thức tầm quan trọng việc đổi mới PPDH trong nhà trường, tạo phong trào đổi mới đưa vào áp dụng có chiều sâu hiệu quả thiết thực.
 • Bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ và CNTT giúp Cán bộ quản lý làm tốt công việc.
 • CBQL thực sự phải làm gương cho giáo viên và học sinh về tinh thần đổi mới trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý, quy hoạch cán bộ nguồn nhằm phát triển đội ngũ kế cận, lâu dài, hiệu quả.

Thông qua các các chương trình bồi dưỡng, học tập về lý luận chính trị, bồi dưỡng năng lực quản lý nhà nước, quản lý giáo dục và nhà trường do các cấp lãnh đạo tổ chức nhằm trang bị cho Cán bộ quản lý kiến thức khoa học và nghệ thuật trong công tác quản lý có hiệu quả, đồng thời trang bị cho Cán bộ quản lý kiến thức mới, tiến tiến. Đề xuất tạo điều kiện để hằng năm Cán bộ quản lý được học tập bồi dưỡng năng lực quan lý do SGD triển khai; động viên Cán bộ quản lý theo học các lớp có học vị học hàm cao hơn nâng cao năng lực quản lý. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Xây dựng chương trình đánh giá chuẩn, xuất phát thực trạng nhu cầu đổi mới, giáo viên đề xuất chương trình bồi dưỡng.

Tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian, động viên tinh thần và vật chất để Cán bộ quản lý yên tâm, tập trung vào việc học tập kinh nghiệm, sáng tạo khi áp dụng công tác quản lý tại trường.

CBQL cần tham gia tất cả các lớp tập huấn, hội thảo về đổi mới PPDH, KTĐG, trường học kết nối, trường mọc mới…; dạy học chủ đề tích hợp, chủ đề liên môn, cùng các chuyên đề đánh giá chuẩn giáo viên do cấp Phòng, Sở tổ chức để từ đó chỉ đạo. Cán bộ quản lý phải là hạt nhân luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Thường xuyên học tập trên Internet, trường học kết nối… để kịp thời nắm bắt được phương pháp, kĩ năng quản lý mới để áp dụng trải nghiệm có hiệu quả thiết thực tại trường mình.

Tăng cường công tác nghiên cứu các Thông tư, nghị quyết, chỉ thị, công văn hướng dẫn quản lý đặc biệt là chương trình GDPT mới sau 2015, cấp THCS, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học có hiệu quả.

CBQL tăng cường khâu giao lưu học hỏi kinh nghiệm các trường bạn trên địa bàn thành phố để có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm vận dụng sáng tạo linh hoạt thực tế nhà trường.

Chủ động kế hoạch bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, trình độ tin học và ngoại ngữ cho Cán bộ quản lý là nhiệm vụ cơ hội, mục tiêu nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu đề án ngoại ngữ năm 2020.

CBQL thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình quản lý giáo dục đặc biệt là quản lý hoạt động dạy học. Thúc đẩy vai trò, chất lượng, tích cực chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn dưới hình thức phân cấp, phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Cuối năm phải có lộ trình kế hoạch để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực, thường xuyên có mặt, xuống các lớp dự giờ thăm lớp đánh giá đúng hoạt động dạy học của thầy trò. Chỉ đạo cho giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn; tăng cường các buổi Hội thảo, chuyên đề đổi mới PPDH và KTĐG, dạy học theo hướng sáng tạo, tiếp cận năng lực người học; tăng cường công tác kết hợp các ban ngành xây dựng lộ trình thiết bị dạy học theo chương trình GDPT mới. Để làm tốt công việc này bản thân Cán bộ quản lý phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ, tầm quan trọng của mình trong việc quản lý HĐDH. Cán bộ quản lý phải thực sự là người tâm huyết, có thời gian, kinh phí, điều kiện học tập…Ngoài ra họ còn phải có trong tay mình đội ngũ giúp việc nhiệt tình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao khi được phân cấp, ủy quyền. Có đội ngũ giáo viên đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình các sáng kiến, kế hoạch của người cán bộ quản lý.

3.3.2. Biện pháp 2: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn.

3.3.2.1. Mục tiêu của biện pháp. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Mỗi tổ chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý chuyên môn, tổ là trung tâm hoạt động, tổ chức thực hiện các hoạt động của tổ.   ọi hoạt động, chất lượng dạy học có hiệu quả hay không phụ thuộc vào hoạt động tổ. uốn quản lý tốt hoạt động chuyên môn thì Cán bộ quản lý phải chọn được một lực lượng tổ trưởng đủ mạnh, giáo viên cốt cán chuyên môn có trình độ, nhiệt tình, tâm huyết, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Điều lệ trường nhà trường có ghi, mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng do HT chỉ định và giao nhiệm vụ. Trách nhiệm của tổ trưởng giúp HT quản lý các hoạt động của tổ mình phụ trách, là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức tác phong, lối sống, nắm được tâm tư nguyện vọng của giáo viên trong tổ, là người cung cấp chính xác thông tin về chất lượng, thực trạng đội ngũ với HT, tham mưu công tác thi đua khen thưởng … Từ đó xác định mục tiêu của biện pháp này là phải xây dựng được một lực lượng đội ngũ tổ trưởng, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu GDPT mới sau 2015, là những hạt nhân có thể nhân rộng mô hình việc chỉ đạo, quản lý, thực nghiệm việc ĐMPPDH, KTĐG có hiệu quả tại trường.

3.3.2.2. Nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện

Từ thực trạng năng lực, trình độ chất lượng của đội ngũ TT, giáo viên cốt cán và thông qua lực lượng này HT quan tâm yêu cầu nâng cao năng lực QL, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán trong điều kiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới sau 2015, tác giả xin đề xuất một số nội dung sau:

Chọn cử GV tiêu biểu của bộ môn, có đủ phẩm chất trình độ năng lực, có đạo đức uy tín đối với GV, phụ huynh và học sinh, là người có khả năng thuyết phục, vận động GV trong tổ, có bản lĩnh, dám đấu tranh phê bình, có năng lực quản lý, điều hành công việc. Ngay đầu năm học HT thông qua nhiều kênh thông tin chọn cử GV.

Tăng cường phân cấp, quyền cho tổ trưởng chuyên môn. Chỉ đạo tập huấn, đổi mới mạnh mẽ việc sinh hoạt chuyên môn, nội dung SHC phải được cụ thể hóa, ưu tiên nội dung nào trước, phân công người thực hiện phải rõ. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại chỗ cho GV. Đổi mới các bước sinh hoạt nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn, tập trung xây dựng kế hoạch, rà soát chương trình, tổ được thống nhất. TT hướng dẫn GV trong tổ thực hiện theo kế hoạch cá nhân được tổ thông qua; xây dựng kế hoạch hội thảo, chuyên đề, viết sáng kiến, hướng dẫn HS NCKH định hướng cho GV làm việc có trách nhiệm.

 • Nâng cao năng lực TCM trong công tác quản lý giảng dạy của giáo viên:

Triển khai học tập các văn bản nâng cao nhận thức quan điểm của Đảng, Nhà nước, ngành về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới; vai trò nhiệm vụ cấp THCS trong chương trình GDPT mới sau 2015. Nhận thức sâu sắc tầm quan trong của đổi mới PPDH & KTĐG, rèn kĩ năng tự học cho học sinh sẽ quyết định chất lượng, mục tiêu chương trình GDPT mới sau 2015. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

 • Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn cho giáo viên. Hiệu trưởng căn cứ kết quả đánh giá chất lượng giáo viên, phân loại chất lượng, xem xét nhu cầu để tổ chức bồi dưỡng.
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong thời kì đổi mới giáo dục; kiến thức chương trình tối thiểu mỗi môn học…
 • Tổ chức 2 lần/ tháng, mỗi tổ ít nhất 4 tiết đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học thông qua các hoạt động sáng tạo. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tổ chức dạy học 2 lần/ tháng. Chọn cử GV cốt cán làm mẫu, dạy mẫu, yêu cầu giáo viên triển khai thực hiện đồng loạt.
 • Bồi dưỡng kĩ năng tin học, trình độ ngoại ngữ; việc lắp đặt, sủ dụng các phương tiện dạy học…. ời các chuyên gia, giáo viên cốt cán về triển khai. Yêu cầu giáo viên thực hiện đánh giá quá trình bồi dưỡng cụ thể.

Để đánh giá chuẩn chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý phải khảo sát điều tra qua nhiều kênh thông tin để đánh giá chất lượng thật của đội ngũ trên tất cả các lĩnh vực; xác định rõ, đúng yêu cầu chương trình GDPT mới hiện nay. Từ đó xây dựng lộ trình kế hoạch bồi dưỡng cụ thể cho từng giáo viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp cho họ. Cụ thể, rà soát trình độ năng lực giáo viên, đánh giá chuẩn giáo viên cụ thể trên từng lĩnh vực, phương diện xem GV hạn chế, cần bồi dưỡng nội dung nào, PP, KT hay tổ chức. Đề xuất với HT về giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn đối với giáo viên, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán được theo học các lớp ngắn hạn chú ý bồi dưỡng thường xuyên không ảnh hưởng hoạt động chung. Tổ chức có hiệu quả các Hội thảo, chuyên đề tăng cường các chuyên đề nghiên cứu xây dựng chương trình, chủ đề dạy học, chủ để liên môn, phương pháp và kĩ thuật dạy học mới….; tổ chức nhiều hình thức như: Bồi dưỡng tại chỗ, thông qua trao đổi học tập kinh nghiệm từ những cốt cán chuyên môn. Đây được đánh giá là phương pháp có hiệu quả cao trong việc bồi dưỡng chuyên môn nhằm khích lệ phong trào tự học, vận dụng sáng tạo của ĐNGV.

Trong hè, chỉ đạo giáo viên nghiên cứu chương trình dạy học, xây dựng chủ đề, các kế hoạch chi tiết; quản lý việc chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá kết qủa học tập của học sinh theo thông tư 58; tổ chức khuyên khích giáo viên tham gia phong trào bồi dưỡng bằng nhiều hình thức… trong các buổi sinh hoạt nhóm, tổ. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

 • Tổ trưởng điều hành các hoạt động trong tổ, phân công giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn theo chu kỳ, thường xuyên thông qua các hội thảo, chuyên đề, các tiết dạy và đánh giá nhận xét người học.
 • Tăng cường chỉ đạo giáo viên học tập, sử dụng CNTT vào bài dạy, sử dụng và bảo quản có hiệu quả thiết bị dạy học
 • Tăng cường vai trò của đội ngũ cốt cán chuyên môn trường. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ do PGD, SGD tổ chức tập huấn. Thông qua đó giáo viên cốt cán làm tốt công tác tiên phong trong phong trào đổi  mới, phát huy khả năng sáng tạo của mình trong việc ĐPPDH, KTĐG.
 • Tăng cường các tiết chuyên đề, hội thảo do GV cốt cán được tập huấn triển khai, thể nghiệm tạo mọi điều kiện để các thành viên trong tổ được học tập trao đổi thống nhất trong từng nhóm, tổ có hiệu quả. Cần thực hiện nghiêm túc, nghiêm khắc việc Đ PP khi đã được tập huấn triển khai thống nhất khi GV ngại đổi mới, ngại thực hiện.

Vì vậy cần làm tốt cụ thể một số công việc sau:

Tổ trưởng tham mưu cho HT xây dựng tổ chức thực hiện lên kế hoạch bồi dưỡng nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới từ đó HT căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, nhu cầu GV để dự kiến nội dung cho giáo viên bồi dưỡng cụ thể. Chỉ đạo việc bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng nhu cầu đổi mới trong dạy học. Đặc biệt kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên một cách cụ thể.

Tổ cần chỉ đạo tăng cường hình thức tổ chức các chuyên đề về Đ PPDH hiệu quả, học sinh phải hiểu được bài ngay trên lớp, tạo hứng thú cho người học, giúp học sinh nhớ lâu, có kiến thức liên hệ thực tiễn đặc biệt các môn xã hội. Trong đổi mới PPDH gắn liền với việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học BGH thường xuyên dự giờ cung cốt cán, TT đánh giá việc đổi mới.

Tổ chức việc đổi mới công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, nội dung sinh hoạt phù hợp với tính thời sự, cần thiết của đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu chương trình, chủ động chương trình dạy, xây dựng các chủ đề:

Chủ đề môn học, chủ đề liên môn… Bàn thống nhất nội dung bài dạy áp dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực nhân rộng giáo viên học tập kinh nghiệm đồng nghiệp. Từ chính các tiết giáo viên nhận thức những ưu, khuyết của dạy học hướng tích cực, tiếp cận năng lực người học. Thực hiện đổi mới giáo dục bậc THCS, đổi mới PPDH nói riêng được coi là nội dung thường kỳ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Vì vậy Cán bộ quản lý cần bố trí thời thời gian thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tổ nhóm cụ thể, chấn chỉnh hình thức qua loa, đối phó của GV, cán bộ tổ, nhóm chuyên môn họp rút kinh nghiệm giờ dạy, trao đổi thảo luận về kinh nghiệm đổi mới. Từ các khâu rà soát chương trình, nghiên cứu chủ đề dạy học, nghiên cứu bài dạy, cách thiết kế bài giảng tiếp cận năng lực đổi mới . Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên. 

Tổ trưởng hướng dẫn GV xây dựng chương trình thực hiện đổi mới theo kế hoạch năm học của trường, cụ thể hóa theo từng tháng, từng học kì và năm. Thực hiện tốt các buổi chuyên đề, hội thảo về đổi mới, hiện đại hóa các PPDH tạo động lực cho ĐNGV tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

Nâng cao năng lực tổ chuyên môn trong việc quản lý, rèn kĩ năng tự học cho học sinh .Thảo luận cách đánh giá đổi mới, hướng dẫn học sinh kĩ năng tự học.

Đánh giá, phân tích kết quả học tập của học sinh thông qua chữa bài kiểm tra, câu hỏi nhỏ, ý tưởng sáng tạo từ đó thống nhất giáo viên có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

 • Làm tốt công tác kết hợp các đoàn thể tổ chức các hoạt động vui mà học để tạo sân chơi vui vẻ, phấn khởi trong học tập.
 • Tăng cường việc hướng dẫn HS nghiên cứu xây dựng các chủ đề liên môn học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực sáng tạo của HS, tổ chức giao lưu học tập các trường trên địa bàn để tạo cơ hội học tập trao đổi kinh nghiệm giáo dục.
 • Tư vấn cho HT tăng cường mời giáo viên cốt cán của PGD, SGD để bồi dưỡng nhận thức, cập nhật thông tin, cách thức trong việc ĐPPDH & KTĐG.
 • Tích cực động viên giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, Tiếng anh, Tin học để áp dụng vào giảng dạy có sự hỗ trợ của thiết bị dạy học hiện đại, CNTT.
 • Tổ trưởng tư vấn HT phát động cuộc thi chủ đề dạy học sáng tạo, áp dụng kiến thức vào thực tiễn; Tổ chức tập huấn công tác sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học…có biểu dương khen thưởng giáo viên làm tốt công việc.
 • Quan tâm đến công tác NCKH, khuyến khích GV viết sáng kiến trong giảng dạy và công tác, phổ biến áp dụng thực tiễn rút kinh nghiệm.

Bồi dưỡng năng lực trình độ ôn tập đội tuyển HSG

Để quá trình thực hiện quản lý HĐDH có hiệu quả tổ trưởng cùng BGH phải thường xuyên kiểm tra kế hoạch dạy đội tuyển, điều chỉnh các hoạt động đúng kế hoạch phù hợp với thực tại. Dự giờ các tiết dạy đội tuyển. Có chế động viên khen thưởng, đánh giá xếp loại thi đua đối việc GV thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội tuyển. Chỉ đạo giáo viên xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra theo kế hoạch. Cán bộ quản lý phải luôn tạo được bầu không khí hài hòa, môi trường sư phạm lành mạnh thân thiện, dân chủ, nề nếp giảng dạy nghiêm túc phát huy tính tự giác thực hiện nhiệm vụ.

3.3.3. Biện pháp 3: Quản lý hoạt động dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

3.3.3.1. Mục tiêu của biện pháp.

Chương trình GDPT mới sau 2015 là bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người học. Từ việc xác định trong các tiết các em đã học được cái gì chuyển sang các em áp dụng được cái gì sau khi học. uốn làm tốt được tiếp cận năng lực người học đỏi hỏi GV nhận thức sâu sắc việc PPDH từ việc truyền thụ kiến thức sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn kĩ năng để hình thành ba phẩm chất, tám năng lực của người học.

Đổi mới KTĐG từ nặng hình thức, kiểm tra máy móc ghi nhớ thay bằng vào đó là đánh giá quá trình trưởng thành của học sinh, đánh giá năng lực học sinh vận dụng kiến thức thực tiễn để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Giáo viên nhận thức rõ Đ PPDH, KTĐG cần trú trọng khâu quản lý chặt chẽ đổi mới thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và tổ chức hoạt động dạy theo tiếp cận năng lực HS, thông qua thiết kế bài dạy của GV học sinh hứng thú, thực hiện tốt chương trình giáo dục.

3.2.3.2. Nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện.

Đối với tổ chuyên môn. TT triển khai đồng bộ công tác đổi mới PPDH và KTĐG định hướng phát triển năng lực người học. Để quản lý tốt các hoạt động của TC , trước tiên cần cụ thể hóa chủ trương về đổi mới đồng bộ PPDH, KTĐG của các cấp lãnh đạo thành quy định nội bộ trong tổ chức mình để thực hiện. BGH hướng dẫn cho TC xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên sẽ đổi mới gì cho năm học, xác định rõ ai làm? Làm ra sao? Kết quả ntn? Cần điều chỉnh bổ xung gì?

Tuyên truyền, thực nghiệm nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc đổi mới đồng bộ PPDH và kiểm tra đánh giá, chú trọng việc chuẩn bị thiết kế bài dạy, tổ các hoạt động trên lớp để GV biết cách lựa chọn, cải tiến PPDH phát huy vai trò tích cực chủ động, sáng tạo trong việc tiếp nhận vận dụng kiến thức của HS.

Đối với giáo viên: HT cần kiểm tra tất cả các khâu từ việc rà soát nghiên cứu chương trình, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, …. HT chỉ đạo TC hướng dẫn cho giáo viên nội dung công việc:

 • Chuẩn bị bài (thiết kế bài dạy) cần chú ý Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Giáo viên tăng cường các hoạt động cho học sinh, xác định đúng vai trò là trong dạy học. Giáo viên hiểu rõ thiết kế bài học chính là xây dựng kế hoạch cho một bài học cụ thể, thể hiện mối quan hệ tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa các em học sinh nhằm giúp học sinh đạt được các mục tiêu của bài học.

Đổi mới PPDH truyền thụ một chiều sang dạy cách học, cách vận dụng kến thức, rèn kĩ năng, hình thành năng lực phẩm chất cho người học, hình thành phẩm chất năng lực thiết yếu cho các em. Cần quan tâm việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chiều hướng tiến bộ, chuyển đánh giá khả năng ghi nhớ máy móc sang KTĐG năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Động viên khích lệ sự trưởng thành của các em qua từng đợt kiểm tra.

Tổ chức các hình thức học tập đa dạng phong phú, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, NCKH, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào bài dạy; GV khai thác sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả phù hợp.

Giáo viên xác định rõ mục tiêu bài học, căn cứ nội dung chương trình xem nội dung nào là quan trọng cần làm nổi bật. Xác định mục tiêu là điều không thể thiếu trong mỗi kế hoạch, được đánh giá là thước đo kết quả quá trình dạy học. Giúp giáo viên cân đối nội dung các hàm lượng kiến thức cho phù hợp.

Giáo viên cần nghiên cứu chương trình, các tài liệu liên quan đến nội dung kiến thức, xác định kĩ năng thái độ cơ bản cần hình thành phẩm chất năng lực gì cho học sinh sau mỗi tiết dạy, dần tiếp cận năng lực của các em. Theo chương trình GDPT mới đòi hỏi các môn có liên quan, giáo viên xây dựng các chủ đề dạy học. Chủ động cải tiến xác định nội dung nhiệm vụ sao cho phù hợp với các em, xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập giúp học sinh nhận thức, khám phá, vận dụng các phương pháp dạy học cho phù hợp. GV xác định được kiến thức mà học sinh cần có và đã có, dự kiến những khó khăn tình huống có thể nảy sinh trong quá trình giảng dạy theo định hướng ĐMPP giáo viên lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho hợp lý, các hình thức tổ chức đánh giá cho học sinh phù hợp. Đặc biệt trong quá trình giảng dạy GV nên dành thời gian để xem kết quả làm bài của học sinh thường xuyên, chủ động dự kiến trước khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức phát huy tính tích cực chủ động vốn có của HS

Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức dạy hoc phù hợp. Trên thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng giáo viên quen lối cũ dạy một cách đồng loạt với những nhiệm vụ học tập, ít chú ý đến năng lực học tập không có tính phân hóa học sinh, ít quan tâm đến đối tượng. Bài soạn phù hợp từng đối tượng khác nhau trong lớp, các câu hỏi phù hợp với năng lực các em. Trong đổi mới PPDH cần chú trọng đến yếu tố này phát huy vai trò chủ đạo của học sinh.

Giáo viên chú ý (xác định rõ nội dung, mục tiêu, phương pháp…) các tiết học phù hợp. Mục tiêu: Nêu rõ học sinh cần đạt, kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi, năng lực, phẩm chất được biểu đạt cụ thể.

Chuẩn bị các phương pháp, phương tiện dạy học: Chuẩn bị các thiết bị dạy học, tranh ảnh đồ dùng đặc biệt định hướng cho học sinh cách chuẩn bị, nghiên cứu bài ở nhà đây được xem là khâu quan trọng trong đổi mới. Học sinh cần chủ động nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu bài ở nhà trước khi đến lớp. GV chuẩn bị tài liệu và đồ dùng cần thiết phục vụ cho tiết dạy.

Tổ chức hoạt động dạy học: Trong mỗi đơn vị kiến thức cần triển khai các hoạt động, giáo viên cần chỉ rõ tên, nội dung, mục tiêu, cách thức thực hiện, dự kiến thời gian để học sinh được hoạt động; đánh giá kết luận của thầy cô sau mỗi đơn vị kiến thức, kĩ năng thái độ học sinh cần vận dụng được và sau kết thúc, dự kiến các tình huống có thể xảy ra.

 • Giáo viên tổ chức thực hiện các khâu trên lớp theo định hướng đổi mới.

Kiểm tra đánh giá sự chuẩn bị bài của học sinh, từ dó giáo viên có thể nắm bắt tình hình việc chuẩn bị bài mới điều chỉnh định hướng chuẩn bị bài của HS. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Tạo tâm thế vào bài mới (khởi động) cho tiết học thêm lý thú, nêu nhiệm vụ học tập và cách thức thực hiện, tạo động cơ học tập cho học sinh và cách thức học tập, hướng dẫn học sinh suy nghĩ tìm hiểu, khám phá, liên hệ thực tiễn để đạt được mục tiêu bài học. Giúp học sinh thể hiện quan điểm bản thân, biết tự đánh giá nhận xét việc học tập của mình của bạn.

Luyện tập củng cố: Giáo viên củng cố khắc sâu đơn vị kiến thức cần ghi nhớ, vận dụng, rèn phẩm chất, năng lực sau đơn vị.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh giáo viên chuẩn bị câu hỏi,các phương án để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Hướng dẫn củng cố kiến thức, chuẩn bị nội dung bài mới. Trong đổi mới PPDH tùy theo đặc trưng môn học, nội dung dạy học, đặc điểm trình độ học sinh, điều kiện cơ sở vật chất để vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo dần tiếp cận năng lực học sinh.

Đầu năm BGH, TC cần tổ chức, tập huấn chuyên đề đổi mới hướng dẫn GV nhận diện, biết làm giáo án mới khác so cũ (lưu ý: khi tập huấn mỗi giáo viên phải được thể nghiệm một bài dạy cụ thể, giáo viên xác định xây dựng thể nghiệm một tiết từ phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức, xác định rõ hình thức, tiếp cận phẩm chất năng lực người hoc, để từ đó rút kinh nghiệm sau khi được chuyên gia, cốt cán tư vấn giúp đỡ). Từ cơ sở khi GV nắm vững cách thức thiết kế bài học, thiết kế để đồng nghiệp cùng dự giờ, góp ý. Cán bộ quản lý chỉ đạo tốt việc dạy thử, rút kinh nghiệm, thống nhất, áp dụng đại trà; kết hợp việc tổ chức các hội thi của trường nhằm biểu dương những đồng chí tích cực trong việc đổi mới.

Giáo viên biết phối hợp sử dụng các phương pháp dạy học tích cực: hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa nhận thức của người học, phát huy tích cực của người học chứ không phát huy vai trò của thầy trong mỗi bài dạy. PPDH này giáo viên phải kích thích nhu cầu và hứng thú học tập của học sinh, tích cực học tập của các em phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn, nôi cuốn của nhiệm vụ học tập và cách thức diễn đạt, dẫn dắt vấn đề của giáo viên.

PPDH tích cực dựa trên cơ sở lý luận nhân cách của học sinh được hình thành phát triển thông qua các hoạt động chủ động, hành động có ý thức. Trong đó người học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do GV tổ chức, để các em trực tiếp quan sát, khám phá, thảo luận giải quyết vấn đề, từ đó nắm được kiến thức mới, kĩ năng mới được bộc lộ tiềm năng sáng tạo. Đặc biệt chú trọng rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh, đây không chỉ là biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu trong đổi mới. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh thói quen tự học, linh hoạt vận dụng sẽ tạo cho các em lòng ham học, khơi dậy tiềm năng vốn có của học sinh. Như vậy PPDH mới tạo sự chuẩn bị từ học thụ động, sang học chủ động. Huy động sự hợp tác của học sinh, học sinh được thể hiện hiểu biết quan điểm rèn kỹ năng.

 • Giáo viên tích cực trong việc quản lý đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

GV cần điều chỉnh, nghiên cứu kĩ trong việc thiết kế các tiết dạy và tổ chức các hoạt động trên lớp cho phù hợp cần thực hiện tốt các khâu như:

Kiểm tra đánh giá được xem là một phương tiện và hình thức quan trọng nhất của đánh giá: Vận dung linh hoạt trong quá trình kiểm tra, đầu tiết, trong khi dạy hoặc khái quát bài. Giáo viên nắm bắt được cụ thể, chính xác năng lực của từng học sinh qua đó chủ động giải quyết những tình huống đặt ra liên quan đến nội dung của tiết học (Vấn đáp, thông tin nhanh…)

Giáo viên nhận thức rõ, đúng chuẩn trong kiểm tra đánh giá. Đánh giá kết qủa học tập học sinh chính là quá trình thu thập và xử lý thông tin về trình độ, năng lực và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của các em, các em tiếp thu đến đâu? Khả năng vận dụng liên hệ? Từ đó thầy cô điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học nhằm tác động, giúp đỡ giúp học sinh có sự tiến bộ trong học tập .

Đề kiểm tra cần đáp ứng được đầy đủ các cấp độ kiến thức, phân hóa được đối tượng học sinh bằng nhiều hình thức như: Kiểm tra miệng, KTTX, viết, vấn đáp, thực hành, sáng tạo.

HT cần chỉ đạo thực hiện quy trình thiết kế bộ công cụ của chuẩn đánh giá theo quy trinh cụ thể:

Phổ biến cho giáo viên rõ các khái niệm của kiểm tra, đánh giá, để xác định rõ mục tiêu của kiểm tra phải đồng bộ gắn liền mục tiêu của dạy học. GV phải định hướng cụ thể trong đổi mới KTĐG.

HT cần chỉ đạo cho GV định hướng cụ thể KTĐG sau:

Bám sát nội dung, chương trình mà Bộ, Sở đề ra để kiểm tra cần chú ý rèn kĩ năng, thái độ phẩm chất cho học sinh, hướng HS liên hệ thực tiễn. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Đổi mới là căn cứ trên những đổi mới về nội dung chương tình và SGK cụ thể chú trọng giảm kiến thức hàn lâm, tăng kiến thức, kĩ năng có ý trong cuộc sống, dành thời gian cho vấn đề địa phương, có tính toàn cầu, tăng lượng thời gian thực hành gắn với những vấn đề thực tiễn đời sống phù hợp nhu cầu tiếp nhận, các nhu cầu năng lực của người học.

Coi trọng việc đánh giá toàn diện về các mặt kiến thức, kĩ năng phẩm chất, thái độ. Dưạ trên quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh, giáo viên cần đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, trong tiết học. Quan tâm đến việc phân hóa trong khi kiểm tra. Tập huấn cho giáo viên các kĩ năng đánh giá như: Vận dụng quan sát đánh giá trong học tập; vận dụng vấn đáp trong đánh giá; vận dụng kiểm tra viết… GV nghiên cứu thiết kế bộ công cụ đánh giá theo các bước

 • Bước 1/ Xây dựng kế hoạch kiểm tra và ra đề kiểm tra: xác định rõ mục đích, yêu cầu, đánh giá đồng bộ vưới mục tiêu bài dạy.
 • Bước 2/ Xây dựng cụ thể các tiêu chí ra đề kiểm tra các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dung, áp dung, phân tích đánh giá.
 • Bươc 3/ Viết các câu hỏi tiêu chí và các phương án trả lời Bước 4/ Kiểm tra thử nghiệm các câu hỏi.

3.3.4. Biện pháp 4: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi.

3.3.4.1. Mục tiêu của biện pháp

Bên cạnh việc bồi dưỡng giáo dục học sinh đại trà một trong những yêu cầu cần thiết là việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm phát triển bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, tổ chức tốt việc kết hợp các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nhà trường giúp học sinh phát huy hết khả năng của mình, từ đó nâng cao chất lượng Bồi dưỡng học sinh giỏi.

3.3.4.2. Nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện

Đổi mới công tác phát hiện bồi dưỡng HSG. Thay việc trước kia phó mặc cho giáo viên thì giờ đây HT cần tập huấn cho giáo viên công tác phát hiện bồi dưỡng, giáo viên cần căn cứ vào kết quả thi HSG cấp tiểu học, kết quả kiểm tra khảo sát đầu hè, thông qua quá trình ôn tập thành lập đội tuyển.

Tìm nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng bằng cách kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh.

Cung cấp tư liệu học tập và định hướng phương pháp bồi dưỡng. Thay việc trước đây tư liệu phục vụ ôn tập giáo viên chủ yếu sưu tầm, thì giờ đây giáo viên có thể xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng để học tập trao đổi.

Chỉ đạo GV ngay sau khi thành lập đội tuyển HSG, giáo viên dạy bồi dưỡng phải có kế hoạch chi tiết và quản lý việc thực hiện của giáo viên và học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

GV trực tiếp giảng dạy giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, tài liệu học mở, hướng dẫn cho học sinh cách ghi chép bài học, cách học bài, đặc biệt hướng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc học tập để các em được thể hiện năng lực, sự sáng tạo của bản thân.

Tích cực công tác ôn tập ngoài việc học chính khóa, hằng tuần đội tuyển cần được học thêm các buổi chiều liên quan kiến thức, học sinh cần được hướng dẫn tự nghiên cứu, báo cáo kết quả việc bồi dưỡng đội tuyển, kiểm tra đánh giá xếp loại từng học sinh, kịp thời uốn nắn kịp thời, thường xuyên kiểm tra việc tự học của các em học sinh.

GV trong quá trình giảng dạy cần định hướng dạy học các chuyên đề. Để công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG được thực hiện đúng kế hoạch cần làm tốt các nhiệm vụ.

Đối với BGH cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG một cách cụ thể, xác định rõ mục tiêu của kế hoạch; chỉ tiêu về số lượng chất lượng cần đạt của mỗi bộ môn; chương trình bồi dưỡng; nội dung bồi dưỡng; thời gian thực hiện; thiết bị dạy học hỗ trợ việc bồi dưỡng; phân công giáo viên giảng dạy cho phù hợp; tăng cường hình thức bồi dưỡng giáo viên để xây dựng phát triển đội ngũ cốt cán cho giáo viên ôn tập đội tuyển HSG; tăng cường các khâu dự giờ; các lực lượng xã hội tham gia công tác bồi dưỡng. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tham khảo ý kiến phản hồi của học sinh. Từ đó có kế hoạch chỉ đạo cho giáo viên điều chỉnh cho phù hợp.

BGH có kế hoạch mời các cốt cán, chuyên gia về tư vấn thúc đẩy công tác bồi dưỡng HSG.

Đối với Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra GV thực hiện. Tổ chuyên môn tập trung rà soát, nghiên cứu thống nhất chương trình ôn tập.

Đổi mới việc sinh hoạt chuyên môn, tập trung thiết kế bài dạy, xây dựng phát triển tài liệu, phân công giáo viên ra đề kiểm tra cho phù hợp, trao đổi góp ý, nội dung chương trình ôn tập, các tình huống dạy học…

Đối với giáo viên chủ nhiệm động viên tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh trong đội tuyển HSG học tốt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thái độ tinh thần học tập của các em học sinh. Kết hợp với giáo viên dạy tạo điều kiện động viên học sinh tham gia đội tuyển.

Đối với học sinh khi được chọn vào đội tuyển HSG có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng, tích cực chủ động sáng tạo trong học tập, tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu, sáng tạo trong học tập thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu của giáo viên.

Đối với các đoàn thể trong trường tạo điều kiện động viên giáo viên để giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ trong học tập.

3.3.5. Biện pháp 5: Quản lý hoạt động học tập của học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

3.3.5.1. Mục tiêu của biện pháp.

Xuất phát từ quan điểm lấy người học là trung tâm, đó là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tạo động cơ, thái độ tích cực trong học tập, xây dựng môi trường học tập có nề nếp, nâng cao chất lượng các mặt giáo dục. Đổi mới phương pháp học tập của HS giúp các em chủ động tích cực, khả năng tự học, rèn kĩ năng thực hành, áp dụng lý thuyết vào thực hành liên hệ thực tiễn đời sống thông qua đó giúp các em hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu khoa học, có thái độ ứng sử có trách nhiệm, rèn kĩ năng và phẩm chất cho học sinh thông qua các tiết dạy.

3.3.5.2. Nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện.

Cán bộ quản lý cần quan tâm triển khai đồng bộ. Tạo động cơ, thái độ học tập tích cực, chủ động khả năng tự học, rèn kĩ năng thực hành, liên hệ vào thực tiễn đời sống. Thay việc trước để học sinh làm bài tập về nhà sau kết thúc tiết học, giờ định hướng học sinh nghiên cứu bài mới. Vì vậy cần làm tốt:

 • Tăng cường giáo dục động cơ, thái độ tích cực chủ động học tập cho HS

Chỉ đạo GV cần định hướng, dẫn dắt HS, tác động có động cơ học tập, các em tích cực học tập, tự giác trong mọi công việc được giao, biết nhiệm vụ học tập còn là một nhu cầu, hứng thú, tìm tài liệu nào? Ở đâu? Xử lý nguồn thông tin ra sao? uốn làm tốt việc đó giáo viên phải gây dựng được lòng tin với học sinh thông qua lời nói, việc làm và những hành động trong cách ứng xử. Tăng cường công tác quản lý nề nếp kỉ cương, giúp HS có niềm vui, yêu thích việc đến trường.

Xây dựng được nội quy học sinh trên cơ sở căn cứ vào điều lệ nhà trường, thực tế nhà trường và địa phương. Giao cho giáo viên chủ nhiệm, Đoàn đội làm tốt công tác tuyên truyền nêu cao nhận thức giáo dục truyền thống nhà trường . GV thông qua hệ thống cán bộ lớp để quản lý các em trực tiếp hoặc gián tiếp . Nêu cao trách nhiệm giáo viên, nhân viên làm tốt công việc giáo dục nề nếp cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Chỉ đạo GVCN, Tổng phụ trách, Đội thiếu niên và giáo viên trực làm tốt công tác quản lý nề nếp trong giờ tự học từ 6 h45 đến 7h. Kiểm tra đốt xuất, thông qua tất cả các kênh thông tin như sổ đầu bài, nhận xét Đội, nhận xét của giáo viên để đánh giá kết quả đạo đức hàng tháng cho các em. Từ đó có biện pháp quản lý phù hợp

Phối kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường như (BGH, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên…) và các đoàn thể ngoài nhà trường (Cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên xã, các đoàn thể khác) tổ chức hoạt động hội vui học tập.

Xây dựng nội quy lớp học, môn học cụ thể dựa trên nội quy nhà trường . Giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn có biện pháp duy trì tốt nề nếp của lớp. Theo dõi sát sao nề nếp tự học, tham gia các hoạt động cũng như độ chuyên cần của các em học sinh. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các tiết học NGLL tạo sân chơi, phát huy khả năng sáng tạo của các em học sinh trong nhiều lĩnh vực. Hàng tuần, tháng có nhận xét đánh giá kết quả rèn luyên đạo đức của các em học sinh, đánh giá sự tiến bộ của các em khích lệ tinh thần tham gia.

Kết hợp tốt với GV bộ môn thường xuyên quan tâm đến lớp kịp thời nắm bắt, uốn nắn những sai lệch mà HS đang mắc phải, chưa chăm, chậm tiến. Thường xuyên thông báo kết quả rèn luyện của các em tới phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc hoặc trực tiếp khi có hiện tượng bất thường về thực hiện nề nếp.

Tuyên truyền đến phụ huynh HS sự thay đổi tâm sinh lý, lứa tuổi để cha mẹ quan tâm đôn đốc, nhắc nhở con mình. Liên với thầy cô giáo nắm bắt tình hình với những HS có những biểu hiện sai trái.

Giáo dục đổi mới PP học tập HS, rèn khả năng tự học, tự sáng tạo tự đánh giá kết quả học tập của mình, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống.

HT chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn định hướng cho học sinh kĩ năng biết cách xây dựng, xác định nhiệm vụ, động cơ mục đích học tập của bản thân. Giúp các em nhận biết học cái gì? Học như thế nào? Học để làm gì? Đồng thời thông qua giáo viên làm tốt công tác giáo dục, rèn kĩ năng, đổi mới phương pháp học tập của học sinh.

Hiệu trưởng cần chỉ đạo giáo viên làm tốt các công việc sau:

Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu, tự học chuẩn bị bài ở nhà bằng khả năng chủ động của học sinh. Rèn cho học sinh việc tự nghiên cứu thông qua nhiều kênh thông tin để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giáo dục tinh thần tự giác chủ động nghiên cứu bài mới, phát huy khả năng sáng tạo của các em học sinh.

Tổ chức các hoạt động trên lớp có hiệu quả: Tăng cường việc sử dụng PPDH học tích cực: Luôn tạo tâm thế, khởi động, tạo tình huống có vấn đề, sử dụng tranh ảnh thí nghiệm … phát huy sáng tạo từ người học, giúp học sinh phát triển năng lực phát hiện vấn đề, năng lực phân tích, chứng minh, hợp tác, biểu đạt, HS được thể hiện khả năng hiểu biết, đáp ứng nhu cầu muốn biết các em chủ động tự tin khi thực hiện các nhiệm vụ học tập và khi tương tác với thầy cô và bạn bè.

GV cần tạo tâm thế tốt cho học trò bằng cách giúp các em hiểu rõ mục đích, yêu cầu mỗi tiết học ngay từ khi vào tiết dạy, kết thúc các em được làm bài thu hoạch nhỏ về mức độ hiểu biết, khả năng vận dụng kiến thức của mình sau đó tự nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện học tập của mình trong tiết học. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Chỉ đạo để học sinh thực hiện tốt học tập tại nhà và trên lớp, các em chủ động trong học tập giải quyết các nhiệm vụ theo các cấp độ nội dung kiến thức. Đặc biệt các em có thái độ tích cực, chủ động trên lớp học. Nhu cầu mong muốn những điều muốn biết thông qua nội dung tiết dạy mà GV định hướng. Rèn kĩ năng thuyết trình, đánh giá, thể hiện quan điểm của bản thân mình, những chính kiến có thể chưa sát nội dung GV yêu cầu.

GV thông qua kết quả bài kiểm tra, nhận xét cụ thể, chữa cho HS để các em được biết kết quả học tập rèn luyện của bản thân mình, bài kiểm tra phải được chuyên môn ký duyệt, đồng ý. Từ đó định hướng cho các em biết cách khắc phục những điểm thiếu sót trong quá trình học tập. Các em biết tự tính điểm, đánh giá kết quả học tập . Đánh giá kết của bạn từ đó rèn kĩ năng giao tiếp, tổng hợp kiến thức của HS.

Chỉ đạo GV làm tốt hoạt động NGLL, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9. Để làm tốt tất cả các hoạt động trên nhà trường cần phải xây dựng được quy định chung dựa trên quy định và điều kiện thực tế của nhà trường. BGH biết lắng nghe, thu thập xử lý thông tin một cách khoa học và mang tính giáo dục. Làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm học nhằm nâng cao trách nhiệm của GV, xây dựng được mối liên kết với các ban ngành đoàn thể trong ngoài nhà trường làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS.

Xây dựng môi trường học tập thuận lợi, tạo mọi điều kiện cho các em học sinh có đủ phòng học, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc học. Nhà trường luôn là ngôi nhà thứ hai, là nơi học sinh muốn đến, nơi mà cha mẹ các em tin tưởng giứi gắm các em đến trường.

Với GV có trách nhiệm tham gia quản lý nề nếp học sinh, phải tích cực trong công tác đổi mới PPDH, có ý thức hướng dẫn các em phương pháp tự học, tự nghiên cứu định hướng cho các em cách nghiên cứu tài liệu, cách thể hiện quan điểm hiểu biết, tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. Đặc biệt GV phải biết tác động vào nhu cầu nhận thức của học sinh, biết động viên khen thưởng kịp thời, đánh giá HS cả chặng đường sự cố gắng tiến bộ của các em.

GV phải là người gần gũi với HS, quan tâm nắm bắt tư tưởng, tình cảm, hoàn cảnh của HS là người giúp học sinh khi các em cần.

Đội, Đoàn phải là lực lượng quan trọng, có trách nhiệm. Luôn tạo được các hoạt động học tập, vui chơi giải trí để huy động được học sinh tham gia. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

3.3.6. Biện pháp 6: Đổi mới quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

3.3.6.1. Mục tiêu biện pháp

Tạo điều kiện tối đa về tài chính, huy động các nguồn lực bên ngoài, nội lực nhà trường để trang bị cơ sơ vật chất, thiết bị dạy học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục.

Quản lý tốt việc sử dụngthiết bị dạy học có hiệu quả. Phát huy tinh thần, ý thức tự giác việc sử dụng bảo quản thiết bị dạy học, khích lệ phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn.

3.2.6.2. Nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện

Nếu trước kia HT chưa quan tâm việc giáo viên sử dụng thiết bị đạt hiệu quả đến đâu mà chủ yếu dựa trên báo cáo của người phụ trách thí nghiệm. Đổi mới quản lý thiết bị là ngay sau khi kết thúc năm học Hiệu trưởng biết giáo viên sử dụng mang lại hiệu quả gì?

Thông qua báo cáo người phụ trách thiết bị lập kế hoạch xây dựng sửa chữa, bổ sung mua sắm đảm bảo có đủ phòng học, bàn ghế, có đủ đồ dùng, thiết bị dạy học phục vụ cho việc dạy và nghiên cứu của thầy và trò. Khuyến khích động viên giáo viên tích cực tham gia cuộc thi tự làm đồ dùng sáng tạo do nhà trường, các cấp quản lý tổ chức.

Quản lý tốt việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên, có ý thức trách nhiệm tìm kiếm thiết bị phù hợp nội dung bài dạy, bảo quản sửa chữa, tận dụng có hiệu quả, cần có kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học thiết thực, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Chỉ đạo cho giáo viên rà soát, lên danh mục nhu cầu cho năm học. Căn cứ nhu cầu của tổ nhóm chuyên môn Hiệu trưởng căn cứ để xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung ngay trong hè.

Chú ý mua sắm thiết bị hiện đại, thiết thực phục vụ cho việc ĐPP, các loại tài liệu tham khảo phục vụ cho chương trình GDPT mới sau 2015. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Căn cứ hiện trạng, số lượng thiết bị Hiệu trưởng bố trí giáo viên cùng tham gia sửa chữa, bảo quản việc thực hiện thiết bị. ời các chuyên gia, cốt cán về tập huấn cho giáo viên công tác khai thác sử dụng có hiệu quả. Biểu dương GV có nhiều sản phẩm đóng góp cho phòng thiết bị. Các tổ nhóm chuyên môn nhân rộng mô hình GV sử dụng khoa học, hiệu quả thiết bị dạy học trong giảng dạy.

Để làm tốt biện pháp này đỏi hỏi Hiệu trưởng cần:

Tạo dựng được sự quan tâm của UBND, Phòng tài chính, Phòng PGD, UBND xã để nhận được sự hỗ trợ kinh phí cho việc mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, bảo quản đồ dùng đảm bảo có hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao.

Tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học sáng tạo trong đội ngũ giáo viên. Chỉ đạo giáo viên sử dụng tốt đồ dùng truyền thống và hiện đại, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, trường học kết nối. Có chế độ thi đua khen động viên, biểu dương GV sử dụng tốt hiệu quả đồ dùng.

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Mỗi biện pháp đều có ý nghĩa, một vai trò quyết định trọng việc quản lý hoạt động dạy và học. Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại hỗ trợ cho nhau để cùng phát triển, mỗi biện pháp có thế mạnh và vị trí cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy học .

Khi tiến hành quản lý các hoạt động dạy học trong nhà trường, Hiệu trưởng phải tiến hành một cách đồng bộ, có hệ thống, theo mục tiêu biện pháp này là tiền đề phát triển cho biện pháp sau, các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ bổ xung cho nhau, cùng thúc đẩy, cùng nhau hoàn thiện góp phần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới .

Các biện pháp được thống nhất trong một hệ thống hoàn chỉnh, vận dụng một cách linh hoạt có hiệu quả. Các biện pháo được áp dụng trong từng hoàn cảnh, đối tượng lớp học, không lên xem nhẹ hay đề cao một biện pháp nào.

Tổ chức tốt các hoạt động nâng cao nhận thức về đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình GDPT mới sau 2015 cho toàn thể Cán bộ giáo viên trong trường.

Quản lý tốt việc xây dựng, chủ động, thực hiện kế hoạch, chương trình dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới của các nhiệm vụ, mục tiêu của từng năm học, phù hợp từng đối tượng học sinh. Quản lý tốt việc Đ PPDH, dạy học tiếp cận năng lực người học nhằm giáo dục phẩm chất cho HS nhằm thực hiện tốt nội dung chương trình mới.

3.5. Khảo sát tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động dạy – học ở trường THCS Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

3.5.1. Mục đích khảo sát.

Khả nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của hệ thống các biện pháp QLHĐDH được đề xuất nhằm bước đầu khẳng định vai trò của các biện pháp QLHĐDH ở trường THCS Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

3.5.2. Nội dung và cách tiến hành

Đề đánh giá sự cần thiết và tính khả thi của của các biện pháp đề xuất , tác giả đã tiến hành khảo nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau như: Phỏng vấn, điều tra qua phiếu, trưng cầu ý kiến dành cho Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó và một số GV cốt cán, GV có kinh nghiệm tại trường THCS Giang Biên. Trong đó xin ý kiến của 2 đồng chí BGH, 4 đ/c TC , và 27 giáo viên, 6 chuyên viên và cốt cán chuyên môn PGD tổng 39 người. Việc đánh giá đực tiến hành trên phương diện tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp :

 • Đánh giá tính cần thiết và cách tính điểm như sau: Rất cần thiết (3 điểm); Cần thiết ( 2 điểm); Không cần thiết (1 điểm).
 • Đánh giá tình khả thi và cách tính điểm: Rất khả thi (3 điểm); Khả thi (2 điểm); Không khả thi (1 điểm).

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp

Biện pháp 1: Quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho Cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Biện pháp 2: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao năng hiệu quả hoạt động tổ CM.

Biện pháp 3: Quản lý hoạt động dạy, đổi mới KTĐG theo tiếp cận năng lực người học.

Biện pháp 4: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi.

Biện pháp 5: Quản lý hoạt động học tập của học sinh.

Biện pháp 6: Đổi mới quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

3.5.3. Kết quả và phân tích Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

3.5.3.1. Về tính cần thiết

Trong tổng số 39 cán bộ giáo viên được phỏng vấn, thăm dò ý kiến trả lời 100% ý kiến đánh giá là rất cần thiết và cần thiết các biện pháp sau:

 • Biện pháp 1: Quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho Cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.
 • Biện pháp 2: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao năng hiệu quả hoạt động tổ CM.
 • Biện pháp 3: Quản lý hoạt động dạy, đổi mới KTĐG theo tiếp cận năng lực người học.
 • Biện pháp 5: Quản lý hoạt động học tập của học sinh.

Trên đây được xem là các biện pháp rất cần thiết mà chúng ta phải thực hiện ngay và biện pháp này phải được ưu tiên hàng đầu trong việc tiếp cận chương tình giáo dục phổ thông mới, được đánh giá gần như tuyệt đối rất cần thiết, đó là biện pháp then chốt trong quản lý HĐDH theo tiếp cận chương trình, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục ngày nay.

3.5.3.2. Về tính khả thi.

Qua kết quả khảo sát, phỏng vấn trực tiếp các giải pháp được đánh giá đều có tính khả thi. Đại đa số các ý kiến cho rằng các giải pháp có thể thực hiện được khi thực hiện chương trình GDPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục

Tiểu kết Chương III

Trên cơ sở phân tích thực trạng các biện pháp quản lý HĐDH và QLHĐDH tại trường THCS Giang Biên, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng việc tiếp cận chương trình GDPT mới sau 2015, các biện pháp và cách thức thực hiện khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung nâng cao chất lượng dạy – học đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay. Tất cả các biện pháp này đều được Cán bộ quản lý, chuyên gia, chuyên viên, giáo viên đánh giá là cần thiết phải thực hiện có tính khả thi cao. Để tất cả các biện pháp có hiệu quả đòi hỏi sự đồng thuận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao tất cả mọi người, vì học sinh thân yêu, vì tương lai đất nước.

Trong số các biện pháp đó Biện pháp 3: Quản lý hoạt động dạy, đổi mới KTĐG theo tiếp cận năng lực người học. Biện pháp 5: Quản lý hoạt động học tập của học sinh. được đánh giá là hai biện pháp then chốt nhất trong quản lý HĐDH đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Nội dung các biện pháp mang tình lâu dài, tuy nhiên trong mỗi biện pháp đều có một số nội dung mang tính đột phá. Các biện pháp không phải bất biến trong trường khi thực hiện, mà sẽ áp dụng trong điều kiện cụ thể phù hợp với thực tiễn nhà trường thì tính đột phá, hiệu quả mang lại sẽ cao. Hiệu trường cần có sự linh hoạt ưu tiên lựa chọn các giải pháp quản lý phù hợp có tính khả thi cao. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1.Kết luận

Thông qua việc nghiên cứu lý luận dạy học, nghiên cứu đổi mới giáo dục tác giả nhận thấy đổi mới trong giáo dục là việc làm cần thiết phù hợp tình hình thực tiễn chung của đất nước và trước những nhu cầu phát triển hội nhập thế giới. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đạt được mục tiêu giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Giang Biên dần tiếp cận chương trình GDPT mới sau 2015 đòi hỏi Hiệu trưởng phải có tầm nhìn, xác định đúng thực trạng, xây dựng các biện pháp quản HĐDH có tính khả thi và hiệu quả cao cho từng giai đoạn.

Từ việc nghiên cứu thực trạng quản lý HĐDH tại trường THCS trên địa bàn cụm Vĩnh An, đặc biệt trường THCS Giang Biên, xây dựng một số biện pháp quản lý HĐDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp cận dần chương trình GDPT mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay. Tác giả đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình quản lý hoạt động dạy học, chỉ ra những hạn chế tại trường về cách thức quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động dạy và học của GV và HS.

Luận văn tác giả đã thu thập tương đối đầy đủ về thực trạng dạy học, quản lý HĐDH. Đối tượng mà tác giả trưng cầu ý kiến là Cán bộ quản lý, chuyên viên, TTCM, GV. Đồng thời tác giả dựa vào chính quá trình công tác của bản thân, thông qua tư vấn các chuyên gia, cốt cán để đánh giá đúng thực tiễn và tổng hợp các biện pháp quản lý HĐDH của các trường trong cụm và trường mình trong nhiều năm qua, từ đó tác giả nhận thấy rằng có những biện pháp quản lý của HT đã làm tốt nhưng lại có những giải pháp làm chưa tốt. Tác giả đề xuất 6 giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới. Thông qua 6 giải pháp đề xuất tác giả nhận thấy giữa các biện pháp đều có mỗi quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau, hỗ trợ nhau làm tiền đề cho nhau phát triển, có những biện pháp quyết định, then chốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục tiếp cận chương trình GDPT mới, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong thời kì đổi mới. Trong quá trình thực hiện giải pháp HT lựa chọn ưu tiên giải pháp vận dụng linh hoạt trong công tác quản lý.

2. Khuyến nghị. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

2.1. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.

 • Tăng cường tổ chức cho các trường trên địa bàn thành phố được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm đặc biệt trường có thành tích cao, có nhiều kinh nghiệm, sáng tạo trong quản lý HĐDH.
 • Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường trong việc thực hiện đổi mới trong giáo dục.
 • Tổ chức thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, Đ PPDH cho đội ngũ Cán bộ quản lý, GV..

2.2. Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Bảo

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cấp THCS có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng thích ứng nhanh đổi mới.

Phối hợp UBND huyện, phòng tài chính tạo điều kiện cho các trường được tăng cường thiết bị dạy học, sơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.Tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn điển hình để GV được học tập trao đổi kinh nghiệm.

2.3. Đối với trường

Tổ chức cho GV được nghiên cứu từng bước thực hiện các biện pháp đề xuất trong luận văn này, tùy mức độ, tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học trường THCS Giang Biên.

Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, thực hiện chương trình đổi mới. Khuyến khích GV tích cực tự học, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng theo kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng đổi mới hoạt động dạy học của thầy và trò theo hướng chủ động, tích cực tiếp cận năng lực người học.

CBQL cần gương mẫu, tiên phong trong công cuộc đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra đánh giá.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học trường THCS Giang Biên

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993